31 Μαΐου 2012

Στο μουσείο


Ποιανού είσαι εσύ;

Από την
tzina45
Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Στο μουσείο


Τι είναι το μουσείο;


Στο μουσείο


Μια μέρα στο μουσείο

Από την
Connie11
Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Οι αρχαίοι πρόγονοί μας


Το Μουσείο Pet Shop


Το μουσείο

Από τον
Vans333Dp
Μαθητής της
έκτης τάξης

30 Μαΐου 2012

Ο αρχαίος κόσμος


We Are the Champions!


Μπαμπουίνος

O Μπαμπουίνος κατοικεί στη Νότια Αθήνα. Στην έκτη δη­μο­τι­κού (2011-2012) ξεκίνησε τη συ­νερ­γα­σί­α του με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.Στο μπαρ

Από τον
mike one
Μαθητής της
έκτης τάξης

29 Μαΐου 2012

Οι πιο παράξενοι δρόμοι του κόσμου!

Από τη
Sweety
Μαθήτρια της
έκτης τάξης

 1  Ο συντομότερος δρόμος

Τον διασχίζεις τάχιστα, χωρίς να κουραστείς καθόλου, είτε φοράς πα­πού­­τσι φλατ είτε γόβα στι­λέ­το! Ο συντομότερος δρόμος στον κόσμο έχει μή­­κος 2,06 μέ­τρα και μόνο μία δι­εύ­θυν­ση: Η είσοδος ενός μπιστρό με τον αριθμό 1, που α­πο­τε­λεί μέρος του ξενοδοχείου «Mac­kays». Κα­τά­κο­πος πια, πίνεις και το πο­τά­κι σου!

Ebenezer Place (Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο)

 2  Ο στενότερος δρόμος

Σε αυτόν τον δρόμο πρέπει να είσαι το λιγότερο ψηλόλιγνος για να τον δι­α­σχί­σεις, αφού το πλάτος του κυμαίνεται από 31 εκατοστά (στο στε­νό­­τε­ρο ση­μεί­ο) έ­ως 50 εκατοστά (στο φαρ­δύ­τε­ρο). Επιπλέον, για να πε­ρά­­σεις ξέ­χα­σε τους τρυ­φε­ρούς εναγκαλισμούς με το έ­τε­ρον ήμισυ! Στην έ­­ξο­δο θα πια­στεί­τε πά­λι χε­ρά­κι χε­ρά­κι...

Spreuerhofstraße (Γερμανία)

 3  Ο πιο περίπλοκος δρόμος

«Χαθήκαμε, χριστιανοί», αναφώνησε ο τελευταίος οδηγός και μετά... τα ί­χνη του χά­θη­καν! Έ­να σύνολο από γέφυρες σε τέσσερα επίπεδα δη­μι­­ουρ­γούν το πιο πε­ρί­πλο­κο δίκτυο δρό­μων στον κόσμο, όπου πρέπει σαν άλ­λος Κο­ντο­ρε­βι­θού­λης να α­φή­νεις τα... ψι­χου­λά­κια σου για να βρεις την έξοδο!

Judge Harry Pregerson Interchange (Λος Άντζελες, ΗΠΑ)

 4  Ο πιο στριφογυριστός δρόμος

Βρίσκεται στον λόφο Russian Hill στο Σαν Φρανσίσκο και αποτελείται α­πό 8 α­πό­το­μες στρο­φές, που για να τις διασχίσεις πρέπει πρώτα να έ­χεις πά­­ρει (κα­λού κα­κού) τις δρα­μα­μί­νες σου για τη ναυτία! Το όριο τα­χύ­τη­τας είναι 8 χιλ./ώρα, ε­νώ για περισσότερη α­σφά­λει­α στρώθηκε με ειδικά τού­­βλα.

Lombard St (Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ)

 5  Ο πιο απότομος δρόμος

Οι οδηγοί συνηθίζουν να βάζουν πέτρες στις ρόδες των αυτοκινήτων τα βρά­δια, μή­πως και τα πάρει η κατηφόρα, ενώ οι ίδιοι χρησιμοποιούν τα... πα­γο­πέ­δι­λα για να κατέβουν! Ο πιο απότομος δρόμος στον κόσμο χα­ρα­­κτη­ρί­ζει και την πιο α­πό­το­μη κατοικημένη περιοχή στον πλανήτη μας, ό­που τον χει­μώ­να τα πράγματα εί­ναι ακόμη πιο επικίνδυνα.

Baldwin Street (Νέα Ζηλανδία)

Πάντως εγώ, νομίζω ότι όποιος πρότεινε τον δρόμο αυτό, ως τον πιο α­­πό­το­μο, δε θα είναι Έλ­λη­νας. Να δεις εδώ κάτι απότομες κατηφόρες ή α­­νη­φό­ρες που έ­χου­με...

