29 Μαρτίου 2012

Τα αριστουργήματά μου

Από την elpis00Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Να, λοιπόν το αγαπημένο και λατρεμένο
χέρι που κάνει αριστουργήματα!


Όπως αυτό το αριστούργημα! Εγώ το ονομάζω
«Το ζαλισμένο “Pac-man”»...


...και αυτό το αριστούργημα! Αυτό το ονομάζω
«Χαρούμενη πεταλούδα»


Δυναμό

Από την Connie11Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Στις παρακάτω εικόνες παρατηρούμε ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε καλή φω­το­­γρα­φί­α με το λαμπάκι του δυναμό αναμμένο, εφόσον για να λειτουργήσει πρέ­πει να κά­νου­με πετάλι ή να γυρνάμε το ροδάκι του.


Κοιτάξτε προσεκτικά: το λαμπάκι ανάβει!


27 Μαρτίου 2012

Boat On The RiverTake me back to my boat on the river,
I need to go down, I need to come down...
Take me back to my boat on the river
and I won’t cry out any more...

Time stands still as I gaze in her waters,
she eases me down, touching me gently...
Waters that flow past my boat on the river,
so I don’t cry out anymore...

Oh, the river is wise,
the river it touches my life like the waves on the sand...
All roads lead to Tranquillity Base,
where the frown on my face disappears...

Take me down to my boat on the river
and I won’t cry out anymore...

Oh, the river is deep,
the river it touches my life like the waves on the sand...
All roads lead to Tranquillity Base,
where the frown on my face disappears...

Take me down to my boat on the river,
I need to go down, would you let me go down?
Take me back to my boat on the river
and I won’t cry out anymore!...ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: Styx / ΔΙΣΚΟΣ: Cornerstone (1979)

26 Μαρτίου 2012

Τα ποσοστά μας (3)

Από τη MayΜαθήτρια της
έκτης τάξης
Η ερώτηση

Από τον george21Μαθητής της
έκτης τάξης

Ιδού ένα πολύ ωραίο ρητό! Το βρήκα σε ένα παιχνίδι που σου δίνει συμ­βου­­λές και το θυμήθηκα με αφορμή ένα παιδί που πήγε να ρω­τή­σει κάτι και είπε: «Α­­φή­­στε καλύτερα... χαζομάρα θα ρωτήσω»

Εάν κάνεις την ερώτηση, είσαι χαζός για πέντε λεπτά.

Εάν δεν κάνεις την ερώτηση, είσαι χαζός για μια ζωή.


25 Μαρτίου 2012

Μαντώ Μαυρογένους

Από τη Ria K.Μαθήτρια της
έκτης τάξης


12 μυστικά που ίσως δεν ξέρατε
για την COCA COLA!

Από την ElΜαθήτρια της
έκτης τάξης

Είναι η πιο αναγνωρίσιμη λέξη στον κόσμο μετά τη λέξη «OK».

Εφευρέθηκε από τον John Pemberton αρχικά για τη θεραπεία των πο­νο­κε­φά­λων και το αυ­θε­ντι­κό αντίγραφο της συνταγής βρίσκεται ασφαλισμένο στην τρά­πε­ζα «Sun­Trust Bank» στην Ατλάντα από το 1919.

Σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ οι αστυνομικοί έχουν στο περιπολικό δύο γα­λό­νια Co­ca Co­la για να καθαρίζουν τα αίματα από τους δρόμους μετά από ένα δυ­στύ­χη­μα.

Η παραγωγή της Coca Cola είναι ίση με την παραγωγή νερού στους κα­ταρ­ρά­κτες του Νια­γά­ρα, δηλαδή περίπου 1,5 εκατ. λίτρα ανά δευτερόλεπτο.


Σερβίρεται και ζεστή (όπως ο καφές) σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Περιείχε κοκαΐνη μέχρι το 1905, η οποία εχρησιμοποιείτο νόμιμα εκείνη την ε­πο­χή (τέ­­λη 19ου-αρχές 20ού αι.) ως αναλγητικό φάρμακο, αφού η πρώτη χρήση της Coca Co­­la ήταν φαρ­μα­κευ­τι­κή. Στις αρχές του 20ού αι. η κοκαΐνη α­ντι­κα­τα­στά­θη­κε από την κα­φεΐνη.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό της τουαλέτας (το κιτρικό οξύ κα­θα­ρί­ζει ό,τι έχει μείνει πάνω σε υαλώδη αντικείμενα), την αφαίρεση του λί­πους αλλά και για να λα­σκά­ρε­τε τις σκουριασμένες βίδες.

Αποτελεί άριστο καταπραϋντικό στο τσίμπημα των μεδουσών.

Περισσότερες από 15.000 Coca Cola, όλων των τύπων, καταναλώνονται σε ό­λον τον κό­σμο κάθε δευτερόλεπτο.

Λίγη Coca Cola στο μαγείρεμα του χοιρινού, κάνει το κρέας τρυφερό και ζου­με­ρό.

