31 Μαΐου 2016

Υπολογίζοντας χρονικά διαστήματα
(παρουσίαση)(περισσότερα για την πρόσθεση και αφαίρεση με συμμιγείς αριθμούς θα βρείτε εδώ)

Το μποξεράκι

Από τον Δράκο98Μαθητής της
τετάρτης τάξης


Δράκος98

Ο Δράκος98 κατοικεί στη Βόρεια Αθήνα. Στην τε­τάρ­τη δημοτικού (2015-2016) συ­νερ­γά­στη­κε με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.

Δράκος98


30 Μαΐου 2016

29 Μαΐου 2016

Πίνω και μεθώ

Από τον κύριο ΛαμπάκηΜαθητής της
τετάρτης τάξης


Ημέρα για ψώνια

Από τη Μαϊμουδίτσα και
την πράκτορα ΦωφώΜαθήτριες της
τετάρτης τάξηςΠράκτωρ Φωφώ

Η πράκτωρ Φωφώ κατοικεί στη Βόρεια Αθήνα. Στην τε­τάρ­τη δημοτικού (2015-2016) συ­νερ­γά­στη­κε με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.

πράκτωρ Φωφώ


Πάμε!

Από τον κύριο ΓλειφιτζούρηΜαθητής της
τετάρτης τάξης


Προσοχή: Σκαλοπάτι!

Από τη μέλισσαΜαθήτρια της
τετάρτης τάξης


27 Μαΐου 2016

Συμπληρώστε τα τετράγωνα

Πατήστε στην εικόνα και ακολουθήστε τις οδηγίες:


ΠΗΓΗ: 4pi.gr/ramkid/swf/indexloader.html

Οι καταλήξεις -είται/-είτε
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

Οι καταλήξεις -ετε/-εται
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

26 Μαΐου 2016

Αεροφυσαλίδες

Κάποιοι φάκελοι είναι ενισχυμένοι με φυσαλίδες αέρα (φούσκες), προκειμένου να με­τα­φέ­ρο­νται με ασφάλεια εύθραυστα αντικείμενα μικρού μεγέθους. Για τα με­γα­λύ­τε­ρα υπάρ­χουν ειδικά ρολά συσκευασίας.


Το περιτύλιγμα αυτό αποτελεί πολύ καλό προστατευτικό και μπορεί να κοπεί για να τυ­λί­ξει προϊ­ό­ντα σχεδόν οποιουδήποτε σχήματος ή μεγέθους. Αποτελείται α­πό δύο ε­νω­μέ­να φύλ­λα πολυαιθυλενίου, που είναι ένα είδος πλαστικού. Α­νά­με­σά τους βρί­σκε­ται ε­γκλω­βι­σμέ­νος αέρας, ο οποίος δρα ως «μαξιλάρι» και προ­στα­τεύ­ει τα ευ­αί­σθη­τα αντικείμενα από κρα­δα­σμούς.

Ένα αγαπημένο μας παιχνίδι, όταν ήμουν μικρός, ήταν να σπάμε αυτές τις φού­σκες. Συ­χνά, μάλιστα, μας έπιανε μανία και δε σταματούσαμε μέχρι να τις τε­λειώ­σου­με ό­λες!


Αν αρέσει και σε εσάς, πατήστε στην εικόνα και παίξτε!


ΠΑΙΧΝΙΔΙ: danpat.fi - ΕΙΚΟΝΕΣ: idehsa.ir, obalpartner.sk, jenzeny.cz, danpat.fi

Οι χρόνοι των ρημάτων
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και επιλέξτε τη σχετική δραστηριότητα:25 Μαΐου 2016

Βάλτε τη διαχωριστική τελεία
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

Η διαχωριστική τελεία
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

Πού είναι ο αριθμός;

Αριθμοί μέχρι το 1.000.000

Πατήστε στην εικόνα, παρατηρήστε τον αριθμό στον τίτλο (με μπλε χρώμα) και βρεί­τε τον με διαδοχικά κλικ στο τμήμα της αριθμογραμμής που τον περιέχει:


ΠΗΓΗ: ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ... ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ! - ΕΦΑΡΜΟΓΗ: oup.com.au

Τα ΜΜΕ στη διάρκεια του 20ού αιώνα
(ταξινόμηση)

