Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Η τρελή κωδικοποίηση

Από το kounelaki01


(ο μυστικός κώδικας βρίσκεται εδώ)


Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Οι κρεμαστοί κήποι των Εμιράτων

Από τον Anthony12

Το Al Ain είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Άμπου Ντάμπι και η τέ­­ταρ­τη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι γνωστή ως η πόλη των κή­πων εξαιτίας του πράσινου που κυριαρχεί στην πόλη αν και εί­ναι χτι­­σμέ­νη σε ερημικό τοπίο.

Πρόσφατα κατέκτησε ένα ακόμη ρεκόρ που επιβεβαιώνει τον τίτλο της. Το Al Ain Paradise είναι ένα πάρκο στην πόλη και κατέχει το ρε­κόρ Γκί­νες για τον μεγαλύτερο κήπο με κρεμαστά λουλούδια στον κό­σμο.


ΠΗΓΗ: newpost.gr | ΧΑΡΤΗΣ: www.coedu.usf.edu


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ασία, μικροί χάρτες


Εξάσκηση στο ηλιακό σύστημα

Από τη Nasia28

Το παρακάτω τεστ είναι για να
τσεκάρουμε τον εαυτό μας!

Πατήστε στην εικόνα

ΠΗΓΗ: ekids.schoolessons.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διάστημα


Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Παραγοντοποίηση με δεντροδιάγραμμα (2)

Οι πρώτοι αριθμοί είναι το «κατασκευαστικό» υλικό με το οποίο φτιάχνονται όλοι οι σύν­­θε­τοι αριθμοί. Άρα κάθε σύνθετος αριθμός αποτελείται από έναν μοναδικό συν­δυ­α­σμό πρώ­των αριθμών.

Παίξτε με την παραγοντοποίηση και αναλύστε σύνθετους αριθμούς σε γινόμενο πρώ­των πα­ρα­γό­ντων, πατώντας στην εικόνα και επιλέγοντας το αριστερό κουτάκι:


ΠΗΓΗ: ΠΕΡΙ ΑΝΕΜΩΝ, ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ... | ΕΦΑΡΜΟΓΗ: www.mathplayground.com

| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μαθηματικά


Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Η Αμερικανική Επανάσταση

Την περίοδο 1607-1732 οι Βρετανοί ιδρύουν στα ανατολικά παράλια της Βόρειας Α­με­ρι­­κής 13 αποικίες. Οι άποικοι είναι κυρίως Άγγλοι τεχνίτες, κατεστραμμένοι μι­κρο­ε­πι­χει­ρη­­μα­τί­ες, θύματα θρησκευτικών διώξεων, ακόμη και κατάδικοι. Όλοι φτά­νουν στον Νέο Κό­σμο αναζητώντας μια καλύτερη τύχη.


Οι Βρετανοί όμως φορολογούν βαριά τις αποικίες. Πολλοί κάτοικοι, ιδίως όσοι έχουν αρ­­χί­σει να πλουτίζουν, δυσανασχετούν και θέλουν να ξεφύγουν από την οικονομική κη­δε­­μο­νί­α της μητρόπολής τους. Παράλληλα συνειδητοποιούν τα κοινά τους στοι­χεί­α και αρ­χίζει να μορ­φο­ποι­εί­ται η αμερικανική εθνική συνείδηση.

Το 1775 ξεσπά η Αμερικανική Επανάσταση (ή Πόλεμος της Ανεξαρτησίας) ανάμεσα στη Με­γά­λη Βρετανία και τις δεκατρείς αποικίες της. Στις 4 Ιουλίου 1776 συ­γκα­λεί­ται συ­νέ­­λευ­ση των Αμερικανών στη Φιλαδέλφεια και ψηφίζεται ένα ιστορικό κείμενο, η Διακήρυ­ξη της Ανεξαρτησίας.

