31 Μαρτίου 2013

Πόσο σ’ αγαπώ
(ορχηστρικό)ΜΟΥΣΙΚΗ: Μάνος Λοΐζος / ΔΙΣΚΟΣ: Roots of Greek Music Νο 7 (1994)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ορχηστρικά


29 Μαρτίου 2013

Το ποσοστό 20%

Από τον χιμπατζή13

Όταν τα ποσοστά... χαμογελάνε!ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ποσοστά


28 Μαρτίου 2013

Νομίζεις ότι βλέπεις έναν πύθωνα;

Από τη
Nasia28
Μαθήτρια της
έκτης τάξης


Μπορεί εκ πρώτης όψεως να μοιάζει α­πει­λη­τι­κός, αλ­λά αν δείτε τις υπόλοιπες φω­το­γρα­φί­ες θα δι­α­­πι­στώ­σε­τε πως δεν πρόκειται να σας πειράξει...


ΠΗΓΗ: to-mati.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: αστεία, θέματα με ζώα


27 Μαρτίου 2013

Άθροισμα γωνιών τριγώνου

Το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου, κάθε τριγώνου, ισούται με 180 μοίρες. Η μα­­θή­τρι­α της πέμπτης τάξης Connie Star, παλιά μας συνεργάτιδα στον Δήμο Α­στε­ρού­πο­­λης, πα­ρου­σι­ά­ζει ένα εύκολο πείραμα για να το θυμόμαστε:

 1  Φτιάχνουμε ένα τρίγωνο


 2  Βάφουμε τις γωνίες του με διαφορετικό χρώμα


 3  Σκίζουμε τις γωνίες


 4  Τις τοποθετούμε τη μία μετά την άλλη


 5  Έτοιμο!

Οι γωνίες του τριγώνου σχηματίζουν μια
ευθεία γωνία, δηλαδή ισούνται με 180°!

Πατήστε στην εικόνα, διαβάστε τις οδηγίες
και εξασκηθείτε με τις δραστηριότητες:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κατασκευές


Ρατσιστικά φαινόμενα στη
Χώρα της Γεωμετρίας!

Το ότι είναι διαφορετικός δεν τον κάνει
κακό άνθρ... –εεε, κακό σχήμα!


ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.com (από flickrhivemind.net· η πρωτότυπη βρίσκεται εδώ)26 Μαρτίου 2013

Ξεκαρδιστικές φωτογραφίες
με greeklish νόημα!

Από τη
Nasia28
Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Τα greeklish χρησιμοποιούνται καθημερινά σε όλη την Ελλάδα από παι­διά τα οποία δε σκέφτονται ότι κάνουν κακό στην ελληνική γλώσ­σα. Οι πα­ρα­κά­τω φωτογραφίες είναι αφιερωμένες στα άτομα που γράφουν με greeklish!


ΠΗΓΗ: entercity.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: λογοπαίγνια


24 Μαρτίου 2013

Χρονολόγιο της Επανάστασης του 1821

Ένα χρονικό της Ελληνικής Επανάστασης που εστιάζεται στα γεγονότα κάθε πε­ρι­ο­χής, στις διπλωματικές διεργασίες αλλά και στα εσωτερικά των ε­πα­να­στα­τών (οργάνωση κρα­τι­κής δομής, εμφύλιες συγκρούσεις).

«Τα ελευθέρια»
(πίνακας του Θεόφιλου, 1933)

1821

Ιανουάριος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Χουρσίτ Πασάς της Τριπολιτσάς αναχωρεί από την Πε­λο­πόν­νη­σο για να διευθύνει την εκστρατεία εναντίον του Αλή Πασά των Ι­ω­αν­νί­νων. Ο Θε­ό­δω­ρος Κο­λο­­κο­τρώ­νης φτάνει μυστικά στη Μάνη από τα Επτάνησα.

Φεβρουάριος

ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης περνά τον Προύθο, παραπόταμο του Δού­να­βη και φυσικό σύνορο ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη Ρω­σί­α. Δυο μέρες αρ­­γό­τε­ρα κηρύσσει την Επανάσταση στη Μολδαβία και στη Βλα­χί­α (24/2).

Μάρτιος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ αφορίζει τον Υψηλάντη και την Ε­­πα­­­νά­­στα­­ση.

ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης συγκροτεί τον Ιερό Λόχο. Α­πε­λευ­θε­ρώ­νε­ται το Βου­κου­ρέ­στι.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Επιθέσεις εναντίον οχυρωμένων Τούρκων στα Καλάβρυτα και στη Βο­­στί­τσα (Αίγιο). Οι επαναστάτες μπαίνουν στην Πάτρα. Απελευθερώνεται η Κα­λα­μά­τα α­πό τους Κολοκοτρώνη, Π. Μαυρομιχάλη και Παπαφλέσσα (23/3). Ο Πε­τρό­μπε­ης Μαυ­ρο­μι­­χά­­λης κηρύσσει την επανάσταση στη Μάνη. Ο Ανδρέας Λό­ντος κη­ρύσ­σει την Ε­πα­νά­στα­ση στη Βοστίτσα. Τούρκοι από πολλές περιοχές της Πε­λο­πον­νή­σου α­να­ζη­τούν προ­στα­σί­α στην Τριπολιτσά.


ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Επαναστατούν τα Σάλωνα (Άμφισσα) και το Λιδορίκι. Ο Α­θα­νά­σι­ος Διά­­­κος κηρύσσει την Επανάσταση στη Λιβαδειά. Επαναστατεί και η Α­τα­λά­ντη.

ΑΙΓΑΙΟ. Επαναστατούν οι Σπέτσες και η Ύδρα.

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ. Μεγάλες σφαγές χριστιανών στη Σμύρνη.

Απρίλιος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Καταστέλλεται η επανάσταση στην Πάτρα και στη Βοστίτσα. Νί­­κες των Ελ­λή­νων στην Αρκαδία, ήττα στο Άργος.

