31 Οκτωβρίου 2012

Η τρελή κωδικοποίηση

Από το kounelaki01Μαθήτρια της
έκτης τάξης


(ο μυστικός κώδικας βρίσκεται εδώ)

30 Οκτωβρίου 2012

Οι κρεμαστοί κήποι των Εμιράτων

Από τον Anthony12Μαθητής της
έκτης τάξης

Το Al Ain είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Άμπου Ντάμπι και η τέ­­ταρ­τη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι γνωστή ως η πό­λη των κή­πων εξαιτίας του πράσινου που κυριαρχεί στην πόλη αν και εί­ναι χτι­­σμέ­νη σε ερημικό τοπίο.

Πρόσφατα κατέκτησε ένα ακόμη ρεκόρ που επιβεβαιώνει τον τίτ­λο της. Το Al Ain Paradise είναι ένα πάρκο στην πόλη και κα­τέ­χει το ρε­κόρ Γκί­νες για τον μεγαλύτερο κήπο με κρεμαστά λου­λού­δια στον κό­σμο.


ΠΗΓΗ: newpost.gr - ΧΑΡΤΗΣ: podilato98.blogspot.com
(από coedu.usf.edu)

Εξάσκηση στο ηλιακό σύστημα

Από τη Nasia28Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Το παρακάτω τεστ είναι για να
τσεκάρουμε τον εαυτό μας!


(πατήστε στην εικόνα)


ΠΗΓΗ: ekids.schoolessons.gr

29 Οκτωβρίου 2012

Παραγοντοποίηση με δεντροδιάγραμμα (2)

Οι πρώτοι αριθμοί είναι το «κατασκευαστικό» υλικό με το οποίο φτιάχνονται όλοι οι σύνθετοι αριθμοί. Άρα κάθε σύνθετος αριθμός αποτελείται από έναν μοναδικό συνδυασμό πρώτων αριθμών.

Παίξτε με την παραγοντοποίηση και αναλύστε σύνθετους αριθμούς σε γινόμενο πρώτων παραγόντων, πατώντας στην εικόνα και επιλέγοντας το αριστερό κουτάκι:ΠΗΓΗ: ΠΕΡΙ ΑΝΕΜΩΝ, ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ... - ΕΦΑΡΜΟΓΗ: mathplayground.com


Μαθηματικά

28 Οκτωβρίου 2012

Η Αμερικανική Επανάσταση

Την περίοδο 1607-1732 οι Βρετανοί ιδρύουν στα ανατολικά παράλια της Βόρειας Α­με­ρι­­κής 13 αποικίες. Οι άποικοι είναι κυρίως Άγγλοι τεχνίτες, κατεστραμμένοι μι­κρο­ε­πι­χει­ρη­­μα­τί­ες, θύματα θρησκευτικών διώξεων, ακόμη και κατάδικοι. Ό­λοι φτά­νουν στον Νέο Κό­σμο αναζητώντας μια καλύτερη τύχη.


Οι Βρετανοί όμως φορολογούν βαριά τις αποικίες. Πολλοί κάτοικοι, ιδίως όσοι έ­χουν αρ­­χί­σει να πλουτίζουν, δυσανασχετούν και θέλουν να ξεφύγουν από την οι­κο­νο­μι­κή κη­δε­­μο­νί­α της μητρόπολής τους. Παράλληλα συνειδητοποιούν τα κοι­νά τους στοι­χεί­α και αρ­χίζει να μορ­φο­ποι­εί­ται η αμερικανική εθνική συ­νεί­δη­ση.

Το 1775 ξεσπά η Αμερικανική Επανάσταση (ή Πόλεμος της Ανεξαρτησίας) α­νά­με­σα στη Με­γά­λη Βρετανία και τις δεκατρείς αποικίες της. Στις 4 Ιουλίου 1776 συ­γκα­λεί­ται συ­νέ­­λευ­ση των Αμερικανών στη Φιλαδέλφεια και ψηφίζεται ένα ι­στο­ρι­κό κείμενο, η Διακήρυ­ξη της Ανεξαρτησίας.


Η Διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας...