Η Διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας...
...και η υπογραφή της το 1776

Η Διακήρυξη εμπνέεται από τις πολιτικές ιδέες του Διαφωτισμού και τάσσεται ε­να­ντί­ον του θεσμού της βασιλείας. Οι πρωτοπόρες και φιλελεύθερες κοινωνικές ιδέες της πρό­­κει­ται να επηρεάσουν διάφορα επαναστατικά κινήματα σε όλο τον κόσμο με πρώ­τη και κα­λύ­τε­ρη τη Γαλλική Επανάσταση που πλησιάζει (1789).

Η 4η Ιουλίου είναι ημέρα εθνικής εορτής για τις ΗΠΑ.

Το 1783 η Αγγλία υποχρεώνεται να αναγνωρίσει τις 13 αποικίες ως ανεξάρτητο κρά­­τος με το όνομα Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ). Πρώτος Πρόεδρος ε­κλέ­γε­ται ο Τζορτζ Ουάσινγκτον. Μάλιστα, η σημερινή πρωτεύουσα της χώρας ο­νο­μά­ζε­ται προς τιμήν του Ουάσινγκτον.


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1607-1732. Ιδρύονται 13 αγγλικές αποικίες στη θέση των σημερινών ανατολικών ΗΠΑ.
1775. Αρχίζει ο Πόλεμος της Ανεξαρτησίας.
1776. Διακηρύσσεται η Αμερικανική Ανεξαρτησία.
1783. Λήγει ο Πόλεμος της Ανεξαρτησίας. Δημιουργούνται οι ΗΠΑ (στην αρχή α­πο­τε­λού­νται από 13 Πολιτείες).

ΠΗΓΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης, Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, el.wikipedia.org
ΕΙΚΟΝΕΣ: www.vector-clip-art.com, el.wikipedia.org, el.wikipedia.org, ppandorasbox.blogspot.gr, en.wikipedia.orgΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Αμερική


Η Γαλλική Επανάσταση

Η Γαλλική Επανάσταση ξεσπά σε μια εποχή που η κοινωνική ανισότητα και η μεγάλη οι­­κο­νο­μι­κή κρίση ταλαιπωρούν τη γαλλική κοινωνία.

«Η Ελευθερία οδηγεί τον Λαό»
(του Ευγένιου Ντελακρουά)

Εκείνη την περίοδο η κοινωνία συγκροτείται από τρεις τάξεις: τον κλήρο, τους ευ­γε­νείς και την τρίτη τάξη.
● Ο κλήρος αποτελεί μόλις το 0,5% του πληθυσμού.
● Οι ευγενείς αντιπροσωπεύουν το 1,5% του πληθυσμού.
● Η τρίτη τάξη αποτελείται από το υπόλοιπο 98%, δηλαδή από αστούς, αγρότες και ερ­­γά­τες.

Ο κλήρος και οι ευγενείς αποτελούν τους προνομιούχους που, αν και μικρή μει­ο­ψη­φί­α, κα­τέ­χουν την περισσότερη γη, δε φορολογούνται και ζουν μια τρομερά σπάταλη και πλού­σι­α ζωή. Η τρίτη τάξη έχει μόνο υποχρεώσεις και πληρώνει το σύνολο των φό­ρων. Η κα­τά­στα­ση αυτή δυσαρεστεί ιδίως τους αστούς, οι οποίοι έχουν αρχίσει να κυ­ρι­αρ­χούν στην οι­κο­νο­μί­α.

Γελοιογραφία που απεικονίζει την τρίτη τάξη να κουβαλά τον κλήρο και την αριστοκρατία


Ταυτόχρονα, από τα μέσα του 18ου αιώνα οι συνθήκες ζωής επιδεινώνονται δι­αρ­κώς. Τον χει­μώ­να του 1788-1789, μάλιστα, η πείνα αναγκάζει τον λαό να λε­η­λα­τή­σει πλούσια σπί­τια και κρατικές αποθήκες.

Τον Μάιο του 1789 ο βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΣΤ' συγκαλεί στο Παρίσι τη Γενική Συ­νέ­λευ­­ση των Τριών Τάξεων. Θέλει να κατανείμει δικαιότερα τους φόρους, ανάλογα με το ει­σόδημα του καθενός, για να αποφύγει την κοινωνική έκρηξη. Όμως είναι πια αρ­γά. Η τρί­τη τάξη, με επικεφαλής τους αστούς, ξεσηκώνεται και διεκδικεί την ε­ξου­σί­α.

