29 Σεπτεμβρίου 2014

Πολύχρωμη τάξη

Η συνάδελφος Φρόσω Περσίδου έχει δημιουργήσει ένα «πολύχρωμο» ι­στο­λό­γι­ο για τις μι­κρές τάξεις του Δημοτικού. Τα όμορφα διαδραστικά παι­χνί­δια και οι πα­ρου­σι­ά­σεις της κο­σμούν μια διαδικτυακή τάξη γεμάτη από αναφορές στην παι­δι­κή λο­γο­τε­χνί­α, την ύλη των μαθημάτων, πολλά παιχνίδια και βίντεο. Δε λεί­πουν τα θέ­μα­τα Ειδικής Αγωγής αλλά και μια σειρά από αφιερώματα σε γιορ­τές και ε­πε­τεί­ους.

Πατήστε στην εικόνα και ταξιδέψτε στην Πολύχρωμη τάξη!


23 Σεπτεμβρίου 2014

Ξύρισαν τα μαλλιά τους για τον
άρρωστο συμμαθητή τους

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Σεπτέμβριος 2014

«Λένε πως οι φίλοι φαίνονται στα δύσκολα. Εμείς αυτό το αποδείξαμε». Ο δε­κα­τρι­ά­χρο­νος Στέ­λιος δείχνει το ξυρισμένο του κεφάλι και χαμογελά. Νιώθει, λέ­ει, πε­ρή­φα­νος. Πριν από με­ρι­κές μέρες ξύρισε τα μαλλιά του σε ένδειξη συ­μπα­ρά­στα­σης στον συμ­μα­θη­τή και φίλο του Αντώνη που διαγνώστηκε με καρ­κί­νο. Σε αυ­τή την ξε­χω­ρι­στή πρά­ξη δεν ήταν μόνος του. Τα μαλλιά τους ξύρισαν πε­ρισ­σό­τε­ροι από 100 μα­θη­τές ό­πως και 10 καθηγητές από το σχολείο Xenion High­school στο Παραλίμνι της Κύ­πρου, το σχολείο του Αντώνη.


Όλα ξεκίνησαν όταν ο Αντώνης, που το καλοκαίρι διαγνώστηκε με λέμφωμα Hodg­kin (έ­να εί­δος καρκίνου), εξέφρασε δισταγμούς να επιστρέψει στο σχολείο, ε­πει­δή είχε χά­σει τα μαλ­λιά του από τις χημειοθεραπείες.

«Προσπαθούσαμε να τον κάνουμε να νιώσει όπως παλιά. Αλλά καταλάβαινες πως κά­­τι εί­χε, ένιωθε άβολα», μας λέει ο Στέλιος. Έτσι, μέσα σε μία μέρα, πέντε παι­διά, α­νά­­με­σά τους και ο Στέλιος, όλοι συμμαθητές και φίλοι του Αντώνη, α­πο­φά­σι­σαν να κου­­ρευ­τούν σε έν­δει­ξη συμπαράστασης. «Σκεφτήκαμε να ξυ­ρι­στού­με για να μην ξε­χω­ρί­­ζει. Και να του στεί­λου­με το μήνυμα ότι δεν είναι μόνος του».

Από το ένα διάλειμμα στο άλλο είχαν αποφασίσει να κουρευτούν όλα τα αγόρια της τά­ξης. «Ό­ταν ήρθαν στο γραφείο να μου ζητήσουν την άδεια, έμεινα άφωνη κι έ­δω­­σα αμέσως τη συ­γκα­τά­θε­σή μου. Αυτό που έγινε είναι μοναδικό και άγγιξε τις ψυ­χές ό­λων μας», λέει η δι­ευ­θύ­ντρι­α του σχολείου Κατελίτσα Φυλαχτού.

Η ιδέα διαδόθηκε γρήγορα, διέλυσε τους όποιους δισταγμούς και τελικά κου­ρεύ­τη­­καν όχι μό­νο οι συμμαθητές του Αντώνη αλλά περισσότερα από 100 αγόρια α­πό ό­λο το σχολείο και 10 καθηγητές. Τα κορίτσια έφτιαξαν γλυκά, τα πούλησαν και μά­ζε­ψαν χρή­μα­τα για ορ­γα­νώ­σεις που βοηθούν καρκινοπαθείς.

«Πήραμε μάθημα ανθρωπιάς από τους μαθητές μας. Για έναν έφηβο να ξυρίσει το κε­­φά­λι του είναι θυσία», λέει ο υποδιευθυντής Γιώργος Φυλαχτού.


Περισσότεροι από 100 μαθητές ξύρισαν τα μαλλιά
τους για τον 13χρονο Αντώνη (μέσα στον κύκλο)


Όσο για τον ίδιο τον Αντώνη; «Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαρά έκανε», συ­μπλη­­ρώ­νει ο καθηγητής Χρήστος Μονογιός, που επίσης ξυρίστηκε. Τώρα πια α­νυ­πο­μο­νεί, όπως λέ­νε οι καθηγητές του, να βγει από το παιδοογκολογικό τμήμα του Γε­νι­κού Νο­σοκομείου Κύ­πρου όπου νοσηλεύεται και να επιστρέψει στο σχο­λεί­ο του.

Δείτε και ένα απόσπασμα από τις ειδήσεις του ALPHA για το θέμα:


ΠΗΓΗ: εφημερίδα «Έθνος» (22.09.2014) - ΕΙΚΟΝΑ: ethnos.gr

22 Σεπτεμβρίου 2014

Τα μέρη του λόγου
(διαδραστικές παρουσιάσεις)

Πατήστε στην εικόνα και στους υπερσυνδέσμους που ακολουθούν και πε­ρι­η­γη­θεί­τε στις όμορφες παρουσιάσεις του συναδέλφου Θεόδωρου Αρ­βα­νι­τί­δη:
Τα ουσιαστικά
(διαδραστικές παρουσιάσεις)

Πατήστε στις εικόνες:


Τα ρήματα
(διαδραστικές παρουσιάσεις)

Πατήστε στις εικόνες:

Τα επίθετα
(διαδραστικές παρουσιάσεις)

Πατήστε στις εικόνες:
Τα αριθμητικά
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:
Τα επιφωνήματα
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:
Οι σύνδεσμοι και τα μόρια
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:
Οι προθέσεις
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:
Τα επιρρήματα
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:
Οι μετοχές
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:
Οι αντωνυμίες
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:
21 Σεπτεμβρίου 2014

Τα άρθρα
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:
Οι τύποι των λέξεων
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:
Τα πτωτικά
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:
Φθόγγοι και γράμματα
(διαδραστικές παρουσιάσεις)

Πατήστε στις εικόνες:Συλλαβές και ορθογραφικά σημεία
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:Τα σημεία στίξης
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:18 Σεπτεμβρίου 2014

Μετακινήσεις στη στεριά
(λέξεις από το σχολικό λεξικό)
ΣΕ ΔΥΟ ΤΡΟΧΟΥΣ


ΣΕ ΡΑΓΕΣ


ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΕΙΚΟΝΕΣ: Λεξικό Α΄-Γ΄ Δημοτικού (επιμέλεια: podilato98.blogspot.com)


Μετακινήσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