Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

31 Ιανουαρίου 2015

Το αναπαραγωγικό σύστημα
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος


30 Ιανουαρίου 2015

Το αναπαραγωγικό σύστημα
(κουίζ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος


29 Ιανουαρίου 2015

Υπερηχογράφημα εμβρύου

Το υπερηχογράφημα είναι μια εξέταση ανώδυνη και ακίνδυνη για το έμβρυο και τη μη­τέ­­ρα. Πραγματοποιείται με τη βοήθεια του υπερηχογράφου, ενός οργάνου που εκ­πέ­μπει ή­χους υψηλής συχνότητας (υπέρηχους), τους οποίους δεν μπο­ρού­με να α­κού­σου­με. Αυ­τοί οι ήχοι ανακλώνται με διαφορετικό τρόπο στα κό­κα­λα, τους μυς και τα διάφορα όρ­γανα του εμβρύου, αναλύονται από υ­πο­λο­γι­στή και δίνουν σε μια ο­θό­νη την εικόνα του.


Με τον τρόπο αυτό ο γιατρός μπορεί να προσδιορίσει το μέγεθος και την ηλικία του εμ­­βρύ­ου αλλά και να διαπιστώσει αν η ανάπτυξή του είναι φυσιολογική.

Πατήστε στην εικόνα για μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση του Ψηφιακού Σχολείου:

Ένα έμβρυο την ώρα που κλοτσάει!

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
| ΕΙΚΟΝΕΣ: Φυσικά ΣΤ΄ τάξης, Ψηφιακό ΣχολείοΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος


Η μαμά γέννησε ένα αυγό!Η μαμά και ο μπαμπάς θέλουν να πουν στα παιδιά τους πώς γίνονται τα μωρά, αλ­λά οι ε­ξη­γή­σεις που δίνουν είναι πολύ αστείες. Η φαντασία τους καλπάζει και μι­λά­νε για δει­­νό­σαυ­ρους, σπόρους μωρών, μωρόπαστες κι ένα σωρό άλλα ξε­καρ­δι­στι­κά.

Όταν στο τέλος τούς λένε ότι βγήκαν από ένα αβγό που γέννησε η μαμά, τα παι­διά α­­πο­φα­σί­ζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να τους... δι­δά­ξουν! Μι­λά­­νε κι αυ­τά για σπόρους, σωληνάρια και αβγά, μόνο που τα α­φη­γού­νται με τον σω­στό τρόπο και τους βάζουν τα γυαλιά!

Το βιβλίο της Μπαμπέτ Κολ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη σε με­τά­φρα­ση του α­γα­πη­μέ­νου μας συγγραφέα Μάνου Κοντολέων. Δείτε το βιντεάκι που α­κο­λου­θεί για να πά­ρε­τε μια ιδέα και αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία!


ΕΙΚΟΝΑ: thegreekz.com | ΒΙΝΤΕΟ: παραμυθάς tvΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος, βιβλία


Οι φάσεις της εγκυμοσύνης
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος


28 Ιανουαρίου 2015

Ο έμμηνος κύκλος της γυναίκας
(παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα και παρακολουθήστε τον έμμηνο (εν + μήνας) κύκλο της γυ­­ναί­κας. Πρό­κει­ται για τον κύκλο ζωής κάθε ωαρίου της από τη στιγμή που ω­ρι­μά­ζει.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος


Η γονιμοποίηση
(παρουσίαση και παιχνίδι)

Παρακολουθήστε τη γονιμοποίηση του ανθρώπου σε
μια όμορφη παρουσίαση του Ψηφιακού Σχολείου...

(πατήστε στην εικόνα)

...και παίξτε, πολιορκώντας το ωάριο με σπερματοζωάρια!

(πατήστε στην εικόνα)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος, παιχνίδια


27 Ιανουαρίου 2015

Ένα πλοίο στη θάλασσα


Από τον Isimad
Από τον Μένιο


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μετακινήσεις


Isimad

O Isimad κατοικεί στη Βόρεια Αθήνα.
Στην έκτη δημοτικού (2014-2015) ξεκίνη-
σε τη συνεργασία του με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΩ
Η αναπαραγωγή του ανθρώπου

Οι ζωντανοί οργανισμοί δημιουργούν απογόνους με την αναπαραγωγή. Με αυτόν τον τρό­πο η ζωή εξασφαλίζει τη συνέχειά της πάνω στη Γη και τα διάφορα είδη ε­­ξα­­κο­λου­­θούν να υπάρχουν.

