29 Ιουλίου 2018

Φράσεις με τις εποχέςΠατήστε στην εποχή που σας ενδιαφέρει:

χειμώνας
ο χειμώνας της ζωής
(η γεροντική ηλικία)
μέσα στην καρδιά του χειμώνα
(το καταχείμωνο)
πυρηνικός χειμώνας
(μεγάλη καταστροφή του φυσικού πε­ρι­βάλ­λο­ντος από πυρηνικές ε­κρή­ξεις)
χειμώνα καλοκαίρι
(συνέχεια, όλο τον χρόνο)
ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι
(δε θυμάμαι κάτι ή απαντώ λαν­θα­σμέ­να, επειδή είμαι κου­ρα­σμέ­νος)
ΠΑΡΟΙΜΙΑ: Από Αύγουστο χειμώνα κι από Μάρτη καλοκαίρι.
(οι άνεμοι και οι βροχές του Αυ­γού­στου προαναγγέλλουν τον χει­μώ­να, ε­νώ οι κα­λο­και­ρί­ες του Μαρτίου προαναγγέλλουν το καλοκαίρι)

άνοιξη
η άνοιξη της ζωής
(η νεανική ηλικία)
ΠΑΡΟΙΜΙΑ: Ένας κούκος δε φέρνει την άνοιξη.
(οι μεμονωμένες προσπάθειες δεν αρ­κούν για την πραγματοποίηση ση­μα­ντι­κών αλλαγών)


καλοκαίρι
μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού
(το κατακαλόκαιρο)
(είναι τριάντα χρονών) χωρίς τα κα­λο­καί­ρια
(λέγεται ειρωνικά για κάποιον που κρύ­βει την ηλικία του)
το μικρό καλοκαιράκι
(οι ζεστές ημέρες, κυρίως του Ο­κτω­βρί­ου, που ακολουθούν τις πρώ­τες φθι­νο­πω­ρι­νές ψύχρες)
χειμώνα καλοκαίρι (βλ. χειμώνας)
ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι (βλ. χει­μώ­νας)
ΠΑΡΟΙΜΙΑ: Ο Φλεβάρης κι αν φλε­βί­σει, καλοκαίρι θα μυρίσει.
(τα κρύα του Φεβρουαρίου είναι τα τε­λευ­ταί­α του χειμώνα)
ΠΑΡΟΙΜΙΑ: Από Μάρτη καλοκαίρι κι α­πό Αύγουστο χειμώνα. (βλ. χει­μώ­νας)

φθινόπωρο
το φθινόπωρο της ζωής
(η ηλικία που αρχίζουν τα γηρατειά)


ΠΗΓΕΣ: εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, Μείζον Ελληνικό Λεξικό Τεγόπουλου-Φυτράκη, greek-language.gr - ΕΙΚΟΝΕΣ: besthqwallpapers.com, josieahlquist.com, seekingalpha.com


24 Ιουλίου 2018

Φράσεις με τους μήνες


Πατήστε στον μήνα που σας ενδιαφέρει:

Ιανουάριος
η πρώτη Ιανουαρίου
(η Πρωτοχρονιά)
ΠΑΡΟΙΜΙΑ: Του Γενάρη το φεγγάρι λά­μπει σαν μαργαριτάρι.
(τον Ιανουάριο το φεγγάρι είναι πολύ λα­μπε­ρό)

Φεβρουάριος
ΠΑΡΟΙΜΙΑ: Ο Φλεβάρης κι αν φλε­βί­σει, καλοκαίρι θα μυρίσει (μα σαν τύ­χει και θυμώσει, μες στο χιόνι θα μας χώσει).
(τα κρύα του Φεβρουαρίου είναι από τα τελευταία του χειμώνα)