Για να αφαιρέσετε λεκέδες γράσου από κάποιο ρούχο, προσθέστε μια Coca Co­la στο πλυ­ντή­ρι­ο μαζί με το απορρυπαντικό και κάντε μια κανονική πλύση. Οι λε­κέ­δες θα ε­ξα­­φα­νι­στούν.

Για να μεταφερθεί το κύριο συμπυκνωμένο διάλυμα της Coca Cola πρέπει το φορ­τη­γό να φέρει το σήμα «Hazardous Material», που σημαίνει «Υλικό Υψηλού Κιν­δύ­νου».

ΠΗΓΗ: ;

Η διακυβέρνηση του ΚαποδίστριαO Ιωάννης Καποδίστριας
(πίνακας του Δ. Τσόκου)


Ο Ιωάννης Καποδίστριας αναλαμβάνει κυβερνήτης του ελληνικού κράτους το 1827 με ψή­φι­σμα της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης. Η κατάσταση που παραλαμβάνει είναι τρα­γι­κή, ε­νώ οι Έλ­λη­νες βλέπουν στο πρόσωπό του έναν σωτήρα και έχουν ι­δι­αί­τε­ρα μεγάλες προσ­δο­­κί­ες απ’ αυτόν.

Βασικός στόχος της πολιτικής του είναι να δημιουργήσει ένα ισχυρό κράτος με α­πο­τε­­λε­σμα­τι­κή διοίκηση και δυνατή οικονομία. Συγκεντρώνει όλες τις ε­ξου­σί­ες στο πρό­σω­­πό του, ώστε να δρα –όπως πιστεύει– πιο αποτελεσματικά. Χρη­σι­μο­ποι­εί τους φό­ρους και τα δά­νει­α από το εξωτερικό για να α­πο­κα­τα­στή­σει τις πο­λε­μι­κές κα­τα­στρο­φές και να υ­λο­ποι­ή­σει τα σχέδιά του. Ιδρύει Εθνική Τράπεζα για να βοηθήσει τις ε­πεν­δύ­σεις, δίνει βά­ρος στην ανάπτυξη του εμπορίου και της ναυ­τι­λί­ας και ορ­γα­νώ­νει τακτικό στρατό.

Ο Καποδίστριας χρησιμοποιεί το κύρος και τη φήμη του για να προσεγγίσει τις κυ­βερ­­νή­σεις άλλων χωρών, κυρίως των Μεγάλων Δυνάμεων, ώστε να υ­πο­στη­ρί­ξουν τη χώ­ρα του. Άλ­λω­στε το διάστημα 1815-1822 ήταν Υπουργός Ε­ξω­τε­ρι­κών της Ρω­σι­κής Αυ­­το­κρα­το­ρί­ας.

Όμως η συγκέντρωση των εξουσιών στο πρόσωπό του και οι γενικότερες πο­λι­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες του προκαλούν την αντίδραση κάποιων πολιτικών ομάδων, οι οποίες βλέ­πουν να περιορίζεται η εξουσία τους. Αυτοί οι πολιτικοί του α­ντί­πα­λοι ασκούν α­ντι­­πο­λί­τευ­ση και οργανώνονται σταδιακά με στόχο την α­να­τρο­πή του. Η κυβέρνηση του Κα­πο­δί­στρι­α περνά πολλές κρίσεις, ωστόσο καταφέρνει να ξεπερνά τις δυ­σκο­λί­ες.

Το έργο του σταματά απότομα με τη δολοφονία του, το 1831, στο Ναύπλιο.


Η δολοφονία του Καποδίστρια
(ελαιογραφία του Χαράλαμπου Παχή)


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1827. Ο Ιωάννης Καποδίστριας κυβερνήτης της Ελλάδας.
1828. Άφιξη του Καποδίστρια στην Ελλάδα.
1831. Δολοφονία του Καποδίστρια.

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (2006) - ΕΙΚΟΝΕΣ: terrapapers.com, artcorfu.com


Οι συνθήκες ζωής κατά τη διάρκεια του Αγώνα

Πολεμικές επιχειρήσεις, ανθρώπινες απώλειες,
υλικές καταστροφές, προσφυγικές μετακινήσεις

Κατά τη διάρκεια του Αγώνα οι συνθήκες ζωής των χριστιανών, αλλά και των μου­σουλ­­μά­νων, αλλάζουν δραματικά. Μεγάλες ομάδες πληθυσμού με­τα­κι­νού­νται α­πό τις εμπό­λεμες πε­ρι­ο­χές και αναζητούν ασφαλείς τόπους ε­γκα­τά­στα­σης. Έλ­λη­νες πρό­σφυ­γες από τη Μι­κρά Ασία και τη Θράκη, τη Μακεδονία, την Ή­πει­ρο και τη Θεσ­σα­λί­α, τη Χίο και την Κρή­τη ε­γκα­θί­στα­νται κυρίως στην Πε­λο­πόν­νη­σο και στα νησιά του Αιγαίου.


