29 Οκτωβρίου 2014

Το παπί

Τα ουδέτερα σε -ιΤο παπί (παπί, παπάκι!)
Το παιδί (παιδί, παιδί!)
Το αλάτι (-άτι, -άτι!)
Το πιπέρι (-έρι, -έρι, -ρι!)

Μπροστά έχει «το»;
Τελειώνει σε «ι»;
Το γιώτα στο τέλος!
Το γιώτα στο τέλος!

Μπροστά έχει «το»;
Τελειώνει σε «ι»;
Το γιώτα στο τέλος θα μπει!


ΣΤΙΧΟΙ: Μαρία Καριωτάκη
ΜΟΥΣΙΚΗ: Δημήτρης Βασμαρής
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Ιωάννα Καρανίκα
ΒΙΒΛΙΟ: H κυρία Σιντορέ και η μουσική ορθογραφία (2014)


27 Οκτωβρίου 2014

Ο Σταμούλης ο λοχίας

Παλιοί συμπολεμιστές του ελληνοϊταλικού πολέμου (1940-1941) συ­να­ντιού­νται τυ­­χαί­α και θυμούνται τα παλιά. Τώρα έχουν γεράσει και αντιμετωπίζουν έ­ναν νέ­ο, α­νί­­κη­το ε­­χθρό: τον χρόνο!


Βρήκα στην Αμφιλοχία
τον Σταμούλη τον λοχία,
παλιό μου συμπολεμιστή,
με το κεφάλι του σταχτί.

Κάποτε στο Τεπελένι
εικοσάχρονα παιδιά
με μια ματωμένη χλαίνη
τρέχαμε για λευτεριά.

Τώρα σ’ αυτή την ηλικία
πίνουμ’ αμίλητοι κρασί...
Πώς καταντήσαμε, λοχία;
Ποιος είμ’ εγώ, ποιος είσ’ εσύ;

Πώς αλλάξαμε, λοχία!
Κοίτα τη φωτογραφία!
Ο πιο ανίκητος εχθρός
είναι, λοχία, ο καιρός...

Κάποτε στο Τεπελένι...ΣΤΙΧΟΙ: Πυθαγόρας / ΜΟΥΣΙΚΗ: Γιώργος Κατσαρός
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Γιάννης Καλατζής
ΔΙΣΚΟΣ: Ο Σταμούλης ο λοχίας (1971)


26 Οκτωβρίου 2014

Το κάπνισμα
(συνέπειες - επιπτώσεις)

Από την blue blueΜαθήτρια της
Γ΄ Γυμνασίου

Ομόφωνη η ιατρική και επιστημονική κοινότητα έχει καταλήξει εδώ και πολλά χρό­νια στο συ­μπέ­ρα­σμα ότι το κάπνισμα του τσιγάρου αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τον αν­θρώ­πι­νο ορ­γα­νι­σμό και κατά συνέπεια, οι επιπτώσεις του καπνίσματος μπο­ρεί να εί­ναι ακόμα και θα­να­τη­φό­ρες. Συγκεκριμένα, οι συνέπειες του κα­πνί­σμα­τος και οι αρ­νη­τι­κές επιπτώσεις του τσιγάρου παρατίθενται παρακάτω.

Οι πιο σημαντικές συνέπειες του κα­πνί­σμα­τος είναι:
★ Καρκίνος του πνεύμονα (Ευθύνεται για το 90% των θανάτων!)
★ Καρκίνος της στοματικής κοιλότητας (τοπική εμφάνιση καρκίνου –μια από τις πιο κα­τα­­στρε­πτι­κές συνέπειες του καπνίσματος)
★ Καρκίνος του λάρυγγα (τοπική εμφάνιση καρκίνου –μια από τις πιο κα­τα­στρε­πτι­κές συ­­νέ­πει­ες του καπνίσματος)
★ Καρκίνος του οισοφάγου (τοπική εμφάνιση καρκίνου –μια από τις πιο κα­τα­στρε­πτι­κές συ­νέ­πει­ες του καπνίσματος)
★ Καρκίνος ουροδόχου κύστης (50% των ασθενών με καρκίνο της ουροδόχου κύ­στης, εί­ναι ή ήταν καπνιστές!)
★ Καρδιακές παθήσεις (άλλη μια από τις πιο επικίνδυνες συνέπειες του κα­πνί­σμα­τος)
★ Μείωση της καλής χοληστερίνης με συνέπεια να αυξάνεται ο κίνδυνος αρ­τη­ρι­ο­σκλή­­ρυν­σης.
★ Εμφύσημα

