28 Φεβρουαρίου 2013

Κρεμάλα με τις χώρες της Ευρώπης
και τις πρωτεύουσές τους

Πατήστε στην εικόνα, διαβάστε τους κανόνες για τα πλαίσια Α, Β, Γ και ξε­κι­νή­στε! Το έπαθλο είναι η χαρά της επιτυχίας αλ­λά και κά­ποιες πλη­ρο­φο­ρί­ες για τη χώ­ρα ή την πρω­τεύ­ου­σα που θα βρεί­τε.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ευρώπη, παιχνίδια


26 Φεβρουαρίου 2013

Τι κρύβουν τα ποσοστά;Στις ατέλειωτες μεταμορφώσεις των αριθμών κάθε κλάσμα κρύβει έναν δε­κα­δι­κό και κά­θε δε­κα­δι­κός ένα ποσοστό.
● Τα 3/4, για παράδειγμα, κρύβουν τη διαίρεση 3:4, δηλαδή (αν κάνουμε την πρά­ξη) το 0,75. Τα 75 εκατοστά, με τη σειρά τους, γίνονται ποσοστό «στα εκατό», αν πολ­λα­πλα­σι­α­στούν με το εκατό (75%).
● Με τον ίδιο τρόπο τα 3/5 είναι 3:5 και 3:5 = 0,60. Τα 60 εκατοστά ισοδυναμούν με εξήντα στα εκατό ή, όπως λέμε παραδοσιακά, «εξήντα τοις εκατό» (60%).

Τα ποσοστά, επομένως, κρύβουν κλάσματα και δεκαδικούς. Περάστε το ποντίκι σας α­πό την παρακάτω εφαρμογή και θα το διαπιστώσετε!


ΕΦΑΡΜΟΓΗ: mathsisfun.com | ΕΙΚΟΝΑ: why.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ποσοστά


Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Ένα ντοκιμαντέρ της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ για την
κορυφαία μορφή της Ελληνικής Επανάστασης


(από τη σειρά ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ)
25 Φεβρουαρίου 2013

Ο Καποδίστριας και οι πατάτες


Ιωάννης Καποδίστριας

Ένα ντοκιμαντέρ της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ
για τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας


(από τη σειρά ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ)
Mickey & Minie

Από τη
Lola2001
Μαθήτρια της
έκτης τάξηςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: παιδικές δημιουργίες


Εσύ αποφασίζεις για την υγεία σου!

Από την
CoolAngie
Μαθήτρια της
έκτης τάξηςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κάπνισμα


CoolAngie

Η CoolAngie κατοικεί στη Νότια Αθήνα. Στην έκτη δη­μο­τι­κού (2012-2013) συ­νερ­γά­στη­κε με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.

CoolAngie
24 Φεβρουαρίου 2013

Ευχαριστούμε, Ελλάδα
(Gracias, Grecia)

Καθηγητές και μαθητές από τη Μούρθια της Ισπανίας δημιούργησαν ένα ε­ντυ­πω­σι­α­κό βί­ντε­ο για να τιμήσουν την πατρίδα μας. Χρησιμοποιούν πολλές ελ­λη­νι­κές λέ­ξεις που έ­χουν περάσει στα ισπανικά και αναφέρονται σε όσα κλη­ρο­δό­τη­σε στην κα­θη­με­ρι­νό­­τη­τά τους ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός.
● Ο τελευταίος, άλλωστε, αποτελεί έναν από τους παράγοντες που δι­α­μόρ­φω­σαν τον σύγ­χρο­νο ευρωπαϊκό πολιτισμό...

(αν δεν εμφανίζονται οι υπότιτλοι, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί)


ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ (διασκευή)
Η Ελλάδα είναι παρούσα σε πολλές πτυχές της καθημερινότητάς μας:

● Ευχαριστούμε για την ηθική, τον Πλάτωνα και τη λογική· για τον Σω­κρά­τη και τη δι­α­λε­κτι­κή. Ευχαριστούμε για τη φιλοσοφία!

● Ευχαριστούμε για τη βιβλιοθήκη και τις φωτοτυπίες!

● Ευχαριστούμε για τη μουσική, την τέχνη των Μουσών. Ευχαριστούμε για την αρ­μο­νί­α και το πεντάγραμμο, τον τόνο και το ημιτόνιο!

● Ευχαριστούμε για το τρίαθλο και το δέκαθλο, για τον Μαραθώνιο και τους Ο­­λυ­μπι­α­κούς· για τη γυμναστική και τον αθλητισμό!

● Ευχαριστούμε για την πολιτική και τη δημοκρατία!

● Ευχαριστούμε για την ιατρική: ανατομία, βρογχίτιδα, βρογχοσκόπηση, πα­θο­­λο­γί­α, φαρυγγίτιδα, αρθρίτιδα...

● Ευχαριστούμε για τη γαστρονομία, το ελαιόλαδο και τα δημητριακά. Ευ­χα­ρι­­στού­με για το κρασί –και για τον Διόνυσο!

● Ευχαριστούμε για τους μύθους και την τέχνη· για τα κιονόκρανα, τον Φει­δί­α και τον δωρικό ρυθμό!

● Ευχαριστούμε για την τεχνολογία, τον Αρχιμήδη, τον Πυθαγόρα και τον Θα­λή τον Μιλήσιο· για τη φυσική, το άτομο και τη βιολογία!

● Ευχαριστούμε για την αρχαιολογία και τον Παρθενώνα, για την αρ­χι­τε­κτο­νι­κή και τη μηχανική!

● Ευχαριστούμε για τη γεωγραφία και την οικολογία!

