13 Αυγούστου 2019

Αχ, ζεστούλα!

Με το πενάκι του Αρκά


(από τη σειρά «Ο Φεβρουάριος και οι έντεκα μήνες»)

8 Αυγούστου 2019

Ζούμε στην καλύτερη εποχή

Ο κόσμος μας είναι ο καλύτερος που έχει
γνωρίσει μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα

Από τις εφημερίδες - Αύγουστος 2018

Του ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗ*

Μπορείτε να απαντήσετε σε μερικές απλές ερωτήσεις για την τρέχουσα κα­τά­στα­ση του κόσμου μας; Ας πούμε:
 • Τι ποσοστό των κοριτσιών αποφοιτά από το Δημοτικό στις φτωχές χώρες του πλανήτη;
  (α) 20%
  (β) 40%
  (γ) 60%
 • Ποιο είναι το παγκόσμιο προσδόκιμο ζωής σήμερα;
  (α) 50 χρόνια
  (β) 60 χρόνια
  (γ) 70 χρόνια
 • Τι ποσοστό ανθρώπων παγκοσμίως έχει πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα;
  (α) 20%
  (β) 50%
  (γ) 80%
 • Τα τελευταία 20 χρόνια ο αριθμός των ατόμων που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας...
  (α) Διπλασιάστηκε
  (β) Παρέμεινε ίδιος
  (γ) Μειώθηκε κατά το ήμισυ

Εάν επιλέξατε σε όλες το (γ), συγχαρητήρια! Εάν όχι, μη στεναχωριέστε, δεν εί­στε η εξαίρεση. Σύμφωνα με τον Σουηδό γιατρό Χανς Ρόσλιγκ, ο οποίος έγραψε το σπουδαίο βιβλίο «Factfulness» με στόχο την καταπολέμηση της άγνοιας για τις πα­γκό­σμι­ες τάσεις, μόνο μια μικρή μειοψηφία ανθρώπων στον δυτικό κόσμο α­πα­ντά σωστά στις παραπάνω, και σε άλλες παρόμοιες, ερωτήσεις. Οι άνθρωποι, α­κό­μη και οι πιο μορφωμένοι και ενημερωμένοι, έχουν μια περισσότερο αρνητική και απαισιόδοξη εικόνα για τον κόσμο συγκριτικά με το τι συμβαίνει.


Γενικότερα, είναι εμπεδωμένη σε πολλούς η πεποίθηση πως η ανθρωπότητα εί­ναι σε κακή κατάσταση και βαδίζει προς το χειρότερο. Η αλήθεια είναι ακριβώς η α­ντί­θε­τη: Τα τελευταία εκατό χρόνια έχουν συμβεί σημαντικές αλλαγές και η πρό­ο­δος που έχει συντελεστεί σε όλους τους τομείς είναι εντυπωσιακή. Όπως γρά­φει ο νομπελίστας οικονομολόγος Άγκους Ντίτον, στις μέρες μας οι άν­θρω­ποι ζουν περισσότερο, είναι πλουσιότεροι και τα σώματά τους είναι ψηλότερα και δυνατότερα σε σύγκριση με το παρελθόν.

1 Μόλις πριν από έναν αιώνα, το 1900, το προσδόκιμο ζωής στις ΗΠΑ ήταν τα 47 χρό­νια, χαμηλότερο και από τις τελευταίες σήμερα χώρες στη σχετική λίστα, τη Σιέ­ρα Λεόνε (50 έτη) και την Αγκόλα (52 έτη). Στα μέσα του 20ού αιώνα σε Ευ­ρώ­πη και Βόρεια Αμερική η οικονομική ανάπτυξη απάλλαξε από τη φτώχεια ε­κα­τομ­μύ­ρι­α ανθρώπους και η επιστήμη συνέβαλε να γιατρευτούν ασθένειες, ε­πε­κτεί­νο­ντας το προσδόκιμο ζωής.

2 Μετά το 1990 η ταχεία ανάπτυξη μεταφέρθηκε στην Ασία. Η Κίνα, η Ινδία, η Ιν­δο­νη­σί­α, η Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ, που διαθέτουν σχεδόν το 50% του παγκόσμιου πλη­θυ­σμού, τρέχουν με σπουδαίους αναπτυξιακούς ρυθμούς. Η Αφρική, που έχει μεί­νει πίσω, θα είναι το επόμενο στοίχημα της παγκόσμιας ανάπτυξης.

3 Η ακραία φτώχεια περιορίστηκε. Ο αριθμός όσων ζουν με λιγότερο από 1,90 δο­λά­ρι­ο ημερησίως μειώθηκε από 1,8 δισ. το 1990 σε 760 εκατομμύρια το 2013 (οι μισοί εκ των οποίων ζουν στην Υποσαχάρια Αφρική) και αυτό παρά την αύ­ξη­ση του παγκόσμιου πληθυσμού κατά 2 δισεκατομμύρια.


4 Οι φόβοι πως ο υπερπληθυσμός θα οδηγούσε σε μεγάλες δυστυχίες δι­α­ψεύ­στη­καν. Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, που οφείλεται κυρίως στη μεί­ω­ση της παιδικής θνησιμότητας και στην αντιμετώπιση των ασθενειών, είναι α­ντι­με­τω­πί­σι­μη. Επιπλέον, παρά την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, ο αριθμός παι­διών ανά οικογένεια μειώθηκε. Οι γυναίκες του αναπτυσσόμενου κόσμου κά­νουν λι­γό­τε­ρα παιδιά, κερδίζοντας έτσι χρόνο για τον εαυτό τους.

5 Οι φτωχές εισοδηματικά χώρες είναι περισσότερο αναπτυγμένες από όσο νο­μί­ζου­με. Όπως υπογραμμίζει ο Ρόσλιγκ, η εικόνα ενός κόσμου χωρισμένου στα δύ­ο, με τη μεγάλη πλειοψηφία να ζει στη μιζέρια, τη στέρηση και τη βαρ­βα­ρό­τη­τα, είναι ψευδαίσθηση.

Ο κόσμος μας είναι ο καλύτερος που έχει γνωρίσει μέχρι σήμερα η αν­θρω­πό­τη­τα. Η παραδοχή της προόδου που συντελέστηκε όλα αυτά τα χρόνια δεν υπονοεί βέ­βαι­α πως τα προβλήματα εξαφανίστηκαν και δε χρειάζεται ε­γρή­γορ­ση σε ζη­τή­μα­τα όπως είναι οι πόλεμοι, η ακραία φτώχεια, οι κοινωνικές ανισότητες, οι δι­α­κρί­σεις μεταξύ των δύο φύλων ή η κλιματική αλλαγή. Κάθε άλλο! Ούτε, βε­βαί­ως, πως η μετατόπιση πλούτου και κατ’ επέκταση ισχύος από τη Δύση στην Α­να­το­λή θα είναι χωρίς συνέπειες. Απλώς, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε σο­βα­ρά για τα προβλήματα, πρέπει να έχουμε γνώση της πραγματικότητας και να μην εί­μα­στε έρμαια φοβιών, στερεοτύπων και μύθων.