Λιγότερο επικίνδυνες (αλλά πιο συχνά εμφανιζόμενες) συνέπειες του κα­πνί­σμα­τος εί­­ναι:
★ Διατάραξη της όρασης (νικοτινική αμβλυωπία –μια από τις πιο επικίνδυνες ε­πι­πτώ­σεις του καπνίσματος στην όρασή σας)
★ Φαρυγγίτιδα (Μια από τις πιο συχνές επιπτώσεις του καπνίσματος –εμ­φα­νί­ζε­ται συ­χνά και σε νέα άτομα)
★ Αλλοίωση της γεύσης, της ακοής και της όσφρησης
★ Μείωση της αντοχής (Μια από τις πιο γνωστές επιπτώσεις του καπνίσματος)
★ Τρεμούλιασμα των άκρων
★ Ίλιγγος
★ Νευραλγίες
★ Εγκεφαλική υπεραιμία με βάρος και ζάλη
★ Παλμούς
★ Πόνους στομάχου και εντέρων - δυσκοιλιότητα (Πρόκειται για μια από τις ε­πι­πτώ­σεις του καπνίσματος που εμφανίζεται περισσότερο σε νέους καπνιστές)
★ Τοπικός ερεθισμός στα χείλη, στο στόμα και στη γλώσσα


Κάποια λίγα πράγματα, ακόμη για το κάπνισμα:
★ Το κάπνισμα, εκτός από το υπόλοιπο σώμα, βλάπτει επίσης τον εγκέφαλο και τον νου, κά­νο­ντας ζημιά στη μνήμη, τη μάθηση και γενικότερα τη σκέψη
★ 10 λεπτά χρειάζονται για να γίνει ένα παιδί παθητικός καπνιστής
★ Η διακοπή του καπνίσματος μειώνει το άγχος
★ Κάπνισμα: 270.000 καρκίνοι στην Ευρώπη ετησίως
★ Οι καπνιστές χάνουν κατά μέσον όρο δύο με τρεις εργάσιμες ημέρες κάθε χρό­νο σε σχέ­ση με τους μη καπνιστές, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση 29 πα­λαι­ό­τε­ρων με­λε­τών.
★ Οι γυναίκες που διακόπτουν το κάπνισμα, πριν από την ηλικία των 40 ετών, μπο­ρούν να αναμένουν ότι θα ζήσουν εννέα χρόνια περισσότερο από εκείνες που συ­νε­χί­ζουν να κα­πνί­ζουν
★ Το κάπνισμα στο αυτοκίνητο βλάπτει σοβαρά... την υγεία των επιβατών
★ Οι έφηβοι που καπνίζουν έχουν περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από κά­ποιο καρ­δια­κό νόσημα ύστερα από δεκαετίες, ακόμη κι αν κόψουν το κάπνισμα προ­τού γί­νουν με­σή­λι­κες
★ Όσοι καπνίζουν ή πίνουν πολύ μπορεί να εμφανίσουν καρκίνο του παγκρέατος σε μι­­κρό­τε­ρη ηλικία συγκριτικά με εκείνους που δεν έχουν αυτές τις συνήθειες
★ Οι καπνιστές έχουν λιγότερο και πιο άσχημο ύπνο

Δείτε παρακάτω ένα μηχάνημα καπνίσματος σε εργαστήριο. Αυτό το μηχάνημα κα­πνί­­ζει 2.000 τσιγάρα την ημέρα, αντιγράφοντας και τους τρόπους εισπνοής τσι­γά­ρου ενός αν­θρώ­που, ώστε να μελετήσει την ποσότητα πίσσας που μα­ζεύ­ε­ται. Σε μια μέ­ρα μέσα, συ­γκε­ντρώ­νει την πίσσα που δείχνει η δεύτερη φω­το­γρα­φί­α:Το περιεχόμενο του παραπάνω μπουκαλιού συγκεντρώθηκε από 2.000 τσιγάρα. Σε α­ραι­ω­μέ­νη μορφή (και όχι συμπυκνωμένη όπως γίνεται συχνά σε άλλα χη­μι­κά) αν αυ­τή η πίσ­σα απλωθεί με πινέλο πάνω στο δέρμα ποντικιών, το 60% α­να­πτύσ­σει καρ­κί­νο του δέρ­μα­τος μέσα σε ένα χρόνο.

