25 Μαΐου 2017

Γνωρίζοντας τις περιφερειακές ενότητες

Πα­τή­στε στην πε­ρι­φέ­ρεια που σας ενδιαφέρει και δείτε σύντομες πληροφορίες για τις περιφερειακές ενότητες που την απαρτίζουν:

[Γνωρίζοντας τις περιφερειακές ενότητες]

ΧΑΡΤΗΣ: podilato98.blogspot.com


20 Μαΐου 2017

Γνωρίζοντας τις περιφερειακές ενότητες (13)

Οι ΠΕ της Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης υποδιαιρείται σε τέσσερις περιφερειακές ενότητες: την ΠΕ Χα­νί­ων, την ΠΕ Ρεθύμνου, την ΠΕ Ηρακλείου και την ΠΕ Λασιθίου.
★ Μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό είναι η ΠΕ Ηρακλείου.
★ Μικρότερη σε έκταση είναι η ΠΕ Ρεθύμνου και μικρότερη σε πληθυσμό η ΠΕ Λα­­σι­­θί­­ου.


Οι ανατολικές ΠΕ (Ηρακλείου, Λασιθίου) καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος (53,6%) α­πό την έκταση της περιφέρειας. Στην πρώτη, μάλιστα, κατοικεί και ο μι­σός (49,03%) πληθυσμός της.


Κάθε ΠΕ περιλαμβάνει από τέσσερις έως οχτώ δήμους, ενώ μια πόλη, όχι α­πα­ραί­τη­τα η μεγαλύτερη σε πληθυσμό, είναι πρωτεύουσά της.

Πατήστε στην ΠΕ που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες:

1. ΠΕ Χανίων


Είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ορεινή και περιλαμβάνει τα Λευκά Όρη, όπου βρί­σκε­ται το εντυπωσιακό φαράγγι της Σαμαριάς. Στα νότια βρίσκονται τα νησιά Γαυ­δο­πού­λα και Γαύδος (το νοτιότερο νησί της Ευρώπης).
 • Έκταση: 2.376 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 156.585 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Χα­νιά.
 • Δήμοι (7): Αποκορώνου, Γαύδου, Κα­ντά­νου-Σελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά, Σφα­κί­ων, Χα­νί­ων.

2. ΠΕ Ρεθύμνου


Είναι η μικρότερη σε έκταση ΠΕ της περιφέρειας. Περιλαμβάνει τα όρη Κέντρος και Ί­δη (Ψηλορείτης) και είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ορεινή. Στον Ψη­λο­ρεί­τη βρί­σκε­ται το Ιδαίο Άντρο, το σπήλαιο όπου κατά τη μυθολογία ανατράφηκε ο θε­ός Δίας. Τη διαρρέει ο ποταμός Γεροπόταμος, στο κέντρο είναι η τεχνητή λί­μνη του Φράγ­μα­τος των Ποταμών και στα νότια τα νησιά Παξιμάδια.
 • Έκταση: 1.496 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 85.609 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Ρέ­θυ­μνο.
 • Δήμοι (5): Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Α­νω­γεί­ων, Μυλοποτάμου, Ρεθύμνης.

3. ΠΕ Ηρακλείου


Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας. Περιλαμβάνει τμή­μα από τα όρη Ίδη (Ψηλορείτης) και Δίκτη (Λασιθιώτικα Όρη), την τε­χνη­τή λί­μνη Φανερωμένης και το νησί Δία στα βόρεια. Στο έδαφός της βρίσκονται η Κνω­σός, η Φαιστός και τα Μάλια, τα σημαντικότερα κέντρα του μινωικού πο­λι­τι­σμού. Η πρω­τεύ­ου­σά της είναι και έδρα της περιφέρειας.
 • Έκταση: 2.641 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 305.490 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Η­ρά­κλει­ο.
 • Δήμοι (8): Αρχανών-Αστερουσίων, Βιάν­νου, Γόρτυνας, Ηρακλείου, Μα­λε­βι­ζί­ου, Μι­­νώ­­α Πεδιάδας, Φαιστού, Χερ­σο­νή­σου.

4. ΠΕ Λασιθίου


Είναι η μικρότερη σε πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας. Περιλαμβάνει τμήμα του ό­ρους Δί­κτη (Λασιθιώτικα Όρη), το μοναδικό Φοινικόδασος του Βάι, την τε­χνη­τή λί­μνη Μπρα­μια­νών και πολλές νησίδες (Σπιναλόγκα, Ψείρα, Διονυσάδες, Ελάσα, Κου­φο­νή­σι, Χρυσή ή Γαϊδουρονήσι κ.ά.). Στη Δίκτη βρίσκεται το Δικταίο Άντρο, το σπή­λαι­ο ό­που κατά τη μυθολογία γεννήθηκε ο θεός Δίας. Στο έδαφός της βρί­σκε­ται επίσης η Ζά­κρος, σημαντικό κέντρο του μινωικού πολιτισμού.
 • Έκταση: 1.823 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 75.381 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα: Άγιος Νικόλαος.
 • Μεγαλύτερη πόλη: Ιεράπετρα.
 • Δήμοι (4): Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Ο­ρο­πε­δί­ου Λασιθίου, Σητείας.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


