16 Ιουνίου 2019

Οι κυβερνήσεις της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της χώρας σύμφωνα με τον α­­νώ­­τε­ρο νόμο του κράτους, το Σύνταγμα. Απαρτίζεται από τον πρω­θυ­πουρ­γό και τους υ­­πουρ­­γούς. Οι υπουργοί ασχολούνται με τα θέματα του υ­πουρ­γεί­ου τους, ε­νώ ο πρω­­θυ­­πουρ­­γός, ως Πρόεδρος της Κυβέρνησης, συ­ντο­νί­ζει το έρ­γο τους, προ­κει­μέ­νου να ε­­φαρ­­μο­­στεί η κυβερνητική πολιτική.

Δείτε στη συνέχεια όλες τις κυβερνήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας από το 1974 έ­ως σή­­με­­ρα:

1974-1977
1977-1981
Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας
Πρωθυπουργοί: Κωνσταντίνος Καραμανλής / Γεώργιος Ράλλης1981-1985
1985-1989
Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ
Πρωθυπουργός: Ανδρέας Παπανδρέου


1989
Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας-ΣΥΝ*
Πρωθυπουργός: Τζανής Τζανετάκης

* Η κυβέρνηση κράτησε πέντε μήνες. Στον Συνασπισμό (ΣΥΝ) μετείχε και το ΚΚΕ, ε­νώ α­πό αυτόν προέκυψαν αργότερα ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΔΗΜΑΡ.

1989-1990
Κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ*
Πρωθυπουργός: Ξενοφών Ζολώτας

* Η κυβέρνηση κράτησε πέντε μήνες. Ονομάστηκε «οικουμενική», γιατί συμ­με­τεί­χαν σχε­δόν όλα τα κόμματα της Βουλής.

1990-1993
Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας
Πρωθυπουργός: Κωνσταντίνος Μητσοτάκης


1993-1996
1996-2000
2000-2004
Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ
Πρωθυπουργοί: Ανδρέας Παπανδρέου / Κώστας Σημίτης2004-2007
2007-2009
Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας
Πρωθυπουργός: Κώστας Καραμανλής


2009-2011
Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ
Πρωθυπουργός: Γιώργος Παπανδρέου


2011-2012
Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ*
Πρωθυπουργός: Λουκάς Παπαδήμος

* Η κυβέρνηση κράτησε μισό χρόνο. Ο ΛΑΟΣ αποχώρησε μετά τους πρώτους τρεις μή­νες.

2012-2015
Κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ*
Πρωθυπουργός: Αντώνης Σαμαράς

* Η ΔΗΜΑΡ αποχώρησε μετά τον πρώτο χρόνο.

2015
2015-2019
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ*
Πρωθυπουργός: Αλέξης Τσίπρας

* Οι ΑΝΕΛ αποχώρησαν τους τελευταίους έξι μήνες.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ - ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com

Συνεχίζεται...


14 Ιουνίου 2019

Επιτέλους διακοπές!

Κάπως έτσι δεν είμαστε την πρώτη
μέρα των διακοπών μας;12 Ιουνίου 2019

Παγκόσμιοι πολυχάρτες

Πατήστε στις εικόνες, μελετήστε τους πολυχάρτες και ανακαλύψτε δι­α­φο­ρε­τι­κές όψεις του πλανήτη μας!
ΠΗΓΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.com


11 Ιουνίου 2019

Η Κύπρος το 1974Τον Ιούλιο του 1974 η ελληνική χούντα οργανώνει πραξικόπημα και ανατρέπει τον Πρό­ε­δρο της Κύπρου Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Ύστερα από πέντε μέρες η Τουρ­κί­α ει­­σβάλ­λει στο νησί µε πρόσχημα την υπεράσπιση των Τουρκοκυπρίων. Τα στρα­τεύ­μα­τά της α­πο­βι­βά­ζο­νται στον Βορρά και καταλαμβάνουν την Κε­ρύ­νει­α. Η επιχείρηση θα μεί­νει στην Ι­στο­ρί­α με την κωδική ονομασία «Αττίλας 1».

Είκοσι πέντε μέρες αργότερα, και ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για α­πο­χώ­ρη­ση από την Κε­ρύ­νει­α, πραγματοποιείται ο «Αττίλας 2». Τα τουρκικά στρα­τεύ­μα­τα προ­ε­λαύ­νουν και κα­τα­λαμ­βά­νουν την Αμμόχωστο.

Η Τουρκία κατέχει πλέον το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας (μαζί και το βό­ρει­ο τμή­­μα της πρωτεύουσας Λευκωσίας). Το τίμημα είναι 6.000 νεκροί και α­γνο­ού­με­νοι, ε­νώ 200.000 Ελληνοκύπριοι καταφεύγουν στον νότο ως πρόσφυγες. Πα­ράλ­λη­λα, οι πε­ρί­­που 50.000 Τουρκοκύπριοι των ελεύθερων περιοχών με­τα­φέ­ρο­νται στο κα­τε­χό­με­νο τμήμα του νη­σιού.

Στους επόμενους χάρτες μπορείτε να δείτε τα εδάφη που κατέχει η Τουρκία αλ­λά και το Η­νω­μέ­νο Βασίλειο (από την εποχή που η Κύπρος ήταν βρετανική α­ποι­κί­α). Τα πρώ­τα είναι γνω­στά ως Κα­τε­χό­με­να και τα δεύτερα ως βρετανικές βά­σεις.


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

15 Ιουλίου 1974. Χουντικό πρα­ξι­κό­πη­μα, ο Μακάριος διαφεύγει στο ε­ξω­τε­ρι­κό.
20 Ιουλίου 1974. «Αττίλας 1».
14 Αυγούστου 1974. «Αττίλας 2».
7 Δεκεμβρίου 1974. Ο Μακάριος ε­πι­στρέ­φει στο νησί.

