Παρακαλώ, βάζετε το κείμενο και τις εικόνες σας απευθείας στο μέιλ που στέλνετε. ⦁ Δείτε πώς σχολιάζουμε σωστά εδώ.

31 Μαρτίου 2013

Πόσο σ’ αγαπώ
(ορχηστρικό)


ΜΟΥΣΙΚΗ: Μάνος Λοΐζος - ΔΙΣΚΟΣ: Roots of Greek Music Νο 7 (1994)

29 Μαρτίου 2013

Το ποσοστό 20%

Από τον χιμπατζή13Μαθητής της
έκτης τάξης

Όταν τα ποσοστά... χαμογελάνε!


28 Μαρτίου 2013

Νομίζεις ότι βλέπεις έναν πύθωνα;

Από τη Nasia28Μαθήτρια της
έκτης τάξης


Μπορεί εκ πρώτης όψεως να μοιάζει α­πει­λη­τι­κός, αλ­λά αν δείτε τις υπόλοιπες φω­το­γρα­φί­ες θα δι­α­­πι­στώ­σε­τε πως δεν πρόκειται να σας πειράξει...


ΠΗΓΗ: to-mati.gr

27 Μαρτίου 2013

Άθροισμα γωνιών τριγώνου

Το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου, κάθε τριγώνου, ισούται με 180 μοίρες. Η μα­­θή­τρι­α της πέμπτης τάξης Connie Star, παλιά μας συνεργάτιδα στον Δήμο Α­στε­ρού­πο­­λης, πα­ρου­σι­ά­ζει ένα εύκολο πείραμα για να το θυμόμαστε:

1. Φτιάχνουμε ένα τρίγωνο


2. Βάφουμε τις γωνίες του με διαφορετικό χρώμα


3. Σκίζουμε τις γωνίες


4. Τις τοποθετούμε τη μία μετά την άλλη


5. Έτοιμο!

Οι γωνίες του τριγώνου σχηματίζουν μια
ευθεία γωνία, δηλαδή ισούνται με 180°!

Πατήστε στην εικόνα, διαβάστε τις οδηγίες και εξασκηθείτε με τις δρα­στη­ρι­ό­τη­τες:
Ρατσιστικά φαινόμενα στη
Χώρα της Γεωμετρίας!

Το ότι είναι διαφορετικός δεν τον κάνει
κακό άνθρ... –εεε, κακό σχήμα!


ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.com (από flickrhivemind.net· η πρωτότυπη βρίσκεται εδώ)


26 Μαρτίου 2013

Ξεκαρδιστικές φωτογραφίες
με greeklish νόημα!

Από τη Nasia28Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Τα greeklish χρησιμοποιούνται καθημερινά σε όλη την Ελλάδα από παι­διά τα οποία δε σκέφτονται ότι κάνουν κακό στην ελληνική γλώσ­σα. Οι πα­ρα­κά­τω φωτογραφίες είναι αφιερωμένες στα άτομα που γράφουν με greeklish!


ΠΗΓΗ: entercity.gr

21 Μαρτίου 2013

Μια οικογένεια ανάμεσα στις άλλες

Με λένε Θανάση Παπαδόπουλο, πηγαίνω στην Τρίτη Δημοτικού και μένω στο σπί­τι μου, στην Αθήνα, με τη μικρή μου αδερφή, τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Αυ­τή εί­ναι η οι­­κο­γέ­νει­ά μου. Διάβασα κάπου πως όλες οι οικογένειες δεν είναι σαν τη δική μου και ότι υ­πάρ­χουν πολλές διαφορετικές οικογένειες όχι μόνο α­πό χώ­ρα σε χώρα κι από εποχή σε ε­πο­χή, αλλά και μέσα στην ίδια πόλη, στην ί­δια γει­το­νιά. Για πα­ρά­δειγ­μα, μια οικογέ­νεια σαν τη δική μου, που αποτελείται από δυο γονείς και τα παι­διά, που μένουν όλοι στο ίδιο σπί­τι, είναι αρκετά συ­νη­θι­σμέ­νη αλλά έχει ένα α­συ­νή­θι­στο ό­νο­μα: λέγεται πυρηνική οι­κο­γέ­νει­α.

