29 Φεβρουαρίου 2016

Βρείτε τα μνημεία της Ακρόπολης

Πατήστε στις εικόνες και εξασκηθείτε!Δίσεκτο έτος το 2016

Φέτος ο Κουτσοφλέβαρος
είναι λιγότερο... κουτσός!


ΕΙΚΟΝΑ: google.gr

28 Φεβρουαρίου 2016

Εγκλίσεις
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:Αρκτικόλεξα
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:Μνημεία του κόσμου
(διαδραστικές παρουσιάσεις)

Πατήστε στις εικόνες:

Πώς μετράμε με τον χάρακα;

Τετράγωνα και ορθογώνια

Διαδραστική παρουσίαση και εξάσκηση26 Φεβρουαρίου 2016

Φτιάξτε το δικό σας αγγείο

Τα παλιά χρόνια οι Έλληνες κατασκεύαζαν πήλινα αγγεία, για να αποθηκεύουν δι­ά­φο­ρα πράγ­μα­τα που τους χρειάζονταν (νερό, λάδι, κρασί κ.ά.). Ανάλογα με τη χρη­σι­μό­τη­τά τους τα αγγεία είχαν διάφορες μορφές. Μερικά από τα πιο γνωστά εί­δη εί­ναι η υδρία, ο κρα­τή­ρας και ο αμφορέας:

1 Υδρία. Οι αρχαίοι δεν είχαν βρύσες στα σπίτια τους και χρειάζονταν ειδικά δο­χεί­α για τη μεταφορά του νερού. Μιας και το νερό λεγόταν ύδωρ, τα δοχεία που το με­τέ­φε­ραν λέ­γο­νταν υδρίες και έμοιαζαν με στάμνες.


2 Κρατήρας. Οι αρχαίοι συνήθιζαν να νερώνουν το κρασί πριν το πιουν. Για αυ­τή την ερ­γα­σί­α χρησιμοποιούσαν βαθιά δοχεία με πλατιά χείλη και κάθετες λα­βές, τους κρα­τή­ρες.


3 Αμφορέας. Οι αμφορείς ήταν μεγάλα αγγεία με δύο λαβές. Χρησίμευαν στη με­τα­φο­ρά λα­διού, κρασιού, μικρών καρπών αλλά και νερού. Υπήρχαν πολλά είδη, με­ρι­κοί μά­λιστα εί­χαν μυτερό (οξύ) πυθμένα, για να στηρίζονται σε ξύλινη βάση κα­τά τη με­τα­φο­ρά τους με πλοί­α.


Για να ομορφύνουν τα αγγεία, οι αρχαίοι Έλληνες διακοσμούσαν την επιφάνειά τους με δι­ά­φο­ρα σχέδια, εικόνες και μοτίβα, δηλαδή με παραστάσεις. Με τη βοή­θει­α ε­νός μείγ­μα­τος νερού και πηλού σχεδίαζαν ανθρώπινες μορφές, άλογα ή δι­ά­φο­ρα μυ­θο­λο­γι­κά ό­ντα. Ε­πι­πλέ­ον, πρόσθεταν πολλές γραμμές και γε­ω­με­τρι­κά σχή­μα­τα.


Το ψήσιμο των αγγείων ήταν μια διαδικασία πολύωρη και ιδιαίτερα δύσκολη. Άρ­χι­ζε νω­ρίς το πρωί, γιατί χρειάζονταν περίπου οκτώ ώρες για να φτάσει ο φούρ­νος στην κα­τάλ­λη­λη θερ­μο­κρα­σί­α. Τα ψημένα αγγεία ήταν έτοιμα την ε­πό­με­νη μέ­ρα που ο φούρ­νος εί­χε κρυ­ώ­σει.

Πατήστε στην παρακάτω εικόνα και επιλέξτε το αγγείο που σας αρέσει. Σχε­δι­ά­στε την ε­πι­φά­νει­ά του με παραστάσεις, ψήστε το στον «φούρνο» και ε­κτυ­πώ­στε το!


ΠΗΓΗ: ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.com

24 Φεβρουαρίου 2016

Τα συναισθήματα

Από τη μέλισσαΜαθήτρια της
τετάρτης τάξης

Ζωγράφισα τα συναισθήματα γιατί οι άνθρωποι σ’ όλο τον κόσμο τα νιώθουν αλ­λά και γιατί είναι σημαντικά.
μέλισσα

Η μέλισσα κατοικεί στη Βόρεια Αθήνα. Στην τετάρτη δη­μο­τι­κού (2015-2016) συ­νερ­γά­στη­κε με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.

