16 Ιουνίου 2019

Οι κυβερνήσεις της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της χώρας σύμφωνα με τον α­­νώ­­τε­ρο νόμο του κράτους, το Σύνταγμα. Απαρτίζεται από τον πρω­θυ­πουρ­γό και τους υ­­πουρ­­γούς. Οι υπουργοί ασχολούνται με τα θέματα του υ­πουρ­γεί­ου τους, ε­νώ ο πρω­­θυ­­πουρ­­γός, ως Πρόεδρος της Κυβέρνησης, συ­ντο­νί­ζει το έρ­γο τους, προ­κει­μέ­νου να ε­­φαρ­­μο­­στεί η κυβερνητική πολιτική.

Δείτε στη συνέχεια όλες τις κυβερνήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας από το 1974 έ­ως σή­­με­­ρα:

1974-1977
1977-1981
Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας
Πρωθυπουργοί: Κωνσταντίνος Καραμανλής / Γεώργιος Ράλλης1981-1985
1985-1989
Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ
Πρωθυπουργός: Ανδρέας Παπανδρέου


1989
Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας-ΣΥΝ*
Πρωθυπουργός: Τζανής Τζανετάκης

* Η κυβέρνηση κράτησε πέντε μήνες. Στον Συνασπισμό (ΣΥΝ) μετείχε και το ΚΚΕ, ε­νώ α­πό αυτόν προέκυψαν αργότερα ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΔΗΜΑΡ.

1989-1990
Κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ*
Πρωθυπουργός: Ξενοφών Ζολώτας

* Η κυβέρνηση κράτησε πέντε μήνες. Ονομάστηκε «οικουμενική», γιατί συμ­με­τεί­χαν σχε­δόν όλα τα κόμματα της Βουλής.

1990-1993
Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας
Πρωθυπουργός: Κωνσταντίνος Μητσοτάκης


1993-1996
1996-2000
2000-2004
Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ
Πρωθυπουργοί: Ανδρέας Παπανδρέου / Κώστας Σημίτης2004-2007
2007-2009
Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας
Πρωθυπουργός: Κώστας Καραμανλής


2009-2011
Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ
Πρωθυπουργός: Γιώργος Παπανδρέου


2011-2012
Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ*
Πρωθυπουργός: Λουκάς Παπαδήμος

* Η κυβέρνηση κράτησε μισό χρόνο. Ο ΛΑΟΣ αποχώρησε μετά τους πρώτους τρεις μή­νες.

2012-2015
Κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ*
Πρωθυπουργός: Αντώνης Σαμαράς

* Η ΔΗΜΑΡ αποχώρησε μετά τον πρώτο χρόνο.

2015
2015-2019
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ*
Πρωθυπουργός: Αλέξης Τσίπρας

* Οι ΑΝΕΛ αποχώρησαν τους τελευταίους έξι μήνες.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ - ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com

Συνεχίζεται...


14 Ιουνίου 2019

Επιτέλους διακοπές!

Κάπως έτσι δεν είμαστε την πρώτη
μέρα των διακοπών μας;12 Ιουνίου 2019

Παγκόσμιοι πολυχάρτες

Πατήστε στις εικόνες, μελετήστε τους πολυχάρτες και ανακαλύψτε δι­α­φο­ρε­τι­κές όψεις του πλανήτη μας!
ΠΗΓΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.com


11 Ιουνίου 2019

Η Κύπρος το 1974Τον Ιούλιο του 1974 η ελληνική χούντα οργανώνει πραξικόπημα και ανατρέπει τον Πρό­ε­δρο της Κύπρου Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Ύστερα από πέντε μέρες η Τουρ­κί­α ει­­σβάλ­λει στο νησί µε πρόσχημα την υπεράσπιση των Τουρκοκυπρίων. Τα στρα­τεύ­μα­τά της α­πο­βι­βά­ζο­νται στον Βορρά και καταλαμβάνουν την Κε­ρύ­νει­α. Η επιχείρηση θα μεί­νει στην Ι­στο­ρί­α με την κωδική ονομασία «Αττίλας 1».

Είκοσι πέντε μέρες αργότερα, και ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για α­πο­χώ­ρη­ση από την Κε­ρύ­νει­α, πραγματοποιείται ο «Αττίλας 2». Τα τουρκικά στρα­τεύ­μα­τα προ­ε­λαύ­νουν και κα­τα­λαμ­βά­νουν την Αμμόχωστο.

