31 Δεκεμβρίου 2012

Αντίο 2012!

(από τη σειρά του Αρκά «Η ζωή μετά»)


ΕΙΚΟΝΕΣ: businesslounge.net.au, sesca.co.uk, prezatv.blogspot.com


Κόμικς-ΣκίτσαΠρωτοχρονιάΧρόνος

Πρωτοχρονιάτικα έθιμα στην Ελλάδα

Από τη Zoe01Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Η βασιλόπιτα

Στην πλειοψηφία τους οι Έλληνες κόβουν τη βασιλόπιτα αμέσως μετά την αλ­λα­γή του χρό­νου. Σε μερικές όμως, περιοχές της Ελλάδας η βασιλόπιτα κό­βε­ται στο με­ση­με­ρια­νό τρα­πέ­ζι, ανήμερα του Αγίου Βασιλείου την 1η Ι­α­νου­α­ρί­ου. Ό­πο­τε πάντως και αν κοπεί, α­κο­λου­θεί­ται το ίδιο εθιμοτυπικό: Ο νοικοκύρης τη σταυ­ρώ­νει τρεις φο­ρές με ένα μαχαίρι και με­τά αρχίζει να κόβει τα κομμάτια. Το πρώ­το είναι του Χρι­στού, το δεύτερο της Πα­να­γί­ας, το τρίτο του Αγίου Βα­σι­λεί­ου, το τέταρτο του σπιτιού και α­κο­λου­θούν τα κομμάτια των με­λών της οι­κο­γέ­νει­ας με σειρά ηλικίας.

Χαρτοπαιξία

Αγαπημένο έθιμο των Ελλήνων τις μέρες της Πρωτοχρονιάς είναι να δο­κι­μά­ζουν την τύ­χη τους. Εκτός από το κρατικό λαχείο, υπάρχει επίσης η χαρτοπαιξία και τα ζάρια σε κα­φε­νεί­α, λέσχες και σπίτια.

Πυροτεχνήματα

Τα τελευταία χρόνια έχουν καθιερωθεί τα πυροτεχνήματα στις κεντρικές πλα­τεί­ες των πό­λε­ων. Είναι με ευθύνη και διοργάνωση των δημοτικών αρχών που ε­πί­σης φρο­ντί­ζουν για τον εορταστικό στολισμό των πόλεων, αλλά και τη δι­ορ­γά­νω­ση μου­σι­κών εκδηλώ­σεων για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Το ποδαρικό

Πολλοί άνθρωποι είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ακόμα και σήμερα σχετικά με το ποιος θα κά­νει πο­δα­ρι­κό στο σπίτι τους, δηλαδή ποιος θα μπει πρώτος στο σπίτι τους τον και­νούρ­γιο χρό­νο. Έτσι, από την παραμονή λένε σε κάποιο δικό τους άν­θρω­πο, που τον θεω­ρούν κα­λό­τυ­χο και γουρλή, να έρθει την Πρωτοχρονιά να τους κάνει πο­δα­ρι­κό. Πολλές φορές προ­τι­μούν ένα μικρό παιδί για να κάνει πο­δα­ρι­κό, γιατί τα παιδιά εί­ναι αθώα και στην καρ­διά τους δεν υπάρχει η ζήλια και η κακία.

Οι κολόνιες

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς το βράδυ, οι κάτοικοι της πόλης γεμάτοι χαρά για τον ερ­χο­μό του νέου χρόνου κατεβαίνουν στο δρόμο κρατώντας μπουκάλια με κο­λό­νια και ραί­νουν ο ένας τον άλλο τραγουδώντας: «Ήρθαμε με ρόδα και με αν­θούς να σας ειπού­με Χρό­νους Πολλούς».

Στις Κυκλάδες

Στις Κυκλάδες θεωρούν καλό οιωνό να φυσάει βοριάς την πρωτοχρονιά. Επίσης θε­ω­ρούν κα­λό σημάδι αν έρθει στην αυλή τους περιστέρι τη μέρα αυτή. Αν όμως πε­τά­ξει πά­νω από το σπιτικό τους κοράκι τους βάζει σε σκέψεις μελαγχολικές ό­τι τάχα τους πε­ρι­μέ­νουν συμ­φο­ρές.

Το ρόδι

Το ρόδι είναι σύμβολο αφθονίας, γονιμότητας και καλής τύχης. Σε πολλά μέρη της Ελ­λά­δας κρεμούσαν στο κάθε σπίτι, από το φθινόπωρο, ένα ρόδι. Μετά τη Με­γά­λη Λει­τουρ­γί­α της Πρωτοχρονιάς το πετούσαν με δύναμη στο κατώφλι για να σπάσει σε χί­λια κομμάτια κι έ­λε­γαν: «Χρόνια Πολλά! Ευτυχισμένος ο και­νούρ­γιος χρόνος!».

Διασκέδαση

Όλη την περίοδο των γιορτών ο κόσμος βγαίνει περισσότερο τα βράδια κι η κί­νη­ση στα μπαρ και τα κλαμπ είναι αυξημένη. Ειδικά το βράδυ της παραμονής της Πρω­το­χρο­νιάς γί­νε­ται το αδιαχώρητο μετά τα μεσάνυχτα και η κίνηση στους δρό­μους είναι τέ­τοια που τα αυ­το­κί­νη­τα προχωρούν σημειωτόν. Η διασκέδαση συ­νε­χί­ζε­ται μέχρι την ανατολή του ή­λιου.

ΠΗΓΗ: madata.gr

30 Δεκεμβρίου 2012

Χριστούγεννα στη Γερμανία

Από τη Nasia28Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Στη Γερμανία, το διάστημα που προηγείται των Χριστουγέννων είναι πολύ ση­μα­ντι­κό. Για τις οικογένειες, τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα, το χριστουγεννιάτικο κέικ α­πο­τε­λούν τα πα­ρα­δο­σι­α­κά έθιμα της περιόδου. Χαρακτηριστικές είναι και οι χρι­στου­γεν­νιά­τι­κες αγορές στο κέντρο κάθε πόλης που εμφανίζονται από το πρώ­το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο του Δεκεμβρί­ου και τελειώνουν την παραμονή των Χρι­στου­γέν­νων.

Στις 6 Δεκεμβρίου γιορτάζεται ο Σάνκτ Νίκολαους (ο Άγιος Νικόλαος) που είναι πα­ρό­μοι­ος του Άγιου Βασιλείου ως προς το έθιμο των δώρων. Στη λαογραφική του έκ­δο­ση, φέρνει δώ­ρα στα καλά παιδιά, αλλά και ένα δεματάκι βέργες για να δεί­ρει τα παι­δά­κια που δεν ή­ταν φρόνιμα.

Οι Γερμανοί δίνουν μεγάλο βάρος στη διακόσμηση των σπιτιών τους την περίοδο των ε­ορ­τών των Χριστουγέννων. Γύρω από τα παράθυρα βάζουν ηλεκτρικά κε­ρά­κια ή λα­μπιό­νια και στα τζάμια τοποθετούν πολύχρωμες χρι­στου­γεν­νιά­τι­κες φι­γού­ρες, ενώ στον κήπο στο­λί­ζουν ένα αληθινό φυτεμένο έλατο με λαμπάκια.

Επίσης, στη Γερμανία συναντάται συχνά το έθιμο του λεγόμενου Adventskranz. Πρό­κει­ται για ένα κηροπήγιο από κλαδιά ελάτου που είναι πλεγμένα έτσι ώστε να σχη­μα­τί­ζουν ένα στε­φά­νι. Στο στεφάνι απάνω είναι τέσσερις θέσεις με κεριά, που συμ­βο­λί­ζουν τις τέσσερις τε­λευ­ταί­ες εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα. Κά­θε Κυριακή α­νά­βουν ένα κερί παραπάνω, με­τρώ­ντας αντίστροφα τον χρόνο που α­πο­μέ­νει για τον ερ­χο­μό των Χρι­στουγέννων. Δη­λα­δή τέσσερις βδομάδες πριν τα Χριστούγεννα α­νά­βουν ένα κερί, την επόμενη βδο­μά­δα δύ­ο, τη μεθεπόμενη τρί­α και τελικά την τε­λευ­ταί­α Κυριακή, πριν τα Χριστούγεννα, ανάβουν τέσ­σε­ρα κε­ριά.

Σε όλα τα σχολεία, από το νηπιαγωγείο ώς το γυμνάσιο, γίνεται χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη ε­ορ­τή με θεατρική παράσταση, ενώ τα παιδιά ανταλλάσσουν δώρα. Το έθιμο αυ­τό ο­νο­μά­ζε­ται Wich­teln και είναι αγαπητό και στις χριστουγεννιάτικες γιορ­τές των με­γά­λων. Κάθε ένας φέρ­νει ένα ή παραπάνω δωράκια τυλιγμένα στο χαρ­τί και τα βάζει μα­ζί με τα άλλα κάτω α­πό το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Όταν έρ­θει η ώρα, ένας έ­νας με τη σειρά περνάνε ό­λοι κά­τω α­πό το δέντρο και παίρ­νουν από έ­να δωράκι μέ­χρι που να τελειώσουν.

