21 Ιανουαρίου 2020

Αυτόχθονες λαοί
(διαδραστικές παρουσιάσεις)

Σε κάποιες περιοχές του πλανήτη μας κατοικούν αυτόχθονες λαοί, οι οποίοι διατηρούν (σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό) τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους. Ορισμένοι υπέστησαν στο παρελθόν πολλά δεινά από τους Ευρωπαίους κατακτητές και αποίκους, άλλοι όμως ευτύχησαν να έχουν λίγες σχέσεις μαζί τους.

Πατήστε στις εικόνες και γνωρίστε μερικούς από αυτούς τους λαούς:

1. Πολικές περιοχές


Οι Λάπωνες της Βόρειας Ευρώπης


Οι Εσκιμώοι της Βόρειας Αμερικής

2. Αφρική


Οι Βεδουίνοι της ερήμου


Οι Μπαντού της υποσαχάριας Αφρικής


Οι Πυγμαίοι της Κεντρικής Αφρικής


Οι Μασάι της Ανατολικής Αφρικής

3. Ωκεανία


Οι Αβορίγινες της Αυστραλίας

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ: ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Άνθρωποι-Λαοί

20 Ιανουαρίου 2020

Τα [ι] της προστακτικής

Η πιο συχνή προστακτική (η συνοπτική προστακτική) σχηματίζεται από το θέμα του αορίστου με την προσθήκη συγκεκριμένων καταλήξεων:
 • Στην ενεργητική φωνή βάζουμε «-ε» και «-τε»: γράψε, γράψτε / μίλησε, μιλήστε.
 • Στην παθητική φωνή βάζουμε «-ου» και «-⁠είτε»: γράψου, γραφτείτε / κοιμήσου, κοιμηθείτε.

Συχνά πριν τις καταλήξεις υπάρχει ένα [ι] που προκαλεί πολλά ορθογραφικά λάθη.Ας δούμε πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε...

Ενεργητική φωνή

Στην πρώτη συζυγία (ρήματα σε -ω) τα πράγματα είναι εύκολα. Το [ι] του ενεστώτα διατηρείται στον αόριστο, άρα και στη συνοπτική προστακτική:
 • αρχίζω > άρχισα > άρχισε, αρχίστε
 • αφήνω > άφησα > άφησε, αφήστε
 • λύνω > έλυσα > λύσε, λύστε
 • δακρύζω > δάκρυσα > δάκρυσε, δακρύστε
 • κλείνω > έκλεισα > κλείσε, κλείστε
 • αθροίζω > άθροισα > άθροισε, αθροίστε

Στη δεύτερη συζυγία (ρήματα σε -ώ) ο αόριστος σχηματίζεται κατά κανόνα σε «-⁠ησα». Αυτό το ήτα περνάει και στη συνοπτική προστακτική:
 • βοηθώ > βοήθησα > βοήθησε, βοηθήστε
 • οδηγώ > οδήγησα > οδήγησε, οδηγήστε
 • κρατώ > κράτησα > κράτησε, κρατήστε
 • χρησιμοποιώ > χρησιμοποίησα > χρησιμοποίησε, χρησιμοποιήστε

αλλά:
 • μεθώ > μέθυσα > μέθυσε, μεθύστε

και:
 • βουτώ > βούτηξα > βούτηξε, βουτήξτε
 • τραβώ > τράβηξα > τράβηξε, τραβήξτε

Παθητική φωνή

Στην παθητική φωνή το [ι] εμφανίζεται μόνο στον πληθυντικό αριθμό και είναι πάντοτε «ει»:
 • αφήνομαι > αφέθηκα > αφέσου, αφεθείτε
 • λύνομαι > λύθηκα > λύσου, λυθείτε
 • κρατιέμαι > κρατήθηκα > κρατήσου, κρατηθείτε
 • κινούμαι > κινήθηκα > κινήσου, κινηθείτεΑΣΚΗΣΗ

1. Θυμηθ__τε να φέρετε αύριο τα χρήματα για την εκδρομή.


2. Ακούμπ__σε τα τετράδια στο θρανίο σου.


3. Γυρ__στε σελίδα, παρακαλώ!


4. Τηλεφων__στε μου το απόγευμα.


5. Ξ__σε λίγο τη μύτη του μολυβιού!


6. Λουστ__τε με «Καραφλέξ»: Εγγυημένα αποτελέσματα!


ΠΗΓΗ: ΓΛΩΣΣΑ Ε΄ & ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ - ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (1: healthtap.com)


Ορθογραφία

Οδηγίες

Οδηγίες συμπεριφοράς είναι οι υποδείξεις που δίνουμε σε κάποιους όταν θέλουμε να τους μάθουμε να τηρούν νόμους και κανόνες ή να τους δείξουμε πώς να κάνουν κάτι. Τέτοιες οδηγίες είναι οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας, οι κανόνες υγιεινής, η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει κανείς για να πάει κάπου, οι συνταγές μαγειρικής κ.ο.κ.