Έλληνες φυγάδες μετά την καταστροφή της Xίου το 1822
(πίνακας του Sir Charles L. Eastlake)


Η καθημερινή ζωή συνδέεται κυρίως με τον πόλεμο. Στα στρατόπεδα, στα οχυρά και στα κά­στρα, στην ύπαιθρο και τη νησιωτική χώρα, όλοι αγωνίζονται με τον τρό­πο τους. Ο α­γώ­νας τους μάλιστα είναι διπλός: παλεύουν τόσο για τον τόπο τους όσο και για την ε­πι­βί­ω­σή τους.
★ Η έλλειψη νερού, τροφίμων και πυρομαχικών δυσκολεύει κυρίως τη ζωή των πλη­θυ­­σμών που πολιορκούνται, σε πολλές περιπτώσεις για μήνες, μέσα σε κά­στρα και φρού­­ρι­α.
★ Η πολύχρονη ενασχόληση με τον πόλεμο δεν επιτρέπει στους κατοίκους να α­σχο­λη­­θούν με τη γη, οι καλλιέργειες καταστρέφονται και η σοδειά είναι α­νύ­παρ­κτη.
★ Ο ανεφοδιασμός και η τροφοδοσία εμποδίζεται από τον αντίπαλο, με α­πο­τέ­λε­σμα πολ­­λοί, άμαχοι κυρίως, να πεθαίνουν από ασιτία.
★ Οι απώλειες μεγαλώνουν και από τις επιδημίες που εξαπλώνονται.

Η Άνω Σύρος το 1776 (πάνω) και μαζί με την Ερμούπολη το 1841 (κάτω)
Η πρωτεύουσα της Σύρου άρχισε να κατοικείται το 1822 από τους πρόσφυγες που δη­μι­ούρ­γη­σαν οι σφαγές των Οθωμανών στη Μικρά Ασία, τη Χίο, την Κάσο, τα Ψα­ρά και την Κρήτη. Το 1823 ονομάστηκε Ερμούπολη προς τιμήν του αρχαίου θε­ού του ε­μπο­ρί­ου.

Με το τέλος της Επανάστασης ο Καποδίστριας προσπαθεί να βελτιώσει τις συν­θή­κες ζω­­ής των Ελλήνων. Σχεδιάζεται η ανοικοδόμηση των ερειπωμένων πό­λε­ων και ι­δρύ­ο­νται νέ­ες. Διανέμονται εθνικές γαίες και αρχίζει η σταδιακή α­γρο­τι­κή εκ­με­τάλ­λευ­ση και πα­ρα­­γω­γή.


Αθηναϊκή οικογένεια επιστρέφει στα ερείπια του σπιτιού της
(πίνακας του Θ. Βρυζάκη, περ.1845)


ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (2006) - ΕΙΚΟΝΕΣ: paletaart3.wordpress.com, pinterest.co.uk, Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2006), sansimera.gr


Ο Φιλελληνισμός

Από την εποχή της Αναγέννησης δημιουργείται έντονο ενδιαφέρον στην Ευρώπη για τα αρ­χαί­α ελληνικά κείμενα, την τέχνη και τον πολιτισμό. Πολλοί Ευρωπαίοι, μά­λι­στα, ε­πι­­σκέ­πτο­νται τις περιοχές όπου ζουν οι απόγονοι των αρχαίων Ελ­λή­νων.

Με την έκρηξη της Επανάστασης εκδηλώνεται μια δυναμική κίνηση υποστήριξής της, αρ­­χι­κά στην Ευρώπη και λίγο αργότερα στην Αμερική. Άνθρωποι δι­α­φο­ρε­τι­κής κοι­νω­νι­κής και θρησκευτικής προέλευσης προσφέρουν ό,τι μπορούν στον Α­γώ­να των Ελλήνων για την ανεξαρτησία τους:
★ Ο φιλελληνικός Τύπος με ειδήσεις από τα πολεμικά μέτωπα ευαισθητοποιεί την κοι­νω­­νί­α στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.
★ Οργανώνονται εκδηλώσεις για την οικονομική και ηθική ενίσχυση των ε­πα­να­στα­τη­μέ­­νων Ελλήνων.
★ Σημαντικοί Φιλέλληνες ασκούν πιέσεις στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να υ­πο­στη­ρί­­ξουν τον Αγώνα.
★ Καλλιτέχνες εμπνέονται από την Επανάσταση και δημιουργούν σπουδαία έργα.
★ Πολλοί Φιλέλληνες έρχονται ως εθελοντές και πολεμούν στο πλευρό των Ελ­λή­νων, θυ­σι­ά­ζο­ντας ακόμη και τη ζωή τους.

Η εθνικότητα των Φιλελλήνων που πήραν
μέρος σε πολεμικές συγκρούσεις της
Ελληνικής Επανάστασης
Σε πολλές πόλεις της Ευρώπης και της Β. Αμερικής οργανώνονται επιτροπές με φι­λαν­θρω­πι­κή δραστηριότητα για τους αμάχους της Επανάστασης. Ανάμεσα στις φρο­ντί­δες τους είναι η αποστολή φαρμάκων και πολεμοφοδίων, η στρα­το­λό­γη­ση ε­θε­λο­ντών και η δι­ευ­κό­λυν­ση της μεταφοράς τους.

Σημαντική φιλελληνική δράση αναπτύσσουν ο Λόρδος Μπάιρον (γνωστός και ως Βύ­ρω­­νας), η Σοφία ντε Μαρμπουά, ο Φαβιέρος, ο Σανταρόζα κ.ά.


