31 Ιανουαρίου 2015

Το αναπαραγωγικό σύστημα
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος


30 Ιανουαρίου 2015

29 Ιανουαρίου 2015

Υπερηχογράφημα εμβρύου

Το υπερηχογράφημα είναι μια εξέταση ανώδυνη και ακίνδυνη για το έμβρυο και τη μη­τέ­­ρα. Πραγματοποιείται με τη βοήθεια του υπερηχογράφου, ενός οργάνου που εκ­πέ­μπει ή­χους υψηλής συχνότητας (υπέρηχους), τους οποίους δεν μπο­ρού­με να α­κού­σου­με. Αυ­τοί οι ήχοι ανακλώνται με διαφορετικό τρόπο στα κό­κα­λα, τους μυς και τα διάφορα όρ­γανα του εμβρύου, αναλύονται από υ­πο­λο­γι­στή και δίνουν σε μια ο­θό­νη την εικόνα του.Με τον τρόπο αυτό ο γιατρός μπορεί να προσδιορίσει το μέγεθος και την ηλικία του εμ­­βρύ­ου αλλά και να διαπιστώσει αν η ανάπτυξή του είναι φυσιολογική.

Πατήστε στην εικόνα για μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση του Ψηφιακού Σχολείου:

Ένα έμβρυο την ώρα που κλοτσάει!

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
| ΕΙΚΟΝΕΣ: Φυσικά ΣΤ΄ τάξης, Ψηφιακό ΣχολείοΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος


Η μαμά γέννησε ένα αυγό!Η μαμά και ο μπαμπάς θέλουν να πουν στα παιδιά τους πώς γίνονται τα μωρά, αλ­λά οι ε­ξη­γή­σεις που δίνουν είναι πολύ αστείες. Η φαντασία τους καλπάζει και μι­λά­νε για δει­­νό­σαυ­ρους, σπόρους μωρών, μωρόπαστες κι ένα σωρό άλλα ξε­καρ­δι­στι­κά.

Όταν στο τέλος τούς λένε ότι βγήκαν από ένα αβγό που γέννησε η μαμά, τα παι­διά α­­πο­φα­σί­ζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να τους... δι­δά­ξουν! Μι­λά­­νε κι αυ­τά για σπόρους, σωληνάρια και αβγά, μόνο που τα α­φη­γού­νται με τον σω­στό τρόπο και τους βάζουν τα γυαλιά!

Το βιβλίο της Μπαμπέτ Κολ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη σε με­τά­φρα­ση του α­γα­πη­μέ­νου μας συγγραφέα Μάνου Κοντολέων. Δείτε το βιντεάκι που α­κο­λου­θεί για να πά­ρε­τε μια ιδέα και αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία!


ΕΙΚΟΝΑ: thegreekz.com | ΒΙΝΤΕΟ: παραμυθάς tvΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος, βιβλία


Οι φάσεις της εγκυμοσύνης
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος


28 Ιανουαρίου 2015

Ο έμμηνος κύκλος της γυναίκας
(παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα και παρακολουθήστε τον έμμηνο (εν + μήνας) κύκλο της γυ­­ναί­κας. Πρό­κει­ται για τον κύκλο ζωής κάθε ωαρίου της από τη στιγμή που ω­ρι­μά­ζει.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος


Η γονιμοποίηση
(παρουσίαση και παιχνίδι)

Παρακολουθήστε τη γονιμοποίηση του ανθρώπου σε
μια όμορφη παρουσίαση του Ψηφιακού Σχολείου...

(πατήστε στην εικόνα)

...και παίξτε, πολιορκώντας το ωάριο με σπερματοζωάρια!