μέλισσα


22 Φεβρουαρίου 2016

Οι οπλίτες της αρχαίας Ελλάδας
(διαδραστική παρουσίαση)

Οπλίτες λέγονταν οι κατεξοχήν πολεμιστές της αρχαίας Ελλάδας. Πολεμούσαν σε σχη­­μα­τι­σμό φάλαγγας και ήταν εξοπλισμένοι με βαρύ οπλισμό: δόρυ, μεγάλη στρογ­γυ­λή α­σπίδα κ.ά. Το όνομά τους μάλιστα προέρχεται από αυτήν την ασπίδα, η οποία λε­γό­ταν «όπλον».

Πατήστε στην εικόνα και μελετήστε τον οπλισμό και την εξάρτυσή τους. Μην α­με­λή­σε­τε να κά­νε­τε κλικ και στο κουμπάκι με το «δ»!


ΚΕΙΜΕΝΟ: el.wikipedia.org - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

20 Φεβρουαρίου 2016

18 Φεβρουαρίου 2016

Οι Περσικοί Πόλεμοι με μια ματιά
(διαδραστικοί χάρτες)

Πατήστε στην εικόνα, επιλέξτε χρονολογία και κάντε κλικ στα βελάκια με τις κι­νή­σεις του στρα­τού και του στό­λου. Παρατηρήστε με προσοχή το υπόμνημα κά­θε χάρ­τη και θυ­μη­θεί­τε την Ι­ω­νι­κή Ε­πα­νά­στα­ση (499-494 π.Χ.), τις δύο πρώτες περ­σι­κές εκστρατείες (492 και 490 π.Χ.), αλλά και την τρίτη (και τελευταία) δέ­κα χρό­νια μετά (480-479 π.Χ.):


Ακολουθούν οι χάρτες για τη συλλογή σας:17 Φεβρουαρίου 2016

Οι ωραίες των Αθηνών
(Καρυάτιδες)

Το όνομά τους είναι ασυνήθιστο, αλλά αυτό δεν τις εμπόδισε να αντέξουν τό­σους αι­­ώ­­νες. Κά­ποιοι λένε ότι τις δημιούργησε, από πεντελικό μάρμαρο, ο Αλ­κα­μέ­νης. Άλ­­λοι λένε ότι ή­ταν ο Καλλίμαχος.

Οι έξι αδερφές γεννήθηκαν όταν φτιάχτηκε στην Ακρόπολη το σπίτι τους, το Ε­­ρέ­­χθει­ο. Άρ­χι­σε να χτίζεται, σε ιωνικό ρυθμό, το 421 π.Χ. Ήταν μια εποχή ει­ρή­νης για την Αθήνα. Οι εργασίες σταμάτησαν το 413 π.Χ. (μάλλον μετά την τρα­γι­κή για τους Αθηναίους σι­κε­­λι­κή εκστρατεία) και ξανάρχισαν το 409 π.Χ., μετά τις νέ­ες νίκες της πόλης που α­να­πτέ­ρω­σαν το ηθικό της. Μάλιστα εκεί φυλασσόταν και το ξόανο της Αθηνάς, στο οποίο οι Αρ­ρη­φό­ροι εναπέθεταν το ύφασμα που ύ­φαι­ναν για τη γιορτή των Παναθηναίων.

Οι έξι Κόρες, όπως τις ονόμαζαν, περνούσαν τον καιρό τους στο νότιο μπαλκόνι, την πρόσταση. Στήριζαν την οροφή με το κεφάλι τους, πράγμα πολύ βολικό, για­τί τους επέτρεπε να κοιτούν τον Παρθενώνα και πιο πίσω την Αθήνα, μια πόλη που τό­τε σου άρεσε να την ατενίζεις. Καρυάτιδες τις ονόμασαν πολύ αργότερα. Ο Ρω­μαί­ος αρχιτέκτονας Βιτρούβιος είπε ότι οι γιαγιάδες τους ήταν γυναίκες α­πό τις Καρυές της Λακωνίας που μήδισαν στους Περσικούς Πολέμους, αλλά μπο­ρεί να είναι και οι Λακώνισσες παρθένες χορεύτριες που χόρευαν προς τι­μήν της Κα­ρυ­ά­τι­δας Αρτέμιδας. Η αλήθεια χάνεται στον χρόνο, η ομορφιά τους ό­μως στέ­κει πάνω απ’ αυτόν.