● Ευχαριστούμε για την ποίηση, για τον Όμηρο και τα έπη του. Ευ­χα­ρι­στού­με για τη μεταφορά, την υπερβολή και το υπερβατό!

● Ευχαριστούμε για την αστρονομία και τον γαλαξία!

● Ευχαριστούμε για την Τροία και τη Σπάρτη!

● Ευχαριστούμε για το θέατρο και την κωμωδία. Για την αγάπη, που για χά­ρη της ορ­μάς στα θεριά... Ευχαριστούμε για την τραγωδία!

Ευχαριστούμε πολύ, μητέρα Ελλάδα, γι’ αυτήν την κληρονομιά...


Ας δούμε όμως τι λέει και ο Arístides Mínguez, ένας από τους σύγχρονους φι­λέλ­­λη­νες που δημιούργησαν το βίντεο:
ΠΗΓΕΣ: real.gr, skai.gr | ΧΑΡΤΗΣ: podilato98.blogspot.com
(από en.wikipedia.org)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, λεξιλόγιο


Παλιά κλισέ


(πατήστε στην εικόνα)

ΠΗΓΗ: Κόμικς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εδώ)23 Φεβρουαρίου 2013

Μουσικοχώρα

Από το
kounelaki01
Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Εμπνεύστηκα από ένα καρτούν με ανθρώπους μουσικά όργανα και από τα μα­­θή­­μα­­τα και τις συζητήσεις στο σχολείο όπως: σχολικός εκφοβισμός, έ­­ρω­­τες, φι­λί­α και ό­νει­ρα!ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: σχολικός εκφοβισμός


22 Φεβρουαρίου 2013

ΕΞΓΝΑ

Από τη
Nasia28
Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Ειδικό Ξυπνητήρι Για Νυσταγμένες Αρκούδες!ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: λογοπαίγνια


Γιατί καπνίζεις;

Από τη
Lola2001
Μαθήτρια της
έκτης τάξηςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κάπνισμα


Περίληψη

Η περίληψη είναι η παρουσίαση μιας ιστορίας με σύντομο τρόπο. Για να το πε­τύ­χου­με πρέ­πει να αναφέρουμε μόνο τις βασικές πληροφορίες του κειμένου.


Οδηγίες για μια καλή περίληψη

 1  Διαβάζουμε προσεκτικά την ιστορία, για να κατανοήσουμε την υπόθεσή της.

 2  Βρίσκουμε το κυρίως θέμα. Σ' αυτό μας βοηθάει και ο τίτλος της ιστορίας, α­­φού πολ­­λές φο­ρές συνοψίζει το περιεχόμενό της.

 3  Υπογραμμίζουμε τα κυριότερα σημεία. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε σε κάθε πα­ρά­­γρα­φο τις λέξεις-κλειδιά ή τις φράσεις-κλειδιά.

Αν θέλουμε μπορούμε να σημειώσουμε στο περιθώριο της παραγράφου μια σύ­­ντο­­μη πρό­­τα­ση (έναν πλαγιότιτλο) που θα αναφέρεται στο κυρίως θέμα της.

 4  Συνδέουμε τις προτάσεις που έχουμε ξεχωρίσει (τις βασικές πληροφορίες), χρη­σι­μο­­ποι­ώ­ντας τις κατάλληλες φράσεις: έπειτα, κατόπιν, εντωμεταξύ, ξαφ­­νι­­κά, στη συ­νέ­χει­α, τε­λι­κά κ.ά.

Συνδέουμε τις βασικές πληροφορίες με τις κατάλληλες φράσεις

 5  Αναφέρουμε την ιστορία με δικά μας λόγια, τονίζοντας τα κύρια σημεία που έ­χου­με υ­­πο­γραμ­μί­σει.

Αφηγούμαστε ποιοι παίρνουν μέρος, πού και πότε έγιναν τα γεγονότα, πώς ε­ξε­λίσ­σε­ται η ι­στο­ρί­α (αρχή - μέση - τέλος), ενώ δεν ξεχνάμε να αναφέρουμε τις σκέ­ψεις και τα συ­­ναι­σθή­μα­τα των προσώπων.

 6  Ίσως χρειαστεί να κάνουμε και κάποιες αλλαγές...


Οι αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε

 1  Αντικαθιστούμε, όπου μπορούμε, βασικές λέξεις του κειμένου με συνώνυμες.

Παράδειγμα: ο γέρος > ο ηλικιωμένος

 2  Αντικαθιστούμε, όπου γίνεται, δευτερεύουσες προτάσεις με μετοχές.

Παράδειγμα: καθώς τρέχαμε > τρέχοντας

 3  Αντικαθιστούμε φράσεις με λέξεις.

Παράδειγμα: πριν από μερικές ημέρες > πρόσφατα

 4  Αντικαθιστούμε μια σειρά ενεργειών με μία φράση.

Παράδειγμα: Τα παιδιά έπαιξαν κυνηγητό στην αυλή και έπειτα κρυφτό. Στη συ­νέ­χει­α έ­­κο­ψαν την τούρτα, έβαλαν μουσική και χόρεψαν. > Τα παιδιά δι­α­σκέ­δα­σαν πο­λύ.

 5  Αντικαθιστούμε μια περίοδο με μία φράση.

Παράδειγμα: Ο διευθυντής τόνισε ότι θα υπάρξουν συνέπειες για την πράξη τους και τους προ­ει­δο­ποί­η­σε ότι αυτό που έκαναν δε θα μείνει ατιμώρητο. > Ο δι­ευ­θυ­ντής τούς απείλησε με τιμωρία.