(πατήστε στην εικόνα)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος, παιχνίδια


27 Ιανουαρίου 2015

Ένα πλοίο στη θάλασσα


Από τον
Isimad
Μαθητής της
έκτης τάξης
Από τον
Μένιο
Μαθητής της
έκτης τάξης


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μετακινήσεις


Isimad

O Isimad κατοικεί στη Βόρεια Αθήνα. Στην έκτη δη­μο­τι­κού (2014-2015) συ­νερ­γά­στη­κε με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.

Isimad
Η αναπαραγωγή του ανθρώπου

Οι ζωντανοί οργανισμοί δημιουργούν απογόνους με την αναπαραγωγή. Με αυτόν τον τρό­πο η ζωή εξασφαλίζει τη συνέχειά της πάνω στη Γη και τα διάφορα είδη ε­­ξα­­κο­λου­­θούν να υπάρχουν.

Οι διαδικασίες της αναπαραγωγής παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία στα φυτά και στα ζώ­α:
● Υπάρχουν οργανισμοί, όπως κάποια είδη φυτών, που αναπαράγονται χωρίς να ζευ­γα­­ρώ­νουν. Αν, για παράδειγμα, κόψουμε και στη συνέχεια φυτέψουμε ένα κλα­δί α­πό βα­σι­­λι­κό, σε μερικές εβδομάδες θα έχει δημιουργηθεί ένα φυτό όμοιο με το αρ­χι­κό.
● Άλλοι οργανισμοί αναπαράγονται με τη μεσολάβηση κάποιου άλλου ζωντανού ορ­γα­­νι­σμού. Τα λουλούδια, για παράδειγμα, αναπαράγονται με τη βοήθεια των με­λισ­σών που με­τα­φέ­ρουν τη γύρη από το ένα άνθος στο άλλο.


Οι περισσότεροι οργανισμοί, όμως, για να δημιουργήσουν απογόνους πρέπει να ζευ­γα­­ρώ­σουν. Αυτό γίνεται ανάμεσα σε δύο άτομα διαφορετικού φύλου (ένα αρ­σε­νι­κό και ένα θη­λυ­κό) με τη βοήθεια ορισμένων οργάνων στο σώμα τους. Το σύ­νο­λο αυ­τών των ορ­­γά­νων ονομάζεται αναπαραγωγικό σύστημα.


Ο άνθρωπος

Ο άνθρωπος δημιουργείται από ένα αρχικό κύτταρο, το οποίο προέρχεται από την έ­νω­­ση δύ­ο κυττάρων, ενός που παράγεται από το σώ­μα της γυναίκας και ε­νός από το σώμα του άν­δρα.
● Το αναπαραγωγικό κύτταρο της γυναίκας λέγεται ωάριο και το α­να­πα­ρα­γω­γι­κό κύτ­τα­­ρο του άνδρα λέγεται σπερματοζωάριο.

Το ωάριο (αριστερά)
είναι πολύ πιο μεγάλο από
το σπερματοζωάριο.


Τα αναπαραγωγικά όργανα είναι διαφορετικά στα δύο φύλα, διότι επιτελούν δι­α­φο­ρε­τι­κές λει­τουρ­γί­ες:
● Τα όργανα των ανδρών είναι οι όρχεις, η εκφορητική οδός, η ουρήθρα και το πέ­ος.
● Τα όργανα των γυναικών είναι οι ωοθήκες, οι σάλπιγγες, η μήτρα και ο κόλπος.


Παίξτε εδώ με το αναπαραγωγικό σύστημα του άντρα και της γυναίκας.


