Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Reversi

Ανακαλύψτε τις σειρές που ξεκινούν με ένα δικό σας πούλι και συνεχίζονται με αυ­τά του α­ντι­πά­λου, κάντε κλικ στο τέλος για να τα περικυκλώσετε και μετατρέψτε τα σε δικά σας! Μπο­ρεί­τε να κινείστε οριζόντια, κάθετα και διαγώνια. Πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΗ: gazo.com


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: παιχνίδια


Βρείτε τους κρυμμένους αριθμούς
(ελαφάκια)

Πατήστε στην εικόνα:ΠΗΓΗ: www.qiqigames.com
Τα κράτη της Ασίας
(πίνακας δεδομένων)

Πατήστε στην εικόνα και μελετήστε τις χώρες της Ασίας. Επιλέξτε μία ή δύο φορές τον τίτ­λο της στήλης που σας ενδιαφέρει και δείτε τα δεδομένα της σε αύξουσα ή φθί­νου­­σα σει­ρά:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ασία


Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Προσγειώστε τα γουρουνάκια

Πατήστε στην εικόνα, κάντε κλικ στα εμπόδια και βοηθήστε τα γουρουνάκια
να πατή­σουν στο έδαφος. Προ­σέξτε μόνο μη χάσουν την ισορροπία τους!


ΠΗΓΗ: www.qiqigames.com


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: θέματα με ζώα, παιχνίδια


Blocks

Πατήστε στην εικόνα και ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στις πρώτες πί­στες. Τα κυ­κλά­κια στο πάνω μέρος του παιχνιδιού δείχνουν πόσες κινήσεις έχουμε στη διά­θεσή μας.ΠΗΓΗ: www.qiqigames.com


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: παιχνίδια


Η ζώνη του ευρώ

Από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 19 μετέχουν στην
ευρωζώνη και χρησιμοποιούν ένα κοινό νόμισμα, το ευρώ.


Οι χώρες αυτές, με βάση την αλφαβητική σειρά της επόμενης εικόνας, είναι το Βέλ­γι­ο, η Γερ­μα­νί­α, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύ­προς, η Λε­το­νί­α, η Λι­θου­α­νία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Αυ­στρί­α, η Πορ­το­γα­λί­α, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Φινλανδία.


Οι υπόλοιπες εννέα χώρες έχουν κρατήσει το δικό τους νόμισμα: η Βουλγαρία το λεβ, η Τσε­χί­α την τσεχική κορόνα, η Δανία τη δανική κορόνα, η Κροατία το κούνα, η Ουγ­γα­ρί­α το φιο­ρί­νι, η Πολωνία το ζλότι, η Ρουμανία το λέι, η Σουηδία τη σουηδική κο­ρό­να και το Η­νω­μέ­νο Βασίλειο τη στερλίνα (ή λίρα Αγγλίας).

Πώς διαμορφώθηκε η ευρωζώνη

Παρατηρήστε στους παρακάτω χάρτες την ανάπτυξη της ευρωζώνης όπως την πα­ρου­σι­ά­ζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα:

Η ευρωζώνη των «11»
Η ευρωζώνη των «12»
Η ευρωζώνη των «13»
Η ευρωζώνη των «15»
Η ευρωζώνη των «16»
Η ευρωζώνη των «17»
Η ευρωζώνη των «18»
Η ευρωζώνη των «19»

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1999. Ιδρύεται η ευρωζώνη από έντεκα κράτη μέλη της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερ­μα­νί­α, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Φιν­λαν­δί­α.
2001. Εντάσσεται στην ευρωζώνη η Ελλάδα.
2002. Κυκλοφορεί το ευρώ.
2007. Εντάσσεται η Σλοβενία.
2008. Εντάσσονται η Κύπρος και η Μάλτα.
2009. Εντάσσεται η Σλοβακία.
2011. Εντάσσεται η Εσθονία.
2014. Εντάσσεται η Λετονία.
2015. Εντάσσεται η Λιθουανία.

ΕΙΚΟΝΕΣ: en.wikipedia.org (1), ec.europa.eu (2), www.ecb.europa.eu (3-10)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ευρωπαϊκή Ένωση


Sqirlz

Ο ήρωάς μας πρέπει να ακουμπήσει στο πορτοκαλί μαξιλαράκι για να σω­θεί. Πα­τή­στε στην εικόνα και βοηθήστε τον, εξαφανίζοντας με κλικ όσα κόκ­κι­να ε­μπο­δί­ζουν!


