31 Αυγούστου 2014

Σχολική ζωή
(λέξεις από το σχολικό λεξικό)ΕΞΑΣΚΗΣΗ


ΜΕΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ


ΑΛΛΕΣ ΛΕΞΕΙΣΕΙΚΟΝΕΣ: Λεξικό Α΄-Γ΄ Δημοτικού, Γλώσσα Α΄ τάξης (η
πρώτη) | ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.com


30 Αυγούστου 2014

Η Γλώσσα μου
(λέξεις από το σχολικό λεξικό)
ΛΕΞΕΙΣ


ΚΕΙΜΕΝΑΕΙΚΟΝΕΣ: Λεξικό Α΄-Γ΄ Δημοτικού, Γραμματική Ε΄-ΣΤ΄ τάξης
(η πρώτη) | ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.com


ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