28 Δεκεμβρίου 2011

Αναζητήστε στο ΠΟΔήΛΑΤΟ

Οι αναρτήσεις μας αβγαταίνουν καθημερινά (ήδη πλησιάζουν τις 1.500!) και σί­γου­ρα με­­ρι­κές περνούν απαρατήρητες. Υπάρχουν, όμως, κάποιοι τρόποι για να βρί­σκου­με αυ­τό που μας ενδιαφέρει. Ας δούμε τους σημαντικότερους, πα­ρα­τη­ρώ­ντας τη δεξιά στή­λη από πά­­νω προς τα κάτω:

 1  «Για το ποδήλατο». Το πρώτο κουμπί περιέχει όσα χρειάζονται για την ε­πι­κοι­νω­νί­α μας. Είναι τα βασικά που πρέπει να ξέρει όποιος θέλει να μας πα­ρα­κο­λου­θεί ή/και να συ­­νερ­γά­ζε­ται μαζί μας.

 2  «Οι αναρτήσεις μας». Παρουσιάζονται κατά χρονολογική σειρά, από τις πιο πρό­­­σφα­­τες στις παλαιότερες. Πατώντας τα γκρίζα βελάκια τις αναπτύσσετε ή τις «μα­ζεύ­ε­τε» ανά μή­να και έτος.

 3  «Περιεχόμενα». Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένα τα δημοσιεύματά μας ανά θε­­μα­­τι­­κή ε­νό­τη­τα. Η κατασκευή των περιεχομένων είναι μια χρονοβόρα προ­σπά­θει­α, ωστό­σο αξίζει τον κόπο. Βρίσκεται διαρκώς υπό κατασκευή, προκειμένου να οργανώ­νεται το υλικό μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.


 4  «Συνεργάτες». Είναι η καρδιά του ΠΟΔήΛΑΤΟΥ. Γνωρίστε τους μαθητές μας και πε­­­ρι­η­­γη­­θεί­­τε στις φρέσκες και πρωτότυπες αναρτήσεις τους.

 5  «Επιλογές». Είναι οι εικόνες που συναντάμε μετά τα ιστολόγια που προ­τεί­νου­με. Α­­να­­φέ­­ρο­­­νται σε θέματα που αγαπάμε ιδιαιτέρως...

 6  «Ψάξτε στο ΠΟΔήΛΑΤΟ». Βρίσκεται στο κάτω μέρος του ιστολογίου, όπου μπο­­­ρού­­με να μεταφερθούμε άμεσα πατώντας το πλήκτρο END του πλη­κτρο­λο­γί­ου μας. Πρό­­κει­ται για μια αναζήτηση στο Google, η οποία όμως ψάχνει μόνο στις α­ναρ­τή­σεις μας!

 7  «Αφιερώματα». Τα συναντάμε στο τέλος και περιλαμβάνουν όσα δη­μο­σι­εύ­μα­τα α­­­να­­πτύσ­­σο­­νται σε συνέχειες.


Λοιπόν, τι λέτε; Πάμε για ορθοπεταλιές;

(Μην ξεχνάτε όμως ότι προηγούνται τα μαθήματα και τα παιχνί-
δια, οι βόλτες, τα εξωσχολικά βιβλία αλλά και το χαζολόγημα!)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΠΟΔήΛΑΤΟ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