Οι εταιρείες διοργανώνουν χριστουγεννιάτικο τραπέζι για όλους τους ερ­γα­ζο­μέ­νους. Το ί­διο και οι όμιλοι, και οι παρέες, οι οποίες συναντιούνται για την πα­ρα­δο­σι­α­κή χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη εορτή.

Ένα άλλο έθιμο της εποχής πριν τα Χριστούγεννα, είναι το χριστουγεννιάτικο η­με­ρο­λό­γι­ο Adventskalender. Πρόκειται για ένα ημερολόγιο με 24 θέσεις α­ριθ­μη­μέ­νες από το 1 μέχρι το 24 και συμβολίζουν τις ημέρες του Δεκεμβρίου πριν α­πό τα Χρι­στού­γεν­να. Οι θέσεις εί­ναι κλεισμένες με πορτάκια. Κάθε μέρα α­νοί­γουν το α­ντί­στοι­χο πορ­τά­κι και βρί­σκουν μια έκ­πλη­ξη που μπορεί να είναι έ­να σο­κο­λα­τά­κι, ζαχαρωτό, παι­χνί­δι κλπ.

Τα δώρα φέρνει το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων ο Βάιναχτσμαν ή ο «Χρι­στού­λης». Το έθιμο αυτό ξεκίνησε από τη Μεταρρύθμιση του Λούθηρου για να δώ­σουν μια πιο γιορταστική μορφή στην ημέρα της γέννησης του Χριστού.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο το στολίζουν την παραμονή των Χριστουγέννων. Στα πε­ρισ­σό­τε­ρα σπίτια κάτω από το δέντρο υπάρχει και η παραδοσιακή φάτνη. Το δέ­ντρο είναι στο­λι­σμέ­νο με φιγούρες (αγγελάκια κλπ.), ή με μπαλίτσες και φω­τί­ζε­ται με κε­ρά­κια α­ναμ­μέ­να ή με λαμπάκια. Τα δώρα τα βάζουν κρυφά κάτω α­πό το δέντρο και δίπλα στη φάτ­νη, για να τα βρουν τα παιδιά, επιστρέφοντας α­πό την εκκλησία.

Την ημέρα των Χριστουγέννων η οικογένεια γιορτάζει γύρω από το πλούσιο τρα­πέ­ζι, ε­νώ τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων οι συγγενείς μαζεύονται όλοι και γιορ­τά­ζουν όλοι μαζί το απόγευμα. Παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο φαγητό, εί­ναι η ψητή χή­να με κόκκινο λά­χα­νο και μπαλάκια από πατάτες. Άλλα πα­ρα­δο­σι­α­κά φαγητά είναι η πέστροφα και ο κυ­πρί­νος.

Αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, συναντάμε το έθιμο των τριών μάγων. Από τις 27 Δε­κεμ­βρί­ου μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου, παιδάκια που είναι ντυμένα τρεις μά­γοι πη­γαί­νουν από σπί­τι σε σπίτι και τραγουδούν. Παριστάνουν τους τρεις μά­γους που ε­πι­στρέ­φουν από τη Βη­θλε­έμ. Όποιος ανοίξει την πόρτα τους δωρίζει γλυ­κά και ξη­ρούς καρ­πούς, ενώ δίνει λε­φτά για τον έρανο που κάνουν. Σε α­ντάλ­λαγ­μα οι τρεις μάγοι γρά­φουν με κιμωλία τα αρ­χι­κά τους (δηλαδή Κάσπαρ, Μέ­χιορ και Μπάλ­τα­ζαρ) και το τρέ­χον έτος. Αυτό θεωρεί­ται ότι φέρ­νει γούρι και γι’ αυτό δεν το σβήνουν, έτσι ώστε σε μερικά σπίτια συναντάμε τις υ­πο­γρα­φές των μά­γων ολόκληρων δεκαετιών.

Από τη πτώση του τείχους του Βερολίνου, οι Γερμανοί συγκεντρώνονται μπρο­στά στην α­ψί­δα της μεγάλης πύλης και γιορτάζουν με πυροτεχνήματα, την έ­λευ­ση του Νέ­ου Χρό­νου.

ΠΗΓΗ: Βικιπαίδεια

26 Δεκεμβρίου 2012

Carol of the Bells

Το Carol of the Bells είναι ένα από τα πιο δημοφιλή χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Βασίζεται σε ένα λαϊκό άσμα της Ουκρανίας, γράφτηκε το 1916 από τον Mykola Leontovych, ενώ οι αγγλικοί στίχοι προστέθηκαν το 1930 από τον Peter Wilhousky.

Ακολουθούν μερικές από τις πιο ωραίες και πρωτότυπες διασκευές που βρήκα:

ΔΙΑΣΚΕΥΗ: The Bird and the Bee (2007)

ΔΙΑΣΚΕΥΗ: The Piano Guys (2012)

ΔΙΑΣΚΕΥΗ: Trans-Siberian Orchestra (1995)

ΔΙΑΣΚΕΥΗ: alphabetphotography.com (2012)

ΔΙΑΣΚΕΥΗ: The Muppet Show (2009)

ΚΕΙΜΕΝΟ: en.wikipedia.org


Χριστούγεννα

Το Δέντρο των Ευχών

Από τον Anthony12Μαθητής της
έκτης τάξης

Χαμένο ανάμεσα στα άλλα, μέσα σ’ ένα πυκνό δάσος, υπήρχε κάποτε ένα δέντρο με κορ­μό μεγάλο σαν σπίτι και κλαριά που θαρρούσες πως άγγιζαν τα ουράνια. Το έ­λε­γαν «Το Δέ­ντρο των Ευχών» και όχι τυχαία. Ήταν το δώρο των θεών στους αν­θρώ­πους. Ο­ποιοσ­δή­πο­τε μπορούσε να πάει εκεί και να κάνει ο­ποια­δή­πο­τε ευ­χή. Αν ζη­τού­σε αυτό που ή­θε­λε με όλη του τη δύναμη, το Δέντρο ι­κα­νο­ποι­ού­σε το αί­τη­μά του.

Στον κορμό του Δέντρου υπήρχε μια πόρτα που οδηγούσε στο εσωτερικό του, ε­κεί που κά­ποιος έπρεπε να περάσει για να κάνει την ευχή του. Και πάνω από την πόρ­τα, βρι­σκό­ταν χαραγμένη μια επιγραφή, που λίγοι πρόσεχαν. Οι άνθρωποι, βλέ­πε­τε, ή­ταν γεμάτοι α­γω­νί­α να πραγματοποιηθεί η ευχή τους και τίποτε άλλο δεν τους εν­δι­έ­φε­ρε.

Η επιγραφή έγραφε: «Πρόσεχε την ευχή σου»

Είπαμε πως το Δέντρο πραγματοποιούσε όλες τις ευχές, όποιες και αν ήταν αυ­τές. Υ­πήρ­χαν άνθρωποι που εύχονταν για υγεία, άλλοι για προκοπή, κάποιοι για χρή­μα, με­ρι­κοί για σύ­ντρο­φο, πολλοί για μια καλή δουλειά. Υπήρχαν κάποιοι που ζη­τού­σαν ευ­τυ­χί­α, όχι για τους εαυτούς τους, αλλά για κάποιον άλλον. Αυτοί ή­ταν και οι λι­γό­τε­ροι και, όσο περ­νούσε ο καιρός, σπάνιζαν. Υπήρχαν, τέλος, και αυ­τοί που εύχονταν η συμφορά να χτυ­πήσει τον δι­πλα­νό τους. Όσο λιγόστευαν οι προ­η­γού­με­νοι, τόσο πλή­θαι­ναν αυτοί.

Το Δέντρο είχε δύναμη, μα δεν είχε κρίση. Έτσι πραγματοποιούσε όλες τις ευ­χές, και τις κα­λές και τις κακές. Δεν ήταν έτσι από λάθος των θεών, το αντίθετο συ­νέ­βαι­νε. Έ­δω­σαν οι θε­οί ένα σπάνιο δώρο στους ανθρώπους μα και τους έ­στη­σαν πα­γί­δα ταυ­τό­χρο­να. Ή­θε­λαν να δουν με ποιο τρόπο οι άνθρωποι θα το χρη­σι­μο­ποι­ού­σαν. Ή­θε­λαν να δουν αν, τε­λι­κά, το άξιζαν.

