30 Νοεμβρίου 2012

Αλλαγμένες παροιμίες

Από τη Zoe01Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Περάστε το ποντίκι σας πάνω από τις παροιμίες:

Ο Μήτσος μας

Οι συνεργάτες μας γράφουν για έναν διαφορετικό συμμαθητή, τον Μήτσο!Η ιστορία του ξεκίνησε στο προηγούμενο ιστολόγιό μας και ολοκληρώθηκε στο ΠΟΔήΛΑΤΟ:


Σχολική ζωή

29 Νοεμβρίου 2012

Τιμητικό βραβείο!

Ένα όμορφο βραβείο ήρθε στο ΠΟΔήΛΑΤΟ και μας γέμισε χαρά! Προέρχεται από δύο πολύ αξιόλογα δικτυακά φιλαράκια:
Ευχαριστούμε!

Με τη σειρά μου πρέπει να το παραδώσω σε 5 ιστολόγια. Αν εξαιρέσω όσα βραβεύτηκαν ήδη, το βραβείο πάει... (ταρατατζούμ, τζουμ, τζουμ...)

1 Στην αταξήα της καλής μου φίλης Έλενας

2 Στον ζωηρό μαθητή, τον δάσκαλο που ακόμα μαθαίνει...

3 Σε κάτι ωραίους τύπους, μαθητές και δάσκαλο, που είναι έκτη... και απίθανοι!

4 Στη φίλη Ελένη και τα νέ@ της τάξης μας

5 Στους Άτλαντες, που έχουν πάρει τον κόσμο στα χέρια τους!

Οι όροι για το συγκεκριμένο βραβείο είναι οι εξής:
  • Να δημιουργήσετε σύνδεσμο για το ιστολόγιο από όπου παραλάβατε το βραβείο.
  • Να τοποθετήσετε το βραβείο στην ανάρτησή σας.
  • Να δώσετε με τη σειρά σας το βραβείο σε 5 ιστολόγια με λιγότερους από 200 αναγνώστες.
  • Να ειδοποιήσετε τα 5 ιστολόγια που επιλέξατε για το βραβείο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Λίγες μέρες αργότερα παραλάβαμε το βραβείο και από το καλό ιστολόγιο Τετάρτη τάξη. Ευχαριστούμε!

ΠΟΔήΛΑΤΟ

28 Νοεμβρίου 2012

Αυτό το ξέρατε;

Από τον Anthony12Μαθητής της
έκτης τάξης

Ελάτε να κάνουμε μαζί ένα νοερό ταξίδι και να μάθουμε πληροφορίες που ίσως δε γνω­­ρί­ζου­με για διάφορα μέρη της Ευρώπης

1. Κωνσταντινούπολη: η πόλη των δύο η­πεί­ρων

Από τους αρχαίους χρόνους, η μαγευτική Κωνσταντινούπολη, ένωνε την Ευρώπη με την Α­σί­α, με τα σημαντικά Στενά του Βοσπόρου. Χωρίς αμφιβολία, αυτή η εκ­πλη­κτι­κή πόλη, εί­­ναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη πάνω στη γη. Η Κων­στα­ντι­νού­πο­λη είναι η μόνη μη­­τρό­πο­λη στον κόσμο που ενώνει δύο ηπείρους.


Κατά τη διάρκεια της μακράς ιστορίας της, η πόλη υπήρξε η πρωτεύουσα πολ­λών αυ­το­­κρα­το­ρι­ών. Ο Ναπολέων Βοναπάρτης είχε πει κάποτε: «Εάν η γη ή­ταν έ­να ε­νι­αί­ο κρά­τος, η Κωνσταντινούπολη θα ήταν η πρωτεύουσά της».

2. Τα πιο διάσημα και ενεργά ηφαίστεια της Ευ­ρώ­πης

Η Αίτνα είναι το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης. Έχει μέγιστο υ­ψό­με­τρο πε­­ρί­που 3.350 μ. και βρίσκεται στη Σικελία, στη νότια Ιταλία. Το πιο ψηλό ευ­ρω­παϊ­κό η­­φαί­στει­ο, είναι στην πραγματικότητα ένα από τα πιο ενεργά η­φαί­στει­α του κό­σμου.