Άλλες χημικές ουσίες που απαγορεύονται για ανθρώπινη κατανάλωση, α­πο­σύ­ρο­νται αν σε παρόμοια πειράματα προκαλούν καρκίνο σε ποσοστό 5% ή και λι­γό­τε­ρο. Αλ­λά η πίσ­σα από τα τσιγάρα περιέχει τις πιο καρκινογόνες ουσίες που γνω­ρί­ζει η ε­πι­στή­μη. Σκε­­φτεί­τε το όταν βλέπετε ανθρώπους να καπνίζουν και να εκ­πνέ­ουν μόνο το 10% της πίσ­σας που εισπνέουν. Ότι τα χημικά αυτά όχι μόνο μα­ζεύ­ο­νται στα πνευ­μό­νια, αλλά οι κα­­πνι­στές τα εμποτίζουν και στα χείλη, γλώσ­σα, λάρυγγα. Μέρος κα­τα­πί­νε­ται και εμποτίζει τον οισοφάγο και το πεπτικό σύ­στη­μα. Σε όλες αυτές τις πε­ρι­ο­χές οι καπνιστές έχουν με­­γα­λύ­τε­ρη πι­θα­νό­τη­τα να εμ­φα­νί­σουν καρκίνο.

Το τσιγάρο

Η βλαπτική επίδραση του καπνίσματος οφείλεται σε έναν μεγάλο αριθμό το­ξι­κών ου­σι­ών που βρίσκονται στον καπνό. Ορισμένες υπάρχουν ήδη από τη φυ­τι­κή κα­τά­στα­ση του κα­πνού, αλλά οι περισσότερες παράγονται κατά την καύση του τσι­γά­ρου, στη ζώ­νη πυ­ρό­­λυ­σης, όπου επικρατεί θερμοκρασία... 950 βαθμών Κελ­σί­ου. Στον καπνό του τσιγάρου έ­χουν ανιχνευθεί είτε ως αέρια είτε ως μι­κρο­σκο­πι­κά σωματίδια πε­ρισ­σό­τε­ρες από 4.000 δι­α­φο­ρε­τι­κές ουσίες, μεταξύ των ο­ποί­ων 22 δραστικά δηλητήρια.
1. Ακετόνη (ασετόν)
2. Οξικό οξύ (ξίδι)
3. Αμμωνία (υγρά καθαρισμού)
4. Αρσενικό (συστατικό των ζιζανιοκτόνων)
5. Βενζόλιο (ατμοί πετρελαίου)
6. Κάδμιο (μπαταρίες)
7. Μονοξείδιο του άνθρακα (εκπομπές καυσαερίων)
8. Τετραχλωράνθρακας (υγρό στεγνού καθαρισμού)
9. DDT (εντομοκτόνο)
10. Φορμαλδεΰδη (υγρό βαλσάμωσης)
11. Υδρογονάνθρακες (υγρά αυτοκινήτων)
12. Υδροκυάνιο (βιομηχανικός ρύπος)
13. Μόλυβδος (μπαταρίες, ατμοί πετρελαίου)
14. Μεθανόλη (καύσιμο πυραύλων)
15. Ισοκυανικό μεθύλιο (υπεύθυνο για την οικολογική καταστροφή στο Bhopal)
16. Νικοτίνη (εντομοκτόνο)
17. Νιτρικό οξύ (εκπομπές από ηλεκτρικούς σταθμούς)
18. Πολώνιο-210 (ραδιενεργό κατάλοιπο)
19. Θειικό οξύ (εκπομπές ηλεκτρικών σταθμών)
20. Πίσσες (επίστρωση επιφανείας δρόμων)
21. Τολουόλιο (βιομηχανικός διαλύτης)
22. Ραδόνιο (ραδιενεργό αέριο)


ΠΗΓΕΣ: stopit.gr, whyquit.com, gymrafin-02.wikispaces.com

25 Οκτωβρίου 2014

Η παχυσαρκία βλάπτει την υγεία

Προσέχουμε, για να έχουμε!