ΑΙΓΑΙΟ. Επαναστατούν τα Ψαρά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Απαγχονισμός του Γρηγορίου Ε΄.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Απελευθερώνεται η Θήβα. Ο Ιωάννης Δυοβουνιώτης κηρύσσει την Ε­­­πα­­­νά­­στα­­ση στη Λαμία. Απελευθερώνονται τα Σάλωνα. Νίκες των Ελλήνων στη Φθι­ώ­τι­δα. Μά­χη της Αλαμάνας, μαρτυρικός θάνατος του Αθανάσιου Διάκου. Ο μη­τρο­πο­λί­της Σαλώ­νων Ησαΐας σκοτώνεται πολεμώντας κατά των Ο­θω­μα­νών.

ΘΡΑΚΗ. Ο μητροπολίτης Παΐσιος κηρύσσει την επανάσταση στη Σωζόπολη. Οι Ο­θω­μα­νοί κα­τα­λαμ­βά­νουν την πόλη και απαγχονίζουν τους πρωτεργάτες.

ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ. Οθωμανικά στρατεύματα εισέρχονται στις Παραδουνάβιες Η­γε­μο­νί­ες για να καταστείλουν την Επανάσταση. Ήττα των Ελλήνων στο Γαλάτσι της Μολ­δα­βί­ας.

Μάιος

ΘΕΣΣΑΛΙΑ. Επανάσταση στο Πήλιο (Άνθιμος Γαζής, Κυριάκος Μπασδέκης). Ήττα στον Βό­­λο και καταστολή της Επανάστασης από τον Μαχμούτ Πασά ή Δράμαλη.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος αποκρούει την ισχυρή στρατιά του Ο­μέρ Βρυ­­­ώ­­νη στο Χάνι της Γραβιάς. Κηρύσσεται η Επανάσταση στο Μεσολόγγι. Νί­κη των Ελ­­λή­­νων κοντά στο Αγρίνιο.


ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Νίκη των Ελλήνων στο Βαλτέτσι (Θ. Κολοκοτρώνης, Ηλίας Μαυ­­ρο­­μι­­­χά­­λης, Κυριακούλης Μαυρομιχάλης). Αρχίζει η πολιορκία της Τρι­πο­λι­τσάς.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Συγκροτείται η Πελοποννησιακή Γερουσία με πρόεδρο τον Πε­τρό­μπε­η Μαυ­­­ρο­­μι­­χά­­λη.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Ο Εμμανουήλ Παππάς κηρύσσει την Επανάσταση στη Χαλκιδική και στο Ά­­γι­ο Όρος.

ΚΡΗΤΗ. Κηρύσσεται η Επανάσταση στα Σφακιά.

ΑΙΓΑΙΟ. Επαναστατεί η Σάμος. Ο Δημήτριος Παπανικολής πραγματοποιεί την πρώ­τη πυρ­­­πό­­λη­ση οθωμανικού πλοίου στην Ερεσό της Λέσβου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Αποκεφαλίζονται τέσσερις μητροπολίτες και δύο Φα­να­ριώ­τες.

ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ. Οι Οθωμανοί ανακαταλαμβάνουν το Βουκουρέστι.

Ιούνιος

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Απελευθερώνονται η Ιερισσός, τα Μαντεμοχώρια και άλλες πε­ρι­ο­χές της Χαλ­κι­δι­κής.

ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ. Μεγάλη ήττα του Ιερού Λόχου στο Δραγατσάνι. Έπειτα από λί­γες μέ­ρες ο Αλ. Υψηλάντης συλλαμβάνεται και φυλακίζεται.

Ο Ιερός Λόχος μάχεται στο Δραγατσάνι
(λιθογραφία)

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Βαρνακιώτης συλλαμβάνει τους Τούρκους του Αγρινίου. Οι Έλ­λη­νες πα­ρα­δί­δουν τη Λιβαδειά στους Οθωμανούς.

ΚΡΗΤΗ. Νίκες των Ελλήνων σε Αποκορώνι, Ρούστικα και Λάμπη. Οι Οθωμανοί ε­κτε­λούν στο Μεγάλο Κάστρο (Ηράκλειο) τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Γεράσιμο, πέ­ντε αρ­χι­ε­ρείς και πολ­λούς προκρίτους.

ΗΠΕΙΡΟΣ. Νίκες των Ελλήνων στην Παληοκούλια Ιωαννίνων. Ο Ιωάννης Κω­λέτ­της κη­­­ρύσ­­σει την Επανάσταση στο Συράκο και στους Καλαρίτες.

Ιούλιος

ΗΠΕΙΡΟΣ. Νίκη του Μάρκου Μπότσαρη στο Κομπότι της Άρτας. Α­πε­λευ­θε­ρώ­νε­ται η Πάρ­­γα, αλλά οι Οθωμανοί την ανακαταλαμβάνουν.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ. Επαναστατεί ο Ασπροπόταμος Τρικάλων.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Η Ρωσία παραδίδει τελεσίγραφο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία υ­πέρ των χρι­στια­νών, αλλά οι Οθωμανοί με τη βοήθεια της Αυστρίας το α­γνο­ούν.

ΚΥΠΡΟΣ. Οι Οθωμανοί απαγχονίζουν στη Λευκωσία τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και τους μη­τρο­πο­λί­τες Πάφου, Κιτίου και Κυρήνειας.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ήττα του Ομέρ Βρυώνη στα Βρυσάκια της Εύβοιας. Ωστόσο κα­­τα­­λαμ­­βά­­­νει την Αθήνα.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Απελευθερώνεται η Μονεμβασιά.

Αύγουστος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Ιδρύονται οι πρώτες φιλελληνικές εταιρείες στην Ευρώπη.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη των Ελλήνων στα Βασιλικά Λοκρίδας (Γκούρας, Πα­νουρ­γιάς, Δυο­­­βου­­νιώ­­της).