ΠΗΓΗ: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ | ΕΙΚΟΝΕΣ: descordesamonarbre.fr, luminaryhealth.com, podilato98.blogspot.com (α­πό Βιολογία Α΄ Γυμνασίου), trinimocha.onsugar.comΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος


26 Ιανουαρίου 2015

Παίξτε με το αναπαραγωγικό
σύστημα του ανθρώπου

Πατήστε στις εικόνες, ταξινομήστε τα βασικά αναπαραγωγικά όργανα
του άντρα και της γυναίκας και βρείτε τη λειτουργία που επιτελούν:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος, παιχνίδια


Η αναπαραγωγή των ζωντανών οργανισμών
(παρουσίαση)

Κάποιοι οργανισμοί αναπαράγονται χωρίς να ζευγαρώνουν, οι περισσότεροι ό­μως δη­μι­ουρ­γούν απογόνους με άτομα διαφορετικού φύλου. Πατήστε στην ει­κό­να για πε­ρισ­σό­τε­ρες πληροφορίες:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος


Ερωτευμένα φίδια

Μεγάλα μπλεξίματα!
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: θέματα με ζώα


22 Ιανουαρίου 2015

Το μπερδεμένο ποίημα

Από τον
Olympic
Μαθητής της
έκτης τάξης

Κυρίες και κύριοι σας παρουσιάζω το «μπερδεμένο
ποίημα» το οποίο δύσκολα καταλαβαίνετε!
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: αστεία


Olympic

O Olympic κατοικεί στη Βόρεια Αθήνα. Στην έκτη δη­μο­τι­κού (2014-2015) συ­νερ­γά­στη­κε με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.

Olympic
19 Ιανουαρίου 2015

18 Ιανουαρίου 2015

Οικοσυστήματα
(κουίζ)


Η επίδραση του ανθρώπου στο οικοσύστημα
(διαδραστικές παρουσιάσεις)

Οι δραστηριότητες του ανθρώπου προξενούν κατά κανόνα ζημιές ή και α­νε­πα­νόρ­θω­τες βλά­βες στο οικοσύστημα, μέρος του οποίου είναι και ο ίδιος. Τέτοια πα­ρα­δείγ­μα­τα εί­ναι
● η ανεξέλεγκτη υλοτομία και οι πυρκαγιές (τα δάση είναι πολύτιμα και επειδή α­πο­τε­λούν τον βιότοπο χιλιάδων ζωντανών οργανισμών),
● η διαρκής χρήση φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων (ο αέρας, το νερό και το έ­δα­φος γε­μί­ζουν με βλαβερές ουσίες),
● η ανεξέλεγκτη θήρευση και αλιεία αλλά και η εξόντωση ζώων που... ε­νο­χλούν.

(πατήστε στην εικόνα)

Ευτυχώς, κάποιες φορές η παρέμβαση του ανθρώπου στο οικοσύστημα είναι θε­τι­κή για τους ζωντανούς οργανισμούς. Μερικά τέτοια παραδείγματα είναι η δι­α­φύ­λα­ξη των υ­δρο­βι­ό­το­πων, η δημιουργία εθνικών δρυμών αλλά και η προ­στα­σί­α των ζώων που απειλού­νται με εξαφάνιση.

(πατήστε στην εικόνα)

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος, περιβάλλον


16 Ιανουαρίου 2015

Το λιβάδι της ζωής

Παίξτε με την τροφική αλυσίδα!

Πατήστε στην εικόνα και δημιουργήστε μια τροφική αλυσίδα από φυτά, κουνέλια και α­­λε­­­πού­­δες μέσα σε ένα οικοσύστημα (λιβάδι). Αποφασίστε τον αρχικό πλη­­­θυ­­­σμό τους με τα κου­μπιά + και –, ξεκινήστε το παιχνίδι και παρατηρήστε τις αλ­­­λα­­­γές που θα συμβούν τα ε­πό­με­να 50 χρόνια!