Οι διαδικασίες της αναπαραγωγής παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία στα φυτά και στα ζώ­α:
● Υπάρχουν οργανισμοί, όπως κάποια είδη φυτών, που αναπαράγονται χωρίς να ζευ­γα­­ρώ­νουν. Αν, για παράδειγμα, κόψουμε και στη συνέχεια φυτέψουμε ένα κλα­δί α­πό βα­σι­­λι­κό, σε μερικές εβδομάδες θα έχει δημιουργηθεί ένα φυτό όμοιο με το αρ­χι­κό.
● Άλλοι οργανισμοί αναπαράγονται με τη μεσολάβηση κάποιου άλλου ζωντανού ορ­γα­­νι­σμού. Τα λουλούδια, για παράδειγμα, αναπαράγονται με τη βοήθεια των με­λισ­σών που με­τα­φέ­ρουν τη γύρη από το ένα άνθος στο άλλο.


Οι περισσότεροι οργανισμοί, όμως, για να δημιουργήσουν απογόνους πρέπει να ζευ­γα­­ρώ­σουν. Αυτό γίνεται ανάμεσα σε δύο άτομα διαφορετικού φύλου (ένα αρ­σε­νι­κό και ένα θη­λυ­κό) με τη βοήθεια ορισμένων οργάνων στο σώμα τους. Το σύ­νο­λο αυ­τών των ορ­­γά­νων ονομάζεται αναπαραγωγικό σύστημα.


Ο άνθρωπος

Ο άνθρωπος δημιουργείται από ένα αρχικό κύτταρο, το οποίο προέρχεται από την έ­νω­­ση δύ­ο κυττάρων, ενός που παράγεται από το σώ­μα της γυναίκας και ε­νός από το σώμα του άν­δρα.
● Το αναπαραγωγικό κύτταρο της γυναίκας λέγεται ωάριο και το αναπαραγωγικό κύτ­τα­­ρο του άνδρα λέγεται σπερματοζωάριο.

Το ωάριο (αριστερά)
είναι πολύ πιο μεγάλο από το σπερματοζωάριο.

Τα αναπαραγωγικά όργανα είναι διαφορετικά στα δύο φύλα, διότι επιτελούν δι­α­φο­ρε­τι­κές λει­τουρ­γί­ες:
● Τα όργανα των ανδρών είναι οι όρχεις, η εκφορητική οδός, η ουρήθρα και το πέ­ος.
● Τα όργανα των γυναικών είναι οι ωοθήκες, οι σάλπιγγες, η μήτρα και ο κόλπος.

Παίξτε εδώ με το αναπαραγωγικό σύστημα του άντρα και της γυναίκας.

ΠΗΓΗ: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ | ΕΙΚΟΝΕΣ: descordesamonarbre.fr, luminaryhealth.com, podilato98.blogspot.com (α­πό Βιολογία Α΄ Γυμνασίου), trinimocha.onsugar.com


Το δέντρο της ζωής (20 βιντεάκια με μαθήματα σεξουαλικής ενημέρωσης)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος


26 Ιανουαρίου 2015

Παίξτε με το αναπαραγωγικό
σύστημα του ανθρώπου

Πατήστε στις εικόνες, ταξινομήστε τα βασικά αναπαραγωγικά όργανα
του άντρα και της γυναίκας και βρείτε τη λειτουργία που επιτελούν:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος, παιχνίδια


Η αναπαραγωγή των ζωντανών οργανισμών
(παρουσίαση)

Κάποιοι οργανισμοί αναπαράγονται χωρίς να ζευγαρώνουν, οι περισσότεροι ό­μως δη­μι­ουρ­γούν απογόνους με άτομα διαφορετικού φύλου. Πατήστε στην ει­κό­να για πε­ρισ­σό­τε­ρες πληροφορίες:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος


Ερωτευμένα φίδια

Μεγάλα... μπλεξίματα!
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: θέματα με ζώα


22 Ιανουαρίου 2015

Προετοιμάσου από τώρα για τον σεισμό

Εικονογραφημένες οδηγίες αυτοπροστασίας

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) έχει ε­πι­με­λη­θεί ο­ρι­­σμέ­νες πολύ χρήσιμες οδηγίες σχετικά με το πώς πρέπει να συ­μπε­ρι­φε­ρό­μα­στε πριν, κα­τά τη διάρκεια και μετά από έναν σεισμό. Ας τις μελετήσουμε και ας τις συ­ζη­τή­σου­με με την οικογένεια και τους συμμαθητές μας, διότι οι σει­σμοί είναι πολύ συ­νη­θι­σμέ­νο φαι­νό­­με­νο στη χώρα μας. Οι περισσότεροι έ­χουν μι­κρό μέγεθος και δεν προ­κα­λούν ιδιαίτερα προ­βλή­μα­τα, εμείς όμως οφείλουμε σε κάθε περίπτωση να εί­μα­στε προετοιμασμένοι...

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ

Προετοιμάσου!