Σεπτέμβριος

ΑΙΓΑΙΟ. Σφαγή εκατοντάδων αμάχων στη Σαμοθράκη.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Συνεχείς ήττες των Ελλήνων έξω από την Πάτρα. Άλωση της Τρι­­πο­­λι­­­τσάς (23/9). Η πτώση της πρωτεύουσας του Μοριά εδραιώνει τον Αγώνα.

Η άλωση της Τριπολιτσάς

ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ. Τερματίζεται η εξέγερση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Κρά­τη­σε ε­πτά μή­νες.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Καρά Αλής πυρπολεί το Γαλαξίδι. Ο Ομέρ Βρυώνης αποχωρεί α­­πό την Αθήνα και εγκαταλείπει την ανατολική Ρούμελη.

Οκτώβριος

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Καταπνίγεται η Επανάσταση στη Χαλκιδική.

Νοέμβριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Συγκροτείται η Προσωρινή Διοίκηση Δυτικής Χέρσου Ελλάδος. Στην Α­­να­­το­­­λι­­κή Στερεά δημιουργείται ο Άρειος Πάγος.

ΗΠΕΙΡΟΣ. Σουλιώτες οπλαρχηγοί απελευθερώνουν την Άρτα.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Γιουσούφ Σελήμ Πασάς πυρπολεί την Πάτρα.

Δεκέμβριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Πρόεδρος της Πελοποννησιακής Γερουσίας ο Δημήτριος Υψηλάντης. Αρ­χί­ζει στην Επίδαυρο η Α΄ Εθνοσυνέλευση.

ΚΡΗΤΗ. Σημαντική νίκη των Ελλήνων έξω από τα Χανιά.

1822

Ιανουάριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Η Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου ψηφίζει το πρώτο Σύνταγμα της Ε­­πα­­­νά­­­στα­­­σης, το «Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος». Πρόεδρος του Ε­κτε­λε­στι­κού ο Α­λέ­­ξαν­­δρος Μαυροκορδάτος.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Οι Οθωμανοί παραδίδουν την Κόρινθο στον Δημήτριο Υ­ψη­λά­ντη.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ήττα των Ελλήνων στα Στύρα της Εύβοιας.

ΗΠΕΙΡΟΣ. Οι Οθωμανοί σκοτώνουν τον Αλή Πασά και στρέφονται εναντίον του Σου­­λί­­ου.

Φεβρουάριος

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Επαναστατεί η Δυτική Μακεδονία και τα χωριά του Ολύμπου. Ο Ζα­φει­ρά­κης κη­ρύσ­σει την Επανάσταση στη Νάουσα.


Μάρτιος

ΑΙΓΑΙΟ. Επαναστατεί η Χίος. Καταστροφή του νησιού από τον Καρά Αλή (30/3-2/4).

Απρίλιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη των Ελλήνων κοντά στη Στυλίδα (Νικηταράς).

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Καταστροφή της Νάουσας. Η πόλη καταλαμβάνεται από τους Τούρ­κους και πυρ­πο­λεί­ται, νέο «Ζάλογγο» στον ποταμό Αράπιτσα.

Μάιος

ΚΡΗΤΗ. Σημαντική νίκη των Ελλήνων έξω από τα Χανιά.

ΗΠΕΙΡΟΣ. Ο Χουρσίτ Πασάς και ο Ομέρ Βρυώνης καταλαμβάνουν το Σούλι.

Ιούνιος

ΑΙΓΑΙΟ. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί τη ναυαρχίδα του Καρά Αλή στη Χίο.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Η οθωμανική φρουρά της Ακρόπολης παραδίδεται στους Έλ­λη­νες πο­­­λι­­ορ­­­κη­­τές. Ο Δράμαλης στρατοπεδεύει στη Λαμία οδεύοντας προς τα νό­τι­α.

ΗΠΕΙΡΟΣ. Νίκη των Ελλήνων στο Κομπότι της Άρτας.

Ιούλιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Δράμαλης καταστρέφει τη Θήβα.

ΗΠΕΙΡΟΣ. Μάχη στο Πέτα της Άρτας. Οι Έλληνες και οι Φιλέλληνες υπό τον Α­­λέ­­ξαν­­δρο Μαυ­ρο­κορ­δά­το ηττώνται από τον Χουρσίτ Πασά. Τερματίζεται η Ε­πα­νά­στα­ση στην Ή­πει­ρο.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Δράμαλης καταλαμβάνει την Κόρινθο και το Άργος. Οι Έλ­λη­νες, με ε­πι­κε­φα­λής τον Κολοκοτρώνη, αποδεκατίζουν τη στρατιά του στα Δερ­­βε­­νά­­κια (26/7).

«Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Γέρος του Μοριά»
(έργο του Γιάννη Νίκου, 2008)

Αύγουστος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη των Ελλήνων στον Αετό Ξηρομέρου.

ΚΡΗΤΗ. Μάχες Λάκκων, Θερίσου και Αποκορώνου. Ενισχύονται οι οθωμανικές δυ­­νά­­μεις.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Ο Τσάρος της Ρωσίας αποπέμπει τον Ιωάννη Καποδίστρια από τη θέ­ση του Υ­πουρ­γού Εξωτερικών.

Σεπτέμβριος

ΗΠΕΙΡΟΣ. Οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν οριστικά το Σούλι.

Οκτώβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου από τον Ομέρ Βρυώνη και τον Κιου­­­τα­­­χή.

Νοέμβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Ανδρέας Μιαούλης διασπά την πολιορκία του Μεσολογγίου.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Στάικος Σταϊκόπουλος καταλαμβάνει το Παλαμήδι του Ναυ­πλί­ου.

Δεκέμβριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Οι Μεγάλες Δυνάμεις αποκηρύσσουν στο Συνέδριο της Βερόνας την Ελ­­­λη­­­νι­­κή Επανάσταση.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Το Ναύπλιο παραδίδεται στους Έλληνες.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Λύεται η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου.