Την τελευταία μέρα που το Δέντρο υπήρξε, πολλοί άνθρωποι χτύπησαν την πόρ­τα στον κορ­μό και πέρασαν στο εσωτερικό του, πολλοί άνθρωποι ευχήθηκαν. Μπή­κε μια μά­να, που ευχήθηκε για την υγεία του παιδιού της, ένας φτωχός οι­κο­γε­νει­άρ­χης που ζή­τη­σε χρή­μα­τα, ένας πολιτικός που ευχήθηκε για υ­πουρ­γι­κό θώ­κο, μια νεαρή η­θο­ποι­ός που πα­ρα­κά­λε­σε για δόξα, ένας ματαιόδοξος που ζή­τη­σε φήμη, ένα μικρό παιδί που ήθελε ένα πο­δή­λα­το.

Και μια πικρή γυναίκα μπήκε, που ζήτησε δηλητήριο για να ποτίζει τους άλλους, και μια άλ­λη, πράσινη από ζήλια, που ζήτησε δύναμη μαγική για να φέρνει την κα­τα­στρο­φή, και έ­νας άνθρωπος που δεν ήξερε τι είναι η αγάπη, μα ήθελε να την ε­ξα­φα­νί­σει, και ένας τέ­ταρ­τος που ευχήθηκε να λέει τα πιο αισχρά ψέματα και να γί­νε­ται πι­στευ­τός, και ένας δο­λο­φό­νος που ζήτησε αφθονία θυμάτων, και ένας κλέ­φτης που πα­ρα­κά­λε­σε να εξαφανι­στούν οι κλειδαριές και τα λουκέτα, και έ­νας απόλυτα κακός που ευχήθηκε, μόνο, να πα­ρα­μεί­νει έτσι.

Και το Δέντρο εισάκουσε τις ευχές όλων, δικαίων και αδίκων, γιατί έτσι ήταν φτιαγ­μέ­νο. Μα θύ­μω­σαν οι θεοί, οργίστηκαν με τους ανθρώπους και αποφάσισαν πως δεν μπο­ρού­σαν να διαχειριστούν αυτό το σπάνιο δώρο, πως δεν ήταν α­ντά­ξι­οί του. Και έ­στει­λαν μια δέσμη κε­ραυ­νών και το έκαψαν. Και το Δέντρο των Ευ­χών έπαψε να υ­πάρ­χει.

Μόνο που, την τελευταία στιγμή, μια μικρούλα, νεαρή θεά, εκείνη που είχε το πιο ό­μορ­φο γέ­λιο από όλους, πρόλαβε να σώσει ένα μικρό, τρυφερό κλαράκι. Και ό­ταν στα­μά­τη­σαν οι κε­ραυ­νοί κατέβηκε στο δάσος. Βρήκε ένα ξέφωτο που το έ­λου­ζε ο ή­λιος και φύ­τεψε το κλα­ρά­κι της. Το πότισε με το γέλιο της και το κλα­ρά­κι έβγαλε ρί­ζες. Έτσι, ένα καινούργιο Δέ­ντρο των Ευχών έπιασε να μεγαλώνει μέ­σα στο δάσος.

Θα περάσουν πολλά πολλά χρόνια, μέχρι το κλαράκι να γίνει δέντρο θεόρατο και να μπο­ρεί να πραγματοποιεί ευχές. Η θεά με το πιο όμορφο γέλιο απ’ όλους, πί­στευ­ε πως μέχρι τό­τε η ανθρωπότητα θα είχε μάθει το μάθημά της, πως οι άν­θρω­ποι θα συ­νει­δη­το­ποι­ού­σαν πως οι ευχές πραγ­μα­το­ποι­ού­νται με τη δύναμη της αγάπης και της πίστης. Της α­γά­πης για τους ανθρώπους και της πίστης σ’ αυ­τούς...

ΠΗΓΗ: 5gym-irakl.ira.sch.gr

Χριστούγεννα στις Βρυξέλλες

Από τη Nasia28Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Οι γιορτές στο Βέλγιο έχουν τη δική τους χάρη και έχοντας περάσει όμορφες γιορ­τι­νές η­μέ­ρες στην πρωτεύουσα της χώρας, ο Froggy με σιγουριά μπορεί να σας πει ότι α­ξί­ζει, αν κά­πο­τε σας βγάλει ο δρόμος (και τα χρήματα) προς άλλη χώ­ρα για τις γιορ­τές, να κά­­νε­τε μια στάση στις χριστουγεννιάτικες Βρυξέλλες. Οι εορταστικές εκ­δη­λώ­σεις στην πό­λη ξε­κί­νη­σαν φέτος στις 30 Νοεμβρίου 2012 και θα διαρκέσουν μέ­χρι και τις 6 Ιανουαρί­ου 2013.

Τι περιλαμβάνουν αυτές; Μα φυσικά, την παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη αγορά (η ο­ποί­­α δι­ορ­γα­νώ­νε­ται για ενδέκατη συνεχή χρονιά στην πόλη) απλωμένη σε μια έ­κτα­ση 2 και πα­ρα­πά­νω χιλιομέτρων, από την Grand Place έως την Place St. Cathe­rine, με σημείο α­­να­φο­ράς ένα μεγάλο παγοδρόμιο. Ακριβώς δίπλα, θα βρεί­τε κι ένα μι­κρού­λι παγοδρόμιο, για τα πιτσιρίκια που φοράνε παγοπέδιλα για πρώ­τη φορά.

Στην αγορά, το δικό τους χρώμα δίνουν, παραδοσιακά, τα κλασικά, ντυμένα γιορ­τι­νά, πε­ρι­πτε­ρά­κια (challets), όπου μπορείτε να βρείτε κυριολεκτικά τα πάντα, ε­νώ, εκ­δη­λώ­­σεις / δρα­στη­ρι­ό­τη­τες θα λαμβάνουν χώρα κάθε ημέρα, πάντα μέσα στο ε­ορ­τα­στι­κό πνεύ­μα των η­με­ρών.

Ένα μεγάλο λούνα παρκ, επίσης, στήνεται εκεί κάθε Χριστούγεννα, με τη ρόδα να έ­χει την τι­μη­τι­κή της. Μια βόλτα επάνω σε αυτή θέλει απίστευτο κουράγιο, με το κρύ­ο που έ­χουν οι Βρυ­ξέλ­λες τον Δεκέμβριο, όμως, σίγουρα, η θέα της χρι­στου­γεν­νιά­τι­κης πλατεί­ας από ψη­λά, αποζημιώνει και με το παραπάνω. Υπάρχει και καρουζέλ στο λού­να παρκ, όπου ό­μως, αντί για αλογάκια, θα συναντήσετε τρο­μα­κτι­κές φιγούρες-παι­χνί­δια. Επάνω σε φο­βε­ρά και κακομούτσουνα τε­ρα­τά­κια και γενικά φανταστικούς χα­ρα­κτή­ρες, τα μικρά παιδιά μπο­ρούν να κάνουν τη βολ­τού­λα τους (αν δεν τρο­μά­ξουν)... :)

Η πλατεία των Βρυξελλών, είναι μια κούκλα τα Χριστούγεννα και παρ’ όλο το τσου­χτε­ρό κρύ­ο, σου κάνει πραγματικά κέφι να γυρνάς γύρω από κει, κάθε η­μέ­ρα των γιορ­τών. Πε­ρι­τρι­γυ­ρι­σμέ­νη από τεράστια, επιβλητικά, ιστορικά κτίρια, με ε­ντυ­πω­σι­α­κές μπαρόκ προ­σό­ψεις, η Grand Place δικαίως θεωρείται ως μια α­πό τις ο­μορ­φό­τε­ρες πλατείες στον κόσμο.

Όσον αφορά τις ετοιμασίες της για τα Χριστούγεννα, αυτές ξεκινούν τον Νο­έμ­βρι­ο. Έ­να δέ­ντρο στήνεται στην πλατεία και μια φάτνη αναπαράσταση της γέν­νη­σης, ό­που, πριν α­πό κάποια χρόνια, τα ζωάκια που τη διακοσμούσαν ήταν α­λη­θι­νά. Κά­θε χρο­νιά, πάντως, ό­λο και κάτι αντικαθίσταται και όλο και κάτι καινούριο προ­σθέ­τουν στη διακόσμηση της πλα­τεί­ας. Την τελευταία Παρασκευή του μήνα, μό­λις πέσει ο ή­λιος, ξεκινούν και επίσημα οι εορταστικές εκδηλώσεις στην πό­λη, μέσα από ένα φα­ντα­σμα­γο­ρι­κό σόου στην πλα­τεία. Τα κύρια φώτα της Grand Place σβήνουν και το σό­ου ξεκινάει με τον φωτισμό των ι­στο­ρι­κών κτιρίων που πε­ρι­βάλ­λουν την πλατεία. Ο φωτισμός, συνεχίζει το παιχνίδι του ε­πά­νω στα κτί­ρι­α, αλλάζοντας χρώματα, πά­ντα με τη συνοδεία μουσικής, εναρμονισμέ­νος α­πό­λυ­τα, πράγμα που σημαίνει ότι το θέ­α­μα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό.