ΠΗΓΗ: www.freeonlinegames.com


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: παιχνίδια


Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

Τα ποτάμια της Ασίας
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα και γνωρίστε τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ασίας:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ασία


Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Οι χερσόνησοι της Ασίας

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ασία, παιχνίδια


Οι θάλασσες της Ασίας

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ασία, παιχνίδια


Η ταυτότητα της Ασίας
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ασία


Πολυχάρτες της Ασίας

Πατήστε στις εικόνες, μελετήστε τους πολυχάρτες και
ανακαλύψτε τις διαφορετικές όψεις της Ασίας!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ασία


Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

Οι μορφές του 1821
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα και ακολουθήστε τις οδηγίες:


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ιστορία


Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Είναι κάτι παιδιά...Είναι κάτι παιδιά που δεν μπορούν να ορθώσουν το ανάστημά τους. Είναι τα παιδιά που δε συμμετέχουν στις παρέες, που είναι στο προαύλιο μοναχά. Είναι τα παιδιά που κρύ­βο­νται ακόμη κι όταν είναι μπροστά σε όλους, ακόμη κι όταν είναι μόνα τους.

Είναι τα παιδιά που δεν παίζουν μπάλα, που άμα τα πιέσεις δε μιλάνε, ψελλίζουν. Εί­ναι τα παι­διά που θα τα δεις μόνα στο θρανίο.

Είναι κάτι παιδιά που είναι οι παρίες του σχολείου. Είναι τα παιδιά θύματα.


Είναι κάτι παιδιά, κάτι άλλα παιδιά, που δεν πήραν αγάπη απ’ το σπίτι τους. Είναι τα παι­διά που για ν’ αντέξουν, για να επιβιώσουν, αφαίρεσαν κάθε «αδυναμία» α­πό τον χα­ρα­κτή­ρα τους.

Είναι κι αυτά θύματα σαν τα προηγούμενα, η άλλη όψη του νομίσματος. Είναι τα σκλη­ρά παι­διά.

Αυτά τα παιδιά καταδυναστεύουν τα άλλα, τα «αδύναμα». Είναι εκείνα που θα τα κο­ροϊ­­δέ­ψουν, θα τους βάλουν τρικλοποδιά, θα τα λοιδορήσουν, θα τα χτυπήσουν, θα τα διώ­ξουν α­πό τη σχολική κοινότητα.

Είναι τα παιδιά που κινδυνεύουν να αποβληθούν αύριο από την κοινωνία. Είναι τα παι­διά που θα γίνουν οι αυριανοί ρατσιστές.


Είσαι κι εσύ, παιδί μου. Το παιδί παρατηρητής.

Εσύ δεν είσαι μ’ «εκείνα» τα παιδιά ούτε με τ’ «άλλα». Εσύ αγαπάς το σχολείο, α­γα­πάς το διά­βα­σμα, έχεις την παρέα σου και είσαι ελεύθερο, χαρούμενο.

Εσύ, παιδί μου, τα βλέπεις τα παραπάνω, βλέπεις τ’ «αδύναμα» παιδιά.

Εσύ έχεις θάρρος, ξέρεις τι θες, με σένα δεν τα βάζουν εύκολα οι νταήδες. Εσύ έχεις ά­­πο­ψη που ακούγεται. Πάρε πρωτοβουλία, μάζεψε αυτούς που μπορούν, φτιάξτε ο­μά­δα α­ντι­μπού­λινγκ. Φωνάξτε τους νταήδες, εξηγηθείτε μαζί τους. Συζητήστε, πάρ­τε τους με το μέ­ρος σας.

Βάλτε στο κόλπο τους δασκάλους. Ενημερώστε τον Σύλλογο Γονέων. Πάρτε θέση. Δρα­­στη­ρι­ο­ποι­η­θεί­τε.

Βοηθήστε τα παιδιά που υποφέρουν. Κι ένα να ξέρετε: η χαρά σας θα είναι τε­ρά­στια!


«Το μόνο που χρειάζεται για ν’ ανθίσει το κακό,
είναι να μην κάνουν τίποτα οι καλοί άνθρωποι»
(Έντμουντ Μπερκ)


ΠΗΓΗ: ΤΟ ΧΑΜΟΜΗΛΑΚΙ | ΕΙΚΟΝΕΣ: photographyblogger.net, static.pexels.com,
www.retrofm.hu, czasnabiwak.com.pl, www.brainyquote.com


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: σχολικός εκφοβισμός


Τα γυαλιά της διαφορετικότητας

Είμαστε όλοι πολίτες!