1823

Ιανουάριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη των Ελλήνων στον Άγιο Βλάσιο Ευρυτανίας (Γ. Κα­ραϊ­σκά­κης).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Το Ναύπλιο ορίζεται έδρα της επαναστατικής κυβέρνησης.

Μάρτιος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Αρχίζει στο Άστρος Κυνουρίας η Β΄ Εθνοσυνέλευση. Αποφασίζεται η κα­­τάρ­­­γη­­­ση των περιφερειακών διοικήσεων (Πελοποννησιακή Γερουσία κ.ά.).

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Η Αγγλία αναγνωρίζει την Ελληνική Επανάσταση.

Απρίλιος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Πρόεδρος του Εκτελεστικού ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης.

Μάιος

ΘΕΣΣΑΛΙΑ. Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του Κιουταχή στη Μαγνησία.

ΚΡΗΤΗ. Οι Οθωμανοί παραδίδουν το φρούριο της Κισσάμου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

Ιούνιος

ΚΡΗΤΗ. Οι Οθωμανοί παραδίδουν την Κάνδανο.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Αλλεπάλληλες νίκες των Οθωμανών στη Λιβαδειά.

Ιούλιος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Ο λόρδος Μπάιρον φτάνει στο Αργοστόλι.

Αύγουστος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ήττα των Ελλήνων στο Κεφαλόβρυσο, κοντά στο Καρπενήσι, και θά­­να­­­τος του Μάρκου Μπότσαρη. Νίκη του Νικηταρά στο Κορωπί.

«Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη το 1823»
(πίνακας του Θεόφιλου, 1932)

Νοέμβριος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Κολοκοτρώνης καταλαμβάνει το φρούριο της Κορίνθου.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Διαμάχη μεταξύ των αγωνιστών. Οι βουλευτές καταφεύγουν στο Κρα­νί­δι.

Δεκέμβριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Ο λόρδος Μπάιρον φτάνει στο Μεσολόγγι.

1824

Ιανουάριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Ο Ελβετός φιλέλληνας Ιάκωβος Μάγερ εκδίδει στο Μεσολόγγι την ε­φη­­με­ρί­δα «Ελληνικά Χρονικά». Ρωσικό σχέδιο για την επίλυση του ελ­λη­νι­κού προ­βλή­μα­τος προ­βλέ­πει τη δημιουργία τριών αυτόνομων ελληνικών η­γε­μο­νι­ών. Α­πορ­ρί­πτε­ται.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Διαμάχη μεταξύ των αγωνιστών οδηγεί στη δημιουργία δύο κυ­βερ­νή­σε­ων· του Πετρόμπεη στην Τριπολιτσά και του Κουντουριώτη στο Κρανίδι.

Φεβρουάριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Χορηγείται το πρώτο αγγλικό δάνειο στην Ελλάδα (800.000 λί­ρες).

Μάρτιος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Ο σουλτάνος ζητά βοήθεια από την Αίγυπτο για να κα­τα­στεί­λει την Επανάσταση.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Αρχίζουν οι εμφύλιες συγκρούσεις στην Πελοπόννησο. Η πλευρά του Κου­­­ντου­­ριώ­­τη καταλαμβάνει τον Ακροκόρινθο.

Απρίλιος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Η πλευρά του Κουντουριώτη καταλαμβάνει την Τριπολιτσά.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Ο λόρδος Μπάιρον πεθαίνει στο Μεσολόγγι.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Ιμπραήμ Πασάς της Αιγύπτου ορίζεται από την Υψηλή Πύλη δι­­οι­­κη­­­τής της Πελοποννήσου.

Μάιος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Κυβερνητικοί και αντικυβερνητικοί συγκρούονται στην Αργολίδα.

ΚΡΗΤΗ. Καταστέλλεται η Επανάσταση.

Ιούνιος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Το Ναύπλιο παραδίδεται στους κυβερνητικούς.

ΑΙΓΑΙΟ. Ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος καταστρέφει την Κάσο και τα Ψαρά.


Ιούλιος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Η κυβέρνηση δίνει αμνηστία στους αντικυβερνητικούς. Ανάμεσα στους ητ­­­τη­­­μέ­­νους του εμφυλίου και ο Κολοκοτρώνης.

Αύγουστος

ΑΙΓΑΙΟ. Νίκες του ελληνικού στόλου στις ναυμαχίες της Μυκάλης (Γεώργιος Σα­χτού­­ρης). Με­γά­λη νίκη των Ελλήνων στη ναυμαχία του Γέροντα (Ανδρέας Μια­ού­λης).

Οκτώβριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Πρόεδρος του Εκτελεστικού ο Γεώργιος Κουντουριώτης.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Ο Παπαφλέσσας εισβάλει στην Αρκαδία για να πλήξει τους οπαδούς του Κο­­­λο­­­κο­­τρώ­­νη.

Νοέμβριος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Νέες συγκρούσεις στην Πελοπόννησο.

Δεκέμβριος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Οι κυβερνητικοί καταλαμβάνουν την Τριπολιτσά. Ο Κολοκοτρώνης πα­­ρα­δί­­δε­­ται στην κυβέρνηση.

1825

Ιανουάριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Χορηγείται το δεύτερο αγγλικό δάνειο (2.000.000 λίρες).

Φεβρουάριος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Ο Κολοκοτρώνης προφυλακίζεται στην Ύδρα μαζί με άλλους κρα­τού­με­νους «α­ντάρ­τες».

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος γενικός γραμματέας του Ε­κτε­λε­στι­κού.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Οι δυνάμεις του Ιμπραήμ αποβιβάζονται στη Μεθώνη.

Μάρτιος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Ιμπραήμ κατανικά τις ελληνικές δυνάμεις στο Ναβαρίνο.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Κιουταχής εισβάλλει στον Βάλτο και στο Ξηρόμερο.

