Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

H Οθωμανική Αυτοκρατορία

Από τα μέσα του 14ου και μέχρι το τέλος του 16ου αιώνα, η Οθωμανική Αυτοκρα­τορία αναπτύσσεται και ενισχύει την κυριαρχία της στην Ανατολική Μεσόγειο. Ικα­νοί σουλτάνοι, όπως ο Σουλεϊμάν Α' ο Μεγαλοπρεπής (1520-1566), διευρύνουν τα σύνορά της με συνεχείς πολέμους.

Η έκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα τέλη του 17ου αιώνα

H Οθωμανική Αυτοκρατορία έφτασε να απλώνεται σε τρεις ηπείρους: την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική.

Η σταδιακή εξάπλωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

Από την αρχή του 17ου αιώνα, ωστόσο, αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά και κοινω­νικά προβλήματα. Οι προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της αποτυγχάνουν και το ο­θωμανικό κράτος στις αρχές του 19ου αιώνα βρίσκεται σε κρίση...

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

15ος-16ος αι. ► Ακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
17ος αι. και μετά ► Παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

ΠΗΓΕΣ: Ιστορία ΣΤ' τάξης, Ιστορία ΣΤ' τάξης (2006) | ΧΑΡΤΕΣ: Ιστορία ΣΤ' τάξης (2006)Φέτος θα ντυθούμε δεκαδικοί!

Τρελά αποκριάτικα πάρτι διοργανώνονται στη χώρα των αριθμών! Δεν τους νοιάζει που οι Απόκριες αργούν: εκείνοι ντύνονται, στολίζονται και τρέχουν με τα φιλαράκια τους από σπίτι σε σπίτι...

Φέτος οι φυσικοί αριθμοί και τα κλάσματα θα ντυθούν δεκαδικοί! Οι σχετικές στολές εί­ναι πολύ της μόδας και, όπως πληροφορούμαστε, τα ειδικά καταστήματα δεν προλαβαί­νουν τις παραγγελίες. Το ΠΟΔήΛΑΤΟ παρουσιάζει στο παρακάτω ρεπορτάζ αυτές τις με­ταμορφώσεις.


 Α  Οι φυσικοί αριθμοί γίνονται δεκαδικοί!

Όταν έχουμε ολόκληρους (δηλαδή ακέραιους) αριθμούς, μπορούμε να τους κάνουμε δεκαδικούς σημειώνοντας μηδέν δεκαδικά ψηφία. Παραδείγματα:

9 = 9,0 = 9,00 = 9,000

875 = 875,0 = 875,00 = 875,000


 Β  Τα κλάσματα γίνονται δεκαδικοί!

Κάθε κλάσμα είναι μια διαίρεση ανάμεσα στον αριθμητή και τον παρονομαστή. Για παρά­δειγμα, τα 3/4 δηλώνουν τη διαίρεση 3 : 4.

Αν πραγματοποιήσουμε τη διαίρεση, το κλάσμα
μεταμορφώνεται στον δεκαδικό 0,75!

Με τα δεκαδικά κλάσματα (όσα έχουν παρονομαστή το 10, το 100, το 1.000 κτλ.) τα πράγματα είναι πιο εύκολα.


Δε χρειάζεται ούτε τη διαίρεση να κάνουμε: γράφουμε τα ψηφία του αριθμητή και σημει­ώνουμε με την υποδιαστολή ό,τι μας δείχνει ο παρονομαστής. Αν είναι το 10, χωρίζουμε δέκατα· αν είναι το 100, χωρίζουμε εκατοστά κ.ο.κ.ΕΙΚΟΝΕΣ: Μαθηματικά ΣΤ' τάξης, podilato98.blogspot.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κόμικς-σκίτσα


Τι κρύβουν οι δεκαδικοί;

Πολλά τα μυστήρια στη χώρα των αριθμών. Σε μια γειτονιά τους, μάλιστα, στους δεκαδι­κούς, το πράγμα έχει παραγίνει! Το ΠΟΔήΛΑΤΟ, πιστό στις αρχές της αποκαλυπτικής δη­μοσιογραφίας, πραγματοποίησε εκτεταμένη έρευνα και παρουσιάζει δύο μυστικά που κά­ποιοι ήθελαν να μείνουν στο σκοτάδι...


 Α  Τα κρυμμένα κλάσματα!

Οι δεκαδικοί αριθμοί είναι μεταμφιεσμένα κλάσματα! Για την ακρίβεια είναι μεταμφιεσμέ-
να δεκαδικά κλάσματα.

Αρκεί να τους διαβάσουμε δυνατά και το κλάσμα θα εμφανιστεί:ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν στο ακέραιο μέρος υπάρχει αριθμός μεγαλύτερος από το μηδέν, στο κλάσμα που εμφανίζεται δεν υπάρχει υποδιαστολή:
 Β  Τα κρυμμένα μηδενικά!

Όταν στο τέλος των δεκαδικών δεν υπάρχουν ψηφία για τα εκατοστά ή για τα χιλιοστά, μπορούμε να βάλουμε στη θέση τους το μηδέν. Παραδείγματα:

36,7 = 36,70 = 36,700

21,18 = 21,180(το 0,1 και το 0,10 δηλώνουν τον ίδιο ακριβώς αριθμό)


Επίσης, η αξία ενός δεκαδικού αριθμού δεν αλλάζει, αν διαγράψουμε τα μηδενικά στο τέλος του:
0,100 = 0,10 = 0,1

0,010 = 0,01

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Στην πρόσθεση, στην αφαίρεση και στη σύγκριση το κρυφτό σταματάει! Για να μην κάνουμε λάθη, γράφουμε πρώτα όλα τα κρυμμένα μηδενικά (στην εικόνα είναι σημειωμένα με κόκκινο).

Φτου, ξελευθερία!

ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.gr (1-2,4), Μαθηματικά Δ΄ τάξης (3)Η Λατινοκρατία

Όταν οι Οθωμανοί Τούρκοι καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη (1453), πολλές πε­ριοχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας βρίσκονται ήδη κάτω από λατινική κυριαρχία. Αυ­τές οι περιοχές είναι συνήθως νησιά και λιμάνια με στρατηγική σημασία ή παραλιακά μέρη με εύφορη ενδοχώρα.

Η κυριαρχία αυτή, κυρίως των Βενετών, συνεχίζεται και κατά τους επόμενους αιώνες.

Χάρτης λατινικών και οθωμανικών κτήσεων (15ος αιώνας)

Στην αρχή του 18ου αιώνα, έπειτα από μακροχρόνιους πολέμους, οι Οθωμανοί Τούρκοι νικούν σε όλα τα μέτωπα τους Βενετούς και ολοκληρώνουν την κυριαρχία τους στη βαλκανική χερσόνησο. Εξαίρεση αποτελούν τα Επτάνησα, που παραμένουν στην κατο­χή των Βενετών έως το τέλος του 18ου αιώνα και στη συνέχεια γνωρίζουν τη γαλλική και την αγγλική κυριαρχία. Τέλος, τα νησιά του Αιγαίου παραμένουν σκλαβωμένα για αρκετό διάστημα στους Γενουάτες και σε άλλους λατίνους κατακτητές.

ΠΗΓΕΣ: Ιστορία ΣΤ' τάξης, Ιστορία ΣΤ' τάξης (2006) | ΧΑΡΤΗΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2006)Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Γαλλική Επανάσταση και
ανθρώπινα δικαιώματα

Το 1789 ξεσπά η Γαλλική Επανάσταση και ψηφίζεται η «Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη», η οποία αποτελεί τον καταστατικό χάρτη του νέου καθεστώ­τος. Τα βασικά της στοιχεία είναι δύο:
● Κάθε κυριαρχία πηγάζει από το έθνος και όχι από τον μονάρχη.
● Τα θεμέλια της νέας κοινωνίας πρέπει να είναι η ελευθερία, η ισότητα και η αδελφοσύ­νη.

Μερικά άρθρα της Διακήρυξης:

Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη

Άρθρο 1: Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και έχουν ίσα δικαιώματα.