 6  Ο φαρδύτερος δρόμος

Πάνω από 300 μέτρα πλάτος και 12 λωρίδες κυκλοφορίας συνθέτουν τον φαρ­δύ­τε­ρο δρό­μο στον κόσμο, όπου –παρ’ όλα αυτά– το μπο­τι­λιά­ρι­σμα εί­ναι μεγάλο. Ό­σο για τους πε­ζούς; Όσοι βιάζονται μπορούν να χρη­σι­μο­­ποι­ούν τα πατίνια τους!

9 De Julio (Μπουένος Άιρες, Αργεντινή)

 7  Ο μακρύτερος εμπορικός δρόμος

Ένας από τους κεντρικότερους δρόμους στο Οντάριο, συνδέει τις όχθες των λι­μνών Ο­ντά­ρι­ο και Simcoe, καλύπτοντας μια απόσταση 1,178 μι­λί­­ων. Ό,τι πρέ­πει δη­λα­δή για να α­πο­φα­σί­σεις αν θα πάρεις το ροζ που­λό­βερ που είδες στη βιτρίνα ή το κόκκινο, πώς θα το συν­δυ­ά­σεις, τι α­ξε­σου­άρ του ταιριάζουν κλπ. Άλλωστε, χρό­νο έχεις!

Yonge St (Οντάριο, Καναδάς)

 8  Ο μεγαλύτερος κυκλικός δρόμος

O δρόμος βρίσκεται στα νότια της Κουάλα Λουμπούρ και διατρέχει έναν κα­τα­πρά­σι­νο λό­φο, ενώ το μήκος του φτάνει τα 3,4 χιλιόμετρα. Είναι έ­νας από τους πιο εντυπωσιακούς δρό­μους στον κόσμο, αρκεί να μην κά­νεις πολλούς κύ­κλους και χάσεις τον προ­σα­να­το­λι­σμό σου! Ε­ναλ­λα­κτι­κά, μπο­ρείς να κά­νεις μια βόλτα μέ­σα στο πάρκο!

Putrajaya (Μαλαισία)

 9  Ο πιο μπερδεμένος κυκλικός δρόμος

Το λέει και το όνομά του: Μαγεία! Άλλωστε για να μην μπερδέψεις τις δι­α­­δρο­μές πρέ­πει να είσαι το λιγότερο ο... Χουντίνι ή να έχεις πάει πριν σε χαρ­το­ρί­χτρα! Κα­τα­σκευ­ά­στη­κε το 1972 και αποτελείται από πέντε μί­νι κυ­­κλι­κούς κόμ­βους που σχηματίζουν έναν μεγάλο κύ­κλο. Το 2009 ψη­φί­στη­­κε ως ο τέ­ταρ­τος πιο «τρο­μα­κτι­κός» δρόμος στη Βρετανία!

Magic Roundabout (Swindon, Ηνωμένο Βασίλειο)

 10  Ο μεγαλύτερος εθνικός δρόμος

Mε συνολικό μήκος περίπου 14.500 χιλιόμετρα (9.000 μίλια) είναι η με­γα­­λύ­τε­ρη ε­θνι­κή ο­δός στον κόσμο και ενώνει όλες τις ηπειρωτικές πρω­τεύ­­ου­σες της Αυ­στρα­λί­ας. Αποτελεί έ­ναν από τους πλέον ξεκούραστους αυ­­το­κι­νη­το­δρό­μους, ό­που το ταξίδι αποκτά άλλη δι­ά­στα­ση!

Highway 1 (Αυστραλία)

ΠΗΓΗ: perierga.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μετακινήσεις


27 Μαΐου 2012

Η Κύπρος το 1974Τον Ιούλιο του 1974 η ελληνική χούντα οργανώνει πραξικόπημα και ανατρέπει τον Πρό­ε­δρο της Κύπρου Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Ύστερα από πέντε μέρες η Τουρ­κί­α ει­­σβάλ­λει στο νησί µε πρόσχημα την υπεράσπιση των Τουρκοκυπρίων. Τα στρα­τεύ­μα­τά της α­πο­βι­βά­ζο­νται στον Βορρά και καταλαμβάνουν την Κε­ρύ­νει­α. Η επιχείρηση θα μεί­νει στην Ι­στο­ρί­α με την κωδική ονομασία «Αττίλας 1».

Είκοσι πέντε μέρες αργότερα, και ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για α­πο­χώ­ρη­ση από την Κε­ρύ­νει­α, πραγματοποιείται ο «Αττίλας 2». Τα τουρκικά στρα­τεύ­μα­τα προ­ε­λαύ­νουν και κα­τα­λαμ­βά­νουν την Αμμόχωστο.