Αν ζούσαμε σε άλλη εποχή, θα μέναμε μάλλον όλοι μαζί, στο ίδιο σπίτι, στο χω­ριό του πα­τέ­ρα του παππού, δηλαδή του προπάππου μου. Οι μεγάλοι θα δού­λευ­αν ό­λοι μα­ζί στα χω­ρά­φια, στο περιβόλι και στον κήπο. Οι γυναίκες θα μαγείρευαν και θα έ­φτια­χναν ψωμί και τα παιδιά θα κοιμόμασταν όλα μαζί στρωματσάδα στο ί­διο δω­μά­τι­ο. Σίγουρα θα ήμα­σταν μια μεγάλη ενδιαφέρουσα οικογένεια, που αλ­λιώς λέ­γε­ται και διευρυμένη, γιατί πε­ρι­λαμ­βά­νει περισσότερες από μία γε­νιές: τη γε­νιά του προ­πάπ­που, του παππού, του μπα­μπά και τη δική μας.

Οι περισσότερες οικογένειες –τουλάχιστον στην Ευρώπη– είναι πυρηνικές. Και σ’ αυ­τό το εί­δος οικογένειας όμως υπάρχει ποικιλία. Για παράδειγμα, ο θείος μου εί­ναι πα­ντρε­μέ­­νος και έχει με τη γυναίκα του –τη σύζυγό του, όπως λένε– ένα κο­ρι­τσά­κι που του χρό­νου θα πά­ει Πρώ­τη Δημοτικού. Αυτή η ξαδερφούλα μου, ό­ταν ήρθε στο σπίτι του θείου μου ήταν α­κό­μα πιο μικρή, αλλά δεν ήταν και τε­λεί­ως μωρό. Τότε μου εί­παν πως η ξα­δερφούλα μου εί­ναι δικό τους παιδί, μόνο που δεν το έχουν γεννήσει αλ­λά το έχουν υι­οθετήσει. Νομίζω πως δεν υπάρχει κα­μί­α δι­α­φο­ρά αν είσαι υι­ο­θε­τη­μέ­νος, αφού το ίδιο σε αγαπάνε όλοι.


Τα άλλα μου ξαδέρφια είναι παιδιά της θείας μου, της αδερφής του πατέρα μου δη­λα­δή. Έ­χουν δύο σπίτια και δύο δωμάτια το καθένα! Ο ξάδερφός μου είπε πως στην αρ­χή δεν του άρεσε καθόλου. Ωστόσο, τώρα συνήθισε. Βλέπετε, οι δικοί του γονείς, η θεία μου με τον άντρα της, πήραν διαζύγιο. Διαζύγιο παίρνουν τα ζευ­γά­ρια που πα­ντρεύ­ο­νται και το με­τα­νιώ­νουν, δηλαδή μετά βλέπουν πως δεν ται­ριά­ζουν κι αλ­λά­ζουν γνώμη. Τότε τα παι­διά ζουν με τον έναν από τους δύο γο­νείς, αλ­λά βλέπουν και τον άλλον όποτε θέ­λουν.


Ξέρω, βέβαια, ότι υπάρχουν και παιδιά που έχουν μόνο μπαμπά ή μόνο μαμά. Αυτό μπο­­ρεί να συμβαίνει για διάφορους λόγους. Μπορεί να μη ζει ο ένας από τους δυο γο­νείς. Μπο­ρεί, πάλι, να έχεις έναν μπαμπά και μια μαμά, αλλά να ζεις με τον έ­ναν α­πό τους δύο κι έναν καινούργιο μπαμπά, που λέγεται πατριός, ή μια και­νούρ­για μαμά, που λέγεται μητρι­ά. Αυτοί λέγονται θετοί γονείς.