Μάρτιος
η 25η Mαρτίου
(εθνική εορτή κατά την οποία τιμάται η Επανάσταση του 1821)
ΠΑΡΟΙΜΙΑ: Λείπει ο Μάρτης απ’ τη Σα­ρα­κο­στή;
(λέγεται για πρόσωπα που συνηθίζουν να αναμειγνύονται παντού, που ε­πι­δι­ώ­κουν να παρευρίσκονται σε δι­ά­φο­ρες εκδηλώσεις, συ­γκε­ντρώ­σεις κτλ.)
ΠΑΡΟΙΜΙΑ: Μάρτης είναι, χάδια κά­νει· πότε κλαίει, πότε γελάει.
(ο Μάρτιος είναι άστατος καιρικά)
ΠΑΡΟΙΜΙΑ: Τον Μάρτη ξύλα φύλαγε, μην κάψεις τα παλούκια.
(αν και ανοιξιάτικος μήνας, έχει πολ­λά κρύα)
ΠΑΡΟΙΜΙΑ: Μάρτης, γδάρτης και κα­κός παλουκοκαύτης.
(λέγεται για να τονίσουμε τα ξαφνικά και δυνατά κρύα του Mαρτίου, που πα­λιό­τε­ρα ανάγκαζαν τους ανθρώπους να κάψουν ακόμη και τους φράχτες για να ζε­στα­θούν)
ΠΑΡΟΙΜΙΑ: Αν ρίξει ο Μάρτης δυο νε­ρά κι ο Απρίλης άλλο ένα, χαρά σ’ αυ­τόν τον γεωργό που ’χει πολλά σπαρ­μέ­να.
(οι βροχές αυτών των μηνών είναι ευεργετικές για την αγροτική πα­ρα­γω­γή)
ΠΑΡΟΙΜΙΑ: Από Μάρτη καλοκαίρι κι από Αύγουστο χειμώνα.
(οι καλοκαιρίες του Μαρτίου προ­α­ναγ­γέλ­λουν το καλοκαίρι, ενώ οι ά­νε­μοι και οι βροχές του Αυγούστου προ­α­ναγ­γέλ­λουν τον χειμώνα)

Απρίλιος
ΠΑΡΟΙΜΙΑ: Αν ρίξει ο Μάρτης δυο νε­ρά κι ο Απρίλης άλλο ένα... (βλ. Μάρ­τι­ος)
ΠΑΡΟΙΜΙΑ: Ο Απρίλης με τα λού­λου­δα και ο Μάης με τα ρόδα.
(δυο μήνες με πολλά λουλούδια)

Μάιος
η πρώτη Μαΐου
(η Πρωτομαγιά)
πιάνω τον Μάη
(πηγαίνω στην εξοχή για να γιορτάσω την Πρωτομαγιά)
ο Γαλλικός Μάης / ο Μάης του ’68
(τα γεγονότα που σχετίζονται με την ε­ξέ­γερ­ση των Γάλλων φοιτητών το 1968)
είναι δεκαοκτώ Μαΐων
(λέγεται για νέα και όμορφη κοπέλα δεκαοκτώ χρονών)
ΠΑΡΟΙΜΙΑ: Ο Απρίλης με τα λού­λου­δα και ο Μάης με τα ρόδα. (βλ. Α­πρί­λι­ος)
ΠΑΡΟΙΜΙΑ: Ζήσε Μάη μου να φας τρι­φύλ­λι (και τον Αύγουστο στα­φύ­λι).
(λέγεται για υπόσχεση που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο μακρινό μέλλον ή πο­τέ)
ΠΑΡΟΙΜΙΑ: Στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει.
(οι βροχές του Μαΐου προκαλούν ζη­μιές στην αγροτική παραγωγή)

Αύγουστος
η 4η Αυγούστου
(το δικτατορικό καθεστώς της πε­ρι­ό­δου 1936-41 στην Ελλάδα)
ΠΑΡΟΙΜΙΑ: Αύγουστε, καλέ μου μή­να, να ’σουν δυο φορές τον χρόνο.
(ο αγαπημένος μήνας κατά τον οποίο οι περισσότεροι παίρνουν άδεια και πη­γαί­νουν διακοπές)

© Pericles Merakos

ΠΑΡΟΙΜΙΑ: Κάθε πράμα στον καιρό του κι ο κολιός τον Αύγουστο.
(ο κολιός είναι ψάρι που το καλοκαίρι, ιδίως τον Αύγουστο, αφθονεί στη χώ­ρα μας – κάθε πράγμα, για να έχει νόη­μα και αξία, πρέπει να γίνεται την κα­τάλ­λη­λη στιγμή ή την κατάλληλη εποχή)
Το νόημα της παροιμίας είναι σωστό, αλλά η ίδια είναι λανθασμένη! Ό­πως μας ε­νη­με­ρώ­νει το WWF, τον Αύγουστο είναι η περίοδος α­να­πα­ρα­γω­γής του συ­γκε­κρι­μέ­νου είδους και ως εκ τούτου πρέπει να α­πο­φεύ­γου­με την κα­τα­νά­λω­σή του για να προ­στα­τευ­θεί ο πληθυσμός του. Πε­ρισ­σό­τε­ρα ε­δώ.
ΠΑΡΟΙΜΙΑ: Ζήσε Μάη μου να φας τρι­φύλ­λι και τον Αύγουστο σταφύλι. (βλ. Μάι­ος)
ΠΑΡΟΙΜΙΑ: Από Αύγουστο χειμώνα κι α­πό Μάρτη καλοκαίρι. (βλ. Μάρτιος)

