22 Οκτωβρίου 2018

Οι μεγαλύτερες σε έκταση χώρες

Τα δέκα μεγαλύτερα σε έκταση κράτη είναι η Ρωσία, ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πο­λι­τεί­ες, η Κί­να, η Βραζιλία, η Αυστραλία, η Ινδία, η Αργεντινή, το Καζακστάν και η Αλ­γε­ρί­α.Η επιφάνεια των χωρών (το εμβαδόν τους)
υπολογίζεται σε τετραγωνικά χιλιόμετρα:


ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (1: en.m.wikipedia.org, 2: en.wikipedia.org)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κράτη


Έρωτας με... ατμόσφαιρα!
ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.com (από wallpaperstock.net)


Τα αέρια της ατμόσφαιρας

Ο αέρας που μας περιβάλλει είναι μείγμα διαφόρων αερίων. Το κυριότερο από αυ­τά δεν εί­ναι το οξυγόνο! Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στην εικόνα:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωγραφία


19 Οκτωβρίου 2018

Τα νησιά της Γης

Ένα μεγάλο κομμάτι ξηράς που περικλείεται από νερό λέγεται νησί. Μπορεί να βρί­σκε­ται σε λίμνη, σε ποτάμι ή στη θάλασσα.
● Τα μικρά νησιά ονομάζονται νησίδες ή νησάκια και τα ακόμη πιο μικρά (και α­κα­τοί­κη­τα) βρα­χο­νη­σί­δες.

Τα μεγαλύτερα νησιά του κόσμου είναι η Αυστραλία, η Γροιλανδία, η Νέα Γουινέα, η Βόρ­­νε­ο και η Μαδαγασκάρη.


Aνάμεσα στα 50 μεγαλύτερα νησιά τα περισσότερα (12) ανήκουν στον Καναδά. Α­κο­­λου­θούν:
● Η Ινδονησία με 6 νησιά (τα τρία τα μοιράζεται με άλλη κράτη).
● Η Ρωσία με 4.
● Η Ιαπωνία με 3.
● Η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, οι Φιλιππίνες, η ήπειρος της Ανταρκτικής, η Βρα­ζι­λί­α και η Ιταλία με 2.
● Η Παπούα Νέα Γουινέα με 2 (αν και το μεγαλύτερο το μοιράζεται με την Ιν­δο­νη­σί­α).


Νησιωτικά συμπλέγματα

Σε πολλές περιοχές του πλανήτη μας υπάρχουν ομάδες νησιών στην ίδια θα­λάσ­σι­α πε­ρι­­ο­χή. Υπάγονται στο ίδιο ή σε διαφορετικά κράτη και λέγονται νη­σιω­τι­κά συ­μπλέγ­μα­τα (ή αρ­χι­πέ­λα­γος). Τέτοια είναι, για παράδειγμα, τα νησιά της Ιν­δο­νη­σί­ας, της Ιαπωνίας και των Φιλιππίνων στην Ασία, η Μικρονησία και η Πο­λυ­νη­σί­α στην Ω­κε­α­νί­α, τα νησιά της Κα­­ραϊ­βι­κής στην Κεντρική Αμερική.
● Μερικά νησιώτικα συμπλέγματα της χώρας μας είναι οι Κυκλάδες, τα Δω­δε­κά­νη­σα, οι Σπο­­ρά­­δες και τα Επτάνησα.


Νησιωτικά κράτη

Τα νησιωτικά κράτη αποτελούνται από ένα ή περισσότερα νησιά. Τα περισσότερα α­πό τα μι­κρό­τε­ρα κράτη είναι νησιωτικά.
● Ορισμένες νησιωτικές χώρες επικεντρώνονται σε ένα ή δύο μεγάλα νησιά, ό­πως η Ι­α­­πω­νί­α, η Νέα Ζηλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
● Άλλα αποτελούνται από εκατοντάδες ή χιλιάδες μικρότερα νησιά, όπως η Ιν­δο­νη­σί­α και οι Φιλιππίνες.Κάποια νησιωτικά κράτη μοιράζονται ένα ή περισσότερα νησιά με άλλες χώρες. Τέ­τοια εί­ναι, για παράδειγμα, η Ινδονησία και η Παπούα Νέα Γουινέα στα σύνορα Α­σί­ας-Ωκεανίας, η Αϊτή και η Δομινικανή Δημοκρατία στην Κεντρική Αμερική, το Η­νω­μέ­νο Βασίλειο και η Ιρ­λαν­δί­α στη Ευρώπη. Περισσότερα μπορείτε να δείτε ε­δώ.

