28 Φεβρουαρίου 2015

Η κυκλοφορία του αίματος

Το κυκλοφορικό μας σύστημα αποτελείται από τα αιμοφόρα αγγεία (αρτηρίες, φλέ­βες, τρι­χο­ει­δή αγγεία) και την καρδιά. Η στενή του συνεργασία με το α­να­πνευ­στι­κό ε­μπλου­τί­­ζει το αίμα με οξυγόνο και αποβάλλει το διοξείδιο του άν­θρα­κα. Πατήστε στην εικόνα για πε­ρισ­σό­τε­ρες πληροφορίες:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος


27 Φεβρουαρίου 2015

Πώς λειτουργεί η καρδιά

Πατήστε στις εικόνες, εντοπίστε τα μέρη της
καρδιάς και παρατηρήστε τη λειτουργία της:


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος


Στον δρόμο με το κυκλοφορικό!Την άνοιξη του 2012, καθώς πλησίαζαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου, ο­κτώ Βρε­­τα­νοί ζωγράφισαν στο σώμα τους το κυκλοφορικό σύστημα, α­να­γρά­φο­ντας μά­λι­στα στο μέ­ρος της καρδιάς την ομάδα του αίματός τους! Στόχος αυτής της πρω­τό­τυ­πης πράξης ήταν η ευαισθητοποίηση των κατοίκων της πόλης στο ζή­τη­μα της ε­θε­λο­ντι­κής αιμοδοσί­ας.


ΠΗΓΗ: facebook.com (Body Art-ery)


25 Φεβρουαρίου 2015

Ταξίδι στην Ευρώπη

Πατήστε στην εικόνα, επιλέξτε τη σχετική δραστηριότητα και βρείτε γε­ω­μορ­φο­λο­γι­κά στοι­χεί­α της ηπείρου μας (θά­λασ­σες, νη­σιά, χερσονήσους, βουνά και πο­τά­μια):

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ευρώπη, παιχνίδια


Γεωμορφολογικά στοιχεία της Ευρώπης
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ευρώπη


24 Φεβρουαρίου 2015

Οι μεγάλες οροσειρές της Ευρώπης
(παιχνίδι)

Πατήστε στην εικόνα και βρείτε τις μεγάλες οροσειρές της ηπείρου
μας με το παιχνίδι που έχει φτιάξει ο φυσικός Ηλίας Σιτσανλής:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ευρώπη, παιχνίδια


Ο οριζόντιος διαμελισμός της Ευρώπης
(παιχνίδια)

Πατήστε στις εικόνες και βρείτε τις χερσονήσους, τις θάλασσες και τα με­γα­λύ­τε­ρα νη­σιά της Ευρώπης με τα παιχνίδια που έχει φτιάξει ο καλός συ­νά­δελ­φος Πέ­τρος Σα­μού­χος:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ευρώπη, παιχνίδια


Ο κατακόρυφος διαμελισμός της Ευρώπης
(παιχνίδια)

Πατήστε στις εικόνες και βρείτε τα βουνά, τις πεδιάδες, τα ποτάμια και τις λί­μνες της Ευ­ρώ­πης με τα παιχνίδια που έχει φτιάξει ο καλός συνάδελφος Πέ­τρος Σαμούχος:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ευρώπη, παιχνίδια


Γαλάζιος Δούναβης

Ο Δούναβης είναι ο δεύτερος σε μήκος ποταμός της Ευρώπης. Ξεκινά από τη νό­τι­α Γερ­μα­νί­α, διασχίζει τέσσερις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και καταλήγει στη Μαύ­ρη Θά­­λασ­σα (Εύξεινο Πόντο).


Ο αυστριακός Johann Strauss II (Γιόχαν Στράους υιός) συνέθεσε το έργο «Γα­λά­­ζιος Δού­να­βης» το 1866. Το βαλς αυτό αποτελεί τον ανεπίσημο εθνικό ύμνο της Αυ­­στρί­ας και είναι ένα από τα πιο γνωστά και δημοφιλή κομμάτια κλα­σι­κής μου­σι­κής:


ΧΑΡΤΗΣ: podilato98.blogspot.com (από riuscruises.com)Τα κράτη ανά ήπειρο
(πίνακες δεδομένων)

Μελετήστε με διαδραστικό τρόπο χρήσιμες
πληροφορίες για τις χώρες του κόσμου


Επιλέξτε την ήπειρο που σας ενδιαφέρει:


ΠΗΓΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΙΚΟΝΑ: funny-pictures.picphotos.net


Τα κράτη της Αμερικής
(πίνακες δεδομένων)

Πατήστε στις εικόνες και μελετήστε τις χώρες της Αμερικής. Επιλέξτε μία ή δύ­ο φο­ρές τον τίτ­λο της στήλης που σας ενδιαφέρει και δείτε τα δεδομένα της σε αύξουσα ή φθί­νουσα σει­ρά:Τα κράτη της Ωκεανίας
(πίνακας δεδομένων)

Πατήστε στις εικόνες και μελετήστε τις χώρες της Ωκεανίας. Επιλέξτε μία ή δύ­ο φο­ρές τον τίτ­λο της στήλης που σας ενδιαφέρει και δείτε τα δεδομένα της σε αύ­ξου­σα ή φθί­νουσα σει­ρά:


22 Φεβρουαρίου 2015

Πολυχάρτες της Ευρώπης

Πατήστε στις εικόνες, μελετήστε τους πολυχάρτες και
ανακαλύψτε τις διαφορετικές όψεις της Ευρώπης!

ΠΗΓΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.comΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ευρώπη


Πολυχάρτες της Αφρικής

Πατήστε στις εικόνες, μελετήστε τους πολυχάρτες και
ανακαλύψτε τις διαφορετικές όψεις της Αφρικής!

ΠΗΓΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.comΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Αφρική


Πολυχάρτες της Βόρειας Αμερικής

Πατήστε στις εικόνες, μελετήστε τους πολυχάρτες και
ανακαλύψτε τις διαφορετικές όψεις της Β. Αμερικής!

ΠΗΓΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.comΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Αμερική


Πολυχάρτες της Νότιας Αμερικής

Πατήστε στις εικόνες, μελετήστε τους πολυχάρτες και
ανακαλύψτε τις διαφορετικές όψεις της Ν. Αμερικής!

ΠΗΓΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.comΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Αμερική


Πολυχάρτες της Ωκεανίας

Πατήστε στις εικόνες, μελετήστε τους πολυχάρτες και
ανακαλύψτε τις διαφορετικές όψεις της Ωκεανίας!

ΠΗΓΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.comΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ωκεανία


Μην καπνίζετε!

Από την
Kate
Μαθήτρια της
έκτης τάξης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κάπνισμα


21 Φεβρουαρίου 2015

Το παιδί με το σκέιτμπορντ

Από την
Kate
Μαθήτρια της
έκτης τάξηςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μετακινήσεις


20 Φεβρουαρίου 2015

Ο ρυθμός της καρδιάς

Πατήστε στην εικόνα, μετρήστε τον ρυθμό της καρδιάς και δείτε πώς δι­α­φο­ρο­ποι­εί­ται α­­νά­λο­γα με την κίνηση των ανθρώπων αλλά και την ηλικία τους.


Ορίστε και δυο εικόνες για τη συλλογή σας:


ΠΗΓΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.com


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος


19 Φεβρουαρίου 2015

Βλάβες που προκαλεί το
τσιγάρο στον οργανισμό


ΠΗΓΗ: thetruth.gr | ΕΙΚΟΝΕΣ: molivixarti.blogspot.com,
podilato98.blogspot.com, moh.gov.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κάπνισμα


16 Φεβρουαρίου 2015

Baby monitor

Παθητικό κάπνισμα στη βρεφική ηλικίαΠού νομίζετε ότι πηγαίνει ο καπνός;

Παθητικό κάπνισμα στην παιδική ηλικία

Όταν κάποιοι καπνίζουν κοντά μας (στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο εστιατόριο ή αλ­λού), μας αναγκάζουν να εισπνέουμε τον βλαβερό καπνό του τσιγάρου τους και μας κά­νουν με το ζόρι καπνιστές. Παθητικούς καπνιστές.

Εμείς φροντίζουμε την υγεία μας και τους ζητάμε ευγενικά (αλλά επίμονα) να μας σε­βα­­στούν και να σταματήσουν. Αλήθεια, έχουν σκεφτεί πού πηγαίνει ο κα­πνός τους;ΠΗΓΗ: ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΙΚΟΝΑ:
slideshare.net (επιμέλεια: podilato98.blogspot.com)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κάπνισμα


ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