...και η υπογραφή της το 1776


Η Διακήρυξη εμπνέεται από τις πολιτικές ιδέες του Διαφωτισμού και τάσσεται ε­να­ντί­ον του θεσμού της βασιλείας. Οι πρωτοπόρες και φιλελεύθερες κοι­νω­νι­κές ιδέες της πρό­­κει­ται να επηρεάσουν διάφορα επαναστατικά κινήματα σε όλο τον κόσμο με πρώ­τη και κα­λύ­τε­ρη τη Γαλλική Επανάσταση που πλησιάζει (1789).

Η 4η Ιουλίου είναι ημέρα εθνικής εορτής
για τις Ηνωμένες Πολιτείες
Το 1783 η Αγγλία υποχρεώνεται να αναγνωρίσει τις 13 αποικίες ως ανεξάρτητο κρά­­τος με το όνομα Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ). Πρώτος Πρό­ε­δρος ε­κλέ­γε­ται ο Τζορτζ Ουάσινγκτον. Μάλιστα, η σημερινή πρωτεύουσα της χώ­ρας ο­νο­μά­ζε­ται προς τιμήν του Ουάσινγκτον.


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1607-1732. Ιδρύονται 13 αγγλικές αποικίες στη θέση των σημερινών α­να­το­λι­κών Η­ΠΑ.
1775. Αρχίζει ο Πόλεμος της Ανεξαρτησίας.
1776. Διακηρύσσεται η Αμερικανική Ανεξαρτησία.
1783. Λήγει ο Πόλεμος της Ανεξαρτησίας. Δημιουργούνται οι ΗΠΑ (στην αρ­χή α­πο­τε­λού­νται από 13 Πολιτείες).

ΠΗΓΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης, Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, el.wikipedia.org - ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (1: vector-clip-art.com, 5: en.wikipedia.org), el.wikipedia.org (2), el.wikipedia.org (3), ppandorasbox.blogspot.com (4)


Η Γαλλική Επανάσταση

Η Γαλλική Επανάσταση ξεσπά σε μια εποχή που η κοινωνική ανισότητα και η με­­γά­­λη οι­­κο­νο­μι­κή κρίση ταλαιπωρούν τη γαλλική κοινωνία.


«Η Ελευθερία οδηγεί τον Λαό»
(του Ευγένιου Ντελακρουά)


Εκείνη την περίοδο η κοινωνία συγκροτείται από τρεις τάξεις: τον κλήρο, τους ευ­γε­νείς και την τρίτη τάξη.
★ Ο κλήρος αποτελεί μόλις το 0,5% του πληθυσμού.
★ Οι ευγενείς αντιπροσωπεύουν το 1,5% του πληθυσμού.
★ Η τρίτη τάξη αποτελείται από το υπόλοιπο 98%, δηλαδή από αστούς, αγρότες και ερ­­γά­τες.

Ο κλήρος και οι ευγενείς αποτελούν τους προνομιούχους που, αν και μικρή μει­ο­ψη­φί­α, κα­τέ­χουν την περισσότερη γη, δε φορολογούνται και ζουν μια τρομερά σπά­­τα­­λη και πλού­σι­α ζωή. Η τρίτη τάξη έχει μόνο υποχρεώσεις και πληρώνει το σύ­­νο­­λο των φό­ρων. Η κα­τά­στα­ση αυτή δυσαρεστεί ιδίως τους αστούς, οι οποίοι έ­­χουν αρχίσει να κυ­ρι­αρ­χούν στην οι­κο­νο­μί­α.


Γελοιογραφία που απεικονίζει την τρίτη τάξη
να κουβαλά τον κλήρο και την αριστοκρατία


Ταυτόχρονα, από τα μέσα του 18ου αιώνα οι συνθήκες ζωής επιδεινώνονται δι­αρ­κώς. Τον χει­μώ­να του 1788-1789, μάλιστα, η πείνα αναγκάζει τον λαό να λε­η­λα­τή­σει πλούσια σπί­τια και κρατικές αποθήκες.

Τον Μάιο του 1789 ο βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΣΤ' συγκαλεί στο Παρίσι τη Γενική Συ­νέ­λευ­­ση των Τριών Τάξεων. Θέλει να κατανείμει δικαιότερα τους φόρους, α­­νά­­λο­­γα με το ει­σόδημα του καθενός, για να αποφύγει την κοινωνική έκρηξη. Ό­­μως εί­ναι πια αρ­γά. Η τρί­τη τάξη, με επικεφαλής τους αστούς, ξεσηκώνεται και δι­­εκ­­δι­­κεί την ε­ξου­σί­α.