Το Στρόμπολι είναι επίσης ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του πλανήτη. Είναι έ­να α­πό τα οκτώ Αιολικά Νησιά, ένα ηφαιστειακό αρχιπέλαγος που επίσης α­νή­κει δι­οι­κη­τι­κά στη Σι­κε­λί­α. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το Στρόμπολι είναι το μό­νο ε­νερ­γό η­φαί­στει­ο της η­­πει­ρω­τι­κής Ευρώπης.

Ο Βεζούβιος, είναι ένα ακόμη ηφαίστειο της Ιταλίας, που έγινε γνωστό για την έ­κρη­ξή του το 79 μ.Χ., κατά την οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς τρεις μεγάλες πό­λεις, η Πο­μπηία, το Ηράκλειο και οι Σταβίες. Η τελευταία του έκρηξη, ση­μει­ώ­θη­κε το 1944.

Τέλος, το Vatnajökull στην Ισλανδία, είναι ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός πα­γε­τώ­νας σε ό­­γκο και κάτω από τον πάγο του βρίσκονται τουλάχιστον επτά ηφαίστεια.

3. Η μεγαλύτερη και η μικρότερη χώρα στον κόσμο

Στην Ευρώπη βρίσκεται, τόσο η μικρότερη χώρα στον κόσμο, το Κράτος του Βα­τι­κα­νού, ό­σο και η μεγαλύτερη, η Ρωσία (όσον αφορά την έκταση). Το κράτος του Βα­τι­κα­νού α­­πο­τε­λεί μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της U­NE­SCO, το μόνο μνη­μεί­ο που εί­ναι ταυτόχρονα και ολόκληρη χώρα.


4. Το άγαλμα της Ελευθερίας που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, κα­τα­σκευ­ά­στη­κε στη Γαλ­λί­α

Πολλοί ίσως να μη γνωρίζουν ότι το περίφημο άγαλμα της Ελευθερίας, σχε­δι­ά­στη­κε α­πό τον Frédéric Bartholdi. Το κολοσσιαίο νεοκλασικό γλυπτό, κα­τα­σκευ­ά­στη­κε στη Γαλ­λί­α και δό­θη­κε ως δώρο φιλίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Α­με­ρι­κής. Ο A­le­xandre Gu­stave Eif­fel, ο εξαιρετικός Γάλλος μηχανικός του Πύρ­γου του Άιφελ στο Πα­ρί­σι, κατα­σκεύασε το πλαί­σι­ο χάλυβα του αγάλματος.


Το συνολικό ύψος του αγάλματος είναι 93 μέτρα και οι επτά ακτίνες του στέμ­μα­τος της Ε­λευ­θε­ρί­ας, αντιπροσωπεύουν τις επτά ηπείρους. Αντίγραφα του α­γάλ­μα­τος έ­χουν δη­­μι­ουρ­γη­θεί σε όλο τον κόσμο, με το πιο διάσημο να βρίσκεται στη Γαλ­λί­α.

5. Η Μεσόγειος ήταν κάποτε έρημος

Κατά τα τελευταία 40 χρόνια έχουν βρεθεί αδιάσειστα στοιχεία ότι η Μεσόγειος εί­χε στε­­ρέ­ψει εντελώς στο παρελθόν. Πριν αρχίσει να γεμίζει, η Μεσόγειος είχε α­πο­κο­πεί α­πό τους ω­κε­α­νούς και είχε εξατμιστεί αφήνοντας έκθετη την ε­πι­φά­νει­ά της που ή­ταν κατά βά­ση α­πό αλάτι.


Ήταν κατά τη λεγόμενη «μεσσηνιακή κρίση αλατότητας» που διήρκεσε από 50.000 έ­ως 400.000 χρόνια, όταν η Μεσόγειος αποκόπηκε από τον πορθμό του Γι­βραλ­τάρ, ο ο­ποί­­ος με­τα­τρά­πη­κε σε ισθμό, η οποία αποτελεί ένα από τα πιο δρα­μα­τι­κά πα­ρα­δείγ­μα­τα πε­­ρι­­βαλ­λο­ντι­κής αλλαγής. Αμέσως μετά, και αφού εί­χε προ­η­γη­θεί η κα­τάρ­ρευ­ση του ι­σθμού, άρ­χι­σε το γέμισμα της Μεσογείου.