Οι τροφικές σχέσεις ανάμεσα στους ζωντανούς οργανισμούς δεν εξαρτώνται μό­­­νο α­πό τα εί­δη που υπάρχουν αλλά και από τον πληθυσμό τους. Σιγουρευτείτε ό­­­τι το χορ­τά­ρι εί­ναι πε­ρισ­σό­τε­ρο από τα κουνέλια και τα κουνέλια περισσότερα α­­­πό τις α­λε­πού­δες, ώστε να δι­α­τη­ρη­θεί το οικοσύστημά σας. Βέβαια, έχει εν­­­δι­­­α­­­φέ­­­ρον να... α­να­πο­δο­γυ­ρί­σε­τε την πυ­ρα­μί­δα (με περισσότερες αλεπούδες) ή να κά­­­νε­­­τε άλλους συν­δυ­α­σμούς (π.χ. με πε­­ρισ­σό­τε­ρα κουνέλια). Πειραματιστείτε ά­­­φο­­­βα, κανένα έμβιο δε θα κινδυνέψει στην πραγ­­μα­τι­κό­τη­τα!

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΗ... ΚΑΙ ΑΠΙΘΑΝΟΙ! | ΠΑΙΧΝΙΔΙ: puzzling.caret.cam.ac.uk


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ζωή, παιχνίδια, περιβάλλον


15 Ιανουαρίου 2015

Εφόδια για την περίπτωση σεισμού

Πατήστε στην εικόνα κι επισκεφθείτε το σπίτι του Ιάσονα και της Δανάης. Α­να­ζη­τή­στε με το ποντίκι σας τα αντικείμενα με τα οποία είναι εφοδιασμένοι για την πε­ρί­πτω­ση σεισμού και σύρετέ τα στις έξι ειδικές θέσεις. Μετά ελέγξτε αν τα έ­χε­τε στο δι­κό σας σπίτι!


ΠΗΓΗ: imeakia.grΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: παιχνίδια


Τι κάνουμε σε περίπτωση σεισμού;
(κουίζ)

Πόσο έτοιμοι είστε να αντιμετωπίσετε έναν σεισμό; Πατήστε
στην εικόνα και αναζητήστε κάθε φορά τη σωστή απάντηση!


ΠΗΓΗ: imeakia.gr
Το λεξιλόγιο του σεισμού

Εστία, επίκεντρο, σεισμογόνο ρήγμα, σεισμικά κύματα, μέγεθος σεισμού. Πα­τή­στε στην ει­κό­να, κάντε κλικ στις φράσεις για βοήθεια και στη συνέχεια με­τα­κι­νή­στε με το ποντίκι σας τους ορισμούς στην κατάλληλη θέση.


ΠΗΓΗ: imeakia.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωγραφία, λεξιλόγιο


Μια πατάτα πάει στην παραλία

Από τη
lili-mikroula
Μαθήτρια της
έκτης τάξης


Είναι μια πατάτα που την έχω ζωγραφίσει με μαύρο μαρκαδόρο και που έχω βά­λει ο­δο­ντο­γλυ­φί­δες για χέρια και πόδια.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διατροφή, κατασκευές


lili-mikroula

Η lili-mikroula κατοικεί στη Βόρεια Αθήνα. Στην έκτη δη­μο­τι­κού (2014-2015) συ­νερ­γά­στη­κε με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.

lili-mikroula
Μαυρίστε τα τμήματα που έχουν τελεία

Πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΗ: imeakia.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: παιχνίδια με τελείες


14 Ιανουαρίου 2015

Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό

Ένα παράδειγμα τροφικής αλυσίδας

(πατήστε στην εικόνα)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ζώα, περιβάλλον


Από τι αποτελείται ένα οικοσύστημα;
(διαδραστική παρουσίαση)

Ένα οικοσύστημα περιλαμβάνει τόσο βιοτικά στοιχεία (οι ζωντανοί οργανισμοί της πε­ρι­­ο­χής) όσο και αβιοτικά στοιχεία (παράγοντες όπως η σύσταση του ε­δά­φους, η η­λι­ο­φά­­νει­α, οι βροχοπτώσεις, οι άνεμοι κ.ά.).
● Αυτά τα δύο στοιχεία επηρεάζουν διαρκώς το ένα το άλλο, δηλαδή αλ­λη­λε­πι­δρούν.