Η πλατεία και όλα γύρω από αυτή, κάνουν ιδανική τη βόλτα και το περπάτημα μέ­σα στα γρα­φι­κά σοκάκια, όπου θα βρείτε πολλές ζεστές γωνιές να α­πο­λαύ­σε­τε έ­να πο­τή­ρι κρα­σί, να διαλέξετε μια από τις εκατοντάδες μπίρες που σερ­βί­ρουν ε­κεί, να δο­κι­μά­σε­τε τα πε­ρί­φη­μα αχνιστά μύδια με τηγανητές πατάτες, ή, τέ­λος, να γλυ­κα­θεί­τε με μια ζεστή πα­­ρα­δο­σι­α­κή βάφλα.

Δείτε τις παραπάνω πληροφορίες και σε βίντεο:


Ο τελευταίος μας προορισμός για φέτος! Ελπίζω να
περάσατε ωραία διαβάζοντας τις πληροφορίες μου!

ΠΗΓΗ: allforwinter.com


24 Δεκεμβρίου 2012

Καλά Χριστούγεννα!
(2012)

1º Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ / ΣΤ2 / 2012-2013

ΕΙΚΟΝΕΣ: freechristmaswallpapers.net (1), podilato98.blogspot.com (2-4), flowermoundcarpetcleaner.com (5)


ΠΟΔήΛΑΤΟΧριστούγεννα

Χριστούγεννα στο Ροβανιέμι

Από τη Nasia28Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Θα θέλατε να πάτε στο χωριό του Αϊ-Βασίλη; Ε, τότε διαβάστε τις παρακάτω πλη­ρο­φο­ρί­ες και θα θελήσετε ακόμη περισσότερο να πάτε!

Αν έχετε παιδιά ή ακόμα και οι ίδιοι επιμένετε πεισματικά πως κάθε χρόνο ο πα­χου­λός Ά­γι­ος απογειώνεται με το έλκηθρό του από τον βορρά της Φινλανδίας, με σκοπό να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει τις επιθυμίες σας, τότε το Ροβανιέμι θα σας εν­θου­σι­ά­σει. Εκεί κα­τοι­κεί ο Aϊ-Βα­σί­λης. Ξεκινά το ταξίδι με το έλκηθρό του για να μοι­ρά­σει δώρα στα παι­διά όλου του κό­σμου. Ή, τέλος πάντων, κάπως έτσι το θέ­λει ο φιν­λαν­δι­κός του­ρι­στι­κός οργανι­σμός...


Μακριά, στη χιονισμένη Λαπωνία, υπάρχει μια πόλη που κάθε Χριστούγεννα μας θυ­μί­ζει πε­ρισ­σό­τε­ρο από οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο ότι υπάρχει μαγεία. Με το που μπαί­νει ο Δεκέμβριος στο Ροβανιέμι όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες πα­γώ­νουν. Τα πά­ντα κι­­νού­νται στους ρυθμούς του Αϊ-Βασίλη για να ετοιμάσει ά­ψο­γα το μεγάλο του ταξίδι σε ο­λό­κλη­ρο τον κόσμο.

Όλες τις υπόλοιπες εποχές, παραμένει μια φυσιολογική πόλη. Οι άνθρωποι που ζουν ε­κεί δου­λεύ­ουν σκληρά και οι επισκέπτες μοιράζουν τον χρόνο τους στα δι­ά­φο­ρα α­ξι­ο­θέ­α­τά της. Η οικονομία στηρίζεται στη βιομηχανία, στο εμπόριο ξυ­λεί­ας και γού­νας. Κα­τοι­κεί­ται α­πό 36.000 φιλικότατους κατοίκους και η πόλη τους δημιουργήθηκε μό­λις τον προ­η­γού­­με­νο αιώνα στη συμβολή των ποταμών Qu­na­jo­ki και Kemojoki. Εί­ναι πνευ­μα­τι­κό και πο­­λι­τι­στι­κό κέντρο της Λαπωνίας και διαθέτει πανεπιστήμιο, πο­λυ­τε­χνεί­ο και πολιτιστικούς χώ­ρους με πλου­σι­ό­τα­το πρόγραμμα. Στην είσοδο της Λα­πω­νί­ας, ελάχιστα νοτιότερα από τον αρ­κτι­κό κύκλο, διατηρούνται κάποιες από τις πα­ρα­δό­σεις των περίεργων αυτών αν­­θρώ­πων του χιονιού.


Το Pοβανιέμι διαθέτει καταστήματα με σουβενίρ, εστιατόρια, καφετερίες και το... γρα­φεί­ο του Άγιου Βασίλη που έχει συγκεκριμένες ώρες κοινού. Την πε­ρί­ο­δο των Χρι­στου­γέν­­νων κά­ντε το χατίρι στους μικρούς σας φίλους και πλη­ρώ­στε τα 20 ευρώ του εισιτηρίου για την εί­σο­δο –αν είστε ενήλικας– και 15 ευρώ για κά­θε παιδί. Το πάρ­κο βρίσκεται 8 χι­λιόμετρα βό­ρει­α του Ροβανιέμι και είναι πο­λύ εύ­κο­λο να φτά­σε­τε ε­κεί με το λεωφορείο νούμερο 8.

Ανεξαρτήτως ηλικίας, μην ξεχάσετε φεύγοντας να ρίξετε το γράμμα σας στο τα­χυ­δρο­­μεί­ο του Άγιου Βασίλη. Ζητήστε ό,τι σας κάνει κέφι, κατά προτίμηση στα αγ­γλι­κά. Μπο­ρείτε να κά­νε­τε μια επίσκεψη στα μαγαζιά αλλά εμείς για μια πραγ­μα­τι­κά μο­να­δι­κή εμπει­ρία σας προ­τεί­νου­με μια κρουαζιέρα με πα­γο­θραυ­στι­κό. Με­τα­φο­ρά στον Βο­θνι­α­κό Κόλ­πο, όπου θα κάνετε με παγοθραυστικό, μια τρίωρη κρου­α­ζιέ­ρα ενώ οι τολ­μη­ροί θα κά­νουν και αρ­κτι­κό κολύμπι με ειδικές στολές.


Σας προτείνουμε μια εκδρομή στην κοντινή Ράνουα, με τον μοναδικό στον κόσμο αρ­κτι­­κό ζω­ο­λο­γι­κό κήπο. Θα δείτε λύγκες, λύκους, ταράνδους, πολικές αρ­κού­δες, λευ­κές κου­κου­βά­γιες και πολλά άλλα χαρακτηριστικά είδη της πα­νί­δας της Αρ­κτι­κής.

Ένα μαγικό χριστουγεννιάτικο ταξίδι στην παγωμένη Φινλανδία με τους πρό­σχα­ρους και φι­λό­ξε­νους κατοίκους, τη χώρα με τις 177.888 λίμνες και τα 179.584 νη­σιά, εί­ναι όνει­ρο ζω­ής, για μεγάλους και μικρούς. Χιονισμένες εκτάσεις και ζε­στά ξε­νο­δο­χεί­α, κουκλί­στικα ξύ­λι­να σπιτάκια στο δάσος, οι επιβλητικοί –αλλά φι­λι­κοί– τάρανδοι, βόλ­τες με έλ­κηθρα που σέρνουν τα σκυλιά σύντροφοι των Φιν­λαν­δών, ο περίφημος αρ­κτι­κός κύ­κλος και το πα­ρα­μυ­θέ­νιο χωριό του Άγιου Βα­σί­λη...

Λοιπόν, νομίζω ότι ξέρω και τον επόμενο προορισμό μας

ΠΗΓΗ: asxetos.gr


23 Δεκεμβρίου 2012

Καλές γιορτές!

Από την Agi StarΜαθήτρια της
Α΄ Γυμνασίου


21 Δεκεμβρίου 2012

Χριστούγεννα σε πόλεις του κόσμου

Γεια σας! Είμαι η Nasia28Μαθήτρια της
έκτης τάξης
και παρακάτω είναι όλες μου οι α­ναρ­τή­σεις σχε­τι­κά με τα Χριστούγεννα σε διάφορες πόλεις! Το μό­νο που έ­χε­τε να κά­νε­τε είναι να κάνετε ένα κλικ στην πόλη που θέ­λε­τε και βου­α­λά!

ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (από travelplangr.blogspot.com, andreadistours.gr,
ekfrasis.info, athensmagazine.gr, aerotickets.gr, allforchristmas.wordpress.com)

20 Δεκεμβρίου 2012

Χριστούγεννα

Από τη Nasia28Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Αχ! Χριστούγεννα ήρθαν πάλι... ένα αγαπημένο τραγούδι όλων μας!


