1 Ιουλίου 2011

Λίγα λόγια για το ΠΟΔήΛΑΤΟ

Νέο ιστολόγιο για παιδιά δημοτικού. Η ύλη του είναι ποικίλη· έχει σχέση με τα μα­θή­μα­τα του σχολείου αλλά δε μένει εκεί. Επιθυμεί να φιλοξενήσει τα πιο εν­δι­α­φέ­ρο­ντα κεί­με­να, παι­χνί­δια, βιντεάκια, φωτογραφίες κτλ. για τον κόσμο που μας περιβάλλει. Στό­χος του να α­πο­τε­λέ­σει, μαζί με τα φιλικά ιστολόγια που θα προ­τεί­νει κατά και­ρούς, μια χρήσιμη και α­σφα­λή εναλλακτική λύση για τα παιδιά που ασχολούνται με το διαδίκτυο.

Όμως το ΠΟΔήΛΑΤΟ θέλει παρέα, δεν του αρέσει να είναι μόνο του. Περιμένει τα σχό­λι­ά σας και είναι ανοιχτό σε όσα παιδιά επιθυμούν να δημοσιευθεί κάποια ερ­γα­σί­α τους (πλη­­ρο­φο­ρί­ες για τους τρόπους επικοινωνίας μας υπάρχουν εδώ).


Εικόνα: eqrounaju.blogspot.com


Ο κόσμος του διαδικτύου μοιάζει με την πραγματική ζωή: Μπορεί να είναι εν­δι­α­φέ­ρων, γοη­τευ­τι­κός, βαρετός ή και χάσιμο χρόνου. Κάποτε μπορεί να γίνει και ε­πι­κίν­δυ­νος. Γι’ αυ­τό πρέπει να προσέχουμε και να ακολουθούμε συ­γκε­κρι­μέ­νους κα­νό­νες. Να ο πιο ση­μα­ντι­κός:

Δεν αποκαλύπτουμε τα προσωπικά μας στοιχεία. Με άλλα λόγια, δε γρά­φου­με πο­τέ το όνομα, το τηλέφωνο ή τη διεύθυνση του σπιτιού μας. Είναι σαν να βγαί­νου­­με και να τα φωνάζουμε στους δρόμους και στις πλατείες!

Τις αναρτήσεις τις επιμελείται ο δάσκαλος98. Αυτό είναι το ψευδώνυμό μου, δη­λα­δή έ­να ό­­νο­μα ψεύτικο. Ας υποσχεθούμε, όμως, ότι όλα τα άλλα (η επικοινωνία μας, η προ­σπά­θει­α για όμορφες αναρτήσεις, οι γνώσεις που θα αποκομίσουμε) θα εί­ναι α­λη­θι­νά!

Τα παιδιά μπορούν να δουν το προηγούμενο ιστολόγιο που έφτιαξα μαζί με τους τό­τε μα­θη­τές μου εδώ. Οι γονείς μπορούν να ρίξουν μια ματιά και στο «με­γα­λί­στι­κο» ιστολόγιο που δια­τη­ρώ εδώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