Τα τρία χρώματα στις κονκάρδες που φορούσαν οι εξεγερμένοι
(μπλε, κόκκινο, άσπρο) αποτυπώνονται και στη γαλλική σημαία

Στο Παρίσι καταλαμβάνεται το φρούριο της Βαστίλης που λειτουργεί ως φυλακή για πο­λι­­τι­κούς κρατούμενους, ενώ στην ύπαιθρο οι χωρικοί εξεγείρονται και καίνε τις κα­τοι­κί­ες των με­γα­λοϊ­δι­ο­κτη­τών.
● Η 14η Ιουλίου, επέτειος της άλωσης της Βαστίλης, αποτελεί σήμερα την εθνική ε­ορ­τή της Γαλ­λί­ας.

Η άλωση της Βαστίλης (14 Ιουλίου 1789)

Η Γαλλική Επανάσταση θα περάσει από τρία στάδια και στο τέλος θα εξελιχθεί στην αυ­­το­κρα­το­ρι­κή διακυβέρνηση του Ναπολέοντα:

 1  Πρώτο στάδιο (1789-1792)

Στην αρχή κυριαρχούν οι μετριοπαθείς και φιλελεύθερες απόψεις. Η πρώτη Ε­θνο­συ­νέ­­λευ­ση ψηφίζει τη «Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη», έ­να κεί­μενο που εκφράζει φιλελεύθερες ιδέες, όπως η ελευθερία, η ισότητα και η α­δελ­φο­σύ­νη.

Το σύνθημα της Γαλλικής Επανάστασης: «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη»

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η εξουσία πηγάζει από το έθνος και όχι από τον μο­νάρ­χη. Η εκ­κλη­σι­α­στι­κή περιουσία δίνεται στο κράτος, καταργούνται κάποιοι φόροι και η χώ­ρα χω­ρί­ζε­ται σε νομούς, επαρχίες και κοινότητες. Δικαίωμα ψήφου όμως δίνεται μό­νο σε ό­σους πλη­ρώ­νουν φόρους, στους «ενεργούς» πολίτες δηλαδή, ενώ α­πο­κλεί­ο­νται οι γυ­ναίκες.

Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη

 2  Δεύτερο στάδιο (1792-1794)

Στη συνέχεια η εξουσία περνά στα χέρια ακραίων ριζοσπαστών, οι οποίοι επιβάλλουν κα­­θε­στώς τρομοκρατίας. Χιλιάδες πολίτες εκτελούνται ως εχθροί του λαού, ενώ την ί­δια τύχη πρό­κει­ται να έχουν ο βασιλιάς Λουδοβίκος και η βασίλισσα Αντουανέτα.

 3  Τρίτο στάδιο (1794-1799)

Στην τρίτη φάση της επανάστασης επικρατούν και πάλι οι μετριοπαθείς. Η χώρα ό­μως α­ντι­με­τω­πί­ζει δυσκολίες και η εξουσία παραχωρείται στον Ναπολέοντα Βο­να­πάρ­τη.

Ο Ναπολέων Βοναπάρτης
(του Jacques-Louis David)

 4  Η εποχή του Ναπολέοντα (1799-1815)

Ο Ναπολέων ανακηρύσσεται αυτοκράτορας και προχωρά σε πολλές μεταρρυθμίσεις. Πα­­ράλ­λη­λα συνεχίζει μια σειρά από πολέμους εναντίον των εχθρών της Γαλλίας, με α­πο­τέ­­λε­σμα να καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης (ακόμη και τα Ε­πτά­νη­σα για ένα δι­ά­στη­μα) και να φτάσει μέχρι τη Ρωσία.


Οι Ναπολεόντειοι Πόλεμοι τελειώνουν το 1815 με τη συντριβή του Ναπολέοντα στο Βα­­τερ­λό, μια πόλη που σήμερα ανήκει στο Βέλγιο. Η Αυτοκρατορία του υφίσταται πλή­ρη στρα­τι­ω­τι­κή ήττα με αποτέλεσμα την παλινόρθωση της μοναρχίας στη Γαλ­λί­α.