 6  Μετατρέπουμε τον ευθύ λόγο (τις κουβέντες μέσα σε εισαγωγικά) σε πλάγιο λό­γο.

Παράδειγμα: «Πώς πέρασες σήμερα στην εκδρομή του σχολείου;» > Τον ρώτησε πώς πέ­ρα­σε στην εκδρομή.


ΠΗΓΕΣ: egpaid.blogspot.com, paidio.blogspot.com
ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com, ferratum.sk,
wpclipart.com, podilato98.blogspot.com (από
foodstyle.co.nz)
Για το δικό σου καλό!

Από τον
χιμπατζή13
Μαθητής της
έκτης τάξηςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κάπνισμα


χιμπατζής13

O χιμπατζής13 κατοικεί στη Νότια Αθήνα. Στην έκτη δημοτικού (2012-2013) συ­νερ­γά­στη­κε με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.

χιμπατζής13
Με παράσυρε το ρέμα

Χαμός σήμερα από τη βροχή! Μάλλον βοήθησαν και τα βουλωμένα φρεάτια στη λε­ω­φό­ρο έξω απ’ το σχολείο μας. Να τι καταθέτει ένας αυτόπτης μάρτυρας:

Βαριά σεκλέτια έχω απόψε
και η καρδιά μου είναι κλειστή.
Βλέπω να φεύγει απ’ τη ζωή μου
εκείνη που ’χω ερωτευθεί...

Με παράσυρε το ρέμα...
Μάνα μου, δεν είναι ψέμα:
Καίγομαι γι’ αυτήν και λιώνω,
την αγαπώ!

Με τραβούν τα βήματά της,
η κακούργα η ομορφιά της
κι αν μου φύγει κάποια μέρα,
θα τρελαθώ!

Στον ύπνο μέσα φεύγει η καρδιά μου,
τη βλέπω μ’  άλλον να μ’ απατά
και με τρομάζουν τα όνειρά μου,
αν βγουν στο τέλος αληθινά...

Με παράσυρε το ρέμα...ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ: Βασίλης Τσιτσάνης
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Γλυκερία, Αγάθωνας Ιακωβίδης
ΔΙΣΚΟΣ: Μέχρι να βρούμε ουρανό (2005)


Τα ποσοστά στην καθημερινή μας ζωή


Από τη
Lola2001
Μαθήτρια της
έκτης τάξης
Από τη
Zoe01
Μαθήτρια της
έκτης τάξης


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ποσοστά


21 Φεβρουαρίου 2013

Περίφημοι ελληνικοί στρατοί

Από τον
Anthony12
Μαθητής της
έκτης τάξης

Από την αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη ιστορία, οι ελληνικές δυνάμεις με­τρούν α­νά τους αιώνες αποφασιστικές νίκες και δαφνοστεφανωμένες εκ­στρα­τεί­ες. Είτε μι­λά­με για πό­λεις-κράτη με στρατιωτική οργάνωση, όπως η αρχαία Σπάρ­τη, είτε για το ε­πί­λε­κτο σώμα των Ελλήνων αξιωματικών που απάρτιζαν τον Ιερό Λόχο της Μέ­σης Α­να­το­λής, περίφημα στρα­τεύ­μα­τα και μεμονωμένα ε­κλε­κτά τάγματα έκαναν πάντα τη δι­α­φο­ρά.

Ας δούμε τους περίφημους στρατούς στα πλούσια χρονικά της Ελλάδας:

 1  Σπαρτιατική Φάλαγγα

Οι οπλίτες της λακωνικής φάλαγγας φορούσαν ερυθρά χλαίνη για να μην είναι ά­­με­σα ο­ρα­τό το αίμα τους κατά τον τραυματισμό, κρατούσαν χάλκινη ασπίδα με­γά­­λου με­γέ­θους, και πολεμούσαν με δόρυ 3-4 μέτρων. Για τις μάχες σώμα με σώ­μα χρη­σι­μο­ποι­ού­σαν τα ει­δι­κής κατασκευής λακωνικά ξίφη τους.


Η μακρά πολεμική παράδοση των Λακεδαιμόνιων δε συγχωρούσε εκείνους που έ­δει­χναν δει­λί­α προ του εχθρού, ονομάζονταν χλευαστικά «τρέσαντες» (τρέ­μο­­ντες) και τόσο αυτοί οι «ριψασπίδες» όσο και η οικογένειά τους δεν είχαν πλέ­ον κα­μί­α υ­πό­λη­ψη στην πόλη. Η πο­λε­μι­κή αρχή των Σπαρτιατών, το «νι­κάν ή α­πόλ­­λυ­σθαι» (να νικούν ή να σκοτωθούν) εί­ναι που έκανε τον στρατό τους πανίσχυ­ρο, α­φού στην αρ­χαί­α Σπάρτη δεν ήταν α­ξι­ο­ση­μεί­ω­το το να είναι αλ­λά το να μην εί­ναι κανείς γεν­ναί­ος.