Προσέχουμε τι τρώμε, για να έχουμε υγεία κι ευεξία:


Από τόσο δα είμαστε μαζί
και μας περιμένει μια ζωή!
Θα σε προσέχω, αν θα με προσέχεις,
και υγεία, δύναμη θα έχεις!

Τελευταία πήραμε κιλά
από τα αλάτια κι άλλα βλαβερά·
από λίπη, λάδια που ειν’ καμμένα,
χρησιμοποιημένα και ανθυγιεινά!

Άμα προσέχεις ό,τι τρως
δε γίνεσαι παχύσαρκος!
Με συνδυασμό σωστών τροφών,
φρέσκων φρούτων και λαχανικών,
θα ’σαι ακμαίος και ευκίνητος,
υγιής, δυνατός!

Όχι πια στα αναψυκτικά
και στις σοκολάτες, στα κρουασάν,
τα γλυκά και τα παγωτά·
τρώγε μέλι που προσφέρει οφέλη!

Τρώγε φρούτα και λαχανικά
και πολλές σαλάτες μυρωδάτες,
όσπρια, κρέας, ψάρια της ημέρας
και καρπούς τόσο θρεπτικούς!

Κάνε σωστή διατροφή,
δίνει ευεξία και ζωή!
Περιττές ποσότητες μην τρως,
να μην καταντάς παχύσαρκος!
Να ’σαι ακμαίος και ευκίνητος,
υγιής, δυνατός!

Κάνε σωστή διατροφή...ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ: Οδυσσέας Σαγρέδος
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Γωγώ Βαγενά / ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ: 2014


20 Οκτωβρίου 2014

Μαγειρέματα

Πατήστε στην εικόνα και επιλέξτε το παιχνίδι που δείχνει το βελάκι. Βρείτε τα υ­λι­κά της συνταγής και... καλή σας όρεξη!17 Οκτωβρίου 2014

Παιδιά της ίδιας Γης

Το τραγούδι της θεατρικής παράστασης «Μια γιορτή στου Νουριάν»

Ναι, είμαστε διαφορετικοί, όμως αυτή είναι η δύναμή μας: Τα ωραία της ζωής δε θα μας βρούνε χωριστά!


Παιδιά της ίδιας Γης,
μιας μάνας η ελπίδα:
Άλλοι νερό πηγής
κι άλλοι χωρίς πατρίδα,
άλλοι φτωχοί και νηστικοί,
άλλοι ψέμα κι άλλοι αλήθεια,
άλλοι μαύροι, άλλοι λευκοί,
όλα ίδια, όμως, τα παραμύθια.

Άλλα παιδιά γλεντούν,
τραγουδούν και χορεύουν·
άλλα λευτεριά ζητούν
κι από μικρά δουλεύουν.
Κάποια κοιτούν τον ουρανό,
κάποια μπροστά σ’ οθόνη,
κάποια παίζουν στο βουνό
και κάποια σε μπαλκόνι.

Κοίτα και πες μου, αν μπορείς,
ποιο είναι, τάχα, τυχερό.
Τι θες να βρεις για να χαρείς
και τι ’ναι τόσο φοβερό.
Τίποτα! Μην τους ακούς!
Η Γη αυτή είναι για όλους!
Δεν έχει κάποιους εκλεκτούς
ούτε και πρώτους ρόλους!

Κρύβει τα όμορφα η ζωή
σαν μαγικό σεντούκι
κι αν τα μοιράσουν οι καιροί,
βγείτε απ’ το καβούκι.
Φωνάξτε όλοι δυνατά,
άγρια παιδιά και ήμερα:
«Δε θα μας βρούνε χωριστά,
κάνουμ’ αρχή από σήμερα!»

