31 Μαρτίου 2013

Πόσο σ’ αγαπώ
(ορχηστρικό)


ΜΟΥΣΙΚΗ: Μάνος Λοΐζος - ΔΙΣΚΟΣ: Roots of Greek Music Νο 7 (1994)

29 Μαρτίου 2013

Το ποσοστό 20%

Από τον χιμπατζή13Μαθητής της
έκτης τάξης

Όταν τα ποσοστά... χαμογελάνε!


28 Μαρτίου 2013

Νομίζεις ότι βλέπεις έναν πύθωνα;

Από τη Nasia28Μαθήτρια της
έκτης τάξης


Μπορεί εκ πρώτης όψεως να μοιάζει α­πει­λη­τι­κός, αλ­λά αν δείτε τις υπόλοιπες φω­το­γρα­φί­ες θα δι­α­­πι­στώ­σε­τε πως δεν πρόκειται να σας πειράξει...


ΠΗΓΗ: to-mati.gr

27 Μαρτίου 2013

Άθροισμα γωνιών τριγώνου

Το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου, κάθε τριγώνου, ισούται με 180 μοίρες. Η μα­­θή­τρι­α της πέμπτης τάξης Connie Star, παλιά μας συνεργάτιδα στον Δήμο Α­στε­ρού­πο­­λης, πα­ρου­σι­ά­ζει ένα εύκολο πείραμα για να το θυμόμαστε:

1. Φτιάχνουμε ένα τρίγωνο


2. Βάφουμε τις γωνίες του με διαφορετικό χρώμα


3. Σκίζουμε τις γωνίες


4. Τις τοποθετούμε τη μία μετά την άλλη


5. Έτοιμο!

Οι γωνίες του τριγώνου σχηματίζουν μια
ευθεία γωνία, δηλαδή ισούνται με 180°!

Πατήστε στην εικόνα, διαβάστε τις οδηγίες και εξασκηθείτε με τις δρα­στη­ρι­ό­τη­τες:
Ρατσιστικά φαινόμενα στη
Χώρα της Γεωμετρίας!

Το ότι είναι διαφορετικός δεν τον κάνει
κακό άνθρ... –εεε, κακό σχήμα!


ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.com (από flickrhivemind.net· η πρωτότυπη βρίσκεται εδώ)


26 Μαρτίου 2013

Ξεκαρδιστικές φωτογραφίες
με greeklish νόημα!

Από τη Nasia28Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Τα greeklish χρησιμοποιούνται καθημερινά σε όλη την Ελλάδα από παι­διά τα οποία δε σκέφτονται ότι κάνουν κακό στην ελληνική γλώσ­σα. Οι πα­ρα­κά­τω φωτογραφίες είναι αφιερωμένες στα άτομα που γράφουν με greeklish!


ΠΗΓΗ: entercity.gr

24 Μαρτίου 2013

Χρονολόγιο της Επανάστασης του 1821

Ένα χρονικό της Ελληνικής Επανάστασης που εστιάζεται στα γεγονότα κάθε πε­ρι­ο­χής, στις διπλωματικές διεργασίες αλλά και στα εσωτερικά των ε­πα­να­στα­τών (ορ­γά­νω­ση κρα­τι­κής δομής, εμφύλιες συγκρούσεις).

«Τα ελευθέρια»
(πίνακας του Θεόφιλου, 1933)

Πατήστε στο έτος που σας ενδιαφέρει:

1821

Ιανουάριος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Χουρσίτ Πασάς της Τρι­πο­λι­τσάς αναχωρεί από την Πε­λο­πόν­νη­σο για να διευθύνει την εκστρατεία ε­να­ντί­ον του Αλή Πασά των Ι­ω­αν­νί­νων. Ο Θε­ό­δω­ρος Κο­λο­­κο­τρώ­νης φτάνει μυστικά στη Μάνη από τα Επτάνησα.

Φεβρουάριος

ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης περνά τον Προύθο, παραπόταμο του Δού­να­βη και φυσικό σύνορο ανάμεσα στην Ο­θω­μα­νι­κή Αυτοκρατορία και τη Ρω­σί­α. Δυο μέρες αρ­­γό­τε­ρα κηρύσσει την Ε­πα­νά­στα­ση στη Μολδαβία και στη Βλα­χί­α (24/2).

Μάρτιος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Ο Πατριάρχης Γρη­γό­ρι­ος Ε΄ αφορίζει τον Υψηλάντη και την Ε­­πα­­­νά­­στα­­ση.

ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης συγκροτεί τον Ιερό Λόχο. Α­πε­λευ­θε­ρώ­νε­ται το Βου­κου­ρέ­στι.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Επιθέσεις εναντίον ο­χυ­ρω­μέ­νων Τούρκων στα Καλάβρυτα και στη Βο­­στί­τσα (Αίγιο). Οι επαναστάτες μπαίνουν στην Πάτρα. Απελευθερώνεται η Κα­λα­μά­τα α­πό τους Κολοκοτρώνη, Π. Μαυρομιχάλη και Παπαφλέσσα (23/3). Ο Πε­­τρό­­μπε­­ης Μαυ­ρο­μι­­χά­­λης κηρύσσει την επανάσταση στη Μάνη. Ο Ανδρέας Λό­ντος κη­ρύσ­σει την Ε­πα­νά­στα­ση στη Βοστίτσα. Τούρκοι από πολλές περιοχές της Πε­λο­πον­νή­σου α­να­ζη­τούν προ­στα­σί­α στην Τρι­πο­λι­τσά.


ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Επαναστατούν τα Σάλωνα (Άμφισσα) και το Λιδορίκι. Ο Α­θα­νά­σι­ος Διά­­­κος κηρύσσει την Επανάσταση στη Λι­βα­δειά. Επαναστατεί και η Α­τα­λά­ντη.

ΑΙΓΑΙΟ. Επαναστατούν οι Σπέτσες και η Ύ­δρα.

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ. Μεγάλες σφαγές χριστιανών στη Σμύρνη.

Απρίλιος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Καταστέλλεται η ε­πα­νά­στα­ση στην Πάτρα και στη Βοστίτσα. Νί­­κες των Ελ­λή­νων στην Αρκαδία, ήττα στο Άρ­γος.