12 Μαΐου 2017

Γνωρίζοντας τις περιφερειακές ενότητες (12)

Οι ΠΕ του Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υποδιαιρείται σε δεκατρείς περιφερειακές ε­νό­τη­τες. Οι εν­νέ­α ανήκουν στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων (ΠΕ Κέας-Κύ­θνου, ΠΕ Σύ­ρου, ΠΕ Άνδρου, ΠΕ Τήνου, ΠΕ Μυκόνου, ΠΕ Μήλου, ΠΕ Πάρου, ΠΕ Νά­ξου, ΠΕ Θή­ρας) και οι τέσσερις στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων (ΠΕ Κα­λύ­μνου, ΠΕ Κω, ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου).
★ Μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό είναι η ΠΕ Ρόδου.
★ Μικρότερη σε έκταση είναι η ΠΕ Σύρου και μικρότερη σε πληθυσμό η ΠΕ Κέ­ας-Κύ­θνου. Γενικότερα, όμως, οι περισσότερες ΠΕ του Νοτίου Αιγαίου συ­γκα­τα­λέ­γο­νται στις μι­κρό­τε­ρες σε έκταση και πληθυσμό ΠΕ της Ελλάδας.


Οι δωδεκανησιακές ΠΕ καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος (51,4%) από την έκταση της περιφέρειας. Εκεί κατοικεί και η πλειοψηφία (61,81%) του πληθυσμού της.


Κάθε ΠΕ περιλαμβάνει από έναν έως έξι δήμους, ενώ μια πόλη, όχι απαραίτητα η με­γα­λύ­τε­ρη σε πληθυσμό, είναι πρωτεύουσά της.

Πατήστε στην ΠΕ που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες:

1. ΠΕ Κέας-Κύθνου


Ανήκει γεωγραφικά στις Κυκλάδες και είναι η μικρότερη σε πληθυσμό ΠΕ της πε­ρι­φέ­ρει­ας. Αποτελείται από τα νησιά Μακρόνησος, Κέα (Τζια) και Κύθνος.
 • Έκταση: 249 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 3.911 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα: Ιουλίδα Κέας.
 • Μεγαλύτερη πόλη: Κορησσία Κέας.
 • Δήμοι (2): Κέας, Κύθνου.

2. ΠΕ Σύρου


Ανήκει γεωγραφικά στις Κυκλάδες και είναι η μικρότερη σε έκταση ΠΕ της πε­ρι­φέ­ρει­ας. Αποτελείται από τα νησιά Σύρος και Γυάρος. Η πρωτεύουσά της είναι και έδρα της περιφέρειας.
 • Έκταση: 102 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 21.507 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Ερ­μού­πο­λη.
 • Δήμοι (1): Σύρου-Ερμούπολης.

3. ΠΕ Άνδρου


Ανήκει γεωγραφικά στις Κυκλάδες. Αποτελείται από το ομώνυμο νησί, που είναι φυ­σι­κή συνέχεια της Εύβοιας.
 • Έκταση: 380 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 9.221 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Χώ­ρα Άνδρου.
 • Δήμοι (1): Άνδρου.

4. ΠΕ Τήνου


Ανήκει γεωγραφικά στις Κυκλάδες και αποτελείται από το ομώνυμο νησί.
 • Έκταση: 194 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 8.636 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Χώ­ρα Τήνου.
 • Δήμοι (1): Τήνου.

5. ΠΕ Μυκόνου


Ανήκει γεωγραφικά στις Κυκλάδες. Αποτελείται από τα νησιά Μύκονος («το νησί των α­νέ­μων»), Δήλος και Ρήνεια. Η Δήλος, γενέτειρα του Απόλλωνα και της Άρ­τε­μης, ή­ταν σπουδαίο θρησκευτικό και εμπορικό κέντρο της αρχαιότητας. Από το 1990 ο αρ­χαι­ο­λο­γι­κός της χώρος περιλαμβάνεται στα μνημεία παγκόσμιας κλη­ρο­νο­μιάς της U­NE­SCO.
 • Έκταση: 105 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 10.134 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Χώ­ρα Μυκόνου.
 • Δήμοι (1): Μυκόνου.

6. ΠΕ Μήλου


Ανήκει γεωγραφικά στις Κυκλάδες. Αποτελείται από τα νησιά Σέριφος, Σίφνος, Κί­μω­λος, Πολύαιγος, Μήλος και Αντίμηλος. Στη Μήλο βρίσκεται ένα από τα με­γα­λύ­τε­ρα ε­νερ­γά η­φαί­στει­α της χώρας (τα άλλα είναι στα Μέθανα της ΠΕ Νή­σων Ατ­τι­κής, στη Σα­ντο­ρί­νη και στη Νίσυρο).
 • Έκταση: 363 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 9.932 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα: Πλάκα Μήλου.
 • Μεγαλύτερες πόλεις: Αδάμαντας Μήλου, Α­πολ­λω­νί­α Σίφνου, Τριοβασάλος Μή­λου, Κί­μω­λος, Αρτεμώνας Σίφνου.
 • Δήμοι (4): Κιμώλου, Μήλου, Σερίφου, Σίφ­νου.