Παρά το αξιόμαχο του συνόλου του σπαρτιατικού στρατεύματος, υπήρχε ω­στό­σο έ­­να ε­πί­λε­κτο τμήμα 300 ανδρών, οι περίφημοι «Ιππείς», το οποίο συ­γκρο­τού­σαν οι κα­λύ­τε­ροι Σπαρ­τιά­τες «Όμοιοι» πολεμιστές, δηλαδή οι κα­λύ­τε­ροι των κα­λυ­τέ­­ρων! Αυ­τοί είχαν την τι­μή να πολεμούν στην πρώτη γραμμή, δί­πλα στον βα­σι­λιά τους. Οι «Ιπ­πείς» δεν είχαν κα­μί­α διαφορά στον τρόπο μά­χης από τον υ­πό­λοι­πο στρατό των Λα­κε­δαι­μό­νι­ων, καθώς σχη­μά­τι­ζαν και αυτοί φά­λαγ­γες. Αν και ο­νο­μά­ζο­νταν «Ιπ­πείς», ήταν στην πραγματικότητα πε­ζοί. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα δράσης των «Ιπ­πέ­ων» ήταν η μάχη των Θερ­μο­πυ­λών, ό­που ο Λεωνίδας η­γού­­νταν αυτού α­κρι­βώς του τμήματος.

 2  Ιερός Λόχος Θηβών

Ο Ιερός Λόχος των Θηβών ήταν μια από τις κορυφαίες πολεμικές μονάδες που έ­­δρα­σαν πο­τέ στην αρχαία Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 379 π.Χ. από τον Γοργίδα, σε μια ε­πο­χή που η Θή­βα είχε αποτινάξει τον σπαρτιατικό ζυγό. Ο λόχος α­παρ­τι­ζό­ταν α­πό 300 άνδρες, από τους πλέον εξέχοντες νέους της πόλης στις α­θλο­παι­δι­ές και ειδικά στην πάλη. Είχαν όλοι τους αριστοκρατική καταγωγή και ήταν προ­σε­κτι­κά δια­λεγ­μέ­νοι σε ζευγάρια επιστήθιων φί­λων, για να κρατούν τις γραμ­μές του λόχου α­δι­ά­σπα­στες. Η εντατική εκπαίδευσή τους και οι συχνές μά­χες τους έ­κα­ναν τον λόχο φό­βη­τρο ξακουστό.


Οι μεγαλύτερες στιγμές του λόχου σημειώθηκαν υπό τις διαταγές του Πε­λο­πί­δα, ε­­νώ κα­τα­στρά­φη­κε ολοκληρωτικά στη μάχη της Χαιρώνειας (338 π.Χ.) α­πό το Μα­κε­δο­νι­κό Ιπ­πι­κό του Φίλιππου, το οποίο και διοικούσε ο Μέγας Α­λέ­ξαν­δρος. Σύμ­φω­να με τον Πλού­ταρ­χο, ο Ιερός Λόχος των Θηβών ιδρύθηκε από τον Γορ­γί­δα, ο Δι­ό­δω­ρος ο Σικελιώτης μαρτυρεί ω­στό­σο την ύπαρξη του Ιερού Λό­χου ή­­δη από το 424 π.Χ., κατά τη μάχη του Δηλίου.

 3  Αθηναϊκό Ναυτικό

Μέχρι το 490 π.Χ., η μετέπειτα θαλασσοκράτειρα Αθήνα διέθετε μεν στόλο, α­ντα­­γω­νι­ζό­ταν στη θάλασσα ωστόσο με τα Μέγαρα και την Κόρινθο. Τη χρη­σι­μό­τη­τα ι­σχυ­ρού στόλου α­ντι­λή­φθη­κε πρώτος ο Θεμιστοκλής, ο οποίος και έ­πει­σε τους Α­θη­ναί­ους να αναλάβουν τις σχετικές δαπάνες. Για την επάνδρωση των πλοί­ων πολλοί ο­πλί­τες αναγκάστηκαν να με­τα­τρα­πούν σε ναύτες, κα­τη­γο­ρώ­ντας τον Θε­μιστοκλή ό­τι μετέτρεψε τους αριστοκράτες α­πό ευγενείς πο­λε­μι­στές σε κω­πη­λά­­τες. Το 480 π.Χ. ωστόσο, κατά την εισβολή των Περ­σών, η Α­θή­να μπο­ρού­σε να αντιπαρατάξει 200 ετοιμοπόλεμες τριήρεις και να νικήσει τους Πέρ­­σες στη θάλασ­σα.


Μετά την ήττα των Περσών, η Αθήνα είχε ήδη γίνει σημαντική ναυτική δύ­να­μη, ε­νώ με τους φόρους επί των συμμάχων της κατάφερε να αυξήσει κι άλλο τον στό­λο της σε 400 τρι­ή­ρεις. Η αθηναϊκή θαλασσοκρατορία ήταν πλέον α­δι­αμ­φι­σβή­τη­­τη!

Από τότε ώς τον θάνατο του Αλέξανδρου (323 π.Χ.), η Αθήνα αποτελούσε τη με­­γα­λύ­τε­ρη ναυ­τι­κή δύναμη της Ελλάδας.

 4  Μακεδονική Φάλαγγα

Ο χαρακτηριστικός τρόπος παράταξης μάχης, αρχικά των Μακεδόνων και στη συ­­νέ­χει­α ό­λων των κρατών των επιγόνων του Αλέξανδρου, ήταν και ο πρώτος σχη­μα­τι­σμός βα­ρέ­ως πε­ζι­κού στη Μακεδονία. Η μακεδονική φάλαγγα, στην πλή­ρη α­νά­πτυ­ξή της, αποδίδεται στον Μέγα Αλέξανδρο, η μεταρρύθμιση πά­ντως της ο­­πλι­τι­κής φά­λαγ­γας στην περίφημη μα­κε­δο­νι­κή συντελέστηκε από τον Φίλιππο Β΄. Η φά­λαγ­γα αποτελούνταν από ελεύθερους ε­παγ­γελ­μα­τί­ες της Μα­κε­δο­νί­ας, α­πό μι­κροϊ­δι­ο­κτή­τες αγρότες και αστούς των πόλεων, ενώ η προ­έ­λευ­ση κάθε τά­ξης στη φά­λαγ­γα από συγκεκριμένη περιοχή συνέβαλε στο να σφυ­ρη­λα­τεί­ται το ο­μα­­δι­κό πνεύ­μα και να εξασφαλίζεται έτσι η καλύτερη α­πό­δο­ση του σώ­μα­τος.