Καρδιά μου, από Δευτέρα σε Δευτέρα,
μήνες τώρα νύχτα μέρα
σε σκέφτομαι και πάω να τρελαθώ...
Καρδιά μου, ο χρόνος σαν νεράκι τρέχει,
πίσω γυρισμό δεν έχει
κι ό,τι ζούμε είναι μοναδικό...

Γι’ αυτό και μην αργείς,
έλα αμέσως κοντά μου κι άλλο μόνη
μη μ’ αφήνεις, καρδιά μου!

Χριστούγεννα όπου να ’ναι φτάνουν
και τα κλάματα με πιάνουν
που δεν μπορώ μαζί σου να ’μαι εγώ...
Βλέπω τον Αϊ-Βασίλη να μου χαμογελάει
κι η έλλειψή σου δυο φορές με πονάει...

Χριστούγεννα ήρθαν πάλι,
μα είσαι πάλι μακριά μου!
Αχ, και να σ’ είχα εδώ, μωρό μου,
στο πλευρό μου, αγκαλιά μου...
Ναι, Χριστούγεννα ήρθαν πάλι,
μα είσαι πάλι μακριά μου!
Μόνο εσένα έχω, μωρό μου,
στο μυαλό μου, στην καρδιά μου...

Χριστούγεννα, Χριστούγεννα ευτυχισμένα
δε γίνονται, δε γίνονται χωρίς εσένα!
Χριστούγεννα, Χριστούγεννα ευτυχισμένα
δε γίνονται, καρδούλα μου, χωρίς εσένα!

Γυρνάω στους δρόμους μόνη και χαζεύω,
βλέπω ανθρώπους και ζηλεύω
που φαίνονται γεμάτοι από χαρά...
Πιασμένα χέρι χέρι ζευγαράκια,
καθισμένα σε παγκάκια,
πονάει πολύ απόψε η μοναξιά...
Βλέπω τον Αϊ-Βασίλη...


ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ: Φοίβος
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Δέσποινα Βανδή
ΔΙΣΚΟΣ: Γεια (2001)


Χριστούγεννα

Πώς να γονιμοποιήσετε ένα ωάριο

Είστε σπερματοζωάριο; Θέλετε να μεταφερθεί το γενετικό σας υλικό σε ένα ω­ά­ρι­ο, αλ­λά ο ανταγωνισμός είναι σκληρός;

Δείτε πώς θα κατακτήσετε την αγαπημένη των ονείρων σας σε μια όμορφη δι­α­φή­μι­ση... τρά­πε­ζας!


19 Δεκεμβρίου 2012

Το τέλος του κόσμου...

Από την BabisgirlΜαθήτρια της
έκτης τάξης

Η 21η Δεκεμβρίου 2012 θα μείνει στην ιστορία ως το 183ο «τέλος» του κόσμου που έ­χει α­ναγ­γελ­θεί από τη ρωμαϊκή εποχή, υποστηρίζει ο ιστορικός Λιουκ Με­ρί, σε συ­νέ­­ντευ­ξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, παρ’ όλα αυτά εγώ σας δί­νω τις δηλώ­σεις του ι­στο­ρι­κού γιατί ποτέ το τέλος του κόσμου δεν είχε τό­σο ε­πι­κοι­νω­νι­α­κή α­πή­­χη­ση.


«Η 21η Δεκεμβρίου θα είναι στο εξής μια ημερομηνία που θα θυμόμαστε. Το συ­ζη­τά­­με, βέ­βαι­α, όχι τόσο γιατί πραγματικά θα έρθει το τέλος του κόσμου αλλά για φαί­νε­ται ότι ο­ρι­σμέ­νοι το πιστεύουν. Το φαινόμενο πήρε διαστάσεις πι­στεύ­ω ε­ξαι­τί­ας του ίν­­τερ­νετ αλλά και από την ταινία 2012. Το τέλος του κόσμου υ­πάρ­χει από την αρχή του κόσμου. Είναι μια ιστορική αναφορά. Μάλιστα, σε μια βι­βλι­κή θε­ώ­ρη­ση των πραγ­­μά­των, πρόκειται για έ­ναν μύθο που θεμελιώνει την αν­θρω­πό­τη­τα που σημαίνει ό­τι οι άνθρωποι είμαστε ε­πι­ζώ­ντες της Κα­τα­στρο­φής (Νώ­ε).

»Το τέλος του κόσμου είναι μια θεωρία που συνδέεται στενά με τις μο­νο­θεϊ­στι­κές θρη­σκεί­ες που δεν έχει την ίδια θεώρηση του χρόνου με τους Μάγια (οι ο­ποί­οι δεν προ­έ­βλε­ψαν πο­τέ το τέλος του κό­σμου). Η Αρχαιότητα δε φοβόταν το τέ­λος του κό­­σμου σε αντίθεση με τους μονοθεϊστές που πιστεύουν ότι όπως ο Θεός δη­μι­ούρ­γη­σε τον κόσμο ο Θε­ός θα τον κα­τα­στρέ­ψει. Ο φόβος του τέλους του κόσμου είναι ο φό­βος της Θείας Τιμωρίας...» τονίζει ο ιστορικός.

ΕΙΚΟΝΑ: taringa.net

Το αγαπημένο μας ιστολόγιο

Οι συνεργάτες μας αγαπούν το ΠΟΔήΛΑΤΟ και το κάνουν... ανάρτηση!Περισσότερα στους υπερσυνδέσμους που ακολουθούν:


ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.com

ΠΟΔήΛΑΤΟ

18 Δεκεμβρίου 2012

Ψωμί φτιαγμένο με... τέχνη!

Από το χωράφι στο σπίτι μας: Εικόνες φτιαγμένες από αλεύρι σε πίνακες που αλ­λά­ζουν διαρκώς!Κάποιες διαφημίσεις είναι κυριολεκτικά έργα τέχνης! Η ομορφιά τους μας συ­γκι­νεί και μας παροτρύνει να τις διαφημίζουμε, με τη σειρά μας, σε φίλους και γνω­στούς. Την ί­δια στιγ­μή το προϊόν κερδίζει τη συμπάθειά μας και αποκτά κύ­ρος. Μπρά­βο!

15 Δεκεμβρίου 2012

Πώς ήρθα στον κόσμο, μαμά;ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.com (μετάφραση-επιμέλεια)

Οι πρώτες μας φωτογραφίες!

Ο Σουηδός φωτογράφος Lennart Nilsson αφιέρωσε δώδεκα χρόνια από τη ζωή του τραβώντας φωτογραφίες εμβρύων που αναπτύσσονταν μέσα στη μήτρα. Χρησιμοποίησε συμβατικές φωτογραφικές μηχανές με τη χρήση mac­ro φακού, ένα ενδοσκόπιο και ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ανίχνευσης.

Η πρώτη φωτογραφία του από ανθρώπινο έμβρυο τραβήχτηκε το 1965.


Η σάλπιγγα


Σπερματοζωάριο μέσα στη σάλπιγγαΤο ραντεβού!Δύο σπερματοζωάρια


Ο μεγάλος νικητής!Έμβρυο 4 εβδομάδων


Στις 8 εβδομάδες το έμβρυο αναπτύσσεται ραγδαία και προστατεύεται από τον εμβρυακό σάκοΣτις 16 εβδομάδες χρησιμοποιεί τα χέρια του για να εξερευνήσει το σώμα και το περιβάλλον του


Τα περισσότερα κόκαλα είναι ακόμη εύκαμπτα. Το δέρμα είναι τόσο λεπτό που διακρίνονται τα αιμοφόρα αγγείαΈμβρυο 24 εβδομάδων


Έμβρυο 26 εβδομάδωνΈμβρυο 36 εβδομάδων. Σε λίγο θα είναι κοντά μας!


ΠΗΓΗ: otherside.gr


άνθρωποςφωτογραφία

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων
σε άλλες περιοχές

Από τη Zoe01Μαθήτρια της
έκτης τάξης


Στην Πελοπόννησο

Χριστούγεννα, πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου
Για εβγάτε, διέτε, μάθετε που ο Χριστός γεννάται
Γεννιέται κι ανασταίνεται στο μέλι και στο γάλα,
Τα μέλι τρων οι άρχοντες, το γάλα οι αφεντάδες
Και το μελισσοβότανο το λούζοντ’ οι κυράδες.

Κυρά ψηλή, κυρά λιγνή, κυρά καμαροφρύδα
Κυρά μου όταν στολίζεσαι και πας στην εκκλησιά σου
Βάνεις τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι αγκάλη
Και τον καθάριο αυγερινό τον βάζεις δακτυλίδι.

Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε
παρά σας αγαπούσαμε κι ήρθαμε να σας δούμε.
Εδώ που τραγουδήσαμε πέτρα να μη ραγίσει
Και ο νοικοκύρης του σπιτιού χρόνους πολλούς να ζήσει.
Δώστε μας και τον κόκορα δώστε μας και την κότα
δώστε μας και πέντ’ έξι αυγά να πάμε σ’ άλλη πόρτα.


