Οι τέσσερις πράξεις
(περιεχόμενα)

Πατήστε στην ενότητα που σας ενδιαφέρει:

Πρόσθεση και αφαίρεση
Πολλαπλασιασμός και διαίρεση
Σύγκριση
Οι τέσσερις πράξεις
Προβλήματα

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