Υπό τη διοίκηση λοιπόν του Φιλίππου Β΄ και μετέπειτα του γιου του Α­λέ­ξαν­δρου, η Μα­κε­δο­νι­κή Φάλαγγα έγινε πανίσχυρος σχηματισμός, με ακρογωνιαίο λί­θο της πο­­λε­μι­κής της τα­κτι­κής την περίφημη σάρισα: η τρομερή εμπρόσθια δύ­να­μη κρού­σης της φάλαγγας, με τις σάρισες των τριών πρώτων σειρών να ε­κτεί­νο­νται του­­λά­χι­στον πέ­ντε μέτρα μπροστά α­πό το μέ­τω­πό της, της έδινε μια α­κα­τα­μά­χη­τη ορ­μή που ή­ταν πρακτικά αδύνατο να α­πο­τρα­πεί κατά μέ­τω­πο. Το μα­κε­δο­νι­κό «υπε­ρόπλο» έ­δω­σε στον Αλέξανδρο την υ­πε­ρο­χή στην εκ­στρα­τεί­α του στα πέ­ρα­τα της οι­κου­μέ­νης.

 5  Οι Μυρμιδόνες του Αχιλλέα

Η ευρύτερη περιοχή της αρχαίας Φθίας (η σημερινή ανατολική Φθιώτιδα) φι­λο­ξε­­νού­σε, σύμ­φω­να με τον Όμηρο, τον περίφημο πολεμικό λαό των Μυρ­μι­δό­νων και α­πο­τε­λού­σε πα­τρί­δα του Αχιλλέα, γιου του Πηλέα και της Θέτιδας.


Ο ημίθεος Αχιλλέας και οι Μυρμιδόνες του πήραν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο και δι­έ­πρε­ψαν με τα στρατιωτικά ανδραγαθήματά τους και τον απαράμιλλο η­ρω­­ι­σμό τους στη μάχη.

 6  Ιερός Λόχος 1821

Το στρατιωτικό σώμα συγκροτήθηκε στη Φωξάνη –πόλη στα όρια της Μολ­δα­βί­ας με τη Βλα­χί­α– στα μέσα Μαρτίου 1821 από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, α­πο­τε­λού­­με­νο κυρίως από ε­θε­λο­ντές σπουδαστές των ελληνικών παροικιών της Μολ­δο­­βλα­χί­ας και της Ο­δησ­σού. Ήταν μάλιστα η πρώτη οργανωμένη στρα­τι­ω­τι­κή μονά­δα της Ε­πα­νά­στα­σης του 1821 αλλά και του ελληνικού στρατού γε­νι­κό­τε­ρα. Ο Υ­ψηλάντης πί­στευ­ε ακράδαντα πως οι νεαροί αυτοί θα μπορούσαν να α­πο­τε­λέ­σουν την ψυχή του στρατού του, γι’ αυτό και τους έδωσε το πε­ρί­φη­μο ό­νο­μα του Ιε­ρού Λόχου των Θη­βών.


Οι άνδρες του Ιερού Λόχου ήταν οπλίτες, εφοδιασμένοι με καραμπίνες και ξι­φο­­λόγ­χες. Έ­φε­ραν στολές από μαύρο ύφασμα με τρίχρωμο εθνόσημο, ενώ στο κά­λυμ­μα της κε­φα­λής –κά­τω από το λοφίο– υπήρχε η φράση «Ελευθερία ή Θάνα­τος». Στη Φω­ξά­νη, οι σπου­δα­στές που δεν είχαν καμία στρατιωτική ε­μπει­ρί­α άρ­χι­σαν να γυ­μνά­ζο­νται και να εκ­παι­δεύ­ο­νται στη χρήση των όπλων και της λόγ­χης. Η πρώτη με­γά­λη μάχη, αν εξαιρέσουμε με­ρι­κές μι­κρο­συ­μπλο­κές, που ε­πι­λέ­γει να δώσει ο Υ­ψη­λά­ντης με τον Ιερό Λόχο του είναι στην κω­μό­πο­λη του Δρα­γα­τσα­νί­­ου, όπου εί­ναι ε­γκα­τε­στη­μέ­νη ισχυρή οθωμανική φρου­ρά. Οι Ι­ε­ρο­λο­χί­τες πο­λέ­­μη­σαν ηρωικά και έ­γρα­ψαν μια ένδοξη σελίδα στη νε­ο­ελ­λη­νι­κή α­γω­νι­στι­κή ι­στο­­ρί­α.

 7  Ιερός Λόχος Μέσης Ανατολής

Η ελληνική στρατιωτική «μονάδα ειδικών δυνάμεων» συγκροτήθηκε κατά τη δι­άρ­κει­α του Δευ­τέ­ρου Παγκοσμίου Πολέμου –το 1942– στη Μέση Ανατολή και α­­πο­τε­λού­νταν ε­ξο­λο­κλή­ρου από αξιωματικούς και των τριών όπλων, κάτω από τις ε­ντο­λές του συ­νταγ­μα­τάρ­χη Τσιγάντε.