Το μέλλον είναι η κατοικία των σημερινών παιδιών


* Ο κ. Νίκος Μαραντζίδης είναι καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πα­νε­πι­στή­μι­ο Μακεδονίας και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πρά­γα.


ΠΗΓΗ: εφημερίδα «Η Καθημερινή» (26.08.2018) - ΕΙΚΟΝΕΣ: mountbellacademy.com, habitat.org, golos.io

4 Αυγούστου 2019

Οι κυβερνήσεις της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της χώρας σύμφωνα με τον α­­νώ­­τε­ρο νόμο του κράτους, το Σύνταγμα. Απαρτίζεται από τον πρω­θυ­πουρ­γό και τους υ­­πουρ­­γούς. Οι υπουργοί ασχολούνται με τα θέματα του υ­πουρ­γεί­ου τους, ε­νώ ο πρω­­θυ­­πουρ­­γός, ως Πρόεδρος της Κυβέρνησης, συ­ντο­νί­ζει το έρ­γο τους, προ­κει­μέ­νου να ε­­φαρ­­μο­­στεί η κυβερνητική πολιτική.

Δείτε στη συνέχεια όλες τις κυβερνήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας από το 1974 έ­ως σή­­με­­ρα:

1974-1977 | 1977-1981

Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας

Πρωθυπουργός: Κωνσταντίνος Καραμανλής
Πρωθυπουργός: Γεώργιος Ράλλης

1981-1985 | 1985-1989

Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ

Πρωθυπουργός: Ανδρέας Παπανδρέου


1989

Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας-ΣΥΝ*

Πρωθυπουργός: Τζανής Τζανετάκης

* Η κυβέρνηση κράτησε πέντε μήνες. Στον Συνασπισμό (ΣΥΝ) μετείχε και το ΚΚΕ, ε­νώ α­πό αυτόν προέκυψαν αργότερα ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΔΗΜΑΡ.

1989-1990

Κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ*

Πρωθυπουργός: Ξενοφών Ζολώτας

* Η κυβέρνηση κράτησε πέντε μήνες. Ονομάστηκε «οικουμενική», γιατί συμ­με­τεί­χαν σχε­δόν όλα τα κόμματα της Βουλής.

1990-1993

Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας

Πρωθυπουργός: Κωνσταντίνος Μητσοτάκης


1993-1996 | 1996-2000 | 2000-2004

Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ

Πρωθυπουργός: Ανδρέας Παπανδρέου
Πρωθυπουργός: Κώστας Σημίτης2004-2007 | 2007-2009

Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας

Πρωθυπουργός: Κώστας Καραμανλής


2009-2011

Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ

Πρωθυπουργός: Γιώργος Παπανδρέου


2011-2012

Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ*

Πρωθυπουργός: Λουκάς Παπαδήμος

* Η κυβέρνηση κράτησε μισό χρόνο. Ο ΛΑΟΣ αποχώρησε μετά τους πρώτους τρεις μή­νες.

2012-2015

Κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ*

Πρωθυπουργός: Αντώνης Σαμαράς

* Η ΔΗΜΑΡ αποχώρησε μετά τον πρώτο χρόνο.

2015 | 2015-2019

Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ*

Πρωθυπουργός: Αλέξης Τσίπρας

* Οι ΑΝΕΛ αποχώρησαν τους τελευταίους έξι μήνες.

2019- 

Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας

Πρωθυπουργός: Κυριάκος Μητσοτάκης


ΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ - ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com

Συνεχίζεται...


2 Αυγούστου 2019

Γίνε μικρός συγγραφέας!

Δέκα συμβουλές από τη συγγραφέα
Αμάντα Μιχαλοπούλου

Από τις εφημερίδες - Ιούλιος 2012

1 Να έχεις πάντα μαζί ένα μολύβι για να σημειώνεις τις ιδέες σου. Ή, κα­λύ­τε­ρα, δύ­ο· μπο­ρεί να σπάσει καμιά μύτη.

2 Για να γράφεις καλά, πρέπει να σβήνεις συχνά. Οπότε ας έχεις μαζί σου και μια γό­μα.

3 Έχε τα μάτια και τα αφτιά σου ανοιχτά. Οι ωραιότερες ιστορίες είναι αυτές που κά­ποιος αρ­χί­ζει να διηγείται στον διπλανό του στον δρόμο, στο πάρκο, στη θά­λασ­σα. Ε­σύ ακούς και μετά τα αλλάζεις, προσθέτεις τα δικά σου.

Ιδέες μπορείς να πάρεις και από τα μυθιστορήματα των αγαπημένων σου συγ­γρα­φέ­ων. Οι καλοί συγγραφείς είναι και μανιώδεις αναγνώστες!

4 Να σκέφτεσαι πάντοτε: «Τι θα γινόταν αν...;» Έτσι θα ξεκολλάς σε δύσκολες στιγ­μές.

5 Αν κάτι δεν πάει καλά, μη συνεχίσεις να γράφεις. Γύρνα στο σημείο όπου τα πράγ­μα­­τα πή­γαι­ναν ακόμη καλά, σβήσε ό,τι έγραψες από εκεί και μετά και ξα­να­ρώ­τα: «Τι θα γι­νόταν αν...;»


6 Διάβασε δυνατά ό,τι έγραψες. Φαντάσου πως τα έγραψε κάποιος που τον συ­μπα­θείς κά­πως αλλά όχι πολύ. Ας πούμε τώρα πως αυτός ο κάποιος σε ρω­τά­ει τι πρέ­πει να αλλά­ξει για να γίνει πιο ενδιαφέρουσα η ιστορία. Σκέψου τι θα του πεις.

7 Να έχεις πάντα δίπλα σου ένα λεξικό. Όχι για να γράφεις περίπλοκες λέξεις, αλ­λά για να μαθαίνεις τι σημαίνουν και να τις χρησιμοποιείς μόνο αν χρειαστεί. Α, και για να ελέγ­χεις την ορθογραφία σου.

8 Μη χρησιμοποιείς χαζοπαρομοιώσεις όπως «τα σύννεφα ήταν άσπρα σαν βαμ­βά­κι»...

9 Να παιδεύεις τους ήρωές σου, αλλά να τους αγαπάς κιόλας, να προσπαθείς να τους κα­τα­λά­βεις. Ξεκίνα με αδέρφια, ξαδέρφια, φίλους, όχι και τόσο φίλους. Προ­σπά­θη­σε να α­να­λύ­σεις γιατί φέρονται όπως φέρονται. Δες τους σαν ήρωες.

