Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

Μέδουσα

Από τη Vickos22


Οι μέδουσες είναι θαλάσσια ασπόνδυλα (κνιδόζωα) της τάξης των Σκυφόζωων. Πρό­κει­­ται για πλαγκτονικούς οργανισμούς, οι οποίοι απαντώνται σε όλες τις θάλασσες του κό­σμου. Ζουν σε ομάδες και το τσίμπημά τους προκαλεί κνησμό και παράλυση της λείας τους. Τρέ­φο­νται με μικρά ψάρια και ζωοπλαγκτόν, τα οποία συλλαμβάνουν με τα πλοκά­μια τους. Είναι γνωστότερες με την κοινή ονομασία τσούχτρες.


Το σώμα της μέδουσας έχει σχήμα καμπάνας και παράγει μια ζελατινώδη ουσία. Στην πε­ρι­φέ­ρει­α έχουν πλοκάμια και αισθητήρια όργανα, Το κάθε πλοκάμι καλύπτεται με κύτ­­τα­ρα, που καλούνται κνιδοκύτταρα ή κνιδοκύστεις και μπορούν να τσιμπήσουν ή και να σκο­τώ­σουν ζώα. Τα κύτταρα αυτά υπάρχουν και στο στόμα τους. Οι πιο πολ­λές μέδου­σες χρη­σι­μο­ποι­ούν τα κύτταρα αυτά για εξασφάλιση τροφής και για ά­μυ­να. Άλλες δεν έχουν κα­θό­λου πλοκάμια. Έχουν πολλά μικρά μάτια στο κωδωνοειδές σώ­μα τους, που τους ε­πι­τρέ­πει να έχουν όραση 360 μοιρών.

Αν και στερούνται βασικών αισθητηρίων οργάνων και δεν έχουν εγκέφαλο, το νευ­ρι­κό τους σύστημα τους επιτρέπει να αντιλαμβάνονται ερεθίσματα, όπως το φως και η ο­σμή και να αντιδρούν γρήγορα σε αυτά. Κολυμπούν πολύ αργά, καθώς δεν έχουν υ­δρο­δυ­­να­μι­κό σώμα. Αντ’ αυτού, κινούνται με τέτοιον τρόπο ώστε να δημιουργούν ρεύ­μα­τα, α­να­γκά­ζο­ντας τη λεία τους να φτάσει στα πλοκάμια τους. Η κίνηση αυτή γί­νε­ται ρυθμικά με ά­νοιγ­μα και κλείσιμο του σώματός τους που μοιάζει με καμπάνα. Η πυκνότητά τους είναι σχε­δόν ίση με την πυκνότητα του νερού.


Το πεπτικό τους σύστημα δε χρειάστηκε να εξελιχθεί σε σχέση με αυτό πολλών ζώ­ων. Α­πό το ίδιο άνοιγμα (στόμα, βρίσκεται στο κέντρο και στο κάτω μέρος της «κα­μπά­νας») γί­νε­ται η πρόσληψη αλλά και η αποβολή της τροφής. Το στόμα της πε­ρι­βάλ­λε­ται από κροσ­σω­τά χείλη και οδηγεί σε ακτινωτά σωληνάρια, τα οποία κα­τα­λή­γουν στη γαστρική κοι­λό­τη­τα. Η τελευταία είναι ένας κυκλικός σωλήνας, που κα­τα­λαμ­βά­νει όλη την περιφέ­ρεια του ζώ­ου. Το σώμα σε μία ενήλικη μέδουσα α­πο­τε­λεί­ται από 94-98% νερού. Η «καμπάνα» της τσούχτρας αποτελείται από ένα στρώμα ε­πι­δερ­μί­δας και κατά το μεγαλύ­τερο μέρος α­πό τη μεσογλοία. Πρόκειται για μία α­κύτ­τα­ρη, ημιδιαφανή, ζελατινώδη μάζα.

Οι περισσότερες μέδουσες ζουν δυόμισι μήνες. Ωστόσο, υπάρχει ένα είδος που μπο­ρεί να ζή­σει μέχρι 30 χρόνια και ένα άλλο είδος είναι αθάνατο, το Turritopsis nu­tri­cu­la.

Οι μέδουσες συνήθως αναπαράγονται σεξουαλικά γεννώντας πολύποδες από τους ο­­ποί­ους οι μέδουσες φέρονται να γεννιούνται μη σεξουαλικά.

Οι μέδουσες είναι σημαντική πηγή τροφής για τους Κινέζους αλλά και σε άλλες α­σι­α­τι­κές χώ­ρες. Ενδεικτικά, στην Κίνα, οι επεξεργασμένες μέδουσες αφαλατώνονται με εμ­βά­πτι­­ση στο νερό όλη τη νύχτα και τρώγονται μαγειρεμένες ή ωμές. Συχνά σερ­βί­ρο­νται ως σαλάτα, μα­ζί με λαχανικά. Στην Ιαπωνία τις πλένουν, τις κόβουν σε λω­ρί­δες και τις σερ­βίρουν ως ο­ρε­κτι­κό με ξίδι.

ΠΗΓΗ: ΒικιπαίδειαΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.