31 Μαρτίου 2015

Reversi

Ανακαλύψτε τις σειρές που ξεκινούν με ένα δικό σας πούλι και συνεχίζονται με αυ­τά του α­ντι­πά­λου, κάντε κλικ στο τέλος για να τα περικυκλώσετε και με­τα­τρέψ­τε τα σε δικά σας! Μπο­ρεί­τε να κινείστε οριζόντια, κάθετα και δι­α­γώ­νι­α. Πα­τή­στε στην εικόνα:


ΠΗΓΗ: gazo.com


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: παιχνίδια


Βρείτε τους κρυμμένους αριθμούς
(ελαφάκια)

Πατήστε στην εικόνα:ΠΗΓΗ: qiqigames.com
Τα κράτη της Ασίας
(πίνακας δεδομένων)

Πατήστε στην εικόνα και μελετήστε τις χώρες της Ασίας. Επιλέξτε μία ή δύο φο­ρές τον τίτ­λο της στήλης που σας ενδιαφέρει και δείτε τα δεδομένα της σε αύ­ξου­σα ή φθί­νου­­σα σει­ρά:


30 Μαρτίου 2015

Προσγειώστε τα γουρουνάκια

Πατήστε στην εικόνα, κάντε κλικ στα εμπόδια και βοηθήστε τα γουρουνάκια να πα­τή­­σουν στο έδαφος. Προ­σέξτε μόνο μη χάσουν την ισορροπία τους!


ΠΗΓΗ: qiqigames.com


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: θέματα με ζώα, παιχνίδια


Blocks

Πατήστε στην εικόνα και ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στις πρώτες πί­στες. Τα κυ­κλά­κια στο πάνω μέρος του παιχνιδιού δείχνουν πόσες κινήσεις έ­χου­με στη διά­θεσή μας.ΠΗΓΗ: qiqigames.com


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: παιχνίδια


Η ζώνη του ευρώ

Από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 19 μετέχουν στην
ευρωζώνη και χρησιμοποιούν ένα κοινό νόμισμα, το ευρώ.


Οι χώρες αυτές, με βάση την αλφαβητική σειρά της επόμενης εικόνας, είναι το Βέλ­γι­ο, η Γερ­μα­νί­α, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύ­προς, η Λε­το­νί­α, η Λι­θου­α­νία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Αυ­στρί­α, η Πορ­το­γα­λί­α, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Φινλανδία.


Οι υπόλοιπες εννέα χώρες έχουν κρατήσει το δικό τους νόμισμα: η Βουλγαρία το λεβ, η Τσε­χί­α την τσεχική κορόνα, η Δανία τη δανική κορόνα, η Κροατία το κούνα, η Ουγ­γα­ρί­α το φιο­ρί­νι, η Πολωνία το ζλότι, η Ρουμανία το λέι, η Σουηδία τη σου­η­δι­κή κο­ρό­να και το Η­νω­μέ­νο Βασίλειο τη στερλίνα (ή λίρα Αγγλίας).

Πώς διαμορφώθηκε η ευρωζώνη

Παρατηρήστε στους παρακάτω χάρτες την ανάπτυξη της ευρωζώνης όπως την πα­ρου­σι­ά­ζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα:

Η ευρωζώνη των «11»
Η ευρωζώνη των «12»
Η ευρωζώνη των «13»
Η ευρωζώνη των «15»
Η ευρωζώνη των «16»
Η ευρωζώνη των «17»
Η ευρωζώνη των «18»
Η ευρωζώνη των «19»

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1999. Ιδρύεται η ευρωζώνη από έντεκα κράτη μέλη της ΕΕ: Αυστρία, Βέλ­γι­ο, Γαλ­λί­α, Γερ­μα­νί­α, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολ­λαν­δί­α, Πορ­το­γα­λί­α, Φιν­λαν­δί­α.
2001. Εντάσσεται στην ευρωζώνη η Ελλάδα.
2002. Κυκλοφορεί το ευρώ.
2007. Εντάσσεται η Σλοβενία.
2008. Εντάσσονται η Κύπρος και η Μάλτα.
2009. Εντάσσεται η Σλοβακία.
2011. Εντάσσεται η Εσθονία.
2014. Εντάσσεται η Λετονία.
2015. Εντάσσεται η Λιθουανία.

ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (1: en.wikipedia.org, 2: ec.europa.eu, 3-10: www.ecb.europa.eu)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ευρωπαϊκή Ένωση


Sqirlz

Ο ήρωάς μας πρέπει να ακουμπήσει στο πορτοκαλί μαξιλαράκι για να σω­θεί. Πα­τή­στε στην εικόνα και βοηθήστε τον, εξαφανίζοντας με κλικ όσα κόκ­κι­να ε­μπο­δί­ζουν!


ΠΗΓΗ: freeonlinegames.com


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: παιχνίδια


29 Μαρτίου 2015

Τα ποτάμια της Ασίας
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα και γνωρίστε
τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ασίας:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ασία


28 Μαρτίου 2015

Οι χερσόνησοι της Ασίας

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ασία, παιχνίδια


Οι θάλασσες της Ασίας

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ασία, παιχνίδια


Η ταυτότητα της Ασίας
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:

Πολυχάρτες της Ασίας

Πατήστε στις εικόνες, μελετήστε τους πολυχάρτες και
ανακαλύψτε τις διαφορετικές όψεις της Ασίας!

ΠΗΓΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.comΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ασία


22 Μαρτίου 2015

Οι μορφές του 1821
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα και ακολουθήστε τις οδηγίες:


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ιστορία


20 Μαρτίου 2015

Είναι κάτι παιδιά...Είναι κάτι παιδιά που δεν μπορούν να ορθώσουν το ανάστημά τους. Είναι τα παι­διά που δε συμμετέχουν στις παρέες, που είναι στο προαύλιο μοναχά. Είναι τα παι­διά που κρύ­βο­νται ακόμη κι όταν είναι μπροστά σε όλους, ακόμη κι όταν είναι μό­να τους.
● Είναι τα παιδιά που δεν παίζουν μπάλα, που άμα τα πιέσεις δε μιλάνε, ψελ­λί­ζουν. Εί­ναι τα παι­διά που θα τα δεις μόνα στο θρανίο.
● Είναι κάτι παιδιά που είναι οι παρίες του σχολείου. Είναι τα παιδιά θύματα.


Είναι κάτι παιδιά, κάτι άλλα παιδιά, που δεν πήραν αγάπη απ’ το σπίτι τους. Είναι τα παι­διά που για ν’ αντέξουν, για να επιβιώσουν, αφαίρεσαν κάθε «αδυναμία» α­πό τον χα­ρα­κτή­ρα τους.
● Είναι κι αυτά θύματα σαν τα προηγούμενα, η άλλη όψη του νομίσματος. Είναι τα σκλη­ρά παι­διά.
● Αυτά τα παιδιά καταδυναστεύουν τα άλλα, τα «αδύναμα». Είναι εκείνα που θα τα κο­ροϊ­­δέ­ψουν, θα τους βάλουν τρικλοποδιά, θα τα λοιδορήσουν, θα τα χτυ­πή­σουν, θα τα διώ­ξουν α­πό τη σχολική κοινότητα.
● Είναι τα παιδιά που κινδυνεύουν να αποβληθούν αύριο από την κοινωνία. Είναι τα παι­διά που θα γίνουν οι αυριανοί ρατσιστές.