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας εμφανίζονται καινούργια Μέσα Μαζικής Ε­νη­μέ­ρω­σης. Κά­πο­τε στην πρωτοπορία βρισκόταν ο Τύπος, σήμερα είναι το δι­α­δί­κτυο. Πα­τή­στε στην ει­κό­να και ακολουθήστε τις οδηγίες:
24 Μαΐου 2016

Ο Συντελεσμένος Μέλλοντας
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

Ο Συντελεσμένος Μέλλοντας
(ταξινόμηση)

Πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
(κρυπτόλεξο)

Πατήστε στην εικόνα:
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:Σε ποιον Μέλλοντα βρίσκονται τα ρήματα;
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

23 Μαΐου 2016

Μετοχές σε -μένος ή -μμένος;
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

Διορθώστε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΗ: www.inschool.gr

Θα το έκανες στον
πραγματικό κόσμο;
ΕΙΚΟΝΑ: saferinternet.gr (επιμέλεια: podilato98.blogspot.com)


Βγάλτε τις μάσκες από το διαδίκτυο

Ένα βιντεάκι από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου:
22 Μαΐου 2016

Ο πόλεμος της πορτοκαλάδας

Από τον κύριο ΓλειφιτζούρηΜαθητής της
τετάρτης τάξης


Σωστή συμπεριφορά στο διαδίκτυο
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: e-yliko.gr

Χαμόγελο

Από την Άνοιξη95Μαθήτρια της
τετάρτης τάξης


21 Μαΐου 2016

Θέλω να βγω έξω!

Από τη μέλισσαΜαθήτρια της
τετάρτης τάξης


Το παγωτό

Από τον κύριο ΓλειφιτζούρηΜαθητής της
τετάρτης τάξης

Το παγωτό είναι κάτι που το τρώμε το καλοκαίρι. Μιας και έρ­χε­ται εμπνεύστηκα να το ζωγραφίσω.


Ο σούπερ ξυλοκόπος

Από τον κύριο ΜυτόγκαΜαθητής της
τετάρτης τάξης


20 Μαΐου 2016

Το Απέραντο Δάσος

Το Απέραντο Δάσος διηγείται την ιστορία του εννιάχρονου Νικόλα που μαθαίνει πώς να χρη­σι­μο­ποι­εί τον υπολογιστή και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η ι­στο­ρί­α, με­τα­ξύ άλλων, μας εξηγεί τι είναι το διαδίκτυο και τι μπορούμε να κά­νου­με ε­κεί. Συγ­χρό­νως μαθαίνουμε ό­τι στο διαδίκτυο υπάρχουν και άσχημα πράγματα και ότι πρέ­πει να προστατευόμαστε α­πό αυτά.


Τρία πράγματα που ίσως θέλουμε να θυμόμαστε από την ιστορία:

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΑΣΦΑΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1 Η ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος. Κάθε υπολογιστής διαθέτει λει­τουρ­­γι­κό σύστημα, το οποίο χρειάζεται τακτική ενημέρωση, προκειμένου να πα­ρέ­χει με­γα­λύ­­τε­ρη προ­στα­σί­α από ιούς.

2 Το τείχος προστασίας και ένα πρόγραμμα προστασίας από τους ιούς. Οι ιοί και τα σκουλήκια (worm) είναι επικίνδυνα προγράμματα που προκαλούν πολλά προ­βλή­μα­τα στους υπολογιστές. Μεταδίδονται μέσα από ηλεκτρονικά μηνύματα ή σε­λί­δες του δι­α­δι­­κτύ­ου.

3 Η συμπεριφορά μας. Η ανεπιθύμητη αλληλογραφία, δηλαδή τα μηνύματα που δεν ε­­πι­θυ­μεί να λαμβάνει ο παραλήπτης, μπλοκάρει το σύστημα και το α­πο­δι­ορ­γα­νώ­νει. Δεν πρέ­πει να απαντούμε ποτέ σε ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ούτε να α­νοί­γου­με τέτοιου εί­δους μηνύματα. Οι «αθώες» αλυσιδωτές επιστολές είναι έ­να είδος α­νε­πι­θύ­μη­της αλ­λη­λο­­γρα­φί­ας. Καλό είναι να τις διαγράφουμε αντί να τις προωθούμε.ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΞΥΠΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

1 Είναι ευγενικοί και δεν πειράζουν τους άλλους.

2 Βγαίνουν από τις διαδικτυακές τοποθεσίες με ακατάλληλο περιεχόμενο.

3 Διατηρούν μυστικό τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιούν.

