Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

31 Οκτωβρίου 2012

Η τρελή κωδικοποίηση

Από το kounelaki01


(ο μυστικός κώδικας βρίσκεται εδώ)


30 Οκτωβρίου 2012

Οι κρεμαστοί κήποι των Εμιράτων

Από τον Anthony12

Το Al Ain είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Άμπου Ντάμπι και η τέ­­ταρ­τη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι γνωστή ως η πό­λη των κή­πων εξαιτίας του πράσινου που κυριαρχεί στην πόλη αν και εί­ναι χτι­­σμέ­νη σε ερημικό τοπίο.

Πρόσφατα κατέκτησε ένα ακόμη ρεκόρ που επιβεβαιώνει τον τίτ­λο της. Το Al Ain Paradise είναι ένα πάρκο στην πόλη και κα­τέ­χει το ρε­κόρ Γκί­νες για τον μεγαλύτερο κήπο με κρεμαστά λουλούδια στον κό­σμο.


ΠΗΓΗ: newpost.gr | ΧΑΡΤΗΣ: podilato98.blogspot.com
(από coedu.usf.edu)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ασία, μικροί χάρτες


Εξάσκηση στο ηλιακό σύστημα

Από τη Nasia28

Το παρακάτω τεστ είναι για να
τσεκάρουμε τον εαυτό μας!

(πατήστε στην εικόνα)

ΠΗΓΗ: ekids.schoolessons.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διάστημα


29 Οκτωβρίου 2012

Παραγοντοποίηση με δεντροδιάγραμμα (2)

Οι πρώτοι αριθμοί είναι το «κατασκευαστικό» υλικό με το οποίο φτιάχνονται ό­λοι οι σύν­­θε­τοι αριθμοί. Άρα κάθε σύνθετος αριθμός αποτελείται από έναν μο­να­δι­κό συν­δυ­α­σμό πρώ­των αριθμών.

Παίξτε με την παραγοντοποίηση και αναλύστε σύνθετους αριθμούς σε γινόμενο πρώ­­των πα­ρα­γό­ντων, πατώντας στην εικόνα και επιλέγοντας το αριστερό κου­τά­κι:


ΠΗΓΗ: ΠΕΡΙ ΑΝΕΜΩΝ, ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ... | ΕΦΑΡΜΟΓΗ: mathplayground.com

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μαθηματικά


28 Οκτωβρίου 2012

Η Αμερικανική Επανάσταση

Την περίοδο 1607-1732 οι Βρετανοί ιδρύουν στα ανατολικά παράλια της Βόρειας Α­με­ρι­­κής 13 αποικίες. Οι άποικοι είναι κυρίως Άγγλοι τεχνίτες, κατεστραμμένοι μι­κρο­ε­πι­χει­ρη­­μα­τί­ες, θύματα θρησκευτικών διώξεων, ακόμη και κατάδικοι. Όλοι φτά­νουν στον Νέο Κό­σμο αναζητώντας μια καλύτερη τύχη.


Οι Βρετανοί όμως φορολογούν βαριά τις αποικίες. Πολλοί κάτοικοι, ιδίως όσοι έ­χουν αρ­­χί­σει να πλουτίζουν, δυσανασχετούν και θέλουν να ξεφύγουν από την οι­κο­νο­μι­κή κη­δε­­μο­νί­α της μητρόπολής τους. Παράλληλα συνειδητοποιούν τα κοι­νά τους στοι­χεί­α και αρ­χίζει να μορ­φο­ποι­εί­ται η αμερικανική εθνική συ­νεί­δη­ση.

Το 1775 ξεσπά η Αμερικανική Επανάσταση (ή Πόλεμος της Ανεξαρτησίας) α­νά­με­σα στη Με­γά­λη Βρετανία και τις δεκατρείς αποικίες της. Στις 4 Ιουλίου 1776 συ­γκα­λεί­ται συ­νέ­­λευ­ση των Αμερικανών στη Φιλαδέλφεια και ψηφίζεται ένα ι­στο­ρι­κό κείμενο, η Διακήρυ­ξη της Ανεξαρτησίας.