Είσαι κι εσύ, παιδί μου. Το παιδί παρατηρητής.
● Εσύ δεν είσαι μ’ «εκείνα» τα παιδιά ούτε με τ’ «άλλα». Εσύ αγαπάς το σχολείο, α­γα­πάς το διά­βα­σμα, έχεις την παρέα σου και είσαι ελεύθερο, χαρούμενο.
● Εσύ, παιδί μου, τα βλέπεις τα παραπάνω, βλέπεις τ’ «αδύναμα» παιδιά.
● Εσύ έχεις θάρρος, ξέρεις τι θες, με σένα δεν τα βάζουν εύκολα οι νταήδες. Εσύ έ­χεις ά­­πο­ψη που ακούγεται. Πάρε πρωτοβουλία, μάζεψε αυτούς που μπορούν, φτιάξ­τε ο­μά­δα α­ντι­μπού­λινγκ. Φωνάξτε τους νταήδες, εξηγηθείτε μαζί τους. Συ­ζη­τή­στε, πάρ­τε τους με το μέ­ρος σας.
● Βάλτε στο κόλπο τους δασκάλους. Ενημερώστε τον Σύλλογο Γονέων. Πάρτε θέ­ση. Δρα­­στη­ρι­ο­ποι­η­θεί­τε.

Βοηθήστε τα παιδιά που υποφέρουν. Κι ένα να ξέρετε: η χαρά σας θα είναι τε­ρά­στια!


«Το μόνο που χρειάζεται για ν’ ανθίσει το κακό,
είναι να μην κάνουν τίποτα οι καλοί άνθρωποι»
(Έντμουντ Μπερκ)


ΠΗΓΗ: ΤΟ ΧΑΜΟΜΗΛΑΚΙ | ΕΙΚΟΝΕΣ: photographyblogger.net,
static.pexels.com, retrofm.hu, czasnabiwak.com.pl, brainyquote.com


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: σχολικός εκφοβισμός


Τα γυαλιά της διαφορετικότητας

Είμαστε όλοι πολίτες!


18 Μαρτίου 2015

Με ένα κομμάτι κιμωλία

Η ταινία μικρού μήκους «With A Piece Of Chalk» γυρίστηκε το 2012. Πρω­τα­γω­νι­στεί έ­νας υπέροχος δωδεκάχρονος, ο Justen Beer.


ΠΗΓΗ: simvoulepsoume


17 Μαρτίου 2015

Οι Πρόεδροι της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο αρχηγός του κράτους μας, αν και ο ρόλος του εί­­ναι πε­ρισ­σό­τε­ρο συμβολικός και εθιμοτυπικός. Η εξουσία του είναι πε­ρι­ο­ρι­σμέ­νη, ω­στό­­σο πε­ρι­λαμ­βά­νει μερικές κορυφαίες αρμοδιότητες, όπως τον δι­ο­ρι­σμό του Πρω­θυ­πουρ­­γού μετά α­πό εκλογές, την εντολή σχηματισμού κυ­βέρ­νη­σης και την εκ­προ­σώ­πη­ση της χώρας στο ε­ξω­τε­ρι­κό με επίσημες ε­πι­σκέ­ψεις.

Ο Πρόεδρος εκλέγεται από τη Βουλή των Ελλήνων για 5 χρόνια και η θητεία του μπο­ρεί να παραταθεί μόνο μία φορά, δηλ. για πέντε χρόνια ακόμη. Εξαίρεση α­πο­τέ­λε­σε ο πρώ­τος, προσωρινός, Πρόεδρος του 1974.

Δείτε στη συνέχεια όλους τους Προέδρους της Ελληνικής Δημοκρατίας από το 1974 έ­­ως σή­με­ρα:

1974-1975 Μιχαήλ Στασινόπουλος


1975-1980 Κωνσταντίνος Τσάτσος


1980-1985 Κωνσταντίνος Καραμανλής


1985-1990 Χρήστος Σαρτζετάκης


1990-1995 Κωνσταντίνος Καραμανλής


1995-2000 2000-2005 Κωστής Στεφανόπουλος


2005-2010 2010-2015 Κάρολος Παπούλιας


2015-σήμερα Προκόπης Παυλόπουλος


ΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (από εδώ)

Συνεχίζεται...
14 Μαρτίου 2015

Γνωρίζουμε και προσέχουμε το σώμα μας
(σταυρόλεξο)

Πατήστε στην εικόνα, ακολουθήστε τις οδηγίες
και συμπληρώστε με κεφαλαία. Καλή επιτυχία!

