30 Απριλίου 2014

Το λουλούδι με την αρκούδα

Από την
Ωραία Κοιμωμένη
Μαθήτρια της
πρώτης τάξης

29 Απριλίου 2014

Μες στο μουσείο

Επίσκεψη στο μουσείο της Λιλιπούπολης


Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο
μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ!
Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε,
απ’ το μουσείο δε θέλω να βγω!

Τρέχω, τρέχω μες στα δωμάτια
μ’ όλου του κόσμου τους θησαυρούς
που δεν τους χωράει ανθρώπου νους!

Αχ, το μουσείο, αχ, το μουσείο
φεγγοβολάει σαν άστρο χρυσό!
Δε θέλω μπάλα ούτε τραμπάλα,
δε θέλω ούτε να παίξω κουτσό!

Θέλω, θέλω, θέλω μουσείο,
θέλω να βλέπω τους θησαυρούς
που δεν τους χωράει ανθρώπου νους!

Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε,
απ’ το μουσείο δε θέλω να βγω!
Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο
θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ!ΣΤΙΧΟΙ: Μαριανίνα Κριεζή / ΜΟΥΣΙΚΗ: Νίκος Κυπουργός
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Σπύρος Σακκάς / ΔΙΣΚΟΣ: Εδώ Λιλιπούπολη (1980)28 Απριλίου 2014

Από τους μονοψήφιους
στους διψήφιους▼ ΑΣΚΗΣΗ ▼

Το κολπάκι με τις μονάδες σας άρεσε και μου ζητήσατε δυσκολότερες πρά­ξεις. Ο­ρί­στε λοι­πόν: Σκεφτείτε όσα ξέρετε από τους μονοψήφιους α­ριθ­μούς και λύστε προ­σθέ­σεις και αφαιρέσεις με διψήφιους, ακόμη και με τριψήφιους!

● Αφού 4 + 4 = 8, τότε
14 + 4 = ___
134 + 4 = ___
54 + 4 = ___
214 + 4 = ___
94 + 4 = ___● Αφού 3 + 6 = 9, τότε
13 + 6 = ___
123 + 6 = ___
43 + 6 = ___
213 + 6 = ___
73 + 6 = ___

● Αφού 6 – 3 = 3, τότε
16 – 3 = ___
146 – 3 = ___
36 – 3 = ___
226 – 3 = ___
86 – 3 = ___

● Αφού 9 – 7 = 2, τότε
19 – 7 = ___
159 – 7 = ___
29 – 7 = ___
219 – 7 = ___
69 – 7 = ___

Αστέρια μου, το ξέρω ότι βιάζεστε να τα μάθετε όλα!
Λίγη υπομονή! Τι θα κάνουμε στην επόμενη τάξη;ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΤΑΞΗ | ΕΙΚΟΝΑ: glee.wikia.com


Αφαίρεση με «πάτημα» στη δεκάδα


24 Απριλίου 2014

Τα αναμνηστικά κέρματα του ευρώ
(Ολλανδία)Η Ολλανδία έχει εκδώσει 4 αναμνηστικά κέρματα:

2011
500 χρόνια από την έκδοση του παγκοσμίου φή­μης βι­βλί­ου «Μω­ρί­ας Εγκώμιον». Συγ­γρα­φέ­ας του ήταν ο φι­λό­σο­φος, ου­μα­νι­στής και θε­ο­λό­γος Έρασμος. Α­ρι­στε­ρά βρί­σκε­ται η βα­σί­λισ­σα Βεατρίκη.
2013
Αλλαγή στον θρόνο της χώρας. Παραίτηση της βα­σί­λισ­σας Βε­α­τρί­κης υπέρ του πρω­τό­το­κου γιου της.
2013
200 χρόνια από την ίδρυση του Βασιλείου των Κά­τω Χω­ρών (ό­πως είναι το επίσημο όνομα της Ολ­λαν­δί­ας). Μια κορδέλα δια­γρά­φει σπει­ρο­ει­δή τροχιά και, ξεκινώντας ε­ξωτερι­κά από τον νέο βα­σι­λιά Γου­λι­έλ­μο-Αλέξανδρο, σχη­μα­τί­ζει τους έξι προ­κα­τό­χους του.
2014
Επίσημος αποχαιρετισμός στην πρώην βα­σί­λισ­σα Βε­α­τρί­κη. Α­πει­κο­νί­ζε­ται και ο νέος βα­σι­λιάς.


ΔΩΡΑΚΙΑ!


ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΕΡΜΑΤΑ: numiscollect.eu (1-2), collezionieuro.altervista.org (3)

21 Απριλίου 2014

Το μωρό μέσα μας

Μια διαφήμιση αποκαλύπτει
τον... κρυμμένο μας εαυτό!ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος, διαφημίσεις


20 Απριλίου 2014

Κρεμάλα (2)

Πατήστε στην εικόνα, αρχίστε από το κουμπάκι
κάτω αριστερά και βρείτε την κρυμμένη λέξη!


ΠΗΓΗ: users.sch.gr/mouratx/

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γλώσσα, παιχνίδια


18 Απριλίου 2014

Καλό Πάσχα!
(2014)

ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (1-11), moerman.com (12)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Πάσχα, ΠΟΔήΛΑΤΟ


13 Απριλίου 2014

Παιχνίδια
(λέξεις από το σχολικό λεξικό)
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣΕΙΚΟΝΕΣ: Λεξικό Α΄-Γ΄ Δημοτικού (επιμέλεια: podilato98.blogspot.com)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: παιχνίδια


ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