Κρύβει τα όμορφα η ζωή
κι αν τα μοιράσουν οι καιροί,
φωνάξτε όλοι δυνατά:
«Δε θα μας βρούνε χωριστά!»


ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ: Active Member
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Active Member, συντελεστές της παράστασης
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 2011

ΠΗΓΗ: e-zoot

ΔιαφορετικότηταΤραγούδια

16 Οκτωβρίου 2014

Το λεξιλόγιο του νερού

Το λεξιλόγιο του καιρού

Σένετ

Το σένετ είναι το παλαιότερο επιτραπέζιο παιχνίδι που γνωρίζουμε. Χρο­νο­λο­γεί­ται γύ­­ρω στο 3500 π.Χ. και προέρχεται από την αρχαία Αίγυπτο. Το όνομά του ση­μαί­νει «το παι­χνί­δι του περάσματος».

Εκείνα τα χρόνια ήταν τόσο δημοφιλές που παιζόταν ακόμη και από τους Φαραώ. Ε­πί­­σης συ­χνά τοποθετούνταν στους τάφους μαζί µε άλλα αντικείμενα που θα χρη­σί­μευ­αν στη με­τά θάνατον ζωή (!).

Πατήστε στην εικόνα, επιλέξτε το και μελετήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στο κου­μπά­­κι της βοήθειας:


ΚΕΙΜΕΝΟ: tetraktis-studio.gr - ΠΑΙΧΝΙΔΙ: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

15 Οκτωβρίου 2014

Βάλτε τις τροφές στο σωστό καλάθι

Πατήστε στην εικόνα και επιλέξτε
το παιχνίδι που δείχνει το βελάκι:12 Οκτωβρίου 2014

Πώς αισθάνεται;

Ένα παιχνίδι με... συναίσθημα!


(πατήστε στην εικόνα)Βρείτε τα συνώνυμα
(αντιστοίχιση)

Πατήστε στην εικόνα:Μαγικά τετράγωνα (2)

Πατήστε στην εικόνα που ακολουθεί και επιλέξτε το τρίτο παιχνίδι. Συ­μπλη­ρώ­στε τα τε­τρά­γω­να, ώστε όλες οι γραμμές και όλες οι στήλες να έχουν ά­θροι­σμα τον ίδιο α­ριθ­μό. Υ­πάρ­χουν δύο βαθμοί δυσκολίας (πιο εύκολο, πιο δύ­σκο­λο).


ΠΗΓΗ: diavasma.com


Τριάδες

Πατήστε στην εικόνα, ακολουθήστε τις οδηγίες και βάλτε στη
σειρά (οριζοντίως ή καθέτως) τρία ή περισσότερα λουλούδια:Οριζόντιος και κατακόρυφος διαμελισμός
(κρυπτόλεξο)

Πατήστε στην εικόνα και ακολουθήστε τις οδηγίες:9 Οκτωβρίου 2014

Τα άρθρα τον-των
(παιχνίδι)

Παιχνιδάκι είναι για μένα τ’ άρθρα των αρσενικών:
τον θα βάζω για τον ένα, των στο άρθρο των πολλών!

- - - - - - - - - -

Η Κοκκινοσκουφίτσα συνάντησε τον λύκο.
Τα δόντια των λύκων είναι πολύ κοφτερά.
7 Οκτωβρίου 2014

Τα άρθρα της-τις
(παιχνίδια)

Το άρθρο της μίας το ήτα ζητάει·
αν δω τις πολλές, το γιώτα θα πάει!

- - - - - - - - - -

Το σπίτι της κότας ονομάζεται κοτέτσι.
Η Ναταλία πάει να ταΐσει τις κότες της.


(πατήστε στην εικόνα)Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι

Μοιάζουμε αλλά και διαφέρουμε. Είμαστε ομάδα: παίζουμε μαζί, συζητάμε, μοι­ρα­ζό­μα­στε, συνεργαζόμαστε. Είμαστε φίλοι και το χαιρόμαστε!6 Οκτωβρίου 2014

Χέρια σαν κι αυτά

Κάποια χέρια μάς σπρώχνουν, κάποια μας βοηθούν να σταθούμε στη ζωή. Το τι άν­θρω­­ποι θα γίνουμε καθορίζεται και από τις επιλογές που κάνουμε. Διαλέξτε χέ­ρια!


