31 Ιανουαρίου 2016

29 Ιανουαρίου 2016

Το ευρώ, το κιλό και τα κρυμμένα μηδενικά!


Το ευρώ

Το 1 € αποτελείται από 100 λεπτά, άρα το 1 λεπτό είναι το ένα εκατοστό του ευ­ρώ.
★ Όποτε, λοιπόν, συναντάμε δεκαδικούς αριθμούς σε ευρώ, πρέπει να υπάρ­χουν δύ­ο ψη­φί­α στο δεκαδικό μέρος, ώστε να έχουμε εκατοστά. Αν δεν υ­πάρχουν, τα συ­μπλη­ρώ­νου­με γράφοντας το μηδέν. Έτσι γλιτώνουμε από πι­θανά λάθη!

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Τα 5,7 € δεν είναι 5 € και 7 λ.

Αν φανταστούμε το κρυμμένο μηδενικό, καταλαβαίνουμε ότι:

Τα 5,7 € είναι 5 € και 70 λ.

Το κιλό

Το 1 κιλό αποτελείται από 1.000 γραμμάρια, άρα το 1 γραμμάριο είναι το έ­να χι­λι­ο­στό του κι­λού.
★ Όποτε, λοιπόν, συναντάμε δεκαδικούς αριθμούς σε κιλά, πρέπει να υπάρ­χουν τρί­α ψη­φί­α στο δεκαδικό μέρος, ώστε να έχουμε χιλιοστά. Αν δεν υ­πάρ­χουν, τα συ­μπλη­ρώ­νου­με γρά­φο­ντας το μηδέν. Έτσι γλιτώνουμε από πι­θανά λάθη!

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Τα 5,7 κ. δεν είναι 5 κιλά και 7 γραμμάρια.

Αν φανταστούμε τα κρυμμένα μηδενικά, καταλαβαίνουμε ότι:

Τα 5,7 κ. είναι 5 κιλά και 700 γραμμάρια.

Διώξτε τα περιττά μηδενικά
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στις εικόνες:Η θέση των ψηφίων στους δεκαδικούς αριθμούς
(αντιστοίχιση)

Πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

27 Ιανουαρίου 2016

Οι εξακολουθητικοί χρόνοι των ρημάτων
(κουίζ)

Πατήστε στις εικόνες και ελέγξτε τις γνώσεις σας:ΠΗΓΗ: inschool.gr

δι(σ)- ή δυσ-;
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στην εικόνα και ακολουθήστε τις οδηγίες. Μην παραλείψετε τον τόνο, ε­άν χρειάζεται, γιατί θα χάσετε!


ΠΗΓΗ: inschool.gr

26 Ιανουαρίου 2016

Διάταξη αριθμών μέχρι το 20.000
(αντιστοίχιση)

Πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

Γραφή αριθμών μέχρι το 20.000
(αντιστοίχιση)

Πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

Η θέση των ψηφίων μέχρι το 20.000
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

Στρογγυλοποίηση αριθμών
(κουίζ για μικρά παιδιά)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

Μέσα στη σωστή ορθογραφία

Είναι τοπικό επίρρημα, το χρησιμοποιούμε συχνά στα κείμενά μας κι αυτό, το α­χά­ρι­­στο, μας ανταμείβει με απανωτά λάθη!


Πολλές φορές, όταν το προφέρουμε μαζί με την επόμενη λέξη, χάνει το τελικό του -α για λό­γους ευφωνίας. Τότε:

1 Αν η επόμενη λέξη αρχίζει από φωνήεν, στη θέση τού -α μπαίνει απόστροφος, ε­νώ ο τό­νος διατηρείται. Όλα κανονικά δηλαδή:

μέσα από τη θάλασσα > μέσ’ από τη θάλασσα
ή
μέσ’ απ’ τη θάλασσα

2 Αν η επόμενη λέξη αρχίζει από σύμφωνο, δε χάνεται μόνο το -α αλλά με­τα­μορ­φώ­­νε­ται όλη η λέξη. Γίνεται μονοσύλλαβη (άρα άτονη) και δεν παίρνει α­πό­στρο­φο:

μέσα στη θάλασσα > μες στη θάλασσα

Κάποιοι γράφουν «μες τη θάλασσα», όμως αυτό είναι λάθος: Τα ψάρια δε ζουν μέ­σα τη θά­λασ­σα αλλά μέσα στη θάλασσα!