Άρθρο 2: Ο στόχος κάθε πολιτικής οργάνωσης είναι η προστασία των φυσικών και απαραβίαστων δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αυτά τα δικαιώματα είναι η ελευ­θερία, η ιδιοκτησία, η ασφάλεια και η αντίσταση ενάντια στην καταπίεση.

Άρθρο 3: Κάθε εξουσία πηγάζει αποκλειστικά από το έθνος.

Άρθρο 6: Ο νόμος εκφράζει τη θέληση του συνόλου. Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου, στη θεμελίωση του νόμου. Ο νόμος πρέπει να είναι ο ίδιος για όλους, είτε προστατεύει είτε τιμωρεί.

Άρθρο 10: Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να διώκεται εξαιτίας των απόψεών του, συμπεριλαμβανομένων και των θρησκευτικών του απόψεων, εφόσον η εκδήλωση τους δε διαταράσσει τη δημόσια τάξη που έχει εγκαταστήσει ο νόμος.

Άρθρο 11: Η ελεύθερη έκφραση ιδεών και απόψεων είναι ένα από τα πολυτιμό­τερα δικαιώματα του ανθρώπου. Κατά συνέπεια, κάθε άνθρωπος μπορεί να μιλά, να γράφει και να τυπώνει ελεύθερα, αλλά θα είναι υπεύθυνος για κάθε κατάχρηση αυτής της ελευθερίας, όπως καθορίζει ο νόμος.

Τα μηνύματα της Γαλλικής Επανάστασης διαδίδονται γρήγορα στην υπόλοιπη Ευρώπη και επηρεάζουν βαθιά τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Δημιουργούν μια νέα, δικαιότερη εποχή –όχι όμως για όλους. Μεγάλες ομάδες ανθρώπων, όπως οι γυναίκες, αποκλείο­νται από τα ίσα δικαιώματα.

Η Ολυμπία ντε Γκουζ γράφει σειρά φυλλαδίων με πολιτικό περιεχόμενο. Δυο χρόνια μετά την Επανάσταση, το 1791, συντάσσει τη «Διακήρυξη των δικαιωμάτων της γυναίκας και της πολίτισσας». Έτσι οδηγείται σε σύγκρουση με την ηγεσία των επαναστατών, που επιμένει να μην αναγνωρίζει τα πολιτικά δικαιώματα των γυναικών, και το 1793 οδηγείται στη λαιμητόμο.

Μερικά άρθρα της Διακήρυξης:

Διακήρυξη των δικαιωμάτων της γυναίκας και της πολίτισσας

Άρθρο 1: Η γυναίκα γεννιέται ελεύθερη και έχει τα ίδια δικαιώματα με τον άντρα.

Άρθρο 2: Σκοπός κάθε πολιτικής οργάνωσης είναι η διατήρηση των φυσικών και αναφαίρετων δικαιωμάτων του άντρα και της γυναίκας.
Τα δικαιώματα αυτά είναι η ελευθερία, η ιδιοκτησία, η ασφάλεια και πάνω απ’ όλα η αντίσταση στην καταπίεση.

Άρθρο 3: Κάθε εξουσία πηγάζει αποκλειστικά από το έθνος, δηλαδή από τη συ­νεργασία του άντρα και της γυναίκας.

Άρθρο 6: Ο νόμος είναι η έκφραση της θέλησης του συνόλου. Όλες οι πολίτισ­σες και οι πολίτες οφείλουν να συμβάλλουν, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπων, στη διαμόρφωσή του. Ο νόμος είναι ο ίδιος για όλους.

Άρθρο 10: Κανείς δεν επιτρέπεται να διώκεται για τις θεμελιακές πεποιθήσεις του. Η γυναίκα έχει το δικαίωμα να ανεβαίνει στο ικρίωμα. Πρέπει να έχει και το δικαί­ωμα να ανεβαίνει στο βήμα, εφόσον οι πράξεις της δε διαταράσσουν τη δημόσια τάξη που έχει εγκαταστήσει ο νόμος.

(μια σύντομη ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκεται εδώ)

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ' ΤΑΞΗΣ (2006)Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

Η φύση είναι πιο δυνατή (3)

Λίγος αέρας, λίγο χώμα,
ένας σπόρος...


Μια ρωγμή,
κάποια υγρασία...


Η ζωή θα βρει το δρόμο της!
Θα βλαστήσει, θα ανθίσει...


...και θα περιμένει τους μικρούς ερευνητές από την Κομοτηνή να
την ανακαλύψουν, να τη χαρτογραφήσουν και να την αναδείξουν!

Διαβάστε το σχετικό ρεπορτάζ σε ένα καινούργιο
και πολύ ενδιαφέρον δικτυακό φιλαράκι!


| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος | τρίτο μέρος |


Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

Αχέρων

Από τον george21

Ο Αχέρων είναι ποταμός της περιφέρειας Ηπείρου και διασχίζει τους νομούς Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Πρεβέζης. Οι πηγές του Αχέροντα είναι πολλές. Οι πρώτες πηγές του προέρχονται από τα χιόνια του όρους Τόμαρος στο νομό Ιωαννίνων (μέγιστο υψόμετρο 1986 μέτρα), και οι άλλες πηγές του προέρχονται από τα όρη Σουλίου και Παραμυθιάς Θεσπρωτίας. Σημαντικές πηγές είναι επίσης αυτές του χωριού Βουβοπόταμος κοντά στη Γλυκή.


Ο Αχέρων εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος, στο χωριό Αμμουδιά του νομού Πρεβέζης, ό­που σχηματίζει Δέλτα από το οποίο διαμορφώνονται τα δύο κύρια έλη της περιοχής, το έλος της Σπλάντζας και της Βαλανιδορράχης.

Ο Αχέρων, λόγω της παράδοσης και της περιβαλλοντικής αξίας, προσελκύει πλήθος επι­σκεπτών από τις πηγές έως και τις εκβολές του. Το μήκος του ανέρχεται στα 52 χιλιόμε­τρα ενώ από τα νερά του αρδεύονται περίπου 85.000 στρέμματα, εκ των οποίων
28.000 βρίσκονται στο νομό Θεσπρωτίας και 57.000 στον νομό Πρεβέζης. Εναλλακτικά ο Αχέροντας ήταν γνωστός και ως Μαυροπόταμος, Φαναριώτικος ή Καμαριώτικο ποτάμι.

Μυθολογία

Στην αρχαιότητα πίστευαν ότι ο Αχέρων αποτελεί τον ποταμό εκείνο, τον διάπλου του ο­ποίου έκανε, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία ο «ψυχοπομπός» Ερμής πα­ραδίδοντας τις ψυχές των νεκρών στον Χάροντα για να καταλήξουν στο βασίλειο του Άδη. Η κάθε ψυχή, περνώντας από το πορθμείο του Χάροντα, έπρεπε να δώσει από έναν οβολό για τη μεταφορά, ενώ αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση του Μένιππου, τον οποίο αναφέρει ο Λουκιανός, ως τον μοναδικό που διέσχισε τον Αχέροντα χωρίς να πληρώσει.

Στον δρόμο του ο ποταμός Αχέρων διασταυρωνόταν με τους Πυριφλεγέθοντα και Κω­κυτό, στο σημερινό χωριό Μεσοπόταμος, στο σημείο όπου βρίσκεται το αρχαίο Νεκρο­μαντείο του Αχέροντα. Η αρμοδιότητα του Νεκρομαντείου του Αχέροντα ήταν διαφορετι­κή από αυτή των Δελφών και της Δωδώνης. Ο σκοπός του δεν ήταν η παροχή χρησμού αλλά η διευκόλυνση της επικοινωνίας των επισκεπτών με τις ψυχές των νεκρών συγγε­νών τους.

Αχέρων, Κωκυτός και Πυριφλεγέθων συναποτελούσαν τους τρεις ποταμούς του Άδη, και οι τρεις με θλιβερά ονόματα (Αχέρων = χωρίς χαρά, Πυριφλεγέθων = πύρινος, Κωκυτός = θρήνος) συμβολίζοντας τη θλίψη και τους θρήνους του θανάτου και δίνοντας τον συμ­βολισμό της πύρινης κολάσεως, όπως διατηρείται και σήμερα στη χριστιανική θρησκεία.


Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση τα νερά του ποταμού ήταν πικρά καθώς ένα «στοιχειό» (τέρας) που ζούσε στις πηγές του δηλητηρίαζε τα νερά. Ο Άγιος Δονάτος (ετυμολογική προέλευση από το Αϊδονεύς, Αϊδονάτος, Άγιος Δονάτος), πολιούχος της Μητρόπολης Παραμυθιάς Θεσπρωτίας, σκότωσε το στοιχειό και τα νερά του Αχέροντα έγιναν γλυκά, έτσι πήρε και το όνομά του το χωριό Γλυκή. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο από την αρχαία ελληνική μυθολογία που μαρτυρά τη συνέχεια αυτής στη σύγχρονη πλέον λαϊκή παράδο­ση είναι το εξής: Κατά την τιτανομαχία οι Τιτάνες έπιναν νερό από τον Αχέροντα για να ξεδιψάσουν γεγονός που προκάλεσε την οργή του Δία ο οποίος μαύρισε και πίκρανε τα νερά του.

Αχερουσία λίμνη

Η Αχερουσία λίμνη δεν υπάρχει πια. Αποστραγγίστηκε τη δεκαετία του 1960 από τη βρε­τανική εταιρεία Boots Ltd. Η Αχερουσία είναι κατά τη μυθολογία η «χώρα του Άδη» (η σημερινή πεδιάδα του τ. Δήμου Φαναρίου). Πιάνει από το χωριό Χόικα μέχρι τη θάλασσα και από τη Χόικα μέχρι την Παραμυθιά (τα Ηλύσια πεδία – Λειμών των ασφοδέλων). Δια­σχίζεται από τον Αχέροντα ποταμό και τους παραποτάμους του Πυριφλεγέθοντα και Κω­κυτό. Ο Άδης είναι ο θεός και αρχηγός του «κάτω κόσμου» που εξουσίαζε τους νε­κρούς. Ο Άδης ταυτίζονταν με τον Πλούτωνα και μόνο μια φορά ανέβηκε στον πάνω κό­σμο, για να αρπάξει την Περσεφόνη.

Εδώ στη λίμνη Αχερουσία, στον Αχέροντα ποταμό πίστευαν ότι υπάρχει μια από τις εισό­δους για τον Άδη (Πύλες του Άδη). Ο Χάρων, γιος του Ερέβους και της Νύκτας, ήταν ο βαρκάρης που κουβαλούσε τις ψυχές των νεκρών στον Άδη και έπαιρνε τον οβολό που έβαζαν στα χείλη του νεκρού οι συγγενείς. Στο βάραθρο της Στύγας στεκόταν ο φύλα­κας Κέρβερος που ήταν τρικέφαλος σκύλος με ουρά λιονταριού που κατέληγε σε φίδι και τα μαλλιά του και το σώμα του ήταν γεμάτα φίδια. Οι ψυχές παρουσιάζονταν στο δι­καστήριο του Άδη που έκρινε τις πράξεις του νεκρού στη ζωή.

Στην Οδύσσεια του Ομήρου, περιγράφεται η κάθοδος του Οδυσσέα στον κάτω κόσμο. Κατά τη μυθολογία, στον Άδη κατέβηκαν και οι: Ορφέας, βασιλιάς της Θράκης για να φέ­ρει πίσω τη γυναίκα του Ευρυδίκη, o Ηρακλής, ο Θησέας, κ.ά.

Ο Λουκιανός, σατιρικός συγγραφέας, στους «νεκρικούς διαλόγους» που έγραψε, περι­γράφει παραστατικά τα της εισόδου των νεκρών στον Άδη.

ΧΑΡΩΝ: «Απόδος ω τρισκατάρατε τα πορθμεία».
ΝΕΚΡΟΣ: «Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος...»

Η ροή του ποταμού Αχέροντα σήμερα

Όπως αναφέραμε πιο πάνω, ουδεμία σχέση έχει η σημερινή γεωγραφία του Αχέροντα με αυτήν της αρχαιότητας, αλλά ακόμη και με χάρτες πριν το 1950. Τα πάντα άλλαξαν, μετά την αποξήρανση της λίμνης Αχερουσίας από τη βρετανική εταιρεία Boots Ltd το 1960-1965.

Με βάση την εμπειρία των διασχίσεων της Χαράδρας του Αχέροντα, την τοπική γεωγρα­φική μελέτη, την πλεύση του πλωτού τμήματος με Kayak και τον Χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού ο Αχέρων ποταμός ταξινομήθηκε από τον Χαράλαμπο Γκούβα (επι­κεφαλής της ομάδας διάσχισης του 1994) σε έξι τμήματα τα οποία και περιγράφονται κα­τωτέρω:
● 1ο τμήμα: Τροφοδοτικό (ορεινό τμήμα), όρους Τόμαρος
● 2ο τμήμα: Αρχικό τμήμα, λόφων νομού Ιωαννίνων και Πρέβεζας
● 3ο τμήμα: Μυθολογικό τμήμα: «Στενά του Αχέροντα», ή «Χαράδρα του Αχέροντα» ή τουριστικές «Πύλες του Άδη»
● 4ο τμήμα: Ιστορικό τμήμα: «Σκάλα Τζαβέλαινας», Σουλιώτικο Ρέμα, πρόσβαση προς το Σούλι
● 5ο τμήμα: Αρδευτικό τμήμα με τον λόφο Ξυλόκαστρο και το «Νεκρομαντείο του Αχέ­ροντα», Μεσοπόταμος
● 6ο τμήμα: Τουριστικό Τμήμα: «Εκβολές Αχέροντα» ή «Δέλτα του Αχέροντα» ή «Δά­σος της Περσεφόνης»

Σπορ στον Αχέροντα

Στον Αχέροντα λαμβάνουν χώρα διάφορες δραστηριότητες όπως το κανό, το καγιάκ και το ράφτινγκ ενώ υπάρχει η δυνατότητα διάσχισης του ποταμού μέχρι τις εκβολές του στην Αμμουδιά, με κατάλληλο σημείο κατάβασης τα Στενά. Επίσης με κατάλληλο εξοπλι­σμό πραγματοποιείται και διάσχιση του φαραγγιού του Αχέροντα.


Γεωγραφία του Αχέροντα Ποταμού

Όπως κάθε ποταμός, ο Αχέρων έχει το κύριο τμήμα του και τους παραποτάμους. Το κύ­ριο τμήμα του Αχέροντα, για πρακτικούς και εκπαιδευτικούς λόγους, ταξινομήθηκε το έ­τος 1992 από τον τοπικό ερευνητή Χαράλαμπο Γκούβα, επικεφαλής της ομάδας που διέ­σχισε για πρώτη φορά τη χαράδρα του Αχέροντα, σε έξι τμήματα. Το μεγαλύτερο τμήμα του Αχέροντα ανήκει στον νομό Πρέβεζας. Οι παραπόταμοι του Αχέροντα εκπορεύονται από τους νομούς Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων. Σε μια μεγάλη διαδρομή αποτελεί το φυσι­κό όριο μεταξύ των ν. Πρέβεζας-Θεσπρωτίας και Πρέβεζας-Ιωαννίνων.

Ο Αχέρων ποταμός δέχεται τα νερά του Πυριφλεγέθοντα, του Κωκκυτού, και του Βωβού ποταμού. Η λίμνη Αχερουσία αποστραγγίστηκε μεταπολεμικά από τη βρετανική εταιρεία Boots Ltd και ένα περίπλοκο δίκτυο αρδευτικών καναλιών διασχίζει τον κάμπο του Με­σοπόταμου και της Αμμουδιάς, κάνοντας δύσκολη σήμερα μια αντικειμενική γεωγραφική περιγραφή του ποταμού. Κατά την άποψη του εξερευνητή της περιοχής Χ. Γκούβα, κάθε προσπάθεια γεωγραφικής ταυτοποίησης των αναγραφόμενων από τον Όμηρο με τη ση­μερινή γεωγραφία της περιοχής θα καταλήξει σε αποτυχία και άσκοπες διαφωνίες.