Υπάρχουν χέρια που φυτεύουν ένα δέντρο
και άλλα χέρια που του βάζουνε φωτιά.
Υπάρχουν χέρια που σαν πέσεις σε σηκώνουνε ξανά·
σίγουρα θα ’χεις συναντήσει δύο χέρια σαν κι αυτά...

Υπάρχουν χέρια που πατάνε τη σκανδάλη
και άλλα χέρια που προσφέρουν γιατρειά.
Υπάρχουν χέρια που χτυπάνε, χέρια αλύπητα σκληρά·
ίσως μια μέρα συναντήσεις δύο χέρια σαν κι αυτά...

Υπάρχουν χέρια που έχουν μάθει να σου δίνουν
και άλλα χέρια που ζητάνε μοναχά.
Υπάρχουν χέρια που τις νύχτες σε χαϊδεύουν στοργικά·
σίγουρα θα ’χεις συναντήσει δύο χέρια σαν κι αυτά...

Υπάρχουν χέρια που απ’ το άδικο έχουν σφίξει,
έχουνε σφίξει κι έχουν γίνει μια γροθιά
και μ’ άλλα χέρια έχουν σμίξει για να σβήσουν τη φωτιά·
ίσως τα χέρια τα δικά μας να ’ναι χέρια σαν κι αυτά...

Βλέπω κι απόψε εδώ μέσα κάτι χέρια!
Χειροκροτάνε και μας δίνουνε χαρά!
Θα ’θελα λίγο να σηκώσουμε τα χέρια μας ψηλά,
να τραγουδήσουμε παρέα με δυο χέρια σαν κι αυτά!ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ: Μάρκος Κούμαρης
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Locomondo / ΔΙΣΚΟΣ: Locomondo Live! (2009)


5 Οκτωβρίου 2014

Συμμετέχω και προσέχω
ΔιαδίκτυοΔιαφημίσεις

3 Οκτωβρίου 2014

Τα άρθρα η-οι
(παιχνίδι)

Στη μία μπαίνει ήτα, μα στις πολλές το οι,
ζηλέψαν οι πολλοί και παίρνουν οι κι αυτοί!

- - - - - - - - - -

η μαθήτρια - οι μαθήτριες
ο μαθητής - οι μαθητές
2 Οκτωβρίου 2014

Ο Κανόνας των Εσωρούχων

Η Κίκο απολαμβάνει τα αγγίγματα στο σώμα της, ωστόσο ξέρει να θέτει όρια και να απαγορεύει όσα είναι ακατάλληλα:


Αυτό συμβαίνει γιατί η Κίκο γνωρίζει τον Κανόνα των Εσωρούχων που λέει ότι κανένας δεν μπορεί να μας αγγίξει ή να μας χαϊδέψει στα σημεία του σώματος που συνήθως καλύπτονται από το εσώρουχό μας.

Και φυσικά δεν αγγίζει και το σώμα των άλλων σε αυτά τα σημεία.Αν μάλιστα το προσπαθήσει κάποιος, λέει ένα μεγάλο «ΟΧΙ, ΔΕ ΘΕΛΩ», φεύγει και το λέει στους γονείς της.
ΒΙΝΤΕΟ-ΕΙΚΟΝΕΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.com

άνθρωποςυγεία-κίνδυνοι

Η Κίκο και το Χέρι

Η Κίκο είναι ένα μικρό παιδί που λατρεύει τα παιχνίδια και τα χάδια. Το Χέρι παίζει μαζί της και η μικρή απολαμβάνει τα αγγίγματά του. Όταν όμως θελήσει να ακουμπήσει το εσώρουχό της, η Κίκο αρνείται κατηγορηματικά...Πατήστε στην εικόνα και διαβάστε ένα τρυφερό παραμυθάκι για την προστασία του εαυτού μας:
ΠΗΓΗ: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.com


βιβλία

Η Κίκο και το Χέρι
(συμπεράσματα και συμβουλές)ΤΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...

1. Το σώμα μας μας ανήκει

Στο βιβλίο με την Κίκο το Χέρι ζητά την άδειά της για να την αγγίξει. Εκείνη δέχεται, αλλά όταν το Χέρι προσπαθεί να ακουμπήσει το εσώρουχό της, η Κίκο λέει «ΟΧΙ».