ΠΗΓΗ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ - ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com

Τα μέρη του λόγου
(κουίζ για μικρά παιδιά)

Πατήστε στις εικόνες και ελέγξτε τις γνώσεις σας:ΠΗΓΗ: inschool.gr

24 Ιανουαρίου 2016

Μονάδες μέτρησης του μήκους στον χάρακά μας
(δεκατόμετρα, εκατοστόμετρα, χιλιοστόμετρα)

Πάνω στον χάρακά μας βρίσκονται οι τρεις υποδιαιρέσεις του μέτρου:
★ Η απόσταση που καλύπτουν δέκα αριθμοί είναι 1 δεκατόμετρο (1 δεκ.).
★ Η απόσταση ανάμεσα σε δύο γειτονικούς αριθμούς είναι 1 εκατοστόμετρο ή 1 ε­κα­το­στό (1 εκ.).
★ Η απόσταση ανάμεσα σε δύο διπλανές γραμμούλες είναι 1 χιλιοστόμετρο ή 1 χι­λι­ο­στό (1 χιλ.).

Όπως φαίνεται και στην επόμενη εικόνα, στο 1 δεκ. χωράνε 10 εκ. και στο 1 εκ. χω­ρά­­νε 10 χιλ. Για να το πούμε και με άλλα λόγια, το 1 δεκ. είναι 10 φορές με­γα­λύ­τε­ρο α­πό το 1 εκ. και το 1 εκ. είναι 10 φορές μεγαλύτερο από το 1 χιλ.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Όταν μετράμε το μήκος ενός αντικειμένου (π.χ. την πλευρά ενός τε­τρα­γώ­νου) ξεκινάμε από το 0 και όχι από την αρχή του χάρακα!

ΕΙΚΟΝΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ (επιμέλεια: podilato98.blogspot.com)

22 Ιανουαρίου 2016

Τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας
(διαδραστικές παρουσιάσεις)

Πατήστε στις εικόνες, επιλέξτε το γεωγραφικό διαμέρισμα που σας εν­δι­α­φέ­ρει και μελετήστε μερικές σύντομες πληροφορίες που το αφορούν:Τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:21 Ιανουαρίου 2016

Δημιουργώντας σκίτσα με
καθημερινά αντικείμενα

Κάποιοι καλλιτέχνες συνδυάζουν διάφορα αντικείμενα καθημερινής χρήσης με τα σχέ­δι­ά τους ή εμπνέονται από αυτά και τα εμπλουτίζουν με όμορφα σκίτσα. Το α­πο­τέ­λε­σμα είναι ε­ντυ­πω­σι­α­κό, αναπάντεχο και ίσως... γαργαλάει το ταλέντο και τη φα­ντα­σί­α μας: Μήπως να δοκιμάζαμε κι εμείς;
ΕΙΚΟΝΕΣ: webneel.com, inspiration-now.com, thepistrophy.com, inspiration-now.com


Το σχολικό έτος 2018-2019 δοκιμάσαμε να δημιουργήσουμε τα δικά μας έρ­γα. Μπο­ρεί­τε να τα δείτε εδώ.

17 Ιανουαρίου 2016

Μικρό ταξίδι στο γαλάζιο

Ο Ελβετός φωτογράφος Sylvain Renou μετατρέπει το μπλουζάκι του σε έναν ε­ντυ­πω­σι­α­κό ωκεανό!


ΕΙΚΟΝΕΣ: behance.net


Σκίτσα με καθημερινά αντικείμενα (5)

Ο Βραζιλιάνος Victor Nunes είναι εικονογράφος. Οι δημιουργίες του ε­μπνέ­ο­νται α­πό ποι­κί­λα αντικείμενα καθημερινής χρήσης και εντυπωσιάζουν με την πρω­το­τυ­πί­α τους!

ΕΙΚΟΝΕΣ: facebook.com/victornunesfaces/


ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