23 Απριλίου 2017

Κρυφοκοιτώντας τη λιχουδιά

Αξιαγάπητος σκυλάκος λιγουρεύεται
φαγάκι, αλλά κάνει τον αδιάφορο!


16 Απριλίου 2017

Καλό Πάσχα!
(2017)

Με το πενάκι του
Βαγγέλη Παυλίδη
15 Απριλίου 2017

Όχι βεγγαλικά και πυροτεχνήματα!

Εφτά συμβουλές από την Ελληνική Αστυνομία

Κάθε χρόνο, πριν και κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα, γινόμαστε μάρ­τυ­ρες σο­βα­ρών ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε ανηλίκους, εξαιτίας της ε­πι­κίν­δυ­νης συ­νή­θει­ας καύ­σης κρο­τί­δων, πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών, παρόλο που κάτι τέ­τοιο α­πα­γο­ρεύ­ε­ται α­πό τον νόμο.


Καλό είναι να θυμάστε ότι:

1 Η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών ε­κτό­ξευ­­σης αυ­τών από οποιονδήποτε απαγορεύεται.

2 Η αγορά βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων είναι παράνομη. Μην τα αγοράζετε.

3 Αποτρέψτε τα παιδιά από τη χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή τους.

4 Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, ακόμη και α­κρω­­τη­­ρι­α­­σμού.

5 Μην τους επιτρέπετε να προσεγγίζουν χώρους παράνομης καύσης των ειδών αυ­τών, δι­ό­τι κανείς δεν εγγυάται ότι δε θα προκληθεί ατύχημα.

6 Οι ενήλικοι δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, για­τί υ­πάρ­χει κίν­δυ­νος να σας μιμηθούν τα παιδιά.

7 Τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια· είναι υλικά ά­κρως ε­πι­κίν­δυ­να και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα και την ί­δια τη ζωή.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