Η Διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας...
...και η υπογραφή της το 1776

Η Διακήρυξη εμπνέεται από τις πολιτικές ιδέες του Διαφωτισμού και τάσσεται ε­να­ντί­ον του θεσμού της βασιλείας. Οι πρωτοπόρες και φιλελεύθερες κοι­νω­νι­κές ιδέες της πρό­­κει­ται να επηρεάσουν διάφορα επαναστατικά κινήματα σε όλο τον κόσμο με πρώ­τη και κα­λύ­τε­ρη τη Γαλλική Επανάσταση που πλησιάζει (1789).

Η 4η Ιουλίου είναι
ημέρα εθνικής
εορτής για τις ΗΠΑ

Το 1783 η Αγγλία υποχρεώνεται να αναγνωρίσει τις 13 αποικίες ως ανεξάρτητο κρά­­τος με το όνομα Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ). Πρώτος Πρό­ε­δρος ε­κλέ­γε­ται ο Τζορτζ Ουάσινγκτον. Μάλιστα, η σημερινή πρωτεύουσα της χώ­ρας ο­νο­μά­ζε­ται προς τιμήν του Ουάσινγκτον.


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1607-1732. Ιδρύονται 13 αγγλικές αποικίες στη θέση των σημερινών α­να­το­λι­κών Η­ΠΑ.
1775. Αρχίζει ο Πόλεμος της Ανεξαρτησίας.
1776. Διακηρύσσεται η Αμερικανική Ανεξαρτησία.
1783. Λήγει ο Πόλεμος της Ανεξαρτησίας. Δημιουργούνται οι ΗΠΑ (στην αρ­χή α­πο­τε­λού­νται από 13 Πολιτείες).

ΠΗΓΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης, Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, el.wikipedia.org
ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (1: vector-clip-art.com, 5: en.wikipedia.org),
el.wikipedia.org (2), el.wikipedia.org (3), ppandorasbox.blogspot.com (4)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Αμερική


Η Γαλλική Επανάσταση

Η Γαλλική Επανάσταση ξεσπά σε μια εποχή που η κοινωνική ανισότητα και η με­­γά­­λη οι­­κο­νο­μι­κή κρίση ταλαιπωρούν τη γαλλική κοινωνία.

«Η Ελευθερία οδηγεί τον Λαό»
(του Ευγένιου Ντελακρουά)

Εκείνη την περίοδο η κοινωνία συγκροτείται από τρεις τάξεις: τον κλήρο, τους ευ­γε­νείς και την τρίτη τάξη.
● Ο κλήρος αποτελεί μόλις το 0,5% του πληθυσμού.
● Οι ευγενείς αντιπροσωπεύουν το 1,5% του πληθυσμού.
● Η τρίτη τάξη αποτελείται από το υπόλοιπο 98%, δηλαδή από αστούς, αγρότες και ερ­­γά­τες.

Ο κλήρος και οι ευγενείς αποτελούν τους προνομιούχους που, αν και μικρή μει­ο­ψη­φί­α, κα­τέ­χουν την περισσότερη γη, δε φορολογούνται και ζουν μια τρομερά σπά­­τα­­λη και πλού­σι­α ζωή. Η τρίτη τάξη έχει μόνο υποχρεώσεις και πληρώνει το σύ­­νο­­λο των φό­ρων. Η κα­τά­στα­ση αυτή δυσαρεστεί ιδίως τους αστούς, οι οποίοι έ­­χουν αρχίσει να κυ­ρι­αρ­χούν στην οι­κο­νο­μί­α.

Γελοιογραφία που απεικονίζει την τρίτη τάξη
να κουβαλά τον κλήρο και την αριστοκρατίαΤαυτόχρονα, από τα μέσα του 18ου αιώνα οι συνθήκες ζωής επιδεινώνονται δι­αρ­κώς. Τον χει­μώ­να του 1788-1789, μάλιστα, η πείνα αναγκάζει τον λαό να λε­η­λα­τή­σει πλούσια σπί­τια και κρατικές αποθήκες.

Τον Μάιο του 1789 ο βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΣΤ' συγκαλεί στο Παρίσι τη Γενική Συ­νέ­λευ­­ση των Τριών Τάξεων. Θέλει να κατανείμει δικαιότερα τους φόρους, α­­νά­­λο­­γα με το ει­σόδημα του καθενός, για να αποφύγει την κοινωνική έκρηξη. Ό­­μως είναι πια αρ­γά. Η τρί­τη τάξη, με επικεφαλής τους αστούς, ξεσηκώνεται και δι­­εκ­­δι­­κεί την ε­ξου­σί­α.