(δείτε την εικόνα σε πλήρες μέγεθος εδώ)ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ

Προστάτεψε τον εαυτό σου!

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ

Εφάρμοσε το προσεισμικό σχέδιό σου!
Πατήστε στην παρακάτω εικόνα και αποθηκεύστε την αφίσα......αλλά και το βιβλιαράκι με τις αναλυτικές οδηγίες:Και μην ξεχνάτε:


ΠΗΓΗ: oasp.gr | ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.comΤο μπερδεμένο ποίημα

Από τον Olympic

Κυρίες και κύριοι σας παρουσιάζω το «μπερδεμένο
ποίημα» το οποίο δύσκολα καταλαβαίνετε!
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: αστεία


Olympic

O Olympic κατοικεί στη Βόρεια Αθήνα.
Στην έκτη δημοτικού (2014-2015) ξεκίνη-
σε τη συνεργασία του με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΩ
19 Ιανουαρίου 2015

Οι συνέπειες των σεισμών και
των ηφαιστείων στη ζωή μας


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωγραφία


18 Ιανουαρίου 2015

Οικοσυστήματα
(κουίζ)


Η επίδραση του ανθρώπου στο οικοσύστημα
(διαδραστικές παρουσιάσεις)

Οι δραστηριότητες του ανθρώπου προξενούν κατά κανόνα ζημιές ή και α­νε­πα­νόρ­θω­τες βλά­βες στο οικοσύστημα, μέρος του οποίου είναι και ο ίδιος. Τέτοια πα­ρα­δείγ­μα­τα εί­ναι
● η ανεξέλεγκτη υλοτομία και οι πυρκαγιές (τα δάση είναι πολύτιμα και επειδή α­πο­τε­λούν τον βιότοπο χιλιάδων ζωντανών οργανισμών),
● η διαρκής χρήση φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων (ο αέρας, το νερό και το έ­δα­φος γε­μί­ζουν με βλαβερές ουσίες),
● η ανεξέλεγκτη θήρευση και αλιεία αλλά και η εξόντωση ζώων που... ενοχλούν.

(πατήστε στην εικόνα)

Ευτυχώς, κάποιες φορές η παρέμβαση του ανθρώπου στο οικοσύστημα είναι θε­τι­κή για τους ζωντανούς οργανισμούς. Μερικά τέτοια παραδείγματα είναι η δι­α­φύ­λα­ξη των υ­δρο­βι­ό­το­πων, η δημιουργία εθνικών δρυμών αλλά και η προ­στα­σί­α των ζώων που απειλού­νται με εξαφάνιση.

(πατήστε στην εικόνα)

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος, περιβάλλον


16 Ιανουαρίου 2015

Το λιβάδι της ζωής

Παίξτε με την τροφική αλυσίδα!

Πατήστε στην εικόνα και δημιουργήστε μια τροφική αλυσίδα από φυτά, κουνέλια και α­­λε­­­πού­­δες μέσα σε ένα οικοσύστημα (λιβάδι). Αποφασίστε τον αρχικό πλη­­­θυ­­­σμό τους με τα κου­μπιά + και –, ξεκινήστε το παιχνίδι και παρατηρήστε τις αλ­­­λα­­­γές που θα συμβούν τα ε­πό­με­να 50 χρόνια!


Οι τροφικές σχέσεις ανάμεσα στους ζωντανούς οργανισμούς δεν εξαρτώνται μό­­­νο α­πό τα εί­δη που υπάρχουν αλλά και από τον πληθυσμό τους. Σιγουρευτείτε ό­­­τι το χορ­τά­ρι εί­ναι πε­ρισ­σό­τε­ρο από τα κουνέλια και τα κουνέλια περισσότερα α­­­πό τις α­λε­πού­δες, ώστε να δι­α­τη­ρη­θεί το οικοσύστημά σας. Βέβαια, έχει εν­­­δι­­­α­­­φέ­­­ρον να... α­να­πο­δο­γυ­ρί­σε­τε την πυ­ρα­μί­δα (με περισσότερες αλεπούδες) ή να κά­­­νε­­­τε άλλους συν­δυ­α­σμούς (π.χ. με πε­­ρισ­σό­τε­ρα κουνέλια). Πειραματιστείτε ά­­­φο­­­βα, κανένα έμβιο δε θα κινδυνέψει στην πραγ­­μα­τι­κό­τη­τα!

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΗ... ΚΑΙ ΑΠΙΘΑΝΟΙ! | ΠΑΙΧΝΙΔΙ: puzzling.caret.cam.ac.uk


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ζωή, παιχνίδια, περιβάλλον


15 Ιανουαρίου 2015

Εφόδια για την περίπτωση σεισμού

Πατήστε στην εικόνα κι επισκεφθείτε το σπίτι του Ιάσονα και της Δανάης. Α­να­ζη­τή­στε με το ποντίκι σας τα αντικείμενα με τα οποία είναι εφοδιασμένοι για την πε­ρί­πτω­ση σεισμού και σύρετέ τα στις έξι ειδικές θέσεις. Μετά ελέγξτε αν τα έ­χε­τε στο δι­κό σας σπίτι!


