Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

Τραγούδια για την Κυκλοφοριακή Αγωγή

Πέντε τραγούδια για ασφαλή κυκλοφορία στον δρόμο και υπεύθυνη
οδική συμπεριφορά. Πατήστε στους πράσινους υπερσυνδέσμους:


  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  


  ΑΛΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  


ΕΙΚΟΝΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ


Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς
(κρυπτόλεξο)

Πατήστε στην εικόνα και σύρτε το ποντίκι σας
μέχρι να σχηματιστούν οι κρυμμένες λέξεις:
| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |


Βρείτε τα σήματα οδικής κυκλοφορίας

Πατήστε στην εικόνα και εξασκηθείτε!
Ο φίλος μου ο Ποδηλατάκιας

Ένα βιβλίο για ασφαλείς βόλτες!

Ο Ποδηλατάκιας είναι το μαγικό ποδήλατο του Κωστάκη, ένα ποδήλατο που μιλάει για τους βασικούς κανόνες της οδικής συμπεριφοράς, προκειμένου να α­πο­φεύ­γου­με τους κιν­δύ­νους και να χαιρόμαστε την ποδηλασία με τα φιλαράκια μας.

Το βιβλίο γράφτηκε από την Κατερίνα Βαϊμάκη, εικονογραφήθηκε από τη Ρεβέκκα Βε­­δέ και κυκλοφορεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι­κτύ­­ων. Μπο­ρεί­τε να το διαβάσετε πατώντας εδώ ή να παρακολουθήσετε τη μου­σι­κή αφή­γηση στο βίντεο που ακολουθεί:


Ίσως θέλετε να κρατήσετε στο αρχείο σας μερι-
κές οδηγίες και συμβουλές του Ποδηλατάκια...

(δείτε την εικόνα σε πλήρες μέγεθος εδώ)

...ενώ, αν σας έρθει έμπνευση, μπορείτε να εκτυπώ-
σετε την παρακάτω εικόνα και να τη χρωματίσετε!
Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

Ο Τον και ο Των

Στη μακρινή Κίνα ζούσαν δυο δίδυμα αγόρια, ο Τον και ο Των. Έμοιαζαν πολύ (πάρα πο­λύ!), όμως είχαν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα.

Ο Τον ήταν κάπως ντροπαλός. Δεν έκανε πολλές παρέες. Είχε μόνο έναν φίλο, τον Λι. Μα­ζί επισκέπτονταν πολλά μέρη: τον ποταμό, τον πύργο του χωριού, τον γερο-σοφό. Μα­ζί άκουγαν τον αέρα που σφύριζε, τον δάσκαλο να τους φωνάζει στο μάθημα, τον γαϊ­δα­ρά­κο της θείας Μιάν, τον ταχυδρόμο που κόρναρε, τον ήχο του τρένου.

Ο Των, από την άλλη μεριά, ήταν πολύ κοινωνικός. Ήξερε τα ονόματα όλων των κα­τοί­κων του χωριού. Έκανε κι αυτός τις εκδρομές του: Πήγαινε να δει τα φτερά των α­νε­μό­μυ­λων που γύριζαν, έψαχνε να βρει τα αβγά των δράκων που άκουγε συνέχεια στις ι­στο­ρί­ες των γερόντων, έφτανε μέχρι τις φωλιές των αετών. Όπως καταλαβαίνετε, άκουγε συ­χνά τις κατσάδες των γονιών του επειδή απομακρυνόταν. Άκουγε βέβαια και τα πα­ρα­κά­λια των συμμαθητών του να τους διηγηθεί τις περιπέτειές του.

Όταν οι δίδυμοι μεγάλωσαν ήρθαν ένα ταξίδι στην Ελλάδα. Εδώ να δείτε μπερδέματα! Ό­που και να πήγαιναν άκουγαν το όνομά τους!


Κάποια στιγμή αποφάσισαν να ψάξουν για δουλειά. Ο Τον άρχισε να δουλεύει για έναν κύ­ρι­ο που λε­γό­ταν Ενικός Αριθμός. «Θα δουλεύεις κοντά στα αρσενικά ουσιαστικά», του εί­πε το α­φε­ντι­κό του. «Θα είσαι πάντα μαζί με την Αιτιατική Πτώση».