10 Μην καταδεχτείς να τελειώσεις την ιστορία με δίδαγμα. Είναι σαν να λες έ­να α­νέκ­­δο­το και μετά να προσπαθείς να το εξηγήσεις!


ΠΗΓΗ: εφημερίδα «Athens Voice» (26.07.2012) - ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (από gentryliving.com), illbeoutinaminute.com

30 Ιουλίου 2019

Το όνειρο

Από την ντομάταΜαθήτρια της
τρίτης τάξης


Είναι μία πόλη που είχε μόνο ένα πλοίο. Και το πλοίο ταξίδεψε και πήγε σε μία πό­λη που τη λέγαν Φαντασία. Εκεί στο μαγαζί που φτιάχνανε τα πλοία υπήρχε μία πύ­λη. Αυτή η πύλη ταξίδευε στην πόλη Όνειρο και μπήκε μέσα το πλοίο γιατί α­να­ρω­τιό­ταν τι ήταν αυτή η πύλη. Εκεί υπήρχαν πιο πολλά πλοία απ’ τη Φαντασία και έ­κα­νε πολλούς φίλους στην πόλη Όνειρο. Αυτά τα πλοία είχαν τόσο όμορφα σπί­τια και σε ένα απ’ αυτά είχε πει ότι του άρεσαν τα σπίτια τους, δηλαδή τα λιμάνια τους. Και είχε πει ότι στο σπίτι του, δηλαδή το λιμάνι του, ότι μπορεί να μένει μα­ζί του για πάντα στην πόλη Όνειρο. Το πλοίο ευχαρίστησε τον φίλο του που τον ά­φη­σε να μένει μαζί του για πάντα. Αυτή η πόλη ήταν όμως όντως όνειρο. Και εί­πε ότι θα μείνει για πάντα στην πόλη Όνειρο.27 Ιουλίου 2019

Η εποχή του Διαστήματος

Του Διονύση Σιμόπουλου*

Από τις εφημερίδες - Οκτώβριος 2017

Πριν από 60 χρόνια, τον​​ Οκτώβριο του 1957, επιτεύχθηκε ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια του ανθρώπου να κατακτήσει το Διάστημα. Σε μια α­πο­μα­κρυ­σμέ­νη περιοχή του Καζακστάν, και με την άκρατη μυστικότητα που επικρατούσε στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η τότε Σοβιετική Ένωση πραγματοποίησε ένα τε­χνο­λο­γι­κό κατόρθωμα που θα άφηνε άναυδο ολόκληρο τον κόσμο, ενώ συγ­χρό­νως θα μετέφερε και στο Διάστημα τον ανταγωνισμό των δύο υπερδυνάμεων της ε­πο­χής, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Σοβιετικής Ένωσης.

Στις 4 Οκτωβρίου 1957 η Σοβιετική Ένωση έθεσε σε τροχιά από τις πυραυλικές ε­γκα­τα­στά­σεις του Διαστημικού Κέντρου του Μπαϊκονούρ τον πρώτο τεχνητό δο­ρυ­φό­ρο, τον «Σπούτνικ 1». Επρόκειτο για μια μεταλλική σφαίρα με μέγεθος 58 ε­κα­το­στών και βάρος περίπου 83 κιλών, η οποία περιφέρονταν γύρω από τη Γη μί­α φορά κάθε 96 λεπτά. Έτσι, για πρώτη φορά ο άνθρωπος κατόρθωσε να θέσει έ­να δικό του δημιούργημα στο κενό του Διαστήματος. Τα ρυθμικά ραδιοσήματα του «Σπούτνικ 1» χαιρέτιζαν μια νέα εποχή στην ιστορία του ανθρώπινου πο­λι­τι­σμού: την εποχή του Διαστήματος.


Η εκτόξευση του σοβιετικού τεχνητού δορυφόρου «Σπούτνικ 1» to 1957 σηματοδότησε μια νέα εποχή στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού


Έναν μήνα αργότερα οι Ρώσοι επανέλαβαν το θριαμβευτικό τους κατόρθωμα, το­πο­θε­τώ­ντας σε τροχιά μια σκυλίτσα, με το όνομα Λάικα, ως επιβάτη του «Σπούτ­νικ 2», ενός διαστημόπλοιου 500 περίπου κιλών.

Οι ΗΠΑ δεν άργησαν να ακολουθήσουν. Τέσσερις μήνες μετά τον «Σπούτνικ 1» ε­κτο­ξεύ­τη­κε ο πολύ μικρότερος και ελαφρύτερος πρώτος αμερικανικός δο­ρυ­φό­ρος «Εξερευνητής 1» (31 Ιανουαρίου 1958).

Την 1η Οκτωβρίου 1958, έναν χρό­νο μετά την εκτόξευση του «Σπούτνικ 1», ξε­κί­νη­σε η λειτουργία της Α­με­ρι­κα­νι­κής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA), αλλά και έ­νας α­γώ­νας δρόμου ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την κατάκτηση του Δι­α­στή­μα­τος. Στην προσπάθειά τους να μάθουν όσο το δυ­να­τόν περισσότερα για τον διαστημικό χώρο, εκτοξεύτηκαν και από τις δύο πλευ­ρές δεκάδες πύραυλοι και τεχνητοί δορυφόροι, κάτι που οδήγησε τελικά στην πρώτη επανδρωμένη αποστολή του Ρώσου κοσμοναύτη Γιούρι Γκαγκάριν (12 Απριλίου 1961).


O Γιούρι Γκαγκάριν (1934-1968) ήταν ο πρώτος άνθρωπος που
ταξίδεψε στο διάστημα και μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη


Την ίδια περίοδο οι Αμερικανοί προσπαθούσαν να φτάσουν τους πρωτοπόρους Σο­βι­ε­τι­κούς. Η πρώτη επανδρωμένη φάση του αμερικανικού προγράμματος για τη Σελήνη εκτελέστηκε με την ονομασία «Πρόγραμμα Mercury» (Ερμής) και άρ­χι­σε στις 5 Μαΐου 1961, έναν μήνα μετά την πτήση του Γκαγκάριν.

Στην Ουάσιγκτον, στη διάρκεια της γιορτής που έγινε για να τιμηθεί ο Άλαν Σέ­παρντ, ο πρώτος Αμερικανός στο Διάστημα, ο πρόεδρος Τζον Κένεντι έθεσε στό­χο την επανδρωμένη επίσκεψη στη Σελήνη πριν το τέλος της δεκαετίας του 1960. Ο στόχος αυτός οριοθετούσε ξεκάθαρα πλέον τον διαστημικό α­ντα­γω­νι­σμό ΗΠΑ-Σοβιετικής Ένωσης και προϋπέθετε μια σειρά από εκατοντάδες ε­πι­τεύγ­μα­τα σε διάφορους επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς. Επιτεύγματα που α­παί­τη­σαν δεκάδες πτήσεις, επανδρωμένων και μη, διαστημικών οχημάτων.