ΠΗΓΕΣ: Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης, Γεωλογία-Γεωγραφία Α΄ Γυμνασίου, el.wikipedia.org
ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (οι 1,3,4 από users.sch.gr/sitsil/)
17 Οκτωβρίου 2018

Το μέγεθος της Αυστραλίας

Η Αυστραλία δεν είναι απλά το πρώτο σε έκταση νησί. Ο χώρος που καλύπτει εί­ναι τό­­σο με­γά­λος που ισοδυναμεί με την επιφάνεια των επόμενων είκοσι πέ­ντε!
● Η έκτασή της είναι 7.623.620 τ.χμ., ενώ τα επόμενα 25 νησιά (από τη Γροι­λαν­δί­α μέ­χρι τη Σρι Λάνκα) εκτείνονται συνολικά σε 7.648.834 τ.χμ.


Πολλοί πιστεύουν ότι η Αυστραλία είναι μικρότερη από τη Γροιλανδία. Αυτό το λά­θος ο­φεί­λε­ται στους χάρτες μας: Στην προσπάθειά τους να απεικονίσουν την ε­πι­φά­νει­α της (σφαι­ρι­κής) Γης σε ορθογώνια μορφή προσθέτουν έκταση σε κά­ποιες πε­ρι­ο­χές ό­πως η Γροι­λαν­δί­α. Στην πραγματικότητα η Αυστραλία είναι πο­λύ με­γα­λύ­τε­ρη!


Συγκρίνετε τα δύο νησιά στην υδρόγειο σφαίρα και θα το διαπιστώσετε:


ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (από brilliantmaps.com, en.wikipedia.org, earthchronicle.com)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ωκεανία


Βαθιές, άγριες θάλασσες

H αναζήτηση του κρυμμένου θησαυρού ξεκινά!

Πατήστε στην εικόνα, επιλέξτε τη σχετική δραστηριότητα και ταξιδέψτε στους ω­κε­α­νούς και στις μεγάλες θάλασσες του πλανήτη μας:

Οι θάλασσες της Γης

Τα μέρη ενός ωκεανού που περικλείονται από τμήματα ξηράς ονομάζεται θά­λασ­σες. Ό­­ταν η έκταση μιας θάλασσας είναι μικρή λέγεται πέλαγος (Αιγαίο, Ι­ό­νι­ο κτλ.), ενώ ό­ταν πε­ρι­ο­ρί­ζε­ται έντονα από την ξηρά ονομάζεται κόλπος.
● Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η Θάλασσα ήταν μια αρχέγονη θεότητα που κα­­τέ­­λη­­ξε δευτε­ρεύουσα μετά τον Ποσειδώνα.


Κάθε θάλασσα θεωρείται ότι είναι «παράρτημα» κάποιου ωκεανού:

 1  Οι μεγαλύτερες θάλασσες του Ειρηνικού Ωκεανού βρίσκονται στην ανατολική Α­­σί­­α. Ξε­κι­νώ­ντας από τον Βορρά συναντάμε τη Βερίγγειο Θάλασσα, την Ο­­­χο­­­τσκι­­­κή (ή Θά­­λασ­­­σα του Οχότσκ), την Ιαπωνική, τη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας αλ­­­λά και τη Θά­­λασ­­σα της Νό­τι­ας Κίνας.
● Στην Ωκεανία, ανατολικά της Αυστραλίας, βρίσκεται η Θάλασσα των Κο­­­ραλ­­­λί­­­ων.

