30 Ιανουαρίου 2018

Τραγούδια για την Κυκλοφοριακή Αγωγή

Πέντε τραγούδια για ασφαλή κυκλοφορία στον
δρόμο και υπεύθυνη οδική συμπεριφορά


Ακούστε τα στους υπερσυνδέσμους που ακολουθούν:


ΕΙΚΟΝΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (επιμέλεια: podilato98.blogspot.com)

29 Ιανουαρίου 2018

Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς
(κρυπτόλεξο)

Πατήστε στην εικόνα και σύρτε το ποντίκι σας μέχρι να σχηματιστούν οι κρυμ­μέ­νες λέξεις:

Βρείτε τα σήματα οδικής κυκλοφορίας

Πατήστε στην εικόνα και εξασκηθείτε!Ο φίλος μου ο Ποδηλατάκιας

Ένα βιβλίο για ασφαλείς βόλτες!

Ο Ποδηλατάκιας είναι το μαγικό ποδήλατο του Κωστάκη, ένα ποδήλατο που μι­λά­ει για τους βασικούς κανόνες της οδικής συμπεριφοράς, προκειμένου να α­πο­φεύ­γου­με τους κιν­δύ­νους και να χαιρόμαστε την ποδηλασία με τα φιλαράκια μας.

Το βιβλίο γράφτηκε από την Κατερίνα Βαϊμάκη, εικονογραφήθηκε από τη Ρε­βέκ­κα Βε­­δέ και κυκλοφορεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών, Με­τα­φο­ρών και Δι­κτύ­­ων. Μπο­ρεί­τε να το διαβάσετε πατώντας εδώ ή να πα­ρα­κο­λου­θή­σε­τε τη μου­σι­κή αφή­γηση στο βίντεο που ακολουθεί:


Ίσως θέλετε να κρατήσετε στο αρχείο σας μερικές οδηγίες και συμβουλές του Πο­δη­λα­τά­κια...


(δείτε την εικόνα σε πλήρες μέγεθος εδώ)


...ενώ, αν σας έρθει έμπνευση, μπορείτε να εκτυπώσετε την παρακάτω εικόνα και να τη χρωματίσετε!


ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.com

27 Ιανουαρίου 2018

Ο Τον και ο Των

Στη μακρινή Κίνα ζούσαν δυο δίδυμα αγόρια, ο Τον και ο Των. Έμοιαζαν πολύ (πά­ρα πο­λύ!), όμως είχαν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα.

Ο Τον ήταν κάπως ντροπαλός. Δεν έκανε πολλές παρέες. Είχε μόνο έναν φίλο, τον Λι. Μα­ζί επισκέπτονταν πολλά μέρη: τον ποταμό, τον πύργο του χωριού, τον γε­ρο-σοφό. Μα­ζί άκουγαν τον αέρα που σφύριζε, τον δάσκαλο να τους φωνάζει στο μάθημα, τον γαϊ­δα­ρά­κο της θείας Μιάν, τον ταχυδρόμο που κόρναρε, τον ήχο του τρένου.

Ο Των, από την άλλη μεριά, ήταν πολύ κοινωνικός. Ήξερε τα ονόματα όλων των κα­­τοί­­κων του χωριού. Έκανε κι αυτός τις εκδρομές του: Πήγαινε να δει τα φτε­ρά των α­νε­μό­μυ­λων που γύριζαν, έψαχνε να βρει τα αβγά των δράκων που ά­κου­γε συνέχεια στις ι­στο­ρί­ες των γερόντων, έφτανε μέχρι τις φωλιές των α­ε­τών. Ό­πως καταλαβαίνετε, άκουγε συ­χνά τις κατσάδες των γονιών του επειδή α­πο­μα­κρυ­νό­ταν. Άκουγε βέβαια και τα πα­ρα­κά­λια των συμμαθητών του να τους δι­η­γη­θεί τις περιπέτειές του.

Όταν οι δίδυμοι μεγάλωσαν ήρθαν ένα ταξίδι στην Ελλάδα. Εδώ να δείτε μπερ­δέ­μα­τα! Ό­που και να πήγαιναν άκουγαν το όνομά τους!


Κάποια στιγμή αποφάσισαν να ψάξουν για δουλειά. Ο Τον άρχισε να δουλεύει για έ­ναν κύ­ρι­ο που λε­γό­ταν Ενικός Αριθμός. «Θα δουλεύεις κοντά στα αρσενικά ου­σι­α­στι­κά», του εί­πε το α­φε­ντι­κό του. «Θα είσαι πάντα μαζί με την Αιτιατική Πτώ­ση».

