Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Το άλογο

Από τη Vickos22


Το άλογο ή ίππος ή άτι, (Equus caballus), είναι τετράποδο περισσοδάκτυλο θη­λα­στι­κό της οικογένειας των ιππιδών (Equidae), που χρησιμοποιήθηκε από την αρ­χαι­ό­τη­τα ως μέσο μετακίνησης και αποτέλεσε βασική κινητήρια δύναμη των α­μα­ξών αλ­λά και χρή­σιμο εργαλείο στον πόλεμο. Βοήθησε επίσης την εξάπλωση των αν­θρώ­πων σε νέες περιοχές, καθώς και τη μετανάστευση ολόκληρων λαών. Ε­ξη­με­ρώ­θη­κε από τον άν­θρωπο γύρω στο 4500 π.Χ. Στην αρχαία ελληνική, η ο­νο­μα­σί­α του ή­ταν ίππος.


Το άλογο είναι ψηλό ζώο, γνωστό για την περήφανη όψη του. Γεννάει κάθε φορά συ­­νή­θως ένα μωρό, σπανιότερα δύο, και η θηλυκιά τα θηλάζει μέχρι να είναι έ­τοι­μα να βοσκήσουν μόνα τους. Ζουν πολλά χρόνια και αρκετές φορές ξεπερνούν τα 25. Αν και πιστευόταν ότι δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνο ζώο, όπως δείχνει και το ό­νο­μά του, έχει αποδειχτεί ότι κατέχει ευφυΐα που έχει να κάνει με την εκμάθηση κα­θη­κό­ντων, τη μνή­μη και τη λύση προβλημάτων.


Σήμερα η χρήση του ως μεταφορικό μέσο στην Ευρώπη έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Πα­­ρα­μέ­νει όμως σε πολλές χώρες της Ασίας, και σε ενδοχώρες της Λατινικής Α­με­ρι­κής. Άλογα απαντώνται εκτός από άθλημα στην ιππασία και τον ιππόδρομο, σε προ­ε­δρι­κές και βασιλικές φρουρές αλλά και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, όπως σε έ­φιπ­πες α­στυνομικές δυνάμεις, καθώς και στις κοινωνίες των Άμις. Το άλογο χρη­σι­μο­ποι­εί­ται ε­πίσης στις παραδοσιακές γιορτές, καθώς και στο κυνήγι α­λε­πού­δων στη Σκω­τί­α και στην Αγγλία.


Το άλογο προήλθε από τον ηώιππο, ένα μικρό τετράποδο θηλαστικό που ζούσε πριν 55 εκατομμύρια χρόνια. Ο ηώιιπος εξελίχθηκε στον μεσόιππο, τον μειόιππο και τον πλει­ό­ιπ­πο αυξάνοντας το μέγεθός του. Ο σημερινός ίππος μάλλον εμ­φα­νί­στη­κε στη Βό­ρει­α Αμερική, κατά την εποχή του Πλειστοκαίνου, και από εκεί με­τα­νά­στευ­σε στον υπόλοιπο κόσμο. Από το ίδιο εξελικτικό δέντρο προήλθαν το γαϊ­δού­ρι, η ζέ­βρα, το άλογο Przelwaski και άλογο Παλλάς.


ΠΗΓΗ: ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.