Οδηγίες για αποτελεσματικές... οδηγίες

1 Εκφραζόμαστε με συντομία και σαφήνεια (ξεκάθαρα και κατανοητά).

2 Επιλέγουμε το κατάλληλο λεξιλόγιο, ανάλογα με την ηλικία των ατόμων προς τα οποία απευθυνόμαστε, ώστε οι οδηγίες να γίνονται εύκολα κατανοητές.

3 Παρουσιάζουμε τις προτάσεις των οδηγιών με τη σειρά, συχνά χρησιμοποιώντας αρίθμηση, ώστε να είναι ξεκάθαρες και να εντυπώνονται πιο εύκολα στους αναγνώ­στες μας. Αν χρειαστεί, μπορούμε να δώσουμε και κάποιο παράδειγμα.

4 Τοποθετούμε τα ρήματα σε προστακτική, υποτακτική ή οριστική έγκλιση, ανάλογα με το τι θέλουμε να εκφράσουμε.Τι εκφράζουμε με κάθε έγκλιση

1 Με την προστακτική (ενεστώτα ή αορίστου) μιλάμε άμεσα, προστάζουμε:
 • Πρόσεχε στον δρόμο!
 • Περνάτε πάντα από τις διαβάσεις των πεζών.

2 Με την υποτακτική (ενεστώτα ή αορίστου) κάνουμε το ίδιο, αλλά λίγο πιο ευγενικά:
 • Να προσέχεις στον δρόμο!
 • Να περνάτε πάντα από τις διαβάσεις των πεζών.

3 Με την οριστική (ενεστώτα) στο α΄ πρόσωπο του πληθυντικού μιλάμε έμμεσα και ζητάμε κάτι ευγενικά:
 • Προσέχουμε στον δρόμο!
 • Περνάμε πάντα από τις διαβάσεις των πεζών.ΠΗΓΗ: blogs.sch.gr/anianiouris - ΕΙΚΟΝΕΣ: stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr, bh-vjesnik.blogspot.com


19 Ιανουαρίου 2020

Οι εμφύλιες συγκρούσεις

Η κεντρική Αρχή που δημιουργείται στην Α΄ Εθνοσυνέλευση αποτελεί σημαντική κατάκτηση των επαναστατημένων Ελλήνων. Τα ζητήματα που απασχολούν την Εθνοσυνέλευση είναι η μορφή του κράτους που θα δημιουργηθεί, ο τρόπος εκλογής της ηγεσίας του αλλά και τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τη Διοίκηση. Σύντομα αυτά τα θέματα οδηγούν σε συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων ομάδων που διεκδικούν για τον εαυτό τους τη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία.


Το 1825 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης φυλακίζεται στην Ύδρα για 3 μήνες από τους πολιτικούς του αντιπάλους


1 Οι πρόκριτοι της Πελοποννήσου, που είχαν την εξουσία στο παρελθόν, θέλουν την ηγεσία για να εφαρμόσουν τον τρόπο διακυβέρνησης που γνωρίζουν. Επιθυμούν, επίσης, να διατηρήσουν τα προνόμιά τους.

2 Οι άνθρωποι των όπλων προβάλλονται ως οι φυσικοί αρχηγοί του Αγώνα για την Ανεξαρτησία, επειδή αυτοί πολεμούν, οπότε δικαιούνται και την εξουσία ή, τουλάχιστον, τη συμμετοχή τους σε αυτήν. Την ίδια άποψη έχουν και οι πρόκριτοι των νησιών, που κατέχουν το εμπόριο και συνεισφέρουν υλικά στον Αγώνα.

3 Νέες ομάδες πολιτικών διεκδικούν την εξουσία. Προέρχονται κυρίως από το Φανάρι, έχουν ευρωπαϊκή παιδεία και αρκετές γνώσεις για την οργάνωση και τη διοίκηση του κράτους. Οι κάτοικοι των επαναστατημένων περιοχών νιώθουν να απειλούνται από αυτούς και αντιδρούν έντονα.

Η διαμάχη μεταξύ των αντίπαλων ομάδων καταλήγει πολλές φορές σε ένοπλες εμφύλιες συγκρούσεις με μεγάλες υλικές καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον των Τούρκων περνούν σε δεύτερη μοίρα...


Το 1825 ο Οδυσσέας Ανδρούτσος φυλακίζεται στην Ακρόπολη, βασανίζεται φριχτά και δολοφονείται


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1821. Ταραχές στα Βέρβαινα.
1823-1824. Πρώτη φάση εμφύλιων συγκρούσεων.
1824-1825. Δεύτερη φάση εμφύλιων συγκρούσεων.