ΑΙΓΑΙΟ. Επαναστατούν τα Ψαρά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Απαγχονισμός του Γρηγορίου Ε΄.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Απελευθερώνεται η Θήβα. Ο Ιωάννης Δυοβουνιώτης κηρύσσει την Ε­­­πα­­­νά­­στα­­ση στη Λαμία. Α­πε­λευ­θε­ρώ­νο­νται τα Σάλωνα. Νίκες των Ελλήνων στη Φθι­ώ­τι­δα. Μά­χη της Αλαμάνας, μαρτυρικός θάνατος του Αθανάσιου Διάκου. Ο μη­τρο­πο­λί­της Σαλώ­νων Ησαΐας σκοτώνεται πο­λε­μώ­ντας κατά των Ο­θω­μα­νών.

ΘΡΑΚΗ. Ο μητροπολίτης Παΐσιος κηρύσσει την επανάσταση στη Σωζόπολη. Οι Ο­θω­μα­νοί κα­τα­λαμ­βά­νουν την πόλη και α­παγ­χο­νί­ζουν τους πρωτεργάτες.

ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ. Οθωμανικά στρατεύματα εισέρχονται στις Παραδουνάβιες Η­γε­μο­νί­ες για να καταστείλουν την Επανάσταση. Ήττα των Ελλήνων στο Γαλάτσι της Μολ­δα­βί­ας.

Μάιος

ΘΕΣΣΑΛΙΑ. Επανάσταση στο Πήλιο (Άνθιμος Γαζής, Κυριάκος Μπασδέκης). Ήττα στον Βό­­λο και καταστολή της Επανάστασης από τον Μαχμούτ Πασά ή Δράμαλη.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος αποκρούει την ισχυρή στρατιά του Ο­μέρ Βρυ­­­ώ­­νη στο Χάνι της Γραβιάς. Κηρύσσεται η Επανάσταση στο Μεσολόγγι. Νί­κη των Ελ­­λή­­νων κοντά στο Αγρίνιο.


ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Νίκη των Ελλήνων στο Βαλτέτσι (Θ. Κολοκοτρώνης, Ηλίας Μαυ­­ρο­­μι­­­χά­­λης, Κυριακούλης Μαυρομιχάλης). Αρ­χί­ζει η πολιορκία της Τρι­πο­λι­τσάς.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Συγκροτείται η Πε­λο­πον­νη­σι­α­κή Γερουσία με πρόεδρο τον Πε­τρό­μπε­η Μαυ­­­ρο­­μι­­χά­­λη.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Ο Εμμανουήλ Παππάς κη­ρύσ­σει την Επανάσταση στη Χαλκιδική και στο Ά­­γι­ο Όρος.

ΚΡΗΤΗ. Κηρύσσεται η Επανάσταση στα Σφα­κιά.

ΑΙΓΑΙΟ. Επαναστατεί η Σάμος. Ο Δημήτριος Παπανικολής πραγματοποιεί την πρώ­τη πυρ­­­πό­­λη­ση οθωμανικού πλοίου στην Ερεσό της Λέσβου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Αποκεφαλίζονται τέσ­σε­ρις μητροπολίτες και δύο Φα­να­ριώ­τες.

ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ. Οι Οθωμανοί α­να­κα­τα­λαμ­βά­νουν το Βουκουρέστι.

Ιούνιος

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Απελευθερώνονται η Ι­ε­ρισ­σός, τα Μαντεμοχώρια και άλλες πε­ρι­ο­χές της Χαλ­κι­δι­κής.

ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ. Μεγάλη ήττα του Ιερού Λόχου στο Δραγατσάνι. Έπειτα από λί­γες μέ­ρες ο Αλ. Υψηλάντης συλλαμβάνεται και φυλακίζεται.


Ο Ιερός Λόχος μάχεται στο Δραγατσάνι
(λιθογραφία)


ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Βαρνακιώτης συλ­λαμ­βά­νει τους Τούρκους του Αγρινίου. Οι Έλ­λη­νες πα­ρα­δί­δουν τη Λιβαδειά στους Ο­θω­μα­νούς.

ΚΡΗΤΗ. Νίκες των Ελλήνων σε Αποκορώνι, Ρούστικα και Λάμπη. Οι Οθωμανοί ε­κτε­λούν στο Μεγάλο Κάστρο (Ηράκλειο) τον Αρ­χι­ε­πί­σκο­πο Κρήτης Γεράσιμο, πέ­ντε αρ­χι­ε­ρείς και πολ­λούς προκρίτους.

ΗΠΕΙΡΟΣ. Νίκες των Ελλήνων στην Πα­ληο­κού­λια Ιωαννίνων. Ο Ιωάννης Κω­λέτ­της κη­­­ρύσ­­σει την Επανάσταση στο Συράκο και στους Καλαρίτες.

Ιούλιος

ΗΠΕΙΡΟΣ. Νίκη του Μάρκου Μπότσαρη στο Κομπότι της Άρτας. Α­πε­λευ­θε­ρώ­νε­ται η Πάρ­­γα, αλλά οι Οθωμανοί την α­να­κα­τα­λαμ­βά­νουν.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ. Επαναστατεί ο Ασπροπόταμος Τρικάλων.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Η Ρωσία παραδίδει τε­λε­σί­γρα­φο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία υ­πέρ των χρι­στια­νών, αλλά οι Οθωμανοί με τη βοήθεια της Αυστρίας το α­γνο­ούν.

ΚΥΠΡΟΣ. Οι Οθωμανοί απαγχονίζουν στη Λευκωσία τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και τους μη­τρο­πο­λί­τες Πάφου, Κιτίου και Κυ­ρή­νει­ας.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ήττα του Ομέρ Βρυώνη στα Βρυσάκια της Εύβοιας. Ωστόσο κα­­τα­­λαμ­­βά­­­νει την Αθήνα.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Απελευθερώνεται η Μο­νεμ­βα­σιά.

Αύγουστος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Ιδρύονται οι πρώτες φι­λελ­λη­νι­κές εταιρείες στην Ευρώπη.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη των Ελλήνων στα Βασιλικά Λοκρίδας (Γκούρας, Πα­νουρ­γιάς, Δυο­­­βου­­νιώ­­της).

Σεπτέμβριος

ΑΙΓΑΙΟ. Σφαγή εκατοντάδων αμάχων στη Σαμοθράκη.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Συνεχείς ήττες των Ελ­λή­νων έξω από την Πάτρα. Άλωση της Τρι­­πο­­λι­­­τσάς (23/9). Η πτώση της πρω­τεύ­ου­σας του Μοριά εδραιώνει τον Α­γώ­να.