Ο άλλος δίδυμος αδερφός, ο Των, βρήκε δουλειά σε έναν εργοδότη που τον έλεγαν Πλη­θυ­ντι­κό Αριθμό. «Εσύ θα δουλεύεις με όλα τα ουσιαστικά: αρσενικά, θηλυκά και ου­δέ­τε­ρα», είπε ο κύριος Πληθυντικός στον υπάλληλό του. «Μαζί σου θα είναι πάντα η Γενική Πτώ­ση».

Με τον καιρό ο Τον ερωτεύτηκε την Αιτιατική Πτώση και την παντρεύτηκε με κουμπάρο τον Ε­νι­κό Αριθμό. Αλλά και ο Των ερωτεύτηκε τη Γενική Πτώση και την παντρεύτηκε. Κου­­μπά­­ρος του έγινε ο Πληθυντικός Αριθμός. Από τότε ζήσανε καλά στη χώρα μας, κά­νο­ντας παιδάκια-ου­σι­α­στι­κά!


| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ορθογραφία


Η Της και η Τις

Καλεσμένες στους γάμους του Τον με την Αιτιατική Πτώση και του Των με τη Γενική Πτώ­ση ήταν άλλες δυο δίδυμες, η Της και η Τις.

Η Της ήταν η καλύτερη φίλη της Γενικής Πτώσης. Ήταν μια χαριτωμένη δεσποινίδα. Ξυ­πνού­σε με το πρώτο φως της αυγής, άνοιγε το παράθυρο της κρεβατοκάμαράς της, ε­τοί­μα­ζε το δικό της πρωινό και της αδερφής της. Ήταν αισιόδοξη κι έβρισκε όλα τα πράγ­μα­τα μοναδικά: την ομορφιά της φύσης, τη μυρωδιά της βροχής, την ηρεμία της ε­ξο­χής. Όταν η μέρα ήταν βροχερή, χάιδευε τρυφερά τη γούνα της γάτας της, διάλεγε ένα α­πό τα βιβλία της βιβλιοθήκης της και καθόταν στην αγκαλιά της πολυθρόνας της όπου τα­ξί­δευ­ε με τη βοήθεια της λογοτεχνίας στον κόσμο της φαντασίας.

Η αδερφή της, η Τις, ήταν η καλύτερη φίλη της Αιτιατικής Πτώσης και ήταν πιο ζωηρή. Γέ­μι­ζε τις μέρες της με πολλές δραστηριότητες: Επισκεπτόταν τις φίλες της, έκαναν μαζί τις αγορές τους και περνούσαν τις ώρες με τις συζητήσεις και τις δουλειές τους. Αυτή ορ­γά­νω­νε όλες τις εκδρομές και τις εκδηλώσεις. Είχαν επισκεφτεί όλες τις πόλεις της Ευ­ρώ­πης, είχαν παρακολουθήσει όλες τις συναυλίες και τις θεατρικές παραστάσεις που έγιναν στην περιοχή τους.


Η Της γρήγορα τράβηξε την προσοχή του Ενικού Αριθμού, που ήταν ο κουμπάρος στον γά­μο του Τον. Βλέπετε, και σ’ αυτόν άρεσαν τα μοναδικά πράγματα. Ο άλλος κουμπάρος, ο Πληθυντικός Αριθμός, που είχε παντρέψει τον Των, ενθουσιάστηκε με τη ζωηρή Τις και τις πολλές δραστηριότητές της.

Όπως καταλαβαίνετε, σύντομα έγιναν κι άλλοι δυο γάμοι!


| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ορθογραφία


Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Πολλαπλασιασμοί με μικρούς αριθμούς
(διαδραστική εξάσκηση)


ΟριζοντίωςΚαθέτως (πρώτο επίπεδο)Καθέτως (δεύτερο επίπεδο)


ΠΗΓΗ: www.numbernut.com

| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: οι τέσσερις πράξεις


Η αλφαβητική σειρά

Το να βάλουμε κάποιες λέξεις σε αλφαβητική σειρά σημαίνει να τις τοποθετήσουμε τη μί­α με­τά την άλλη µε βάση το αρχικό ή τα αρχικά τους γράμματα.

 1  Στην αρχή παρατηρούμε το πρώτο γράμμα των λέξεων (μπορούμε και να το κυ­­κλώ­σου­με). Ύστερα αποφασίζουμε ποιο βρίσκεται πιο κοντά στην αρχή της αλ­φα­βή­­τας, ποιο εί­ναι μετά κτλ.