Απρίλιος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος φυλακίζεται στην Ακρόπολη.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Ιμπραήμ καταλαμβάνει το Κρεμμύδι και τη Σφακτηρία. Πτώ­ση και του Ναβαρίνου.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Αρχίζει η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου από τον Κιου­τα­χή.

Μάιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Σημαντική νίκη του Καραϊσκάκη στην Παρνασσίδα. Ο Κιου­τα­χής δι­­ε­­­νερ­­­γεί αποτυχημένη έφοδο κατά του Μεσολογγίου.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Η κυβέρνηση αποφυλακίζει τον Κολοκοτρώνη και τους άλλους ητ­­τη­­μέ­νους του εμφυλίου για να αντιμετωπίσουν τον Ιμπραήμ.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Μάχη στο Μανιάκι, ηρωικός θάνατος του Παπαφλέσσα. Ο Ι­μπρα­ήμ κα­­τα­λαμ­βά­νει όλη τη Μεσσηνία.

Ιούνιος

ΚΡΗΤΗ. Ανατίναξη τουρκικής κορβέτας στη Σούδα από τον Ανδρέα Μιαούλη.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Δολοφονία του Ανδρούτσου στην Ακρόπολη της Αθήνας.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νέα αποτυχημένη έφοδος του Κιουταχή στο Μεσολόγγι.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Ιμπραήμ προελαύνει στο κέντρο της Πελοποννήσου και κα­­τα­­­λαμ­­­βά­­νει την Τριπολιτσά. Νίκη των ελληνικών δυνάμεων στους Μύλους Αρ­γο­λί­δας (Δ. Υ­­ψη­­λά­ντης, Μακρυγιάννης). Ο Ιμπραήμ κατακαίει το Άργος και νι­κά­ει τον Κο­λο­κο­τρώ­νη στα Τρί­κορ­φα. Σημαντικές οι ελληνικές απώλειες.

Επιχειρήσεις του Ιμπραήμ στην Πελοπόν-
νησο και τη Στερεά Ελλάδα (1825-1827)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ο Γάλλος συνταγματάρχης Κάρολος Φαβιέρος διορίζεται από την κυ­­βέρ­­νη­­ση αρ­χη­γός του τακτικού στρατού.

Ιούλιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Ομέρ Βρυώνης καταλαμβάνει το Θησείο. Οι Μεσολογγίτες α­­πορ­­ρί­­­πτουν τις προτάσεις συνθηκολόγησης του Κιουταχή. Ο ελληνικός στόλος ε­φο­δι­ά­ζει το Με­σο­λόγ­γι· προσωρινή χαλάρωση της πολιορκίας.

Αύγουστος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Νίκη των Ελλήνων στα Τρίκορφα. Ο Ιμπραήμ καταλαμβάνει τη Μο­­­νεμ­­­βα­­σιά.

Σεπτέμβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Καραϊσκάκης τρέπει σε φυγή τους Οθωμανούς στον Καρ­βα­σα­ρά (Αμ­­­φι­­λο­­χί­­α) ως αντιπερισπασμό στην πολιορκία του Μεσολογγίου.

Οκτώβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη των Ελλήνων στην Αλαμάνα.

Νοέμβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νέες νίκες του Καραϊσκάκη στη Θήβα και στο Δίστομο. Ο αι­γυ­πτι­α­κός στό­λος φτάνει έξω από το Μεσολόγγι. Άρση ναυτικού αποκλεισμού και ε­φο­δι­α­σμός της πό­λης από τον ελληνικό στόλο (Α. Μιαούλης).

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Ιμπραήμ πραγματοποιεί εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην Η­­λεί­­α και πυρ­πο­λεί τη Γαστούνη.

Δεκέμβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Ιμπραήμ φτάνει στο Μεσολόγγι και ενισχύει την πολιορκία του Κιου­­­τα­­χή.

1826

Ιανουάριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ναυμαχίες έξω από το Μεσολόγγι. Οι ελληνικές δυνάμεις δεν κα­­τα­­­φέρ­­­νουν να διασπάσουν τον αποκλεισμό.

Φεβρουάριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Αποτυχημένη έφοδος του Ιμπραήμ στο Μεσολόγγι. Οι Ο­θω­μα­νοί κα­­­τα­­­λαμ­­βά­­νουν τα νησάκια Βασιλάδι και Ντολμάς στη λιμνοθάλασσα. Ο κλοι­ός σφίγ­γει.

Μάρτιος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Υπογράφεται το Πρωτόκολλο της Πετρούπολης από τη Ρωσία και την Αγ­­­γλί­­­α. Δημιουργείται ελληνικό κράτος φόρου υποτελές στον Σουλτάνο.

Απρίλιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Μιαούλης αποτυγχάνει να εφοδιάσει το Μεσολόγγι. Έξοδος των «Ε­­λεύ­­θε­­ρων Πολιορκημένων», άλωση της πόλης, έξαρση του φιλελληνικού κι­νή­μα­τος.

«Η έξοδος του Μεσολογγίου»
(πίνακας του Θ. Βρυζάκη, 1855)

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Οι προσπάθειες για συγκρότηση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης α­πο­τυγ­χά­νουν.

Ιούνιος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Ιμπραήμ επιχειρεί να καταλάβει τη Μάνη, αλλά αποτυγχάνει.

Ιούλιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Κιουταχής φτάνει στην Αθήνα και στρατοπεδεύει στα Πα­τή­σια. Αρ­­­χί­­­ζει η πολιορκία της πόλης.

Αύγουστος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Κιουταχής καταλαμβάνει την Αθήνα και πολιορκεί την Α­κρό­πο­λη, ό­που έχουν κλειστεί ο Γκούρας και οι άνδρες του. Νίκη του Καραϊσκάκη στο Χαϊ­δά­ρι.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Νέα ήττα του Ιμπραήμ στη Μάνη.

