Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Το Αλβανικό Έπος
(κουίζ)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ιστορία


Η γερμανική επίθεση και ο
Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος
(κουίζ)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ιστορία


Μια δεκαετία αγώνων και
θυσιών για την ελευθερία
(κουίζ)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ιστορία


Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Η γεωγραφική διαίρεση της Ελλάδας

Στεριά, νησιά και... διαμερίσματα!

Η χώρα μας αποτελείται από ένα μεγάλο τμήμα στεριάς στο νότιο άκρο της Βαλκανικής Χερσονήσου και πολυάριθμα νησιά. Το ηπειρωτικό τμήμα (το 80% της έκτασής της) ο­νομάζεται ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ τα νησιά (το υπόλοιπο 20%) είναι η λεγόμενη νη­σιω­τική Ελλάδα.

(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)

Η χώρα μας διακρίνεται και σε εννέα ιστορικές γεωγραφικές περιοχές που ονομάζονται γεωγραφικά διαμερίσματα.
● Τα έξι από αυτά συγκροτούν την ηπειρωτική Ελλάδα: Θράκη και Μακεδονία, Ήπειρος και Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος. Στα ηπειρωτικά διαμερίσματα περιλαμ­βάνονται και μερικά νησιά που έχουν ισχυρούς δεσμούς με τη γειτονική στεριά (π.χ. Σα­μοθράκη και Θάσος, Σποράδες και Εύβοια, νησιά Αργοσαρωνικού).
● Τα υπόλοιπα τρία διαμερίσματα συγκροτούν τη νησιωτική Ελλάδα. Πρόκειται για τα Νη­σιά του Ιονίου Πελάγους, τα Νησιά του Αιγαίου Πελάγους και την Κρήτη.ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.gr (επεξεργασία από el.wikipedia.org)

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:
1ο μέρος: Τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας
2ο μέρος: Γεωγραφικά διαμερίσματα και περιφέρειες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα


Τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας

Η Ελλάδα αποτελείται από εννέα γεωγραφικά διαμερίσματα.


(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)


Τα έξι βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα και τα τρία στη νησιωτική.
Ηπειρωτικά διαμερίσματα: Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος.
Νησιωτικά διαμερίσματα: Νησιά Ιονίου Πελάγους, Νησιά Αιγαίου Πελάγους, Κρήτη.

Τα 6+3 γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας

Τα γεωγραφικά διαμερίσματα έχουν ιδιαίτερα ιστορικά αλλά και γεωγραφικά χαρακτηρι­στικά. Αν μελετήσουμε τον γεωμορφολογικό χάρτη που ακολουθεί, θα διαπιστώσουμε ότι ανάμεσα στα περισσότερα υπάρχουν μεγάλες οροσειρές, ποτάμια και θάλασσες, που αποτελούν τα φυσικά τους σύνορα.
● Ο ποταμός Νέστος, για παράδειγμα, χωρίζει τη Θράκη από τη Μακεδονία, ενώ η ορο­σειρά της Πίνδου χωρίζει την Ήπειρο από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία.
● Η τελευταία έχει ως επίκεντρο τον ομώνυμο κάμπο, ενώ ο ισθμός της Κορίνθου (και η διώρυγα που έχει διανοιχθεί σε αυτόν) διακρίνει την Πελοπόννησο από τη Στερεά.
● Στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου βρίσκονται τα περισσότερα νησιά μας, η Κρήτη δεν ξεχωρί­ζει μόνο για ιστορικούς λόγους αλλά και για το μέγεθός της.

(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)

Έκταση και πληθυσμός

Το μεγαλύτερο σε έκταση γεωγραφικό διαμέρισμα είναι η Μακεδονία. Είναι περίπου 2,5 φορές μεγαλύτερη από τη Θεσσαλία και 4 φορές μεγαλύτερη από τη Θράκη ή την Κρή­τη! Ακολουθούν η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος, ενώ τη μικρότερη έκταση κατα­λαμβάνουν τα νησιά του Ιονίου Πελάγους.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.


Το μεγαλύτερο σε πληθυσμό γεωγραφικό διαμέρισμα είναι η Στερεά Ελλάδα, επειδή πε­ριλαμβάνει την πυκνοκατοικημένη περιοχή της πρωτεύουσας. Ακολουθούν η Μακεδονία και η Πελοπόννησος, ενώ οι λιγότεροι κάτοικοι συναντώνται στα νησιά του Ιονίου Πελά­γους.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.


Διαμερίσματα και περιφέρειες

Τα γεωγραφικά διαμερίσματα δεν πρέπει να μπερδεύονται με τις περιφέρειες, στις οποίες διαιρείται η Ελλάδα για λόγους διοικητικούς, αν και σε τρεις περιπτώσεις (στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία και στην Κρήτη) ταυτίζονται. Περάστε το ποντίκι σας πάνω από την εικόνα που ακολουθεί:


ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.gr (1-2,4-6), Μελέτη Δ' τάξης (3)Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Βρείτε τις περιφέρειες της Ελλάδας

Πατήστε στις εικόνες και εξασκηθείτε!ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, παιχνίδια


Ταξίδι στις έδρες των ελληνικών περιφερειών

Πατήστε στην εικόνα και βρείτε τις δεκατρείς πρωτεύουσες με το
παιχνίδι που έχει φτιάξει ο καλός συνάδελφος Παύλος Κώτσης:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, παιχνίδια


Βρείτε τις πόλεις της Ελλάδας
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα


Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Οι μεσογειακές χώρες
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ασία, Αφρική, Ελλάδα, Ευρώπη


Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης
(κουίζ)


Οι ζώνες βλάστησης της Ελλάδας
(διαδραστικές παρουσιάσεις)

Λόγω του πολύμορφου ανάγλυφου της χώρας μας (οροσειρές, βουνά, οροπέδια, πεδιά­δες κτλ.) πολλές περιοχές βρίσκονται σε διαφορετικό υψόμετρο και παρουσιάζουν με­γάλες διαφορές στις βροχοπτώσεις και στη θερμοκρασία. Αυτό δε συμβάλλει μόνο στη μικρή ή μεγάλη ανάπτυξη των φυτών κάθε τόπου, αλλά καθορίζει και το είδος της βλά­στησης που μπορεί να αναπτυχθεί.