Η Τουρκία κατέχει πλέον το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας (μαζί και το βό­ρει­ο τμή­­μα της πρωτεύουσας Λευκωσίας). Το τίμημα είναι 6.000 νεκροί και α­γνο­ού­με­νοι, ε­νώ 200.000 Ελληνοκύπριοι καταφεύγουν στον νότο ως πρόσφυγες. Πα­ράλ­λη­λα, οι πε­ρί­­που 50.000 Τουρκοκύπριοι των ελεύθερων περιοχών με­τα­φέ­ρο­νται στο κα­τε­χό­με­νο τμήμα του νη­σιού.

Στους επόμενους χάρτες μπορείτε να δείτε τα εδάφη που κατέχει η Τουρκία αλ­λά και το Η­νω­μέ­νο Βασίλειο (από την εποχή που η Κύπρος ήταν βρετανική α­ποι­κί­α). Τα πρώ­τα είναι γνω­στά ως Κα­τε­χό­με­να και τα δεύτερα ως βρετανικές βά­σεις.


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

15 Ιουλίου 1974. Χουντικό πραξικόπημα, ο Μακάριος διαφεύγει στο ε­ξω­τε­ρι­κό.
20 Ιουλίου 1974. «Αττίλας 1».
14 Αυγούστου 1974. «Αττίλας 2».
7 Δεκεμβρίου 1974. Ο Μακάριος επιστρέφει στο νησί.

ΠΗΓΕΣ: εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» (14.05.2005), el.wikipedia.org | ΧΑΡΤΕΣ:
podilato98.blogspot.com (1: rural-tourism.tph.moi.gov.cy, 2-3: el.wikipedia.org)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ευρώπη, Ιστορία


Ανέκδοτα (8)

Από τη Vickos22

 1 
– Τι κάνει ένας που κρατάει
ένα πανί και γυρίζει;
– Πανηγυρίζει!

 2 
– Τι λένε οι ανθρωποφάγοι όταν
βλέπουν μια έγκυο γυναίκα;
– Kinder-έκπληξη!
Ανέκδοτα (7)

Από τον
mike one
Μαθητής της
έκτης τάξης


 1 
– Τι σημαίνει Δ.Ε.Η.: Δεν έχουμε ηλεκτρισμό!
– Τι σημαίνει Ο.Τ.Ε.: Ούτε τηλέφωνο έχουμε!

 2 
– Ξέρετε τη δίαιτα του Κινέζου;
– Τρως τα πάντα και κάνεις τον Κινέζο.

 3 
– Ξέρετε τη δίαιτα του ανανά;
– Τρως τα πάντα εκτός από ανανά.
Ανακύκλωση

Από την
tzina45
Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Ανακύκλωση απορριμμάτων είναι η διαδικασία με την οποία ε­πα­να­χρη­σι­μο­ποι­εί­ται εν μέ­ρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της αν­θρώ­πι­νης δρα­στη­­ρι­ό­τη­τας και το οποίο στη μορφή που είναι δεν αποτελεί πλέον α­γα­θό για τον άν­θρω­πο. Στη δι­α­δι­κα­σί­α αυτή συνήθως τα απορρίμματα με­τα­τρέ­πο­νται σε πρώτες ύ­λες από τις ο­ποίες πα­ρά­γο­νται νέα αγαθά.


Μέρος της διαδικασίας της ανακύκλωσης είναι και η μετατροπή βλαβερών για το πε­ρι­­βάλ­λον υλικών σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. Με τον τρόπο αυτό γί­νε­ται ο­μα­λό­­τε­ρα η ε­πα­νέ­ντα­ξή τους στο φυσικό περιβάλλον το οποίο ου­σι­α­στι­κά ο­λο­κλη­ρώ­νει τη διαδικασία της ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο. Πα­ρά­δειγ­μα μιας τέτοιας πε­ρί­πτω­σης εί­ναι η με­τα­τρο­πή οικιακών λυμάτων σε τέτοια μορ­φή ώστε να είναι λι­γό­τε­ρο βλαβερά σε α­ντί­θε­ση με την κατευθείαν ε­να­πό­θε­σή τους π.χ. στη θάλασσα.


ΠΗΓΗ: ;


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: περιβάλλον


Tα ομορφότερα μηνύματα της ημέρας

Από τη May

ΠΗΓΗ: ;


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: εγώ κι ο κόσμος


23 Μαΐου 2012

Χαμένοι στη θάλασσα!


Χρωματίζοντας την Αμερική


Από τον αεροπόρο1
Από την elpis00
Από τον FOXGR
Από την Joe
Από τη May

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Αμερική


ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