αετός, βιβλίο, καλάμι, λάστιχο, φωτιά


 2  Αν υπάρχουν λέξεις που αρχίζουν με το ίδιο γράμμα, παρατηρούμε (ή κυ­κλώ­νου­με) το δεύ­τε­ρο:

μαμά, μέλι, μήνας, μοιράζω, μωράκι

 3  Αν και το δεύτερο γράμμα είναι ίδιο, παρατηρούμε (ή κυκλώνουμε) το τρίτο κ.ο.κ.

μπαμπάς, μπελάς, μπισκότο, μπόρα

ΕΙΚΟΝΑ: 68gym-athin.att.sch.grΤρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

Η Αργοναυτική εκστρατεία
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μυθολογία


Οι θεοί του Ολύμπου
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μυθολογία


Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

Ποιο είναι το σωστό κλάσμα;
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κλασματικοί αριθμοί


Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Η κυρία Σιντορέ και η μουσική ορθογραφία

Ένα βιβλίο που διαβάζεται, ακούγεται και χορεύεται!

Η Μυρσίνη και οι συμμαθητές της βασανίζονται από την ορθογραφία και τους κα­νό­νες της, μέχρι που φτάνει στο σχολείο η κυρία Σιντορέ, μια δασκάλα αλλιώτικη α­πό τις άλ­λες. Με την κιθάρα και τον ενθουσιασμό της βοηθάει τα παιδιά να α­να­κα­λύ­ψουν ότι έ­να δύ­σκο­λο ή και βαρετό μάθημα μπορεί να γίνει τραγούδι, χορός και παιχνίδι!

Το πρωτότυπο βιβλίο της συναδέλφου Μαρίας Καριωτάκη κυκλοφορεί από τις εκ­δό­­σεις Ίτανος με (πλούσια) εικονογράφηση της Άννας Χιλετζάκη. Συνοδεύεται από έ­να σι­ντί με τραγούδια που συνέθεσε ο Δημήτρης Βασμαρής.

Πάρτε μια μικρή γεύση από τα τραγούδια...


...και ακούστε πέντε από αυτά, πατώντας στους πράσινους υπερσυνδέσμους:

Το παπί
(ουδέτερα σε -ι)

Φίλοι κολλητοί
(ρήματα σε -ω)

Το τραγούδι του πειρατή Ευριπίδη
(ρήματα σε -εύω)

Το τραγούδι της Γιώτας
(ρήματα σε -ίζω)

Μια μέρα πολύ κρύα
(βασικές καταλήξεις)

ΠΗΓΗ: kiriasidore.blogspot.gr | ΕΙΚΟΝΑ: www.ianos.grΤετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Μμμ... Βιβλία!ΕΙΚΟΝΑ: vivliotaxideutes-eu.blogspot.gr


Η συνταγή ενός καλού βιβλίου

Υλικά
φαντασία περιπέτεια χιούμορ
ζωντάνια αγωνία ελκυστική γλώσσα
ωραία εικονογράφηση


Εκτέλεση

1. Ρίχνετε στη λεκάνη τη φαντασία.

2. Αμέσως μετά ρίχνετε την περιπέτεια και την α­γω­νί­α.

3. Ανακατεύετε καλά και τα αφήνετε να φου­σκώ­σουν.

4. Αφού φουσκώσουν, ρίχνετε λίγη ζωντάνια.

5. Κατόπιν βάζετε λίγες λίγες τις λέξεις και τους τό­νους, ε­ναλ­λάξ με τα σημεία στίξης.

6. Αν θέλετε ρίχνετε και τις εικόνες.

7. Ανακατεύετε ελαφρά με αργές κινήσεις για να μην κό­ψει η σκέ­ψη.

8. Πασπαλίζετε με χιούμορ.

9. Το βάζετε στο ταψί και το ψήνετε στον φούρνο της καρ­διάς.

10. Σερβίρεται ζεστό ή κρύο.

     Καλή όρεξη!     


ΠΗΓΗ: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου (www.schools.ac.cy)
ΕΙΚΟΝΕΣ: univ-bolognetta.blogspot.com, 2gymnasiopallinis.blogspot.comΒιβλίο: Πώς λειτουργεί;

Κάποτε και τα βιβλία χρειάζονταν οδηγίες χρήσης!


| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: φιλαναγνωσία


Τα Δικαιώματα του Αναγνώστη

Μάθετε τα δικαιώματά σας και
εφαρμόστε τα χωρίς δισταγμό!

 1 

Έχουμε το δικαίωμα να μη διαβάζουμε.


 2 

Έχουμε το δικαίωμα να διαβάζουμε ό,τι μας αρέσει.