Οι Καρυάτιδες είναι στιβαρές και την ίδια στιγμή αέρινες. Μοιάζουν πολύ με­τα­ξύ τους αλλά είναι μοναδικές. Το σώμα διαγράφεται και αναπνέει κάτω από το δω­ρι­κό πτυχωτό πέπλο. Τα μαλλιά είναι μακριά, χαλαρά δεμένα πίσω. Μέχρι και μά­θη­μα Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ έγινε η κόμμωσή τους, που είναι διαφορετική για καθεμιά και στηρίζει καλύτερα τον λαιμό τους.

Οι ευτυχισμένες μέρες κάποτε τελείωσαν. Το Ερέχθειο κάηκε, βομβαρδίστηκε, έ­γι­νε εκ­­κλη­­σί­­α στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, παλάτι στη Φρα­γκο­κρα­τί­α, κα­τά­λυ­μα για το χαρέμι του Τούρκου φρούραρχου κατά την Τουρκοκρατία. Το 1806 ο λόρ­δος Έλγιν άρ­πα­ξε μία, την καλύτερα διατηρημένη, και την πήγε στο Λον­δί­νο. Δεν ξα­να­γύ­ρι­σε. Το 1827, κα­τά την πολιορκία της Ακρόπολης από τον Κιου­τα­χή, μια δεύ­τε­ρη Καρυάτιδα έγινε κομ­μά­τια κατά την ανατίναξη του Ε­ρε­χθεί­ου.

Το 1975 ήταν η τελευταία φορά που στάθηκαν στο μπαλκόνι τους. Το αρχοντικό έ­­πρε­­πε να αναστηλωθεί. Μάλιστα είναι το πρώτο από τα μνημεία της Ακρόπολης που α­­πο­­κα­­τα­­στά­­θη­­κε. Αλλά και οι πέντε Κόρες που απέμειναν δεν μπορούσαν να α­­ντέ­­ξουν τη φθορά α­πό την ατμοσφαιρική ρύπανση. Έτσι μεταφέρθηκαν με ένα βα­­γο­­νέ­­το στο παλιό Μουσείο της Ακρόπολης (πάνω στο βράχο) και α­πο­μο­νώ­θη­καν σε ένα γυά­λι­νο δω­μά­τι­ο με άζωτο για να σωθούν. Στη θέση τους το­πο­θε­τή­θη­καν α­ντί­γρα­φα.

Τριάντα δύο χρόνια ασφυκτιούσαν στο μουσείο. Το 2007 τις έβγαλαν για να τις πά­νε σε άλ­λο, μεγαλύτερο και ωραιότερο: στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Τις το­­πο­­θέ­­τη­­σαν πά­λι σε ένα μπαλκόνι –ακόμη και τη διαμελισμένη (οι αρχαιολόγοι στο μεταξύ βρή­καν τα κομ­μά­τια της). Μόνο η ξενιτεμένη λείπει.

Εδώ μοιάζουν αρχόντισσες και πάλι. Τις περιποιούνται με ειδικά μηχανήματα και λέι­­ζερ. Η λευ­κή πεντελική επιδερμίδα καθαρίζεται πόντο πόντο από τα στρώ­μα­τα της αι­θά­λης που ά­φη­σε η ρύπανση. Με τέτοια ντελικάτη ομορφιά μό­νο χέρια καλ­λι­τέ­χνη μπο­ρούν να κρα­­τή­σουν τη λεπτή λαβίδα πάνω στο δέρμα τους.


Όμως, αξίζει να κάνει κανείς μια βόλτα και στην οδό Αγίων Ασωμάτων 45. Εκεί υ­­πάρ­­χει έ­να καλοσυντηρημένο, λαϊκό νεοκλασικό σπίτι, όπου ζουν ακόμη δύο ξα­δέρ­­φες τους. Πο­λύ νε­ό­τε­ρες και λίγο λαϊκές, μα όμορφες κι αυτές, στηρίζουν τη δι­κή τους ο­ρο­φή...

ΠΗΓΕΣ: εφημερίδες «Ελευθεροτυπία» (06.02.2011) και «Τα Νέα» (10.12.2007) - ΕΙΚΟΝΕΣ: pohod-v-gory.com, anekshghta.blogspot.com


16 Φεβρουαρίου 2016

Παραγωγή και σύνθεση: ο δρόμος
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

Παραγωγή και σύνθεση: ο τροχός
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

Η κλίση των ουδετέρων σε -μα
(ταξινόμηση)

Πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

15 Φεβρουαρίου 2016

13 Φεβρουαρίου 2016

12 Φεβρουαρίου 2016

Παρθενώνας: μέτρο και τελειότητα

Ένα διαχρονικό μνημείο, ένα σύμβολο
του παγκόσμιου πολιτισμού

Η κλασική τέχνη (ιδίως η κλασική αρχιτεκτονική και γλυπτική) εκφράστηκε στην κο­ρυ­­φαί­α της στιγμή με την κατασκευή του Παρθενώνα. Στην ταινία που α­κο­λου­θεί ο πρω­­τα­γω­νι­στής περπατά στον χώρο της Ακρόπολης και έρχεται σε ε­πα­φή με α­ξί­ες που εί­χε ξε­χά­σει...11 Φεβρουαρίου 2016

Δεκαδικοί αριθμοί και δεκαδικά κλάσματα
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

Πόσα ευρώ είναι;
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

Βρείτε τα 2 ευρώ
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στην εικόνα και βοηθήστε το βατραχάκι:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

Στοίχιση των δεκαδικών στην
πρόσθεση και στην αφαίρεση
(κουίζ)

Πατήστε στις εικόνες και ελέγξτε τις γνώσεις σας:10 Φεβρουαρίου 2016

Ορθογραφία τετάρτης τάξης
(διαδραστική εξάσκηση)

Από τον εκπαιδευτικό ιστότοπο inschool


Ελέγξτε τις γνώσεις σας στην ύλη του σχολικού βιβλίου:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΕΝΟΤΗΤΑ 4
 • Βοηθήστε τη μαϊμού: (1)
 • Βοηθήστε το σκυλάκι: (1) (2)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5
 • Βοηθήστε τη μαϊμού: (1) (2)
 • Βοηθήστε το σκυλάκι: (1) (2) (3)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6
 • Πατήστε στο λάθος: (1) (2) (3) (4)
 • Βοηθήστε τη μαϊμού: (1) (2)
 • Βοηθήστε το σκυλάκι: (1) (2)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7
 • Πατήστε στο λάθος: (1) (2) (3)
 • Βοηθήστε τη μαϊμού: (1) (2)
 • Βοηθήστε το σκυλάκι: (1) (2)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8
 • Βοηθήστε τη μαϊμού: (1)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9

ΕΝΟΤΗΤΑ 10

ΕΝΟΤΗΤΑ 11
 • Πατήστε στο λάθος: (1) (2) (3) (4)
 • Βοηθήστε τη μαϊμού: (1) (2)
 • Βοηθήστε το σκυλάκι: (1) (2)

ΠΗΓΗ: inschool.gr


Έχουμε και λέμε

Μια σειρά 16 επεισοδίων της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεό­ρασης (2004-2005) για με­ρι­κές πα­νάρ­χαι­ες εκφράσεις που χρησιμοποιούμε στο καθημερινό μας λε­ξι­λό­γι­ο. Πα­ρου­σι­ά­ζο­­νται η ερμηνεία, η προέλευση και ο τρόπος γραφής τους, προ­κει­μέ­νου να τις δι­α­τυ­πώ­νου­με σωστά και να αποφεύγουμε τις... κοτσάνες.
Εμφανίζονται οι ηθοποιοί Τάσος Ιορδανίδης, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Νάντια Κο­ντο­­γε­ώρ­γη και Ελίνα Μάλαμα.
Κάποιες εκφράσεις τις ξέρουμε ήδη από μικρότερη ηλικία. Άλλες τις α­να­κα­λύ­ψα­με στην Ι­στο­ρί­α ή θα τις μάθουμε σιγά σιγά, μεγαλώνοντας. Σε κάθε πε­ρί­πτω­ση, πρέ­πει να έχου­με κα­τά νου έναν βασικό κανόνα που ισχύει όποτε α­νοί­γου­με το στό­μα μας: Δε χρη­σι­μο­ποι­ού­με ποτέ μια λέξη ή φράση αν δε γνωρίζουμε τη ση­μα­σί­α της!
Δείτε όλα τα επεισόδια παρακάτω:


ΠΗΓΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.com

Έχουμε και λέμε (1)

Αρχαίες εκφράσεις
στο λεξιλόγιό μας


Έχουμε και λέμε (2)

Αρχαίες εκφράσεις
στο λεξιλόγιό μας


Έχουμε και λέμε (3)

Αρχαίες εκφράσεις
στο λεξιλόγιό μας


Έχουμε και λέμε (4)

Αρχαίες εκφράσεις
στο λεξιλόγιό μας


9 Φεβρουαρίου 2016

7 Φεβρουαρίου 2016

Παραγωγή ή σύνθεση;
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

Ρήματα από ουσιαστικά
(αντιστοίχιση)

Πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

Τα κύρια συστατικά των προτάσεων
(κουίζ για μικρά παιδιά)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

6 Φεβρουαρίου 2016

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