Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

31 Αυγούστου 2014

Σχολική ζωή
(λέξεις από το σχολικό λεξικό)    ΕΞΑΣΚΗΣΗ    


    ΜΕΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ    


    ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ    


    ΑΛΛΕΣ ΛΕΞΕΙΣ    ΕΙΚΟΝΕΣ: Λεξικό Α΄-Γ΄ Δημοτικού, Γλώσσα Α΄ τάξης (η πρώτη)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: σχολική ζωή


30 Αυγούστου 2014

Η Γλώσσα μου
(λέξεις από το σχολικό λεξικό)
    ΛΕΞΕΙΣ    


    ΚΕΙΜΕΝΑ    ΕΙΚΟΝΕΣ: Λεξικό Α΄-Γ΄ Δημοτικού, Γραμματική Ε΄-ΣΤ΄ τάξης (η πρώτη)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γλώσσα, σχολική ζωή