Πατήστε στην εικόνα για περισσότερες πληροφορίες:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: περιβάλλον


13 Ιανουαρίου 2015

Ο άνθρωπος και το φυσικό περιβάλλον
(διαδραστικό χρονολόγιο)

Πατήστε στην εικόνα και περάστε το ποντίκι σας από τα σκίτσα και τις φω­το­γρα­φί­ες κά­­θε ε­πο­χής. Η αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον του εί­ναι μια πολύ πα­λιά ι­στο­ρί­α...
Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον
(παρουσίαση και κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και διακρίνετε το φυσικό
περιβάλλον από το ανθρωπογενές:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος, περιβάλλον


11 Ιανουαρίου 2015

Ο χειμώνας δεν αστειεύεται!

Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας


Για να μην κινδυνεύσουμε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα, αρκούν με­ρι­­κές α­­πλές κινήσεις:
● Ενημερωνόμαστε διαρκώς από τα ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση κτλ.) για την ε­ξέ­λι­ξη των καιρικών φαινομένων. Παρακολουθούμε με προσοχή τις επίσημες προ­ει­δο­ποι­ή­σεις.
● Προγραμματίζουμε τις μετακινήσεις μας, ώστε να μη συμπέσουν με την αιχμή των και­­ρι­κών φαινομένων.
● Εξοπλίζουμε το αυτοκίνητό μας με όλα τα απαραίτητα μέσα. Φροντίζουμε να έ­χου­με α­δι­­ά­­βρο­­χο, κουτί πρώτων βοηθειών, αντιολισθητικές αλυσίδες, α­ντι­ψυ­κτι­κά υ­γρά, αλλά και να γνωρίζουμε πώς να τα χρησιμοποιούμε.
● Εάν είναι απαραίτητο να μετακινηθούμε με τα πόδια, φοράμε τα κατάλληλα ρού­χα και πα­πού­­τσια. Προτιμάμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις με­τα­κι­νή­σεις μας.ΠΗΓΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.comΈγκαιρη ενημέρωση για επικίνδυνα
φυσικά φαινόμενα

Πέντε αφίσες από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αν πατήσετε πά­­νω τους, θα τις δείτε σε πλήρες μέγεθος και θα διαβάσετε το κείμενο ευ­­κο­­λό­­τε­­ρα.

 1  Προστασία από σεισμούς


 2  Προστασία από έντονα καιρικά φαινόμενα


 3  Προστασία από δασικές πυρκαγιέςΠΗΓΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.com10 Ιανουαρίου 2015

Προστασία από σεισμούς

Από τη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής ΠροστασίαςΠερισσότερες οδηγίες μπορείτε να βρείτε
εδώ, αλλά και στην εικόνα που ακολουθεί:


ΠΗΓΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ: podilato98.blogspot.comΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωγραφία


Προστασία από έντονα καιρικά φαινόμενα

Από τη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας


Περισσότερες οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ,
εδώ, αλλά και στην εικόνα που ακολουθεί:


ΠΗΓΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ: podilato98.blogspot.comΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: καλοκαίρι, περιβάλλον


Προστασία από δασικές πυρκαγιές

Από τη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας


Περισσότερες οδηγίες μπορείτε να βρείτε
εδώ, αλλά και στην εικόνα που ακολουθεί:


ΠΗΓΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ: podilato98.blogspot.comΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: καλοκαίρι, περιβάλλον


9 Ιανουαρίου 2015

Οι λιθοσφαιρικές πλάκες της Γης
(διαδραστικές παρουσιάσεις)

Οι λιθοσφαιρικές πλάκες της Γης βρίσκονται σε διαρκή κίνηση με α­­πο­­τέ­­λε­σμα τη δημιουργία σεισμών και ηφαιστείων στα σημεία όπου συ­­γκρού­­ο­­νται. Πα­τή­στε στις εικόνες για περισσότερες πληροφορίες:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωγραφία


ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