Η άλωση της Τριπολιτσάς


ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ. Τερματίζεται η εξέγερση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Κρά­τη­σε ε­πτά μή­νες.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Καρά Αλής πυρπολεί το Γαλαξίδι. Ο Ομέρ Βρυώνης α­πο­χω­ρεί α­­πό την Αθήνα και εγκαταλείπει την ανατολική Ρούμελη.

Οκτώβριος

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Καταπνίγεται η Επανάσταση στη Χαλκιδική.

Νοέμβριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Συγκροτείται η Προσωρινή Δι­οί­κη­ση Δυτικής Χέρσου Ελλάδος. Στην Α­­να­­το­­­λι­­κή Στερεά δημιουργείται ο Άρειος Πά­γος.

ΗΠΕΙΡΟΣ. Σουλιώτες οπλαρχηγοί α­πε­λευ­θε­ρώ­νουν την Άρτα.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Γιουσούφ Σελήμ Πασάς πυρ­πο­λεί την Πάτρα.

Δεκέμβριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Πρόεδρος της Πε­λο­πον­νη­σι­α­κής Γερουσίας ο Δημήτριος Υ­ψη­λά­ντης. Αρ­χί­ζει στην Επίδαυρο η Α΄ Εθνοσυνέλευση.

ΚΡΗΤΗ. Σημαντική νίκη των Ελλήνων έξω α­πό τα Χανιά.

1822

Ιανουάριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Η Εθνοσυνέλευση της Ε­πι­δαύ­ρου ψηφίζει το πρώτο Σύνταγμα της Ε­­πα­­­νά­­­στα­­­σης, το «Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος». Πρόεδρος του Ε­κτε­λε­στι­κού ο Α­λέ­­ξαν­­δρος Μαυροκορδάτος.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Οι Οθωμανοί παραδίδουν την Κόρινθο στον Δημήτριο Υ­ψη­λά­ντη.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ήττα των Ελλήνων στα Στύρα της Εύβοιας.

ΗΠΕΙΡΟΣ. Οι Οθωμανοί σκοτώνουν τον Αλή Πασά και στρέφονται εναντίον του Σου­­λί­­ου.

Φεβρουάριος

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Επαναστατεί η Δυτική Μα­κε­δο­νί­α και τα χωριά του Ολύμπου. Ο Ζα­­φει­­ρά­­κης κη­ρύσ­σει την Επανάσταση στη Νά­ου­σα.


Μάρτιος

ΑΙΓΑΙΟ. Επαναστατεί η Χίος. Καταστροφή του νησιού από τον Καρά Αλή (30/3-2/4).

Απρίλιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη των Ελλήνων κοντά στη Στυλίδα (Νικηταράς).

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Καταστροφή της Νάουσας. Η πόλη καταλαμβάνεται από τους Τούρ­κους και πυρ­πο­λεί­ται, νέο «Ζάλογγο» στον πο­τα­μό Αράπιτσα.

Μάιος

ΚΡΗΤΗ. Σημαντική νίκη των Ελλήνων έξω από τα Χανιά.

ΗΠΕΙΡΟΣ. Ο Χουρσίτ Πασάς και ο Ομέρ Βρυώνης καταλαμβάνουν το Σούλι.

Ιούνιος

ΑΙΓΑΙΟ. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί τη ναυαρχίδα του Καρά Αλή στη Χίο.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Η οθωμανική φρουρά της Ακρόπολης παραδίδεται στους Έλ­λη­νες πο­­­λι­­ορ­­­κη­­τές. Ο Δράμαλης στρατοπεδεύει στη Λαμία οδεύοντας προς τα νό­τι­α.

ΗΠΕΙΡΟΣ. Νίκη των Ελλήνων στο Κομπότι της Άρτας.

Ιούλιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Δράμαλης καταστρέφει τη Θήβα.

ΗΠΕΙΡΟΣ. Μάχη στο Πέτα της Άρτας. Οι Έλ­λη­νες και οι Φιλέλληνες υπό τον Α­­λέ­­ξαν­­δρο Μαυ­ρο­κορ­δά­το ηττώνται από τον Χουρ­σίτ Πασά. Τερματίζεται η Ε­πα­νά­στα­ση στην Ή­πει­ρο.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Δράμαλης κα­τα­λαμ­βά­νει την Κόρινθο και το Άργος. Οι Έλ­λη­νες, με ε­πι­κε­φα­λής τον Κολοκοτρώνη, α­πο­δε­κα­τί­ζουν τη στρατιά του στα Δερ­­βε­­νά­­κια (26/7).


«Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Γέρος του Μοριά»
(έργο του Γιάννη Νίκου, 2008)


Αύγουστος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη των Ελλήνων στον Αετό Ξηρομέρου.

ΚΡΗΤΗ. Μάχες Λάκκων, Θερίσου και Α­πο­κο­ρώ­νου. Ενισχύονται οι οθωμανικές δυ­­νά­­μεις.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Ο Τσάρος της Ρωσίας α­πο­πέ­μπει τον Ιωάννη Καποδίστρια από τη θέ­ση του Υ­πουρ­γού Εξωτερικών.

Σεπτέμβριος

ΗΠΕΙΡΟΣ. Οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν ο­ρι­στι­κά το Σούλι.

Οκτώβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Πρώτη πολιορκία του Με­σο­λογ­γί­ου από τον Ομέρ Βρυώνη και τον Κιου­­­τα­­­χή.

Νοέμβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Ανδρέας Μιαούλης δι­α­σπά την πολιορκία του Μεσολογγίου.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Στάικος Σταϊκόπουλος καταλαμβάνει το Παλαμήδι του Ναυ­πλί­ου.

Δεκέμβριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Οι Μεγάλες Δυνάμεις α­πο­κη­ρύσ­σουν στο Συνέδριο της Βερόνας την Ελ­­­λη­­­νι­­κή Επανάσταση.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Το Ναύπλιο παραδίδεται στους Έλληνες.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Λύεται η πρώτη πο­λι­ορ­κί­α του Μεσολογγίου.

1823

Ιανουάριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη των Ελλήνων στον Άγιο Βλάσιο Ευρυτανίας (Γ. Κα­ραϊ­σκά­κης).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Το Ναύπλιο ορίζεται έδρα της επαναστατικής κυβέρνησης.

Μάρτιος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Αρχίζει στο Άστρος Κυνουρίας η Β΄ Εθνοσυνέλευση. Αποφασίζεται η κα­­τάρ­­­γη­­­ση των περιφερειακών διοικήσεων (Πε­λο­πον­νη­σι­α­κή Γερουσία κ.ά.).