ΠΗΓΕΣ: εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» (14.05.2005), el.wikipedia.org - ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com (1: rural-tourism.tph.moi.gov.cy, 2-3: el.wikipedia.org)

Η ταυτότητα της Ωκεανίας
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:
5 Ιουνίου 2019

Μελοποιημένα ποιήματα του Ελύτη

Ο Οδυσσέας Ελύτης (1911-1996) είναι ένας από τους σημαντικότερους ποι­η­τές μας. Καταγόταν από τη Λέσβο, αλλά μεγάλωσε στην Αθήνα. Το οικογενειακό του ε­πί­θε­το ήταν Αλεπουδέλης.

Το 1960 τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης και το 1979 με το βραβείο Νό­μπελ Λογοτεχνίας.
Είναι ο ένας από τους δύο ποιητές μας που έχει τιμηθεί με αυτήν τη διεθνή δι­ά­κρι­ση. Δεκαέξι χρόνια νωρίτερα, το 1963, είχε πάρει το ίδιο βραβείο ο Γιώρ­γος Σε­φέ­ρης.


Οδυσσέας Ελύτης


Ο ποιητής διαμόρφωσε ένα προσωπικό ποιητικό ιδίωμα και ανανέωσε την ελ­λη­νι­κή ποίηση. Συλλογές του έχουν μεταφραστεί σε πολλές ξένες γλώσσες, ε­νώ α­σχο­λή­θη­κε και με μεταφράσεις ποιητικών και θεατρικών έργων.


Πολλά ποιήματά του έχουν μελοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία και έχουν αγαπηθεί α­πό μικρούς και μεγάλους. Πατήστε στους υπερσυνδέσμους που ακολουθούν και α­κού­στε μερικά από αυτά:


ΠΗΓΗ: el.wikipedia.org - ΕΙΚΟΝΕΣ: lifo.gr, podilato98.blogspot.com

4 Ιουνίου 2019

Χρονολόγιο Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου


1938

11 Μαρτίου. Η Γερμανία προσαρτά την Αυστρία.
29 Σεπτεμβρίου. Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία και Βρετανία συμφωνούν ότι η Τσε­χο­σλο­βα­κί­α πρέ­πει να παραχωρήσει στη Γερμανία τη γερμανόφωνη περιοχή της Σου­δη­τί­ας.

1939

7 Απριλίου. Η Ιταλία εισβάλει στην Αλβανία.
23 Αυγούστου. Γερμανία και Σοβιετική Ένωση (ΕΣΣΔ) υπογράφουν σύμφωνο μη ε­πί­θε­­σης. Ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη του πολέμου.
1 Σεπτεμβρίου. Η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία.


Βαρσοβία, η βομβαρδισμένη πρωτεύουσα της Πολωνίας (1939)


3 Σεπτεμβρίου. Βρετανία, Γαλλία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία κηρύσσουν τον πό­λε­μο στη Γερμανία. Αρχίζει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.
5 Σεπτεμβρίου. Οι ΗΠΑ κηρύσσουν ουδετερότητα.
8 Νοεμβρίου. Απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ στο Μόναχο.

1940

9 Απριλίου. Η Γερμανία εισβάλλει στη Νορβηγία. Η Δανία παραδίδεται άνευ ό­ρων.
10 Μαΐου. Η Γερμανία εισβάλλει στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο και στη Γαλ­λί­α.
10 Ιουνίου. Η Νορβηγία παραδίδεται στη Γερμανία. Η Ιταλία κηρύσσει πόλεμο στη Βρε­­τα­νί­α και στη Γαλλία.
22 Ιουνίου. Η Γαλλία παραδίδεται στη Γερμανία.
10 Ιουλίου-31 Οκτωβρίου. Η «μάχη της Βρετανίας». Η Γερμανία βομβαρδίζει α­νη­λε­ώς την Αγγλία, με σκοπό να τρομοκρατηθεί ο πληθυσμός και να εξαρθρωθεί η βι­ο­μη­χα­νί­α της. Η βρετανική πολεμική αεροπορία αντιστέκεται σθεναρά και προ­ξε­νεί με­γά­λες α­πώ­­λει­ες στον επιτιθέμενο. Ο Χίτλερ εγκαταλείπει το σχέδιό του για α­πό­βα­ση.


Το Λονδίνο ύστερα από βομβαρδισμό της γερμανικής αεροπορίας (1940)


Φθινόπωρο. Εισβολή στη Βουλγαρία. Βουλγαρία και Ρουμανία προσχωρούν στις δυ­νά­­μεις του Άξονα.
28 Οκτωβρίου. Η Ιταλία εισβάλλει στην Ελλάδα, αλλά αποκρούεται με ε­πι­τυ­χί­α.

1941

6 Απριλίου. Τα γερμανικά στρατεύματα επιτίθενται στα Βαλκάνια (Γιου­γκο­σλα­βί­α και Ελ­­λά­δα). Τρεις εβδομάδες αργότερα οι Γερμανοί μπαίνουν στην Αθήνα.
22 Ιουνίου. Η Γερμανία εισβάλλει στη Σοβιετική Ένωση, παραβιάζοντας το σύμ­φω­νο μη ε­­πί­θε­σης.
8 Οκτωβρίου. Ξεκινά η πολιορκία του Λένινγκραντ (ΕΣΣΔ). Στις 900 μέρες που θα δι­αρ­­κέ­σει θα βρουν τον θάνατο ένα εκατομμύριο πολίτες.


Αεροπορική επιδρομή στο Λένινγκραντ, τη σημερινή Αγία Πετρούπολη


7 Δεκεμβρίου. Η Ιαπωνία βομβαρδίζει τον αμερικανικό στόλο στο Περλ Χάρ­μπορ της Χα­­βά­ης. Οι ΗΠΑ μπαίνουν στον πόλεμο.
11 Δεκεμβρίου. Η Γερμανία και η Ιταλία κηρύσσουν τον πόλεμο στις ΗΠΑ.

1942

30-31 Μαΐου. Οι συμμαχικές δυνάμεις βομβαρδίζουν γερμανικές πόλεις. Κα­τα­στρέ­φε­ται ο­λο­σχε­ρώς η Κολονία.
23 Οκτωβρίου. Οι δυνάμεις του Άξονα δέχονται γενναίο πλήγμα στο Ελ Α­λα­μέιν (Αί­γυ­­πτος) από τα βρετανικά στρατεύματα.