Η μάχη στο Βατερλό (1815)

Από τότε το Βατερλό είναι συνώνυμο κάθε μεγάλης ήττας. Να, δείτε ένα πα­ρά­δειγ­μα: Το νο­μο­σχέ­δι­ο για τη φορολόγηση των καταθέσεων συνάντησε ισχυρότατες α­ντι­δρά­σεις και α­πο­τέ­λε­σε το Βατερλό του πρωθυπουργού στις εκλογές που α­κο­λού­θη­σαν.

ΠΗΓΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης, Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, el.wikipedia.org
ΕΙΚΟΝΕΣ: www.artclon.com, consultons.over-blog.fr, news.voicetv.co.th, www.answers.com, blogs.ua.es, ecolemalrauxpasteur.free.fr, fineartamerica.com, www.uiowa.edu, www.mittelhessen.deΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ευρώπη


Καιρικά φαινόμενα

Από τη Nasia28

Η αστραπή είναι ηλεκτρική εκκένωση μεταξύ δυο νεφών, που προκαλεί επιμήκη σπιν­θή­ρα. Παράγεται στην ατμόσφαιρα, όταν δύο σύννεφα φορτισμένα το ένα με θε­τι­κό και το άλ­λο με αρνητικό ηλεκτρισμό πλησιάζουν μεταξύ τους. Οι ετερώνυμοι η­λε­κτρι­σμοί έλκο­νται και με την εκκένωσή τους παράγεται ο σπινθήρας. Συγχρόνως, με την παλμική κίνη­ση των μορίων της ατμόσφαιρας, γίνεται και η βροντή, που σε μας ακούγεται λίγο αρ­γό­τε­ρα, αφού ο ήχος τρέχει μόνο 340 μ., ενώ το φως 300.000 χλμ. το δευτερόλεπτο.

Απεναντίας ο κεραυνός είναι ηλεκτρική εκκένωση μεταξύ σύννεφου και εδάφους σε ώ­ρα κα­ται­γί­δας. Ο κεραυνός διαφέρει από την αστραπή στο εξής: Στην αστραπή η η­λε­κτρι­κή εκ­κέ­νω­ση γίνεται ανάμεσα σε δυο σύννεφα με αντίθετο ηλεκτρικό φορτίο, ε­νώ στον κε­ραυ­νό γίνεται ανάμεσα στο σύννεφο και στο έδαφος. Στην περίπτωση κα­τά την οποία η εκ­φόρ­τι­ση συμβεί μεταξύ δύο νεφών, το μήκος της μπορεί να φτά­σει τα 10-15 χλμ. Όταν, α­ντί­θε­τα, συντελεστεί μεταξύ νέφους και εδάφους, το μή­κος της σπάνια υ­περβαίνει τα 2-3 χλμ. Πάνω στη Γη ο κεραυνός μπορεί να προ­κα­λέ­σει ηλεκτροπληξία ζώντων οργανισμών, πυρ­κα­γιές κτλ.

(πατήστε εδώ για να δείτε πώς δημιουργείται ο κεραυνός)

Ο κεραυνός προσβάλλει περισσότερο τα υψηλά και απομονωμένα αντικείμενα. Συ­νή­θως πά­νω στα υψηλά κτίρια, στα καμπαναριά κτλ. τοποθετούν αλεξικέραυνα, για να παίρ­νουν τον κεραυνό και να τον διοχετεύουν στη γη. Έτσι, δεν προκαλούνται ζη­μιές και κε­ραυ­νο­πλη­ξί­α σε ανθρώπους και ζώα.