Ο Πυριφλεγέθων ποταμός (=πύρινος ποταμός), κατά μία άποψη, μυθολογικά αντιστοιχεί με το λεγόμενο «Σουλιώτικο Ρέμα» (απεικονιζόμενο σε γκραβούρα του Laurembergio του 1653). Kατά μία άλλη άποψη «ο Πυριφλεγέθοντας (= θρακαναμμένος) είναι το πο­τάμι του Καναλακίου, ο σημερινός Κάκαβας του οποίου τα νερά έπεφταν στον Αχέροντα και από εκεί στην Αχερουσία λίμνη. Το όνομα αποδίδεται σε φωτιές-σπινθήρες που ανα­φέρονται μέσα στο ποτάμι. Οι φωτιές αυτές αποδίδονται σε πιθανές φωσφορούχες ου­σίες που έκαναν τα ξύλα δένδρων να σπινθηρίζουν». Κατά δεύτερη άποψη, το όνομα α­ποδίδεται στην πίστη των αρχαίων Ελλήνων ότι το όνομα Πυριφλεγέθων –λόγω του κρότου στη συμβολή– προέρχεται από το «πυρ» των εγκάτων της Γης. Τέλος κατά άλλη άποψη της Έλενας Παλάσκα και Λάζαρου Συνέσιου η οποία αναγράφεται στον επίσημο τουριστικό οδηγό της Νομαρχίας Πρέβεζας, «ο Πυριφλεγέθων ποταμός ταυτίζεται με τον Βουβοπόταμο (Βωβός Ποταμός)».


Ο Κωκυτός (θρήνος, ποταμός του πένθους), ονομάσθηκε έτσι από τους θρήνους και τα μοιρολόγια των επισκεπτών του Νεκρομαντείου. Είναι το ποτάμι της Παραμυθιάς, ο Σελ­λήεντας των αρχαίων και εκβάλλει στον Αχέροντα μετά το Νεκρομαντείο. Κατά μία άπο­ψη, ο Κωκκυτός ταυτίζεται με τον Μαυροπόταμο (Μαύρο ποταμό).

Η Στυξ (γενική: της Στυγός), αποτελεί αρχαίο συμβολισμό του παγωμένου νερού, χωρίς συγκεκριμένη γεωγραφική χωροταξία. Κατά μία άποψη, είναι το πλατύ μεγάλο και βαθύ βάραθρο «Σταγοί» επί του λόφου Ερημίτης βορειοδυτικά του χωριού Μεσοπόταμος Πρέ­βεζας. Κατά άλλη άποψη όμως, τα «Ύδατα της Στυγός» ή ο «Καταρράκτης της Στύγας» γκρεμίζεται από μια μικρής παροχής αλλά μόνιμη πηγή που βγαίνει στις νότιες πλαγιές της Νερραϊδορράχης των Αροανείων ορέων (Χελμός) στην περιοχή των Καλαβρύτων της Πελοπονήσου. Έχει ύψος 150 μέτρα περίπου και στη βάση του ανοίγεται μια μικρή σπη­λιά, η είσοδος του Άδη για τους αρχαίους.

ΠΗΓΗ: el.wikipedia.org | ΕΙΚΟΝΕΣ: stin-e-taxi.blogspot.com (1), www.google.gr/imghp (2-4)


Τιμητική ανάρτηση (2)

Ευχαριστούμε!


Πέρσι γνωρίσαμε και απολαύσαμε το ιστολόγιο
ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ... ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ!
Δημιουργεί στην Κέρκυρα και είναι γεμάτο ιδέες,
πρωτοβουλίες, παιχνίδια και γνώσεις.

Φέτος το δικτυακό μας φιλαράκι ταξιδεύει με νέους επι-
βάτες
, πλήρως ανανεωμένο και... ακόμη καλύτερο!

Πατήστε στην εικόνα

 Κοιτάξτε τι ωραία και ουσιαστικά 
 λόγια έγραψε για μας: 

Ότι θα γινόμασταν αίνιγμα δεν το είχα φανταστεί... :D

Έτσι είναι: Οι φίλοι λάμπουν στη ζωή μας όπως ο ήλιος. Τα
φιλαράκια από άλλα σχολεία ανά την Ελλάδα είναι μια
πολύτιμη περιουσία και παρουσία... (να και τα παρώνυμα!)

(περισσότερα για τους... καλύτερους βρίσκονται εδώ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΠΟΔήΛΑΤΟ


Αγαπητέ νονέ…

Από τον george21

Πριν κάτι μέρες έκανα βόλτα στα μαγαζιά και είδα σε ένα ποδηλατικό το ποδήλατο των ονείρων μου το οποίο θα ήθελα να μου το πάρεις ως δώρο για τα Χριστούγεννα.

Είναι EVEREST 240 μπλε, με μεγάλα λάστιχα, χαμηλό τιμόνι, μαύρα πλαστικά πεντάλ,
μπουκάλα, ελατήρια, φώτα αντανακλάσεως –μπροστά άσπρο, πίσω κόκκινο– και να έχει μαλακή σέλα (άμα χρειαστεί άλλαξε την). Επίσης έχει 21 ταχύτητες.

Πριν μου το φέρεις θα ήθελα να το πας σε ένα Service ποδηλάτων και να κάνεις 5 πραγ­ματάκια:
1ο Να βάλεις μεταλλικά πεντάλ
2ο Να βάλεις μεταλλικές βαλβίδες
3ο Να βάλεις ασημί κερατάκια
4ο Να βάλεις ένα κοντέρ
5ο Να αγοράσεις μία αντικλεπτική αλυσίδα

Άμα το κάνεις αυτό για εμένα θα είσαι ο καλύτερος νονός του κόσμου!

ΥΓ. Μπορεί να κοστίσει αλλά:
1ο Είμαι το αγαπημένο σου βαφτιστήρι
2ο Είναι το τελευταίο δώρο που σου ζητάω
2ο (μεγάλωσα πια, γυμνάσιο θα πάω όπου να ’ναι!)

Με αγάπη
Το βαφτιστήρι σου


Αναμνήσεις από το καλοκαίρι

Από τον george21

Αυτό το καλοκαίρι πέρασα πολύ ωραία. Πήγα στο χωριό μου και από εκεί σε πολλά υπέ­ροχα μέρη. Οι διακοπές μου άρχισαν στις 23 Ιουλίου και τελείωσαν στις 1 Σεπτεμβρίου. Μαζί μου ήταν η οικογένειά μου και τα ξαδέρφια μου.

Αρχικά πήγα στο χωριό μου που είναι 10 λεπτά έξω από το Αγρίνιο. Εκεί βρίσκεται η Τ.Λ. Καστρακίου στην οποία πηγαίναμε και βλέπαμε τα ξαδέρφια μας και τους θείους μας να κάνουν τζετ σκι! Γύρω στις 18 Αυγούστου ήρθε μια θεία μου και μαζί της κάθε βράδυ βγαίναμε και πηγαίναμε σε εστιατόρια! Δύο μέρες αργότερα, στις 20 Αυγούστου, πήγαμε για έξι μέρες στον Βράχο της Πρέβεζας. Εκεί βρήκαμε ενοικιαζόμενα δωμάτια που ήταν 50 μ. από την παραλία. Κάθε πρωί και κάθε απόγευμα πηγαίναμε στην παραλία. Μια μέρα είχε πολύ κύμα… Ήταν πολύ ψηλό, γύρω στο 1,5 μέτρο. Έτσι αποφασίσαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι... Ένα παιδί έκανε πως πνιγόταν και τα υπόλοιπα έτρεχαν για να το σώσουν!