Όταν μεγαλώσω και κάνω δική μου οικογένεια, δεν ξέρω ακόμα πώς θα μοιάζει. Η για­γιά λέ­ει πως καμιά φορά αποφασίζεις εσύ και καμιά φορά αποφασίζει η ζω­ή για σέ­να. Εγώ δεν καταλαβαίνω τελείως τι σημαίνει αυτό. Αν και είμαι α­κό­μα μι­κρός, πι­στεύ­ω ότι το πιο ση­μα­ντι­κό σε μια οικογένεια είναι να είναι ό­λοι κα­λά με­τα­ξύ τους, να συζητάνε και να βοη­θά­νε ο ένας τον άλλον.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (διασκευή από τους «Ερευνητές» της Καθημερινής, 17.05.2003) - ΕΙΚΟΝΕΣ: 123rf.com, rebeccatattoo.wordpress.com, rottentomatoes.com

Οι συνεργάτες μας εμπνέονται από την τελευταία παράγραφο και καταθέτουν την άποψή τους εδώ και εδώ.

Στιγμές που μας δίνουν ελπίδα

Από τον Anthony12Μαθητής της
έκτης τάξης

Οι γονείς μετέτρεψαν το αναπηρικό καροτσάκι του γιου τους
στην καλύτερη αποκριάτικη μεταμφίεση που έγινε ποτέ


Ο αστυνομικός που αγόρασε παπούτσια
για έναν ξυπόλητο άστεγο άνδρα


Ένας ευγενικός άγνωστος που έσωσε το αυτοκίνητο κάποιου
που ξέχασε το παράθυρο ανοιχτό σε μια βροχερή μέρα.


Η γυναίκα που κράτησε έναν άστεγο άνδρα στεγνό
κατά τη διάρκεια μιας ξαφνικής μπόρας...


Οι φίλοι που συνεργάστηκαν
για να σώσουν μια γάτα...


Η δρομέας που έχασε την πρωτιά για να βοηθήσει μια τραυματισμένη α-
ντίπαλο της να τερματίσει, μπροστά από την ίδια που βγήκε τελευταία...


ΠΗΓΗ: otherside.gr

19 Μαρτίου 2013

Παίξτε με το μοιρογνωμόνιο
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στην εικόνα και περιστρέψτε το μοιρογνωμόνιο, ώστε η βάση του να ταυτιστεί με τη μία πλευρά της γωνίας (στις 0º ακριβώς).
  • Μετρήστε το άνοιγμα της γωνίας και επιλέξτε τον αριθμό που της ταιριάζει: τον μικρό αν είναι οξεία, τον μεγάλο αν είναι αμβλεία.
  • Σημειώστε τις μοίρες που βρήκατε, ελέγξτε και προχωρήστε σε επόμενη μέτρηση.Δείτε ακόμη:

ΠΗΓΗ: ΠΑΙΔΕΣ ΕΝ-ΤΑΞΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ: mathplayground.com - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ: podilato98.blogspot.com

Γεωμετρία

Σχεδιάζω κάθετες ευθείες (1)

Κάθετες ονομάζονται οι ευθείες που, καθώς τέμνονται, σχηματίζουν μια γωνία 90 μοιρών (ορθή). Η δημιουργία τους θέλει προσοχή, γιατί μπορεί να φτιάξω μια γωνία «περίπου» ορθή...

Ένας εύκολος τρόπος είναι να αντιγράψω την ορθή γωνία που έχει το πλαστικό τριγωνάκι της κασετίνας μου. Διαβάζω με προσοχή τις οδηγίες της επόμενης εικόνας και εξασκούμαι στο πρόχειρο:Η δυσκολία κρύβεται στο τρίτο βήμα. Η ευθεία είναι οι ράγες και το τριγωνάκι μου το τρένο. Η μια πλευρά του παραμένει στην ευθεία μέχρι να συναντήσω το σημείο Α, διαφορετικά η προσπάθειά μου θα «εκτροχιαστεί» και δε θα σχηματίσω κάθετη ευθεία.

ΕΙΚΟΝΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΤΑΞΗΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: podilato98.blogspot.com


ΓεωμετρίαΚατασκευές

Σχεδιάζω παράλληλες ευθείες

Πατήστε στην εικόνα, ακολουθήστε τις
οδηγίες και εξασκηθείτε στο πρόχειρο:


ΠΗΓΗ: users.sch.gr/thafounar/

Τα 5 πιο αστεία ανέκδοτα!

Από τη Nasia28Μαθήτρια της
έκτης τάξης

1
Όταν ο παππούς μου ήταν νέος, η Νεκρά Θάλασσα ήταν ακόμα άρρωστη.