ΑΙΓΑΙΟ. Ναυτικές συγκρούσεις στην περιοχή της Μυτιλήνης.

Σεπτέμβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη του Μακρυγιάννη στην Αθήνα επί του Κιουταχή. Θάνατος του Γκού­­ρα στην Ακρόπολη.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του Ιμπραήμ στα Καλάβρυτα.

Οκτώβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Αποτυχία των Οθωμανών να καταλάβουν την Ακρόπολη της Α­θή­νας.

Νοέμβριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Η κυβέρνηση μεταφέρει την έδρα της στην Αίγινα.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Μεγάλη νίκη του Καραϊσκάκη στην Αράχοβα.

1827

Ιανουάριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Αρχίζει στην Τροιζήνα η Γ΄ Εθνοσυνέλευση.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ήττα των Ελλήνων σε Πειραιά και Καματερό. Νίκη στην Κα­στέ­λα.

Φεβρουάριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη του Καραϊσκάκη στο Δίστομο.

Μάρτιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη του Καραϊσκάκη στο Κερατσίνι. Ήττα κοντά στο Δαφνί.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ο Άγγλος ναύαρχος Κόχραν ορίζεται αρχηγός του ελληνικού στόλου.

Απρίλιος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση εκλέγει τον Καποδίστρια Κυβερνήτη της Ελ­λά­δας με ε­­πτα­ε­τή θητεία.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Θάνατος του Καραϊσκάκη στο Φάληρο. Ήττα των Ελλήνων.

ΑΙΓΑΙΟ. Νίκη των Ελλήνων σε ναυμαχία στο Τρίκερι.

Μάιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Η Ακρόπολη της Αθήνας παραδίδεται στον Κιουταχή. Η ο­θω­μα­νι­κή κυ­­­ρι­­­αρ­­χί­­α στη Στερεά ολοκληρώνεται.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Ιμπραήμ κατακτά το φρούριο Χλομούτσι της Ηλείας.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Συγκρούσεις στο Ναύπλιο.

Ιούλιος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία υπογράφουν στο Λονδίνο «Συνθήκη ει­­­ρη­­­νεύ­­σε­­ως της Ελλάδας». Προβλέπεται η στρατιωτική επέμβαση των τριών Δυ­νά­με­ων.

Αύγουστος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Οι Οθωμανοί απορρίπτουν το αίτημα των Μεγάλων Δυνάμεων για λή­­ξη του πο­λέ­μου. Ο αιγυπτιακός στόλος ενισχύει με νέες δυνάμεις τον Ιμπραήμ στο Να­βα­ρί­­νο.

Οκτώβριος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ναυμαχία του Ναβαρίνου. Οι ναυτικές δυνάμεις των τριών Με­γά­λων Δυ­νά­με­ων καταστρέφουν ολοκληρωτικά τον στόλο του Ιμπραήμ.

Οι επικεφαλής του στόλου των Μεγάλων Δυνάμεων Χέιδεν (Ρωσία),
Κόδριγκτον (Αγγλία), Δεριγνί (Γαλλία) σε γραμματόσημο του 1977

Νοέμβριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Διακόπτονται οι διπλωματικές σχέσεις της Οθωμανική Αυ­το­κρα­το­ρί­ας με τις τρεις Δυνάμεις.

Δεκέμβριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Οι πρεσβευτές των Μεγάλων Δυνάμεων αποχωρούν από την Κων­­στα­­ντι­­­νού­­πο­­λη.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Αποχωρούν τα υπολείμματα του αιγυπτιακού στόλου.

1828

Ιανουάριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Άφιξη του Καποδίστρια στο Ναύπλιο. Εγκαθίσταται στην Αίγινα, όπου και ορ­­κί­ζε­ται.

Φεβρουάριος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Ιμπραήμ αποχωρεί από την Τριπολιτσά καταστρέφοντάς την.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ιδρύεται η «Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα» και καθιερώνεται ο φοί­νι­κας ως ε­θνι­κό νόμισμα.

Απρίλιος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Η Ρωσία κηρύσσει τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Ιούνιος

ΑΙΓΑΙΟ. Το πολεμικό «Παπανικολής» καταναυμαχεί τουρκικά πολεμικά στο Τρί­κε­ρι.

Ιούλιος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Υπογράφεται το Πρωτόκολλο του Λονδίνου. Αποφασίζεται η α­πο­στο­λή γαλ­­­λι­­­κού εκστρατευτικού σώματος στην Πελοπόννησο για την εκ­δί­ω­ξη του Ιμπραήμ.

Αύγουστος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Η Αίγυπτος συνθηκολογεί. Ο Ιμπραήμ διατάσσεται να εκκενώσει την Πε­­λο­­πόν­­νη­­σο.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ιδρύεται ταχυδρομική υπηρεσία. Τα πρώτα ταχυδρομικά γραφεία λει­­τουρ­­γούν στο Άργος, την Τρίπολη και την Επίδαυρο.

Σεπτέμβριος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Οι δυνάμεις του Ιμπραήμ αποχωρούν από την Πελοπόννησο.

Νοέμβριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Πρωτόκολλο του Λονδίνου. Η Πελοπόννησος και τα νησιά τί­θε­νται υ­πό την προ­στα­σί­α των τριών Δυνάμεων.

Δεκέμβριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ιδρύονται δικαστήρια διαφόρων βαθμίδων.

1829

Ιανουάριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη των Ελλήνων στο Μαρτίνο της Λιβαδειάς.

Μάρτιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Η Βόνιτσα και η Αμφιλοχία παραδίδονται στους Έλληνες.

Απρίλιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Η Ναύπακτος παραδίδεται στους Έλληνες.

Μάιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό παραδίδονται στους Έλληνες.

Ιούλιος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Αρχίζει στο Άργος η Δ΄ Εθνοσυνέλευση. Διανέμονται σε ακτήμονες 200.000 στρέμ­μα­τα εθνικών γαιών.