Βρετανικά τανκς στην έρημο της Αιγύπτου (1942)


3 Νοεμβρίου. Η Γερμανία χάνει τη μάχη του Ελ Αλαμέιν.
22 Νοεμβρίου. Το 6ο σώμα του γερμανικού στρατού ηττάται κατά κράτος στο Στά­λιν­­γκραντ, το σημερινό Βόλγκογκραντ (ΕΣΣΔ).

1943

31 Ιανουαρίου. 90.000 Γερμανοί στρατιώτες παραδίδονται στο Στάλινγκραντ.
13 Μαΐου. Το γερμανοϊταλικό σώμα της Αφρικής συνθηκολογεί στην Τυνησία. Κλεί­νει ο­­ρι­­στι­κά το αφρικανικό μέτωπο του πολέμου.
10 Ιουλίου. Οι συμμαχικές δυνάμεις αποβιβάζονται στη Σικελία (Ιταλία).


Οι Σύμμαχοι αποβιβάζονται στη Σικελία (1943)


25 Ιουλίου. Οι συμμαχικές δυνάμεις βομβαρδίζουν το Αμβούργο (Γερμανία). Μέ­σα σε μια μέ­ρα σκοτώνονται 40.000 άμαχοι.
3 Σεπτεμβρίου. Η Ιταλία παραδίδεται στους Συμμάχους.
8 Οκτωβρίου. Η Ιταλία συνθηκολογεί. Οι Γερμανοί αφοπλίζουν τον ιταλικό στρα­τό και κα­τα­λαμ­βά­νουν τμήμα της χώρας.
6 Νοεμβρίου. Ο Κόκκινος Στρατός της ΕΣΣΔ απελευθερώνει το Κίεβο (Γερ­μα­νί­α).
1 Δεκεμβρίου. Διάσκεψη της Τεχεράνης. Ο Στάλιν (ΕΣΣΔ), ο Τσόρτσιλ (Ην. Βα­σί­λει­ο) και ο Ρούσβελτ (ΗΠΑ) αποφασίζουν συμμαχική απόβαση στη Γαλλία και συμ­φω­νούν στη με­­τα­πο­λε­μι­κή διαίρεση της Γερμανίας.

1944

6 Ιουνίου. Τα συμμαχικά στρατεύματα αποβιβάζονται στη Νορμανδία (Γαλλία).
20 Ιουλίου. Αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Χίτλερ.
25 Αυγούστου. Απελευθερώνεται το Παρίσι (Γαλλία).
16 Δεκεμβρίου. Η μάχη των Αρδενών (Βέλγιο-Λουξεμβούργο). Είναι η τε­λευ­ταί­α προ­­σπά­θει­α του γερμανικού στρατού να ανακόψει την επέλαση των συμ­μα­χι­κών δυ­νά­με­ων.

1945

27 Ιανουαρίου. Ο Κόκκινος Στρατός μπαίνει στο Άουσβιτς (Πολωνία).
4-11 Φεβρουαρίου. Διάσκεψη της Γιάλτας. Ο Ρούσβελτ, ο Τσόρτσιλ και ο Στά­λιν μοι­ρά­­ζουν τον κόσμο σε σφαίρες επιρροής.
13-14 Φεβρουαρίου. Οι Σύμμαχοι βομβαρδίζουν τη Δρέσδη (Γερμανία) με ε­μπρη­στι­κές βόμ­βες. 200.000 άμαχοι νεκροί.


Η βομβαρδισμένη Δρέσδη (1945)


9-10 Μαρτίου. Οι Αμερικανοί βομβαρδίζουν το Τόκιο (Ιαπωνία). 80.000 νεκροί.
18 Μαρτίου. Οι Αμερικανοί βομβαρδίζουν το Βερολίνο (Γερμανία).
12 Απριλίου. Ο Χάρι Τρούμαν αναλαμβάνει την προεδρία των ΗΠΑ μετά τον θά­να­το του Ρού­σβελτ.
20 Απριλίου. Οι Αμερικανοί μπαίνουν στη Νυρεμβέργη (Γερμανία).
23 Απριλίου. Σοβιετικοί στρατιώτες φθάνουν έξω από το Βερολίνο.
28 Απριλίου. Δολοφονείται ο Μπενίτο Μουσολίνι.
30 Απριλίου. Ο Κόκκινος Στρατός υψώνει τη σημαία του στο Βερολίνο. Ο Χίτ­λερ αυ­το­­κτο­νεί στο καταφύγιό του.
7-9 Μαΐου. Η Γερμανία συνθηκολογεί. Τερματίζεται ο πόλεμος στην Ευρώπη.
6 Αυγούστου. Οι Αμερικανοί ρίχνουν ατομική βόμβα στη Χιροσίμα (Ιαπωνία).


Η βομβαρδισμένη Χιροσίμα (1945)


9 Αυγούστου. Οι Αμερικανοί ρίχνουν ατομική βόμβα στο Ναγκασάκι (Ιαπωνία).
2 Σεπτεμβρίου. Η Ιαπωνία συνθηκολογεί. Τερματίζεται ο Β΄ Παγκόσμιος Πό­λε­μος.

ΠΗΓΕΣ: εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» (30.04.2005 και 07.05.2005), Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2011), el.wikipedia.org - ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (1: FlameWordMaker.com), abcnews.go.com (2), el.wikipedia.org (3), en.wikipedia.org (4,6-7), ww2incolor.com (5), toptenz.net (8)


Η «Άγια Κυριακή»

Το θρυλικό καΐκι που έγινε τραγούδι

Το κομβικό σημείο όπου βρίσκεται το λιμάνι της Ραφήνας έκανε την πόλη να πρω­τα­γω­νι­­στή­σει σε πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά την περίοδο της Κα­το­χής. Πο­λύ σπου­­δαί­ο ήταν το δίκτυο διαφυγής που οργανώθηκε προς τις μι­κρα­σι­α­τι­κές ακτές και την Αί­γυπτο. Με τον τρόπο αυτό χιλιάδες Έλληνες πα­τρι­ώ­τες και αξιωματικοί ξέ­φυ­γαν από τον γερ­μα­νι­κό κλοιό και κατέφυγαν στη Μέ­ση Ανατολή. Από εκεί, επίσης, έ­φυ­γαν και 4.000 Βρε­τα­νοί στρα­τι­ώ­τες μόλις οι Γερ­μα­νοί μπήκαν στην Αθήνα.


