Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Τα άλογα

Από την Connie11

Το άλογο ή ίππος ή άτι, είναι τετράποδο θηλαστικό της οικογένειας των ιππιδών, που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε από την αρχαιότητα ως μέσο μετακίνησης και αποτέλεσε βα­σι­κή κι­νη­τή­­ρια δύναμη των αμαξών αλλά και χρήσιμο εργαλείο στον πόλεμο. Βοήθησε ε­πί­σης την ε­ξάπλωση των ανθρώπων σε νέες περιοχές, καθώς και τη μετανάστευση ο­λό­κλη­ρων λα­ών. Στην αρχαία ελληνική γλώσσα, η ονομασία του ήταν «ίππος».


Το άλογο είναι ψηλό ζώο, γνωστό για την περήφανη όψη του. Γεννάει κάθε φορά συ­νή­­θως ένα μωρό, σπανιότερα δύο, και η θηλυκιά τα θηλάζει μέχρι να είναι έτοιμα να βοσκή­σουν μόνα τους. Ζουν πολλά χρόνια και αρκετές φορές ξεπερνούν τα 25. Αν και πιστευ­όταν ότι δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνο ζώο, έχει αποδειχτεί ότι κατέχει ευ­φυΐα που έχει να κάνει με την εκμάθηση καθηκόντων, τη μνήμη και τη λύση προ­βλη­μά­των.

Σήμερα η χρήση του ως μεταφορικό μέσο στην Ευρώπη έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Πα­ρα­­μέ­νει όμως σε πολλές χώρες της Ασίας, και σε ενδοχώρες της Λατινικής Α­με­ρι­κής. Άλο­γα βρίσκουμε εκτός από άθλημα στην ιππασία και τον ιππόδρομο, σε προ­ε­δρι­κές και βα­σιλικές φρουρές αλλά και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, όπως σε έ­φιπ­πες αστυνο­μι­κές δυνάμεις, καθώς και στις κοινωνίες των Άμις. Το άλογο χρη­σι­μο­ποι­εί­ται επίσης στις πα­ρα­δοσιακές γιορτές, καθώς και στο κυνήγι αλεπούδων στη Σκω­τί­α και στην Αγγλία.

      

Το άλογο προήλθε από τον ηώιππο, ένα μικρό τετράποδο θηλαστικό της εποχής του Η­­ω­καί­νου, πριν 55 εκατομμύρια χρόνια. Ο ηώιππος εξελίχθηκε στον μεσόιππο, τον μει­ό­­ιπ­πο και τον πλειόιππο αυξάνοντας το μέγεθός του. Ο σημερινός ίππος μάλλον εμ­φα­νί­­στη­κε στη Βόρεια Αμερική, κατά την εποχή του Πλειστοκαίνου, και από εκεί με­τα­νά­στευ­­σε στον υπόλοιπο κόσμο.

Από το ίδιο εξελικτικό δέντρο προήλθαν το γαϊδούρι, η ζέβρα, η Κουάγκα, το άλογο Przelwaski και το άλογο Παλλάς.

Η εξημέρωση του αλόγου

Τα εξημερωμένα άλογα προέρχονται από το είδος Ταρπάν, το οποίο εξημερώθηκε στην Ασία, καθώς και από το είδος Πρζεβάλσκι (Przelwaski) που εξημερώθηκε από τους Μογ­γόλους.


Ως τόπος εξημέρωσης του αλόγου θεωρείται η περιοχή της νότιας Ρωσίας και Ου­κρα­νί­­ας, όπου υπήρχαν μεγάλες στέπες με αγέλες από άγρια άλογα. Αργότερα το ά­λο­γο εξα­πλώθηκε σε άλλες περιοχές με τις μετακινήσεις μεγάλων πληθυσμών. Κατά την εποχή του χαλκού είχε επεκταθεί από τη νότια Ρωσία μέχρι το Καζακστάν και την Αρ­με­νί­α, ενώ εμφανίστηκε κοντά στη Μεσοποταμία το 3000 π.Χ. περίπου. Οι Υξώς δι­έ­δω­σαν το άλογο στην Αίγυπτο, όπου χρησιμοποιήθηκε επίσης για τη μεταφορά της άρ­χου­σας τάξης και α­ναπτύχθηκε και η ιπποφορβία. Στην Περσική Αυ­το­κρα­το­ρί­α ήταν ξακουστοί ιππείς οι Σκύ­θες, που κατοικούσαν σε περιοχή βόρεια της Μαύρης Θά­λασ­σας.

Τα εξημερωμένα άλογα τα χρησιμοποίησαν αρκετοί πολιτισμοί από την προϊστορία μέ­χρι τον Μεσαίωνα, όπως οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Πέρσες, οι Έλληνες, οι Ε­βραί­οι, οι Αι­γύπτιοι, οι Ρωμαίοι και οι Άραβες.


ΠΗΓΗ:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.