 3 

Έχουμε το δικαίωμα απλώς να ξεφυλλίζουμε ένα
βιβλίο, να «τσαλαβουτάμε» στις σελίδες του.


 4 

Έχουμε το δικαίωμα να προσπερνάμε σελίδες, ακόμη και να μην
τελειώνουμε ένα βιβλίο. Μπορούμε να το αφήνουμε στη μέση.


 5 

Έχουμε το δικαίωμα να διαβάζουμε οπουδήποτε.


 6 

Έχουμε το δικαίωμα να απαιτούμε ησυχία όταν διαβάζουμε.


 7 

Έχουμε το δικαίωμα να διαβάζουμε μεγαλόφωνα
–χωρίς να ενοχλούμε βέβαια!


 8 

Έχουμε το δικαίωμα να απορροφούμαστε
και να μπαίνουμε στη θέση του ήρωα.


 9 

Έχουμε το δικαίωμα να διαβάζουμε
ένα βιβλίο όσες φορές θέλουμε.


 10 

Δε χρειάζεται να εξηγούμε τι μας άρεσε σε ένα βιβλίο.
Έχουμε το δικαίωμα να σιωπούμε όποτε μας ρωτούν.


 Α, και κάτι ακόμη: 

Αν κοροϊδεύετε εκείνους που δε διαβάζουν,
τους βοηθάτε να μην το κάνουν ποτέ!


Η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων πρέπει να
είναι ευχαρίστηση και απόλαυση –όχι αγγαρεία!


ΠΗΓΕΣ: Τα «Δικαιώματα του Αναγνώστη» του Ντανιέλ Πενάκ, allforfun.gr, annabooklover.wordpress.com, www.poiein.gr, blogs.sch.gr/maroula65 | ΕΙΚΟΝΕΣ: Walker Books Ltd, velonakaiklosti.blogspot.com, www.yupi.gr (η τελευταία)Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Βάλτε το μπαλάκι στην τρύπα

Αναγνωρίζοντας τα κλάσματα

Πατήστε στην εικόνα και παίξτε γκολφ. Ξεκινήστε μετακινώντας το μπαστού-
νι στη σωστή θέση και συνεχίστε κάνοντας κλικ στο «swing». Καλές βολές!


ΠΗΓΗ: www.fuelthebrain.comΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: αθλητισμός


Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Γεωγραφικοί όροι ξηράς και θάλασσας
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωγραφία, λεξιλόγιο


Δημιουργήστε κύματα

Κινήστε το ποντίκι σας στο πλαίσιο που
ακολουθεί και... ταράξτε τα νερά!| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |


Τα μέρη ενός ποταμού
(διαδραστικός χάρτης)

Πατήστε στην εικόνα και μελετήστε τα βασικά τμήματα που διακρίνουμε σε έναν πο­τα­μό: την πηγή ή τις πηγές του, την κυρίως ροή (κοίτη) και τους μαιάνδρους του, το δέλ­τα και την εκβολή του.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωγραφία


Το ποταμάκι– Από πού είσαι, ποταμάκι;
– Από κείνο το βουνό.
– Πώς τον λέγαν τον παππού σου;
– Σύννεφο στον ουρανό.

– Ποια είναι η μάνα σου;
– Η μπόρα.
– Πώς κατέβηκες στη χώρα;
– Τα χωράφια να ποτίσω
και τους μύλους να γυρίσω.

– Στάσου να σε ιδούμε λίγο,
ποταμάκι μου καλό.
– Βιάζομαι πολύ να φύγω,
ν’ ανταμώσω τον γιαλό.ΠΟΙΗΣΗ: Ζαχαρίας Παπαντωνίου / ΜΟΥΣΙΚΗ: Μαρίζα Κωχ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Μαρίζα Κωχ, Γιώργος Μαγκλάρας
ΔΙΣΚΟΣ: Μελοποιημένα ποιήματα από βιβλία του Δημοτικού Σχολείου (1997)


ΕΙΚΟΝΑ: stin-e-taxi.blogspot.grΤετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

Βρείτε το σωστό σχήμα

Αναγνωρίζοντας τα κλάσματα

Πατήστε στην εικόνα, επιλέξτε επίπεδο δυσκολίας και αριθμό παικτών και δείξτε με τα βε­λά­κια του πληκτρολογίου σας ποιο σχήμα αντιστοιχεί στο κλάσμα που εμ­φα­νί­ζε­­ται στο κέ­ντρο. Προσέξτε μόνο, γιατί μπορεί να υπάρχει χρονόμετρο!