2
– Πώς λέγεται το φιλί που σκοτώνει;
– Κιλκίς!

3
– Μπαμπά, τι θα μου πάρεις τα Χριστούγεννα;
– Τα λεφτά από τα κάλαντα!

4
– Πώς λέγονται οι θηλυκοί μικροί άγγελοι;
– Μικρές αγγελίες.

5
Είναι που λέτε μια ξανθιά*, μια μελαχρινή και μια κοκκινομάλλα, οι οποίες έχουν ναυαγήσει σε ένα ερημονήσι. Η απέναντι ακτή απέχει 100 μίλια, πολύ μεγάλη απόσταση. Αλλά, μια και δεν έχουν καθόλου φαγητό και νερό πρέπει να προσπαθήσουν να τη διασχίσουν αλλιώς θα πεθάνουν. Κανονίζουν, λοιπόν να φύγει μια από αυτές και να πάει να φέρει βοήθεια.

Ξεκινάει λοιπόν η κοκκινομάλλα, η οποία κάνει δέκα μίλια, νιώθει ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει και γυρίζει πίσω. Μετά αποφασίζουν να δοκιμάσει η μελαχρινή, η οποία ήταν σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Πράγματι, έκανε 15 μίλια, αλλά κουράστηκε και αυτή και γύρισε πίσω. Έτσι, απέμεινε η ξανθιά. Βλέποντας ότι είναι η μόνη ελπίδα που είχαν, η ξανθιά ξεκίνησε με όλες της τις δυνάμεις, έκανε 95 μίλια, και ξεθεωμένη είπε:
– Αποκλείεται να τα καταφέρω.

Και γύρισε πίσω.

* Εγώ δε συμφωνώ με τα ανέκδοτα που οι ξανθιές έχουν τον ρόλο της χαζής. Πιστέψτε με κι εγώ ξανθομαλλούσα είμαι!


Τα γραφήματα στην καθημερινή μας ζωή

Από τη Zoe01Μαθήτρια της
έκτης τάξηςΕπεξεργασία δεδομένων

17 Μαρτίου 2013

Προσοχή στο πέταγμα των χαρταετών

Από τον ΔΕΔΔΗΕΔιαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (εταιρεία της ΔΕΗ)

Την Καθαρή Δευτέρα μην πετάξετε τον χαρταετό σας κοντά σε ηλεκτρικά σύρ­­μα­­τα. Υ­πάρ­χει σοβαρός κίνδυνος να πάθετε ηλεκτροπληξία αλλά και να δι­α­κο­πεί η πα­ρο­χή ρεύ­μα­τος στη γύρω περιοχή!

Αν τελικά ο χαρταετός σας μπλεχτεί στα σύρματα, πρέπει να θυμάστε ότι το πιο ση­μα­ντι­κό είναι να παραμείνετε ασφαλείς. Γι’ αυτό:
Μην επιχειρήσετε να τον απελευθερώσετε τραβώντας τον σπάγκο ή χρη­­σι­­μο­­ποι­­ώ­­ντας άλ­λα αντικείμενα –ακόμη και ξύλινα.
Μην προσπαθήσετε να αναρριχηθείτε πάνω στους πύργους ή σε στύ­λους η­λε­κτρο­φω­τι­σμού, ούτε και σε σημεία που βρίσκονται κοντά σε η­λε­κτρο­φό­ρα σύρ­μα­τα.

Για οποιαδήποτε βοήθεια ειδοποιήστε τις βλάβες του ΔΕΔΔΗΕ ή ε­πι­κοι­νω­νή­στε με το Α­στυ­νο­μι­κό Τμήμα της περιοχής.


Μόνο μην το παρακάνετε:


ΠΗΓΗ: deddie.gr - ΕΙΚΟΝΕΣ: energyblog.gr, Ψηφιακό Σχολείο (εφημερίδα «Ελευθεροτυπία») - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙ­ΚΟ­ΝΩΝ: podilato98.blogspot.com

16 Μαρτίου 2013

Παίζοντας με σχήματα!