Τα δρομολόγια διαφυγής ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 1941 με τα καΐκια «Παναγία», «Α­γί­α Πα­ρα­σκευ­ή» και «Αγία Κυριακή», τα οποία έφταναν μέχρι τις μικρασιατικές α­κτές, ακόμη και μέ­χρι την Αλεξάνδρεια:
★ Το «Παναγία» ήταν του Ικαριώτη καπετάνιου Σταμάτη Τσατρά, ο οποίος τον Ι­ού­νι­ο του 1941 έκανε δύο δρομολόγια στο Τσεσμέ της Τουρκίας (απέναντι από τη Χίο) βοη­θώ­­ντας τη δι­α­φυ­γή Ελλήνων αξιωματικών και πολιτικών. Πι­θα­νο­λο­γεί­ται ότι με το δικό του καΐκι δι­έ­φυ­γαν τον Μάρτιο του 1942 ο πρώην πρω­θυ­πουρ­γός Πα­να­γιώ­της Κανελλόπου­λος με τη γυ­ναί­κα του, καθώς και ο Γιάννης Χα­ρα­λα­μπό­που­λος.
★ Η «Αγία Παρασκευή» είχε καπετάνιο τον Κώστα Γιαγκουδάκη και έκανε δρο­μο­λό­γι­α με προ­ο­ρι­σμό κυρίως τη Σάμο, τη Χίο και την Ικαρία.
★ Η «Αγία Κυριακή» ανήκε στον Καρυστινό καπετάνιο Καδή. Έγινε πασίγνωστη ύ­στε­ρα α­πό τρεις δεκαετίες, όταν τραγουδήθηκε από τη Ρένα Κουμιώτη.


Το τραγούδι αυτό του Μίμη Πλέσσα προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την ά­γνω­στη δρά­ση των ναυτικών μας την περίοδο της Κατοχής. Σύμφωνα με τους στί­χους του Κώστα Βίρ­βου, το δρομολόγιο ήταν Αλεξάνδρεια-Ραφήνα και τα α­μπά­ρια του καϊκιού ήταν γεμάτα με κυνηγημένους που προσπαθούσαν να δι­α­φύ­γουν, για να συ­νε­χί­σουν τον Αγώνα από αλ­λού.

Δυστυχώς, μετά το τέλος του Πο­λέ­μου το καΐκι α­φέ­θη­κε στη μοίρα του και σά­πι­σε σε κάποια ακτή...


Το λέγαν «Άγια Κυριακή»
εκείνο το καΐκι
που στη σκλαβιά, στην Κατοχή,
δούλευε στη διαφυγή,
πάλευε για τη νίκη.

Αλεξάνδρεια - Ραφήνα
πήγαινε τα χρόνια εκείνα
και για μπάρκο μες στ’ αμπάρια
είχε όλο παλικάρια.

Τώρα η «Άγια Κυριακή»
στην αμμουδιά σαπίζει
κι όταν τη βλέπω στον γιαλό
τρέχει το δάκρυ μου θολό
και η καρδιά ραγίζει.

Αλεξάνδρεια - Ραφήνα...ΣΤΙΧΟΙ: Κώστας Βίρβος
ΜΟΥΣΙΚΗ: Μίμης Πλέσσας / ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Ρένα Κουμιώτη
ΔΙΣΚΟΣ: Θάλασσα, πικροθάλασσα... (1973)

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΙΚΟΝΑ: ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΧΑΡΤΗΣ: podilato98.blogspot.com (από
101traveldestinations.com)

Τα σμυρναίικα τραγούδιαΤο καθρεφτάκι σου παλιό και πίσω απ’ τη θαμπάδα
η Σμύρνη με το Κορδελιό και η παλιά Ελλάδα.

Μουτζουρωμένο το γυαλί, μα πίσω απ’ τους καπνούς του
βλέπει ο Θεός το Αϊβαλί και σταματάει ο νους του.

Τα σμυρναίικα τραγούδια ποιος σου τα ’μαθε;
Να τα λες και να δακρύζεις, της καρδιάς μου ανθέ!

Το καθρεφτάκι σου παλιό και το μυαλό χαμένο.
Σε ποιο τα ήπιες καπηλειό και βγήκες μεθυσμένο.

Τα σμυρναίικα τραγούδια...ΣΤΙΧΟΙ: Ηλίας Κατσούλης
ΜΟΥΣΙΚΗ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Παντελής Θαλασσινός
ΔΙΣΚΟΣ: Αστρανάμματα (1996)

Η προσφυγιά

Το τραγούδι αναφέρεται στη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. Ταιριάζει ό­μως, δυ­στυ­χώς, και στους πρόσφυγες που υπήρξαν, υπάρχουν και θα υ­πάρ­ξουν σε δι­ά­φο­ρα μέρη του πλανήτη μας...


Πάνε κι έρχονται καράβια
φορτωμένα προσφυγιά.
Βάψαν τα πανιά τους μαύρα,
τα κατάρτια τους μαβιά.

Σε ποια πέτρα, σε ποιο χώμα
να ριζώσεις τώρα πια;
Κι απ’ τον θάνατο ακόμα
πιο πικρή είσαι προσφυγιά!

Πού να βρίσκεται ο πατέρας;
Ψάχνει η μάνα για παιδιά.
Μας εσκόρπισε ο αγέρας
σ’ άλλη γη, σ’ άλλη στεριά.