Πόσο μακριά είναι η καταιγίδα;

Για να βρεις την απόσταση μιας καταιγίδας μέτρησε τα δευτερόλεπτα που με­σο­λα­βούν με­τα­ξύ της αστραπής και της βροντής. Για τη μέτρηση θα χρειαστείς ένα χρο­νό­με­τρο και ο­πωσ­δή­πο­τε μια αστραπή ή έναν κεραυνό!
● Αν δεν έχεις χρονόμετρο μέτρα νοερά με τον εξής ρυθμό: «και ένα, και δύο, και τρί­α...» μέ­χρι ν’ ακούσεις τη βροντή.
● Στη συνέχεια διαίρεσε τον αριθμό των δευτερολέπτων με το 3 για να βρεις περίπου την α­πό­στα­ση που εξελίσσεται η καταιγίδα σε χιλιόμετρα.
● Προσοχή στη διάρκεια της καταιγίδας δεν προφυλασσόμαστε κάτω από δέντρα.
● Η βροντή και η λάμψη του κεραυνού ή της αστραπής συμβαίνουν την ίδια χρονική στιγ­μή. Το φως και ο ήχος, όμως, ταξιδεύουν με διαφορετικές ταχύτητες και έτσι φθά­νουν σε μας σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

ΠΗΓΗ: avc.comm.nsdlib.org


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: καιρός και κλίμα


Σύννεφα με σχήμα και μορφή

Από τον Anthony12

Πόσοι από εσάς δεν πιάσατε τον εαυτό σας να προσπαθεί να δώσει σχήμα και μορ­φή σε ένα σύννεφο ένα μουντό βροχερό απόγευμα; Μην ανησυχείτε, δεν είστε οι μό­νοι με ζωη­ρή φαντασία.

Σηκώνοντας το βλέμμα σας μια συννεφιασμένη μέρα προς τον ουρανό, σας έχει τύ­­χει πο­τέ να διακρίνετε...

...έναν αϊτό;


...ένα ψάρι;


...ένα σκυλάκι;


...ένα παράξενο έντομο;


...ένα κεφάλι δεινοσαύρου;


...ένα φουντωτό σκυλάκι;


...κάποιον να κάνει σκέιτ;


...μια θαλάσσια χελώνα;


...έναν αστερία;


ΠΗΓΗ: dinfo.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: περιβάλλον, φωτογραφία


Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Ένας στίχος, μια ζωγραφιά

Οι συνεργάτες μας εμπνέονται από το ποίημα του Νικηφόρου Βρεττάκου
«Ένας στρατιώτης μουρμουρίζει στο αλβανικό μέτωπο»

Από τη Zoe01
Από τη Nasia28


Από την UnagirlΤετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Ο Κίτσος

Από τη Lola2001

«Γεια σας!»

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν δυο κοπελίτσες γλυκές σαν κα­ρα­με­λί­τσες. Εί­χαν μια φανταστική ιδέα να φτιάξουν ένα ρομπότ που το όνομά του θα ή­ταν Κί­τσος. Τα υλικά που θα χρειαζόντουσαν ήταν:
● 4 κουτιά από παπούτσια
● διάφορα κουμπιά
● 2 μπουκάλια νερού
● 2 κορδέλες
● χρωματιστά χαρτόνια
● αρκετή κόλλα και
● το κυριότερο από όλα: διάθεση!

Πώς τον φτιάξαμε

Είχαμε κανονίσει να παίξουμε μέχρι τις 11 το βράδυ. Είπα ότι βαριέμαι. Αρ­­χί­­­σα­­με και λέγαμε ιδέες και είπε η Unagirl ρομπότ. Αφού είχα τα υλικά αρ­χί­σα­­με να το φτιάχνουμε. Δεν προλάβαμε να το τελειώσουμε και την ε­πό­με­νη μέ­ρα πήγα σπίτι της, και το τελειώσαμε μετά από 2 μέρες σκλη­ρής δουλειάς.


Για να στερεώσουμε το κεφάλι χρησιμοποιήσαμε ξυλάκια κινέζικου, για να στε­­ρε­­ώ­­σου­­με τα χέρια του χρησιμοποιήσαμε κορδέλες και μέσα και έ­ξω από το κουτί. Παρ’ όλο αυτό εμείς το διασκεδάσαμε!

Ο Κίτσος...
...και ο Μήτσος!

 Όταν τον φέραμε στο σχολείο όλοι τρελαθήκαν! Ειδικά ο κύριος! 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κατασκευές