7. ΠΕ Πάρου


Ανήκει γεωγραφικά στις Κυκλάδες. Αποτελείται από τα νησιά Πάρος, Αντίπαρος, Δε­σπο­τι­κό και διάφορες νησίδες γύρω τους.
 • Έκταση: 242 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 14.926 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Πα­ροι­κιά Πάρου.
 • Δήμοι (2): Αντιπάρου, Πάρου.

8. ΠΕ Νάξου


Ανήκει γεωγραφικά στις Κυκλάδες. Αποτελείται από το ομώνυμο νησί (το με­γα­λύ­τε­ρο των Κυκλάδων), τις Μικρές Κυκλάδες (Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κου­φο­νή­σια, Κέ­ρο, Δο­νού­σα) και την Αμοργό με τις νησίδες που την περιβάλλουν.
 • Έκταση: 622 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 20.877 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Χώ­ρα Νάξου.
 • Δήμοι (2): Αμοργού, Νάξου και Μικρών Κυ­κλά­δων.

9. ΠΕ Θήρας


Ανήκει γεωγραφικά στις Κυκλάδες. Αποτελείται από τα νησιά Φολέγανδρος, Σί­κι­νος, Ί­ος, Σαντορίνη (ή Θήρα), Θηρασιά, Ανάφη και τις κοντινές τους νησίδες. Η Ί­ος θε­ω­ρεί­ται ο τόπος όπου πέθανε ο Όμηρος, ενώ στη Σαντορίνη βρίσκεται ένα α­πό τα με­γα­λύ­τε­ρα ενεργά ηφαίστεια της χώρας (τα άλλα είναι στα Μέθανα της ΠΕ Νή­σων Αττικής, στη Μήλο και στη Νίσυρο).
 • Έκταση: 315 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 18.883 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα: Φηρά Θήρας.
 • Μεγαλύτερες πόλεις: Εμπορειό Θήρας, Ί­ος.
 • Δήμοι (5): Ανάφης, Θήρας, Ιητών, Σικίνου, Φο­λε­γάν­δρου.

10. ΠΕ Καλύμνου


Ανήκει γεωγραφικά στα Δωδεκάνησα. Αποτελείται από τα νησιά Πάτμος, Αρκοί, Λει­ψοί, Αγαθονήσι, Φαρμακονήσι, Λέρος, Κάλυμνος, Ψέριμος, Αστυπάλαια και τις γει­το­νι­κές τους νησίδες.
 • Έκταση: 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 29.452 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Πό­θια Καλύμνου.
 • Δήμοι (6): Αγαθονησίου, Αστυπάλαιας, Κα­λυ­μνί­ων, Λειψών, Λέρου, Πάτμου.

11. ΠΕ Κω


Ανήκει γεωγραφικά στα Δωδεκάνησα. Αποτελείται από τα νησιά Κως, Νίσυρος και τις γει­το­νι­κές τους νησίδες. Η Κως είναι η γενέτειρα του Ιπποκράτη, πατέρα της Ι­α­τρι­κής, ενώ στη Νίσυρο βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα ενεργά η­φαί­στει­α της χώ­ρας (τα άλλα είναι στα Μέθανα της ΠΕ Νήσων Αττικής, στη Μήλο και στη Σα­ντο­ρί­νη).
 • Έκταση: 340 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 34.396 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Κως.
 • Δήμοι (2): Κω, Νισύρου.

12. ΠΕ Ρόδου


Ανήκει γεωγραφικά στα Δωδεκάνησα και είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και πλη­θυ­σμό ΠΕ της περιφέρειας. Αποτελείται από τα νησιά Τήλος, Σύμη, Χάλκη, Α­λι­μιά, Ρό­δος, Μεγίστη (Καστελόριζο) και τις γειτονικές τους νησίδες. Η Ρόδος εί­ναι το με­γα­λύ­τε­ρο νησί των Δωδεκανήσων και τέταρτο σε έκταση στην Ελ­λά­δα. Στο έ­δα­φός της βρί­σκε­ται η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, μια από τις κα­λύ­τε­ρα δι­α­τη­ρη­μέ­νες με­σαι­ω­νι­κές πόλεις του κόσμου, που από το 1988 πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στα μνη­μεί­α παγκόσμιας κλη­ρο­νο­μιάς της UNESCO.
 • Έκταση: 1.580 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 119.830 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Ρό­δος.
 • Δήμοι (5): Μεγίστης, Ρόδου, Σύμης, Τή­λου, Χάλκης.

13. ΠΕ Καρπάθου


Ανήκει γεωγραφικά στα Δωδεκάνησα. Αποτελείται από τα νησιά Σαρία, Κάρ­πα­θος, Κά­σος και τις γειτονικές τους νησίδες.
 • Έκταση: 394 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 7.310 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Πη­γά­δια Καρπάθου.
 • Δήμοι (2): Καρπάθου, Κάσου.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