ΠΗΓΗ: www.mathwarehouse.comΤρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Ο κάβουρας και τα μπισκοτάκια

Αναγνωρίζοντας τα κλάσματα

Πατήστε στην εικόνα και βοηθήστε τον κάβουρα να μεταφέρει τα μπισκότα στο
κατάλληλο κοχύλι-κλάσμα. Χρησιμοποιήστε τα βελάκια του πληκτρολογίου σας:


ΠΗΓΗ: DIGITAL ZOOT | ΠΑΙΧΝΙΔΙ: mrnussbaum.comΣημαδέψτε με τη σφεντόνα

Αναγνωρίζοντας τα κλάσματα

Πατήστε στην εικόνα, επιλέξτε τύπο παιχνιδιού και τεντώ-
στε το λάστιχο μέχρι να ακουμπήσει τον σωστό αριθμό:


ΠΗΓΗ: www.abcya.comΔευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Εισαγωγή στα κλάσματα
(αντιστοίχιση)

Πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κλασματικοί αριθμοί


Εισαγωγή στα κλάσματα
(παιχνίδι)

Πατήστε στην εικόνα που σας ενδιαφέρει, αποφασίστε αν θα χρησιμο-
ποιήσετε χρονόμετρο και ενώστε τα κλάσματα με τα σωστά σχήματα:

ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΗΓΗ: www.sheppardsoftware.com

| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |


Εισαγωγή στα κλάσματα
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κλασματικοί αριθμοί


Κυριακή, 7 Ιανουαρίου 2018

Βρείτε τις φράσεις και παροιμίες (13)

Με το πενάκι του Γιώργου ΜπαρνιάΠοια παροιμία κρύβεται στο σκίτσο; Πατήστε εδώ.

Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται!

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΣΕΙΡΑ: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μετακινήσεις


Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

Winter TimeIn the winter time, when all the leaves are brown
and the wind blows so chill
and the birds have all flown for the summer,
I’m callin’, hear me callin’, hear me callin’...ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ: Steve Miller / ΕΡΜΗΝΕΙΑ: The Steve Miller Band
ΔΙΣΚΟΣ: Book of Dreams (1977)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μουσική, χρόνος


Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018

Πού πάει ο καιρός που φεύγει;

Αλήθεια, πού πάει ο καιρός που φεύγει; Περνά βιαστικά σαν σίφουνας ή περπατά με το πά­σο του κι απολαμβάνει τη διαδρομή; Ψιθυρίζει το αγαπημένο του τραγούδι ή μας φω­­νά­ζει που αργήσαμε;


Άκου, ο καιρός περνάει απ’ τον δρόμο με ταξί!
Το μαντίλι του κουνάει με το χέρι το δεξί!
Κι όλοι οι γείτονες κοιτάνε και περίεργοι ρωτάνε:

«Πού πάει ο καιρός που φεύγει
κι όταν φτάνει ξαναφεύγει;»

Ο καιρός με μια βαλίτσα τρέχει, τρέχει σαν ρομπότ!
Φτάνει στην Ηγουμενίτσα, μπαίνει μες στο φεριμπότ
και ταΐζει έναν γλάρο καθισμένο στο φουγάρο!

«Πού πάει ο καιρός που φεύγει
κι όταν φτάνει ξαναφεύγει;»

Ο καιρός σε μια καμπάνα κατά λάθος κουτουλά!
Χάνει δέκα αεροπλάνα και στον ουρανό ψηλά
ο καιρός πετάει καβάλα σε μια ξύλινη κουτάλα!

«Πού πάει ο καιρός που φεύγει
κι όταν φτάνει ξαναφεύγει;»ΣΤΙΧΟΙ: Μαριανίνα Κριεζή / ΜΟΥΣΙΚΗ: Δημήρης Μαραγκόπουλος
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Αντώνης Κοντογεωργίου, Σαβίνα Γιαννάτου
ΔΙΣΚΟΣ: Εδώ Λιλιπούπολη (1980)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μουσικήχρόνος


Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

Πολλές ευχές από το ΠΟΔήΛΑΤΟ!ΕΙΚΟΝΑ: www.pexels.com


Καλημέρα 2018!
ΕΙΚΟΝΕΣ: highgrowthplanning.com (1), www.hug2love.com (2), www.wallpapers4k.us (3,6), lovequotepics.com (4-5), cjohnson.us (7)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Πρωτοχρονιά, χρόνος