Από τη Nasia28Μαθήτρια της
έκτης τάξης


Τα κρυπτόλεξά μας

Οι συνεργάτες μας δημιουργούν τα δικά τους κρυπτόλεξα.Δείτε τα στους υπερσυνδέσμους που ακολουθούν:


ΕΙΚΟΝΑ: twistedsifter.com

Κρυπτόλεξα

Βρείτε όλα τα ζώα!

Από τη Nasia28Μαθήτρια της
έκτης τάξης
ΖώαΘέματα με ζώα

15 Μαρτίου 2013

Βρες τα 7 έπιπλα ενός δωματίου

Από τη Zoe01Μαθήτρια της
έκτης τάξης
Μπορείτε να βρείτε 6 μουσικά όργανα;

Από τη Nasia28Μαθήτρια της
έκτης τάξης
Μουσική

Σαντόρε ντι Σανταρόζα

Από τη Zoe01Μαθήτρια της
έκτης τάξης


Όνομα: Σαντόρε ντι Σανταρόζα
Ο τόπος καταγωγής του: Απ’ το Πεδεμόντιο στην Ιταλία
Τα κατορθώματά του: Πολέμησε στην Ελληνική Επανάσταση 1821 και α­κο­λού­θη­σε τον Γε­ώρ­γι­ο Κουντουριώτη και τον Αλέξανδρο Μαυ­ρο­κορ­δά­το στη Μεσ­ση­νί­α.
Πώς πέθανε: Καθώς πήγε για ενίσχυση στη Σφακτηρία ήρθε σε ε­πί­θε­ση με τις αι­γυ­πτι­α­κές δυνάμεις και βρήκε τον θάνατο. (Στις 29 Α­πρι­λί­ου 1825).

ΠΗΓΗ: ;

13 Μαρτίου 2013

Σπιτικές νερομπογιές

Από τον Anthony12Μαθητής της
έκτης τάξης

Υλικά

☆ 4 κουτάλια της σούπας μαγειρική σόδα, 2 κουτάλια της σούπας λευκό ξίδι
☆ 1/2 κουταλάκι του γλυκού σιρόπι καλαμποκιού
☆ 2 κουταλάκια του γλυκού κορν φλάουρ, χρώματα ζαχαροπλαστικής
☆ Μπολάκια για τα χρώματα (μπορείς να χρησιμοποιήσεις ταψάκι για κεκάκια ή πλα­στι­­κές θή­κες αυγών)

Εκτέλεση

★ Σε ένα μπολ ανακατέψτε τη μαγειρική σόδα με το ξίδι και περιμένετε να ξε­α­φρί­σει.
★ Προσθέστε το σιρόπι καλαμποκιού και το κορν φλάουρ και ανακατέψτε καλά μέ­­χρι να δι­α­λυ­θούν τα υλικά.
★ Βάλτε το μείγμα στα μπολάκια και ρίξτε μερικές σταγόνες από χρώμα μα­γει­ρι­κής (πε­ρί­που 6) σε κάθε μπολ.
★ Ανακατέψτε καλά ώστε το χρώμα να γίνει ομοιόμορφο.
★ Μετά περιμένετε τουλάχιστον μια μέρα για να εξατμιστούν τα υγρά και να μεί­νει μό­νο νε­ρο­μπο­γιά στα μπολάκια. Μόλις γίνει αυτό οι νερομπογιές θα είναι έ­­τοι­­μες για χρή­ση!

Καλές δημιουργίες!

ΠΗΓΗ: ;

12 Μαρτίου 2013

Εικόνες που φτιάχνουν τη διάθεση

Από τον Anthony12Μαθητής της
έκτης τάξης

Είναι αυτή η μοναδική στιγμή που ο φακός με ένα απλό «κλικ» κλείνει μέσα του τό­σα συ­ναι­σθή­μα­τα, τόσες αλήθειες, τόση συγκίνηση ή χαρά. Αυτή είναι άλ­λω­στε η μα­γεί­α της εικόνας.


Μια οικογένεια, μια καρδιάΑν σε πιάσω...Η διαφορετική αιτία ενός φουσκώματος!Διατάσεις...Η απόλυτη χαλάρωσηΗ σπανιότηταΤρυφερότητα...Προσοχή στον πάγο... γλιστράει!Απογευματινό σνακ«Τώρα ποιος με σώζει!»


ΠΗΓΗ: perierga.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