Στην Κρήτη

Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει
οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει η φύσις όλη
εν τω σπηλαίω τίκτεται, εν φάτνη των αλόγων
ο Βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων

Κερά καμαροτράχηλη και φεγγαρομαγούλα
και φουσκαλίδα του γιαλού και πάχνη από τα δέντρα
να που τον έχεις τον υγιόν, τον μοσχοκανακάρη
λούεις τον και χτενίζεις τον και στο σχολειό τον πέμπεις
Κι ο δάσκαλος τον έδειρε μ’ ένα χρυσό βεργάλι
κι η κυρά δασκάλισσα, με το μαργαριτάρι

είπαμε δα για την κερά, ας πούμε για τη Βάγια
άψε βαγίτσα το κερί, άψε και το λυχνάρι
και κάτσε και ντουχιούντηζε ήντα θα μας εβγάλεις
Γι’ απάκι, για λουκάνικο, για χοιρινό κομμάτι
κι από τον πύρο του βουτσού να πιούμε μια γιομάτη
κι από τη μαύρη όρνιθα κανένα αυγουλάκι
κι από το πιθαράκι σου ένα κουρούπι λάδι
κι αν είναι κι ακροπλιάτερο, βαστούμε και τ’ ασκάκι

Φέρε πανιέρι κάστανα, πανιέρι λεπτοκάρυα
και φέρε και γλυκό κρασί να πιουν τα παλικάρια
κι αν είναι με το θέλημα, άσπρη μου περιστέρα
ανοίξετε την πόρτα σας, να πούμε καλησπέρα
και ακόμα δεν τον ηύρηκες τον μάνταλο ν’ ανοίξεις
να μας κεράσεις μια ρακή κι ύστερα να σφαλίξεις...

ΠΗΓΗ: ;

Ναυάγια

Από την Despina01Μαθήτρια της
έκτης τάξηςΕΙΚΟΝΕΣ: ;

Χριστούγεννα στην Αθήνα

Από τη Nasia28Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Τα Χριστούγεννα στην Αθήνα είναι διαφορετικά

Τα Χριστούγεννα στην Αθήνα είναι διαφορετικά, σύγχρονα και καλλιτεχνικά με έμ­φα­ση στον πολιτισμό, λουσμένα στο φως και τη μουσική. Ο Δήμος Αθηναίων κά­θε χρό­νο πραγ­μα­το­ποι­εί ολοκληρωμένη σειρά εκδηλώσεων. Η γιορτή α­πλώ­νε­ται σε πολ­λά ση­μεί­α της πό­λης, στα δημοτικά διαμερίσματα, στις πλατείες και στις γει­το­νιές. Όλοι οι πολίτες (και ι­δι­αί­τε­ρα τα παιδιά) έχουν την ευκαιρία να νιώ­σουν τη γιορ­τι­νή α­τμό­σφαι­ρα κοντά τους, όπου και αν μένουν. Η πόλη στο­λί­ζε­ται, με­τα­μορ­φώ­νε­ται και πε­ρι­μέ­νει τους κατοί­κους και τους ε­πι­σκέ­πτες της σε μια μοναδική γιορτή. Η Πλα­τεί­α Συ­ντάγ­μα­τος, ο Εθνικός Κήπος και οι πλα­τεί­ες της Αθήνας, είναι μερικά μό­νο α­πό τα ση­μεί­α στα οποία έχουμε την ευκαιρία να γιορ­τά­σου­με τα Χριστούγεννα και την Πρω­το­χρο­νιά. Η πλατεία Συντάγματος α­πο­τε­λεί τον πυ­ρή­να του χρι­στου­γεν­νιά­τι­κου σκη­νι­κού της πόλης μας, μια ε­ντυ­πω­σι­α­κή εορταστική ει­κό­να.

Εν μέσω λαμπερής φωταγώγησης στολίζεται το Δέντρο της Πόλης και το­πο­θε­τού­νται ει­δι­κές κατασκευές, παιχνίδια και μία σκηνή που φιλοξενεί μουσικές εκ­δη­λώ­σεις και δρα­στη­ρι­ό­τη­τες για παιδιά. Στο κεντρικότερο σημείο της πλα­τεί­ας δεσπόζει το με­γά­λο λα­μπερό χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο δέντρο του Δήμου, ενώ το κα­θι­ε­ρω­μέ­νο πλέον κα­ρου­ζέλ κε­ντρίζει το εν­δι­α­φέ­ρον των μικρών μας –και όχι μό­νο– φίλων. Η πλατεία Συ­ντάγ­μα­τος καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου α­πο­τε­λεί μια όαση μουσικής με κλα­σι­κές και τζαζ μελωδίες, χρι­στου­γεν­νιά­τι­κα τρα­γού­δια από όλο τον κόσμο, βυ­ζα­ντι­νούς ύ­μνους, έθνικ μουσικές και πα­ρα­δο­σι­α­κούς χορούς.

Η πόλη φωτίζεται στα μεγάλα εγκαίνια του εορταστικού προγράμματος του Δή­μου, με μου­σι­κά σχήματα και παιδικές χορωδίες να δίνουν τον ρυθμό. Με το ά­ναμ­μα του δέ­ντρου ξε­κι­νούν οι εορταστικές εκδηλώσεις, εν μέσω φα­ντα­σμα­γο­ρι­κού σόου.

Σε όλη τη διάρκεια του μήνα η πλατεία Συντάγματος φιλοξενεί σειρά καλ­λι­τε­χνι­κών και μου­σι­κών εκδηλώσεων, με αποκορύφωμα την Παραμονή της Πρω­το­χρο­νιάς, πε­ρι­μέ­νο­ντας τη στιγμή που θα αλλάξει ο χρόνος και τα πυροτεχνήματα θα λούσουν τον ουρανό.

Είμαστε τυχεροί που ζούμε στην Ελλάδα!

ΠΗΓΗ: travelmagic.gr


14 Δεκεμβρίου 2012

Ουράνιο τόξο

Ένα τραγούδι του Σπύρου Λάμπρου,
εδώ στην ορχηστρική εκδοχή του...


Σαν στη ζωή μας κάτι δύσκολο συμβεί,
κάποια φουρτούνα δυνατή
ή κάποια άτυχη στιγμή,
το ουράνιο τόξο τότε θα εμφανιστεί,
θα γίνει νέα η αρχή·
να ’χετε ελπίδα στη ζωή!

Μετά την καταιγίδα κάτι θα φανεί,
το ουράνιο τόξο θε να βγει·
να ’χετε ελπίδα στη ζωή!ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ: Σπύρος Λάμπρου
ΔΙΣΚΟΣ: Μικρά παιδιά, μεγάλα όνειρα (2010)


13 Δεκεμβρίου 2012

Αν εσύ... ήμουν εγώ!

Μια θεατρική παράσταση με έξυπνους διαλόγους, πολλή hip hop μουσική από τα Η­ΜΙ­­ΣΚΟΥ­ΜΠΡΙ­Α, χορό, skate board επί σκηνής και εξαιρετικές ερμηνείες!

Ο Άρης και η Τίτα είναι δυο αδέρφια που μαλώνουν συχνά και η συμβίωσή τους εί­ναι προ­βλη­μα­τι­κή. Έπειτα από έναν συνηθισμένο καβγά η Τίτα εύχεται στον Ά­ρη να ήταν στη θέση της για να δει και να καταλάβει τι σημαίνει να είσαι κο­ρί­τσι! Το ί­διο όμως εύ­­χε­ται κι ο Άρης στην αδερφή του: Να μάθει κι αυτή τι ση­μαί­νει να εί­σαι α­γό­ρι!

Το ίδιο κιόλας βράδυ οι ευχές τους πραγματοποιούνται, τα παιδιά παίρνουν το έ­να τη θέ­ση του άλλου και έρχονται αντιμέτωπα με τον καινούργιο τρόπο που τους συ­μπε­ρι­­φέ­ρο­νται οι γονείς αλλά και οι φίλοι τους...


Το «Αν εσύ... ήμουν εγώ!» είναι μια σύγχρονη, ανατρεπτική και «τρελή» θε­α­τρι­κή κω­μω­δί­α για παιδιά, νέους αλλά και θεατές όλων των ηλικιών. Παίζεται για δεύ­τε­ρη συ­νε­χή χρο­νιά στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου «Α­κα­δή­μει­α» και θί­γει, μέσα α­πό α­προσ­δό­κη­τες ανατροπές και απρόβλεπτες κα­τα­στά­σεις, το θέ­μα της αρμονικής συνύπαρξης και συνεργασίας των δύο φύλων μέ­σα στην οι­κο­γέ­νει­α και την κοινωνία.