Τα τρία χρώματα στις κονκάρδες που φορούσαν οι εξεγερμένοι
(μπλε, κόκκινο, άσπρο) αποτυπώνονται και στη γαλλική σημαία


Στο Παρίσι καταλαμβάνεται το φρούριο της Βαστίλης που λειτουργεί ως φυ­λα­κή για πο­λι­­τι­κούς κρατούμενους, ενώ στην ύπαιθρο οι χωρικοί ε­ξε­γεί­ρο­νται και καί­­νε τις κα­τοι­κί­ες των με­γα­λοϊ­δι­ο­κτη­τών.
Η 14η Ιουλίου, επέτειος της άλωσης της Βαστίλης, αποτελεί σήμερα την ε­­θνι­­κή ε­ορ­τή της Γαλ­λί­ας.


Η άλωση της Βαστίλης (14 Ιουλίου 1789)


Η Γαλλική Επανάσταση θα περάσει από τρία στάδια και στο τέλος θα εξελιχθεί στην αυ­­το­κρα­το­ρι­κή διακυβέρνηση του Ναπολέοντα:

Πρώτο στάδιο (1789-1792)

Στην αρχή κυριαρχούν οι μετριοπαθείς και φιλελεύθερες απόψεις. Η πρώτη Ε­θνο­συ­νέ­­λευ­ση ψηφίζει τη «Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πο­­λί­­τη», έ­να κεί­μενο που εκφράζει φιλελεύθερες ιδέες, όπως η ελευθερία, η ι­­σό­­τη­­τα και η α­δελ­φο­σύ­νη.

Το σύνθημα της Γαλλικής
Επανάστασης: «Ελευθερία,
Ισότητα, Αδελφοσύνη»
Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η εξουσία πηγάζει από το έθνος και όχι από τον μο­νάρ­χη. Η εκ­κλη­σι­α­στι­κή περιουσία δίνεται στο κράτος, καταργούνται κάποιοι φό­­ροι και η χώ­ρα χω­ρί­ζε­ται σε νομούς, επαρχίες και κοινότητες. Δικαίωμα ψή­­φου ό­μως δίνεται μό­νο σε ό­σους πλη­ρώ­νουν φόρους, στους «ενεργούς» πολίτες δη­­λα­­δή, ενώ α­πο­κλεί­ο­νται οι γυ­ναίκες.


Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη


Δεύτερο στάδιο (1792-1794)

Στη συνέχεια η εξουσία περνά στα χέρια ακραίων ριζοσπαστών, οι οποίοι ε­­πι­­βάλ­­λουν κα­­θε­στώς τρομοκρατίας. Χιλιάδες πολίτες εκτελούνται ως εχθροί του λα­­ού, ενώ την ί­δια τύχη πρό­κει­ται να έχουν ο βασιλιάς Λουδοβίκος και η βα­­σί­­λισ­­σα Α­ντου­α­νέ­τα.

Τρίτο στάδιο (1794-1799)

Στην τρίτη φάση της επανάστασης επικρατούν και πάλι οι μετριοπαθείς. Η χώρα ό­μως α­ντι­με­τω­πί­ζει δυσκολίες και η εξουσία παραχωρείται στον Ναπολέοντα Βο­να­πάρ­τη.


Ο Ναπολέων Βοναπάρτης
(του Jacques-Louis David)


Η εποχή του Ναπολέοντα (1799-1815)

Ο Ναπολέων ανακηρύσσεται αυτοκράτορας και προχωρά σε πολλές με­­ταρ­­ρυθ­­μί­­σεις. Πα­­ράλ­λη­λα συνεχίζει μια σειρά από πολέμους εναντίον των εχθρών της Γαλ­­λί­­ας, με α­πο­τέ­­λε­σμα να καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης (α­κό­μη και τα Ε­πτά­νη­σα για ένα δι­ά­στη­μα) και να φτάσει μέχρι τη Ρωσία.


Οι Ναπολεόντειοι Πόλεμοι τελειώνουν το 1815 με τη συντριβή του Ναπολέοντα στο Βα­­τερ­λό, μια πόλη που σήμερα ανήκει στο Βέλγιο. Η Αυτοκρατορία του υ­­φί­­στα­­ται πλή­ρη στρα­τι­ω­τι­κή ήττα με αποτέλεσμα την παλινόρθωση της μο­­ναρ­­χί­­ας στη Γαλ­λί­α.