4 Ενημερώνουν τους γονείς τους για οποιοδήποτε πρόβλημα και ζητούν τη βοή­θει­ά τους.

5 Ανακαλύπτουν διασκεδαστικές διαδικτυακές τοποθεσίες και τις μοιράζονται με τους φί­λους τους.

6 Γνωρίζουν ότι είναι εύκολο να τους κοροϊδέψει κάποιος στο διαδίκτυο, γι’ αυ­τό δε δί­νουν ποτέ το αληθινό τους όνομα, τη διεύθυνση ή το τηλέφωνό τους.Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ

1 Ζητώ πάντοτε την άδεια των γονιών μου για να χρησιμοποιήσω τον υ­πο­λο­γι­στή.

2 Κρατώ πάντοτε μυστικό τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιώ.

3 Ανοίγω μόνο τα ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνω από τους γνωστούς μου.

4 Συζητώ πάντοτε με τους γονείς μου όταν έχω κάποιο πρόβλημα.

5 Χρησιμοποιώ τον υπολογιστή μία ώρα την ημέρα το πολύ.

6 Δε δίνω σε κανέναν το όνομα ή τη διεύθυνσή μου μέσω διαδικτύου.

7 Συμφωνώ με τους γονείς μου για τις διαδικτυακές τοποθεσίες που μπορώ να ε­πι­σκέ­πτο­μαι.ΠΗΓΗ: Επίσημη δικτυακή εκπαιδευτική πύλη του Υπουργείου Παιδείας (e-yliko.gr) - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.com


Πέντε συμβουλές για το διαδίκτυο

Από τον Κόμβο Ασφαλούς Διαδικτύου

1 Το διαδίκτυο είναι μια πολύ καλή πηγή πληροφοριών, ωστόσο πρέπει να θυ­μά­στε ό­τι ό­σα δημοσιεύονται δεν είναι πάντοτε αληθινά!


2 Σε ποιον δίνετε τα προσωπικά σας στοιχεία; Όταν συμπληρώνετε τα στοιχεία σας σε κά­ποια φόρμα (π.χ. σε διαγωνισμούς ή συνδρομές), σκεφτείτε προ­σε­κτι­κά σε ποιον τα δί­νε­τε και για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθούν.

3 Μην αποκαλύπτετε ποτέ το τηλέφωνό σας, την ηλεκτρονική σας δι­εύ­θυν­ση και τη διεύθυνση της κατοικίας σας. Ίσως κάποιοι χρησιμοποιήσουν αυτές τις πλη­ρο­φο­ρί­ες για να επικοινωνήσουν μαζί σας ή να σας συναντήσουν χωρίς τη θέ­λη­σή σας.


4 Εγκαταστήστε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο σύστημα φιλτραρίσματος της α­νε­­πι­θύ­μη­της αλληλογραφίας, για να λαμβάνετε μόνο τα μηνύματα που θέ­λε­τε.


5 Να θυμάστε ότι οι χρήστες του διαδικτύου δεν είναι πάντοτε ό,τι δηλώνουν. Οι φί­λοι που γνωρίσατε στο διαδίκτυο θα πρέπει να χαίρονται όταν μιλάτε σε ε­νή­λι­κες για τη φι­λία σας ή όταν αποθηκεύετε αντίγραφα από τις συνομιλίες σας.ΠΗΓΗ: saferinternet.gr (από το προηγούμενο ιστολόγιό μας) - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.com

Ασφαλής χρήση του διαδικτύου
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:19 Μαΐου 2016

Ο κύριος Λαμπάκης συμβουλεύει!

Από την Ηλιαχτίδα98Μαθήτρια της
τετάρτης τάξηςΜικρό ταξίδι στην όμορφη γλώσσα μας

Η ελληνική γλώσσα έρχεται από πολύ μακριά. Στη μακραίωνη πορεία της ε­πη­ρε­ά­στη­κε α­πό άλλες γλώσσες, επηρέασε με τη σειρά της και προσαρμόστηκε, ώ­στε να πα­ρα­μέ­νει πλού­σι­α και ζωντανή. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πά­ρα πολ­λές λέ­ξεις, οι οποίες σχη­μα­τί­στη­καν είτε με παραγωγή (με καταλήξεις) εί­τε με σύν­θε­ση.