Οκτώβριος
η 28η Οκτωβρίου
(εθνική εορτή κατά την οποία τιμάται το ΟΧΙ του 1940)

ΠΗΓΕΣ: εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, Μείζον Ελληνικό Λεξικό Τεγόπουλου-Φυτράκη, greek-language.gr, e-didaskalia.blogspot.com - ΕΙΚΟΝΕΣ: sxolikesdraseis.wordpress.com, greece-is.com, lafazanis.gr, greece-is.com, goal.philenews.com


22 Ιουλίου 2018

Φράσεις με τις μέρες της εβδομάδαςΠατήστε στη μέρα που σας ενδιαφέρει:

Δευτέρα
Καθαρή Δευτέρα / Καθαρά Δευτέρα
(η πρώτη μέρα της Σαρακοστής)
Μεγάλη Δευτέρα
(η Δευτέρα της Μεγάλης Εβδομάδας)
Δευτέρα του Πάσχα
(η μέρα μετά την Κυριακή του Πάσχα)
της Κυριακής χαρά και της Δευτέρας λύ­πη (βλ. Κυριακή)

Τρίτη
Μεγάλη Τρίτη
(η Τρίτη της Μεγάλης Εβδομάδας)
Τρίτη και δεκατρείς
(ημερομηνία που θεωρείται ότι φέρ­νει γρουσουζιά)

Τετάρτη
Μεγάλη Τετάρτη
(η Τετάρτη της Μεγάλης Εβδομάδας)

Πέμπτη
Μεγάλη Πέμπτη
(η Πέμπτη της Μεγάλης Εβδομάδας)

Παρασκευή
Μεγάλη Παρασκευή
(η Παρασκευή της Μεγάλης Ε­βδο­μά­δας)
είναι σαν Μεγάλη Παρασκευή
(είναι πολύ θλιμμένος, πολύ στε­νο­χω­ρη­μέ­νος)


Σάββατο
το Σάββατο του Λαζάρου
(το Σάββατο πριν από την Κυριακή των Βαΐων και τη Μεγάλη Δευτέρα)
Μεγάλο Σάββατο
(το Σάββατο της Μεγάλης Ε­βδο­μά­δας)
τον μήνα που δεν έχει Σάββατο
(ποτέ)
στην τούρλα του Σαββάτου
(λέγεται για μια εσπευσμένη και θορυβώδη ενέργεια που γίνεται την τε­λευ­ταί­α στιγ­μή)
ΠΑΡΟΙΜΙΑ: Ξεκίνησε ο Εβραίος να πά­ει στο παζάρι κι ήταν ημέρα Σάβ­βα­το.
(το Σάββατο είναι ημέρα αργίας για την εβραϊκή θρησκεία – λέγεται για τα ε­μπό­δι­α που εμφανίζονται όταν κά­ποιος παίρνει επιτέλους την α­πό­φα­ση να κά­νει κάτι)

Κυριακή
Κυριακή των Βαΐων
(η Κυριακή πριν από την Κυριακή του Πά­σχα)
Κυριακή του Πάσχα
(η ημέρα του Πάσχα, η Λαμπρή)
της Κυριακής χαρά και της Δευτέρας λύ­πη
(λέγεται για κάποιο αντικείμενο, συ­νή­θως ευτελές, που έχει πολύ μι­κρή α­ντο­χή και χαλάει εύκολα)
ΠΑΡΟΙΜΙΑ: Κυριακή κοντή γιορτή.
(λέγεται για κάτι σημαντικό που πρό­κει­ται να συμβεί πολύ σύντομα)

ΠΗΓΕΣ: εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, Μείζον Ελληνικό Λεξικό Τεγόπουλου-Φυτράκη, greek-language.gr, gnomikologikon.gr - ΕΙΚΟΝΕΣ: insights.bookbub.com, tempcover.com, giphy.com