ΠΗΓΗ: imeakia.grΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: παιχνίδια


Τι κάνουμε σε περίπτωση σεισμού;
(κουίζ)

Πόσο έτοιμοι είστε να αντιμετωπίσετε έναν σεισμό; Πατήστε
στην εικόνα και αναζητήστε κάθε φορά τη σωστή απάντηση!


ΠΗΓΗ: imeakia.gr
Το λεξιλόγιο του σεισμού

Εστία, επίκεντρο, σεισμογόνο ρήγμα, σεισμικά κύματα, μέγεθος σεισμού. Πατήστε στην ει­κό­να, κάντε κλικ στις φράσεις για βοήθεια και στη συνέχεια μετακινήστε με το ποντίκι σας τους ορισμούς στην κατάλληλη θέση.


ΠΗΓΗ: imeakia.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωγραφία, λεξιλόγιο


Μια πατάτα πάει στην παραλία

Από τη lili-mikroula


Είναι μια πατάτα που την έχω ζωγραφίσει με μαύρο μαρκαδόρο και που έχω βά­λει ο­δο­ντο­γλυ­φί­δες για χέρια και πόδια.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διατροφή, κατασκευές


lili-mikroula

Η lili-mikroula κατοικεί στη Βόρεια Αθήνα.
Στην έκτη δημοτικού (2014-2015) ξεκίνη-
σε τη συνεργασία της με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΩ
Μαυρίστε τα τμήματα που έχουν τελεία

Πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΗ: imeakia.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: παιχνίδια με τελείες


14 Ιανουαρίου 2015

Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό

Ένα παράδειγμα τροφικής αλυσίδας

(πατήστε στην εικόνα)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ζώα, περιβάλλον


Από τι αποτελείται ένα οικοσύστημα;
(διαδραστική παρουσίαση)

Ένα οικοσύστημα περιλαμβάνει τόσο βιοτικά στοιχεία (οι ζωντανοί οργανισμοί της πε­ρι­­ο­χής) όσο και αβιοτικά στοιχεία (παράγοντες όπως η σύσταση του ε­δά­φους, η η­λι­ο­φά­­νει­α, οι βροχοπτώσεις, οι άνεμοι κ.ά.).
● Αυτά τα δύο στοιχεία επηρεάζουν διαρκώς το ένα το άλλο, δηλαδή αλ­λη­λε­πι­δρούν.

Πατήστε στην εικόνα για περισσότερες πληροφορίες:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: περιβάλλον


13 Ιανουαρίου 2015

Ο άνθρωπος και το φυσικό περιβάλλον
(διαδραστικό χρονολόγιο)

Πατήστε στην εικόνα και περάστε το ποντίκι σας από τα σκίτσα και τις φω­το­γρα­φί­ες κά­­θε ε­πο­χής. Η αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον του εί­ναι μια πολύ πα­λιά ι­στο­ρί­α...
Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον
(παρουσίαση και κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και διακρίνετε το φυσικό
περιβάλλον από το ανθρωπογενές:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος, περιβάλλον


11 Ιανουαρίου 2015

Ο χειμώνας δεν αστειεύεται!

Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας


Για να μην κινδυνεύσουμε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα, αρκούν με­ρι­­κές α­­πλές κινήσεις:
● Ενημερωνόμαστε διαρκώς από τα ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση κτλ.) για την ε­ξέ­λι­ξη των καιρικών φαινομένων. Παρακολουθούμε με προσοχή τις επίσημες προ­ει­δο­ποι­ή­σεις.
● Προγραμματίζουμε τις μετακινήσεις μας, ώστε να μη συμπέσουν με την αιχμή των και­­ρι­κών φαινομένων.
● Εξοπλίζουμε το αυτοκίνητό μας με όλα τα απαραίτητα μέσα. Φροντίζουμε να έ­χου­με α­δι­­ά­­βρο­­χο, κουτί πρώτων βοηθειών, αντιολισθητικές αλυσίδες, α­ντι­ψυ­κτι­κά υ­γρά, αλλά και να γνωρίζουμε πώς να τα χρησιμοποιούμε.
● Εάν είναι απαραίτητο να μετακινηθούμε με τα πόδια, φοράμε τα κατάλληλα ρού­χα και πα­πού­­τσια. Προτιμάμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις με­τα­κι­νή­σεις μας.ΠΗΓΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.comΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: υγεία-κίνδυνοι, χρόνος