23 Απριλίου 2017

Κρυφοκοιτώντας τη λιχουδιά

Αξιαγάπητος σκυλάκος λιγουρεύεται
φαγάκι, αλλά κάνει τον αδιάφορο!


16 Απριλίου 2017

Καλό Πάσχα!
(2017)

Με το πενάκι του Βαγγέλη Παυλίδη

κόμικς-σκίτσαΠάσχαΠΟΔήΛΑΤΟ

15 Απριλίου 2017

Όχι βεγγαλικά και πυροτεχνήματα!

Εφτά συμβουλές από την Ελληνική Αστυνομία

Κάθε χρόνο, πριν και κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα, γινόμαστε μάρ­τυ­ρες σο­βα­ρών ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε ανηλίκους, εξαιτίας της ε­πι­κίν­δυ­νης συ­νή­θει­ας καύ­σης κρο­τί­δων, πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών, παρόλο που κάτι τέ­τοιο α­πα­γο­ρεύ­ε­ται α­πό τον νόμο.


Καλό είναι να θυμάστε ότι:

1 Η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών ε­κτό­ξευ­­σης αυ­τών από οποιονδήποτε απαγορεύεται.

2 Η αγορά βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων είναι παράνομη. Μην τα αγοράζετε.

3 Αποτρέψτε τα παιδιά από τη χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή τους.

4 Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, ακόμη και α­κρω­­τη­­ρι­α­­σμού.

5 Μην τους επιτρέπετε να προσεγγίζουν χώρους παράνομης καύσης των ειδών αυ­τών, δι­ό­τι κανείς δεν εγγυάται ότι δε θα προκληθεί ατύχημα.

6 Οι ενήλικοι δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, για­τί υ­πάρ­χει κίν­δυ­νος να σας μιμηθούν τα παιδιά.

7 Τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια· είναι υλικά ά­κρως ε­πι­κίν­δυ­να και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα και την ί­δια τη ζωή.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