3 Ιουλίου 2011

Πώς υποβάλλουμε ένα σχόλιο

Αν θελήσουμε να σχολιάσουμε μια ανάρτηση, πηγαίνουμε στο τέλος της και πα­τά­με στον πράσινο σύνδεσμο για τα σχόλια.


Στη συνέχεια:

1 Πηγαίνουμε στο «Υποβολή σχολίου ως» και επιλέγουμε «Όνομα/URL».


2 Στο παράθυρο που εμφανίζεται γράφουμε μόνο το όνομά μας (ψευδώνυμο, ε;) και πα­τά­με «Συνέχεια».


3 Πληκτρολογούμε το σχόλιό μας, προσέχοντας την ορθογραφία. Δε χρη­σι­μο­ποι­ού­­με greek­lish, ούτε κεφαλαία ή άπειρα θαυμαστικά (ένα είναι αρκετό!).

4 Πατάμε «Προεπισκόπηση», για να δούμε πώς θα εμφανιστεί το κειμενάκι μας (ί­σως χρει­α­στεί να διορθώσουμε κάτι). Μετά πατάμε «Δημοσίευση».

Το σχόλιό σας είναι έτοιμο! Μόλις το εγκρίνω, θα το δείτε στο τέλος της α­νάρ­τη­σης αλλά και δεξιά, εκεί που γράφει «ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ».

Κι αν κάνουμε λάθος;

Μερικές φορές, αφού δημοσιεύσουμε ένα σχόλιο, αντιλαμβανόμαστε ότι υ­πάρ­χει κά­ποιο λά­θος (ορθογραφικό ή άλλο). Τι κάνουμε τότε;

Χαμογελάμε με την γκάφα μας.

Είμαστε περισσότερο προσεκτικοί την επόμενη φορά! :))

Καλή επιτυχία!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