Η Τουρκία κατέχει πλέον το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας (μαζί και το βό­ρει­ο τμή­­μα της πρωτεύουσας Λευκωσίας). Το τίμημα είναι 6.000 νεκροί και α­γνο­ού­με­νοι, ε­νώ 200.000 Ελληνοκύπριοι καταφεύγουν στον νότο ως πρόσφυγες. Πα­ράλ­λη­λα, οι πε­ρί­­που 50.000 Τουρκοκύπριοι των ελεύθερων περιοχών με­τα­φέ­ρο­νται στο κα­τε­χό­με­νο τμήμα του νη­σιού.

Στους επόμενους χάρτες μπορείτε να δείτε τα εδάφη που κατέχει η Τουρκία αλ­λά και το Η­νω­μέ­νο Βασίλειο (από την εποχή που η Κύπρος ήταν βρετανική α­ποι­κί­α). Τα πρώ­τα είναι γνω­στά ως Κα­τε­χό­με­να και τα δεύτερα ως βρετανικές βά­σεις.


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

15 Ιουλίου 1974. Χουντικό πρα­ξι­κό­πη­μα, ο Μακάριος διαφεύγει στο ε­ξω­τε­ρι­κό.
20 Ιουλίου 1974. «Αττίλας 1».
14 Αυγούστου 1974. «Αττίλας 2».
7 Δεκεμβρίου 1974. Ο Μακάριος ε­πι­στρέ­φει στο νησί.

ΠΗΓΕΣ: εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» (14.05.2005), el.wikipedia.org - ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com (1: rural-tourism.tph.moi.gov.cy, 2-3: el.wikipedia.org)

Η ταυτότητα της Ωκεανίας
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:
5 Ιουνίου 2019

Μελοποιημένα ποιήματα του Ελύτη

Ο Οδυσσέας Ελύτης (1911-1996) είναι ένας από τους σημαντικότερους ποι­η­τές μας. Καταγόταν από τη Λέσβο, αλλά μεγάλωσε στην Αθήνα. Το οικογενειακό του ε­πί­θε­το ήταν Αλεπουδέλης.

Το 1960 τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης και το 1979 με το βραβείο Νό­μπελ Λογοτεχνίας.
Είναι ο ένας από τους δύο ποιητές μας που έχει τιμηθεί με αυτήν τη διεθνή δι­ά­κρι­ση. Δεκαέξι χρόνια νωρίτερα, το 1963, είχε πάρει το ίδιο βραβείο ο Γιώρ­γος Σε­φέ­ρης.


Οδυσσέας Ελύτης


Ο ποιητής διαμόρφωσε ένα προσωπικό ποιητικό ιδίωμα και ανανέωσε την ελ­λη­νι­κή ποίηση. Συλλογές του έχουν μεταφραστεί σε πολλές ξένες γλώσσες, ε­νώ α­σχο­λή­θη­κε και με μεταφράσεις ποιητικών και θεατρικών έργων.


Πολλά ποιήματά του έχουν μελοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία και έχουν αγαπηθεί α­πό μικρούς και μεγάλους. Πατήστε στους υπερσυνδέσμους που ακολουθούν και α­κού­στε μερικά από αυτά:


ΠΗΓΗ: el.wikipedia.org - ΕΙΚΟΝΕΣ: lifo.gr, podilato98.blogspot.com

4 Ιουνίου 2019

Χρονολόγιο Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου


1938

11 Μαρτίου. Η Γερμανία προσαρτά την Αυστρία.
29 Σεπτεμβρίου. Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία και Βρετανία συμφωνούν ότι η Τσε­χο­σλο­βα­κί­α πρέ­πει να παραχωρήσει στη Γερμανία τη γερμανόφωνη περιοχή της Σου­δη­τί­ας.

1939

7 Απριλίου. Η Ιταλία εισβάλει στην Αλβανία.
23 Αυγούστου. Γερμανία και Σοβιετική Ένωση (ΕΣΣΔ) υπογράφουν σύμφωνο μη ε­πί­θε­­σης. Ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη του πολέμου.
1 Σεπτεμβρίου. Η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία.


Βαρσοβία, η βομβαρδισμένη πρωτεύουσα της Πολωνίας (1939)


3 Σεπτεμβρίου. Βρετανία, Γαλλία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία κηρύσσουν τον πό­λε­μο στη Γερμανία. Αρχίζει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.
5 Σεπτεμβρίου. Οι ΗΠΑ κηρύσσουν ουδετερότητα.
8 Νοεμβρίου. Απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ στο Μόναχο.

1940

9 Απριλίου. Η Γερμανία εισβάλλει στη Νορβηγία. Η Δανία παραδίδεται άνευ ό­ρων.
10 Μαΐου. Η Γερμανία εισβάλλει στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο και στη Γαλ­λί­α.
10 Ιουνίου. Η Νορβηγία παραδίδεται στη Γερμανία. Η Ιταλία κηρύσσει πόλεμο στη Βρε­­τα­νί­α και στη Γαλλία.
22 Ιουνίου. Η Γαλλία παραδίδεται στη Γερμανία.
10 Ιουλίου-31 Οκτωβρίου. Η «μάχη της Βρετανίας». Η Γερμανία βομβαρδίζει α­νη­λε­ώς την Αγγλία, με σκοπό να τρομοκρατηθεί ο πληθυσμός και να εξαρθρωθεί η βι­ο­μη­χα­νί­α της. Η βρετανική πολεμική αεροπορία αντιστέκεται σθεναρά και προ­ξε­νεί με­γά­λες α­πώ­­λει­ες στον επιτιθέμενο. Ο Χίτλερ εγκαταλείπει το σχέδιό του για α­πό­βα­ση.


Το Λονδίνο ύστερα από βομβαρδισμό της γερμανικής αεροπορίας (1940)


Φθινόπωρο. Εισβολή στη Βουλγαρία. Βουλγαρία και Ρουμανία προσχωρούν στις δυ­νά­­μεις του Άξονα.
28 Οκτωβρίου. Η Ιταλία εισβάλλει στην Ελλάδα, αλλά αποκρούεται με ε­πι­τυ­χί­α.

1941

6 Απριλίου. Τα γερμανικά στρατεύματα επιτίθενται στα Βαλκάνια (Γιου­γκο­σλα­βί­α και Ελ­­λά­δα). Τρεις εβδομάδες αργότερα οι Γερμανοί μπαίνουν στην Αθήνα.
22 Ιουνίου. Η Γερμανία εισβάλλει στη Σοβιετική Ένωση, παραβιάζοντας το σύμ­φω­νο μη ε­­πί­θε­σης.
8 Οκτωβρίου. Ξεκινά η πολιορκία του Λένινγκραντ (ΕΣΣΔ). Στις 900 μέρες που θα δι­αρ­­κέ­σει θα βρουν τον θάνατο ένα εκατομμύριο πολίτες.


Αεροπορική επιδρομή στο Λένινγκραντ, τη σημερινή Αγία Πετρούπολη


7 Δεκεμβρίου. Η Ιαπωνία βομβαρδίζει τον αμερικανικό στόλο στο Περλ Χάρ­μπορ της Χα­­βά­ης. Οι ΗΠΑ μπαίνουν στον πόλεμο.
11 Δεκεμβρίου. Η Γερμανία και η Ιταλία κηρύσσουν τον πόλεμο στις ΗΠΑ.

1942

30-31 Μαΐου. Οι συμμαχικές δυνάμεις βομβαρδίζουν γερμανικές πόλεις. Κα­τα­στρέ­φε­ται ο­λο­σχε­ρώς η Κολονία.
23 Οκτωβρίου. Οι δυνάμεις του Άξονα δέχονται γενναίο πλήγμα στο Ελ Α­λα­μέιν (Αί­γυ­­πτος) από τα βρετανικά στρατεύματα.


Βρετανικά τανκς στην έρημο της Αιγύπτου (1942)


3 Νοεμβρίου. Η Γερμανία χάνει τη μάχη του Ελ Αλαμέιν.
22 Νοεμβρίου. Το 6ο σώμα του γερμανικού στρατού ηττάται κατά κράτος στο Στά­λιν­­γκραντ, το σημερινό Βόλγκογκραντ (ΕΣΣΔ).

1943

31 Ιανουαρίου. 90.000 Γερμανοί στρατιώτες παραδίδονται στο Στάλινγκραντ.
13 Μαΐου. Το γερμανοϊταλικό σώμα της Αφρικής συνθηκολογεί στην Τυνησία. Κλεί­νει ο­­ρι­­στι­κά το αφρικανικό μέτωπο του πολέμου.
10 Ιουλίου. Οι συμμαχικές δυνάμεις αποβιβάζονται στη Σικελία (Ιταλία).


Οι Σύμμαχοι αποβιβάζονται στη Σικελία (1943)


25 Ιουλίου. Οι συμμαχικές δυνάμεις βομβαρδίζουν το Αμβούργο (Γερμανία). Μέ­σα σε μια μέ­ρα σκοτώνονται 40.000 άμαχοι.
3 Σεπτεμβρίου. Η Ιταλία παραδίδεται στους Συμμάχους.
8 Οκτωβρίου. Η Ιταλία συνθηκολογεί. Οι Γερμανοί αφοπλίζουν τον ιταλικό στρα­τό και κα­τα­λαμ­βά­νουν τμήμα της χώρας.
6 Νοεμβρίου. Ο Κόκκινος Στρατός της ΕΣΣΔ απελευθερώνει το Κίεβο (Γερ­μα­νί­α).
1 Δεκεμβρίου. Διάσκεψη της Τεχεράνης. Ο Στάλιν (ΕΣΣΔ), ο Τσόρτσιλ (Ην. Βα­σί­λει­ο) και ο Ρούσβελτ (ΗΠΑ) αποφασίζουν συμμαχική απόβαση στη Γαλλία και συμ­φω­νούν στη με­­τα­πο­λε­μι­κή διαίρεση της Γερμανίας.

1944

6 Ιουνίου. Τα συμμαχικά στρατεύματα αποβιβάζονται στη Νορμανδία (Γαλλία).
20 Ιουλίου. Αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Χίτλερ.
25 Αυγούστου. Απελευθερώνεται το Παρίσι (Γαλλία).
16 Δεκεμβρίου. Η μάχη των Αρδενών (Βέλγιο-Λουξεμβούργο). Είναι η τε­λευ­ταί­α προ­­σπά­θει­α του γερμανικού στρατού να ανακόψει την επέλαση των συμ­μα­χι­κών δυ­νά­με­ων.

1945

27 Ιανουαρίου. Ο Κόκκινος Στρατός μπαίνει στο Άουσβιτς (Πολωνία).
4-11 Φεβρουαρίου. Διάσκεψη της Γιάλτας. Ο Ρούσβελτ, ο Τσόρτσιλ και ο Στά­λιν μοι­ρά­­ζουν τον κόσμο σε σφαίρες επιρροής.
13-14 Φεβρουαρίου. Οι Σύμμαχοι βομβαρδίζουν τη Δρέσδη (Γερμανία) με ε­μπρη­στι­κές βόμ­βες. 200.000 άμαχοι νεκροί.


Η βομβαρδισμένη Δρέσδη (1945)


9-10 Μαρτίου. Οι Αμερικανοί βομβαρδίζουν το Τόκιο (Ιαπωνία). 80.000 νεκροί.
18 Μαρτίου. Οι Αμερικανοί βομβαρδίζουν το Βερολίνο (Γερμανία).
12 Απριλίου. Ο Χάρι Τρούμαν αναλαμβάνει την προεδρία των ΗΠΑ μετά τον θά­να­το του Ρού­σβελτ.
20 Απριλίου. Οι Αμερικανοί μπαίνουν στη Νυρεμβέργη (Γερμανία).
23 Απριλίου. Σοβιετικοί στρατιώτες φθάνουν έξω από το Βερολίνο.
28 Απριλίου. Δολοφονείται ο Μπενίτο Μουσολίνι.
30 Απριλίου. Ο Κόκκινος Στρατός υψώνει τη σημαία του στο Βερολίνο. Ο Χίτ­λερ αυ­το­­κτο­νεί στο καταφύγιό του.
7-9 Μαΐου. Η Γερμανία συνθηκολογεί. Τερματίζεται ο πόλεμος στην Ευρώπη.
6 Αυγούστου. Οι Αμερικανοί ρίχνουν ατομική βόμβα στη Χιροσίμα (Ιαπωνία).


Η βομβαρδισμένη Χιροσίμα (1945)


9 Αυγούστου. Οι Αμερικανοί ρίχνουν ατομική βόμβα στο Ναγκασάκι (Ιαπωνία).
2 Σεπτεμβρίου. Η Ιαπωνία συνθηκολογεί. Τερματίζεται ο Β΄ Παγκόσμιος Πό­λε­μος.

ΠΗΓΕΣ: εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» (30.04.2005 και 07.05.2005), Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2011), el.wikipedia.org - ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (1: FlameWordMaker.com), abcnews.go.com (2), el.wikipedia.org (3), en.wikipedia.org (4,6-7), ww2incolor.com (5), toptenz.net (8)


ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