Οι τέσσερις πράξεις
(ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ)

Πατήστε στην ενότητα που σας ενδιαφέρει:

Πρόσθεση και αφαίρεση
Πολλαπλασιασμός και διαίρεση
Σύγκριση
Οι τέσσερις πράξεις
Προβλήματα

Διαβάστηκαν περισσότερο την τελευταία εβδομάδα