Η μάχη στο Βατερλό (1815)


Από τότε το Βατερλό είναι συνώνυμο κάθε μεγάλης ήττας. Να, δείτε ένα πα­ρά­δειγ­μα: Το νο­μο­σχέ­δι­ο για τη φορολόγηση των καταθέσεων συνάντησε ι­­σχυ­­ρό­­τα­­τες α­ντι­δρά­σεις και α­πο­τέ­λε­σε το Βατερλό του πρωθυπουργού στις ε­­κλο­­γές που α­κο­λού­θη­σαν.

ΠΗΓΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης, Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, el.wikipedia.org - ΕΙΚΟΝΕΣ: artclon.com, consultons.over-blog.fr, news.voicetv.co.th, answers.com, blogs.ua.es, ecolemalrauxpasteur.free.fr, fineartamerica.com, podilato98.blogspot.com (από uiowa.edu), mittelhessen.de


Καιρικά φαινόμενα

Από τη Nasia28Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Η αστραπή είναι ηλεκτρική εκκένωση μεταξύ δυο νεφών, που προκαλεί επιμήκη σπιν­θή­ρα. Παράγεται στην ατμόσφαιρα, όταν δύο σύννεφα φορτισμένα το ένα με θε­τι­κό και το άλ­λο με αρνητικό ηλεκτρισμό πλησιάζουν μεταξύ τους. Οι ε­τε­ρώ­νυ­μοι η­λε­κτρι­σμοί έλκο­νται και με την εκκένωσή τους παράγεται ο σπινθήρας. Συγ­χρό­νως, με την παλμική κίνη­ση των μορίων της ατμόσφαιρας, γίνεται και η βρο­ντή, που σε μας ακούγεται λίγο αρ­γό­τε­ρα, αφού ο ήχος τρέχει μόνο 340 μ., ε­νώ το φως 300.000 χλμ. το δευτερόλεπτο.

Απεναντίας ο κεραυνός είναι ηλεκτρική εκκένωση μεταξύ σύννεφου και ε­δά­φους σε ώ­ρα κα­ται­γί­δας. Ο κεραυνός διαφέρει από την αστραπή στο εξής: Στην α­στρα­πή η η­λε­κτρι­κή εκ­κέ­νω­ση γίνεται ανάμεσα σε δυο σύννεφα με αντίθετο η­λε­κτρι­κό φορτίο, ε­νώ στον κε­ραυ­νό γίνεται ανάμεσα στο σύννεφο και στο έ­δα­φος. Στην περίπτωση κα­τά την οποία η εκ­φόρ­τι­ση συμβεί μεταξύ δύο νεφών, το μή­κος της μπορεί να φτά­σει τα 10-15 χλμ. Όταν, α­ντί­θε­τα, συντελεστεί με­τα­ξύ νέ­φους και εδάφους, το μή­κος της σπάνια υ­περβαίνει τα 2-3 χλμ. Πάνω στη Γη ο κε­ραυ­νός μπορεί να προ­κα­λέ­σει ηλεκτροπληξία ζώντων οργανισμών, πυρ­κα­γιές κτλ.


(δείτε εδώ πώς δημιουργείται ο κεραυνός)


Ο κεραυνός προσβάλλει περισσότερο τα υψηλά και απομονωμένα αντικείμενα. Συ­νή­θως πά­νω στα υψηλά κτίρια, στα καμπαναριά κτλ. τοποθετούν α­λε­ξι­κέ­ραυ­να, για να παίρ­νουν τον κεραυνό και να τον διοχετεύουν στη γη. Έτσι, δεν προ­κα­λού­νται ζη­μιές και κε­ραυ­νο­πλη­ξί­α σε ανθρώπους και ζώα.