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (2006) - ΕΙΚΟΝΕΣ: newsbomb.gr, eranistis.net


Ειδικές οδηγίες

1. Συνταγές μαγειρικής

Οι οδηγίες για συνταγές δίνονται συνήθως στην οριστική του ενεστώτα: καθαρίζουμε, ανακατεύουμε...

★ Μερικές φορές χρησιμοποιείται και η προστακτική του αορίστου: καθαρίστε, ανακατέψτε...Μια συνταγή μαγειρικής συνήθως είναι χωρισμένη σε δύο μέρη:
 • ΥΛΙΚΑ. Καλό είναι να αναφέρουμε και τη δοσολογία, δηλαδή την ποσότητα κάθε υλικού που χρειάζεται.
 • ΕΚΤΕΛΕΣΗ. Περιγράφουμε τη διαδικασία μαγειρέματος βήμα προς βήμα. Ίσως χρειαστεί να αναφέρουμε και επιπλέον πληροφορίες, π.χ. για τον χρόνο ψησίματος, τον αριθμό των ατόμων που αντιστοιχούν οι αναλογίες κτλ.

2. Οδηγίες χρήσης για μια συσκευή

Φροντίζουμε στο κείμενό μας να υπάρχουν:
 • Η περιγραφή της συσκευής.
 • Συμβουλές για την ασφαλή χρήση της.
 • Οδηγίες (αν χρειάζονται) για την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί.
 • Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο που λειτουργεί.
 • Συμβουλές για τη συντήρηση της συσκευής και το καθάρισμά της.
 • Χρήσιμα τηλέφωνα, σύμβολα και πληροφορίες.3. Οδηγίες χρήσης για ένα παιχνίδι

Φροντίζουμε στο κείμενό μας να υπάρχουν:
 • Περιγραφή των υλικών.
 • Οδηγίες για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει κάθε παίκτης.
 • Ο στόχος των παικτών, πότε τελειώνει το παιχνίδι.ΠΗΓΕΣ: Γλώσσα ΣΤ΄ τάξης, egpaid.blogspot.com - ΕΙΚΟΝΕΣ: trans.kathimerini.gr, sunelectronics.gr, psamouxos.blogspot.com


Μαγειρέματα

Τα αποτελέσματα του σεισμού

Από τον μαθητή11Μαθητής της
έκτης τάξης

Τα αποτελέσματα του σεισμού κάποιες φορές δεν ήταν άσχημα αλλά άλλες φορές ήταν φριχτά όπως δηλαδή κατεστραμμένα σπίτια, κτίρια, χαμένες περιουσίες, οικοδομές και το χειρότερο χάθηκαν αθώες ζωές.

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη από πλευράς σεισμικότητας και την έκτη θέση παγκοσμίως. Το σοβαρότερο σεισμικό συμβάν στην Ελλάδα τα τελευταία εκατό χρόνια είναι ο σεισμός μεγέθους 7,2 Ρίχτερ που έγινε στις 12 Αυγούστου 1953 στην Κεφαλλονιά. Προκάλεσε τεράστιες υλικές ζημιές και καταστροφές κυρίως σε Κεφαλλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 476 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 2.412. Σε σύνολο 33.000 σπίτια που υπήρχαν τότε στα νησιά αυτά, υπήρξαν 27.659 καταρρεύσεις, σοβαρές υλικές ζημιές σε 2.780 σπίτια και ελαφρές σε 2.394.

Ο σεισμός εκτός από τις άμεσες επιπτώσεις έχει ως επακόλουθα την ενεργοποίηση άλλων γεωλογικών φαινομένων όπως η ρευστοποίηση εδαφών, οι καταπτώσεις βράχων, οι κατολισθήσεις και τα θαλάσσια κύματα βαρύτητας ή αλλιώς τσουνάμι με εξίσου σοβαρές επιπτώσεις.

Τα θαλάσσια κύματα βαρύτητας προκαλούνται από μεγάλους υποθαλάσσιους σεισμούς. Το σημαντικότερο ως προς το ύψος θαλάσσιο κύμα βαρύτητας που έχει παρατηρηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία πενήντα χρόνια στις 9 Ιουλίου 1956 στη θαλάσσια περιοχή της Αμοργού μετά από σεισμό μεγέθους 7,5 Ρίχτερ.ΠΗΓΗ: seismoi.gr

Γεωγραφία

Καλώς τις εξισώσεις!

Οι συνεργάτες μας συναντούν τις εξισώσεις και εμπνέονται.Περισσότερα στους υπερσυνδέσμους που ακολουθούν:


ΕΙΚΟΝΑ: animadormatematico.com

ΕξισώσειςΠαιδικές δημιουργίες

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