Ανεξάρτητα από τους διαφορετικούς λόγους και τρόπους βοήθειας, οι Φι­λέλ­λη­νες, άν­­δρες και γυναίκες, με τον ενθουσιασμό τους συμβάλλουν στο να δι­α­τη­ρη­θεί ζω­ντα­νό το εν­δι­α­φέ­ρον των Ευρωπαίων για την Ελληνική Ε­πα­νά­στα­ση.


«Σφαγή στη Χίο»
(του Γάλλου Φιλέλληνα Ε. Ντελακρουά, 1824)ΙΔΡΥΣΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

1821. Ελβετία, Γερμανία.
1823. Αγγλία, Γαλλία.
1823-1824. Αμερική.

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (2006) - ΕΙΚΟΝΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2006), anthoulaki.blogspot.com, ekti-ataxia.blogspot.com


Οι εμφύλιες συγκρούσεις

Η κεντρική Αρχή που δημιουργείται στην Α΄ Εθνοσυνέλευση αποτελεί σημαντική κα­τά­κτη­­ση των επαναστατημένων Ελλήνων. Τα ζητήματα που απασχολούν την Ε­θνο­συ­νέ­λευ­ση εί­ναι η μορφή του κράτους που θα δημιουργηθεί, ο τρόπος ε­κλο­γής της η­γε­σί­ας του αλ­λά και τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τη Διοίκηση. Σύ­ντο­μα αυτά τα θέ­μα­τα οδηγούν σε συ­γκρού­σεις μεταξύ των διαφόρων ομάδων που δι­εκ­δι­κούν για τον εαυτό τους τη στρα­­τι­ω­τι­κή και πολιτική ηγεσία.


Το 1825 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης φυλακίζεται στην
Ύδρα για 3 μήνες από τους πολιτικούς του αντιπάλους


1 Οι πρόκριτοι της Πελοποννήσου, που είχαν την εξουσία στο παρελθόν, θέλουν την η­γε­σί­α για να εφαρμόσουν τον τρόπο διακυβέρνησης που γνωρίζουν. Ε­πι­θυ­μούν ε­πί­σης να διατηρήσουν τα προνόμιά τους.

2 Οι άνθρωποι των όπλων προβάλλονται ως οι φυσικοί αρχηγοί του Αγώνα για την Α­­νε­ξαρ­τη­σί­α, επειδή αυτοί πολεμούν, οπότε δικαιούνται και την εξουσία ή, του­λά­χι­στον, τη συμ­με­το­χή τους σε αυτήν. Την ίδια άποψη έχουν και οι πρό­κρι­τοι των νη­σιών, που κατέ­χουν το εμπόριο και συνεισφέρουν υλικά στον Α­γώ­να.

3 Νέες ομάδες πολιτικών εμφανίζονται επίσης να διεκδικούν την εξουσία. Προ­έρ­χο­νται κυ­ρί­ως από το Φανάρι, έχουν ευρωπαϊκή παιδεία και αρκετές γνώ­σεις για την ορ­γά­νω­ση και τη διοίκηση του κράτους. Οι κάτοικοι των ε­πα­να­στα­τη­μέ­νων περιοχών νιώ­θουν να α­­πει­λού­νται από αυτούς και αντιδρούν έ­ντο­να.

Η διαμάχη μεταξύ των αντίπαλων ομάδων καταλήγει πολλές φορές σε ένοπλες εμ­φύ­λι­ες συ­γκρού­σεις με μεγάλες υλικές καταστροφές και ανθρώπινες α­πώ­λει­ες. Σε αυ­τές τις πε­­ρι­πτώ­σεις οι πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον των Τούρ­κων περνούν σε δεύ­τε­ρη μοίρα...


Το 1825 ο Οδυσσέας Ανδρούτσος φυλακίζεται στην
Ακρόπολη, βασανίζεται φριχτά και δολοφονείται


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1821. Ταραχές στα Βέρβαινα.
1823-1824. Πρώτη φάση εμφύλιων συγκρούσεων.
1824-1825. Δεύτερη φάση εμφύλιων συγκρούσεων.

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (2006) - ΕΙΚΟΝΕΣ: newsbomb.gr, eranistis.net


Η πολιτική οργάνωση του Αγώνα

Με την έναρξη της Επανάστασης πρόκριτοι, κληρικοί, Φαναριώτες και ο­πλαρ­χη­γοί δη­μι­­ουρ­γούν τοπικά κέντρα εξουσίας. Η Πελοποννησιακή Γερουσία στην Πε­λο­πόν­νη­σο, ο Ορ­γα­νι­σμός της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος στη Δυτική Στερεά και ο Ά­ρει­ος Πά­γος στην Α­­να­το­λι­κή Στερεά οργανώνουν και συντονίζουν τοπικά τον Α­γώ­να. Η α­νά­γκη όμως για ε­­νι­αί­α πο­λι­τι­κή διοίκηση της Επανάστασης γίνεται γρή­γο­ρα φανερή.