Ο άλλος δίδυμος αδερφός, ο Των, βρήκε δουλειά σε έναν εργοδότη που τον έ­λε­γαν Πλη­θυ­ντι­κό Αριθμό. «Εσύ θα δουλεύεις με όλα τα ουσιαστικά: αρσενικά, θη­λυ­κά και ου­δέ­τε­ρα», είπε ο κύριος Πληθυντικός στον υπάλληλό του. «Μαζί σου θα είναι πάντα η Γενική Πτώ­ση».

Με τον καιρό ο Τον ερωτεύτηκε την Αιτιατική Πτώση και την παντρεύτηκε με κου­μπά­ρο τον Ε­νι­κό Αριθμό. Αλλά και ο Των ερωτεύτηκε τη Γενική Πτώση και την παντρεύτηκε. Κου­­μπά­­ρος του έγινε ο Πληθυντικός Αριθμός. Από τότε ζή­σα­νε καλά στη χώρα μας, κά­νο­ντας παιδάκια-ου­σι­α­στι­κά!Η Της και η Τις

Καλεσμένες στους γάμους του Τον με την Αιτιατική Πτώση και του Των με τη Γε­νι­κή Πτώ­ση ήταν άλλες δυο δίδυμες, η Της και η Τις.

Η Της ήταν η καλύτερη φίλη της Γενικής Πτώσης. Ήταν μια χαριτωμένη δε­σποι­νί­δα. Ξυ­πνού­σε με το πρώτο φως της αυγής, άνοιγε το παράθυρο της κρε­βα­το­κά­μα­ράς της, ε­τοί­μα­ζε το δικό της πρωινό και της αδερφής της. Ήταν αισιόδοξη κι έ­βρι­σκε όλα τα πράγ­μα­τα μοναδικά: την ομορφιά της φύσης, τη μυρωδιά της βρο­χής, την ηρεμία της ε­ξο­χής. Όταν η μέρα ήταν βροχερή, χάιδευε τρυφερά τη γού­να της γάτας της, διάλεγε ένα α­πό τα βιβλία της βιβλιοθήκης της και κα­θό­ταν στην αγκαλιά της πολυθρόνας της όπου τα­ξί­δευ­ε με τη βοήθεια της λο­γο­τε­χνί­ας στον κόσμο της φαντασίας.

Η αδερφή της, η Τις, ήταν η καλύτερη φίλη της Αιτιατικής Πτώσης και ήταν πιο ζω­η­ρή. Γέ­μι­ζε τις μέρες της με πολλές δραστηριότητες: Επισκεπτόταν τις φί­λες της, έκαναν μαζί τις αγορές τους και περνούσαν τις ώρες με τις συζητήσεις και τις δουλειές τους. Αυτή ορ­γά­νω­νε όλες τις εκδρομές και τις εκδηλώσεις. Εί­χαν επισκεφτεί όλες τις πόλεις της Ευ­ρώ­πης, είχαν παρακολουθήσει όλες τις συ­ναυ­λί­ες και τις θεατρικές παραστάσεις που έγιναν στην περιοχή τους.


Η Της γρήγορα τράβηξε την προσοχή του Ενικού Αριθμού, που ήταν ο κουμπάρος στον γά­μο του Τον. Βλέπετε, και σ’ αυτόν άρεσαν τα μοναδικά πράγματα. Ο άλλος κου­μπά­ρος, ο Πληθυντικός Αριθμός, που είχε παντρέψει τον Των, εν­θου­σι­ά­στη­κε με τη ζωηρή Τις και τις πολλές δραστηριότητές της.

Όπως καταλαβαίνετε, σύντομα έγιναν κι άλλοι δυο γάμοι!25 Ιανουαρίου 2018

Πολλαπλασιασμοί με μικρούς αριθμούς
(διαδραστική εξάσκηση)


ΟριζοντίωςΚαθέτως
(πρώτο επίπεδο)Καθέτως
(δεύτερο επίπεδο)


ΠΗΓΗ: numbernut.com


Η αλφαβητική σειρά

Το να βάλουμε κάποιες λέξεις σε αλφαβητική σειρά σημαίνει να τις το­πο­θε­τή­σου­με τη μί­α με­τά την άλλη µε βάση το αρχικό ή τα αρχικά τους γράμ­μα­τα.