Σε ποια πέτρα, σε ποιο χώμα
να ριζώσεις τώρα πια;
Κι απ’ τον θάνατο ακόμα
πιο πικρή είσαι προσφυγιά!ΣΤΙΧΟΙ: Πυθαγόρας / ΜΟΥΣΙΚΗ: Απόστολος Καλδάρας
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Γιώργος Νταλάρας / ΔΙΣΚΟΣ: Μικρά Ασία (1972)

3 Ιουνίου 2019

Σπίτι μας είναι η γη

Στη Βόρεια Αμερική κατοικούσαν κυρίως Ινδιάνοι. Στα μέσα του 19ου αιώνα οι λευ­κοί έ­ποι­κοι τους έδιωξαν από τα εδάφη τους –άλλοτε ειρηνικά και άλλοτε βί­αι­α.

Το παρακάτω κείμενο (οπτικοποιημένο όμορφα και στο βιντεάκι) είναι α­πό­σπα­σμα της α­πά­ντη­σης που έστειλε το 1855 ο αρχηγός των Ινδιάνων στον Πρό­ε­δρο των Η­ΠΑ, ο ο­ποί­ος είχε ζητήσει να αγοράσει ένα τμήμα της γης τους. Αυ­τός ο «ά­γρι­ος» και «α­πο­­λί­τι­στος» λαός μάς παραδίδει ένα μάθημα για την ε­νό­τη­τα της ζωής σε έ­ναν πλανήτη που σή­με­ρα κινδυνεύει...


Πώς μπορείτε να αγοράσετε ή να πουλήσετε τον ουρανό ή τη ζεστασιά της γης; Η ι­δέ­α μάς φαίνεται περίεργη. Επειδή ακριβώς δε μας ανήκουν η δρο­σιά του αέ­ρα και η διαύγεια του νερού, πώς είναι δυνατόν να τα α­γο­ρά­σε­τε; Κά­θε κομμα­τάκι αυ­τής της γης είναι ιερό για τον λαό μου. Κά­θε βε­λό­να του λα­μπε­ρού πεύ­κου, κά­θε αμ­μου­δε­ρή κοίτη ποταμού, κά­θε κομ­μα­τά­κι ο­μί­χλης μέ­σα στα σκο­τει­νά δάση, κάθε ξέ­φω­το και κάθε βού­ι­σμα ε­ντό­μου εί­ναι ιερό στη μνήμη και στην εμπειρία του λα­ού μου.

Είμαστε ένα μέρος της γης κι αυτή, πάλι, ένα κομμάτι από εμάς. Τα ευ­ω­δια­στά λου­λού­δια είναι οι αδερφές μας. Το ελάφι, το άλογο, ο μεγάλος α­ε­τός εί­ναι οι α­δερ­φοί μας. Τα βράχια στους λόφους, το πράσινο χρώμα των λι­βα­διών, η ζε­στα­σιά του πόνι και ο άνθρωπος, όλα ανήκουν στην ί­δια οι­κο­γέ­νει­α. Γι’ αυτό και όταν ο Μεγάλος Αρχηγός στην Ουάσιγκτον μας πα­ραγ­γέλ­νει ότι θέλει να αγο­ρά­σει τη γη μας, ζητάει πολλά από ε­μάς. Ο Μεγάλος Αρχηγός μάς παραγγέλνει ό­­τι θα μας ε­ξα­σφα­λί­σει ένα μέ­ρος έ­τσι που να μπο­ρού­με να ζή­σου­με άνετα με­τα­ξύ μας. Θα σκε­φτού­με, λοι­πόν, την προ­σφο­ρά του για ν’ α­γο­ρά­σει τη γη μας. Αλλά δε θα εί­ναι κι εύ­κο­λο. Γιατί αυτή η γη είναι για μας ιερή.

Ξέρουμε ότι ο λευκός άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τα ήθη μας. Ένα κομ­μά­τι γης μοιά­ζει γι’ αυτόν μ’ ένα οποιοδήποτε άλλο κομμάτι, γιατί εί­ναι έ­νας ξέ­νος που έρ­­χε­ται μες στη νύχτα και παίρνει από τη γη αυτό που έ­χει α­νά­γκη. Η γη δεν εί­ναι ο α­δερ­φός του, αλλά ο εχθρός του, και μόλις την κυριεύσει πη­γαί­νει μα­κρύ­τερα.

Συμπεριφέρεται στη μητέρα του, τη γη, και στον αδερφό του, τον ου­ρα­νό, σαν να ή­ταν πράγματα που αγοράζονται, που λεηλατούνται, που που­λιού­νται όπως τα πρό­βα­τα ή τα λαμπερά μαργαριτάρια. Η απληστία του θα κα­τα­βρο­χθί­σει τη γη και δε θ’ αφήσει πίσω της παρά μια έρημο.

Ξέρουμε τουλάχιστον αυτό: η γη δεν α­νή­κει στον άνθρωπο, ο άνθρωπος α­νή­κει στη γη. Αυτό το ξέρουμε. Όλα τα πράγματα είναι αλληλένδετα, ό­πως το αίμα ε­­νώ­νει μια οικογένεια. Όλα τα πράγματα είναι αλ­λη­λέν­δε­τα.

Ένα πράγμα που ξέρουμε εμείς –και που ο λευκός άνθρωπος θα α­να­κα­λύ­ψει ί­­σως κάποτε– είναι ότι ο θεός μας είναι ο ίδιος θεός. Ίσως να σκέ­φτε­στε να τον α­πο­κτή­σε­τε τώρα, όπως θέλετε να αποκτήσετε τη γη μας, αλ­λά δεν μπο­ρεί­τε. Εί­ναι ο θεός του ανθρώπου και το έλεός του εί­ναι το ί­διο και για τον λευ­κό και για τον ε­ρυ­θρό­δερ­μο άνθρωπο. Αυτή η γη είναι πο­λύ­τι­μη για τον άνθρωπο και όταν τη βλά­πτει είναι σαν να δεί­χνει πε­ρι­φρό­νη­ση στον Δη­μι­ουρ­γό.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (διασκευή από το βιβλίο «Πού είναι ο αετός; Χαιρετισμός στη γη», εκδ. ΚΟΑΝ, Α­θή­να, 1997), youtube.com/user/PLWTINOS - ΒΙΝΤΕΟ: H e-κτη ατ@ξία στ’ ανοιχτά