21 Ιουλίου 2018

Φράσεις με τα γράμματα της αλφαβήταςΠατήστε στο γράμμα που σας ενδιαφέρει:

άλφα
άλφα ποιότητα / ποιότητα άλφα άλ­φα
(η πρώτη, η καλύτερη ποιότητα)
από το άλφα ώς το ωμέγα
(από την αρχή ώς το τέλος)
είναι το άλφα και το ωμέγα
(είναι το πιο σημαντικό πράγμα, το παν, η αρχή και το τέλος)
για τον άλφα ή βήτα λόγο
(για τον ένα ή τον άλλο λόγο, για κά­ποια αιτία)
αρχίζω από το άλφα / ξεκινάω από το άλφα
(ξεκινώ από την αρχή, από το μηδέν, α­πό το τίποτε)
είμαι α­κό­μη στο άλφα / βρίσκομαι α­κό­μη στο άλφα
(βρίσκομαι στην αρχή)
δεν ξέρει ούτε το άλφα
(είναι εντελώς αγράμματος, α­ναλ­φά­βη­τος)

βήτα
για τον άλφα ή βήτα λόγο (βλ. άλφα)
προϊόντα / υλικά βήτα διαλογής
(κατώτερα σε σχέση με άλλα, υ­πο­δε­έ­στε­ρα)

δέλτα
το δέλτα του ποταμού
(έκταση σε σχήμα περίπου τριγωνικό, η οποία δημιουργείται από προ­σχώ­σεις στις εκ­βο­λές ενός ποταμού)

γιώτα
δεν άλλαξε ούτε ένα γιώτα
(λέγεται για γραπτό ή προφορικό λόγο που μεταδόθηκε αυτολεξεί ή για κά­τι που παρέμεινε αναλλοίωτο ως προς το ουσιαστικό του περιεχόμενο)


νι
μου τα είπε με το νι και με το σίγμα
(μου τα είπε με κάθε λεπτομέρεια, με ακριβολογία, χωρίς να παραλείψει τί­πο­τα)
Η φράση σχηματίστηκε τα παλιά χρόνια, τότε που τα μαθήματα γί­νο­νταν στην κα­θα­ρεύ­ου­σα και όχι στη σύγχρονη νεοελληνική γλώσσα. Οι δάσκαλοι της ε­πο­χής, επομένως, ζητούσαν από τους μαθητές να γράφουν και να λένε κα­θη­με­ρι­νές λέξεις (π.χ. παιδί ή πόλη) με τα τελικά σύμφωνα της κα­θα­ρεύ­ου­σας, δη­λα­δή με το νι (παιδίον) και με το σίγμα (πόλις).


πι
στο πι και φι
(πάρα πολύ γρήγορα, αμέσως, στο άψε σβήσε)

σίγμα
μου τα είπε με το νι και με το σίγμα (βλ. νι)
τελικό σίγμα
(το σίγμα που μπαίνει στο τέλος των λέξεων στη μικρογράμματη γραφή)
δίπλωσα / έγινα σαν σίγμα τελικό
(δίπλωσα στα δύο, κύρτωσα)

φι
στο πι και φι (βλ. πι)

χι
ο άγνωστος x
(λέγεται ως σύμβολο άγνωστης πο­σό­τη­τας ή για να δηλώσουμε α­ό­ρι­στα κά­ποιο άτομο)
ακτίνες X
(μορφή ηλεκτρομαγνητικής α­κτι­νο­βο­λί­ας)
σημειώσατε χι / σημειώσατε Χ
(λέγεται σε περίπτωση ισοπαλίας, όταν δεν υπερισχύει ο ένας ή ο άλλος α­πό δύ­ο συνομιλητές, ανταγωνιστές κτλ.)

ωμέγα
από το άλφα ώς το ωμέγα (βλ. άλφα)
είναι το άλφα και το ωμέγα (βλ. άλ­φα)ΠΗΓΕΣ: εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, Μείζον Ελληνικό Λεξικό Τεγόπουλου-Φυτράκη, greek-language.gr, el.wiktionary.org - ΕΙΚΟΝΕΣ: iposter.gr, podilato98.blogspot.com (από ilsp.gr), kentrologotherapias.4ty.gr

20 Ιουλίου 2018

Μου τη σπάει το καλοκαίρι!

Με το πενάκι του Αρκά


ΠΗΓΗ: ethnos.gr (από τη σειρά «Ξυπνάς μέσα μου το ζώο»)

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