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Η Αγγλία αναγνωρίζει την Ελ­λη­νι­κή Επανάσταση.

Απρίλιος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Πρόεδρος του Εκτελεστικού ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης.

Μάιος

ΘΕΣΣΑΛΙΑ. Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του Κιουταχή στη Μαγνησία.

ΚΡΗΤΗ. Οι Οθωμανοί παραδίδουν το φρού­ρι­ο της Κισσάμου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Αντιπρόεδρος του Ε­κτε­λε­στι­κού ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

Ιούνιος

ΚΡΗΤΗ. Οι Οθωμανοί παραδίδουν την Κάν­δα­νο.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Αλλεπάλληλες νίκες των Ο­θω­μα­νών στη Λιβαδειά.

Ιούλιος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Ο λόρδος Μπάιρον φτάνει στο Αργοστόλι.

Αύγουστος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ήττα των Ελλήνων στο Κεφαλόβρυσο, κοντά στο Καρπενήσι, και θά­­να­­­τος του Μάρκου Μπότσαρη. Νίκη του Νι­κη­τα­ρά στο Κορωπί.

«Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη το 1823»
(πίνακας του Θεόφιλου, 1932)

Νοέμβριος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Κολοκοτρώνης κα­τα­λαμ­βά­νει το φρούριο της Κορίνθου.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Διαμάχη μεταξύ των α­γω­νι­στών. Οι βουλευτές καταφεύγουν στο Κρα­­νί­­δι.

Δεκέμβριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Ο λόρδος Μπάιρον φτάνει στο Μεσολόγγι.

1824

Ιανουάριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Ο Ελβετός φιλέλληνας Ι­ά­κω­βος Μάγερ εκδίδει στο Μεσολόγγι την ε­φη­­με­ρί­δα «Ελληνικά Χρονικά». Ρωσικό σχέδιο για την επίλυση του ελ­λη­νι­κού προ­βλή­μα­τος προ­βλέ­πει τη δημιουργία τριών αυ­τό­νο­μων ελληνικών η­γε­μο­νι­ών. Α­πορ­ρί­πτε­ται.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Διαμάχη μεταξύ των αγωνιστών οδηγεί στη δημιουργία δύο κυ­βερ­νή­σε­ων· του Πετρόμπεη στην Τριπολιτσά και του Κου­ντου­ριώ­τη στο Κρανίδι.

Φεβρουάριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Χορηγείται το πρώτο αγ­γλι­κό δάνειο στην Ελλάδα (800.000 λί­ρες).

Μάρτιος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Ο σουλτάνος ζητά βοήθεια από την Αίγυπτο για να κα­τα­στεί­λει την Επανάσταση.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Αρχίζουν οι εμφύλιες συ­γκρού­σεις στην Πελοπόννησο. Η πλευρά του Κου­­­ντου­­ριώ­­τη καταλαμβάνει τον Α­κρο­κό­ριν­θο.

Απρίλιος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Η πλευρά του Κουντουριώτη καταλαμβάνει την Τριπολιτσά.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Ο λόρδος Μπάιρον πεθαίνει στο Μεσολόγγι.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Ιμπραήμ Πασάς της Αι­γύ­πτου ορίζεται από την Υψηλή Πύλη δι­­οι­­κη­­­τής της Πελοποννήσου.

Μάιος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Κυβερνητικοί και α­ντι­κυ­βερ­νη­τι­κοί συγκρούονται στην Αρ­γο­λί­δα.

ΚΡΗΤΗ. Καταστέλλεται η Επανάσταση.

Ιούνιος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Το Ναύπλιο παραδίδεται στους κυβερνητικούς.

ΑΙΓΑΙΟ. Ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος κα­τα­στρέ­φει την Κάσο και τα Ψαρά.


Ιούλιος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Η κυβέρνηση δίνει αμνηστία στους αντικυβερνητικούς. Ανάμεσα στους ητ­­­τη­­­μέ­­νους του εμφυλίου και ο Κο­λο­κο­τρώ­νης.

Αύγουστος

ΑΙΓΑΙΟ. Νίκες του ελληνικού στόλου στις ναυμαχίες της Μυκάλης (Γεώργιος Σα­χτού­­ρης). Με­γά­λη νίκη των Ελλήνων στη ναυ­μα­χί­α του Γέροντα (Ανδρέας Μια­ού­λης).

Οκτώβριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Πρόεδρος του Εκτελεστικού ο Γεώργιος Κουντουριώτης.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Ο Παπαφλέσσας εισβάλει στην Αρκαδία για να πλήξει τους οπαδούς του Κο­­­λο­­­κο­­τρώ­­νη.

Νοέμβριος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Νέες συγκρούσεις στην Πε­λο­πόν­νη­σο.

Δεκέμβριος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Οι κυβερνητικοί κα­τα­λαμ­βά­νουν την Τριπολιτσά. Ο Κολοκοτρώνης πα­­ρα­­δί­­­δε­­­ται στην κυ­βέρ­νη­ση.

1825

Ιανουάριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Χορηγείται το δεύτερο αγ­γλι­κό δάνειο (2.000.000 λίρες).

Φεβρουάριος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Ο Κολοκοτρώνης προ­φυ­λα­κί­ζε­ται στην Ύδρα μαζί με άλλους κρα­τού­με­νους «α­ντάρ­τες».

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος γενικός γραμματέας του Ε­κτε­λε­στι­κού.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Οι δυνάμεις του Ιμπραήμ αποβιβάζονται στη Μεθώνη.

Μάρτιος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Ιμπραήμ κατανικά τις ελληνικές δυνάμεις στο Ναβαρίνο.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Κιουταχής εισβάλλει στον Βάλτο και στο Ξηρόμερο.

Απρίλιος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος φυ­λα­κί­ζε­ται στην Ακρόπολη.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Ιμπραήμ καταλαμβάνει το Κρεμμύδι και τη Σφακτηρία. Πτώ­ση και του Ναβαρίνου.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Αρχίζει η δεύτερη πο­λι­ορ­κί­α του Μεσολογγίου από τον Κιου­τα­χή.

Μάιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Σημαντική νίκη του Κα­ραϊ­σκά­κη στην Παρνασσίδα. Ο Κιου­τα­χής δι­­ε­­­νερ­­­γεί αποτυχημένη έφοδο κατά του Με­σο­λογ­γί­ου.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Η κυβέρνηση αποφυλακίζει τον Κολοκοτρώνη και τους άλλους ητ­­τη­­μέ­νους του εμφυλίου για να αντιμετωπίσουν τον Ιμπραήμ.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Μάχη στο Μανιάκι, η­ρωι­κός θάνατος του Παπαφλέσσα. Ο Ι­μπρα­ήμ κα­­τα­λαμ­βά­νει όλη τη Μεσσηνία.

Ιούνιος

ΚΡΗΤΗ. Ανατίναξη τουρκικής κορβέτας στη Σούδα από τον Ανδρέα Μιαούλη.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Δολοφονία του Ανδρούτσου στην Ακρόπολη της Αθήνας.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νέα αποτυχημένη έ­φο­δος του Κιουταχή στο Μεσολόγγι.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Ιμπραήμ προελαύνει στο κέντρο της Πελοποννήσου και κα­­τα­­­λαμ­­­βά­­νει την Τριπολιτσά. Νίκη των ελληνικών δυ­νά­με­ων στους Μύλους Αρ­γο­λί­δας (Δ. Υ­­ψη­­λά­ντης, Μακρυγιάννης). Ο Ιμπραήμ κα­τα­καί­ει το Άργος και νι­κά­ει τον Κο­λο­κο­τρώ­νη στα Τρί­κορ­φα. Σημαντικές οι ελ­λη­νι­κές απώλειες.


Επιχειρήσεις του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα (1825-1827)


ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ο Γάλλος συνταγματάρχης Κά­ρο­λος Φαβιέρος διορίζεται από την κυ­­βέρ­­νη­­ση αρ­χη­γός του τακτικού στρατού.

Ιούλιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Ομέρ Βρυώνης κα­τα­λαμ­βά­νει το Θησείο. Οι Μεσολογγίτες α­­πορ­­ρί­­­πτουν τις προτάσεις συν­θη­κο­λό­γη­σης του Κιουταχή. Ο ελληνικός στόλος ε­φο­δι­ά­ζει το Με­σο­λόγ­γι· προσωρινή χαλάρωση της πο­λι­ορ­κί­ας.

Αύγουστος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Νίκη των Ελλήνων στα Τρίκορφα. Ο Ιμπραήμ καταλαμβάνει τη Μο­­­νεμ­­­βα­­σιά.

Σεπτέμβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Καραϊσκάκης τρέπει σε φυγή τους Οθωμανούς στον Καρ­βα­σα­ρά (Αμ­­­φι­­λο­­χί­­α) ως αντιπερισπασμό στην πολιορκία του Μεσολογγίου.

Οκτώβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη των Ελλήνων στην Α­λα­μά­να.

Νοέμβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νέες νίκες του Κα­ραϊ­σκά­κη στη Θήβα και στο Δίστομο. Ο αι­γυ­πτι­α­κός στό­λος φτάνει έξω από το Μεσολόγγι. Άρση ναυτικού αποκλεισμού και ε­φο­δι­α­σμός της πό­λης από τον ελληνικό στόλο (Α. Μιαούλης).

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Ιμπραήμ πραγματοποιεί εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην Η­­λεί­­α και πυρ­πο­λεί τη Γαστούνη.

Δεκέμβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Ιμπραήμ φτάνει στο Με­σο­λόγ­γι και ενισχύει την πολιορκία του Κιου­­­τα­­χή.

1826

Ιανουάριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ναυμαχίες έξω από το Μεσολόγγι. Οι ελληνικές δυνάμεις δεν κα­­τα­­­φέρ­­­νουν να διασπάσουν τον αποκλεισμό.

Φεβρουάριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Αποτυχημένη έφοδος του Ιμπραήμ στο Μεσολόγγι. Οι Ο­θω­μα­νοί κα­­­τα­­­λαμ­­βά­­νουν τα νησάκια Βασιλάδι και Ντολ­μάς στη λιμνοθάλασσα. Ο κλοι­ός σφίγ­γει.

Μάρτιος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Υπογράφεται το Πρω­τό­κολ­λο της Πετρούπολης από τη Ρωσία και την Αγ­­­γλί­­­α. Δημιουργείται ελληνικό κράτος φόρου υποτελές στον Σουλ­τά­νο.

Απρίλιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Μιαούλης αποτυγχάνει να εφοδιάσει το Μεσολόγγι. Έξοδος των «Ε­­λεύ­­θε­­ρων Πολιορκημένων», άλωση της πό­λης, έξαρση του φιλελληνικού κι­νή­μα­τος.


«Η έξοδος του Μεσολογγίου»
(πίνακας του Θ. Βρυζάκη, 1855)


ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Οι προσπάθειες για συγκρότηση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης α­πο­τυγ­χά­νουν.

Ιούνιος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Ιμπραήμ επιχειρεί να κα­τα­λά­βει τη Μάνη, αλλά αποτυγχάνει.

Ιούλιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Κιουταχής φτάνει στην Αθήνα και στρατοπεδεύει στα Πα­τή­σια. Αρ­­­χί­­­ζει η πολιορκία της πόλης.

Αύγουστος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Κιουταχής κα­τα­λαμ­βά­νει την Αθήνα και πολιορκεί την Α­κρό­πο­λη, ό­που έχουν κλειστεί ο Γκούρας και οι άν­δρες του. Νίκη του Κα­ραϊ­σκά­κη στο Χαϊ­­δά­­ρι.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Νέα ήττα του Ιμπραήμ στη Μάνη.

ΑΙΓΑΙΟ. Ναυτικές συγκρούσεις στην πε­ρι­ο­χή της Μυτιλήνης.

Σεπτέμβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη του Μακρυγιάννη στην Αθήνα επί του Κιουταχή. Θάνατος του Γκού­­ρα στην Ακρόπολη.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Εκκαθαριστικές ε­πι­χει­ρή­σεις του Ιμπραήμ στα Καλάβρυτα.

Οκτώβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Αποτυχία των Οθωμανών να καταλάβουν την Ακρόπολη της Α­θή­νας.

Νοέμβριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Η κυβέρνηση μεταφέρει την έ­δρα της στην Αίγινα.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Μεγάλη νίκη του Κα­ραϊ­σκά­κη στην Αράχοβα.

1827

Ιανουάριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Αρχίζει στην Τροιζήνα η Γ΄ Ε­θνο­συ­νέ­λευ­ση.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ήττα των Ελλήνων σε Πει­ραι­ά και Καματερό. Νίκη στην Κα­στέ­λα.

Φεβρουάριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη του Καραϊσκάκη στο Δίστομο.

Μάρτιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη του Καραϊσκάκη στο Κερατσίνι. Ήττα κοντά στο Δαφνί.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ο Άγγλος ναύαρχος Κόχραν ο­ρί­ζε­ται αρχηγός του ελληνικού στό­λου.

Απρίλιος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση εκλέγει τον Καποδίστρια Κυβερνήτη της Ελ­λά­δας με ε­­πτα­ε­τή θητεία.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Θάνατος του Καραϊσκάκη στο Φάληρο. Ήττα των Ελλήνων.

ΑΙΓΑΙΟ. Νίκη των Ελλήνων σε ναυμαχία στο Τρίκερι.

Μάιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Η Ακρόπολη της Αθήνας παραδίδεται στον Κιουταχή. Η ο­θω­μα­νι­κή κυ­­­ρι­­­αρ­­χί­­α στη Στερεά ολοκληρώνεται.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Ιμπραήμ κατακτά το φρούριο Χλομούτσι της Ηλείας.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Συγκρούσεις στο Ναύπλιο.

Ιούλιος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρω­σί­α υπογράφουν στο Λονδίνο «Συν­θή­κη ει­­­ρη­­­νεύ­­σε­­ως της Ελλάδας». Προβλέπεται η στρα­τι­ω­τι­κή επέμβαση των τρι­ών Δυ­νά­με­ων.

Αύγουστος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Οι Οθωμανοί απορρίπτουν το αίτημα των Μεγάλων Δυνάμεων για λή­­ξη του πο­λέ­μου. Ο αιγυπτιακός στόλος ε­νι­σχύ­ει με νέες δυνάμεις τον Ιμπραήμ στο Να­­βα­­ρί­­­νο.

Οκτώβριος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ναυμαχία του Ναβαρίνου. Οι ναυτικές δυνάμεις των τριών Με­γά­λων Δυ­νά­με­ων καταστρέφουν ολοκληρωτικά τον στόλο του Ιμπραήμ.

Οι επικεφαλής του στόλου των Μεγάλων Δυνάμεων Χέιδεν (Ρωσία),
Κόδριγκτον (Αγγλία), Δεριγνί (Γαλλία) σε γραμματόσημο του 1977

Νοέμβριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Διακόπτονται οι δι­πλω­μα­τι­κές σχέσεις της Οθωμανική Αυ­το­κρα­το­ρί­ας με τις τρεις Δυνάμεις.

Δεκέμβριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Οι πρεσβευτές των Μεγάλων Δυνάμεων αποχωρούν από την Κων­­στα­­ντι­­­νού­­πο­­λη.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Αποχωρούν τα υ­πο­λείμ­μα­τα του αιγυπτιακού στόλου.

1828

Ιανουάριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Άφιξη του Καποδίστρια στο Ναύ­πλι­ο. Εγκαθίσταται στην Αίγινα, ό­που και ορ­­κί­ζε­ται.

Φεβρουάριος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Ιμπραήμ αποχωρεί από την Τριπολιτσά καταστρέφοντάς την.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ιδρύεται η «Εθνική Χρη­μα­τι­στι­κή Τράπεζα» και καθιερώνεται ο φοί­νι­κας ως ε­θνι­κό νόμισμα.

Απρίλιος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Η Ρωσία κηρύσσει τον πό­λε­μο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Ιούνιος

ΑΙΓΑΙΟ. Το πολεμικό «Παπανικολής» κα­τα­ναυ­μα­χεί τουρκικά πολεμικά στο Τρί­κε­ρι.

Ιούλιος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Υπογράφεται το Πρω­τό­κολ­λο του Λονδίνου. Αποφασίζεται η α­πο­στο­λή γαλ­­­λι­­­κού εκστρατευτικού σώ­μα­τος στην Πελοπόννησο για την εκ­δί­ω­ξη του Ιμπραήμ.

Αύγουστος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Η Αίγυπτος συνθηκολογεί. Ο Ιμπραήμ διατάσσεται να εκκενώσει την Πε­­λο­­πόν­­νη­­σο.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ιδρύεται ταχυδρομική υ­πη­ρε­σί­α. Τα πρώτα ταχυδρομικά γραφεία λει­­τουρ­­γούν στο Άργος, την Τρίπολη και την Ε­πί­δαυ­ρο.

Σεπτέμβριος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Οι δυνάμεις του Ιμπραήμ α­πο­χω­ρούν από την Πελοπόννησο.

Νοέμβριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Πρωτόκολλο του Λονδίνου. Η Πελοπόννησος και τα νησιά τί­θε­νται υ­πό την προ­στα­σί­α των τριών Δυνάμεων.

Δεκέμβριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ιδρύονται δικαστήρια δι­α­φό­ρων βαθμίδων.

1829

Ιανουάριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη των Ελλήνων στο Μαρ­τί­νο της Λιβαδειάς.

Μάρτιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Η Βόνιτσα και η Αμ­φι­λο­χί­α παραδίδονται στους Έλληνες.

Απρίλιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Η Ναύπακτος πα­ρα­δί­δε­ται στους Έλληνες.

Μάιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Το Μεσολόγγι και το Αι­τω­λι­κό παραδίδονται στους Έλληνες.

Ιούλιος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Αρχίζει στο Άργος η Δ΄ Ε­θνο­συ­νέ­λευ­ση. Διανέμονται σε ακτήμονες 200.000 στρέμ­μα­τα εθνικών γαιών.
Φοίνικας, το πρώτο νόμισμα του ελληνικού κράτους
(το 1832 θα αντικατασταθεί από τη δραχμή)

Σεπτέμβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Οι Έλληνες νικούν στην Πέ­τρα της Βοιωτίας (Δ. Υψηλάντης). Εί­ναι η τε­λευ­ταί­α μάχη της Επανάστασης.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Συνθήκη της Αδριανούπολης. Τερ­μα­τί­ζε­ται ο ρωσοτουρκικός πό­λε­μος και η Υ­ψη­λή Πύλη αποδέχεται όλα τα πρω­τό­κολ­λα και τις συνθήκες που α­φο­ρούν το ελ­­λη­­νι­­κό ζή­τη­μα.