31 Μαΐου 2019

Αιολική γη

Από τον Ηλία Βενέζη

Το βιβλίο «Αιολική γη» μάς μεταφέρει στα Κιμιντένια, βουνά της Μικράς Ασίας, ό­που ζει η οι­κο­γέ­νει­α του μικρού Πέτρου με αρχηγό τον παππού. Ο Πέτρος με την Άρτεμη, την πιο α­γα­πη­μέ­νη από τις τέσσερις αδερφές του, ζουν τα παιδικά τους χρόνια στον τό­πο όπου γεν­νή­θη­καν. Σιγά σιγά ο μαγικός τους κόσμος γκρε­μί­ζε­ται, όταν έρχονται α­ντι­μέ­τω­ποι με τον πό­λε­μο και αναγκάζονται να ζήσουν τον ξεριζωμό από τη γη τους. Το παρακάτω α­πό­σπα­σμα αναφέρεται σε μια πλευ­ρά του δράματος που βί­ω­σαν οι πρόσφυγες της Μικρασι­ατικής Κα­τα­στρο­φής (1922).Τα άστρα όλα έχουν βγει. Ταξιδεύουν στο Αιγαίο τα παιδικά μας όνειρα. Το κύμα χτυ­πά τη μά­σκα του καϊκιού μας και τα κοιμίζει. Κοιμηθείτε, όνειρά μας.

Στην ξένη χώρα που πάμε, πρόσφυγες, τι άραγες να μας περιμένει, τι μέρες να εί­ναι ν’ α­να­τεί­λουν; Ταξιδεύουν στο Αιγαίο τα όνειρά μας.

Η γιαγιά μας κουράστηκε. Θέλει να γείρει το κεφάλι της στα στήθια του παππού, που έ­χει καρ­φω­μέ­να πίσω τα μάτια του μπας και ξεχωρίσει τίποτα από τη στε­ριά, τίποτα α­πό τα Κι­μι­ντέ­νια. Μα πια δε φαίνεται τίποτα. Η νύχτα ρούφηξε μέ­σα της τα σχή­μα­τα και τους ό­γκους.


Η γιαγιά γέρνει το κεφάλι της να το ακουμπήσει στα στήθια που την προ­στα­τέ­ψα­νε ό­λες τις μέρες της ζωής της. Κάτι την μποδίζει και δεν μπορεί να βρει το κε­φά­λι η­συ­χί­α. Σαν έ­νας βόλος να είναι κάτω από το πουκάμισο του γέ­ρο­ντα.
– Τι είναι αυτό εδώ; ρωτά σχεδόν αδιάφορα.

Ο παππούς φέρνει το χέρι του. Το χώνει κάτω απ’ το ρούχο, βρίσκει το μικρό ξέ­νο σώ­μα που ακουμπά στο κορμί του και που ακούει τους χτύπους της καρδιάς του.
– Τι είναι;
– Δεν είναι τίποτα, λέει δειλά ο παππούς, σαν παιδί που έφταιξε. Δεν είναι τί­πο­τα. Λί­γο χώ­μα είναι.
– Χώμα!

Ναι, λίγο χώμα απ’ τη γη τους. Για να φυτέψουν ένα βασιλικό, της λέει, στον ξένο τό­πο που πάνε. Για να θυμούνται.

Αργά τα δάχτυλα του γέροντα ανοίγουν το μαντίλι όπου είναι φυλαγμένο το χώ­μα. Ψά­χνουν κει μέσα, ψάχνουν και τα δάχτυλα της γιαγιάς, σαν να το χαϊ­δεύ­ουν. Tα μά­τια τους, δα­κρυ­σμέ­να, στέκουν εκεί.
– Δεν είναι τίποτα λέω. Λίγο χώμα. Γη, Αιολική Γη! Γη του τόπου μου...

ΠΗΓΗ: ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (απόσπασμα από το βιβλίο «Αιολική γη», εκδ. Εστία, Αθήνα, 1992) - ΕΙΚΟΝΑ: anoixtosxoleio.weebly.com - ΗΧΟΣ: Υπουργείο Πολιτισμού/Ταξίδι στον πολιτισμό, CD 1 (από ΤΑ ΝΕ@ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ)

Τα παιδιά της Άμυνας

Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (1914-1918) διαμορφώνονται στην Ελλάδα δύ­ο α­πό­ψεις: Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, πιστεύοντας στην τελική νί­κη των Συμ­μά­χων, υποστηρίζει τη συμμετοχή της χώρας στο πλευρό της Αν­τάντ. Αντίθετα, ο βασι­λιάς Κων­στα­ντί­νος είναι υπέρ της ουδετερότητας, η οποία ό­μως ευνοεί πε­ρισ­σό­τε­ρο τις Κε­ντρι­κές Δυνάμεις. Η κυβέρνηση των (βε­νι­ζε­λι­κών) Φιλελευθέρων πα­ραι­τεί­ται κι η χώ­ρα βυ­θί­ζε­ται στον λεγόμενο «Εθνικό Δι­χα­σμό».

Τον Μάιο του 1916 οι Γερμανοί και οι σύμμαχοί τους Βούλγαροι εισβάλλουν στην Α­να­το­λι­κή Μακεδονία. Πολιτικοί του κόμματος των Φιλελευθέρων καθώς και αρ­κε­τοί α­πο­γοη­τευ­μέ­νοι αξιωματικοί και στρατιώτες επαναστατούν και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη α­να­λαμ­βά­νει την ε­ξου­σί­α η βενιζελική «Επιτροπή Εθνικής Α­μύ­νης» με σκοπό να βά­λει την Ελλάδα στον πό­λε­μο στο πλευρό των δυνάμεων της Αν­τάντ.