Το κείμενο της
παράστασης
κυκλοφορεί από
τις εκδόσεις
ΠΑΤΑΚΗ


Στη σημερινή μας επίσκεψη είχαμε την ευκαιρία να σκεφτούμε τις σχέσεις των αν­­θρώ­πων, να συνειδητοποιήσουμε, ίσως, πως πρέπει να σεβόμαστε και να ε­κτι­μού­με το α­ντί­θε­το φύλο, αλλά και ότι μπορούμε να είμαστε ταυτόχρονα και δι­α­φο­ρε­τι­κοί και ί­σοι...

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Δημήτρης Σεϊτάνης - ΠΑΙΖΟΥΝ: Πέτρος Αλατζάς, Παναγιώτης Αλεξανδράκης, Δή­μη­τρα Καρακωνσταντή, Μα­­γδα­λη­νή Παλιούρα, Δημήτρης Πλειώνης, Ευρυδίκη Ψαλτίδου - ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥ­ΣΙ­ΚΗ: Η­μι­σκού­μπρι­α

1ο Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΣΤ2 | 2012-2013

ΠΗΓΕΣ: akademeia.gr, clickatlife.gr
ΕΙΚΟΝΑ: in2life.gr

11 Δεκεμβρίου 2012

Ωκεανός

Από τον Anthony12Μαθητής της
έκτης τάξης

Ωκεανός αποκαλείται η πολύ μεγάλη θαλάσσια επιφάνεια. Ο όρος καθιερώθηκε, ι­στο­ρι­κά, α­πό τον αρχαίο Έλληνα Ηρόδοτο και προέρχεται από τον ομώνυμο μυ­θι­κό θε­ό της ελ­­λη­νι­κής μυθολογίας, τον Ωκεανό.


Οι ωκεανοί αρχικά ήταν τρεις, ο Ειρηνικός, ο Ατλαντικός και ο Ινδικός, ενώ στη συ­νέ­χει­­α προ­στέ­θη­καν οι δύο των πόλων της Γης, ο Αρκτικός και ο Ανταρκτικός Ω­κε­α­νός, που συ­νο­λι­κά καλύπτουν σχεδόν τα τρία τέταρτα (71%) της επιφάνειας της Γης, περιέχουν δε το 97% του νερού και το 90% των ηφαιστείων, ενώ σχε­δόν τα μι­σά από τα παγκό­σμια θα­λάσ­σι­α ύδατα παρουσιάζουν βάθος με­γα­λύ­τε­ρο των 3.000 μέ­τρων.

Οι ωκεανοί σήμερα είναι πέντε:

★ Ειρηνικός Ωκεανός
★ Ατλαντικός Ωκεανός
★ Ινδικός Ωκεανός
★ Αρκτικός Ωκεανός ή Βόρειος Ωκεανός και
★ Ανταρκτικός Ωκεανός ή Νότιος Ωκεανός

Οι ωκεανοί καλύπτουν έκταση 361 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων της γή­ι­νης ε­πι­φά­νει­ας. Έχουν συνολικό όγκο 1.340 εκατομμύρια κυβικά χι­λιό­με­τρα και το μέσο βά­θος τους είναι 3.711 μέτρα (σχε­δόν τα μισά από τα παγκόσμια θα­λάσ­σι­α ύ­δα­τα έχουν βάθος ά­νω των 3.000 μέτρων).

ΠΗΓΕΣ: Βικιπαίδεια, aquazone.gr

Χριστούγεννα στο Παρίσι

Από τη Nasia28Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Αφιερωμένο σε ένα πολύ γνωστό σας άτομο καθώς και πολύ καλό μου φίλο τον An­tho­ny 12! Φύγαμε για την Πόλη του Φωτός, φύγαμε για... Γαλλία!

Τα Χριστούγεννα στο Παρίσι, μοιάζουν με παραμύθι... Αμέτρητα λαμπιόνια, πο­λύ­χρω­μοι φιό­γκοι, φανταχτερά στολίδια, σε συνδυασμό πάντα με τη γαλλική φι­νέ­τσα, συν­θέ­τουν το ι­δα­νι­κό χριστουγεννιάτικο σκηνικό, που δεν αφήνει α­συ­γκί­νη­το κα­νέ­να ε­πι­σκέ­πτη...

Φυσικά, εκτός από την εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, υπάρχει πά­ντο­τε έ­νας καλός λόγος για βόλτα σε μερικά από τα διασημότερα αξιοθέατα του κό­σμου, ό­πως π.χ. η περίφημη Παναγία των Παρισίων! Μπροστά στο αρ­χι­τε­κτο­νι­κό αυτό α­ρι­στούρ­γη­μα, την περίοδο των Χριστουγέννων, στήνεται ένα τε­ρά­στι­ο έ­λα­το, ε­ντυ­πω­σι­α­κά στολισμένο και φωταγωγημένο. Αυτό που σίγουρα θα τρα­βή­ξει την προ­σο­χή σας, είναι ο τρούλος της εκ­κλη­σί­ας, καθώς και τα 3 ε­ντυ­πω­σι­α­κά πα­ρά­θυ­ρα με τα ε­ξαι­ρε­τι­κά βιτρό. Αν κάνετε τον κό­πο να ανεβείτε τα 387 σκα­λιά μέχρι τους πύργους του Καθεδρικού, το σίγουρο εί­ναι ότι η θέα που θα α­ντι­κρί­σε­τε, θα σας αποζημιώσει με το παραπάνω.

Επιλέξτε να ανεβείτε στο σύμβολο του Παρισιού, τον Πύργο του Άιφελ (320 μ.), κυ­ρί­ως το βρα­δά­κι, όπου ο φωτισμός του είναι εντυπωσιακός. Ένα χρυσό δι­α­κο­σμη­τι­κό στον σκο­τει­νό νυχτερινό ουρανό. Επίσης, την ώρα αυτή, οι ουρές είναι μι­κρό­τε­ρες.

Είτε είναι μέρα, είτε νύχτα, η καλύτερη εικόνα του Πύργου, είναι από τους Κή­πους του Τρο­κα­ντε­ρό, ακριβώς απέναντί του. Αντιθέτως, αναβάλετε την ε­πί­σκε­ψή σας αν έ­χει ο­­μί­χλη, καθώς η ορατότητα μειώνεται αισθητά από τον ε­ξώ­στη στα 276 σκαλιά, που με κα­θα­ρή ατμόσφαιρα προσφέρει μια εκπληκτική θέα όλου του Παρισιού. Η λί­μνη που βρί­­σκε­ται στο κέντρο των Κήπων, περιστοιχίζεται α­πό πανέμορφα α­γάλ­μα­τα. Το φωταγω­γημένο σι­ντρι­βά­νι είναι εκθαμβωτικό τη νύ­χτα. Τα δέντρα, τα μο­νο­πά­τια και οι γέφυρες, κάνουν τους Κή­πους ιδανικούς για έ­ναν ρομαντικό περίπατο.


Τα Ηλύσια Πεδία είναι η γνωστότερη οδός του Παρισιού (Avenue Des Champs-E­lysees). Ε­δώ βρίσκεται η κατοικία του Γάλλου Προέδρου, οίκοι υψηλής ραπτικής, πο­λυ­τε­λή ε­στι­α­­τό­ρι­α, ζαχαροπλαστεία, ξενοδοχεία, τράπεζες, θέατρα κ.ά. Πριν τα Χρι­στού­γεν­να, τα δέ­ντρα που είναι φυτεμένα κατά μήκος όλης της λεωφόρου δε­ξι­ά κι α­ρι­στε­ρά, στολίζονται με χι­λιά­δες εντυπωσιακά λαμπάκια, δη­μι­ουρ­γώ­ντας μια παν­δαι­σί­α φωτός! Εννοείται πως στη βόλ­τα σας στα Ηλύσια, οι μύτες σας θα σπάσουν α­πό τις απίστευτες μυρωδιές κρου­ασάν, γλυ­κών, φαγητών, ο­πό­τε, ξεχάστε δίαιτες και δο­κι­μά­στε τα πάντα!

Στη κορυφή των Ηλυσίων, δεσπόζει η Αψίδα του Θριάμβου, η οποία τα Χρι­στού­γεν­να βά­ζει τα γιορτινά της και είναι πανέμορφη. Θαυμάστε τις εξαιρετικές α­νά­γλυ­φες πα­ρα­στά­σεις της κι αν έχετε χρόνο, ανεβείτε στην ύψους 50 μ. ε­ξέ­δρα της, για να α­πο­λαύ­σε­τε την πα­νέ­μορ­φη θέα της γαλλικής πρωτεύουσας...

Μην ξεχάσω να σας πω πως κάνοντας βόλτες στο Παρίσι, ο δρόμος σίγουρα θα σας ο­­δη­γή­σει σε πολλά χριστουγεννιάτικα παζαράκια, όπου οι πάγκοι έχουν την τι­μη­τι­κή τους κι ε­κεί θα βρείτε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε! Αξιοσημείωτα χρι­στου­γεν­νιά­τι­κα πα­ζά­ρια, θα συ­να­ντή­σε­τε στην πλατεία Palais Royal και στην Εκ­κλη­σί­α του Σεν Ζερ­μέν.