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Με ένα κομμάτι κιμωλία

Η ταινία μικρού μήκους «With A Piece Of Chalk» γυρίστηκε το 2012. Πρω­τα­γω­νι­στεί έ­νας υπέροχος δωδεκάχρονος, ο Justen Beer.ΠΗΓΗ: simvoulepsoume


Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Οι Πρόεδροι της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο αρχηγός του κράτους μας, αν και ο ρόλος του εί­­ναι πε­ρισ­σό­τε­ρο συμβολικός και εθιμοτυπικός. Η εξουσία του είναι περιορισμένη, ω­στό­­σο πε­ρι­λαμ­βά­νει μερικές κορυφαίες αρμοδιότητες, όπως τον διορισμό του Πρω­θυ­πουρ­­γού μετά α­πό εκλογές, την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και την εκ­προ­σώ­πη­ση της χώρας στο ε­ξω­τε­ρι­κό με επίσημες επισκέψεις.

Ο Πρόεδρος εκλέγεται από τη Βουλή των Ελλήνων για 5 χρόνια και η θητεία του μπο­ρεί να παραταθεί μόνο μία φορά, δηλ. για πέντε χρόνια ακόμη. Εξαίρεση α­πο­τέ­λε­σε ο πρώ­τος, προσωρινός, Πρόεδρος του 1974.

Δείτε στη συνέχεια όλους τους Προέδρους της Ελληνικής Δημοκρατίας από το 1974 έ­­ως σή­με­ρα:

  1974-1975       Μιχαήλ Στασινόπουλος  


  1975-1980       Κωνσταντίνος Τσάτσος  


  1980-1985       Κωνσταντίνος Καραμανλής  


  1985-1990       Χρήστος Σαρτζετάκης  


  1990-1995       Κωνσταντίνος Καραμανλής  


  1995-2000       2000-2005       Κωστής Στεφανόπουλος  


  2005-2010       2010-2015       Κάρολος Παπούλιας  


  2015-σήμερα       Προκόπης Παυλόπουλος  


ΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Συνεχίζεται...Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Γνωρίζουμε και προσέχουμε το σώμα μας
(σταυρόλεξο)

Πατήστε στην εικόνα, ακολουθήστε τις οδηγίες
και συμπληρώστε με κεφαλαία. Καλή επιτυχία!| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |


Βρείτε τα οστά του σκελετού μας

Πατήστε στην εικόνα και ακολουθήστε τις οδη-
γίες που υπάρχουν στο αγγλικό ερωτηματικό:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος, παιχνίδια


Η φύση είναι το σπίτι μας
(σταυρόλεξο)

Πατήστε στην εικόνα, ακολουθήστε τις οδηγίες
και συμπληρώστε με κεφαλαία. Καλή επιτυχία!| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: περιβάλλον, σταυρόλεξα


Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Φυτά του τόπου μας
(σταυρόλεξο)

Πατήστε στην εικόνα, ακολουθήστε τις οδηγίες
και συμπληρώστε με κεφαλαία. Καλή επιτυχία!| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, σταυρόλεξα, φυτά


Ζώα του τόπου μας
(σταυρόλεξο)

Πατήστε στην εικόνα, ακολουθήστε τις οδηγίες
και συμπληρώστε με κεφαλαία. Καλή επιτυχία!| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, ζώα, σταυρόλεξα


Φυτά του τόπου μας
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:
| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, φυτά


Η βλάστηση της Ευρώπης
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα, επιλέξτε τη ζώνη βλάστησης που σας ενδιαφέρει και ε­νη­με­ρω­θεί­­τε για τα βασικά χαρακτηριστικά της:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ευρώπη


Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Ποιο μέρος του φυτού τρώμε;
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διατροφή, φυτά


Ποιο μέρος του φυτού τρώμε;
(παιχνίδι)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διατροφή, παιχνίδια, φυτά


Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Το Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΤο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) είναι το μοναδικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε­κλέ­γε­ται άμεσα από τους λαούς. Οι εκλογές για την ανάδειξη των ευ­ρω­βου­λευ­τών δι­ε­­ξά­γο­νται κάθε πέντε χρόνια την ίδια χρονική περίοδο (όχι όμως απαραιτήτως την ίδια η­­μέ­ρα) σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
● Οι πρώτες ευρωπαϊκές εκλογές πραγματοποιήθηκαν το 1979. Στην Ελλάδα έγιναν το 1981 με την ένταξη της χώρας στην ΕΕ (τότε ΕΟΚ).
● Οι προηγούμενες ευρωεκλογές έγιναν το 2014. Οι επόμενες θα διεξαχθούν το 2019.

Ο αριθμός των βουλευτών

Το Ευρωκοινοβούλιο απαρτίζεται συνολικά από 751 βουλευτές, οι οποίοι εκ­προ­σω­πούν πε­ρισ­σό­τε­ρους από 500 εκατομμύρια πολίτες σε 28 κράτη μέλη. Ο αριθμός των βου­λευ­­τών κάθε χώρας είναι σε γενικές γραμμές ανάλογος με τον πληθυσμό της, ω­στό­σο καμί­α δεν έχει λιγότερους από 6 ή περισσότερους από 96 ευρωβουλευτές.