1 Στην αρχή παρατηρούμε το πρώτο γράμμα των λέξεων (μπορούμε και να το κυ­κλώ­σου­με). Ύστερα αποφασίζουμε ποιο βρίσκεται πιο κοντά στην αρχή της αλ­φα­βή­­τας, ποιο εί­ναι μετά κτλ.

αετός, βιβλίο, καλάμι, λάστιχο, φωτιά


2 Αν υπάρχουν λέξεις που αρχίζουν με το ίδιο γράμμα, παρατηρούμε (ή κυ­κλώ­νου­με) το δεύ­τε­ρο:

μαμά, μέλι, μήνας, μοιράζω, μωράκι

3 Αν και το δεύτερο γράμμα είναι ίδιο, παρατηρούμε (ή κυκλώνουμε) το τρίτο κ.ο.κ.

μπαμπάς, μπελάς, μπισκότο, μπόρα

ΕΙΚΟΝΑ: 68gym-athin.att.sch.gr


23 Ιανουαρίου 2018

Η Αργοναυτική εκστρατεία
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:Οι θεοί του Ολύμπου
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:22 Ιανουαρίου 2018

18 Ιανουαρίου 2018

Η κυρία Σιντορέ και η μουσική ορθογραφία

Ένα βιβλίο που διαβάζεται, ακούγεται και χορεύεται!

Η Μυρσίνη και οι συμμαθητές της βασανίζονται από την ορθογραφία και τους κα­νό­νες της, μέχρι που φτάνει στο σχολείο η κυρία Σιντορέ, μια δασκάλα αλ­λιώ­τι­κη α­πό τις άλ­λες. Με την κιθάρα και τον ενθουσιασμό της βοηθάει τα παι­διά να α­να­κα­λύ­ψουν ότι έ­να δύ­σκο­λο ή και βαρετό μάθημα μπορεί να γίνει τρα­γού­δι, χορός και παιχνίδι!


Το πρωτότυπο βιβλίο της συναδέλφου Μαρίας Καριωτάκη κυκλοφορεί από τις εκ­δό­­σεις Ίτανος με (πλούσια) εικονογράφηση της Άννας Χιλετζάκη. Συ­νο­δεύ­ε­ται από έ­να σι­ντί με τραγούδια που συνέθεσε ο Δημήτρης Βασμαρής.

Πάρτε μια μικρή γεύση από τα τραγούδια...


...και ακούστε πέντε από αυτά, πατώντας στους παρακάτω υπερσυνδέσμους:


ΠΗΓΗ: kiriasidore.blogspot.gr - ΕΙΚΟΝΑ: lifo.gr


17 Ιανουαρίου 2018

Αναγνωρίζοντας τα κλάσματα
(παιχνίδια)Πατήστε στους υπερσυνδέσμους που ακολουθούν και παίξτε!


ΕΙΚΟΝΑ: oradeahub.com

16 Ιανουαρίου 2018

Μμμ... Βιβλία!ΕΙΚΟΝΑ: vivliotaxideutes-eu.blogspot.com
(επιμέλεια: podilato98.blogspot.com)

Η συνταγή ενός καλού βιβλίου

ΥΛΙΚΑ

Φαντασία Περιπέτεια Χιούμορ
Ζωντάνια Αγωνία Ελκυστική γλώσσα
Ωραία εικονογράφηση
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1. Ρίχνετε στη λεκάνη τη φαντασία.

2. Αμέσως μετά ρίχνετε την περιπέτεια και την α­γω­νί­α.

3. Ανακατεύετε καλά και τα αφήνετε να φου­σκώ­σουν.

4. Αφού φουσκώσουν, ρίχνετε λίγη ζωντάνια.

5. Κατόπιν βάζετε λίγες λίγες τις λέξεις και τους τό­νους, ε­ναλ­λάξ με τα ση­μεί­α στί­ξης.

6. Αν θέλετε ρίχνετε και τις εικόνες.

7. Ανακατεύετε ελαφρά με αργές κινήσεις για να μην κό­ψει η σκέ­ψη.

8. Πασπαλίζετε με χιούμορ.

9. Το βάζετε στο ταψί και το ψήνετε στον φούρνο της καρ­διάς.

10. Σερβίρεται ζεστό ή κρύο.

Καλή όρεξη!


ΠΗΓΗ: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου (schools.ac.cy) - ΕΙΚΟΝΕΣ: univ-bolognetta.blogspot.com, 2gymnasiopallinis.blogspot.com


Βιβλίο: Πώς λειτουργεί;

Κάποτε και τα βιβλία χρειάζονταν οδηγίες χρήσης!Τα Δικαιώματα του Αναγνώστη

Μάθετε τα δικαιώματά σας και
εφαρμόστε τα χωρίς δισταγμό!