Ο Ιερός Λόχος πολέμησε στο πλευρό της βρετανικής SAS στην έρημο της Λι­βύ­ης και το Αι­γαί­ο, καθώς επίσης και με τις γαλλικές δυνάμεις του στρατηγού Λε­κλέρκ στην Τυνησία. Στη συνέχεια συμμετείχε σε εκκαθαριστικές ε­πι­χει­ρή­σεις και στην α­πε­λευ­θέ­ρω­ση νησιών του Αιγαίου. Ο Ιερός Λόχος διαλύθηκε τον Αύ­γου­στο του 1945, αποτελώντας τον πρό­δρο­μο των σύγχρονων ελληνικών ει­δι­κών δυνάμε­ων. Η δρά­ση του Ιερού Λόχου περιλάμβανε κυ­ρί­ως επιχειρήσεις κα­τα­δρο­μι­κές και εκ­κα­θα­ρι­στι­κές, με αξιόλογα αποτελέσματα τόσο στη Βόρεια Α­φρι­κή όσο και το Αιγαίο. Η ε­πί­λε­κτη μονάδα ιδρύθηκε αρχικά ως Λόχος Ε­πι­λέ­κτων Αθανάτων και με­το­νο­μά­στη­κε στη συνέχεια σε Ιερό Λόχο από τον ε­πι­κε­φα­λής της συ­νταγ­­μα­τάρ­χη Πεζικού Χρι­στό­δου­λο Τσιγάντε.

ΠΗΓΗ: newsbeast.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ιστορία


«1821»

Μια σειρά οκτώ ντοκιμαντέρ που γυρίστηκαν
για την τηλεόραση του ΣΚΑΪ το 2010-2011

Εντυπωσιακές τρισδιάστατες εικόνες. Γυρίσματα σε Ελλάδα, Βαλκάνια και Ευ­ρώ­πη. Κα­­θο­­ρι­­στι­­κές στιγμές από τη δράση των πρωταγωνιστών της Ε­πα­νά­στα­σης. Δρα­μα­τι­κές α­­να­πα­ρα­στά­σεις, που δίνουν σάρκα και οστά στην άγνωστη κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα των απλών αν­θρώ­πων, στις μάχες και στις άγριες συνθήκες που ε­πι­κρα­τούν...


Η σειρά επιχειρεί να προσεγγίσει με σύγχρονους όρους την εποχή του ’21 και α­­κο­­λου­­θεί το πρότυπο της πολυβραβευμένης σειράς του BBC «History of Britain» που ση­μεί­ω­σε τε­ρά­στι­α εμπορική επιτυχία.

Δείτε όλα τα επεισόδια στους υπερσυνδέσμους που ακολουθούν:


ΠΗΓΗ: 1821.skai.gr | ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ: podilato98.blogspot.com


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ιστορία, ντοκιμαντέρ


«1821» (1)

Στη σκιά της Μεγάλης Πύλης

Ακμή και παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κοινωνική οργάνωση των Ελ­λή­νων. Τα Ορλωφικά του 1770.

(Κείμενο που λείπει στην αρχή του βίντεο: «Η κατάκτηση της Πελοποννήσου ήταν ανέκαθεν...»)
«1821» (2)

Μια Ιδέα γεννιέται

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Γαλλική Επανάσταση και Αδαμάντιος Κοραής. Ρήγας Φε­ραί­ος και Φιλική Εταιρεία. Αλή Πασάς.


«1821» (3)

Η Εξέγερση

Έναρξη της Επανάστασης σε Μολδοβλαχία και Πελοπόννησο. Η σκληρή α­ντί­δρα­ση των Οθωμανών. Άλωση της Τριπολιτσάς.


«1821» (4)

Το φράκο και η φουστανέλα

Ο ανταγωνισμός πολιτικών και στρατιωτικών. Α΄ Εθνοσυνέλευση. Οι Φι­λέλ­λη­νες και η μάχη του Πέτα. Η καταστροφή της Χίου.


«1821» (5)

Η επιλογή του Βύρωνα

Η καταστροφή του Δράμαλη. Β΄ Εθνοσυνέλευση. Η επέλαση του Ιμπραήμ στην Πε­λο­πόν­νη­σο και ο εμφύλιος των Ελλήνων.


«1821» (6)

Ελεύθεροι Πολιορκημένοι

Ο Ιμπραήμ στο Μεσολόγγι. Η ηρωική έξοδος και το σκλαβοπάζαρο που α­κο­λού­θη­σε. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης και η κατάκτηση της Ακρόπολης.


«1821» (7)

Προς την Απελευθέρωση

Γ΄ Εθνοσυνέλευση και εκλογή του Καποδίστρια. Η ναυμαχία του Ναβαρίνου. Η ί­δρυ­ση του ελληνικού κράτους.


«1821» (8)

Ο Εθνικός Μύθος

Το «Βασίλειο της Ελλάδος» και ο Όθωνας. Η Αθήνα πρωτεύουσα και η δραχμή ε­θνι­κό νόμισμα. Η αναγκαιότητα των εθνικών μύθων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το επεισόδιο, από τη μέση περίπου και μετά, έχει δύσκολες έννοιες.
Αφορά μεγαλύτερα παιδιά, που έχουν ασχοληθεί περισσότερα χρόνια με την Ιστορία.
19 Φεβρουαρίου 2013

Αποκριές!