Πόσο μακριά είναι η καταιγίδα;

Για να βρεις την απόσταση μιας καταιγίδας μέτρησε τα δευτερόλεπτα που με­σο­λα­βούν με­τα­ξύ της αστραπής και της βροντής. Για τη μέτρηση θα χρειαστείς ένα χρο­νό­με­τρο και ο­πωσ­δή­πο­τε μια αστραπή ή έναν κεραυνό!
★ Αν δεν έχεις χρονόμετρο μέτρα νοερά με τον εξής ρυθμό: «και ένα, και δύο, και τρί­α...» μέ­χρι ν’ ακούσεις τη βροντή.
★ Στη συνέχεια διαίρεσε τον αριθμό των δευτερολέπτων με το 3 για να βρεις πε­ρί­που την α­πό­στα­ση που εξελίσσεται η καταιγίδα σε χιλιόμετρα.
★ Προσοχή στη διάρκεια της καταιγίδας δεν προφυλασσόμαστε κάτω από δέ­ντρα.
★ Η βροντή και η λάμψη του κεραυνού ή της αστραπής συμβαίνουν την ίδια χρο­νι­κή στιγ­μή. Το φως και ο ήχος, όμως, ταξιδεύουν με διαφορετικές ταχύτητες και έτσι φθά­νουν σε μας σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

ΠΗΓΗ: avc.comm.nsdlib.org

Σύννεφα με σχήμα και μορφή

Από τον Anthony12Μαθητής της
έκτης τάξης

Πόσοι από εσάς δεν πιάσατε τον εαυτό σας να προσπαθεί να δώσει σχήμα και μορ­φή σε ένα σύννεφο ένα μουντό βροχερό απόγευμα; Μην ανησυχείτε, δεν εί­στε οι μό­νοι με ζωη­ρή φαντασία.

Σηκώνοντας το βλέμμα σας μια συννεφιασμένη μέρα προς τον ουρανό, σας έχει τύ­­χει πο­τέ να διακρίνετε...

...έναν αϊτό;


...ένα ψάρι;


...ένα σκυλάκι;


...ένα παράξενο έντομο;


...ένα κεφάλι δεινοσαύρου;


...ένα φουντωτό σκυλάκι;


...κάποιον να κάνει σκέιτ;


...μια θαλάσσια χελώνα;


...έναν αστερία;


ΠΗΓΗ: dinfo.gr

25 Οκτωβρίου 2012

Ένας στίχος, μια ζωγραφιά

Οι συνεργάτες μας εμπνέονται από το ποίημα του Νικηφόρου Βρεττάκου «Ένας στρατιώτης μουρμουρίζει στο αλβανικό μέτωπο»:


Από τη Zoe01Μαθήτρια της
έκτης τάξης


Από τη Nasia28Μαθήτρια της
έκτης τάξηςΑπό την UnagirlΜαθήτρια της
έκτης τάξης

24 Οκτωβρίου 2012

Ο Κίτσος

Από τη Lola2001Μαθήτρια της
έκτης τάξης


«Γεια σας!»Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν δυο κοπελίτσες γλυκές σαν καραμελίτσες. Είχαν μια φανταστική ιδέα να φτιάξουν ένα ρομπότ που το όνομά του θα ήταν Κίτσος. Τα υλικά που θα χρειαζόντουσαν ήταν:
  • 4 κουτιά από παπούτσια
  • διάφορα κουμπιά
  • 2 μπουκάλια νερού
  • 2 κορδέλες
  • χρωματιστά χαρτόνια
  • αρκετή κόλλα και
  • το κυριότερο από όλα: διάθεση!

Πώς τον φτιάξαμε

Είχαμε κανονίσει να παίξουμε μέχρι τις 11 το βράδυ. Είπα ότι βαριέμαι. Αρχίσαμε και λέγαμε ιδέες και είπε η UnagirlΜαθήτρια της
έκτης τάξης
ρομπότ. Αφού είχα τα υλικά αρχίσαμε να το φτιάχνουμε. Δεν προλάβαμε να το τελειώσουμε και την επόμενη μέρα πήγα σπίτι της, και το τελειώσαμε μετά από 2 μέρες σκληρής δουλειάς.Για να στερεώσουμε το κεφάλι χρησιμοποιήσαμε ξυλάκια κινέζικου, για να στερεώσουμε τα χέρια του χρησιμοποιήσαμε κορδέλες και μέσα και έξω από το κουτί. Παρ’ όλο αυτό εμείς το διασκεδάσαμε!
Ο Κίτσος...


...και ο Μήτσος!

Όταν τον φέραμε στο σχολείο όλοι τρελαθήκαν! Ειδικά ο κύριος!

κατασκευές

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