Γλώσσα

Περιεχόμενα

Πατήστε στην ενότητα που σας ενδιαφέρει

Γενικά
Η Γλώσσα μου (λέξεις από το σχολικό λεξικό)
Γιατί κάνουμε Γλώσσα;
Νοηματική γλώσσα
Γράμματα
Όμορφα γράμματα (κλικ)
Κινούμενα γράμματα (κλικ)
Σκιτσάκια με γράμματα (κλικ)
Τα δικά μας γράμματα - διάφοροι μαθητές (8 αναρτήσεις)
Ένα γράμμα μια ιστορία
Συμπληρώστε τα τετράγωνα (παιχνίδι)
Αλφαβήτα (τραγούδι από τα «Λάχανα και χάχανα»)
Η αλφαβήτα (τραγούδι)
Παιχνιδιάρα αλφαβήτα
Μια τρελή τρελή αλφαβήτα (κλικ)
Παιχνίδια με την αλφαβήτα (κλικ)
Η αλφαβητική σειρά
Παίζουμε αλφαβητική σειρά; (διαδραστική εξάσκηση)
Βάλτε τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά (ταξινομήσεις)
Αλφαβητικές σειρές και διαλυτικά (παιχνίδι)
Βάλτε σε αλφαβητική σειρά τα συνδετικά ρήματα (ταξινόμηση)
Κρεμάλα (1) (2) (παιχνίδια)
Φθόγγοι και γράμματα (διαδραστικές παρουσιάσεις)
Φράσεις με τα γράμματα της αλφαβήτας
Συλλαβές & Ορθογραφικά σημεία
Πώς χωρίζουμε τις λέξεις σε συλλαβές; (διαδραστικό βίντεο)
Ο συλλαβισμός σε κινούμενες εικόνες!
Συλλαβισμός (παιχνίδι)
Συλλαβισμός και συλλαβές (κουίζ)
Συλλαβισμός με όμοια σύμφωνα (διαδραστική εξάσκηση)
Αλφαβητικές σειρές και διαλυτικά (παιχνίδι)
Βάλτε τα διαλυτικά (διαδραστική εξάσκηση)
Τα διαλυτικά (κουίζ)
Βάλτε την απόστροφο (διαδραστική εξάσκηση)
Συλλαβές και ορθογραφικά σημεία (διαδραστική παρουσίαση)
Λέξεις
Οι τύποι των λέξεων (διαδραστική παρουσίαση)
Σημεία στίξης
Βάλτε κεφαλαία και ερωτηματικά (διαδραστική εξάσκηση)
Διάλογος με σημεία στίξης (σκίτσο)
Τα σημεία στίξης (τραγούδι)
Τα σημεία στίξης (κουίζ)
Τα σημεία στίξης (διαδραστική παρουσίαση)
Τα μέρη του λόγου
Άρθρα
Το λούνα παρκ της Γλώσσας (10ο επεισόδιο)
Παιχνίδια με τα ομόηχα άρθρα (3 αναρτήσεις)
Βρείτε τα άρθρα (διαδραστική εξάσκηση)
Τα άρθρα (διαδραστική παρουσίαση)
Ουσιαστικά
Γνωριμία με τα ουσιαστικά
Τα ουσιαστικά (κουίζ)
Βρείτε τα ουσιαστικά (διαδραστική εξάσκηση)
Βρείτε το γένος των ουσιαστικών (κουίζ)
Το λούνα παρκ της Γλώσσας (1ο επεισόδιο)
Ποια ουσιαστικά βρίσκονται στην ονομαστική; (διαδραστική εξάσκηση)
Φράσεις με αρχαιόμορφη γενική
Ο τόνος των αρσενικών σε -ος (διαδραστική εξάσκηση)
Η κλίση των θηλυκών σε -η, -εις (ταξινόμηση)
Ο τόνος των θηλυκών σε -η, -εις (διαδραστική εξάσκηση)
Η κλίση των θηλυκών σε -ος (ταξινόμηση)
Ο τόνος των θηλυκών σε -ος (διαδραστική εξάσκηση)
Η κλίση των ουδετέρων σε -μα (ταξινόμηση)
Ζωγραφίζοντας ουσιαστικά - διάφοροι μαθητές (4 αναρτήσεις)
Το σπίτι των ουσιαστικών - player99
Τα ουσιαστικά (διαδραστικές παρουσιάσεις)
Επίθετα
Αντωνυμίες
Το λούνα παρκ της Γλώσσας (9ο επεισόδιο)
Αδύνατοι τύποι προσωπικών αντωνυμιών (διαδραστική εξάσκηση)
Προσωπικές ή κτητικές αντωνυμίες; (κουίζ)
Ό,τι ή ότι; (κουίζ)
Βρείτε τις αντωνυμίες (διαδραστική εξάσκηση)
Οι αντωνυμίες (κουίζ)