Στις 20 Δεκεμβρίου 1821 συνέρχεται στην Επίδαυρο η Α΄ Εθνοσυνέλευση με α­ντι­προ­­σώ­πους (παραστάτες) από τις επαναστατημένες περιοχές. Σε αυτήν ψη­φί­ζε­ται για πρώτη φο­ρά Σύνταγμα, μπαίνουν τα θεμέλια μιας κεντρικής Αρχής και δι­α­κη­ρύσ­σε­ται η α­νε­ξαρ­­τη­σί­α των Ελλήνων.


Τόποι διεξαγωγής των Εθνοσυνελεύσεων του Αγώνα


Η Β΄ Εθνοσυνέλευση συνέρχεται το 1823 στο Άστρος. Ψηφίζεται νέο Σύνταγμα και κα­­ταρ­γού­νται τα τοπικά κέντρα εξουσίας που μέχρι τότε λειτουργούν πα­ράλ­λη­λα με την κε­ντρι­κή Αρχή.

Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση καθυστερεί από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και την κρι­σι­μό­τη­τα των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Τελικά διεξάγεται στην Τροιζήνα το 1827. Ε­κεί ψηφίζε­ται το τρίτο Σύνταγμα του Αγώνα, το πιο δημοκρατικό απ’ όλα. Πη­γή όλων των εξουσι­ών α­πο­τε­λεί πλέον το ελληνικό έθνος, ενώ ορίζεται κυ­βερ­νή­της της Ελ­λά­δας ο Ιωάν­νης Κα­πο­δί­στρι­ας. Πρωτεύουσα του νέου κράτους α­να­κη­ρύσ­σε­ται το Ναύ­πλι­ο.H Δ΄ Εθνοσυνέλευση πραγματοποιείται το 1829 στο Άργος. Εκεί ισχυροποιείται η θέ­ση του Καποδίστρια και όλες οι εξουσίες συγκεντρώνονται στο πρόσωπό του.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1821. Α΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος).
1823. Β΄ Εθνοσυνέλευση (Άστρος).
1827. Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Τροιζήνα).
1829. Δ΄ Εθνοσυνέλευση (Άργος).

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (2006)


Η στρατιωτική οργάνωση του Αγώνα

Η Ελληνική Επανάσταση ξεσπά το 1821 σε διαφορετικές περιοχές χωρίς συ­γκε­κρι­μέ­νη ορ­γά­νω­ση των στρατευμάτων από μια κεντρική Αρχή. Αν και γίνονται κά­ποιες προ­σπά­­θει­ες συντονισμού και δημιουργίας τακτικού στρατεύματος, κά­θε περιοχή συ­γκρο­τεί και συ­ντη­ρεί τα δικά της ένοπλα σώματα, δημιουργεί στρα­τό­πε­δα, σχε­δι­ά­ζει επιχειρήσεις και α­να­δει­κνύ­ει τις δικές της ηγετικές ο­μά­δες.

Στις στρατιωτικές επιχειρήσεις συμμετέχουν κλέφτες και αρματολοί, ναυτικοί, Φι­λέλ­λη­­νες και, κυρίως, απλοί άνθρωποι. Λίγοι έχουν όπλα και ακόμη λιγότεροι γνω­ρί­ζουν να πο­λε­μούν. Γι’ αυτό οι επαναστάτες αντιμετωπίζουν τον οθωμανικό στρα­τό με ε­νέ­δρες, νυ­χτε­ρι­νές επιθέσεις, αιφνιδιασμούς και κλεφτοπόλεμο.


«Δύο πολεμιστές»
(πίνακας του Θ. Βρυζάκη, 1855)


Στα νησιά και στις παραθαλάσσιες περιοχές οι πλοιοκτήτες προσφέρουν στον Α­γώ­να τα ε­μπο­ρι­κά πλοία τους με τα εμπειροπόλεμα πληρώματά τους. Τα μικρά σε ό­γκο και δύ­να­­μη ελληνικά πλοία μεταφέρουν εφόδια και περιορίζουν με τα πυρ­πο­λι­κά τους τη δράση του οθωμανικού στόλου.


«Η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρη»
(πίνακας του Ν. Λύτρα, περ. 1873)


Η έλλειψη συντονισμού, οι διαφωνίες και ο ανταγωνισμός για τη διεκδίκηση της στρα­­τι­ω­τι­κής αρχηγίας δημιουργούν προβλήματα στον Αγώνα και σε αρκετές πε­ρι­πτώ­σεις οδηγούν σε έντονες διαμάχες. Το 1828 συγκροτείται τακτικός στρα­τός, ο ο­ποί­ος α­ναλαμβάνει τη φύ­λα­ξη της πρωτεύουσας και των φρουρίων της χώρας.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1821. Άτακτα σώματα.
1822. Σύσταση Υπουργείου Πολέμου.
1828. Οργάνωση τακτικού στρατού.

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (2006) - ΕΙΚΟΝΕΣ: anthoulaki.blogspot.com, commons.wikimedia.org


24 Μαρτίου 2012

Οι τελικές ρυθμίσεις του ελληνικού ζητήματος

Με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, το 1830, η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως κράτος α­νε­­ξάρ­τη­το και κυρίαρχο. Ο καθορισμός των συνόρων, το πολίτευμα και το πρό­σω­πο του ηγεμόνα του νέου κράτους παραμένουν σημαντικά ζητήματα που πρέ­πει να ε­πι­λυ­θούν.