Βρείτε τα οστά του σκελετού μας

Πατήστε στην εικόνα και ακολουθήστε τις οδη-
γίες που υπάρχουν στο αγγλικό ερωτηματικό:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος, παιχνίδια


Η φύση είναι το σπίτι μας
(σταυρόλεξο)

Πατήστε στην εικόνα, ακολουθήστε τις οδηγίες
και συμπληρώστε με κεφαλαία. Καλή επιτυχία!

13 Μαρτίου 2015

Φυτά του τόπου μας
(σταυρόλεξο)

Πατήστε στην εικόνα, ακολουθήστε τις οδηγίες
και συμπληρώστε με κεφαλαία. Καλή επιτυχία!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, σταυρόλεξα, φυτά


Ζώα του τόπου μας
(σταυρόλεξο)

Πατήστε στην εικόνα, ακολουθήστε τις οδηγίες
και συμπληρώστε με κεφαλαία. Καλή επιτυχία!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, ζώα, σταυρόλεξα


Φυτά του τόπου μας
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, φυτά


9 Μαρτίου 2015

Το Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΤο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) είναι το μοναδικό όργανο της Ευρωπαϊκής Έ­νω­σης που ε­κλέ­γε­ται άμεσα από τους λαούς. Οι εκλογές για την ανάδειξη των ευ­ρω­βου­λευ­τών δι­ε­­ξά­γο­νται κάθε πέντε χρόνια την ίδια χρονική περίοδο (όχι ό­μως απαραιτήτως την ίδια η­­μέ­ρα) σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
● Οι πρώτες ευρωπαϊκές εκλογές πραγματοποιήθηκαν το 1979. Στην Ελλάδα έ­γι­ναν το 1981 με την ένταξη της χώρας στην ΕΕ (τότε ΕΟΚ).
● Οι προηγούμενες ευρωεκλογές έγιναν το 2014. Οι επόμενες θα διεξαχθούν το 2019.

Ο αριθμός των βουλευτών

Το Ευρωκοινοβούλιο απαρτίζεται συνολικά από 751 βουλευτές, οι οποίοι εκ­προ­σω­πούν πε­ρισ­σό­τε­ρους από 500 εκατομμύρια πολίτες σε 28 κράτη μέλη. Ο α­ριθ­μός των βου­λευ­­τών κάθε χώρας είναι σε γενικές γραμμές ανάλογος με τον πλη­θυ­σμό της, ω­στό­σο καμί­α δεν έχει λιγότερους από 6 ή περισσότερους από 96 ευ­ρω­βου­λευ­τές.


Η Ελλάδα έχει 21 ευρωβουλευτές.


Οι έδρες του ΕΚ κατανέμονται σύμφωνα με την αρχή της «φθίνουσας α­να­λο­γι­κό­τη­τας». Αυ­τό σημαίνει πως οι χώρες με μεγάλο πληθυσμό κατέχουν πε­ρισ­σό­τε­ρες έ­δρες από τα μι­κρό­τε­ρα κράτη. Τα τελευταία ωστόσο, προ­κει­μέ­νου να εκ­προ­σω­πού­νται ε­παρ­κώς, δι­α­­θέ­τουν μεγαλύτερο αριθμό εδρών από εκείνον που τους αναλογεί στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Το Λουξεμβούργο, για παράδειγμα, κατέχει έ­ξι έδρες, ενώ με βά­ση τον πληθυσμό του θα έ­πρε­πε να έχει μόλις μία.