Η (βασιλική) κυβέρνηση της Αθήνας πιέζεται ακόμη περισσότερο από τους Άγ­γλους και τους Γάλλους να εγκαταλείψει την ουδετερότητα. Τελικά ο βα­σι­λιάς εκ­θρο­νί­ζε­ται και ε­γκα­τα­λεί­πει τη χώρα. Το 1917 η Ελλάδα μπαίνει στον πόλεμο στο πλευρό των Συμ­μά­χων.


Ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τον χαρακτηριστικό σκούφο του


Το παρακάτω χασαποσέρβικο αναφέρεται
στην επιτυχία της «Εθνικής Άμυνας»:


Μια μέρα θα το γράψει η ιστορία
που έδιωξ’ από την Αθήνα τα θηρία,
που έδιωξε βασιλείς και βουλευτάδες,
τους ψευταράδες και τους μασκαράδες!

Και στην Άμυνα εκεί όλοι οι αξιωματικοί!
Πολεμάει κι ο Βενιζέλος που αυτός θα φέρει τέλος
και ο κάθε πατριώτης θα μας φέρουν την ισότης!

Η Παναγιά που στέκει στο πλευρό μας
δείχνει το δρόμο στον νέο στρατηγό μας,
τον ήρωα της Εθνικής Αμύνης
που πολεμάει και διώχνει τους εχθρούς!

Της Αμύνης τα παιδιά διώξανε τον βασιλιά
και του δώσαν τα πανιά του για να πάει στη δουλειά του,
τον περίδρομο να τρώει με το ξένο του το σόι!

Έλα να δεις σπαθιά και γιαταγάνια
που βγάζουν φλόγες και φτάνουν στα ουράνια!
Εκεί ψηλά, ψηλά στα σύνορά μας,
τρέχει ποτάμι το αίμα του εχθρού...

Της Αμύνης τα παιδιά διώξανε τον βασιλιά!
Της Αμύνης το καπέλο έφερε τον Βενιζέλο,
της Αμύνης το σκουφάκι έφερε τον Λευτεράκη!ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ: παραδοσιακό του 1917 σε διασκευή Σταύρου Ξαρχάκου
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Γιώργος Νταλάρας | ΔΙΣΚΟΣ: Σταύρος Ξαρχάκος - «Συναυλία» (1988)

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ - ΕΙΚΟΝΑ: periothiko.blogspot.com

29 Μαΐου 2019

Μάχες των Ελλήνων

Σειρά ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε για
την τηλεόραση του ΣΚΑΪ το 2011


Η σειρά διατρέχει τη σύγχρονη ελληνική ιστορία από το τέλος του ελ­λη­νο­τουρ­κι­κού πο­λέ­μου του 1897 και τους Βαλκανικούς Πολέμους ώς την υπογραφή έ­ντα­ξης της χώ­ρας στην Ευ­ρω­παϊ­κή Ένωση (1979). Καταγράφει τις «μάχες» (στρα­τι­ω­τι­κές, κοι­νωνικές, πο­λι­τι­κές, ι­δε­ο­λο­γι­κές) που καθόρισαν εντέλει το πρό­σω­πο της ση­με­ρι­νής Ελλάδας.

Κάθε επεισόδιο συντίθεται από αρχειακό υλικό αλλά και από γυρίσματα σε ση­μεί­α που σχε­­τί­­ζο­­νται άμεσα με τα ιστορικά γεγονότα που σχολιάζονται. Ι­δι­αί­τε­ρα κα­λο­φτιαγ­μέ­να εί­ναι και τα γραφικά, όπως φαίνεται από όσα επέλεξα στο πα­ρα­κά­τω βί­ντε­ο:


Πατήστε στις εικόνες και δείτε όλα τα επεισόδια:ΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΙΚΟΝΑ: skai.gr - ΒΙΝΤΕΟ: podilato98.blogspot.com

25 Μαΐου 2019

Η πολυγλωσσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε το 2012, οι πε­ρισ­σό­τε­ροι κάτοικοι της ΕΕ (το 70%) έχουν ως μητρική γλώσσα τα γερμανικά, τα αγ­γλι­κά, τα ιταλικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά ή τα πολωνικά.

Οι Ευρωπαίοι, επίσης, τα πάνε αρκετά καλά και με τις ξένες γλώσσες: περίπου οι μι­σοί (το 54%) μιλούν τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα (κυρίως αγγλικά).
Για την ακρίβεια, το 19% γνωρίζει μία ξένη γλώσσα, το 25% δύο και το 10% τρεις.


(πατήστε στο γράφημα για να το δείτε σε πλήρες μέγεθος)


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) προωθεί την εκμάθηση ξένων γλωσσών, αλλά ταυ­τό­χρο­να πιστεύει ότι είναι σημαντικό οι άνθρωποι να παρακολουθούν και την ε­ξέ­λι­ξη της δικής τους, της μητρικής τους γλώσσας. Για τον λόγο αυτό το ΕΚ χρη­σι­μο­ποι­εί και τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, από τα μαλτέζικα και τα αγ­γλι­κά μέχρι τα ιρλανδικά και τα γαλλικά. Στις συνεδριάσεις των επιτροπών και της ολομέλειας, μάλιστα, οι ευρωβουλευτές μπορούν να μιλούν στη γλώσσα τους, καθώς υπάρχουν διερμηνείς οι οποίοι μεταφράζουν στις υπόλοιπες γλώσ­σες.


24 Μαΐου 2019

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο διάστημα
(ινφογράφημα)

Η διαστημική τεχνολογία χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς, από την ε­πι­κοι­νω­νί­α μέχρι την αξιολόγηση φυσικών καταστροφών. Για να την ενισχύσει, η ΕΕ στη­ρί­ζει διαστημικά προγράμματα όπως το Galileo και το Copernicus.


(πατήστε στην εικόνα για να την δείτε σε πλήρες μέγεθος)22 Μαΐου 2019

Βρείτε τις φράσεις και παροιμίες (15)

Με το πενάκι του Αρκά

Ποια φράση κρύβεται στο σκίτσο; Πατήστε εδώ.

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα!