Να προσθέσω, ότι οι φάτνες έχουν την τιμητική τους στο Παρίσι. Την πιο ε­ντυ­πω­σι­α­κή θα τη βρείτε στην Παναγία των Παρισίων, όπου στήνεται γύρω στα τέ­λη Νο­εμ­βρί­ου. Άλλο έ­να σημείο που μπορείτε να θαυμάσετε στο Παρίσι είναι από το προ­αύ­λι­ο της Σακρέ Κερ. Κά­ντε τη βόλτα σας στις όχθες του Σηκουάνα και α­φή­στε τη μο­να­δι­κή ατμόσφαιρα να σας συ­νε­πά­ρει. Η Μονμάρτη, η καλ­λι­τε­χνι­κή γω­νιά της πόλης, έ­χει βάλει τα γιορτινά της και σφύ­ζει από ζωή, με όλων των ει­δών τα μπαράκια, ζω­ντα­νές μουσικές σκηνές, πε­ρι­­πλα­νώ­με­νους ζω­γρά­φους και γρα­φι­κά σοκάκια με μπι­στρό.

Φυσικά, δε θα παραλείψετε μια επίσκεψη στο διάσημο Μουσείο του Λούβρου. Θαυ­μά­στε την περίφημη πυραμίδα του και στη συνέχεια επισκεφτείτε τη δική μας Α­φρο­δί­τη της Μή­λου, τη Νίκη της Σαμοθράκης κ.ά. Ο κατάλογος των ε­ξαι­ρε­τι­κών εκ­θε­μά­των είναι α­τε­λεί­­ω­τος. Εξαρτάται από εσάς, πόσο χρόνο θα α­φι­ε­ρώ­σε­τε. Όπως και να έ­χει, ο χρόνος δεν εί­ναι ποτέ αρκετός στο Παρίσι, χα­λα­ρώ­στε και βάλτε προ­τε­ραι­ό­τη­τες.

Αν έχετε κουραστεί, τα καραβάκια που διασχίζουν τον Σηκουάνα, είναι σίγουρα μια ξε­­κού­ρα­στη εναλλακτική. Για φανταστείτε ένα ρομαντικό δείπνο στα κα­ρα­βά­κια, την Πα­ρα­­μο­νή των Χριστουγέννων, ή της Πρωτοχρονιάς...

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, το Καρτιέ Λατέν δίπλα στον Σηκουάνα, είναι μια πε­ρι­­ο­χή γρα­φι­κή, με πολλά μπιστρό και νεανική ατμόσφαιρα, χάρη στα πα­νε­πι­στή­μι­α που βρί­­σκο­νται εδώ. Την προσοχή σας και τον χρόνο σας, αξίζει ακόμη, ο Να­ός της Σεντ Σα­πέλ κο­ντά στην Παναγία των Παρισίων. Είναι μια πανέμορφη βα­σι­λι­κή με τρού­λο, ο οποί­ος εί­ναι το δεύτερο ψηλότερο αξιοθέατο στο Παρίσι, με­τά τον Πύργο του Άιφελ.

Τι περιμένετε; Φύγαμε και για Γαλλία!

ΠΗΓΗ: allforchristmas.wordpress.com


10 Δεκεμβρίου 2012

Είδη κειμένων

Τα κείμενα τα χωρίζουμε σε διάφορες κατηγορίες. Έτσι τα μελετούμε καλύτερα και εξασκούμαστε αποτελεσματικά.

Επιλέξτε κάποιο είδος από τα παρακάτω και δείτε ποια είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να αναφέρουμε, προκειμένου να εκφράζουμε σωστά και ολοκληρωμένα τις σκέψεις και τις ιδέες μας.
Εννοείται ότι, ανάλογα με το θέμα, μπορούμε να παραλείψουμε κάποια ή να προσθέσουμε άλλα...


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Κάθε φορά που γράφουμε ένα κείμενο πρέπει να το ελέγχουμε προσεκτικά. Οι σχετικές οδηγίες βρίσκονται εδώ.

ΕΙΚΟΝΑ: mariafresa.net

Γραπτή έκφραση

8 Δεκεμβρίου 2012

Μεγάλοι σεισμοί από το 1900 έως σήμερα

Ο πιο ισχυρός καταγεγραμμένος σεισμός από το 1900 και μετά έγινε στη Χιλή το 1960. Εί­χε μέγεθος 9,5 (!) βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, προκάλεσε πα­λιρ­ροϊ­κά κύ­μα­τα και ε­κρή­ξεις ηφαιστείων, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 5.000 αν­θρώ­­πους και άφησε πε­ρί­που δύο εκατομμύρια άστεγους.


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1906 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ (Ι­α­νου­ά­ρι­ος). 8,8 Ρίχτερ προκαλούν τσουνάμι. 1.000 άν­θρω­ποι χά­νουν τη ζωή τους.

1950 ΙΝΔΙΑ (Αύγουστος). 8,6 Ρίχτερ στο κρατίδιο Άσαμ προκαλούν τον θάνατο 1.526 αν­θρώ­πων.

1952 ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (Νοέμβριος). 9 Ρίχτερ στη χερσόνησο Καμτσάτκα προ­κα­λούν κα­τα­στρο­φι­κό τσουνάμι, το οποίο γίνεται αισθητό μέχρι τη Χιλή και το Πε­ρού (Νό­τι­α Αμερική). Του­λά­χι­στον 2.300 νε­κροί.

1957 ΑΛΑΣΚΑ/ΗΠΑ (Μάρτιος). 8,6 Ρίχτερ πλήττουν τα νησιά Αντρεάνοφ και προ­κα­λούν με­γά­λα παλιρροϊκά κύ­μα­τα. Δεν υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες.

1960 ΧΙΛΗ (Μάιος). 9,5 Ρίχτερ και μετά καταστροφικό τσουνάμι σε αρκετές χώ­ρες που βρέ­χο­νται από τον Ειρηνικό Ωκεανό. Σκοτώνονται 5.700 άνθρωποι στη Χι­λή, 61 στη Χαβάη, 130 στην Ια­πωνία.

1964 ΑΛΑΣΚΑ/ΗΠΑ (Μάρτιος). 9,2 Ρίχτερ κοντά στον πορθμό Πρινς Γουίλιαμ και τσου­νά­μι. 100 νεκροί.

1965 ΑΛΑΣΚΑ/ΗΠΑ (Φεβρουάριος). 8,7 Ρίχτερ και μετά τσουνάμι πλήττουν τις Α­λε­ού­τι­ες Νή­σους. Δεν υπάρχουν αν­θρώ­πι­­νες απώλειες.

2004 ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ (Δεκέμβριος). 9,1 Ρίχτερ ανοιχτά του νησιού Σουμάτρα προ­κα­λούν τσου­νά­μι που ισοπεδώνει πε­ρι­ο­χές σε δέκα γειτονικές χώρες. Περίπου 228.000 νε­κροί και σχε­δόν 42.000 α­γνο­ού­με­νοι.

2005 ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ (Μάρτιος). 8,6 Ρίχτερ κοντά στο νησί Νίας ανοιχτά της Σου­μά­τρα. 1.313 νε­κροί, 6.000 τραυ­μα­τί­ες.

2006 ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ (Ιούλιος). 7,7 Ρίχτερ και τσουνάμι. 654 νεκροί.

2007 ΝΗΣΟΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ (Απρίλιος). 8 Ρίχτερ. Τσουνάμι πλήττει νησιά του Ν. Ει­ρη­νι­κού. 52 άν­θρω­ποι χάνουν τη ζωή τους.

2009 ΝΗΣΟΙ ΣΑΜΟΑ (Σεπτέμβριος). 8 Ρίχτερ και τσουνάμι. 190 νεκροί.

2010
ΑΪΤΗ (Ιανουάριος). 7 Ρίχτερ και 250.000 έως 300.000 νεκροί, τουλάχιστον 300.000 τραυ­μα­τί­ες.
ΧΙΛΗ (Φεβρουάριος). 8,8 Ρίχτερ και τσου­νά­μι. 524 νεκροί και 24 αγνοούμενοι.
ΚΙΝΑ (Φεβρουάριος). 6,9 Ρίχτερ πλήτ­τουν τη βορειοδυτική επαρχία Τσινγκάι. 2.187 νε­κροί, 80 α­γνο­ού­με­νοι.
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ (Οκτώβριος). 7,7 Ρίχτερ και τσουνάμι. 400 και πλέον νεκροί.

2011 ΙΑΠΩΝΙΑ (Μάρτιος). 8,9 Ρίχτερ και τσουνάμι. Εκατοντάδες νεκροί.

ΠΗΓΗ: εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» (12.03.2011) - ΕΙΚΟΝΑ: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