1

Έχουμε το δικαίωμα να μη διαβάζουμε.


2

Έχουμε το δικαίωμα να διαβάζουμε ό,τι μας αρέσει.


3

Έχουμε το δικαίωμα απλώς να ξεφυλλίζουμε ένα
βιβλίο, να «τσαλαβουτάμε» στις σελίδες του.


4

Έχουμε το δικαίωμα να προσπερνάμε σελίδες, ακόμη και να μην
τελειώνουμε ένα βιβλίο. Μπορούμε να το αφήνουμε στη μέση.


5

Έχουμε το δικαίωμα να διαβάζουμε οπουδήποτε.


6

Έχουμε το δικαίωμα να απαιτούμε ησυχία όταν διαβάζουμε.


7

Έχουμε το δικαίωμα να διαβάζουμε μεγαλόφωνα
–χωρίς να ενοχλούμε βέβαια!


8

Έχουμε το δικαίωμα να απορροφούμαστε
και να μπαίνουμε στη θέση του ήρωα.


9

Έχουμε το δικαίωμα να διαβάζουμε
ένα βιβλίο όσες φορές θέλουμε.


10

Δε χρειάζεται να εξηγούμε τι μας άρεσε σε ένα βιβλίο.
Έχουμε το δικαίωμα να σιωπούμε όποτε μας ρωτούν.


Α, και κάτι ακόμη:

Αν κοροϊδεύετε εκείνους που δε διαβάζουν,
τους βοηθάτε να μην το κάνουν ποτέ!


Η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων πρέπει να
είναι ευχαρίστηση και απόλαυση –όχι αγγαρεία!


ΠΗΓΕΣ: Τα «Δικαιώματα του Αναγνώστη» του Ντανιέλ Πενάκ, allforfun.gr, annabooklover.wordpress.com, poiein.gr, blogs.sch.gr/maroula65 - ΕΙΚΟΝΕΣ: Walker Books Ltd, velonakaiklosti.blogspot.com, yupi.gr (η τε­λευ­ταί­α) - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.com


15 Ιανουαρίου 2018

Βάλτε το μπαλάκι στην τρύπα

Αναγνωρίζοντας τα κλάσματα

Πατήστε στην εικόνα και παίξτε γκολφ. Ξεκινήστε μετακινώντας το μπα­στού­νι στη σωστή θέση και συνεχίστε κάνοντας κλικ στο «swing». Καλές βολές!


ΠΗΓΗ: fuelthebrain.com


11 Ιανουαρίου 2018

Δημιουργήστε κύματα

Κινήστε το ποντίκι σας στο πλαίσιο που
ακολουθεί και... ταράξτε τα νερά!
Τα μέρη ενός ποταμού
(διαδραστικός χάρτης)

Πατήστε στην εικόνα και μελετήστε τα βασικά τμήματα που διακρίνουμε σε έναν πο­τα­μό: την πηγή ή τις πηγές του, την κυρίως ροή (κοίτη) και τους μαιάνδρους του, το δέλ­τα και την εκβολή του.Το ποταμάκι– Από πού είσαι, ποταμάκι;
– Από κείνο το βουνό.
– Πώς τον λέγαν τον παππού σου;
– Σύννεφο στον ουρανό.

– Ποια είναι η μάνα σου;
– Η μπόρα.
– Πώς κατέβηκες στη χώρα;
– Τα χωράφια να ποτίσω
και τους μύλους να γυρίσω.

– Στάσου να σε ιδούμε λίγο,
ποταμάκι μου καλό.
– Βιάζομαι πολύ να φύγω,
ν’ ανταμώσω τον γιαλό.ΠΟΙΗΣΗ: Ζαχαρίας Παπαντωνίου / ΜΟΥΣΙΚΗ: Μαρίζα Κωχ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Μαρίζα Κωχ, Γιώργος Μαγκλάρας
ΔΙΣΚΟΣ: Μελοποιημένα ποιήματα από βιβλία του Δημοτικού Σχολείου (1997)


ΕΙΚΟΝΑ: stin-e-taxi.blogspot.com


10 Ιανουαρίου 2018

Βρείτε το σωστό σχήμα

Αναγνωρίζοντας τα κλάσματα

Πατήστε στην εικόνα, επιλέξτε επίπεδο δυσκολίας και αριθμό παικτών και δείξ­τε με τα βε­λά­κια του πληκτρολογίου σας ποιο σχήμα αντιστοιχεί στο κλάσμα που εμ­φα­νί­ζε­­ται στο κέ­ντρο. Προσέξτε μόνο, γιατί μπορεί να υπάρχει χρο­νό­με­τρο!