Το σώμα μας μας ανήκει και κανένας δεν μπορεί να μας αγγίξει ή να μας χαϊδέψει χωρίς την άδειά μας. Έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ένα φιλί ή ένα χάδι ακόμη και από κάποιο άτομο που αγαπάμε. Πρέπει, μάλιστα, το «ΟΧΙ» μας να το λέμε με τρόπο άμεσο και αποφασιστικό. Στη συνέχεια οφείλουμε να ενημερώσουμε τους μεγάλους που εμπιστευόμαστε. Αν δούμε ότι δε μας δίνουν σημασία, επιμένουμε μέχρι κάποιος να πάρει το θέμα στα σοβαρά.2. Καλά αγγίγματα - κακά αγγίγματα

Η Κίκο απολαμβάνει τα αγγίγματα του Χεριού, αλλά δε δέχεται με τίποτα να την αγγίξει στο εσώρουχο.

Κάποιοι ενήλικες (όπως οι γονείς, οι κηδεμόνες ή οι γιατροί) μπορεί να χρειαστεί να μας αγγίξουν σε αυτή την περιοχή. Ωστόσο πρέπει να πούμε «ΟΧΙ», ακόμη και σε αυτούς, αν τυχόν αισθανθούμε άβολα ή αμήχανα.

Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα αγγίγματα που επιτρέπονται και σε εκείνα που είναι ανάρμοστα. Για παράδειγμα, δεν είναι σωστό να κοιτάζει ή να αγγίζει κανείς τα απόκρυφα σημεία του σώματός μας ούτε είναι σωστό να μας ζητάει κάποιος να δούμε ή να αγγίξουμε αυτά τα σημεία στο σώμα του ή στο σώμα κάποιου άλλου. Αν δεν είμαστε βέβαιοι κατά πόσο η συμπεριφορά ενός μεγάλου είναι σωστή ή όχι, μπορούμε να ζητήσουμε από κάποιον μεγάλο που εμπιστευόμαστε να μας βοηθήσει.3. Καλά μυστικά - κακά μυστικά

Το Χέρι ενθαρρύνει την Κίκο, όταν κάποιος θελήσει να την αγγίξει με τρόπο ανάρμοστο, να το λέει.

Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα καλά μυστικά (π.χ. ένα πάρτι γενεθλίων –⁠τι καλά!) και στα κακά μυστικά. Τέτοια είναι οτιδήποτε μας προκαλεί άγχος, αμηχανία, φόβο ή στενοχώρια. Πρέπει, για τη δική μας ασφάλεια, να αποκαλύπτουμε τα κακά μυστικά σε κάποιον μεγάλο που εμπιστευόμαστε (γονιό, δάσκαλο, αστυνομικό, γιατρό)....ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

1 Ενημερώνουμε τους γονείς μας κάθε φορά που κάποιος γνωστός μάς προσφέρει δώρα, μας ζητάει να κρατήσουμε ένα μυστικό ή προσπαθεί να βρεθεί μόνος μαζί μας.

2 Είμαστε προσεκτικοί με άτομα που δε γνωρίζουμε. Δεν μπαίνουμε ποτέ στο αυτοκίνητο ενός αγνώστου ούτε δεχόμαστε ένα δώρο ή μια πρόσκληση από αυτόν.

3 Υπάρχουν ειδικοί που μπορούν να μας βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσουμε: δάσκαλοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ο Συνήγορος του Παιδιού, γιατροί, ο ψυχολόγος του σχολείου, η αστυνομία.

Επίσης λειτουργούν ειδικές τηλεφωνικές γραμμές, στις οποίες μπορούμε να ζητήσουμε συμβουλές και βοήθεια. Πατήστε στην εικόνα που ακολουθεί και επισκεφθείτε την ειδική τηλεφωνική γραμμή που λειτουργεί το «Χαμόγελο του Παιδιού». Μπορείτε να μιλήσετε για εσάς ή κάποιο γνωστό σας παιδί ακόμη και ανώνυμα.

ΠΗΓΗ: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.com

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