Η Ελλάδα έχει 21 ευρωβουλευτές.


Οι έδρες του ΕΚ κατανέμονται σύμφωνα με την αρχή της «φθίνουσας α­να­λο­γι­κό­τη­τας». Αυ­τό σημαίνει πως οι χώρες με μεγάλο πληθυσμό κατέχουν περισσότερες έ­δρες από τα μι­κρό­τε­ρα κράτη. Τα τελευταία ωστόσο, προκειμένου να εκ­προ­σω­πού­νται ε­παρ­κώς, δι­α­­θέ­τουν μεγαλύτερο αριθμό εδρών από εκείνον που τους αναλογεί στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Το Λουξεμβούργο, για παράδειγμα, κατέχει έξι έδρες, ενώ με βά­ση τον πληθυσμό του θα έ­πρε­πε να έχει μόλις μία.


Οι πολιτικές ομάδες του ΕΚ

Οι ευρωβουλευτές οργανώνονται σε πολιτικές ομάδες με βάση την πολιτική τους ταυ­τό­­τη­τα (όχι τη χώρα τους). Σήμερα υπάρχουν συνολικά επτά ομάδες, οι οποίες χα­ρα­κτη­ρί­­ζο­νται από συγκεκριμένες πολιτικές και ιδεολογικές τοποθετήσεις. Πάντως κα­νέ­νας βου­­λευ­τής δε δεσμεύεται να ακολουθήσει αυστηρά μία πολιτική γραμμή.
● Μερικοί βουλευτές δεν ανήκουν σε καμία πολιτική ομάδα.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με­τά τις ευ­ρω­ε­κλο­γές του 2014:

Πολιτική ομάδα
έδρες
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (Χριστιανοδημοκράτες)
219
Σοσιαλιστές & Δημοκράτες
191
Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές
72
Φιλελεύθεροι & Δημοκράτες
68
Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά
52
Πράσινοι - Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
50
Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας
47
Μη ενταγμένοι βουλευτές
52
Σύνολο βουλευτών
751


Η έδρα του ΕΚ

Το Ευρωκοινοβούλιο έχει 3 έδρες εργασίας: τις Βρυξέλλες (πρωτεύουσα του Βελ­γί­ου), το Λου­ξεμ­βούρ­γο (πρωτεύουσα της ομώνυμης χώρας) και το Στρασβούργο (της α­να­το­­λι­κής Γαλ­λί­ας), όπου συνεδριάζει η Ολομέλεια.


Πατήστε στην εικόνα και δείτε τον χώρο συνεδριάσεων του ΕΚ:


Αρμοδιότητες και εξουσίες του ΕΚ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

 1  Εκλέγει τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν). Η Κομισιόν αποτελεί το ε­κτε­­λε­στι­κό όργανο της ΕΕ και ο πρόεδρός της είναι ο επικεφαλής της κυβέρνησης της ΕΕ.
● Ο πρόεδρος της Κομισιόν προτείνεται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και πρέπει να ε­γκρι­θεί α­πό την απόλυτη πλειοψηφία του ΕΚ (τους 376 από τους 751 βουλευτές).
● Τα μέλη της Κομισιόν (ένας υποψήφιος από κάθε χώρα) εγκρίνονται επίσης από τους ευ­ρω­βου­λευ­τές, αλλά με απλή πλειοψηφία.

 2  Εγκρίνει, απορρίπτει ή τροποποιεί τα νομοσχέδια της Κομισιόν.

 3  Εγκρίνει και συναποφασίζει (μαζί με τις εθνικές κυβερνήσεις) τον ετήσιο προϋ­πο­λο­γι­­σμό της ΕΕ και ελέγχει την υλοποίησή του.

 4  Ελέγχει και εποπτεύει τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΕΕ (π.χ. την Ευρωπαϊκή Κε­­ντρι­κή Τράπεζα).

 5  Δίνει τη συναίνεσή του για τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χω­ρών.

 6  Συγκροτεί επιτροπές για τη διερεύνηση θεμάτων δημοσίου συμφέροντος ή πα­ρα­βι­ά­­σε­ων του κοινοτικού δικαίου.

Επίσης το Κοινοβούλιο διατηρεί στενές σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένωσης.


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΕΣ: εφημερίδα «Έθνος» (10.05.2014), europa.eu, www.elections2014.eu, el.wikipedia.org | ΕΙΚΟΝΕΣ: www.tychy.pl (1),
www.europarl.europa.eu (2-3,6,8), podilato98.blogspot.gr (4), inea.ec.europa.eu (5), www.elections2014.eu (7)