ΠΗΓΗ: facebook.com/ARKAS-The-Original-Page


21 Μαΐου 2019

Το Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΤο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) είναι το μοναδικό όργανο της Ευρωπαϊκής Έ­νω­σης που ε­κλέ­γε­ται άμεσα από τους λαούς. Οι εκλογές για την ανάδειξη των ευ­ρω­βου­λευ­τών δι­ε­­ξά­γο­νται κάθε πέντε χρόνια την ίδια χρονική περίοδο (όχι ό­μως απαραιτήτως την ίδια η­­μέ­ρα) σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
★ Οι πρώτες ευρωπαϊκές εκλογές πραγματοποιήθηκαν το 1979. Στην Ελλάδα έ­γι­ναν το 1981 με την ένταξη της χώρας στην ΕΕ (τότε ΕΟΚ).
★ Οι προηγούμενες ευρωεκλογές έγιναν το 2014. Οι επόμενες θα διεξαχθούν το 2019 (σε λίγες μέρες!).

Ο αριθμός των βουλευτών

Το Ευρωκοινοβούλιο απαρτίζεται συνολικά από 751 βουλευτές, οι οποίοι εκ­προ­σω­πούν πε­ρισ­σό­τε­ρους από 500 εκατομμύρια πολίτες σε 28 κράτη μέλη. Ο α­ριθ­μός των βου­λευ­­τών κάθε χώρας είναι σε γενικές γραμμές ανάλογος με τον πλη­θυ­σμό της, ω­στό­σο καμί­α δεν έχει λιγότερους από 6 ή περισσότερους από 96 ευ­ρω­βου­λευ­τές.


Η Ελλάδα έχει 21 ευρωβουλευτές.


Οι έδρες του ΕΚ κατανέμονται σύμφωνα με την αρχή της «φθίνουσας α­να­λο­γι­κό­τη­τας». Αυ­τό σημαίνει πως οι χώρες με μεγάλο πληθυσμό κατέχουν πε­ρισ­σό­τε­ρες έ­δρες από τα μι­κρό­τε­ρα κράτη. Τα τελευταία ωστόσο, προ­κει­μέ­νου να εκ­προ­σω­πού­νται ε­παρ­κώς, δι­α­­θέ­τουν μεγαλύτερο αριθμό εδρών από εκείνον που τους αναλογεί στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Το Λουξεμβούργο, για παράδειγμα, κατέχει έ­ξι έδρες, ενώ με βά­ση τον πληθυσμό του θα έ­πρε­πε να έχει μόλις μία.


Οι πολιτικές ομάδες του ΕΚ

Οι ευρωβουλευτές οργανώνονται σε πολιτικές ομάδες με βάση την πολιτική τους ταυ­τό­­τη­τα (όχι τη χώρα τους). Σήμερα υπάρχουν συνολικά οκτώ ομάδες, οι ο­ποί­ες χα­ρα­κτη­ρί­­ζο­νται από συγκεκριμένες πολιτικές και ιδεολογικές το­πο­θε­τή­σεις. Πάντως κα­νέ­νας βου­­λευ­τής δε δεσμεύεται να ακολουθήσει αυστηρά μία πο­λι­τι­κή γραμμή.
★ Μερικοί βουλευτές δεν ανήκουν σε καμία πολιτική ομάδα.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με­τά τις ευ­ρω­ε­κλο­γές του 2014:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΕΔΡΕΣ
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (Χριστιανοδημοκράτες)
217
Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών
187
Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές
76
Συμμαχία Φιλελευθέ­ρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
68
Πράσινοι / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
52
Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά
52
Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας
41
Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας
37
Μη ενταγμένοι βουλευτές
21
ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
751

Η έδρα του ΕΚ

Το Ευρωκοινοβούλιο έχει 3 έδρες εργασίας: τις Βρυξέλλες (πρωτεύουσα του Βελ­γί­ου), το Λου­ξεμ­βούρ­γο (πρωτεύουσα της ομώνυμης χώρας) και το Στρα­σβούρ­γο (της α­να­το­­λι­κής Γαλ­λί­ας), όπου συνεδριάζει η Ολομέλεια.


Αρμοδιότητες και εξουσίες του ΕΚ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

1 Εκλέγει τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν). Η Κομισιόν αποτελεί το ε­κτε­­λε­στι­κό όργανο της ΕΕ και ο πρόεδρός της είναι ο επικεφαλής της κυ­βέρ­νη­σης της ΕΕ.
◾ Ο πρόεδρος της Κομισιόν προτείνεται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και πρέπει να ε­γκρι­θεί α­πό την απόλυτη πλειοψηφία του ΕΚ (τους 376 από τους 751 βου­λευ­τές).
◾ Τα μέλη της Κομισιόν (ένας υποψήφιος από κάθε χώρα) εγκρίνονται επίσης α­πό τους ευ­ρω­βου­λευ­τές, αλλά με απλή πλειοψηφία.

2 Εγκρίνει, απορρίπτει ή τροποποιεί τα νομοσχέδια της Κομισιόν.

3 Εγκρίνει και συναποφασίζει (μαζί με τις εθνικές κυβερνήσεις) τον ετήσιο προϋ­πο­λο­γι­­σμό της ΕΕ και ελέγχει την υλοποίησή του.

4 Ελέγχει και εποπτεύει τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΕΕ (π.χ. την Ευ­ρω­παϊ­κή Κε­­ντρι­κή Τράπεζα).

5 Δίνει τη συναίνεσή του για τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χω­ρών.

6 Συγκροτεί επιτροπές για τη διερεύνηση θεμάτων δημοσίου συμφέροντος ή πα­ρα­βι­ά­­σε­ων του κοινοτικού δικαίου.

Επίσης το Κοινοβούλιο διατηρεί στενές σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια των χω­ρών της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένωσης.


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΕΣ: εφημερίδα «Έθνος» (10.05.2014), europa.eu, elections2014.eu, el.wikipedia.org - ΕΙΚΟΝΕΣ: www.tychy.pl (1), podilato98.blogspot.com (2-3: europarl.europa.eu, 4, 5: inea.ec.europa.eu), europarl.europa.eu (6,8), elections2014.eu (7)

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