Τελικά, τον Ιούλιο του 1969, πάνω από μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι σε ο­λό­κλη­ρο τον κόσμο γίναμε μάρτυρες ενός κατορθώματος που έως τότε το θε­ω­ρού­σα­με μάλλον αδύνατο, όταν πάνω στη σκονισμένη επιφάνεια της Σελήνης α­πο­τυ­πώ­θη­κε για πρώτη φορά ένα ανθρώπινο χνάρι που έγινε το σύμβολο «ενός τε­ρά­στι­ου άλματος για την ανθρωπότητα».


Ο Νιλ Άρμστρονγκ ήταν ο πρώτος άνθρωπος
που πάτησε στη Σελήνη (21 Ιουλίου 1969)


Τα επόμενα τρία χρόνια, από το 1969 έως τον Δεκέμβριο του 1972, ολόκληρη η αν­θρω­πό­τη­τα παρακολούθησε από τις οθόνες των τηλεοράσεων μια από τις με­γα­λύ­τε­ρες εξερευνήσεις της ανθρώπινης ιστορίας. Με τη βοήθεια εκατοντάδων χι­λιά­δων επιστημόνων, μηχανικών και τεχνικών, συνολικά 27 αστροναύτες πε­ρι­φέρ­θη­καν γύρω από τον φυσικό δορυφόρο της Γης, ενώ 12 από αυτούς περ­πά­τη­σαν και εξερεύνησαν έξι διαφορετικές περιοχές της επιφάνειας της Σε­λή­νης.

Τώρα πια οι συσκευές των τηλεοράσεων έχουν πάψει να δείχνουν τους α­στρο­ναύ­τες να κινούνται πάνω στο ηλιόλουστο σεληνιακό πανόραμα, ενώ με την α­να­χώ­ρη­ση και του τελευταίου αστροναύτη η Σελήνη περιμένει ακόμη. Ο άν­θρω­πος έ­φυ­γε. Όχι όμως για πάντα. Γιατί αν υπάρχει ακόμη κάποιο μέλλον για το αν­θρώ­πι­νο γένος, τότε το μέλλον αυτό βρίσκεται εκεί έξω, στον απέραντο ωκεανό του Δι­α­στή­μα­τος. Κι όταν σε εκατό ή χίλια χρόνια από σήμερα οι απόγονοί μας στα­θούν και πάλι στη σκοτεινή κοιλάδα που λέγεται «Θάλασσα της Ηρεμίας», θα κοι­τά­ξουν σιωπηρά τα περίεργα αρχαία επιστημονικά όργανα και, περισσότερο α­πό ο­τι­δή­πο­τε άλλο, τα ανθρώπινα χνάρια που θα έχουν μείνει αναλλοίωτα ακόμη και ύ­στε­ρα από ένα εκατομμύριο χρόνια. Και θα ξέρουν ότι όλα άρχισαν εδώ. Γιατί ε­δώ, στα όρια του ουράνιου ωκεανού, ο άνθρωπος έκανε το πρώτο του βήμα προς τα άστρα.

* Ο κ. Διονύσης Π. Σιμόπουλος είναι φυσικός, αστρονόμος και επίτιμος δι­ευ­θυ­ντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου.

ΠΗΓΗ: εφημερίδα «Η Καθημερινή» (08.10.2017) - ΕΙΚΟΝΕΣ: sergitorrentsgonzalez.blogspot.com, culture.ru, el.wikipedia.org

25 Ιουλίου 2019

Το μυστικό της ντομάτας

Από την ντομάταΜαθήτρια της
τρίτης τάξης

Το μυστικό της ντομάτας είναι ότι
κλίνεται. Θεούλη μου! Τι τρομερό!ντομάτα

Η ντομάτα κατοικεί στη Νάξο. Στην τρίτη δη­μο­τι­κού (2018-2019) ξεκίνησε τη συ­νερ­γα­σί­α της με το ΠΟ­Δή­ΛΑ­ΤΟ.

ντομάτα


23 Ιουλίου 2019

Τα πιο συνηθισμένα ονόματα στην Ελλάδα

Από έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (2018)

Ο «Γιώργος» και η «Μαρία» είναι τα δημοφιλέστερα ονόματα στη χώρα μας. Κά­ποιες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στην Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά.


ΠΗΓΗ: CNN Greece (03.01.2019)


Τα πιο συνηθισμένα ονόματα στην Ευρώπη

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει η συλλέξει
η Wikipedia από διάφορες πηγέςΠΗΓΗ: iefimerida.gr (07.10.2016) - ΧΑΡΤΕΣ: indy100.com


21 Ιουλίου 2019

Πόσοι είμαστε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση;

Ένα ινφογράφημα της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής για το σχολικό έτος 2016-2017

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας περιλαμβάνει τα Νηπιαγωγεία και τα Δη­μο­τι­κά Σχο­λεί­α:


Αν ενδιαφέρεστε, και ανάλογα με τις γνώσεις σας στα Μαθηματικά, μπορείτε να με­λε­τή­σε­τε τα δεδομένα του γραφήματος, να αντλήσετε περισσότερα στοιχεία και να τα μοιραστείτε μαζί μας στα σχόλια.
★ Για παράδειγμα, μπορείτε να υπολογίσετε τη διαφορά μεταξύ αγοριών και κο­ρι­τσιών ή το ποσοστό των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων επί του συ­νό­λου.
★ Μπορείτε, ακόμη, να φτιάξετε μια γραφική παράσταση με τους εγ­γε­γραμ­μέ­νους μαθητές σε κάθε περιφέρεια ή να σκεφτείτε πώς γίνεται να υπάρχουν 10,6 ή 9,5 μαθητές.

Κάπου στο γράφημα υπάρχει ένα ορ­θο­γρα­φι­κό λάθος. Μήπως το ε­ντο­πί­σα­τε;

ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ (24.10.2018)

Πόση σοφία υπάρχει στη φύση!

Με το πενάκι του Αρκά

(από τη σειρά «Ξυπνάς μέσα μου το ζώο»)

20 Ιουλίου 2019

Νεάντερταλ χρησιμοποιούσε εργαλεία για τα δόντια

Οι Νεάντερταλ, ένα είδος ανθρώπου συγγενικό με το δικό
μας, εξαφανίστηκαν πριν από περίπου 30.000 χρόνια

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Ιούνιος 2017

Ο προϊστορικός πονόδοντος πρέπει να ήταν το ίδιο ενοχλητικός με τον σύγχρονο, αν κρίνει κανείς από τις απεγνωσμένες προσπάθειες ατόμου του είδους Νε­ά­ντερ­ταλ πριν από 130.000 χρόνια να εξαγάγει έγκλειστο δόντι χρησιμοποιώντας πρω­τό­γο­να οδοντιατρικά εργαλεία.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Κάνσας στις ΗΠΑ και από το Μουσείο Φυ­σι­κής Ιστορίας της Κροατίας μελέτησαν τέσσερα δόντια από τον αρχαιολογικό χώ­ρο Κράπινα της Κροατίας. Τα ευρήματα, ηλικίας 130.000 ετών, είχαν έρθει στο φως στις αρχές του 20ού αιώνα και είχαν τοποθετηθεί στη σωστή σειρά, σχη­μα­τί­ζο­ντας τμήμα της κάτω αριστερής οδοντοστοιχίας, από προηγούμενους ε­ρευ­νη­τές. Η εκ νέου μελέτη τους με μικροσκόπιο αποκάλυψε φθορές που είχαν σχέ­ση με τη χρήση προϊστορικών εργαλείων.