Τα τρία χρώματα στις κονκάρδες που φορούσαν οι εξεγερμένοι
(μπλε, κόκκινο, άσπρο) αποτυπώνονται και στη γαλλική σημαία

Στο Παρίσι καταλαμβάνεται το φρούριο της Βαστίλης που λειτουργεί ως φυλακή για πο­λι­­τι­κούς κρατούμενους, ενώ στην ύπαιθρο οι χωρικοί εξεγείρονται και καί­­νε τις κα­τοι­κί­ες των με­γα­λοϊ­δι­ο­κτη­τών.
● Η 14η Ιουλίου, επέτειος της άλωσης της Βαστίλης, αποτελεί σήμερα την ε­­θνι­­κή ε­ορ­τή της Γαλ­λί­ας.

Η άλωση της Βαστίλης (14 Ιουλίου 1789)

Η Γαλλική Επανάσταση θα περάσει από τρία στάδια και στο τέλος θα εξελιχθεί στην αυ­­το­κρα­το­ρι­κή διακυβέρνηση του Ναπολέοντα:

 1  Πρώτο στάδιο (1789-1792)

Στην αρχή κυριαρχούν οι μετριοπαθείς και φιλελεύθερες απόψεις. Η πρώτη Ε­θνο­συ­νέ­­λευ­ση ψηφίζει τη «Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πο­­λί­­τη», έ­να κεί­μενο που εκφράζει φιλελεύθερες ιδέες, όπως η ελευθερία, η ι­­σό­­τη­­τα και η α­δελ­φο­σύ­νη.

Το σύνθημα της Γαλλικής
Επανάστασης: «Ελευθερία,
Ισότητα, Αδελφοσύνη»


Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η εξουσία πηγάζει από το έθνος και όχι από τον μο­νάρ­χη. Η εκ­κλη­σι­α­στι­κή περιουσία δίνεται στο κράτος, καταργούνται κάποιοι φό­­ροι και η χώ­ρα χω­ρί­ζε­ται σε νομούς, επαρχίες και κοινότητες. Δικαίωμα ψή­­φου όμως δίνεται μό­νο σε ό­σους πλη­ρώ­νουν φόρους, στους «ενεργούς» πολίτες δη­­λα­­δή, ενώ α­πο­κλεί­ο­νται οι γυ­ναίκες.

Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη

 2  Δεύτερο στάδιο (1792-1794)

Στη συνέχεια η εξουσία περνά στα χέρια ακραίων ριζοσπαστών, οι οποίοι ε­­πι­­βάλ­­λουν κα­­θε­στώς τρομοκρατίας. Χιλιάδες πολίτες εκτελούνται ως εχθροί του λα­­ού, ενώ την ί­δια τύχη πρό­κει­ται να έχουν ο βασιλιάς Λουδοβίκος και η βα­­σί­­λισ­­σα Αντουανέτα.

 3  Τρίτο στάδιο (1794-1799)

Στην τρίτη φάση της επανάστασης επικρατούν και πάλι οι μετριοπαθείς. Η χώρα ό­μως α­ντι­με­τω­πί­ζει δυσκολίες και η εξουσία παραχωρείται στον Ναπολέοντα Βο­να­πάρ­τη.

Ο Ναπολέων Βοναπάρτης
(του Jacques-Louis David)

 4  Η εποχή του Ναπολέοντα (1799-1815)

Ο Ναπολέων ανακηρύσσεται αυτοκράτορας και προχωρά σε πολλές με­­ταρ­­ρυθ­­μί­­σεις. Πα­­ράλ­λη­λα συνεχίζει μια σειρά από πολέμους εναντίον των εχθρών της Γαλ­­λί­­ας, με α­πο­τέ­­λε­σμα να καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης (ακόμη και τα Ε­πτά­νη­σα για ένα δι­ά­στη­μα) και να φτάσει μέχρι τη Ρωσία.


Οι Ναπολεόντειοι Πόλεμοι τελειώνουν το 1815 με τη συντριβή του Ναπολέοντα στο Βα­­τερ­λό, μια πόλη που σήμερα ανήκει στο Βέλγιο. Η Αυτοκρατορία του υ­­φί­­στα­­ται πλή­ρη στρα­τι­ω­τι­κή ήττα με αποτέλεσμα την παλινόρθωση της μο­­ναρ­­χί­­ας στη Γαλ­λί­α.