ΠΗΓΗ: mathwarehouse.com


9 Ιανουαρίου 2018

Ο κάβουρας και τα μπισκοτάκια

Αναγνωρίζοντας τα κλάσματα

Πατήστε στην εικόνα και βοηθήστε τον κάβουρα να μεταφέρει τα μπισκότα στο κα­τάλ­λη­λο κοχύλι-κλάσμα. Χρησιμοποιήστε τα βελάκια του πληκτρολογίου σας:


ΠΗΓΗ: DIGITAL ZOOT - ΠΑΙΧΝΙΔΙ: mrnussbaum.com


Σημαδέψτε με τη σφεντόνα

Αναγνωρίζοντας τα κλάσματα

Πατήστε στην εικόνα, επιλέξτε τύπο παιχνιδιού και τεντώστε το λά­στι­χο μέ­χρι να ακουμπήσει τον σωστό αριθμό:


ΠΗΓΗ: abcya.com


8 Ιανουαρίου 2018

Εισαγωγή στα κλάσματα
(αντιστοίχιση)

Πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΗ: inschool.gr


Εισαγωγή στα κλάσματα
(παιχνίδι)

Πατήστε στην εικόνα που σας ενδιαφέρει, αποφασίστε αν θα χρησιμοποιήσετε χρο­νό­με­τρο και ενώστε τα κλάσματα με τα σωστά σχήματα:


[ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ]


[ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ]


ΠΗΓΗ: sheppardsoftware.com


Εισαγωγή στα κλάσματα
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

7 Ιανουαρίου 2018

Βρείτε τις φράσεις και παροιμίες (13)

Με το πενάκι του Γιώργου Μπαρνιά

Ποια παροιμία κρύβεται στο σκίτσο; Πατήστε εδώ.

Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται!5 Ιανουαρίου 2018

Winter TimeIn the winter time, when all the leaves are brown
and the wind blows so chill
and the birds have all flown for the summer,
I’m callin’, hear me callin’, hear me callin’...ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ: Steve Miller / ΕΡΜΗΝΕΙΑ: The Steve Miller Band
ΔΙΣΚΟΣ: Book of Dreams (1977)

4 Ιανουαρίου 2018

Πού πάει ο καιρός που φεύγει;

Αλήθεια, πού πάει ο καιρός που φεύγει; Περνά βιαστικά σαν σίφουνας ή περ­πα­τά με το πά­σο του κι απολαμβάνει τη διαδρομή; Ψιθυρίζει το αγαπημένο του τρα­γού­δι ή μας φω­­νά­ζει που αργήσαμε;


Άκου, ο καιρός περνάει απ’ τον δρόμο με ταξί!
Το μαντίλι του κουνάει με το χέρι το δεξί!
Κι όλοι οι γείτονες κοιτάνε και περίεργοι ρωτάνε:

«Πού πάει ο καιρός που φεύγει
κι όταν φτάνει ξαναφεύγει;»

Ο καιρός με μια βαλίτσα τρέχει, τρέχει σαν ρομπότ!
Φτάνει στην Ηγουμενίτσα, μπαίνει μες στο φεριμπότ
και ταΐζει έναν γλάρο καθισμένο στο φουγάρο!

«Πού πάει ο καιρός που φεύγει
κι όταν φτάνει ξαναφεύγει;»

Ο καιρός σε μια καμπάνα κατά λάθος κουτουλά!
Χάνει δέκα αεροπλάνα και στον ουρανό ψηλά
ο καιρός πετάει καβάλα σε μια ξύλινη κουτάλα!

«Πού πάει ο καιρός που φεύγει
κι όταν φτάνει ξαναφεύγει;»ΣΤΙΧΟΙ: Μαριανίνα Κριεζή / ΜΟΥΣΙΚΗ: Δημήρης Μαραγκόπουλος
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Αντώνης Κοντογεωργίου, Σαβίνα Γιαννάτου
ΔΙΣΚΟΣ: Εδώ Λιλιπούπολη (1980)


1 Ιανουαρίου 2018

Πολλές ευχές από το ΠΟΔήΛΑΤΟ!
(2018)ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.com (από pexels.com)


Καλημέρα 2018!
ΕΙΚΟΝΕΣ: highgrowthplanning.com (1), hug2love.com (2), wallpapers4k.us (3,6), lovequotepics.com (4-5), cjohnson.us (7)


ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