Μιας και ήμασταν κοντά στον Αχέροντα ποταμό αποφασίσαμε να τον επισκεφτούμε. Με το αμάξι πήγαμε πολύ ψηλά... Γύρω στα 600 μέτρα με αποτέλεσμα τα αυτιά μας να βου­λώνουν! Όταν κατεβήκαμε, βρήκαμε έναν σύλλογο όπου μπορούσες να κάνεις ρά­φτινγκ. Αμέσως μπήκαμε στη φουσκωτή βάρκα, αρπάξαμε τα κουπιά και αρχίσαμε να τα πλατσουρίζουμε στο νερό! Αφού τελείωσε αυτή η υπέροχη εμπειρία μια έκπληξη μας πε­ρίμενε: να διασχίσουμε το φαράγγι. Ξεκινήσαμε αλλά κάποιοι είπαν να μην πάμε επειδή το νερό ήταν κρύο. Εγώ όμως όχι μόνο πήγα αλλά βούτηξα και στο ποτάμι. Το νερό ή­ταν στους 3°C. Αυτή ήταν η καλύτερή μου εμπειρία. Μετά επισκεφτήκαμε την Πάργα και το κάστρο της. Γυρίζοντας σπίτι εξαντλημένοι μαζέψαμε τα πράγματά μας για να γυρί­σουμε στο χωριό. Αφού γυρίσαμε κάτσαμε λίγες μέρες και μετά επιστρέψαμε στην Αθή­να... Πάλι μέσα στο καυσαέριο.

Γενικώς χάρηκα που γύρισα στην Αθήνα, γιατί θα ξαναδώ τους φίλους μου. Πάντως ένα πράγμα έχω να πω:george21

Ο george21 κατοικεί στη Νότια Αθήνα. Στην πέμπτη δημοτικού
(2010-2011) υπήρξε βασικός συνεργάτης του Δήμου Αστερούπολης.


Στη συνέχεια, τον Σεπτέμβριο του 2011, ξεκίνησε τη συνεργασία του με
το ΠΟΔήΛΑΤΟ. Στα σχόλια υπογράφει με το ψευδώνυμο george pntlks.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΕΡΟΥΠΟΛΗ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΟΔήΛΑΤΟΠέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Γάτα και πινέλο

Μια όμορφη εφαρμογή για
μια γλυκιά καλημέρα!

Πατήστε στην εικόνα και, ύστερα, στο πινέλο...

Από τη Jacquie Lawson
(μουσική: Mike Hughes-Chamberlain)


Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

Τα παιδιά ζωγραφίζουνΤα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο
δυο καρδιές κι έναν ήλιο στη μέση.
Παίρνω φως απ’ τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη
και μου λες πως σ’ αρέσει.

Τα παιδιά τραγουδούν μες στους δρόμους
κι η φωνή τους τον κόσμο αλλάζει.
Τα σκοτάδια σκορπάνε κι η μέρα λουλουδίζει
σαν ανθός στο περβάζι.

Ένα σύννεφο είν’ η καρδιά μου
κι η ζωή μου γιορτή σε πλατεία.
Σ’ αγαπώ κι ο απέραντος κόσμος πόσο μοιάζει
με μικρή πολιτεία.ΣΤΙΧΟΙ: Μιχάλης Μπουρμπούλης / ΜΟΥΣΙΚΗ: Γιώργος Χατζηνάσιος
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Τάνια Τσανακλίδου / ΔΙΣΚΟΣ: Χωρίς ταυτότητα (1980)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μουσική


Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

Εγώ κι εσύ μαζίΕγώ κι εσύ μαζί!
Όταν η τύχη σου θα ’ναι φευγάτη
κι εσύ μακριά απ’ το ζεστό σου κρεβάτι,
τότε θυμήσου τη χρυσή συμβουλή:
Εγώ κι εσύ μαζί!

Εγώ κι εσύ μαζί!
Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου!
Δυο φιλαράκια με μία ψυχή:
Εγώ κι εσύ μαζί!

Μπορείς, αν θες, να βρεις πιο έξυπνους φίλους!
Να ’ναι μεγάλοι και πιο δυνατοί: Μπορείς!
Αλλά να ξέρεις: τη δικιά μου αγάπη
δε θα σ’ τη δώσει, φιλαράκο, κανείς...

Κι όσο περνάνε και φεύγουν τα χρόνια
και η φιλία μας θα μένει αιώνια,
είναι γραφτό μας, μοίρα κοινή:
Εγώ κι εσύ μαζί!ΣΤΙΧΟΙ: Τζίμης Πανούσης / ΜΟΥΣΙΚΗ: Randy Newman
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Τζίμης Πανούσης-Αλκίνοος Ιωαννίδης
ΔΙΣΚΟΣ: Toy Story, Η ιστορία των παιχνιδιών (1995)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μουσική, φιλία


Οι φίλοι
(τραγούδι)

Τους φίλους τους διαλέγουμε, γι’ αυτό δεν τους παιδεύουμε!
Τους φίλους δεν τους «καίμε»... Τα μυστικά μας λέμε!


ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Χάρις Αλεξίου
ΔΙΣΚΟΣ: Οδός Νεφέλης 88 (1995)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μουσική, φιλία


Κώδικας φιλικής συμπεριφοράς

Για να είμαι ένας περιζήτητος φίλος και να χαίρομαι τα καλά της φιλίας:

 1  Νοιάζομαι για τους άλλους και τους βοηθώ όποτε μπορώ.

 2  Συμπεριφέρομαι καλά και προσπαθώ να είμαι ήρεμος.

 3  Δεν κοροϊδεύω κανέναν, αφού ούτε σε μένα αρέσει να με κοροϊδεύουν.

 4  Μοιράζομαι πράγματα με άλλους.

 5  Τους ακούω όταν μου μιλούν και δίνω σημασία σε όσα λένε.

 6  Δε λέω ψέματα.

 7  Προσπαθώ να μη ζηλεύω.

Το αστέρι της φιλίας

 8  Δε θέλω να γίνεται πάντοτε το δικό μου.

 9  Αναγνωρίζω ότι όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα.

 10  Δε λέω τα μυστικά που μου εμπιστεύονται.

 11  Αποφεύγω τις προκλήσεις και ό,τι ξέρω πως μπορεί να ενοχλήσει τους άλλους.

 12  Δέχομαι με χαρά τη νίκη, αλλά παραδέχομαι και την ήττα. Ξέρω πως δεν είναι ντροπή να χάνεις!

 13  Όταν κάποιος με στενοχωρήσει, προτιμώ να το συζητήσω μαζί του χωρίς την παρουσία άλλων.


ΠΗΓΗ: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου (τμήμα Αγωγής
Υγείας) | ΕΙΚΟΝΕΣ: s692.photobucket.com, schoolsm.blogspot.grΟι φίλοι

Οι φίλοι αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία στη ζωή μας. Φανταστείτε τι θα γι­νόταν αν δεν είχατε τους φίλους για να παίζετε το αγαπημένο σας επιτραπέζιο, να συζη­τάτε την γκάφα που κάνατε στο σχολείο ή να σας συμπαραστέκονται όταν έχετε κάποιο πρόβλημα...

Φυσικά, αυτά μπορείτε να τα κάνετε και με τους γονείς και τους δασκάλους σας, αλλά με τους φίλους όλα γίνονται πιο ωραία και ξεχωριστά!

Αν τώρα σκέφτεστε: «Τι ωραία! Θέλω κι εγώ κάποιον που να μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μαζί. Αύριο θα βρω έναν φίλο!», θα σας απογοητεύσω:

 Το να κάνουμε φίλους δεν είναι 
 τόσο εύκολο όσο φαίνεται! 


Ίσως έχετε προσέξει πως κάποια παιδιά φαίνεται να έχουν φίλους τούς συμμαθητές όλης της τάξης, ενώ άλλα έχουν μόνο δύο, τρεις ή ακόμη και ένα φίλο.

Σημαίνει αυτό κάτι; Όχι!

Ο αριθμός των φίλων που έχει ο καθένας μας δε λέει απολύτως τίποτα. Αυτό εξαρτάται κυρίως από τον χαρακτήρα του καθενός:
● Τα άτομα που είναι πολύ κοινωνικά συνήθως έχουν πάρα πολλούς φίλους. Τους πιο πολλούς όμως δεν τους γνωρίζουν και πολύ καλά, είναι περισσότερο κάτι σαν γνωστοί.
● Τα παιδιά που έχουν λίγους φίλους, τους ξέρουν τόσο καλά που μπορούν να μας πουν ακόμη και ποιο είναι το αγαπημένο τους φαγητό!