Ανακατασκευή άνδρα και γυναίκας Νεάντερταλ
(από το Μουσείο Νεάντερταλ στο Μέτμαν της Γερμανίας)


Τα χτυπήματα, οι γρατζουνιές και οι μικρές οπές που παρατηρήθηκαν στα δόντια ή­ταν όλα από την εσωτερική πλευρά (από την πλευρά της γλώσσας) και είχαν γί­νει από διαφορετικές γωνίες, στοιχείο που οδήγησε τους ερευνητές να α­πο­κλεί­σουν ότι κάτι συνέβη στην οδοντοστοιχία μετά θάνατον.

Το πιθανότερο είναι ότι «ο Νεάντερταλ, άνδρας ή γυναίκα, είχε ένα οδοντιατρικό πρό­βλη­μα, το οποίο προσπαθούσε να λύσει μόνος του χρησιμοποιώντας μικρά σου­βλιά, πιθανώς φτιαγμένα από κόκαλο ή σκληρά κλαδιά», είπε ο ομότιμος κα­θη­γη­τής Ανθρωπολογίας Ντέιβιντ Φρέιερ. «Οι εκδορές δείχνουν ότι το άτομο αυ­τό έβαζε κάτι στο στόμα του για να φθάσει στον προγόμφιο, που ήταν ε­γκλω­βι­σμέ­νος γιατί φύτρωνε στραβά», πρόσθεσε.


Δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζονται απόπειρες οδοντιατρικής παρέμβασης σε προϊστορικά δόντια. Σημάδια από χρήση γλυφίδων, πιθανώς κοκάλινων, έχουν ε­ντο­πι­στεί σε δόντια ηλικίας σχεδόν δύο εκατομμυρίων ετών.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πα­λαι­ο­ο­δο­ντο­λο­γί­ας, ενώ οι ερευνητές είναι οι ίδιοι που το 2015 είχαν διαπιστώσει ότι οι Νεάντερταλ της Κράπινα χρησιμοποιούσαν νύχια αετού ως κοσμήματα.

ΠΗΓΗ: εφημερίδα «Η Καθημερινή» (30.06.2017) - ΕΙΚΟΝΑ: newser.com

18 Ιουλίου 2019

Η πιο επικίνδυνη αποστολή στην
ιστορία της ανθρωπότητας

Από τον αστροφυσικό Παύλο Καστανά

Στο επεισόδιο αυτό παρουσιάζεται η πιο παράτολμη αποστολή στην ιστορία της αν­θρω­πό­τη­τας: η αποστολή Apollo 11, χάρη στην οποία ο άνθρωπος κατάφερε να τα­ξι­δέ­ψει από τη Γη στη Σελήνη. Παρουσιάζονται τα βασικά σκάφη, οι πρω­τα­γω­νι­στές και οι στόχοι της αποστολής, αλλά δίνεται και μια απάντηση στο ερώτημα «για­τί δε στέλνουμε πια ανθρώπους στη Σελήνη;».14 Ιουλίου 2019

Ο Νικόλας Ραπτάκης επιλέγει

Τρία εντυπωσιακά ποτ πουρί ελληνικών τραγουδιών και μουσικών από τον τα­λα­ντού­χο Νικόλα Ρα­πτά­κη και την παρέα του. Απολαύστε τα!

Εκατό και πλέον χρόνια ελληνικής μουσικής

Ελληνικό καλοκαίρι

Ελληνικές σειρές


Can’t Help Falling In Love

Ένα αγαπημένο τραγούδι του Έλβις Πρίσλεϊ
σε μια όμορφη ορχηστρική διασκευή

ΜΟΥΣΙΚΗ: George David Weiss, Hugo Peretti, Luigi Creatore - ΔΙΑΣΚΕΥΗ: Brooklyn Duo (2019)

13 Ιουλίου 2019

Yellow


ΜΟΥΣΙΚΗ: Coldplay - ΔΙΑΣΚΕΥΗ: Brooklyn Duo (2019)

4 Ιουλίου 2019

Δυνάμεις του καλούΚάτι συμβαίνει σε κάποια γειτονιά,
κάτι μυρίζει καλά.
Υπάρχει κάτι στον αέρα απόψε
που μας δίνει φτερά.

Βγαίνω στον δρόμο, βγαίνεις κι εσύ.
Όχι, δεν είμαστε χαζοί και το ξέρεις.
Κάτι στα βάθη της πόλης αυτής
έχει ξυπνήσει και καλεί και φωνάζει:

Ενώστε τις δυνάμεις του καλού –πάμε σήμερα!

Κλείσε τον Μιζέρια FM γιατί μπάζει,
μοναχό σε θέλουνε.
Πάντα κάποιος θα κράζει και θα διχάζει
γι’ αυτά που μας χωρίζουνε.

Μα όλ’ αυτά που μας ενώνουν
είναι πολύ πιο δυνατά και το ξέρεις.
Δεν είσαι μόνος, είμαστε πολλοί
κι όλοι το ακούμε που καλεί και φωνάζει:

Ενώστε τις δυνάμεις του καλού –πάμε σήμερα!

«Πριν κρίνεις κάποιον, κρίνε τον εαυτό σου»·
Bob Marley, εσύ το ’χες πει στον σκοπό σου.
Μη βοηθάς το κακό να θεριεύει,
να μας χωρίζει, να μας κυριεύει.
Όποιος διαιρεί, τούτος βασιλεύει.

«Θαύματα δε γίνονται στην εποχή μας»
λένε οι ύμνοι της μιζέριας και της γκρίνιας.
Μα εμείς ετοιμάζουμε την επιστροφή μας.
Τώρα ενώνουμε τη φωνή μας.
Αν ψήνεσαι, έλα κι εσύ μαζί μας!
Αν ψήνεσαι, έλα κι εσύ μαζί μας!

