30 Ιουλίου 2016

Μια μέρα πολύ κρύα

Βασικές καταλήξεις


Μια μέρα πολύ κρύα η κυρία Ορθογραφία
μάζεψε όλη την τάξη, τους κανόνες να διδάξει...

- - - - -

Πώς τελειώνουνε οι λέξεις ήρθα να σας πω, παιδιά.
Δώστε προσοχή και σκέψεις και θα πάτε μια χαρά:

Ρήμα πάντα σε ωμέγα, το ’χει μάθει και η κότα,
κι αν σε [ι] αυτό τελειώνει, θέλει πάντα έψιλον γιώτα.

Σ’ ό,τι έχει μπροστά το «το» βάλε όμικρον ή γιώτα·
το παπί και το ποτό και το ένα απ’ τα καρότα!

Η χρυσή η αστραπή και η δυνατή βροντή
θέλουν ήτα, να θυμάσαι, αφού έχουν μπροστά το «η».

Όταν γράφω τα πολλά, στον πληθυντικό, παιδιά,
βάζω πάντα όμικρον γιώτα και στο τέλος και μπροστά.

- - - - -

Όλα τα παιδιά το μάθαν μία κι έξω το τραγούδι
και γλεντούσαν και χορεύαν, κάηκε το πελεκούδι!



ΣΤΙΧΟΙ: Μαρία Καριωτάκη / ΜΟΥΣΙΚΗ: Δημήτρης Βασμαρής
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Μάνος Παπαδάκης, Ιωάννα Καρανίκα
ΒΙΒΛΙΟ: H κυρία Σιντορέ και η μουσική ορθογραφία (2014)


28 Ιουλίου 2016

Το ερωτηματολόγιο του ήλιου

Πατήστε στην εικόνα, απαντήστε στις ερωτήσεις και απολαύστε τον ήλιο με α­σφά­λει­α!


ΠΗΓΗ: dimrodou.gr (από εδώ)

26 Ιουλίου 2016

Βρείτε τη σωστή κατάληξη (1)

Κουίζ με τις καταλήξεις -ο και -ω




Βρείτε τη σωστή κατάληξη (2)

Κουίζ με τις καταλήξεις -η και -ι




25 Ιουλίου 2016

Τα κέρματα του ευρώ
(Ανδόρα)



Τα κέρματα της Ανδόρας έχουν τέσσερις διαφορετικές παραστάσεις ανάλογα με την αξία τους:

2 ευρώ


Ο θυρεός της Ανδόρας.
1 ευρώ


Η Casa de la Vall, ένα κτίριο με πολιτιστικό και ιστορικό ενδιαφέρον στο ο­ποί­ο είχε παλαιότερα την έδρα του το Κοινοβούλιο.
50, 20 και 10 λεπτά


Η Santa Colona, εκκλησία ρωμανικού ρυθμού.
5, 2 και 1 λεπτά


Ένα αγριοκάτσικο των Πυρηναίων
και ένας χρυσαετός.

ΔΩΡΑΚΙ: ΕΓΧΡΩΜΑ ΔΙΕΥΡΑ!


(από eurocoinhouse.com και historia-hamburg.de)


21 Ιουλίου 2016

Τα αναμνηστικά κέρματα του ευρώ
(Εσθονία)



Η Εσθονία έχει εκδώσει ένα αναμνηστικό κέρμα:

2016


100 χρόνια από τη γέννηση του διάσημου Ε­σθο­νού σκακιστή Πά­ουλ Κέ­ρες.

ΔΩΡΑΚΙ!


ΕΓΧΡΩΜΟ ΚΕΡΜΑ: eurocoinhouse.com



Τα αναμνηστικά κέρματα του ευρώ
(Ιρλανδία)



Η Ιρλανδία έχει εκδώσει ένα αναμνηστικό κέρμα:

2016


100 χρόνια από την Πασχαλινή Εξέγερση κατά των Βρε­τα­νών κα­τα­κτη­τών. Απεικονίζεται το ά­γαλ­μα της Hibernia στην κο­ρυ­φή του κτιρίου του Γε­νι­κού Ταχυδρομείου (η κα­τά­λη­ψή του ση­μα­το­δό­τη­σε την έναρξη της ε­ξέ­γερ­σης).

ΔΩΡΑΚΙΑ!


ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΕΡΜΑΤΑ: eurocollection.surinternet.com



Τα αναμνηστικά κέρματα του ευρώ
(Λετονία)



Η Λετονία έχει εκδώσει τρία αναμνηστικά κέρματα:

2014


Η πρωτεύουσα της χώρας, Ρίγα, πολιτιστική πρω­τεύ­ου­σα της Ευ­ρώπης για το 2014. Το ι­στο­ρι­κό κέ­ντρο της πόλης συ­μπε­­ρι­λαμ­βά­νε­ται στα μνη­μεί­α παγκόσμιας πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς της UNESCO.
2015


Η χώρα προεδρεύει στο Συμβούλιο της Ευ­ρω­παϊ­κής Έ­νω­σης. Α­πει­κο­νί­ζε­ται ο επίσημος λο­γό­τυ­πος της λετονικής προ­ε­δρί­ας.
2015


10 χρόνια από το πρόγραμμα προστασίας του μαύ­­ρου πε­λαρ­γού. Το πτηνό θε­ω­ρεί­ται σπάνιο και κιν­δυ­νεύ­ει με ε­ξα­φά­νι­ση.

ΔΩΡΑΚΙΑ!


ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΕΡΜΑΤΑ: eurocollection.surinternet.com
(1,3), coinsclub.gr (2), eurocoinhouse.com (4)



Τα αναμνηστικά κέρματα του ευρώ
(Λιθουανία)



Η Λιθουανία έχει εκδώσει ένα αναμνηστικό κέρμα:

2015


Η λιθουανική γλώσσα. Απεικονίζεται η λέξη «AČIŪ» (ΕΥ­ΧΑ­ΡΙ­ΣΤΩ), ενώ στο φόντο δι­α­κρί­νο­νται όλα τα γράμματα του αλφα­βή­του.

ΔΩΡΑΚΙΑ!


ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΕΡΜΑΤΑ: eurocollection.surinternet.com, historia-hamburg.de



10 Ιουλίου 2016

Παιχνίδια με το νερό

Πατήστε στις εικόνες που ακολουθούν και παίξτε με το νερό! Περάστε το πο­ντί­κι σας α­­πό πά­νω ή ακουμπήστε το μαλακά σε μια γωνία. Απολαύστε τα κύ­μα­τα που δη­μι­ουρ­γού­­νται και παρατηρήστε πώς απλώνονται και αλλοιώνουν την ει­κό­να που βρί­σκε­ται στο υ­­πό­στρω­μα...




















Μόνο μην πετάξετε βότσαλα!














Κι ένα δωράκι φτιαγμένο με την
ίδια τεχνική: πυροτεχνήματα!



ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