Η μάχη στο Βατερλό (1815)

Από τότε το Βατερλό είναι συνώνυμο κάθε μεγάλης ήττας. Να, δείτε ένα πα­ρά­δειγ­μα: Το νο­μο­σχέ­δι­ο για τη φορολόγηση των καταθέσεων συνάντησε ι­­σχυ­­ρό­­τα­­τες α­ντι­δρά­σεις και α­πο­τέ­λε­σε το Βατερλό του πρωθυπουργού στις ε­­κλο­­γές που α­κο­λού­θη­σαν.

ΠΗΓΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης, Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, el.wikipedia.org | ΕΙΚΟΝΕΣ: artclon.com, consultons.over-blog.fr, news.voicetv.co.th, answers.com, blogs.ua.es, ecolemalrauxpasteur.free.fr, fineartamerica.com, podilato98.blogspot.com (από uiowa.edu), mittelhessen.deΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ευρώπη


Καιρικά φαινόμενα

Από τη Nasia28

Η αστραπή είναι ηλεκτρική εκκένωση μεταξύ δυο νεφών, που προκαλεί επιμήκη σπιν­θή­ρα. Παράγεται στην ατμόσφαιρα, όταν δύο σύννεφα φορτισμένα το ένα με θε­τι­κό και το άλ­λο με αρνητικό ηλεκτρισμό πλησιάζουν μεταξύ τους. Οι ε­τε­ρώ­νυ­μοι η­λε­κτρι­σμοί έλκο­νται και με την εκκένωσή τους παράγεται ο σπινθήρας. Συγ­χρό­νως, με την παλμική κίνη­ση των μορίων της ατμόσφαιρας, γίνεται και η βρο­ντή, που σε μας ακούγεται λίγο αρ­γό­τε­ρα, αφού ο ήχος τρέχει μόνο 340 μ., ε­νώ το φως 300.000 χλμ. το δευτερόλεπτο.

Απεναντίας ο κεραυνός είναι ηλεκτρική εκκένωση μεταξύ σύννεφου και ε­δά­φους σε ώ­ρα κα­ται­γί­δας. Ο κεραυνός διαφέρει από την αστραπή στο εξής: Στην α­στρα­πή η η­λε­κτρι­κή εκ­κέ­νω­ση γίνεται ανάμεσα σε δυο σύννεφα με αντίθετο η­λε­κτρι­κό φορτίο, ε­νώ στον κε­ραυ­νό γίνεται ανάμεσα στο σύννεφο και στο έ­δα­φος. Στην περίπτωση κα­τά την οποία η εκ­φόρ­τι­ση συμβεί μεταξύ δύο νεφών, το μή­κος της μπορεί να φτά­σει τα 10-15 χλμ. Όταν, α­ντί­θε­τα, συντελεστεί με­τα­ξύ νέ­φους και εδάφους, το μή­κος της σπάνια υ­περβαίνει τα 2-3 χλμ. Πάνω στη Γη ο κε­ραυ­νός μπορεί να προ­κα­λέ­σει ηλεκτροπληξία ζώντων οργανισμών, πυρ­κα­γιές κτλ.

(πατήστε εδώ για να δείτε πώς δημιουργείται ο κεραυνός)

Ο κεραυνός προσβάλλει περισσότερο τα υψηλά και απομονωμένα αντικείμενα. Συ­νή­θως πά­νω στα υψηλά κτίρια, στα καμπαναριά κτλ. τοποθετούν α­λε­ξι­κέ­ραυ­να, για να παίρ­νουν τον κεραυνό και να τον διοχετεύουν στη γη. Έτσι, δεν προ­κα­λού­νται ζη­μιές και κε­ραυ­νο­πλη­ξί­α σε ανθρώπους και ζώα.