Οι πολιτικές ομάδες του ΕΚ

Οι ευρωβουλευτές οργανώνονται σε πολιτικές ομάδες με βάση την πολιτική τους ταυ­τό­­τη­τα (όχι τη χώρα τους). Σήμερα υπάρχουν συνολικά επτά ομάδες, οι ο­ποί­ες χα­ρα­κτη­ρί­­ζο­νται από συγκεκριμένες πολιτικές και ιδεολογικές το­πο­θε­τή­σεις. Πάντως κα­νέ­νας βου­­λευ­τής δε δεσμεύεται να ακολουθήσει αυστηρά μία πο­λι­τι­κή γραμμή.
● Μερικοί βουλευτές δεν ανήκουν σε καμία πολιτική ομάδα.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με­τά τις ευ­ρω­ε­κλο­γές του 2014:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΕΔΡΕΣ
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (Χριστιανοδημοκράτες)
219
Σοσιαλιστές & Δημοκράτες
191
Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές
72
Φιλελεύθεροι & Δημοκράτες
68
Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά
52
Πράσινοι - Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
50
Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας
47
Μη ενταγμένοι βουλευτές
52
Σύνολο βουλευτών
751


Η έδρα του ΕΚ

Το Ευρωκοινοβούλιο έχει 3 έδρες εργασίας: τις Βρυξέλλες (πρωτεύουσα του Βελ­γί­ου), το Λου­ξεμ­βούρ­γο (πρωτεύουσα της ομώνυμης χώρας) και το Στρα­σβούρ­γο (της α­να­το­­λι­κής Γαλ­λί­ας), όπου συνεδριάζει η Ολομέλεια.


Πατήστε στην εικόνα και δείτε τον χώρο συνεδριάσεων του ΕΚ:


Αρμοδιότητες και εξουσίες του ΕΚ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

 1  Εκλέγει τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν). Η Κομισιόν αποτελεί το ε­κτε­­λε­στι­κό όργανο της ΕΕ και ο πρόεδρός της είναι ο επικεφαλής της κυ­βέρ­νη­σης της ΕΕ.
● Ο πρόεδρος της Κομισιόν προτείνεται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και πρέπει να ε­γκρι­θεί α­πό την απόλυτη πλειοψηφία του ΕΚ (τους 376 από τους 751 βου­λευ­τές).
● Τα μέλη της Κομισιόν (ένας υποψήφιος από κάθε χώρα) εγκρίνονται επίσης α­πό τους ευ­ρω­βου­λευ­τές, αλλά με απλή πλειοψηφία.

 2  Εγκρίνει, απορρίπτει ή τροποποιεί τα νομοσχέδια της Κομισιόν.

 3  Εγκρίνει και συναποφασίζει (μαζί με τις εθνικές κυβερνήσεις) τον ετήσιο προϋ­πο­λο­γι­­σμό της ΕΕ και ελέγχει την υλοποίησή του.

 4  Ελέγχει και εποπτεύει τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΕΕ (π.χ. την Ευ­ρω­παϊ­κή Κε­­ντρι­κή Τράπεζα).

 5  Δίνει τη συναίνεσή του για τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χω­ρών.

 6  Συγκροτεί επιτροπές για τη διερεύνηση θεμάτων δημοσίου συμφέροντος ή πα­ρα­βι­ά­­σε­ων του κοινοτικού δικαίου.

Επίσης το Κοινοβούλιο διατηρεί στενές σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια των χω­ρών της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένωσης.


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΕΣ: εφημερίδα «Έθνος» (10.05.2014), europa.eu, elections2014.eu, el.wikipedia.org
ΕΙΚΟΝΕΣ: www.tychy.pl (1), podilato98.blogspot.com (2-3: europarl.europa.eu,
4, 5: inea.ec.europa.eu), europarl.europa.eu (6,8), elections2014.eu (7)


ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