Οι Μεγάλες Δυνάμεις με μια νέα Συνθήκη στο Λονδίνο, το 1832, αναγορεύουν τον Ό­­θω­να βα­σι­λιά της Ελλάδας. Ταυτόχρονα ορίζονται Εγγυήτριες Δυνάμεις του α­νε­ξάρ­τη­­του ελ­λη­νι­κού κράτους, είναι δηλαδή υπεύθυνες για την τήρηση των ό­ρων της Συν­θή­­κης. Στο νέο κρά­τος δεν παραχωρείται Σύνταγμα και αυτό δυ­σα­ρε­στεί ι­δι­αί­τε­ρα τις πο­λιτικές δυνάμεις του τόπου και τις φέρνει α­ντι­μέ­τω­πες με το Παλάτι τα ε­πό­με­να χρόνια.


Η άφιξη του βασιλιά Όθωνα στο Ναύπλιο
(πίνακας του Peter von Hess, 1835)


Μετά από έντονες διπλωματικές προσπάθειες, τα σύνορα του νέου κράτους ρυθ­μί­ζο­νται ο­ρι­στι­κά με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου (1832). Οι Μεγάλες Δυ­νά­μεις λαμ­βά­νουν υ­πόψη τους τις εδαφικές διεκδικήσεις της ελληνικής πλευ­ράς και τα σύ­νο­ρα ο­ρί­ζο­νται με­ταξύ του Αμ­βρα­κι­κού και του Παγασητικού κόλ­που.


Το νέο κράτος περιλαμβάνει τη Ρούμελη, την Πελοπόννησο, την Εύβοια, τις Σπο­ρά­δες και τις Κυκλάδες. Η χάραξη των συνόρων γίνεται αποδεκτή από την Ο­θω­μα­νι­κή Αυ­το­­κρα­το­ρί­α, η οποία αποζημιώνεται με ένα μεγάλο ποσό για την πα­ρα­χώ­ρη­ση των α­νω­­τέ­ρω ε­δα­φών.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1829. Αυτονομία με τουρκική επικυριαρχία.
1830. Κατάπαυση εχθροπραξιών, ανεξαρτησία.
1832. Βασιλεία (Όθωνας). Σύνορα: Παγασητικός-Αμβρακικός.

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ τάξης (2006) - ΕΙΚΟΝΕΣ: tirins.gr, Ιστορία ΣΤ΄ τάξης/2006 (επιμέλεια: podilato98.blogspot.com)


Η έκβαση του Αγώνα

Ο δρόμος των Ελλήνων προς την ανεξαρτησία είναι μακρύς και δύσβατος. Οι με­­γά­­λες η­­­ρω­ι­­κές στιγμές εναλλάσσονται με δύσκολες περιόδους και ήττες. Μετά τη συ­νερ­γα­σί­α ο­­θω­μα­νι­κών και αιγυπτιακών δυνάμεων μάλιστα η Επανάσταση υ­πο­χω­ρεί και περιορίζεται ε­δα­φι­κά.

Η ηγεσία των Ελλήνων απευθύνεται αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του Αγώνα στις Με­­­γά­­λες Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) και ζητά την προστασία και τη βοή­θει­ά τους. Ε­­κεί­νες αρχικά, σύμφωνες με τις θέσεις της Ιεράς Συμμαχίας, κα­τα­δι­κά­ζουν την Ελληνική Ε­πα­νά­στα­ση. Σταδιακά όμως οι διπλωματικές ε­νέρ­γει­ές τους για την ε­πί­λυ­ση του ελληνι­κού ζη­τή­μα­τος συνδέονται με τα συμ­φέ­ρο­ντα που έ­χουν στην πε­ρι­ο­χή αλλά και με τον α­ντα­γω­νι­σμό μεταξύ τους.


Ο Τζορτζ Κάνινγκ, ένθερμος υποστηρικτής της Ελληνικής Επανάστασης, υπήρξε, με­τα­ξύ άλλων αξιωμάτων, Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας το κρίσιμο διάστημα 1822-1827. Το άγαλμά του βρίσκεται στην Αθήνα, στην πλατεία που φέρει το όνομά του (Πλατεία Κάνιγγος).


Η πτώση του Μεσολογγίου έχει μεγάλο αντίκτυπο και συγκινεί την κοινή γνώμη των ευ­­­ρω­­παϊ­­κών χωρών. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι Μεγάλες Δυνάμεις με­σο­λα­βούν στο ελ­λη­­νι­κό ζή­τη­μα. Με τη λεγόμενη «Ιουλιανή Συνθήκη» του Λον­δί­νου (Ι­ού­λι­ος του 1827) α­­πο­φα­σί­ζουν την κατάπαυση των εχθροπραξιών και τη δη­μι­ουρ­γί­α αυ­τό­νο­μου ελληνικού κρά­τους. Παράλληλα καλούν την Υψηλή Πύλη να α­πο­δε­χθεί τις α­πο­φά­σεις τους. Ο σουλ­­τά­νος αρνείται να συνεργαστεί, οπότε οι Με­γά­λες Δυνάμεις ε­πι­βάλ­λουν τη θέλησή τους.