Από τη
Nasia28
Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεταφερθείτε
σε έναν ιστότοπο μόνο με μάσκες!ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Απόκριες, κατασκευές


Κλάσματα και ποσοστά

Από την
Agi Star
Μαθήτρια της πέμπτης
τάξης (2010-2011)

Το ξέρετε ότι τα ποσοστά, τα κλάσματα και οι διαιρέσεις είναι ί­δια; Ποιος μπο­ρού­σε να το φανταστεί! Όμως ας κάνουμε ένα πα­ρά­δειγ­μα:


Απίστευτο, εεε; Ούτε κι εγώ το ήξερα μέχρι που πριν λίγο καιρό στα Μα­­θη­μα­τι­κά κάναμε για τις διαιρέσεις, τα κλάσματα και φυ­σι­κά για τα α­γα­πη­­μέ­να μας πο­σο­στά!ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ποσοστά


Βρείτε το ποσοστό ενός αριθμού
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΗ: mathplayground.com


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ποσοστά


18 Φεβρουαρίου 2013

Ταιριάξτε τα ποσοστά με κλάσματα και δεκαδικούς

Πατήστε στην εικόνα, βάλτε τα ποσοστά στους κύκλους
και ταιριάξτε τα με τους αριθμούς που περισσεύουν!


ΠΗΓΗ: mathplayground.com


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: παιχνίδια, ποσοστά


Παιχνίδια με κλάσματα και ποσοστά


 1 

Πατήστε στην εικόνα, γράψτε τους όρους του κλάσματος και με­τα­τρέψ­τε το σε πο­σο­στό. Αν μάλιστα είστε τόσο καλοί, υπολογίστε το α­πό πριν!


 2 

Πατήστε στην εικόνα, μετατρέψτε το κλάσμα σε δεκαδικό και πολ­λα­πλα­σι­ά­­στε με 100, για να γίνει ποσοστό! Θυμηθείτε μόνο ότι στα αγ­γλι­κά οι δε­κα­­δι­κοί χρει­ά­ζο­νται τελεία.


 3 

Πατήστε στην εικόνα και ταιριάξτε τα
κλάσματα με τα ισοδύναμα ποσοστά!


ΠΗΓΗ: mathplayground.com


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: παιχνίδια, ποσοστά


17 Φεβρουαρίου 2013

Δεξιά ή αριστερά;

Από την
Ποκαχόντας10
Μαθήτρια της
πέμπτης τάξης

Ένα «προσχολικό» τεστ για... μεγάλα παιδιά!Στη φωτογραφία βλέπετε ένα απλούστατο σχέδιο ενός σχολικού λεωφορείου, το ο­ποί­ο δό­θη­κε σε παιδιά νηπιαγωγείου, προκειμένου να το περιεργαστούν και στη συ­νέ­χει­α να α­πα­ντή­σουν σε ένα ερώτημα.

Αφού, λοιπόν, είδαν λίγη ώρα την εικόνα, κλήθηκαν να απαντήσουν στην εξής α­πλή (!) ε­ρώ­τη­ση: «Προς ποια κατεύθυνση νομίζετε ότι πηγαίνει το λεωφορείο που βλέ­πε­τε και για­τί; Δεξιά ή αριστερά;»

Το 90% και παραπάνω απάντησε σωστά, τεκμηριώνοντας μάλιστα και την α­πά­ντη­ση (σας υ­πεν­θυ­μί­ζω ότι πρόκειται για 5χρονα)! «Μα τόσο απλό είναι;», σκέ­φτη­καν όλοι και είπαν να κάνουν το τεστ και στους μεγάλους! Έδωσαν, λοιπόν, την ίδια εικόνα στα... μεγάλα παι­διά, τα οποία κλήθηκαν και αυτά με τη σειρά τους να απαντήσουν στο ίδιο ερώτημα! Ε, τους έδωσαν λίγο χρόνο παραπάνω να σκε­φτούν...

Το αποτέλεσμα; Ελάχιστοι απάντησαν σωστά, ενώ οι περισσότεροι... κατάπιαν τη γλώσ­­σα τους! Για άλλη μία φορά, λοιπόν, οι μικροί «μπόμπιρες» μάς έβαλαν τα γυα­λιά (σ.σ. βάζω και τον εαυτό μου μέσα!)...

Δείτε καλά τη φωτογραφία και θα σας προέτρεπα, μάλιστα, να την ξαναδείτε… Δύ­σκο­λο να αποφασίσετε αν το λεωφορείο πηγαίνει δεξιά ή αριστερά, ε; Κοι­τάξ­τε πά­λι... Άντε δώ­στε μια τυχαία απάντηση!

«Το λεωφορείο πηγαίνει προς τα αριστερά... γιατί δε φαίνεται η πόρτα για να μπεις στο λε­ω­φο­ρεί­ο!», απάντησαν τα 5χρονα με μια φωνή...

Πώς αισθάνεσαι τώρα; Χάλια, ε; Ξέρω, και εγώ το ίδιο!

ΠΗΓΗ: ;


Συμμαθητές χωρίς ιθαγένεια

Κάποιοι συμμαθητές μας κατάγονται από άλλες χώρες. Οι γονείς τους ήρθαν στον τό­­πο μας ως μετανάστες, ωστόσο ρίζωσαν και οργάνωσαν τη ζωή τους ε­δώ.

Για τα παιδιά αυτά η Ελλάδα είναι η μόνη πατρίδα που γνώρισαν. Η χώρα των γο­νιών τους, η γλώσσα και οι παραδόσεις της είναι κάτι απόμακρο, εν­δε­χο­μέ­νως και ξέ­νο.

Δυστυχώς, σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι στιγμής, δεν μπορούν να α­πο­κτή­σουν την ελ­λη­νι­κή ιθαγένεια, δηλαδή δεν τους αναγνωρίζεται νομικά η κοι­νή μας πα­τρί­δα.