Οι αντωνυμίες (διαδραστική παρουσίαση)
Αριθμητικά
Το λούνα παρκ της Γλώσσας (6ο επεισόδιο)
Ορθή γραφή των αριθμητικών (κουίζ)
Οι κατηγορίες των αριθμητικών (ταξινόμηση)
Τα αριθμητικά (διαδραστική παρουσίαση)
Ρήματα
Χρωματίζοντας ρήματα
Το ρήμα είμαι (κουίζ)
Βρείτε τα ρήματα (διαδραστική εξάσκηση)
Βρείτε τα ρήματα (κρυπτόλεξο)
Το λούνα παρκ της Γλώσσας (3ο επεισόδιο)
Η κλίση των ρημάτων σε -ω (ταξινόμηση)
Η κλίση των ρημάτων σε -ώ (ταξινόμηση)
Πρώτη ή δεύτερη συζυγία; (κουίζ)
Ενεργητική ή παθητική φωνή; (κουίζ)
Από την ενεργητική φωνή στην παθητική (ταξινόμηση)
Βρείτε τον παρατατικό!
Οι εξακολουθητικοί χρόνοι των ρημάτων (κουίζ)
Αόριστος ή παρατατικός; (κουίζ)
Συνοπτικός μέλλοντας ή εξακολουθητικός; (ταξινόμηση)
Σε ποιον χρόνο βρίσκονται τα ρήματα; (1) (2) (ταξινομήσεις)
Σε ποιον Μέλλοντα βρίσκονται τα ρήματα; (κουίζ)
Ο Συντελεσμένος Μέλλοντας (κουίζ)
Ο Συντελεσμένος Μέλλοντας (ταξινόμηση)
Υποφέρω...
Παρελθόν-παρόν-μέλλον - El
Οι χρόνοι των ρημάτων (κουίζ)
Εγκλίσεις (κουίζ)
Σε ποια έγκλιση βρίσκεται; (κουίζ)
Βρείτε τα απρόσωπα ρήματα (διαδραστική εξάσκηση)
Τα ρήματα (διαδραστικές παρουσιάσεις)
Μετοχές
Το λούνα παρκ της Γλώσσας (8ο επεισόδιο)
Βρείτε τις μετοχές (κρυπτόλεξο)
Οι μετοχές (διαδραστική παρουσίαση)
Επιρρήματα
Το λούνα παρκ της Γλώσσας (4ο επεισόδιο)
Τα επιρρήματα (διαδραστική παρουσίαση)
Σύνδεσμοι και μόρια
Το λούνα παρκ της Γλώσσας (11ο επεισόδιο)
Οι σύνδεσμοι και τα μόρια (διαδραστική παρουσίαση)
Προθέσεις
Το λούνα παρκ της Γλώσσας (5ο επεισόδιο)
Οι προθέσεις (διαδραστική παρουσίαση)
Επιφωνήματα
Το λούνα παρκ της Γλώσσας (7ο επεισόδιο)
Πώς δηλώνω τα συναισθήματά μου; - tzina45
Τα επιφωνήματα (διαδραστική παρουσίαση)
Προτάσεις
Βρείτε το υποκείμενο (διαδραστική εξάσκηση)
Υποκείμενο ή ρήμα; (κουίζ)
Το αντικείμενο του ρήματος (αντιστοίχιση)
Υποκείμενο ή αντικείμενο; (κουίζ)
Ρήματα μεταβατικά ή αμετάβατα; (κουίζ)
Βρείτε τα συνδετικά ρήματα (διαδραστική εξάσκηση)
Βάλτε σε αλφαβητική σειρά τα συνδετικά ρήματα (ταξινόμηση)
Βρείτε το κατηγορούμενο (διαδραστική εξάσκηση)
Βρείτε το κατηγορούμενο (κουίζ)
Τα κύρια συστατικά των προτάσεων (κουίζ για μικρά παιδιά)
Τα κύρια συστατικά των προτάσεων (κουίζ)
Απλές ή σύνθετες προτάσεις; (κουίζ)
Σύνθετες προτάσεις (κουίζ)
Ο τοίχος και το ταβάνι
Υποθετικές προτάσεις
Αν - θυγατρικό (τραγούδι)
Αν (τραγούδι)
Αν ένα παιδί... (ποίημα)
Μικρές αγγελίες και ελλειπτικές προτάσεις (διαδραστική εξάσκηση)
Είναι σωστός ο ευθύς λόγος; (κουίζ)
Πού υπάρχει ευθύς λόγος; (διαδραστική εξάσκηση)
Ρήματα στον ευθύ λόγο (αντιστοίχιση)
Ευθύς ή πλάγιος λόγος; (ταξινόμηση)
Ευθύς ή πλάγιος λόγος; (κουίζ)

Περισσότερη Γλώσσα:

Λεξιλόγιο-Φράσεις-Λογοπαίγνια κ.ά. ❱❱
Ορθογραφία ❱❱
Γραπτός λόγος ❱❱
Για τα πρωτάκια ❱❱


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