 Σημασία δεν έχει ο αριθμός των φίλων μας, 
 αλλά η σχέση που διατηρούμε μαζί τους! 

Οι σχέσεις με τους φίλους μας (αλλά και όλους τους ανθρώπους) είναι σαν τις... ντομά­τες: Πρέπει να τις καλλιεργούμε και να τις φροντίζουμε με επιμέλεια, ώστε να ανθίσουν, να βγάλουν «καρπό» και να τις απολαύσουμε.

Να μερικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό:

 1  Πρώτα πρώτα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καθένας μας είναι διαφορετικός και μάλι­στα έχει το δικαίωμα να είναι διαφορετικός. Δεν μπορούμε να απαιτούμε οι φίλοι μας να έχουν τις ίδιες ακριβώς απόψεις με εμάς, αλλά πρέπει να δεχόμαστε την αντίθετη άποψή τους.

 2  Πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε πώς θέλουμε εμείς να μας συμπεριφέρονται και ανά­λογα να συμπεριφερόμαστε στους φίλους μας (αλλά και σε όλους τους άλλους: γονείς, δασκάλους, γνωστούς). Δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ κάτι που δε θα θέλαμε να κάνουν σε εμάς.

 3  Το να σχολιάζουμε στους φίλους μας άλλα παιδιά είναι μια παγίδα που δε θα μας βγει σε καλό, διότι οι φίλοι μας θ’ αρχίσουν να σκέφτονται ότι ίσως σχολιάζουμε και αυτούς σε άλλα παιδιά.

 4  Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πως δεν είμαστε εμείς το κέντρο του κόσμου. Πρέπει να δίνουμε σημασία και σ’ αυτά που έχει να πει ο φίλος μας και όχι να τον βομβαρδίζουμε με τα δικά μας προβλήματα ή τις δικές μας προτιμήσεις!

 5  Αν ποτέ τσακωθείτε με κάποιον από τους φίλους σας, μην ανησυχήσετε. Φροντίστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να του μιλήσετε και προσπαθήστε να βρείτε μια λύση στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Ακόμη κι αν δεν κάνατε εσείς το λάθος, μην αφήσετε την περηφάνια να σας απομακρύνει από τον φίλο σας και κάντε το πρώτο βήμα.

Αν κάνατε εσείς το λάθος, να θυμάστε πάντοτε πως
ένα «Συγνώμη!» πολλές φορές κάνει θαύματα!ΕΙΚΟΝΕΣ: nikitassoul.blogspot.com,
angelaspinkyworld.blogspot.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: φιλία


Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Η τελευταία καραμέλα

Σκέψου δυο φορές τι θα κάνεις
με την τελευταία σου καραμέλα!


Δεν ήταν ωραίο αυτό που έκανε το παιδί και η «τιμωρία» ήρθε, έστω και αργοπορη­μένη! Κάποιες διαφημίσεις στηρίζονται στην έννοια της ηθικής, στο σωστό και στο λάθος. Έτσι γίνονται πιο αποτελεσματικές!


Αγκαλιάστε τη ζωή!

Πάντοτε στο αυτοκίνητο όταν κινείται, ακόμη και
για λίγα μέτρα... Η ζώνη ασφαλείας σώζει ζωές!


Κάποιες διαφημίσεις στοχεύουν στα συναισθήματά μας και επιδιώκουν να μας επη­ρεάσουν υπέρ του προϊόντος που γνωστοποιούν. Όταν πρόκειται για καλό σκοπό, για αλλαγή επικίνδυνων συνηθειών, είναι ευπρόσδεκτες!


Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Μήπως χρειάζεστε γυαλιά;

Μια εξαιρετική διαφήμιση για ένα κατάστημα οπτικών!
(δυστυχώς σε χαμηλή ανάλυση)


Το αναπάντεχο τέλος είναι εντυπωσιακό και κάνει τη
διαφήμιση θέμα συζήτησης. Ο στόχος έχει επιτευχθεί!


Ρομαντικός γάμος...

Είναι φορές που θέλουμε ν’ ανοίξει η γη να μας καταπιεί.
Ο κουμπάρος καλείται να δώσει τις βέρες και...


Δείτε ξανά το βιντεάκι και προσέξτε την αντίδραση
του γαμπρού: δεν ξέρει ποιον να πρωτομαζέψει!

Ατυχήματα συμβαίνουν... Ευτυχώς δε χτύπησε κανείς!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: αστεία


Τα πάντα για το αγαπημένο μας φαγητό!

Ούτε το πιο γρήγορο ζώο της γης δεν μπορεί να μπει ανάμεσα
σε έναν άνθρωπο και στο αγαπημένο του κρέας!


Αυτή η διαφήμιση χρησιμοποιεί την υπερβολή και
καταφέρνει εύκολα να εντυπωθεί στη μνήμη μας!


Διαφήμιση για πλυντήριο

Το νέο πλυντήριο, λέει η διαφήμιση, είναι πολύ διαφορετικό από τα άλλα. Μπορεί
ναι, μπορεί και όχι. Το βιντεάκι όμως που έφτιαξαν σίγουρα ξεχωρίζει!


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διαφημίσεις


Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Η φύση είναι πιο δυνατή (2)

Τα δέντρα δεν υπολογίζουν την άσφαλτο και τα πεζοδρόμια. Οι ρίζες τους ασκούν
δυνάμεις που μπορούν να χαλάσουν τα ανθρώπινα δημιουργήματα...Όλοι είμαστε ένα κομμάτι της φύσης...


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: podilato98.blogspot.gr

| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος | τρίτο μέρος |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: περιβάλλον


Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

9 blog...άκια

Ένα ιστολόγιο για μαθητές Δ' τάξης και όχι μόνο! Μέσα από τις χρήσιμες συνδέσεις που προσφέρει, μέσα από το παιχνίδι και τη διασκέδαση, τα παιδιά προσεγγίζουν τη γνώση με έναν διαφορετικό, πολύπλευρο και σύγχρονο τρόπο.

Τα «9 blog...άκια» τα επιμελήθηκε ο συνάδελφος Παύλος Κώτσης κατά το σχολικό έτος 2009-2010. Το υλικό για τα μαθήματα είναι εξαιρετικό, ωστόσο ξεχωρίζουμε τις εβδομάδες ανάγνωσης και το αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο, που προκαλούν αίσθηση.

Το ιστολόγιο έχει ολοκληρωθεί, όμως αξίζει να πατήσετε στην εικόνα και να πλοηγη­θείτε στις σελίδες του:


Την επόμενη σχολική χρονιά οι μαθητές και ο δάσκαλος συναντήθηκαν σε
ένα νέο ιστολόγιο, το «ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ... ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ!». Περισσότερα εδώ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: παιδικά ιστολόγια


Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
(για μικρά παιδιά)

Από τον Συνήγορο του Παιδιού


 1  Όλα τα παιδιά είναι ίσα και πρέπει να προστατεύονται από διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, καταγωγής, πεποιθήσεων, νομικής κατάστα­σης των ίδιων ή μελών της οικογένειάς τους.


 2  Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις αποφάσεις που το αφορούν.

 3  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ταυτότητα, δηλαδή σε ένα όνομα, επώνυμο και σε ιθαγένεια.


 4  Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που τους παρέχει τα αναγκαία υλικά αγαθά (στέγη, ρούχα, τροφή) και διασφαλίζει τη σωματική, νοητική, συναισθημα­τική και κοινωνική τους ανάπτυξη.


 5  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μην αποχωρίζονται από τους γονείς τους, εκτός αν αυτό γίνεται με κοινή απόφαση των γονέων ή ύστερα από απόφαση της Πολιτείας, επειδή οι γονείς τα παραμελούν ή τα κακομεταχειρίζονται.


 6  Όλα τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους, έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τη γνώμη και τις απόψεις τους σε θέματα που τα αφορούν. Οι ενήλικοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη τους πριν πάρουν αποφάσεις γι’ αυτά.