Ενώστε τις δυνάμεις του καλού –πάμε σήμερα!ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ: Μάρκος Κούμαρης
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Locomondo / ΔΙΣΚΟΣ: Me Wanna Dance (2007)

ΕΙΚΟΝΑ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ: mysecretrecipeforlife.blogspot.com

Γιατί δεν ισχύει η αστρολογία;

Από τον αστροφυσικό Παύλο Καστανά

Ισχύουν οι αστρολογικές προβλέψεις; Στο επεισόδιο αυτό μαθαίνουμε α­στρο­νο­μί­α καταρρίπτοντας την αστρολογία. Παρουσιάζονται τα βασικά επιχειρήματα που δείχνουν ότι η αστρολογία δεν είναι δυνατόν να ισχύει και ότι δίκαια θε­ω­ρεί­ται ψευδοεπιστήμη από την επιστημονική κοινότητα.2 Ιουλίου 2019

Με τα λόγια του Astronio

Αποσπάσματα από δύο συνεντεύξεις
του αστροφυσικού Παύλου Καστανά


«Η ζωή είναι μικρή», λέει ο λαός. Όμως, με τη μελέτη του σύμπαντος συ­νει­δη­το­ποι­ού­με ότι τελικά είναι απελπιστικά μικρή. Η ζωή του καθενός μας στη Γη δι­αρ­κεί απειροελάχιστα σε σχέση με την ηλικία του σύμπαντος. Δε σε κα­τα­κλύ­ζει το αίσθημα της ματαιότητας γνωρίζοντας αυτό;

Το γεγονός ότι η ζωή και γενικά τα ανθρώπινα μεγέθη είναι απελπιστικά μικρά μπρο­στά στο σύμπαν, όπως λες, θεωρώ ότι είναι μόνο το πρώτο σκαλοπάτι της κα­τα­νόη­σης του σύμπαντος. Είναι το πρώτο μάθημα που μας προσφέρει η α­στρο­φυ­σι­κή, ένα μάθημα ταπεινότητας. Αλλά, ύστερα, σκέψου το εξής: ότι μέσα σε αυ­τό το γιγάντιο σύμπαν έτυχε, μέσω αμέτρητων αλληλένδετων γεγονότων, τα μό­ρι­α να συνδεθούν έτσι μεταξύ τους, ώστε να υπάρξουμε εγώ κι εσύ και να μπο­ρού­με να κουβεντιάζουμε αυτή τη χρονική στιγμή. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έ­χου­με αναπτύξει έναν εγκέφαλο που μας επιτρέπει να ανακαλύπτουμε το σύ­μπαν με τρομακτική λεπτομέρεια, από τον μικρόκοσμο μέχρι τον μεγάκοσμο! Με αυ­τή την έννοια, η ύπαρξη του καθενός από εμάς εδώ μοιάζει με θαύμα!

Τι εννοείς ότι «μοιάζει με θαύμα»;

Δεν το λέω με την έννοια του υπερφυσικού αλλά με την έννοια του απίθανου και του θαυμαστού. Δεν εκτιμούμε πραγματικά το πόσο απίθανο ήταν να σχηματιστεί η δική μας συνείδηση μέσα σε αυτό το σύμπαν. Το παίρνουμε ως δεδομένο, ε­πει­δή μόνο έτσι έχουμε μάθει να αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξή μας. Αλλά η ε­πι­στή­μη μάς αποκάλυψε έναν κόσμο πιο θαυμαστό απ’ οτιδήποτε είχε περιγράψει ο­ποιο­δή­πο­τε σύστημα ιδεών. Κι αντί να το εκτιμήσουμε αυτό, περιοριζόμαστε σε αυ­τό που έλεγες πριν, ότι η ζωή είναι μικρή. Ναι, είναι μικρή, αλλά έχουμε την υ­περ­βο­λι­κά απίθανη τύχη να είμαστε εδώ για να τη βιώσουμε! Ας κάνουμε, λοιπόν, το καλύτερο που μπορούμε κι ας εκμεταλλευτούμε κάθε δευτερόλεπτο.


Η ανθρωπότητα του μέλ­λο­ντος που ο­νει­ρεύ­ο­μαι έχει ε­ξε­λί­ξει την τε­χνο­λο­γί­α της σε τέτοιο βαθ­μό που έχει α­παλ­λα­χθεί σχε­δόν ο­λο­κλη­ρω­τι­κά από την εργασία ως προϋ­πό­θε­ση ε­πι­βί­ω­σης. Έ­τσι, μπορεί να α­πε­λευ­θε­ρώ­σει τη δημιουργική της δύ­να­μη για την επέκταση της γνώσης της και την κα­λυ­τέ­ρευ­ση του ε­αυ­τού της. Ο πόλεμος με την ά­γνοι­α θα εί­ναι ο μόνος πό­λε­μος που θα γνωρίζει και η ευτυχία των όντων του πλα­νή­τη θα είναι κυ­ρί­αρ­χη ε­πι­τα­γή στους αξιακούς της κώδικες.

ΠΗΓΕΣ: thriveglobal.gr (15.02.2019), nostimonimar.gr (12.04.2018) - ΕΙΚΟΝΕΣ: clopyandpaste.blogspot.com, mikropragmata.lifo.gr


1 Ιουλίου 2019

Καλό μήνα!
(Ιούλιος)

Με το πενάκι του Αρκά


(από τη σειρά «Ο Φεβρουάριος και οι έντεκα μήνες»)


30 Ιουνίου 2019

Astronio

Το κανάλι του YouTube που «διδάσκει»
αστροφυσική με απλούς όρους

Από τις εφημερίδες - Μάρτιος 2019

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΣΣΙΜΗ

Η αγάπη και η «προσκόλλησή» του στο σύμπαν και τα μυστήριά του εκδηλώθηκε σε πολύ νεαρή ηλικία. Σπούδασε φυσική με όραμα να ολοκληρώσει τις με­­τα­­πτυ­­χι­­α­­κές του σπουδές στην αστροφυσική. Αναζητούσε έναν τρόπο να μοιραστεί το ε­­πι­­στη­­μο­­νι­­κό του ταξίδι στα άστρα με ένα ευρύτερο κοινό. Έτσι γεννήθηκε το Α­­στρό­­νι­­ο, ένα κανάλι στο YouTube που έχει στόχο να φέρει το διάστημα πιο... κο­­ντά και να το κάνει οικείο στο ελληνόφωνο κοινό.


Ο ίδιος είναι καθηγητής στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και διδάσκει θε­τι­κές επιστήμες (Φυσική, Μαθηματικά, Μηχανική Ρευστών κτλ.), ενώ έχει ερ­γα­στεί και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο λόγος για τον Παύλο Καστανά, τον πρω­τα­γω­νι­στή και «σκηνοθέτη» του Αστρόνιου, το οποίο επιτρέπει σε ένα μη ε­ξει­δι­κευ­μέ­νο κοινό να γνωρίσει από κοντά, με τεκμηρίωση επιστημονική αλλά εύ­κο­λα κατανοητή, τον κόσμο των άστρων.

