22 Οκτωβρίου 2018

Οι μεγαλύτερες σε έκταση χώρες

Τα δέκα μεγαλύτερα σε έκταση κράτη είναι η Ρωσία, ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πο­λι­τεί­ες, η Κί­να, η Βραζιλία, η Αυστραλία, η Ινδία, η Αργεντινή, το Καζακστάν και η Αλ­γε­ρί­α.Η επιφάνεια των χωρών (το εμβαδόν τους)
υπολογίζεται σε τετραγωνικά χιλιόμετρα:


ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (1: en.m.wikipedia.org, 2: en.wikipedia.org)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κράτη


Έρωτας με... ατμόσφαιρα!
ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.com (από wallpaperstock.net)


Τα αέρια της ατμόσφαιρας

Ο αέρας που μας περιβάλλει είναι μείγμα διαφόρων αερίων. Το κυριότερο από αυ­τά δεν εί­ναι το οξυγόνο! Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στην εικόνα:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωγραφία


19 Οκτωβρίου 2018

Τα νησιά της Γης

Ένα μεγάλο κομμάτι ξηράς που περικλείεται από νερό λέγεται νησί. Μπορεί να βρί­σκε­ται σε λίμνη, σε ποτάμι ή στη θάλασσα.
● Τα μικρά νησιά ονομάζονται νησίδες ή νησάκια και τα ακόμη πιο μικρά (και α­κα­τοί­κη­τα) βρα­χο­νη­σί­δες.

Τα μεγαλύτερα νησιά του κόσμου είναι η Αυστραλία, η Γροιλανδία, η Νέα Γουινέα, η Βόρ­­νε­ο και η Μαδαγασκάρη.


Aνάμεσα στα 50 μεγαλύτερα νησιά τα περισσότερα (12) ανήκουν στον Καναδά. Α­κο­­λου­θούν:
● Η Ινδονησία με 6 νησιά (τα τρία τα μοιράζεται με άλλη κράτη).
● Η Ρωσία με 4.
● Η Ιαπωνία με 3.
● Η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, οι Φιλιππίνες, η ήπειρος της Ανταρκτικής, η Βρα­ζι­λί­α και η Ιταλία με 2.
● Η Παπούα Νέα Γουινέα με 2 (αν και το μεγαλύτερο το μοιράζεται με την Ιν­δο­νη­σί­α).


Νησιωτικά συμπλέγματα

Σε πολλές περιοχές του πλανήτη μας υπάρχουν ομάδες νησιών στην ίδια θα­λάσ­σι­α πε­ρι­­ο­χή. Υπάγονται στο ίδιο ή σε διαφορετικά κράτη και λέγονται νη­σιω­τι­κά συ­μπλέγ­μα­τα (ή αρ­χι­πέ­λα­γος). Τέτοια είναι, για παράδειγμα, τα νησιά της Ιν­δο­νη­σί­ας, της Ιαπωνίας και των Φιλιππίνων στην Ασία, η Μικρονησία και η Πο­λυ­νη­σί­α στην Ω­κε­α­νί­α, τα νησιά της Κα­­ραϊ­βι­κής στην Κεντρική Αμερική.
● Μερικά νησιώτικα συμπλέγματα της χώρας μας είναι οι Κυκλάδες, τα Δω­δε­κά­νη­σα, οι Σπο­­ρά­­δες και τα Επτάνησα.


Νησιωτικά κράτη

Τα νησιωτικά κράτη αποτελούνται από ένα ή περισσότερα νησιά. Τα περισσότερα α­πό τα μι­κρό­τε­ρα κράτη είναι νησιωτικά.
● Ορισμένες νησιωτικές χώρες επικεντρώνονται σε ένα ή δύο μεγάλα νησιά, ό­πως η Ι­α­­πω­νί­α, η Νέα Ζηλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
● Άλλα αποτελούνται από εκατοντάδες ή χιλιάδες μικρότερα νησιά, όπως η Ιν­δο­νη­σί­α και οι Φιλιππίνες.Κάποια νησιωτικά κράτη μοιράζονται ένα ή περισσότερα νησιά με άλλες χώρες. Τέ­τοια εί­ναι, για παράδειγμα, η Ινδονησία και η Παπούα Νέα Γουινέα στα σύνορα Α­σί­ας-Ωκεανίας, η Αϊτή και η Δομινικανή Δημοκρατία στην Κεντρική Αμερική, το Η­νω­μέ­νο Βασίλειο και η Ιρ­λαν­δί­α στη Ευρώπη. Περισσότερα μπορείτε να δείτε ε­δώ.