Το γοητευτικό ταξίδι της ετυμολογίας μάς βοηθάει στην ορθογραφία αλλά και στην κα­­τα­νόη­ση των λέξεων που χρησιμοποιούμε. Βέβαια, είναι μεγάλη και η ευ­χα­ρί­στη­ση που α­ντλού­με κάθε φορά που ανακαλύπτουμε αυτά τα περισσότερο ή λι­γό­τε­ρο κρυμ­μέ­να μυ­στι­κά:

★ Το ύδωρ, για παράδειγμα, αντικαταστάθηκε από το «νερό», αλλά επιβιώνει μέ­σα α­πό τον υδρ-ατμό, τα υδάτ-ινα αποθέματα και το εν-υδρείο.

★ Το ρήμα ορώ έδωσε τη θέση του στο «βλέπω», ωστόσο συναντάται στην όρα-ση, στον α-όρατο και στον αγρι-ωπό.

★ Η πρόθεση εκ χρησιμοποιείται πλέον σπάνια, βρίσκεται όμως στην εκ-πνοή, στην εκ-τό­ξευ­ση, ακόμη και στην εξ-ερεύνηση.

Περισσότερα στο αφιέρωμα που ακολουθεί. Καλό ταξίδι!ΕΙΚΟΝΑ: από το αρχείο μας

18 Μαΐου 2016

Ό,τι ή ότι;
(κουίζ)

Το ό,τι (με υποδιαστολή) είναι αναφορική αντωνυμία, ενώ το ότι (χωρίς υ­πο­δι­α­στο­λή) εί­ναι ειδικός σύνδεσμος. Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

Βρείτε τις αντωνυμίες
(διαδραστική εξάσκηση)

Τα μικρόσπιτα

Από τον κύριο ΜυτόγκαΜαθητής της
τετάρτης τάξης

Μια μέρα στην τάξη μού ήρθε η ιδέα αυτή:


Σας αρέσει; Δε σας αρέσει;


17 Μαΐου 2016

Μέρα για μπάνιο

Από τον κύριο ΓλειφιτζούρηΜαθητής της
τετάρτης τάξης


Ρήματα: οι καταλήξεις -μαι/-με και -ται/-τε

Καθημερινά σχεδόν αντιμετωπίζουμε ένα ορθογραφικό πρόβλημα με συ­γκε­κρι­μέ­νες κα­τα­λή­ξεις των ρημάτων:
◾ Πότε γράφουμε «-μαι» και πότε «-με»;
◾ Πότε γράφουμε «-ται» και πότε «-τε»;

Παραδείγματα:

Χαίρομαι που σε γνωρίζω από κοντά. Λέμε να συναντηθούμε κατά τη μία.
Μα καλά, δεν ντρέπεται καθόλου; Μην παίζετε εδώ, γιατί είναι επικίνδυνο.

Ο κανόνας...


Για να δούμε τώρα:

★ Χαίρεται (αυτός) που θα πάει βόλτα.
Χαίρεστε (εσείς) που θα πάτε βόλτα;

★ Κοιμάται τώρα (αυτή).
Δεν κοιμάστε (εσείς) ακόμη;

★ Σκέφτομαι (εγώ) να φύγω.
Σκεφτόμαστε (εμείς) να φύγουμε.

★ Πλένομαι (εγώ) για να είμαι καθαρός.
Πλενόμαστε (εμείς) για να είμαστε κα­θα­ροί.


...και το μυστικό:

Στις καταλήξεις «-μαι» και «-ται» βάζουμε πάντοτε αι, εκτός αν κρύβεται το ε­μείς και το ε­σείς. Τότε βάζουμε ε.

Εκτυπώστε την εικόνα και γεμίστε με ίδιο χρώμα τα σχήματα
που έχουν τελεία (η λύση μετά την άσκηση που ακολουθεί)

ΑΣΚΗΣΗ:

★ Έρχετ__ σε λίγο.

★ Έρχεστ__ να σας πω κάτι;

★ Γιατί μου απαγορεύετ__ να παίξω;

★ Απαγορεύετ__ να πετάς κάτω σκουπίδια.

★ Ντύνετ__ για το σχολείο.

★ Ντύνετ__ το μωρό να το πάω μια βόλτα;

★ Δεν είναι σωστό να τους ζαλίζουμ__ με τις φωνές μας.

★ Ζαλίζομ__ στο καράβι.

★ Όταν το βιβλίο είναι ενδιαφέρον, ξεχνιέμ__ και διαβάζω με τις ώρες.

★ Δεν πρέπει να ξεχνάμ__ τους συνανθρώπους μας που υποφέρουν.


ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (1-2), το αρχείο μας (3-4)

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