Τον Οκτώβριο του 1827, στη ναυμαχία του Ναβαρίνου, ο ενωμένος στόλος των Με­­­γά­­λων Δυνάμεων καταστρέφει τον τουρκοαιγυπτιακό.


Οι στόλοι των Μεγάλων Δυνάμεων κατευθύνονται προς το Ναβαρίνο


«Η ναυμαχία του Ναβαρίνου»
(ελαιογραφία του Carneray, 1827)


Οι εξελίξεις επιταχύνονται και ο σουλτάνος τελικά συνθηκολογεί. Με το Πρω­τό­κολ­λο του Λον­δί­νου (1830) η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο και κυ­ρί­αρ­χο κρά­τος.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1821-1822. Η Ιερά Συμμαχία αποδοκιμάζει την Ελληνική Επανάσταση.
1827. Ιουλιανή Συνθήκη, ναυμαχία στο Ναβαρίνο.
1830. Πρωτόκολλο του Λονδίνου.

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (2006) - ΕΙΚΟΝΕΣ: commons.wikimedia.org, Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2006), elldiktyo.blogspot.com


Οι πολεμικές επιχειρήσεις
(1821-1827)

Τον Φεβρουάριο του 1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κηρύσσει την Επανάσταση στη Μολ­δο­βλα­χί­α. Στρατολογεί νέους, συ­γκρο­τεί τον Ιερό Λόχο, αλλά χάνει τη μά­χη στο Δρα­γα­τσά­νι και η ε­πα­να­στα­τι­κή αυτή κίνηση τερματίζεται.


Τον Μάρτιο του 1821 ξεκινά η Επανάσταση στην Πελοπόννησο και αμέσως μετά στην Α­να­το­λι­κή Στερεά. Ταυτόχρονα ξεσηκώνονται τα νησιά του Αιγαίου (κυ­ρί­ως η Ύ­δρα, οι Σπέ­τσες, τα Ψαρά και η Σάμος) και συμμετέχουν α­πο­φα­σι­στι­κά στην Ε­πα­νά­στα­ση. Ο α­­γώ­νας των νησιών δημιουργεί προβλήματα στον ο­θω­μα­νι­κό στό­λο, που α­πα­ντά με την κα­τα­στρο­φή τριών από αυτά: της Χίου, της Κά­σου και των Ψα­ρών.

Τα επαναστατικά μέτωπα στη Στερεά, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και την Κρή­­τη πληθαίνουν. Οι πολυάριθμες όμως οθωμανικές δυνάμεις που βρί­σκο­νται στις πε­ρι­ο­χές αυτές καταπνίγουν γρήγορα τις εξεγέρσεις. Σύντομα η Ε­πα­νά­στα­ση πε­ρι­ο­ρί­ζε­ται στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και σε νησιά του Αι­γαί­ου.

Οι προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων επικεντρώνονται στην πο­λι­ορ­κί­α και την κα­τά­λη­ψη των φρουρίων όπου καταφεύγουν οι Οθωμανοί για να α­μυν­θούν. Πα­ράλ­λη­λα προ­σπα­θούν να αποκρούσουν τις οθωμανικές εκ­στρα­τεί­ες α­πό στεριά και θά­λασ­σα και να διατηρήσουν τα πρώτα εδάφη που κα­τα­λαμ­βά­νουν σε περιοχές της Ρού­με­λης (Στε­­ρε­ά) και του Μοριά (Πελοπόννησος).

Το 1822, με ηγέτη τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, αποκρούουν με επιτυχία τα στρα­τεύ­μα­­τα του Δράμαλη στα Δερβενάκια. Πρόκειται για τη σπουδαιότερη ανάμεσα στις ση­μα­ντι­­κές ε­πι­τυ­χί­ες των επαναστατών τα πρώτα χρόνια.


Η μάχη στα Δερβενάκια
(πίνακας του Θ. Βρυζάκη, 1860)


Μέχρι το 1824 η Επανάσταση έχει εδραιωθεί κυρίως στη Στερεά Ελλάδα και στην Πε­λο­­πόν­νη­σο. Στις αρχές του 1825, όμως, η οθωμανική Πύλη αποφασίζει να α­ντι­με­τω­πί­σει ο­ρι­στι­κά τους Έλληνες με τη βοήθεια των αιγυπτιακών στρα­τευ­μά­των. Σύμ­φω­να με το σχέ­δι­ο, ο Κιουταχής εκστρατεύει εναντίον της Ρού­με­λης και ο Ιμπραήμ ε­να­ντί­ον της Πε­­λο­πον­νή­σου.

Ο Κιουταχής ξεκινά με πολυπληθή στρατό από τη Λάρισα, υποτάσσει πολλές πε­ρι­ο­χές της Ρούμελης και πολιορκεί το Μεσολόγγι (Απρίλιος του 1825).