Στην Ελλάδα διακρίνουμε πέντε ζώνες βλάστησης. Πατήστε στις εικόνες και δείτε σύντο­μες πληροφορίες για καθεμιά, καθώς και μερικά χαρακτηριστικά φυτά της:

1. Μεσογειακή ζώνη βλάστησης
2. Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης
3. Ζώνη κωνοφόρων
4. Ορεινή ζώνη βλάστησης
5. Αλπική ζώνη βλάστησης

ΠΗΓΗ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε' ΤΑΞΗΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα


Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Ποτάμια και λίμνες της Ελλάδας
(κουίζ)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα


Βρείτε τα ποτάμια της Ελλάδας

Πατήστε στην εικόνα και εξασκηθείτε!ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, παιχνίδια


Βρείτε τις λίμνες της Ελλάδας

Πατήστε στην εικόνα και εξασκηθείτε!ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, παιχνίδια


Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Ψαρεύοντας στις ελληνικές λίμνες

Πατήστε στην εικόνα και βρείτε τις μεγαλύτερες λίμνες της χώρας μας
με το παιχνίδι που έχει φτιάξει ο καλός συνάδελφος Παύλος Κώτσης:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, παιχνίδια


Οι μεγαλύτερες λίμνες της Ελλάδας
(αντιστοίχιση και σταυρόλεξο)

Πατήστε στις εικόνες και ελέγξτε τις γνώσεις σας με τις όμορφες δρα-
στηριότητες που έχει φτιάξει ο καλός συνάδελφος Παύλος Κώτσης:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, σταυρόλεξα


Τα ποτάμια της Ελλάδας
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα και γνωρίστε τα μεγαλύτερα ποτάμια της χώρας μας. Στο κουμπάκι των πληροφοριών μάλιστα κρύβεται κι ένας ενδιαφέρων πίνακας με τα αριθμητικά δε­δο­μέ­να τους!ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα


Οι λίμνες της Ελλάδας
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα και γνωρίστε τις μεγαλύτερες λίμνες της χώρας μας. Στο κουμπάκι των πληροφοριών μάλιστα κρύβεται κι ένας ενδιαφέρων πίνακας με τα αριθμητικά δεδο­μέ­να τους!ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα


Τα μέρη ενός ποταμού
(διαδραστικός χάρτης)

Πατήστε στην εικόνα και μελετήστε τα βασικά τμήματα που διακρίνουμε σε έναν ποταμό: την πηγή ή τις πηγές του, την κυρίως ροή (κοίτη) και τους μαιάνδρους του, το δέλτα και την εκβολή του.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωγραφία


Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

Οροσειρά της Πίνδου και κλίμα

Η Ελλάδα έχει πολύπλοκο ανάγλυφο. Οι μεγάλες οροσειρές, τα οροπέδια, οι πεδιά­δες, τα ποτάμια και τα υπόλοιπα γεωμορφολογικά στοιχεία διαμορφώνουν ειδικές το­πικές συνθήκες που επηρεάζουν το κλίμα πολλών περιοχών.

(δείτε εδώ έναν τρισδιάστατο χάρτη της χώρας μας)

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οροσειρά της Πίνδου, η οποία διασχίζει τη χώ­ρα μας από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά, χωρίζοντάς τη σε δυτική και ανατολική Ελλάδα. Οι υγροί άνεμοι που έρχονται από το Ιόνιο Πέλαγος με μεγάλες ποσότητες υ­δρατμών προσκρούουν στην Πίνδο και ανεβαίνουν ψηλά, με αποτέλεσμα οι υδρατμοί να ψύχονται και να μετατρέπονται σε σταγόνες βροχής. Έτσι στη δυτική Ελλάδα παρα­τηρούνται πολλές βροχοπτώσεις, σε αντίθεση με την ανατολική, όπου οι άνεμοι φτά­νουν με λίγους υδρατμούς και δίνουν λιγότερες βροχές.
● Η Πίνδος, επίσης, εμποδίζει τους ψυχρούς βορειοανατολικούς ανέμους να περάσουν δυτικά, προσφέροντας στη δυτική Ελλάδα ηπιότερους χειμώνες.


Πατήστε στην εικόνα και παρατηρήστε το φαινόμενο σε μια ενδιαφέρουσα προσομοίω­ση του Ψηφιακού Σχολείου:


ΠΗΓΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΙΚΟΝΕΣ: Ψηφιακό Σχολείο, esxoleio.weebly.com

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα


Κλίμα Ελλάδας και κλιματογράμματα

Πατήστε στην εικόνα, ακολουθήστε τις οδηγίες και
μελετήστε τα κλιματογράμματα μερικών πόλεων:
Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Δελτίο καιρού
(ταξινόμηση)

Πατήστε στην εικόνα, ακολουθήστε τις
οδηγίες και συμπληρώστε τον χάρτη:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: καιρός και κλίμα


Έκτακτο δελτίο καιρού
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στην εικόνα και ακολουθήστε τις οδηγίες:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: καιρός και κλίμα


Κατασκευή σπιτιών με βάση το κλίμα
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα και ακολουθήστε τις οδηγίες: