31 Μαρτίου 2014

Παραμύθια
(λέξεις από το σχολικό λεξικό)
ΑΛΛΕΣ ΛΕΞΕΙΣΕΙΚΟΝΕΣ: Λεξικό Α΄-Γ΄ Δημοτικού (επιμέλεια: podilato98.blogspot.com)


Γεια σας, ο κύριος Σολωμός;

Ιστορίες από την πρώτη τάξη


Καθώς μελετούσαμε τους στίχους του εθνικού μας ύμνου, ένας πα­­ρα­­τη­­­ρη­­τι­­κός πι­­τσι­­ρι­­κάς πρόσεξε τη χρονολογία στα μικρά γράμ­μα­τα και α­πό­­ρη­σε:
– Γιατί μας έχουν βάλει το τηλέφωνο του ποιητή;

Όταν οι αριθμοί που γνωρίζουμε φτάνουν μέχρι το 100, τα πολλά ψη­­φί­­α δη­λώ­νουν... τηλέφωνο!

11ο Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ / Α2 / 2013-2014

ΕΙΚΟΝA: ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ


Ρούχα
(λέξεις από το σχολικό λεξικό)
ΑΛΛΕΣ ΛΕΞΕΙΣΕΙΚΟΝΕΣ: Λεξικό Α΄-Γ΄ Δημοτικού (επιμέλεια: podilato98.blogspot.com)


ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