ΠΗΓΗ: toptenz.net - ΕΙΚΟΝΕΣ: el.wikipedia.org

Το στοιχειωμένο σπίτι απέναντί μου

Από την Despina01Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Ζω σε ένα καταπληκτικό σπίτι. Ανοίγω το παράθυρο και βλέπω θάλασσα. Όμως πα­ρα­τή­ρη­σα ότι το άλλο παράθυρο δεν άνοιγε. Τότε παίρνω τη σκούπα και δίνω μια και το πα­ρά­θυ­ρο σπάει. Τότε αντικρίζω ένα σπίτι πολύ παλιό. Οι τοίχοι είχαν σα­πί­σει το ί­διο και οι πόρ­τες.

Να περάσομε όμως προς τα μέσα. Λοιπόν, δεν άντεχα άλλο και πηδάω από το πα­ρά­θυ­ρο, σπάω την πόρτα και μπαίνω μέσα. Μόλις μπήκα τι να δω. Όλα τα πράγ­μα­τα ή­ταν τό­σο παλιά, όμως ήταν πολύ γερά. Ξαφνικά βλέπω ένα ποντίκι να κα­τευ­θύ­νε­ται προς κάτι σκά­λες. Το ακολούθησα. Όπως κατέβηκα είδα μια κα­ρέ­κλα να κου­νιέ­ται. Τρό­μα­ξα. Με­τά α­φού ανέβηκα άκουσα θορύβους. Και ξαφνικά πε­τά­γο­νται νυ­χτε­ρί­δες. Ξετρόμαξα γιατί πί­στευ­α πως ήταν οι νυχτερίδες. Όμως α­φού έ­φυ­γαν τον ξα­νά­κου­σα. Τότε τρόμα­ξα γιατί πί­στευ­α πάρα πολύ.

Βγαίνω έξω τρέχοντας πάω σπίτι κλείνω το παράθυρο πάω στο δωμάτιό μου και κλεί­νω την πόρτα. Ορκίστηκα να μην ξαναπάω σε αυτό το σπίτι πότε ξανά.

Πρόσθεση και αφαίρεση
με ετερώνυμα κλάσματα

Από την Agi StarΜαθήτρια της πέμπτης
τάξης (2010-2011)Πρόσθεση ετερώνυμων κλασμάτων
(παρουσίαση)

Ποιος φοβάται τα ομώνυμα κλάσματα;

27 Νοεμβρίου 2012

Mike

Από τον Fun BoyΜαθητής της
έκτης τάξης


Είσαι ενθουσιασμένος ή όχι;

Από το kounelaki01Μαθήτρια της
έκτης τάξης


Δυο μέρες στη θάλασσα

Από την Despina01Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων διοργανώνει μια υπεροχή εκδρομή για δυο μέρες στη θάλασσα. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου. Θα πάμε με λεωφορείο. Το εισιτήριο κοστίζει 5 € για τους μεγάλους και 2 € για τα παιδιά. Μπορούν να συμμετέχουν όλες οι ηλικίες. Τα παιδιά που είναι κάτω των 10 ετών απαραίτητος ένας γονιός.

Στην εκδρομή θα κάνουμε μπάνια θα μείνουμε σε σκηνές και θα εξερευνήσουμε το δάσος. Μαζί σας οπωσδήποτε φαγητό νερό ένα μικρό ψυγειάκι κουβέρτες και καρέκλες.

Οποίος επίσημη να έρθει τα χρήματα τα δίνει στον σύλλογο.

Με εκτίμηση

Ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων


26 Νοεμβρίου 2012

Πλάσματα κλάσματα!

Από την BabisgirlΜαθήτρια της
έκτης τάξης


Babisgirl

Η Babisgirl κατοικεί στη Νότια Αθήνα. Στην έκτη δη­μο­τι­κού (2012-2013) συ­νερ­γά­στη­κε με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.

Babisgirl


25 Νοεμβρίου 2012

Αξιοθέατα της Αμερικής

Από τον Anthony12Μαθητής της
έκτης τάξης


Λίνκολν Memorial, Ουάσινγκτον Η.Π.Α.ΑμαζόνιοςΆγαλμα της Ελευθερίας, Νέα ΥόρκηΕθνικό Μνημείο του όρους
Rushmore, Νότια ΝτακόταΟι καταρράκτες Iguazu είναι τα πιο διάσημα
τουριστικά αξιοθέατα της Νότιας Αμερικής.
Ο ποταμός Iguazu, μαζί με τον ποταμό Parana
και άλλους 30 μικρότερους, δημιουργούν ένα
ανυπέρβλητο φυσικό φαινόμενο με 275 καταρ-
ράκτες στο σημείο όπου ενώνεται η Βραζιλία
με την Αργεντινή και την Παραγουάη.


ΠΗΓΗ: ;

Αμερική

Από τον Anthony12Μαθητής της
έκτης τάξης


Η Αμερική είναι ήπειρος του δυτικού ημισφαιρίου, που αποτελείται από τη Βό­ρει­α και Νό­­τι­α Αμερική, τα εξαρτώμενα εδάφη και τις κτήσεις τους. Κα­τα­λαμ­βά­νει 8,3% της συ­νο­λι­­κής ε­­πι­­φά­­νει­­ας του πλανήτη και 28,4% της στεριάς, και φι­λο­ξε­νεί περίπου το 14% του πα­­γκό­­σμι­­ου πληθυσμού (περίπου 900 ε­κα­τομ­μύ­ρι­α αν­θρώ­πους).

Η Αμερική είναι γνωστή και ως «Νέος Κόσμος», λόγω της ανακάλυψής της από τους Ευ­­ρω­παί­ους σχετικά αργά, μόλις τον 15ο αιώνα. Είχαν προηγηθεί ήδη οι Βί­κινγκς, οι Ι­νου­ίτ και φυσικά οι αυτόχθονες πληθυσμοί της Αμερικής.

Ο όρος «Αμερική» χρησιμοποιείται καταχρηστικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο ε­ξω­τε­­ρι­κό για να περιγράψει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η ονομασία «Α­με­ρι­κή» της η­­πεί­­ρου προέρχεται από τον εξερευνητή Αμέριγκο Βεσπούτσι.

Το πιο βόρειο σημείο της Αμερικής είναι το νησί Κάφφεκλουμπεν, που είναι και η βο­ρει­ό­­τε­ρη στεριά στη Γη. Το νοτιότερο σημείο είναι τα νησιά της Νότιας Θού­λης, αν και κά­ποιες φο­­ρές θεωρούνται τμήμα της Ανταρκτικής. Το α­να­το­λι­κό­τε­ρο σημείο εί­ναι το Βο­­­ρει­­ο­­α­­να­­το­­λι­­κό Ακρωτήρι (στη δανική Nordostrundingen) στη Γροιλανδία, ε­νώ το δυτι­κότερο η νήσος Ά­­του, τμήμα του αρχιπελάγους των Α­λε­ου­τί­ων στον Ει­ρη­νι­κό.

Ο πληθυσμός της Αμερικής φτάνει τους 858.000.000 κατοίκους σύμφωνα με στα­τι­στι­­κές των Ηνωμένων Εθνών και διαιρείται σε:
★ 501 εκατομμύρια στη Βόρεια Αμερική το 2002
★ 357 εκατομμύρια στη Νότια Αμερική


Ο πληθυσμός της Αμερικής αποτελείται από τους απογόνους οκτώ μεγάλων ε­θνο­τι­κών ο­­μά­­δων και των συνδυασμών τους:

1 Τους Ιθαγενείς της Αμερικής, δηλαδή τους κοινά λεγόμενους «Ινδιάνους», τους Ι­­νου­ίτ και τους Αλεούτιους

2 Ευρωπαίους, κυρίως Ισπανούς, Άγγλους, Ιρλανδούς, Ιταλούς, Πορτογάλους, Γάλ­­λους, Γερ­­μα­­νούς και Ολλανδούς

3 Τους Μεστίζο, μιγάδες με μεικτή ιθαγενή και ευρωπαϊκή καταγωγή

4 Αφρικανούς

5 Τους Μουλάτο, μιγάδες αφρικανικής και ευρωπαϊκής κα­τα­γω­γής

6 Τους μιγάδες Cafuso ή Ζάμπο (στα ισπανικά), μεικτής αφρικανικής και ι­θα­γε­νούς κα­τα­γω­γής

7 Τους Ασιάτες

8 Τους Μεσανατολίτες

Από αυτή την άποψη, δίκαια η Αμερική θεωρείται «χωνευτήρι του κόσμου». Η πλει­ο­ψη­φί­α του πληθυσμού ζει στη Λατινική Αμερική, που χαρακτηρίζεται από την κυ­ρι­αρ­χί­α δυο γλωσ­­σών, της ισπανικής και της πορτογαλικής, που προ­έρ­χο­νται από τα λα­τι­νι­κά. Αντίθε­τα, στη Βόρεια Αμερική, ουσιαστικά στις ΗΠΑ και τον Κα­να­δά ε­πι­κρα­τεί η αγγλική γλώσσα που προέρχεται από τα γερμανικά. Οι δυο αυ­τές χώρες έ­χουν βασικά αγγλικές ρίζες και δι­­α­­φέ­­ρουν όχι μόνο από γλωσ­σο­λο­γι­κή, αλλά και από πο­λι­τι­στι­κή, κοινωνική και οι­­κο­­νο­­­μι­­κή άποψη από τις άλ­λες χώ­ρες της Αμερικής.

Χώρες

ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ: Αϊτή, Γουατεμάλα, Δομινικανή Δημοκρατία, Ελ Σαλ­βα­­δόρ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Κόστα Ρίκα, Κούβα, Μεξικό, Μπε­λίζ, Νι­κα­­ρά­γου­α, Ονδούρα, Παναμάς, Τζαμάικα κ.ά.

ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ: Αργεντινή, Βενεζουέλα, Βολιβία, Βραζιλία, Γαλλική Γουιάνα, Γου­ι­ά­να, Ε­κου­α­δόρ, Κολομβία, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Περού, Σουρινάμ, Χιλή

ΠΗΓΕΣ: Wikipedia, pix.com.ua, παιχνιδιαπαζλ.com, travelplan

24 Νοεμβρίου 2012

Ισοδύναμα ζευγάρια

Πατήστε στην εικόνα, βρείτε τα ζευγάρια των ισοδύναμων κλασμάτων και αποκαλύψτε τι κρύβεται στο φόντο!ΠΗΓΗ: hbschool.com


Οι κλασματικές μπάλες
(ισοδύναμα κλάσματα)

Πατήστε στις εικόνες, επιλέξτε επίπεδο δυσκολίας και οδηγήστε τις κλασματικές μπάλες στο σωστό καλάθι!

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2

ΠΗΓΗ: themathgames.com


22 Νοεμβρίου 2012

Βρείτε τα ισοδύναμα κλάσματα

Πατήστε στην εικόνα, επιλέξτε επίπεδο δυσκολίας και αριθμό παικτών και δείξτε με τα βελάκια του πληκτρολογίου σας ποιο κλάσμα είναι ισοδύναμο με εκείνο που εμφανίζεται στο κέντρο. Προσέξτε μόνο, γιατί μπορεί να υπάρχει χρονόμετρο!


ΠΗΓΗ: mathwarehouse.com


Τι είναι αυτό;

Από τον Anthony12Μαθητής της
έκτης τάξης

Εμείς τα παιδιά θέλουμε οι γονείς μας να μας φέρονται με υπομονή και αγάπη. Έχουμε όμως σκεφτεί πως και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι έχουν ανάγκη από την ίδια συμπεριφορά;οικογένειαταινίες

20 Νοεμβρίου 2012

Αν
(θυγατρικό)

Όταν οι υποθέσεις βγαίνουν απ’ το σπίτι για να παίξουν, δημιουργούνται όμορφα τρα­γού­δια όπως το παρακάτω! Αλήθεια, τι θα γινόταν «αν...»;


Αν...
Αν είχαν όλοι οι άνθρωποι να φαν
και οι παππούδες δόντια να μασάν...

Αν
η Τζέιν παντρευόταν τον Ταρζάν,
αν κέρδιζε η γιαγιά μου στο κουμκάν...

Αν...
Αν είχα για ξαδέρφη τη Μουλάν,
αν ξέραν τα μωρά να κολυμπάν,
αν δεν ξανάχανα το λιποζάν,
αν έπαυαν οι σφήκες να τσιμπάν...

Αν, αν, αν, αν...
Θα γίνω μάγος, μάντης και σαμάν’,
να πέφτουν τα παιχνίδια να μη σπαν.
– Να μη σπαν!

Αν...
Αν ήξεραν οι κούκλες να μιλάν,
αν δε με έτσουζε το σαμπουάν...

Αν...
Αν ήταν ο μπαμπάς μου Σούπερμαν,
η βρύση αν δεν ήταν τόσο πάν’...

Αν...
Αν όλοι ήξεραν να παίζουν πιάν’,
να παίζουν, να χορεύουν, να γελάν.
Αν ήξεραν τ’ αστέρια να μετράν,
αν ήτανε οι μπάμιες κρουασάν...

Αν, αν, αν, αν...
Θα γίνω μάγος, μάντης και σαμάν’,
να πέφτουν τα παιχνίδια να μη σπαν.
– Να μη σπαν!

Αν...ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ: Δημήτρης Μητσοτάκης
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Ιωάννα και Γωγώ Μητσοτάκη, Στεφανία Καλταμπάνου
ΔΙΣΚΟΣ: Ο Δημήτρης Μητσοτάκης και οι Ευδαίμονες (2010)

Το σχολικό έτος 2012-2013 φτιάξαμε στην τάξη τα δικά μας μαθητικά «Αν». Πε­ρισ­σό­τε­ρα εδώ.


Αν

Κάποιες υποθέσεις δεν έχουν εύκολη απόδοση. Καταδεικνύουν όσα βα­σα­νί­ζουν την κοι­νω­νί­α και κοιτούν με αποσιωπητικά τα όνειρά μας για έναν κα­λύ­τε­ρο, πιο δί­και­ο κό­σμο...


Αν...
Αν είχαν όλοι οι άνθρωποι να φαν,
αν είχανε στο κρύο ένα μπουφάν...

Αν...
Το χρήμα αν δεν ήτανε το παν,
παγκάκια αν δεν είχαν για ντιβάν’.

Αν...
Αν είσαι μες στα χρέη ώς εδώ πάν’,
αν έχεις σιχαθεί να λες «αμάν»,
αν όσο κι αν δουλεύεις δε σου φτάν’,
αν ψήνεσαι σαν ψάρι στο τηγάν’...

Αν, αν, αν, αν...
Μα δεν κολλάν οι άνθρωποι σαν σπαν,
ποτάμι είναι τα χρόνια και κυλάν.
– Και κυλάν!

Αν...
Στον κόσμο αν δεν υπήρχε Αφγανιστάν,
Καμπότζη, Αμερική και Πακιστάν...

Αν...
Ουάσινγκτον, Καμόρα, Ταλιμπάν,
πετρέλαια, διαμάντια και Ιράν...

Αν
σε κόβουν κομματάκια και ορμάν,
σου πίνουνε το αίμα και γελάν,
με τα δικά σου δάκρυα μεθάν,
τη σκέψη σου σιγά σιγά ρουφάν...

Αν, αν, αν, αν...
Μα δεν κολλάν οι άνθρωποι σαν σπαν,
ποτάμι είναι τα χρόνια και κυλάν.
– Και κυλάν!

Αν...ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Δημήτρης Μητσοτάκης
ΔΙΣΚΟΣ: Ο Δημήτρης Μητσοτάκης και οι Ευδαίμονες (2010)


Ευρώπη

Από τον Anthony12Μαθητής της
έκτης τάξης

H Ευρώπη, αποκαλούμενη και Γηραιά Ήπειρος, είναι μία από τις επτά ηπείρους του κό­σμου. Αποτελούμενη από τη δυτικότερη χερσόνησο της Ευρασίας, η Ευ­ρώ­πη χω­ρί­ζε­ται γε­νι­κά από την Ασία στην ανατολή του από το χώρισμα που α­πο­τε­λεί­ται από τα Ουράλια, τον ποταμό Ουράλη, την Κασπία Θάλασσα, την πε­­ρι­­ο­­χή του Καυκάσου και τη Μαύρη Θά­­λασ­σα προς τα νοτιοανατολικά.


Επίσης η Ευρώπη συνορεύει με τον Αρκτικό Ωκεανό και άλλα υδατικά συστήματα στα βό­­ρει­α, τον Ατλαντικό Ωκεανό στα δυτικά, τη Μεσόγειο Θάλασσα προς νότο και τη Μαύ­ρη Θά­λασ­σα και συνδέεται με υδατικούς οδούς προς τα νο­τι­ο­α­να­το­λι­κά. Ω­στό­σο, τα σύ­νο­ρα της Ευρώπης –μια έννοια που χρονολογείται από την κλα­σι­κή αρ­χαι­ό­τη­τα– είναι κά­πως αυ­θαί­ρε­τη, όπως ο όρος ήπειρος μπορεί να α­να­φέ­ρε­ται σε μια πο­λι­τι­στι­κή και πο­λι­τι­κή δι­ά­κρι­ση ή μία φυσιογραφική.

Η Ευρώπη είναι η τέταρτη σε έκταση ήπειρος του πλανήτη μας. Καταλαμβάνει συ­νο­λι­κά με τα νησιά έκταση 10.500.000 τετρ. χιλ., το 7% περίπου της συνολικής ξη­ράς του πλα­­νή­τη μας. Ο πληθυσμός της, σύμφωνα με τα στοιχεία του 1981 ξε­περ­νού­σε τα 670 ε­κα­­τομ­μύ­ρι­α κατοίκους.


Στην αρχή δεν υπήρχε Ευρώπη. Επί πέντε εκατομμύρια έτη δεν υπήρχε παρά μό­νο μια με­γά­λη χερσόνησος με δαντελωτές ακτές, χωρίς όνομα.
Δυτικά, εκτεινόταν ο ωκεανός, τον οποίο κανείς δεν είχε διασχίσει.
Νότια, δύο κλειστές και συνεχόμενες θάλασσες, διάσπαρτες με νησιά, νησίδια και μι­­κρό­τε­ρες χερσονήσους.
Βόρεια, η μεγάλη πολική κορυφή του κόσμου διαστελλόταν και συστελλόταν α­νά τους αι­ώ­νες σαν γιγαντιαία παγωμένη μέδουσα.
Ανατολικά, η ανοικτή στεριά, ένα γεφύρι από όπου θα περνούσαν όλοι οι λαοί και ό­λοι οι πολιτισμοί του κόσμου.

Κατά τα διάκενα μεταξύ των παγετωδών εποχών, η χερσόνησος δέχθηκε τους πρώ­τους οι­κι­στές της. Τα ανθρωποειδή του Νεάντερταλ και οι άνθρωποι των σπη­λαί­ων του Κρο­­μα­νιόν είχαν οπωσδήποτε ονόματα, πρόσωπα και ιδέες. Δε θα μά­θου­με όμως πο­τέ ποιοι πραγ­μα­τι­κά ήταν. Δεν είμαστε σε θέση παρά μόνο α­μυ­δρά να τους γνω­ρί­σου­με μέσω της ζω­γρα­φι­κής, των εργαλείων και των ο­στών τους.


Η Ευρώπη ήταν η πρωταγωνίστρια ενός από τους πιο σεβαστούς μύθους του κλα­σι­κού κό­σμου. Ήταν η μητέρα του Μίνωα, βασιλέα της Κρήτης και γεννήτορα των αρ­χαι­ό­τε­­ρων κλά­δων του μεσογειακού πολιτισμού. Η μορφή της επιβιώνει και στον Ό­μη­ρο. Ό­μως, μέ­σω του μύθου της Ευρώπης και του ταύρου, η Ευρώπη πέ­ρα­σε στην αι­ω­νι­ό­τη­τα ως μια α­θώ­α πριγκίπισσα που ξελογιάστηκε από τον Πα­τέ­ρα των Θεών. Κα­θώς έκανε τον πε­ρί­πα­τό της με τις συντρόφους της στις α­κτές της πατρίδας της, της Φοινίκης, την α­πο­πλά­νη­σε ο Δίας μεταμορφωμένος σε πάλλευκο ταύρο.


ΠΗΓΕΣ: Βικιπαίδεια, nnet.gr - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ: podilato98.blogspot.com (από Βικιπαίδεια)

18 Νοεμβρίου 2012

Παιχνίδια με αβγάΈρωτας στην αβγοθήκη!


Ποιος είναι ο επόμενος;


Μακριά απ’ την κουζίνα!


«Ομολογώ! Θα τα πω όλα!»


«Μη! Καίει!»


«Μπλουρπ...»


«Έι! Αυτό πόνεσε!»


«Βοήθεια!»


«Καλυφτείτε, αδέρφια!»


Δολοφονία ή ατύχημα;


Πρόσκληση σε παιχνίδι...


«Μήπως να είχα μείνει σπίτι;»


ΕΙΚΟΝΕΣ: oxfordcomic.com (1), khenejin.persianblog.ir (2), stogas.it (3), neolaia.gr (4,7), hzscig.com (5), thedesigninspiration.com (6,10), pulangkerja.com (8), themesurface.com (9), drosiba.pudele.com (11), lols.ru (12), plus.google.com (13), elobservadorsolitario.blogspot.com (14), pixdaus.com (15), fanday.ru (16)


Παραμυθένιο και οικολογικό σπίτι

Από τον Anthony12Μαθητής της
έκτης τάξης

O Σάιμον Ντέιλ, ένας νέος Ουαλός, έχτισε το σπίτι του σε τέσσερις μήνες με κό­στος μι­­κρό­τε­ρο από 3.500 €, ενώ απαιτήθηκαν 1.000 με 1.500 εργατοώρες.

Πρόκειται για μια κατοικία φιλική προς το περιβάλλον που μοιάζει με τα σπίτια των χό­­μπιτ, των μικρών πλασμάτων που εμφανίζονται στον «Άρχοντα των Δα­κτυ­λι­διών» του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλ­κιν.

Όπως αναφέρει ο Ντέιλ στην ιστοσελίδα του, η κατασκευή με φυσικά υλικά ε­ξοι­κο­νο­­μεί κό­­στος, ενώ γλιτώνουμε από τις καρκινογόνες ουσίες που περιέχουν τα σύγ­χρο­να δομικά υ­­λι­­κά.Το σπίτι είναι υπόσκαφο σε πλαγιά ώστε να αποτελεί ιδανικό καταφύγιο και να μην αλ­λοι­ώ­νει το φυσικό τοπίο.
★ Πέτρες και χώμα από το σκάψιμο χρησιμοποιήθηκαν για τη στήριξη των τοί­χων και των θε­­με­­λί­­ων.
★ Το πλαίσιο του σπιτιού είναι από ξύλα που συλλέχθηκαν από το παρακείμενο δά­σος.
★ Οι τοίχοι, τα πατώματα και η οροφή είναι καλυμμένα με καλάμια για ευκολία κα­τα­σκευ­ής και πολύ καλή μόνωση.
★ Η οροφή είναι επίσης επενδεδυμένη με πλαστικό και λάσπη/τύρφη, ενώ στους τοί­χους υ­­πάρ­­χει ασβεστοκονίαμα το οποίο δεν επηρεάζει το αναπνευστικό και α­παι­τεί λί­γη ε­­νέρ­­­γει­­α στην κατασκευή σε σύγκριση με το τσιμέντο.
★ Τα πατώματα έχουν επενδυθεί με απορρίμματα ξυλείας.
★ Η θέρμανση γίνεται με ξυλόσομπα, το ψυγείο λειτουργεί με κρύο αέρα προ­ερ­χό­με­νο α­­πό τα θεμέλια, στο σπίτι εισέρχεται φυσικό φως από ηλιοροφή, ενώ η­λε­κτρι­κή ε­νέρ­γει­α πα­­ρέ­­χουν φωτοβολταϊκά πάνελ.
★ Το νερό προέρχεται από την παρακείμενη πηγή, η τουαλέτα λειτουργεί ως κο­μπο­στο­­ποι­η­τής, ενώ τέλος συλλέγονται τα όμβρια ύδατα από την οροφή για το πό­τι­σμα του κή­που.
ΠΗΓΗ: econews

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