Φοίνικας, το πρώτο νόμισμα του ελληνικού κράτους
(το 1832 θα αντικατασταθεί από τη δραχμή)

Σεπτέμβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Οι Έλληνες νικούν στην Πέτρα της Βοιωτίας (Δ. Υψηλάντης). Εί­ναι η τε­λευ­ταί­α μάχη της Επανάστασης.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Συνθήκη της Αδριανούπολης. Τερματίζεται ο ρωσοτουρκικός πό­λε­μος και η Υ­ψη­λή Πύλη αποδέχεται όλα τα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που α­φο­ρούν το ελ­­λη­­νι­­κό ζή­τη­μα.

Οκτώβριος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Η αντιπολίτευση στον Καποδίστρια διογκώνεται, ιδίως στη Μάνη και την Ύ­­δρα.

Νοέμβριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Λειτουργεί στην Αίγινα το «Κεντρικόν Σχολείον».

Δεκέμβριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Λειτουργεί στο Ορφανοτροφείο της Αίγινας μικρή βιβλιοθήκη. Θα α­πο­τε­λέ­­σει τον πυρήνα της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

1830

Φεβρουάριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Υπογράφεται στο Λονδίνο το Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας (3/2). Δη­­­μι­­­ουρ­­γεί­­ται ελληνικό κράτος με βόρεια σύνορα στη γραμμή Αχελώου-Σπερ­χει­ού και ηγε­μό­να τον Λεοπόλδο του Σαξ Κόμπουργκ.

Μάιος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Ο Λεοπόλδος παραιτείται από τον ελληνικό θρόνο. Τον επόμενο χρό­νο θα γί­νει βασιλιάς των Βέλγων.

Ιούνιος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Αντικυβερνητικές εκδηλώσεις στη Μάνη.

Δεκέμβριος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Οι Μαυρομιχαλαίοι της Μάνης στασιάζουν εναντίον του Κα­πο­δί­στρι­α.

1831

Ιανουάριος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Η κυβέρνηση συλλαμβάνει τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Ταραχές στη Μά­­νη.

Απρίλιος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Η κυβέρνηση επιβάλλει λογοκρισία στον Τύπο.

Ιούλιος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Υδραίοι καταλαμβάνουν τον ναύσταθμο του Πόρου.

Αύγουστος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Ο Μιαούλης πυρπολεί στον Πόρο πλοία του εθνικού στόλου.

Σεπτέμβριος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Στασιαστικά κινήματα σε πολλές επαρχίες της Πελοποννήσου. Δο­λο­φο­νί­α του Κα­πο­δί­στρι­α στο Ναύπλιο από τον αδερφό και τον γιο του Πετρόμπεη Μαυ­ρο­μι­χά­λη (27/9). Στη θέση του αναλαμβάνουν ο Αυγουστίνος Καποδίστριας, ο Ι­ω­άν­νης Κω­λέτ­της και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

1832

Μάρτιος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Ο πρίγκιπας Όθωνας της Βαυαρίας ορίζεται βασιλιάς της Ελ­λά­δας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Προσωρινός κυβερνήτης εκλέγεται ο Αυγουστίνος Καποδίστριας, μι­­κρό­­τε­­ρος α­δερ­φός του δολοφονημένου κυβερνήτη.

Ιούλιος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Τα βόρεια σύνορα του νέου κράτους ορίζονται στη γραμμή Αμ­βρα­κι­κού-Πα­γα­ση­τι­κού.


ΠΗΓΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης, Ιστορία Γ΄ Γενικού Λυκείου, users.sch.gr/maritheodo/1821/timeline.htm,
e-selides.gr, el.wikipedia.org | ΕΙΚΟΝΕΣ: paletaart.wordpress.com (1), Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2-3,6,9,14),
lykawn.blogspot.com (4), agiasofia.com (5), iannisnikou.gr (7), Ιστο­ρί­α ΣΤ΄ τάξης/2006 (8), Ιστορία ΣΤ΄
τάξης/1997 (10: επιμέλεια podilato98.blogspot.com), blogs.sch.gr/sarmeliniou/ (11), philatelia.ru (12),
aeginafirst.wordpress.com (13)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ιστορία


ΤσάμικοςΣτα κακοτράχαλα τα βουνά
με το σουραύλι και τον ζουρνά
πάνω στην πέτρα την αγιασμένη
χορεύουν τώρα τρεις αντρειωμένοι:
Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής
κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής.

Δική τους είναι μια φλούδα γης,
μα συ, Χριστέ μου, τους ευλογείς,
για να γλιτώσουν αυτήν τη φλούδα
απ’ το τσακάλι και την αρκούδα.
Δες πώς χορεύει ο Νικηταράς
κι αηδόνι γίνεται ο ταμπουράς!

Από την Ήπειρο στον Μοριά
κι απ’ το σκοτάδι στη λευτεριά
το πανηγύρι κρατάει χρόνια
στα μαρμαρένια του Χάρου αλώνια.
Κριτής κι αφέντης είν’ ο Θεός
και δραγουμάνος του ο λαός...ΣΤΙΧΟΙ: Νίκος Γκάτσος / ΜΟΥΣΙΚΗ: Μάνος Χατζιδάκις
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Μανώλης Μητσιάς / ΔΙΣΚΟΣ: Αθανασία (1976)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ιστορία, μουσική


23 Μαρτίου 2013

Η Ελληνική Επανάσταση

Η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα γε­γο­νό­τα του 19ου αιώνα. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις ε­ξε­λί­ξεις της Δυ­τι­κής Ευ­ρώ­πης, ενέπνευσε διανοούμενους και καλ­λι­τέ­χνες, γέν­νη­σε το κίνημα του Φιλελληνισμού και προκάλεσε τη δι­ά­λυ­ση της Ι­ε­ρής Συμμα­χίας.