Πόσο μακριά είναι η καταιγίδα;

Για να βρεις την απόσταση μιας καταιγίδας μέτρησε τα δευτερόλεπτα που με­σο­λα­βούν με­τα­ξύ της αστραπής και της βροντής. Για τη μέτρηση θα χρειαστείς ένα χρο­νό­με­τρο και ο­πωσ­δή­πο­τε μια αστραπή ή έναν κεραυνό!
● Αν δεν έχεις χρονόμετρο μέτρα νοερά με τον εξής ρυθμό: «και ένα, και δύο, και τρί­α...» μέ­χρι ν’ ακούσεις τη βροντή.
● Στη συνέχεια διαίρεσε τον αριθμό των δευτερολέπτων με το 3 για να βρεις πε­ρί­που την α­πό­στα­ση που εξελίσσεται η καταιγίδα σε χιλιόμετρα.
● Προσοχή στη διάρκεια της καταιγίδας δεν προφυλασσόμαστε κάτω από δέ­ντρα.
● Η βροντή και η λάμψη του κεραυνού ή της αστραπής συμβαίνουν την ίδια χρο­νι­κή στιγ­μή. Το φως και ο ήχος, όμως, ταξιδεύουν με διαφορετικές ταχύτητες και έτσι φθά­νουν σε μας σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

ΠΗΓΗ: avc.comm.nsdlib.org


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: καιρός και κλίμα


Σύννεφα με σχήμα και μορφή

Από τον Anthony12

Πόσοι από εσάς δεν πιάσατε τον εαυτό σας να προσπαθεί να δώσει σχήμα και μορ­φή σε ένα σύννεφο ένα μουντό βροχερό απόγευμα; Μην ανησυχείτε, δεν εί­στε οι μό­νοι με ζωη­ρή φαντασία.

Σηκώνοντας το βλέμμα σας μια συννεφιασμένη μέρα προς τον ουρανό, σας έχει τύ­­χει πο­τέ να διακρίνετε...

...έναν αϊτό;


...ένα ψάρι;


...ένα σκυλάκι;


...ένα παράξενο έντομο;


...ένα κεφάλι δεινοσαύρου;


...ένα φουντωτό σκυλάκι;


...κάποιον να κάνει σκέιτ;


...μια θαλάσσια χελώνα;


...έναν αστερία;


ΠΗΓΗ: dinfo.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: περιβάλλον, φωτογραφία


25 Οκτωβρίου 2012

Ένας στίχος, μια ζωγραφιά

Οι συνεργάτες μας εμπνέονται από το ποίημα του Νικηφόρου Βρετ-
τάκου «Ένας στρατιώτης μουρμουρίζει στο αλβανικό μέτωπο»

Από τη Zoe01
Από τη Nasia28


Από την Unagirl
24 Οκτωβρίου 2012

Ο Κίτσος

Από τη Lola2001

«Γεια σας!»

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν δυο κοπελίτσες γλυκές σαν κα­ρα­με­λί­τσες. Εί­χαν μια φανταστική ιδέα να φτιάξουν ένα ρομπότ που το ό­νο­μά του θα ή­ταν Κί­τσος. Τα υλικά που θα χρειαζόντουσαν ήταν:
● 4 κουτιά από παπούτσια
● διάφορα κουμπιά
● 2 μπουκάλια νερού
● 2 κορδέλες
● χρωματιστά χαρτόνια
● αρκετή κόλλα και
● το κυριότερο από όλα: διάθεση!

Πώς τον φτιάξαμε

Είχαμε κανονίσει να παίξουμε μέχρι τις 11 το βράδυ. Είπα ότι βα­ριέ­μαι. Αρ­­χί­­­σα­­με και λέγαμε ιδέες και είπε η Unagirl ρομπότ. Αφού εί­χα τα υλικά αρ­χί­σα­­με να το φτιάχνουμε. Δεν προλάβαμε να το τε­λειώ­σου­με και την ε­πό­με­νη μέ­ρα πήγα σπίτι της, και το τελειώσαμε μετά α­πό 2 μέρες σκλη­ρής δουλειάς.


Για να στερεώσουμε το κεφάλι χρησιμοποιήσαμε ξυλάκια κινέζικου, για να στε­­ρε­­ώ­­σου­­με τα χέρια του χρησιμοποιήσαμε κορδέλες και μέ­σα και έ­ξω από το κουτί. Παρ’ όλο αυτό εμείς το διασκεδάσαμε!

Ο Κίτσος...
...και ο Μήτσος!

Όταν τον φέραμε στο σχολείο όλοι τρελαθήκαν! Ειδικά ο κύριος!


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κατασκευές