Οκτώβριος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Η αντιπολίτευση στον Κα­πο­δί­στρι­α διογκώνεται, ιδίως στη Μάνη και την Ύ­­δρα.

Νοέμβριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Λειτουργεί στην Αίγινα το «Κε­ντρι­κόν Σχολείον».

Δεκέμβριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Λειτουργεί στο Ορφανοτροφείο της Αίγινας μικρή βιβλιοθήκη. Θα α­πο­τε­λέ­­σει τον πυρήνα της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

1830

Φεβρουάριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Υπογράφεται στο Λονδίνο το Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας (3/2). Δη­­­μι­­­ουρ­­γεί­­ται ελληνικό κράτος με βόρεια σύ­νο­ρα στη γραμμή Αχελώου-Σπερ­χει­ού και η­γε­­μό­­να τον Λεοπόλδο του Σαξ Κόμπουργκ.

Μάιος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Ο Λεοπόλδος παραιτείται α­πό τον ελληνικό θρόνο. Τον επόμενο χρό­νο θα γί­νει βασιλιάς των Βέλγων.

Ιούνιος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Αντικυβερνητικές εκδηλώσεις στη Μάνη.

Δεκέμβριος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Οι Μαυρομιχαλαίοι της Μάνης στα­σι­ά­ζουν εναντίον του Κα­πο­δί­στρι­α.

1831

Ιανουάριος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Η κυβέρνηση συλλαμβάνει τον Πε­τρό­μπεη Μαυρομιχάλη. Ταραχές στη Μά­­νη.

Απρίλιος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Η κυβέρνηση επιβάλλει λο­γο­κρι­σί­α στον Τύπο.

Ιούλιος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Υδραίοι καταλαμβάνουν τον ναύ­σταθ­μο του Πόρου.

Αύγουστος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Ο Μιαούλης πυρπολεί στον Πό­ρο πλοία του εθνικού στόλου.

Σεπτέμβριος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Στασιαστικά κινήματα σε πολ­λές επαρχίες της Πελοποννήσου. Δο­λο­φο­νί­α του Κα­πο­δί­στρι­α στο Ναύπλιο από τον αδερφό και τον γιο του Πε­τρό­μπε­η Μαυ­ρο­μι­χά­λη (27/9). Στη θέση του α­να­λαμ­βά­νουν ο Αυγουστίνος Κα­πο­δί­στρι­ας, ο Ι­ω­άν­νης Κω­λέτ­της και ο Θεόδωρος Κο­λο­κο­τρώ­νης.

1832

Μάρτιος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Ο πρίγκιπας Όθωνας της Βαυ­α­ρί­ας ορίζεται βασιλιάς της Ελ­λά­δας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Προσωρινός κυβερνήτης ε­κλέ­γε­ται ο Αυγουστίνος Καποδίστριας, μι­­κρό­­τε­­ρος α­δερ­φός του δολοφονημένου κυ­βερ­νή­τη.

Ιούλιος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Τα βόρεια σύνορα του νέου κρά­τους ορίζονται στη γραμμή Αμ­βρα­κι­κού-Πα­γα­ση­τι­κού.


ΠΗΓΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης, Ιστορία Γ΄ Γενικού Λυκείου, users.sch.gr/maritheodo/1821/timeline.htm, e-selides.gr, el.wikipedia.org - ΕΙΚΟΝΕΣ: paletaart.wordpress.com (1), Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2-3,6,9,14), lykawn.blogspot.com (4), agiasofia.com (5), iannisnikou.gr (7), Ιστο­ρί­α ΣΤ΄ τάξης/2006 (8), Ιστορία ΣΤ΄ τά­ξης/1997 (10: επιμέλεια podilato98.blogspot.com), blogs.sch.gr/sarmeliniou/ (11), philatelia.ru (12), aeginafirst.wordpress.com (13)

21 Μαρτίου 2013

Μια οικογένεια ανάμεσα στις άλλες

Με λένε Θανάση Παπαδόπουλο, πηγαίνω στην Τρίτη Δημοτικού και μένω στο σπί­τι μου, στην Αθήνα, με τη μικρή μου αδερφή, τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Αυ­τή εί­ναι η οι­­κο­γέ­νει­ά μου. Διάβασα κάπου πως όλες οι οικογένειες δεν είναι σαν τη δική μου και ότι υ­πάρ­χουν πολλές διαφορετικές οικογένειες όχι μόνο α­πό χώ­ρα σε χώρα κι από εποχή σε ε­πο­χή, αλλά και μέσα στην ίδια πόλη, στην ί­δια γει­το­νιά. Για πα­ρά­δειγ­μα, μια οικογέ­νεια σαν τη δική μου, που αποτελείται από δυο γονείς και τα παι­διά, που μένουν όλοι στο ίδιο σπί­τι, είναι αρκετά συ­νη­θι­σμέ­νη αλλά έχει ένα α­συ­νή­θι­στο ό­νο­μα: λέγεται πυρηνική οι­κο­γέ­νει­α.

Αν ζούσαμε σε άλλη εποχή, θα μέναμε μάλλον όλοι μαζί, στο ίδιο σπίτι, στο χω­ριό του πα­τέ­ρα του παππού, δηλαδή του προπάππου μου. Οι μεγάλοι θα δού­λευ­αν ό­λοι μα­ζί στα χω­ρά­φια, στο περιβόλι και στον κήπο. Οι γυναίκες θα μαγείρευαν και θα έ­φτια­χναν ψωμί και τα παιδιά θα κοιμόμασταν όλα μαζί στρωματσάδα στο ί­διο δω­μά­τι­ο. Σίγουρα θα ήμα­σταν μια μεγάλη ενδιαφέρουσα οικογένεια, που αλ­λιώς λέ­γε­ται και διευρυμένη, γιατί πε­ρι­λαμ­βά­νει περισσότερες από μία γε­νιές: τη γε­νιά του προ­πάπ­που, του παππού, του μπα­μπά και τη δική μας.