Έχοντας σπουδάσει και στο εξωτερικό, ο Παύλος Καστανάς παρακολουθούσε ξε­­νό­­γλωσ­­σα κανάλια αντίστοιχου περιεχομένου και οραματιζόταν τη μεταφορά τέ­­τοιων προσπαθειών και στην Ελλάδα. «Είμαι αστροφυσικός», μας συστήνεται και ε­­ξη­­γεί πώς προέκυψε η ιδέα. «Είπα να κάνω αυτή την προσπάθεια, καλύπτοντας και τη δική μου επιθυμία να μιλήσω για την επιστήμη που αγαπώ. Στην αρχή ήταν σαν ένα πείραμα που δεν ήξερα αν θα πετύχει. Έγραψα δέκα σενάρια, έμαθα να σκη­­νο­­θε­­τώ και να επεξεργάζομαι βίντεο, και είπα “πάμε κι ό,τι γίνει!”».

Ένα συναρπαστικό σύμπαν

Η γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στους επιστήμονες και στο ευρύ κοινό α­­πο­­τε­­λεί τον βασικό σκοπό της προσπάθειάς του. «Η αστροφυσική έχει α­­πο­­κα­­λύ­­ψει έ­­να συναρπαστικό σύμπαν και έχει αλλάξει ριζικά ο τρόπος που α­­ντι­­λαμ­­βα­­νό­­μα­­στε τη θέση μας μέσα σε αυτό. Αυτή η γνώση, όμως, τελικά δε φτάνει στην κοι­­νω­­νί­­α και αυτό το θεωρώ τεράστιο πρόβλημα. Είναι σαν να υπάρχουν “αν­­θρω­­πό­­τη­­τες διαφορετικών ταχυτήτων”. Δηλαδή από τη μια έχεις ανθρώπους που προ­­σπα­­θούν να καταλάβουν τι συμβαίνει μέσα σε μια μελανή οπήμαύρη τρύπα και μέσα από ποιες φυ­­σι­­κές διεργασίες προέκυψε το σύμπαν και από την άλλη έχεις ανθρώπους που δεν ξέρουν τι είναι τα άστρα που βλέπουν το βράδυ στον ουρανό. Εμένα με τρο­­μά­­ζει αυτό, δείχνει ότι είμαστε διχασμένοι ως ανθρωπότητα σε ένα πολύ θε­­με­­λι­­ώ­­δες κομμάτι της ύπαρξής μας», εξηγεί ο κ. Καστανάς χωρίς να κρύβει τον εν­­θου­­σι­­α­­σμό του για το αντικείμενό του.


Το κανάλι του απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου, η­­λι­­κί­­ας ή επαγγελματικής κατάρτισης. Σύμφωνα με τα στατιστικά όμως, η πλει­­ο­­νό­­τη­­τα των τηλεθεατών του βρίσκεται μεταξύ 25 και 34 ετών. Ωστόσο δεν είναι λίγα τα μικρά παιδιά που τον παρακολουθούν –κάθε άλλο: «Περιμένω με αγωνία κάθε φο­ρά που θα βγάλει το Αστρόνιο ένα νέο επεισόδιο. Μιλάει για πράγματα τα ο­ποί­α δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν», λέει η 9χρονη Έλλη. «Μερικά από αυτά που λέ­ει δεν τα καταλαβαίνω, αλλά πάντα θέλω να βγω μετά έξω και να χαζέψω τα α­στέ­ρια. Περιμένω πότε θα πάρω το πρώτο μου τηλεσκόπιο», εξηγεί η μικρή θαυ­μά­στρι­α της δουλειάς του Παύλου Καστανά.

Ο ίδιος προσπαθεί όσο γίνεται να μη χρησιμοποιεί πολύ «τεχνικές» ορολογίες, ώ­στε να μπορεί ο οποιοσδήποτε να καταλάβει τα φαινόμενα που περιγράφει. Κά­ποιες έννοιες είναι πολύ σύνθετες για τα μικρά παιδιά, παραδέχεται ο ίδιος και ε­ξη­γεί ότι «αυτό που θα ήθελα πραγματικά θα ήταν ο θεατής να αισθάνεται για λί­γο ότι εγκαταλείπει τη Γη και ότι ταξιδεύει στο διάστημα».

Επικοινωνία με το κοινό

Μέσω μηνυμάτων στα κοινωνικά δίκτυα και στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο ο Παύ­λος Καστανάς λαμβάνει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του κοινού. «Μου κά­νουν μεγάλη εντύπωση τα μηνύματα που λαμβάνω από νέα παιδιά, που μου γρά­φουν ότι αποφάσισαν να σπουδάσουν φυσική και αστροφυσική βλέποντας τα βί­ντε­ό μου. Αυ­τή νομίζω είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση που μπορεί να εισπράξει κά­ποιος που ασχολείται με την επικοινωνία της επιστήμης», τονίζει ο ίδιος και συ­μπλη­ρώ­νει: «Υπάρχουν πολλοί που εκμυστηρεύονται ότι δεν είχαν ασχοληθεί πο­τέ με το διάστημα, αλλά τώρα άνοιξε ένα νέο παράθυρο γνώσης στο μυαλό τους».


Ως εκπαιδευτικός ο ίδιος βρίσκει ιδιαίτερη χαρά στη διαδικασία της δι­δα­σκα­λί­ας. Πώς μπορεί κανείς να περιγράψει σε ένα μικρό παιδί όμως τόσο σύνθετες έν­νοι­ες; «Η Γη είναι ένας πλανήτης. Ένας γιγάντιος βράχος που γυρίζει γύρω από τον Ήλιο πα­ρέ­α με άλλους πλανήτες. Όλη αυτή η παρέα αποτελεί ένα ηλιακό σύ­στη­μα. Βγες έξω να δεις τα άστρα τη νύχτα. Κάθε φωτεινή κουκκίδα που βλέπεις στον νυχτερινό ουρανό είναι ένα ολόκληρο ηλιακό σύστημα, δηλαδή ένας άλλος Ή­λιος, που γύρω του γυρίζουν πλανήτες. Κάθε τέτοιος πλανήτης είναι εντελώς μο­να­δι­κός και διαθέτει διαφορετικές συνθήκες από τους άλλους. Σε κάποιους α­πό αυτούς βρέχει γυαλί ή διαμάντια, σε άλλους έχει τρομακτικούς ανέμους, και υ­πάρ­χουν και κάποιοι που μπορεί να μοιάζουν με τη Γη», απαντά.

«Σκέψου πόση ώρα μπορείς να κουβεντιάζεις με ένα παιδί για τις συνθήκες που θα συναντούσες σε έναν τέτοιο πλανήτη. Έτσι και ανάψεις τη σπίθα της φα­ντα­σί­ας στις μικρές ηλικίες, όλα μετά παίρνουν τον δρόμο τους», περιγράφει τη μαγική δι­α­δι­κα­σί­α διαλόγου με τα παιδιά.