Ο Αγώνας των Ελλήνων παρουσίασε πολλές διακυμάνσεις. Οι ε­πι­τυ­χί­ες ε­ναλ­λάσ­σο­νταν με αποτυχίες, ενώ δεν έλειψαν οι εμ­φύ­λι­οι σπα­ραγ­μοί με φό­ντο τη σκληρή καθημερινότητα.

Ελληνόπουλο υπερασπίζεται τον τραυματισμένο πατέρα του
(πίνακας του Ary Scheffer, 1827)

ΕΙΚΟΝΑ: 1821-gr.blogspot.comΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ιστορία


22 Μαρτίου 2013

H Επανάσταση του 1821(στίχοι από τον «Θούριο» του Ρήγα Φεραίου)

Η Ελληνική Επανάσταση ξεκινά με μεγάλες φιλοδοξίες και σημαντικές ε­πι­τυ­χί­ες. Ε­δραι­ώ­­νε­ται σε σύντομο χρονικό διάστημα, ωστόσο δοκιμάζεται από τις δυ­σκο­λί­ες του πο­λέ­μου, τις εμ­φύ­λι­ες διαμάχες, την έλλειψη πόρων και την α­που­σί­α ουσιαστικής δι­πλω­μα­τι­κής βοή­θει­ας από το εξωτερικό. Το αποτέλεσμά της εί­ναι ένα μικρό, κυ­ρί­αρ­χο και ανεξάρτητο από την Ο­θω­μα­νι­κή Αυτοκρατορία ελ­λη­νι­κό κράτος.

H Επανάσταση του 1821 εντάσσεται στις μεγάλες ευρωπαϊκές επαναστατικές κι­νή­σεις που αντιδρούν στα παλαιά, αντιδημοκρατικά καθεστώτα και την Ιερή Συμ­μα­χί­α. Προ­ε­τοι­­μά­ζε­ται από τη Φιλική Εταιρεία και εμπνέεται από τις ιδέες του Νε­ο­ελ­λη­νι­κού Δι­α­φω­τι­σμού για ελευθερία, δικαιοσύνη και εθνική α­νε­ξαρ­τη­σί­α.

Με την έναρξη του Αγώνα της Ανεξαρτησίας εμφανίζεται η ανάγκη πολιτικής και στρα­τι­ω­­τι­κής οργάνωσης των επαναστατημένων Ελλήνων, προκειμένου να ε­δραι­ω­θεί και α­να­­γνω­ρι­στεί η επανάσταση. Συγκροτούνται εθνοσυνελεύσεις, ψη­φί­ζο­νται Συ­ντάγ­μα­τα, δη­­μι­ουρ­γεί­ται κεντρική Αρχή και οργανώνεται τακτικός στρα­τός πα­ράλ­λη­λα με τα άτακτα σώ­μα­τα που προϋπάρχουν.

Το έργο που γίνεται είναι πολύ σημαντικό. Οι ανταγωνισμοί όμως ανάμεσα σε δι­α­φο­ρε­τι­­κές κοινωνικές ομάδες που διεκδικούν την πολιτική εξουσία και τον έ­λεγ­χο των πο­λε­μι­­κών ε­πι­χει­ρή­σε­ων δεν αργούν να εμφανιστούν. Σε αρκετές πε­ρι­πτώ­σεις οι α­ντα­γω­νι­σμοί αυτοί ο­δη­γούν ακόμη και σε εμφύλιες συ­γκρού­σεις.

Οι νικηφόρες πολεμικές επιχειρήσεις του Αγώνα, από το πρώτο κιόλας έτος, ε­πι­τρέ­πουν στους επαναστατημένους Έλληνες να ελέγχουν την Πελοπόννησο, τη Στε­ρε­ά Ελ­λά­δα και με­ρι­κά νησιά του Αιγαίου. Οι περιοχές αυτές θα αποτελέσουν και τα πρώ­τα σύνορα του νε­ο­σύ­στα­του ελληνικού κράτους.

Το Ναύπλιο υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας
(υδατογραφία, πρώτο μισό 19ου αιώνα)

Κατά τη διάρκεια του επτάχρονου πολέμου η Επανάσταση καταγράφει μεγάλες η­ρω­ι­κές στιγ­μές αλλά και σημαντικές ήττες. Την κρίσιμη στιγμή, όταν ο αγώνας των Ελ­λή­νων κιν­­δυ­νεύ­ει σοβαρά, οι Μεγάλες Δυνάμεις αποφασίζουν να ε­πέμ­βουν υπέρ τους. Αναγκά­ζουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία να υποχωρήσει και να αναγνωρίσει την ελληνική α­­νε­ξαρ­τη­σί­α, σε ένα όμως περιορισμένο εδαφικά κρά­τος.

Ο Αγώνας της Ανεξαρτησίας αναδεικνύει σημαντικές πολιτικές και στρα­τι­ω­τι­κές μορ­φές. Α­νά­με­σά τους είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας, που γίνεται και ο πρώ­τος κυ­βερ­νή­της της Ελ­λά­δας. Ο Καποδίστριας προσπαθεί να οργανώσει πο­λι­τι­κά και στρα­τι­ω­τι­κά το νέο κρά­τος. Το έργο αυτό, ωστόσο, διακόπτεται από τη δο­λο­φο­νί­α του.

Ακολουθεί κατάσταση αναρχίας, η οποία τερματίζεται με την άφιξη του βασιλιά Ό­θω­να το 1833.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1453-1821. Ξένη κυριαρχία.
1821. Κήρυξη της Επανάστασης.
1821-1828. Ο Αγώνας της Ανεξαρτησίας.
1828-1831. Διακυβέρνηση του Ιωάννη Καποδίστρια.
1831-1833. Περίοδος αναρχίας.

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (2006) | ΕΙΚΟΝΕΣ: mathima.gr, triantafylloug.blogspot.comΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ιστορία


ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