Οι περισσότερες οικογένειες –τουλάχιστον στην Ευρώπη– είναι πυρηνικές. Και σ’ αυ­τό το εί­δος οικογένειας όμως υπάρχει ποικιλία. Για παράδειγμα, ο θείος μου εί­ναι πα­ντρε­μέ­­νος και έχει με τη γυναίκα του –τη σύζυγό του, όπως λένε– ένα κο­ρι­τσά­κι που του χρό­νου θα πά­ει Πρώ­τη Δημοτικού. Αυτή η ξαδερφούλα μου, ό­ταν ήρθε στο σπίτι του θείου μου ήταν α­κό­μα πιο μικρή, αλλά δεν ήταν και τε­λεί­ως μωρό. Τότε μου εί­παν πως η ξα­δερφούλα μου εί­ναι δικό τους παιδί, μόνο που δεν το έχουν γεννήσει αλ­λά το έχουν υι­οθετήσει. Νομίζω πως δεν υπάρχει κα­μί­α δι­α­φο­ρά αν είσαι υι­ο­θε­τη­μέ­νος, αφού το ίδιο σε αγαπάνε όλοι.


Τα άλλα μου ξαδέρφια είναι παιδιά της θείας μου, της αδερφής του πατέρα μου δη­λα­δή. Έ­χουν δύο σπίτια και δύο δωμάτια το καθένα! Ο ξάδερφός μου είπε πως στην αρ­χή δεν του άρεσε καθόλου. Ωστόσο, τώρα συνήθισε. Βλέπετε, οι δικοί του γονείς, η θεία μου με τον άντρα της, πήραν διαζύγιο. Διαζύγιο παίρνουν τα ζευ­γά­ρια που πα­ντρεύ­ο­νται και το με­τα­νιώ­νουν, δηλαδή μετά βλέπουν πως δεν ται­ριά­ζουν κι αλ­λά­ζουν γνώμη. Τότε τα παι­διά ζουν με τον έναν από τους δύο γο­νείς, αλ­λά βλέπουν και τον άλλον όποτε θέ­λουν.


Ξέρω, βέβαια, ότι υπάρχουν και παιδιά που έχουν μόνο μπαμπά ή μόνο μαμά. Αυτό μπο­­ρεί να συμβαίνει για διάφορους λόγους. Μπορεί να μη ζει ο ένας από τους δυο γο­νείς. Μπο­ρεί, πάλι, να έχεις έναν μπαμπά και μια μαμά, αλλά να ζεις με τον έ­ναν α­πό τους δύο κι έναν καινούργιο μπαμπά, που λέγεται πατριός, ή μια και­νούρ­για μαμά, που λέγεται μητρι­ά. Αυτοί λέγονται θετοί γονείς.

Όταν μεγαλώσω και κάνω δική μου οικογένεια, δεν ξέρω ακόμα πώς θα μοιάζει. Η για­γιά λέ­ει πως καμιά φορά αποφασίζεις εσύ και καμιά φορά αποφασίζει η ζω­ή για σέ­να. Εγώ δεν καταλαβαίνω τελείως τι σημαίνει αυτό. Αν και είμαι α­κό­μα μι­κρός, πι­στεύ­ω ότι το πιο ση­μα­ντι­κό σε μια οικογένεια είναι να είναι ό­λοι κα­λά με­τα­ξύ τους, να συζητάνε και να βοη­θά­νε ο ένας τον άλλον.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (διασκευή από τους «Ερευνητές» της Καθημερινής, 17.05.2003) - ΕΙΚΟΝΕΣ: 123rf.com, rebeccatattoo.wordpress.com, rottentomatoes.com

Οι συνεργάτες μας εμπνέονται από την τελευταία παράγραφο και καταθέτουν την άποψή τους εδώ και εδώ.

Στιγμές που μας δίνουν ελπίδα

Από τον Anthony12Μαθητής της
έκτης τάξης

Οι γονείς μετέτρεψαν το αναπηρικό καροτσάκι του γιου τους
στην καλύτερη αποκριάτικη μεταμφίεση που έγινε ποτέ


Ο αστυνομικός που αγόρασε παπούτσια
για έναν ξυπόλητο άστεγο άνδρα


Ένας ευγενικός άγνωστος που έσωσε το αυτοκίνητο κάποιου
που ξέχασε το παράθυρο ανοιχτό σε μια βροχερή μέρα.


Η γυναίκα που κράτησε έναν άστεγο άνδρα στεγνό
κατά τη διάρκεια μιας ξαφνικής μπόρας...


Οι φίλοι που συνεργάστηκαν
για να σώσουν μια γάτα...


Η δρομέας που έχασε την πρωτιά για να βοηθήσει μια τραυματισμένη α-
ντίπαλο της να τερματίσει, μπροστά από την ίδια που βγήκε τελευταία...


ΠΗΓΗ: otherside.gr

19 Μαρτίου 2013

Παίξτε με το μοιρογνωμόνιο
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στην εικόνα και περιστρέψτε το μοιρογνωμόνιο, ώστε η βάση του να ταυτιστεί με τη μία πλευρά της γωνίας (στις 0º ακριβώς).
  • Μετρήστε το άνοιγμα της γωνίας και επιλέξτε τον αριθμό που της ταιριάζει: τον μικρό αν είναι οξεία, τον μεγάλο αν είναι αμβλεία.
  • Σημειώστε τις μοίρες που βρήκατε, ελέγξτε και προχωρήστε σε επόμενη μέτρηση.Δείτε ακόμη:

ΠΗΓΗ: ΠΑΙΔΕΣ ΕΝ-ΤΑΞΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ: mathplayground.com - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ: podilato98.blogspot.com

Γεωμετρία

Σχεδιάζω κάθετες ευθείες (1)

Κάθετες ονομάζονται οι ευθείες που, καθώς τέμνονται, σχηματίζουν μια γω­νί­α 90 μοι­ρών (ορ­θή). Η δημιουργία τους θέλει προσοχή, γιατί μπορεί να φτιά­ξω μια γω­νί­α «περίπου» ορ­θή...

Ένας εύκολος τρόπος είναι να αντιγράψω την ορθή γωνία που έχει το πλα­στι­κό τρι­γω­νά­κι της κασετίνας μου. Διαβάζω με προσοχή τις οδηγίες της ε­πό­με­νης ει­­κό­νας και ε­ξα­σκού­μαι στο πρόχειρο:


Η δυσκολία κρύβεται στο τρίτο βήμα. Η ευθεία είναι οι ράγες και το τριγωνάκι μου το τρέ­νο. Η μια πλευρά του παραμένει στην ευθεία μέχρι να συναντήσω το ση­μεί­­ο Α, δι­α­φο­ρε­τι­κά η προσπάθειά μου θα «εκτροχιαστεί» και δε θα σχη­μα­τί­σω κά­θε­­τη ευ­θεί­α.

Οι οδηγίες και σε κινούμενη εικόνα


ΕΙΚΟΝΕΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: δάσκαλος98


ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