 2  Οι μεγαλύτερες θάλασσες του Ατλαντικού Ωκεανού βρίσκονται στην Ευρώπη. Ξε­­κι­­­νώ­­ντας από τον Νότο συναντάμε τη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα (ή Εύξεινο Πό­­ντο), τη Βό­ρει­α Θάλασσα, τη Βαλτική και τη Νορβηγική.
● Στην Κεντρική Αμερική βρίσκεται η Καραϊβική.

 3  Οι μεγαλύτερες θάλασσες του Ινδικού Ωκεανού είναι η Ερυθρά και η Αραβική Θά­­λασ­­­σα (ή Θάλασσα του Ομάν).

 4  Η μεγαλύτερη θάλασσα του Αρκτικού Ωκεανού είναι η Λευκή Θάλασσα.


Θάλασσα και άνθρωπος

Από τα πανάρχαια χρόνια οι θάλασσες είχαν μεγάλη σημασία για τους αν­­­θρώ­­­πους. Οι ω­­­κε­­α­­νοί έμοιαζαν απροσπέλαστοι, καθώς τα μικρά σκάφη ε­­­κεί­­­νων των χρό­­­νων δεν μπο­­­ρού­­σαν να αντεπεξέλθουν σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων λό­­­γω ποικίλων δυ­­σκο­­λι­­ών (ά­γρι­α κύματα, έλλειψη προσανατολισμού κτλ.). Μπο­­­ρού­­­σαν όμως να πλέ­­ουν σε μικρή α­πό­στα­ση από τις ακτές και να πηγαίνουν σε κο­­­ντι­­­νά νησιά, με­­τα­­φέ­­ρο­­ντας ανθρώπους, α­γα­θά και πολιτισμό.

Οι άνθρωποι κατάλαβαν πολύ νωρίς ότι η θάλασσα δε χωρίζει αλλά ενώνει τους λα­­ούς και α­νέ­πτυ­ξαν τις θαλάσσιες μεταφορές. Για να έχουν καλύτερα α­­­πο­­­τε­­­λέ­­­σμα­­­τα (συ­­ντό­­­μευ­­ση δι­α­δρο­μών, ασφάλεια ταξιδιών), χρησιμοποίησαν πορθμούς και ά­­νοι­­ξαν διώρυ­γες.

Ο πορθμός του Γιβραλτάρ ενώνει τη Μεσόγειο Θάλασσα με τον
Ατλαντικό Ωκεανό και χωρίζει την Ευρώπη από την Αφρική
Η διώρυγα του Σουέζ, η μεγαλύτερη του κόσμου (168 χιλιόμετρα), ενώνει τη
Μεσόγειο με την Ερυθρά Θάλασσα και χωρίζει την Αφρική από την Ασία

Θάλασσα και περιβάλλον

Οι ωκεανοί και οι θάλασσες συμβάλλουν με αποφασιστικό τρόπο στην οι­­­κο­­­λο­­­γι­­­κή ι­­σορ­­­ρο­­πί­­α του πλανήτη μας:
● Είναι το «σπίτι» πάρα πολλών φυτών και ζώων. Στα μεγάλα βάθη μάλιστα, στις α­­βύσ­­­σους, ζουν σπάνια είδη θαλάσσιων οργανισμών.
● Η μεγαλύτερη ποσότητα οξυγόνου (το 85%) παράγεται από φυτοπλαγκτόν, το ο­­ποί­­ο α­πο­τε­λεί και τη βάση της τροφικής αλυσίδας για τα οικοσυστήματα.
● Το νερό έχει την ιδιότητα να ζεσταίνεται σιγά σιγά και να αποβάλλει αργά τη θερ­­μό­­τη­­τά του, επομένως οι θάλασσες και οι ωκεανοί αποτελούν τους ση­­­μα­­­ντι­­­κό­­­τε­­­ρους ρυθ­­μι­­στές του κλίματος.


ΠΗΓΕΣ: Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης, Γεωλογία-Γεωγραφία Α΄ Γυμνασίου, el.wikipedia.org
ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (1: users.sch.gr/sitsil/, 2, 3: commons.wikimedia.org,
4: pixgood.com), screenpaper.ru (5)