30 Ιουλίου 2016

Μια μέρα πολύ κρύα

Βασικές καταλήξειςΜια μέρα πολύ κρύα η κυρία Ορθογραφία
μάζεψε όλη την τάξη, τους κανόνες να διδάξει...


Πώς τελειώνουνε οι λέξεις ήρθα να σας πω, παιδιά.
Δώστε προσοχή και σκέψεις και θα πάτε μια χαρά:

Ρήμα πάντα σε ωμέγα, το ’χει μάθει και η κότα,
κι αν σε [ι] αυτό τελειώνει, θέλει πάντα έψιλον γιώτα.

Σ’ ό,τι έχει μπροστά το «το» βάλε όμικρον ή γιώτα·
το παπί και το ποτό και το ένα απ’ τα καρότα!

Η χρυσή η αστραπή και η δυνατή βροντή
θέλουν ήτα, να θυμάσαι, αφού έχουν μπροστά το «η».

Όταν γράφω τα πολλά, στον πληθυντικό, παιδιά,
βάζω πάντα όμικρον γιώτα και στο τέλος και μπροστά.

Όλα τα παιδιά το μάθαν μία κι έξω το τραγούδι
και γλεντούσαν και χορεύαν, κάηκε το πελεκούδι!ΣΤΙΧΟΙ: Μαρία Καριωτάκη / ΜΟΥΣΙΚΗ: Δημήτρης Βασμαρής
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Μάνος Παπαδάκης, Ιωάννα Καρανίκα
ΒΙΒΛΙΟ: H κυρία Σιντορέ και η μουσική ορθογραφία (2014)
28 Ιουλίου 2016

Το ερωτηματολόγιο του ήλιου

Πατήστε στην εικόνα, απαντήστε στις ερωτήσεις
και απολαύστε τον ήλιο με ασφάλεια!


ΠΗΓΗ: dimrodou.gr (από εδώ)


26 Ιουλίου 2016

Βρείτε τη σωστή κατάληξη (1)

Κουίζ με τις καταλήξεις -ο και -ω

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: για τα πρωτάκια


Βρείτε τη σωστή κατάληξη (2)

Κουίζ με τις καταλήξεις -η και -ι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: για τα πρωτάκια


25 Ιουλίου 2016

Τα κέρματα του ευρώ
(Ανδόρα)Τα κέρματα της Ανδόρας έχουν τέσσερις διαφο-
ρετικές παραστάσεις ανάλογα με την αξία τους:

2 ευρώ

Ο θυρεός της Ανδόρας.

1 ευρώ

Η Casa de la Vall, ένα κτίριο με πολιτιστικό
και ιστορικό ενδιαφέρον στο οποίο είχε
παλαιότερα την έδρα του το Κοινοβούλιο.

10, 20 και 50 λεπτά
      

Η Santa Colona, εκκλησία ρωμανικού ρυθμού.

1, 2 και 5 λεπτά
      

Ένα αγριοκάτσικο των Πυρη-
ναίων και ένας χρυσαετός.


ΔΩΡΑΚΙ: ΕΓΧΡΩΜΑ ΔΙΕΥΡΑ!


(από eurocoinhouse.com και historia-hamburg.de)
21 Ιουλίου 2016

Τα αναμνηστικά κέρματα του ευρώ
(Εσθονία)Η Εσθονία έχει εκδώσει ένα αναμνηστικό κέρμα:

2016
100 χρόνια από τη γέννηση του διάσημου Ε­σθο­νού σκακιστή Πά­ουλ Κέρες.


ΔΩΡΑΚΙ!


ΕΓΧΡΩΜΟ ΚΕΡΜΑ: eurocoinhouse.com

Τα αναμνηστικά κέρματα του ευρώ
(Ιρλανδία)Η Ιρλανδία έχει εκδώσει ένα αναμνηστικό κέρμα:

2016
100 χρόνια από την Πασχαλινή Εξέγερση κατά των Βρε­τα­νών κατακτητών. Απεικονίζεται το ά­γαλ­μα της Hibernia στην κο­ρυ­φή του κτιρίου του Γενικού Ταχυδρομείου (η κα­τά­λη­ψή του ση­μα­το­δό­τη­σε την έναρξη της ε­ξέ­γερ­σης).


ΔΩΡΑΚΙΑ!


ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΕΡΜΑΤΑ: eurocollection.surinternet.com

Τα αναμνηστικά κέρματα του ευρώ
(Λετονία)Η Λετονία έχει εκδώσει τρία αναμνηστικά κέρματα:

2014
Η πρωτεύουσα της χώρας, Ρίγα, πολιτιστική πρω­τεύ­ου­σα της Ευ­ρώπης για το 2014. Το ι­στο­ρι­κό κέ­ντρο της πόλης συ­μπε­­ρι­λαμ­βά­νε­ται στα μνημεία παγκόσμιας πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς της UNESCO.
2015
Η χώρα προεδρεύει στο Συμβούλιο της Ευ­ρω­παϊ­κής Έ­νω­σης. Απεικονίζεται ο επίσημος λο­γό­τυ­πος της λετονικής προ­ε­δρί­ας.
2015
10 χρόνια από το πρόγραμμα προστασίας του μαύ­­ρου πε­λαρ­γού. Το πτηνό θεωρείται σπάνιο και κιν­δυ­νεύ­ει με ε­ξα­φά­νι­ση.


ΔΩΡΑΚΙΑ!


ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΕΡΜΑΤΑ: eurocollection.surinternet.com (1,3), coinsclub.gr (2), eurocoinhouse.com (4)

Τα αναμνηστικά κέρματα του ευρώ
(Λιθουανία)Η Λιθουανία έχει εκδώσει ένα αναμνηστικό κέρμα:

2015
Η λιθουανική γλώσσα. Απεικονίζεται η λέξη «AČIŪ» (ΕΥ­ΧΑ­ΡΙ­ΣΤΩ), ενώ στο φόντο δι­α­κρί­νο­νται όλα τα γράμματα του αλφα­βή­του.


ΔΩΡΑΚΙΑ!


ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΕΡΜΑΤΑ: eurocollection.surinternet.com, historia-hamburg.de

10 Ιουλίου 2016

Παιχνίδια με το νερό

Πατήστε στις εικόνες που ακολουθούν και παίξτε με το νερό! Περάστε το πο­ντί­κι σας α­­πό πά­νω ή ακουμπήστε το μαλακά σε μια γωνία. Απολαύστε τα κύ­μα­τα που δη­μι­ουρ­γού­­νται και παρατηρήστε πώς απλώνονται και αλλοιώνουν την ει­κό­να που βρί­σκε­ται στο υ­­πό­στρω­μα...


Μόνο μην πετάξετε βότσαλα!


Κι ένα δωράκι φτιαγμένο με την
ίδια τεχνική: πυροτεχνήματα!
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: καλοκαίρι, περιβάλλον


ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