ΚΙ ΟΜΩΣ: Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε μια ιθαγένεια! (εδώ)

Είναι άραγε αυτά τα παιδιά διαφορετικά από εμάς; Είναι η καταγωγή, το χρώμα ή το ό­­νο­μά τους ικανά να τα ξεχωρίζουν με τόσο σκληρό τρόπο;

Η αλήθεια είναι ότι στα διαλείμματα και στα μαθήματα, στις βόλτες και στις ε­ξω­σχο­λι­κές μας δραστηριότητες όλα αποκτούν τις πραγματικές τους δι­α­στά­σεις:
● Τα παιδιά αυτά παίζουν μπάλα και κρυφτό, γελάνε και κλαίνε, ονειρεύονται.
● Μαλώνουν μαζί μας και κοροϊδεύουν ή μας συμπαραστέκονται και μας στη­ρί­ζουν.
● Αντιμετωπίζουν επιτυχίες κι αποτυχίες, χρειάζονται στοργή, αγάπη και φι­λα­ρά­κια.

Γιατί εμείς γνωρίζουμε καλύτερα απ’ όλους τους συμμαθητές μας!Τους καμαρώνουμε......και τους θέλουμε κοντά μας!Ακόμη κι αν μαλώνουμε!
Ας είναι οι παρέες ή οι ομάδες το μόνο πράγμα που μας ξεχωρίζει!


ΠΗΓΗ: Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου | ΕΙΚΟΝΑ: inews.grΤι έπαιξα στο Λαύριο
Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά
στην αγορά, στο Λαύριο...
Είμαι μεγάλος, με τιράντες και γυαλιά,
κι όλο φοβάμαι το αύριο...

Πώς να κρυφτείς απ’ τα παιδιά;
Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα!
Και μας κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά,
όταν ξυπνούν στις δύο η ώρα...

Ζούμε μέσα σ’ ένα όνειρο που τρίζει
σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας...
Μα ο χρόνος ο αληθινός
σαν μικρό παιδί είναι εξόριστος!
Μα ο χρόνος ο αληθινός
είν’ ο γιος μας ο μεγάλος κι ο μικρός!

Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά,
μα ούτε και στους μεγάλους...
Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά
πως είμαι ασχημοπαπαγάλος...

Πώς θα τα κρύψεις όλ’ αυτά;
Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλοι!
Και σε κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά,
όταν γυρνάς μέσα στην πόλη...

Ζούμε μέσα σ’ ένα όνειρο που τρίζει...ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Διονύσης Σαββόπουλος
ΔΙΣΚΟΣ: Η Ρεζέρβα (1979)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μουσική


14 Φεβρουαρίου 2013

Παλαιά Βουλή & Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Το κτίριο της Παλαιάς Βουλής βρίσκεται στην οδό Σταδίου, στο κέντρο της Α­­­θή­­­νας. Οι­­­κο­­δο­­μή­­θη­­κε σε σχέδια του Φ. Μπουλανζέ, τροποποιημένα από τον Έλ­­­λη­­­να αρ­χι­τέ­κτο­­να Π. Κάλ­κο. Από το 1875 έως το 1932 στέγασε το Ελληνικό Κοι­­­νο­­­βού­­­λι­­­ο.


Σήμερα στεγάζει το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Η έκθεσή του καλύπτει χρονικά την πε­ρί­ο­δο από τα τελευταία χρόνια πριν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης μέ­χρι τις πο­λε­μι­κές επιχειρήσεις του 1940.

Τα εκθέματα πα­ρου­σι­ά­ζο­νται σε δε­κα­τρείς αί­θου­σες και έ­ξι δι­α­μορ­φω­μέ­νους δι­α­δρό­μους, α­κο­λου­θώ­ντας χρο­νο­λο­γι­κή σει­ρά.

Στις πε­ρισ­σό­τε­ρες αί­θου­σες υ­πάρ­χουν έρ­γα που α­πει­κο­νί­ζουν αρ­κε­τά α­πό τα ση­μα­ντι­κά πρό­σω­πα της κά­θε πε­ρι­ό­δου.Ο θρόνος του σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ Β΄

Το γραφείο του Αδαμάντιου Κοραή. Δεξιά διακρίνεται το πορτοφόλι του.


Σημαία της Επανάστασης του 1821

 
Αγαλματίδια αγωνιστών

Περικεφαλαία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
Πολεμική εξάρτυση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

O τάφος του Μάρκου Μπότσαρη


Αίθουσα αφιερωμένη στον ναυτικό αγώνα

Ακρόπρωρο πλοίου

 
Το πρώτο πιεστήριο του Εθνικού Τυπογραφείου
(1827) και πίνακας με τον Διονύσιο Σολωμό

Ο Ιωάννης Καποδίστριας και τα προσωπικά του αντικείμενα
O θρόνος του Όθωνα, του πρώτου βασιλιά της Ελλάδας

Τιμητικά ενθύμια και παράσημα


Προσωπικά αντικείμενα του Χαρίλαου Τρικούπη

Χρυσό στεφάνι από φύλλα δάφνης με χαραγμένα τα ονόματα 60 πόλεων της
Ιωνίας που απελευθέρωσε ο ελληνικός στρατός το διάστημα 1919-1920


(πατήστε στην εικόνα και επισκεφθείτε το μουσείο)

ΕΙΚΟΝΕΣ: ploaiadecuvinte.blogspot.com (1), roadartist.blogspot.com (2-6,9-10,13-22,
24), archaiologia.gr (7-8,11-12), vassiladi.blogspot.com (23), nhmuseum.gr (25)

   


ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