Η εμφάνιση του Ιμπραήμ στην Πε­λο­πόν­νη­σο το 1825 δημιουργεί σημαντικά προ­βλή­μα­­τα στην πορεία του Αγώνα. Οι Έλληνες αδυνατούν να συγκρατήσουν τον τουρ­κο­αι­γυ­­πτι­α­κό στρα­τό, ο Ιμπραήμ καταπνίγει την επανάσταση στην Πε­λο­πόν­νη­σο και κατευθύνε­ται στο Με­σο­λόγ­γι.

Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς τα αιγυπτιακά στρατεύματα ενισχύουν τα τουρ­κι­κά και ο Ι­μπρα­ήμ αναλαμβάνει την αρχηγία της πολιορκίας. Η θέση των κα­τοί­κων της πό­λης δυ­­σκο­λεύ­ει ακόμη περισσότερο. Χωρίς τροφή και πο­λε­μο­φό­δι­α α­να­γκά­ζο­νται τε­λι­κά σε η­­ρωι­κή Έξοδο τον Απρίλιο του 1826.


«Πολιορκία του Μεσολογγίου»
(πίνακας του Π. Ζωγράφου σε σκέψεις του Μακρυγιάννη, 1836-1839)


«Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου»
(του Γάλλου Φιλέλληνα Ε. Ντελακρουά, 1826)


Μετά την πτώση του Μεσολογγίου ο Κιουταχής εκστρατεύει στην Αθήνα για να κα­τα­λά­βει την Ακρόπολη. Οι Έλληνες, με ηγέτη τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, α­πο­κρού­ουν αρ­χι­κά τις ε­πι­θέ­σεις. Ύστερα από την ήττα τους όμως στο Φάληρο, το 1827, η Α­κρό­πο­λη πα­ρα­δί­­νε­ται στους Οθωμανούς.


«Το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη»
(πίνακας του Θ. Βρυζάκη, 1855)


Οι Οθωμανοί κυριαρχούν πια σε ολόκληρη τη Ρούμελη. Οι Πελοποννήσιοι δι­α­τη­ρούν ο­ρι­­σμέ­νες εστίες αντίστασης, όμως η Επανάσταση βρίσκεται σε κρί­σι­μη φά­ση.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1821
◾ Μάχη στην Αλαμάνα (Αθανάσιος Διάκος).
◾ Μάχη στη Γραβιά (Οδυσσέας Ανδρούτσος).
◾ Κατάληψη της Τριπολιτσάς (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης).
1822
◾ Μάχη στα Δερβενάκια (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης).
◾ Καταστροφή της Χίου.
◾ Πυρπόληση ναυαρχίδας (Κωνσταντίνος Κανάρης).
1823
◾ Μάχη στο Καρπενήσι (Μάρκος Μπότσαρης).
1824
◾ Ναυμαχία στον κόλπο του Γέροντα (Ανδρέας Μιαούλης).
◾ Καταστροφή των Ψαρών.
◾ Καταστροφή της Κάσου.
1825
◾ Πολιορκία και πτώση του Μεσολογγίου (1825-1826).
◾ Μάχη στη Σφακτηρία.
◾ Μάχη στους Μύλους.
1826
◾ Πολιορκία και παράδοση της Ακρόπολης (1826-1827).
◾ Μάχη στην Αράχοβα.
1827
◾ Μάχη στο Φάληρο.
◾ Ναυμαχία στο Ναβαρίνο.

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (2006) - ΕΙΚΟΝΕΣ: museduc.gr, anthoulaki.blogspot.com, podilato98.blogspot.com (από Ιστορία ΣΤ΄ τάξης/2006), lapasiongriega.blogspot.com, greekworldhistory.blogspot.com


23 Μαρτίου 2012

Κούπες με τη μορφή ζώων!

Από την ElΜαθήτρια της
έκτης τάξης


ΠΗΓΗ: perierga.gr

20 Μαρτίου 2012

Τα χαρτονομίσματά μας

Η άσκηση στη Γεωγραφία...


...και μερικές λύσεις της:

Από τον pg29Μαθητής της
έκτης τάξης

Από τη fraulitsa7Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Από τον mike oneΜαθητής της
έκτης τάξης

Από τον mangous23Μαθητής της
έκτης τάξης

Από την Connie11Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Από τον Vans333DpΜαθητής της
έκτης τάξης

ΕΙΚΟΝΑ 1: Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης

Η ιστορία του Πινόκιο

Από την JoeΜαθήτρια της
έκτης τάξης

Ο Πινόκιο είναι μία ξύλινη μαριονέτα η οποία μου αρέσει πολύ. Επειδή όμως με θλί­βει η ατυχία του μικρού Πινόκιο θα ήθελα να δώσω έτσι μία άλλη τρο­πή της ζω­ής του να τη διακωμωδήσω λίγο και σκέφτηκα να διηγηθώ το πα­ρα­μύ­θι του μέ­σω ε­νός COMIC κόμικς.Βοηθώντας και κάποια παιδιά που δεν ξέρουν ακόμα να διαβάζουν εύκολα και να κα­τα­νο­ούν το παραμύθι...

«Η περιπέτεια»

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