 7  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις τους.

 8  Κανείς δεν μπορεί να επεμβαίνει αυθαίρετα στην ιδιωτική ζωή των παιδιών, στην οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία τους, ούτε να προσβάλλει την τιμή και την υπόληψή τους.


 9  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδι­όφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικά μέσα) αλλά πρέπει και να προστατεύονται από τις αρνητικές επιδράσεις τους.


 10  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα προστασίας από κάθε μορφής κακομεταχείριση: βία, πα­ραμέληση, κακοποίηση (σωματική, λεκτική, ψυχολογική, σεξουαλική) και εκμετάλλευ­ση, μέσα και έξω από την οικογένεια.


 11  Όταν η οικογένεια δεν μπορεί να φροντίσει ένα παιδί, τότε η Πολιτεία αναλαμβά­νει τη φροντίδα του με θεσμούς όπως η υιοθεσία, η φιλοξενία σε ανάδοχη οικογένεια ή σε ίδρυμα, που πρέπει να σέβονται πλήρως τα δικαιώματά του.

 12  Τα παιδιά που προέρχονται από ξένη χώρα έχουν δικαίωμα φροντίδας και προ­στασίας.

 13  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη και φροντίδα, σε εμβολιασμούς, σε νοσηλεία κτλ.


 14  Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν δικαίωμα στη δωρεάν ειδική φροντίδα, εκ­παίδευση και επιμόρφωση, ώστε να απολαμβάνουν ισότιμη και αξιοπρεπή ζωή.

 15  Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους. Το κράτος πρέπει να παίρνει μέτρα ώστε τα παιδιά να γράφονται στο σχολείο και να μην το διακόπτουν, να αναπτύσσουν τις ικανότητες και την προ­σωπικότητά τους. Τα πειθαρχικά μέτρα δεν πρέπει να προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των μαθητών.


 16  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ανάπαυση, στο παιχνίδι και στην ψυχαγωγία.


 17  Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφή οικονομικής εκμετάλλευσης (επαιτεία, εκπόρνευση, πορνογραφία, δουλεμπόριο κτλ.). Έχουν όμως δικαίωμα στην εργασία με ασφάλιση και υπό προϋποθέσεις, ανάλογα με την ηλικία τους, το είδος ερ­γασίας, το ωράριο κτλ.


 18  Τα παιδιά που είτε τα ίδια είτε μέλη της οικογένειάς τους κάνουν χρήση ναρκωτι­κών ή άλλων ουσιών που προκαλούν εξάρτηση έχουν δικαίωμα κατάλληλης υποστή­ριξης.

 19  Τα παιδιά που συλλαμβάνονται και δικάζονται έχουν δικαίωμα να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό στην ιδιωτική τους ζωή, να ενημερώνονται αναλυτικά από τις Αρχές σε κατανοητή γλώσσα και να έχουν νομική βοήθεια. Σε περίπτωση που είναι απολύτως απαραίτητη η κράτησή τους, αυτή πρέπει να γίνεται χωριστά από ενήλικα ά­τομα και με σεβασμό στην προσωπικότητα και τις ανάγκες τους.


ΠΗΓΗ: www.0-18.gr | ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Γαβριήλ Παγώνης

(δείτε εδώ το κείμενο της Σύμβασης για μεγαλύτερα παιδιά)Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
(για μεγάλα παιδιά)

Από τον Συνήγορο του Παιδιού 1  Ορισμός. «Παιδιά» θεωρούνται όλα τα κορίτσια και αγόρια έως 18 ετών.

 2  Απαγόρευση διακρίσεων. Όλα τα παιδιά είναι ίσα. Έχουν δικαίωμα να τα αντιμετω­πίζουν χωρίς διακρίσεις λόγω της φυλής, του φύλου, της γλώσσας, της θρησκείας, των απόψεων, της περιουσίας, της κατάστασης, των ιδιαίτερων αναγκών ή της εμφάνισής τους.

 3  Το συμφέρον του παιδιού. Όταν οι μεγάλοι παίρνουν αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, πρέπει να υπολογίζουν πριν από όλα το συμφέρον τους. Η Πολιτεία πρέπει να προστατεύει και να φροντίζει τα παιδιά, αν οι γονείς τους δεν μπορούν να το κάνουν.

 4  Μέτρα της Πολιτείας. Η Πολιτεία πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εφαρμόζονται τα δικαιώματα των παιδιών.

 5  Ρόλος γονέων και κηδεμόνων. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες ενός παιδιού είναι υπεύ­θυνοι να το μεγαλώνουν έτσι ώστε να αναπτύσσονται οι ικανότητές του και να το βοη­θούν να μάθει και να ασκεί τα δικαιώματά του.

 6  Δικαίωμα στη ζωή. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυ­ξη.

 7  Όνομα και ιθαγένεια. Δικαίωμα κάθε παιδιού είναι να γράφεται στο ληξιαρχείο με τη γέννησή του και να έχει όνομα, επώνυμο και ιθαγένεια, δηλαδή να ανήκει σε μια χώρα.

 8  Ταυτότητα. Η Πολιτεία πρέπει να βοηθά τα παιδιά να διατηρούν την ταυτότητα, την ι­θαγένεια και τις οικογενειακές τους σχέσεις.

 9  Ζωή και επικοινωνία με τους γονείς. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να ζει μαζί με τους γονείς του, εκτός αν αυτοί ζουν χωριστά, αν δεν μπορούν να το φροντίσουν ή αν πρέπει να απομακρυνθεί από αυτούς για το καλό του. Όταν ζει μακριά από τους γονείς του, το παιδί έχει δικαίωμα να τους βλέπει και να επικοινωνεί μαζί τους, εκτός αν αυτό είναι αντί­θετο με το συμφέρον του.

 10  Οικογενειακή επανένωση. Αν ένα παιδί ζει σε διαφορετική χώρα από τους γονείς του, έχει δικαίωμα να ξανασμίξει μαζί τους και να μείνουν στο ίδιο μέρος. 11  Παράνομες μετακινήσεις στο εξωτερικό. Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε παράνομη απομάκρυνσή τους από τη χώρα στην οποία ζουν.

 12  Ελευθερία γνώμης. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Οι μεγάλοι πρέπει να ακούν και να παίρνουν σοβαρά υπόψη τους τη γνώμη των παιδιών για θέματα που τα αφορούν, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους.

 13  Ελευθερία έκφρασης. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να αναζητούν, να μαθαίνουν και να μεταδίδουν πληροφορίες και ιδέες, καθώς και να εκφράζονται ελεύθερα, μέσα από τον γραπτό ή προφορικό λόγο, την τέχνη ή άλλους τρόπους, αρκεί να σέβονται τα δι­καιώματα των άλλων.

 14  Ελευθερία σκέψης και θρησκείας. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να σκέφτονται ελεύ­θερα και να πιστεύουν σε μια θρησκεία.

 15  Ελευθερία συνάντησης και ομαδικής συνεργασίας. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να συναντιούνται, να συνεργάζονται και να συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις, αρκεί να μην παραβιάζουν τα δικαιώματα των άλλων.

 16  Ιδιωτική ζωή. Κανείς δεν μπορεί να επεμβαίνει αυθαίρετα ή παράνομα στην ιδιωτική ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία ενός παιδιού, ούτε να προσβάλλει την τιμή και την υπόληψή του.

 17  Πληροφόρηση. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μαθαίνουν τι συμβαίνει γύρω τους από τα μέσα ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικά μέσα). Η Πολι­τεία πρέπει να ενθαρρύνει τα μέσα να διαδίδουν χρήσιμες πληροφορίες και να προστα­τεύουν τα παιδιά από ό,τι μπορεί να τα βλάψει.

 18  Ευθύνες και υποστήριξη γονέων. Οι γονείς ή κηδεμόνες ενός παιδιού έχουν την ευθύνη της ανατροφής και της ανάπτυξής του. Η Πολιτεία πρέπει να τους βοηθά σε αυτή την αποστολή και να εξασφαλίζει τη δημιουργία υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά.