Εκτός από το κανάλι στο διαδίκτυο ο Παύλος Καστανάς συμμετέχει ή πρω­τα­γω­νι­στεί σε πολλές εκδηλώσεις που γίνονται σε διάφορους χώρους και πε­ρι­λαμ­βά­νουν κυρίως ομιλίες. Η ταχύτητα των εξελίξεων στην αστροφυσική είναι ι­λιγ­γι­ώ­δης και οι ανακαλύψεις σχεδόν καθημερινό φαινόμενο που απαιτεί συνεχή με­λέ­τη. «Δυστυχώς, δεν έχω τον χρόνο να κάνω όσες ομιλίες θα ήθελα λόγω της δου­λειάς και λόγω του καναλιού», λέει.

Αυτόν τον καιρό κάνει μια προσπάθεια να φέρει την επιστήμη ακόμη και στα... μπαρ, οργανώνοντας κουίζ αστροφυσικής.


ΠΗΓΗ: εφημερίδα «Η Καθημερινή» (03.03.2019) - ΕΙΚΟΝΕΣ: facebook.com/AstronioYoutube/ (1), kathimerini.gr (2), athensvoice.gr (3-4)


Τα βίντεο του Astronio

Ταξίδια στο διάστημα!

Το κανάλι Astronio του YouTube παρουσιάζει μικρά βίντεο σχετικά με την α­στρο­φυ­σι­κή και τις θετικές επιστήμες. Τα ιδιαιτέρως καλοφτιαγμένα επεισόδια αυ­τού του μοναδικού ταξιδιού επιμελείται ο αστροφυσικός Παύλος Κα­στα­νάς:


Δείτε μερικά από τα βίντεο του Astronio στους υπερσυνδέσμους που α­κο­λου­θούν:

1. Ο Δίας και η συγκλονιστική α­να­κά­λυ­ψη του Γαλιλαίου
2. Ταξίδι στον πλανήτη Κρόνο
3. Ο αινιγματικός πλανήτης Ουρανός
4. Η Ζώνη του Κάιπερ και οι νάνοι πλα­νή­τες
5. Το τραγούδι του Γαλαξία
6. Τα γιγάντια μεγέθη του σύμπαντος
7. Η πιο επικίνδυνη αποστολή στην ι­στο­ρί­α της ανθρωπότητας
8. Γιατί δεν ισχύει η αστρολογία;

ΠΗΓΗ: Astronio


Ο Δίας και η συγκλονιστική
ανακάλυψη του Γαλιλαίου

Από τον αστροφυσικό Παύλο Καστανά

Ξεκινάμε το ταξίδι μας από τον πλανήτη Δία, τον γίγαντα του ηλιακού μας συ­στή­μα­τος. Γνωρίζουμε τα μεγέθη και τις συνθήκες του πλανήτη αλλά και τις πα­ρα­τη­ρή­σεις που έκανε ο Γαλιλαίος για τους δορυφόρους του, οι οποίες άλλαξαν δρα­μα­τι­κά τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο.

Μια διόρθωση από τον κ. Καστανά: Ο Δίας είναι πεπλατυσμένος στους πόλους και διογκωμένος στον ισημερινό του.


Ταξίδι στον πλανήτη Κρόνο

Από τον αστροφυσικό Παύλο Καστανά

Στο επεισόδιο αυτό ταξιδεύουμε στον πλανήτη Κρόνο και γνωρίζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του πλανήτη και των δακτυλίων του αλλά και τους δορυφόρους του, Τιτάνα και Εγκέλαδο.Ο αινιγματικός πλανήτης Ουρανός

Από τον αστροφυσικό Παύλο Καστανά

Ο Ουρανός είναι ο πρώτος πλανήτης που ανακαλύφθηκε από τον άνθρωπο. Ε­ξα­κο­λου­θεί όμως μέχρι σήμερα να είναι ιδιαίτερα αινιγματικός και μυστηριώδης.

Στο επεισόδιο αυτό γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες του Ου­ρα­νού αλλά και τους σημαντικότερους δορυφόρους του: τον Όμπερον, την Τιτάνια, τον Άμπριελ, τον Άριελ και τη Μιράντα.24 Ιουνίου 2019

Το τραγούδι του Γαλαξία

Ο αστροφυσικός Παύλος Καστανάς μεταφράζει και τραγουδά στα ελληνικά το «Gal­ax­y Song» των Monty Python, διάσημων και ανατρεπτικών κωμικών. Ε­νερ­γο­ποι­ή­στε, αν θέλετε, τους υπότιτλους του βίντεο, ταξιδέψτε και... φιλοσοφήστε!


Όταν η ζωή σε παίρνει από κάτω
και όλα μοιάζουν δύσκολα ή μουντά
κι οι άνθρωποι φέρονται ηλίθια, παράξενα ή χαζά
κι αρχίζεις να ζορίζεσαι αρκετά...

Σκέψου πως έχουμε για σπίτι έναν όμορφο πλανήτη
που γυρνά από δύση προς ανατολή.
Κινείται σε τροχιά, μήνες τρεις κι άλλους εννιά,
γύρω απ’ τον Ήλιο, της ενέργειας την πηγή.

Τώρα ο Ήλιος κι όλοι εμείς κι όλα τ’ άστρα που θα δεις
γιγάντια διαγράφουμε τροχιά
κάπου στον Ωρίωνα, του Γαλαξία βραχίονα,
στην όμορφη αστρική μας γειτονιά.

Ο Γαλαξίας, αν τον δεις, αστέρια έχει διακόσια δισ.,
σκόνη και σχηματισμούς νεφών.
Φαρδαίνει κεντρικώς, δέκα χιλιάδες έτη φωτός,
σε μια όμορφη εικόνα που ’ρθε απ’ το παρελθόν.

Έχει σχήμα σπειροειδές και νομίζαν μέχρι χθες
μονάχος πως τραβάει το κουπί,
μα του Hubble τα αισθητήρια είδαν τρισεκατομμύρια
σε μια αέναη του κόσμου διαστολή.

Και το σύμπαν, σαν μπαλόνι, διαστέλλεται, φουσκώνει
προς όλες τις κατευθύνσεις διαρκώς.
Η ταχύτητά μεγάλη του φωτός, δε μοιάζει μ' άλλη,
είν’ η μέγιστη που υπάρχει γενικώς.

Γι’ αυτό απλά θυμήσου, θαύμα είναι η ζωή σου,
αν νιώθεις τόσο μόνος και μικρός!
Μα ευχήσου να έχει μείνει κάπου αλλού νοημοσύνη·
εδώ δεν έχουμε άλλη, δυστυχώς!ΣΤΙΧΟΙ: Άκης Λούκας, Παύλος Καστανάς
ΜΟΥΣΙΚΗ: Eric Idle, John Du Prez
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Παύλος Καστανάς / ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ: 2019ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