 19  Βία, παραμέληση, εκμετάλλευση. Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας, προσβολής, παραμέλησης, εγκατάλειψης, σωματικής, ψυχολογικής, πνευμα­τικής ή σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, όσο βρίσκονται στην ευθύνη των γονιών ή των κηδεμόνων τους ή άλλων προσώπων στα οποία αυτοί τα έχουν εμπιστευ­θεί.

 20  Εναλλακτική επιμέλεια. Όταν ένα παιδί δε ζει με την οικογένειά του ή αυτή δεν μπορεί να το φροντίσει, έχει δικαίωμα ειδικής προστασίας και βοήθειας, μέσα από θε­σμούς όπως η υιοθεσία, η φιλοξενία σε ανάδοχη οικογένεια ή σε κατάλληλη στέγη/ίδρυ­μα. 21  Υιοθεσία. Η Πολιτεία πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε μια υιοθεσία που γίνεται στην ίδια χώρα ή σε άλλη, να είναι σύμφωνη με τον νόμο και να λαμβάνεται υπόψη πάνω απ’ όλα το συμφέρον του παιδιού.

 22  Παιδιά πρόσφυγες. Τα παιδιά πρόσφυγες, που έχουν φύγει μόνα ή συνοδευόμενα από τους δικούς τους από την πατρίδα τους επειδή εκεί κινδύνευαν, έχουν δικαίωμα ειδι­κής προστασίας και απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που έχουν και τα άλλα παιδιά.

 23  Παιδιά με αναπηρίες. Τα παιδιά με σωματικές ή πνευματικές αναπηρίες έχουν δικαί­ωμα να ζουν σε συνθήκες που εγγυώνται την αξιοπρέπεια και ευνοούν την αυτονομία τους, να απολαμβάνουν ειδική φροντίδα και να συμμετέχουν ισότιμα στην εκπαίδευση και την κοινωνική ζωή.

 24  Υγεία και ιατρικές υπηρεσίες. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προληπτική φροντίδα της υγείας τους. Όταν αρρωσταίνουν πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες για τη θεραπεία τους.

 25  Επανεξέταση αναδοχής. Όταν ένα παιδί τοποθετείται σε ένα ίδρυμα ή μια ανάδοχη οικογένεια, η Πολιτεία πρέπει να παρακολουθεί και να ελέγχει αν το φροντίζουν σωστά και αν απολαμβάνει όλα τα δικαιώματά του.

 26  Κοινωνική πρόνοια. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν την κατάλληλη κοινωνική φροντίδα και ασφάλιση.

 27  Ανάπτυξη και επίπεδο ζωής. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπές ε­πίπεδο ζωής· να έχουν φαγητό, ρούχα και να ζουν σε ένα ασφαλές σπίτι, ώστε να έχουν ομαλή σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη. Αν οι γονείς τους δεν μπορούν να τους τα προσφέρουν, η Πολιτεία πρέπει να τους βοηθά.

 28  Εκπαίδευση. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν στο σχολείο και να έχουν ίσες ευκαιρίες σε αυτό. Η Πολιτεία πρέπει να παίρνει μέτρα ώστε τα παιδιά να γράφονται στο σχολείο και να μην το διακόπτουν. Τα μέτρα για τη σχολική πειθαρχία πρέπει να σέ­βονται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των μαθητών.

 29  Σκοποί εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση πρέπει να βοηθά τα παιδιά να αναπτύσσουν τις ικανότητες και την προσωπικότητά τους και να μαθαίνουν να σέβονται τα ανθρώπινα δι­καιώματα, τους διαφορετικούς πολιτισμούς και το φυσικό περιβάλλον.

 30  Μειονότητες. Τα παιδιά που ανήκουν σε εθνικές, γλωσσικές ή θρησκευτικές μειο­νότητες έχουν δικαίωμα να έχουν τη δική τους πολιτιστική ζωή, να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους και να ασκούν τη θρησκεία τους. 31  Ελεύθερος χρόνος και ψυχαγωγία. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξεκουράζο­νται, να έχουν ελεύθερο χρόνο, να παίζουν, να ψυχαγωγούνται και να ασχολούνται με πράγματα που τα ενδιαφέρουν.

 32  Παιδική εργασία, οικονομική εκμετάλλευση. Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από την οικονομική εκμετάλλευση και οποιαδήποτε επικίνδυνη εργασία μπορεί να βάλει σε κίνδυνο την εκπαίδευση, την υγεία ή την ανάπτυξή τους. Η Πολιτεία πρέπει να ρυθμίζει σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις τα κατώτατα όρια ηλικίας, τα ωράρια και τις συνθήκες εργασίας για ανηλίκους όπως και την επιβολή ποινών σε όσους τα παραβιάζουν.

 33  Ναρκωτικά. Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από την παράνομη χρήση ναρκωτι­κών ουσιών αλλά και να μη χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και τη διακίνησή τους.

 34  Σεξουαλική βία και εκμετάλλευση. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να προστατεύει τα παιδιά από κάθε μορφή σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης, όπως ο εξαναγκασμός σε σεξουαλική δραστηριότητα, η πορνεία και η πορνογραφία.

 35  Απαγωγή και εμπορία παιδιών. Τα κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουν τις απαγωγές, την πώληση και το δουλεμπόριο των παιδιών.

 36  Άλλες μορφές εκμετάλλευσης. Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από οποιαδή­ποτε άλλη μορφή εκμετάλλευσης που μπορεί να βλάπτει την ευημερία τους.

 37  Βασανιστήρια και στέρηση ελευθερίας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική τιμωρία. Η θανατική ποινή και η ισό­βια φυλάκιση απαγορεύεται να επιβάλλονται σε παιδιά. Η σύλληψη και κράτηση ανηλίκων πρέπει να είναι σύμφωνη με τον νόμο, να έχει την ελάχιστη δυνατή χρονική διάρκεια και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ηλικίας τους.

 38  Ένοπλες συρράξεις. Σε περίπτωση πολέμου τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται. Απαγορεύεται να συμμετέχουν σε εχθροπραξίες παιδιά κάτω των 15 ετών.

 39  Επανένταξη παιδιού-θύματος. Η Πολιτεία πρέπει να φροντίζει τα παιδιά που είναι θύματα παραμέλησης, κακομεταχείρισης, εκμετάλλευσης ή πολέμων για να ξεπερνούν τα τραύματά τους και να συμμετέχουν φυσιολογικά στην κοινωνική ζωή.

 40  Δικαιοσύνη, ποινική μεταχείριση. Κάθε παιδί ύποπτο, κατηγορούμενο ή καταδικα­σμένο για μια παράνομη πράξη έχει δικαίωμα να το αντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια, αν­θρωπισμό και σεβασμό στις ανάγκες του, να ενημερώνεται για την υπόθεσή του σε γλώσσα που καταλαβαίνει και να έχει νομική βοήθεια για να μπορεί να υπερασπίζεται τον εαυτό του.

 41  Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις. Αν οι νόμοι μιας χώρας προστατεύουν καλύτερα τα δι­καιώματα των παιδιών από ό,τι αυτή η Σύμβαση, τότε πρέπει να εφαρμόζονται εκείνοι.

 42  Γνωστοποίηση. Τα κράτη έχουν υποχρέωση να κάνουν γνωστά στους μεγάλους και στα παιδιά τις αρχές και το περιεχόμενο αυτής της Σύμβασης.

 43-54  Εφαρμογή και έλεγχος. Μια ειδική επιτροπή στον ΟΗΕ παρακολουθεί την εφαρ­μογή της Σύμβασης σε όλα τα κράτη που την έχουν υπογράψει. Οι κυβερνήσεις οφεί­λουν να στέλνουν εκθέσεις κάθε πέντε χρόνια και η επιτροπή, αφού τις εξετάσει, τους στέλνει τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της.

(δείτε εδώ το κείμενο της Σύμβασης για μικρότερα παιδιά)

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΙΚΟΝΕΣ: www.0-18.gr