ΠΗΓΕΣ: Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης, Γεωλογία-Γεωγραφία Α΄ Γυμνασίου, el.wikipedia.org
ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (οι 1,3,4 από users.sch.gr/sitsil/)
17 Οκτωβρίου 2018

Το μέγεθος της Αυστραλίας

Η Αυστραλία δεν είναι απλά το πρώτο σε έκταση νησί. Ο χώρος που καλύπτει εί­ναι τό­­σο με­γά­λος που ισοδυναμεί με την επιφάνεια των επόμενων είκοσι πέ­ντε!
● Η έκτασή της είναι 7.623.620 τ.χμ., ενώ τα επόμενα 25 νησιά (από τη Γροι­λαν­δί­α μέ­χρι τη Σρι Λάνκα) εκτείνονται συνολικά σε 7.648.834 τ.χμ.


Πολλοί πιστεύουν ότι η Αυστραλία είναι μικρότερη από τη Γροιλανδία. Αυτό το λά­θος ο­φεί­λε­ται στους χάρτες μας: Στην προσπάθειά τους να απεικονίσουν την ε­πι­φά­νει­α της (σφαι­ρι­κής) Γης σε ορθογώνια μορφή προσθέτουν έκταση σε κά­ποιες πε­ρι­ο­χές ό­πως η Γροι­λαν­δί­α. Στην πραγματικότητα η Αυστραλία είναι πο­λύ με­γα­λύ­τε­ρη!


Συγκρίνετε τα δύο νησιά στην υδρόγειο σφαίρα και θα το διαπιστώσετε:


ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (από brilliantmaps.com, en.wikipedia.org, earthchronicle.com)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ωκεανία


Βαθιές, άγριες θάλασσες

H αναζήτηση του κρυμμένου θησαυρού ξεκινά!

Πατήστε στην εικόνα, επιλέξτε τη σχετική δραστηριότητα και ταξιδέψτε στους ω­κε­α­νούς και στις μεγάλες θάλασσες του πλανήτη μας:

Οι θάλασσες της Γης

Τα μέρη ενός ωκεανού που περικλείονται από τμήματα ξηράς ονομάζεται θά­λασ­σες. Ό­­ταν η έκταση μιας θάλασσας είναι μικρή λέγεται πέλαγος (Αιγαίο, Ι­ό­νι­ο κτλ.), ενώ ό­ταν πε­ρι­ο­ρί­ζε­ται έντονα από την ξηρά ονομάζεται κόλπος.
● Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η Θάλασσα ήταν μια αρχέγονη θεότητα που κα­­τέ­­λη­­ξε δευτε­ρεύουσα μετά τον Ποσειδώνα.


Κάθε θάλασσα θεωρείται ότι είναι «παράρτημα» κάποιου ωκεανού:

 1  Οι μεγαλύτερες θάλασσες του Ειρηνικού Ωκεανού βρίσκονται στην ανατολική Α­­σί­­α. Ξε­κι­νώ­ντας από τον Βορρά συναντάμε τη Βερίγγειο Θάλασσα, την Ο­­­χο­­­τσκι­­­κή (ή Θά­­λασ­­­σα του Οχότσκ), την Ιαπωνική, τη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας αλ­­­λά και τη Θά­­λασ­­σα της Νό­τι­ας Κίνας.
● Στην Ωκεανία, ανατολικά της Αυστραλίας, βρίσκεται η Θάλασσα των Κο­­­ραλ­­­λί­­­ων.

 2  Οι μεγαλύτερες θάλασσες του Ατλαντικού Ωκεανού βρίσκονται στην Ευρώπη. Ξε­­κι­­­νώ­­ντας από τον Νότο συναντάμε τη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα (ή Εύξεινο Πό­­ντο), τη Βό­ρει­α Θάλασσα, τη Βαλτική και τη Νορβηγική.
● Στην Κεντρική Αμερική βρίσκεται η Καραϊβική.

 3  Οι μεγαλύτερες θάλασσες του Ινδικού Ωκεανού είναι η Ερυθρά και η Αραβική Θά­­λασ­­­σα (ή Θάλασσα του Ομάν).

 4  Η μεγαλύτερη θάλασσα του Αρκτικού Ωκεανού είναι η Λευκή Θάλασσα.


Θάλασσα και άνθρωπος

Από τα πανάρχαια χρόνια οι θάλασσες είχαν μεγάλη σημασία για τους αν­­­θρώ­­­πους. Οι ω­­­κε­­α­­νοί έμοιαζαν απροσπέλαστοι, καθώς τα μικρά σκάφη ε­­­κεί­­­νων των χρό­­­νων δεν μπο­­­ρού­­σαν να αντεπεξέλθουν σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων λό­­­γω ποικίλων δυ­­σκο­­λι­­ών (ά­γρι­α κύματα, έλλειψη προσανατολισμού κτλ.). Μπο­­­ρού­­­σαν όμως να πλέ­­ουν σε μικρή α­πό­στα­ση από τις ακτές και να πηγαίνουν σε κο­­­ντι­­­νά νησιά, με­­τα­­φέ­­ρο­­ντας ανθρώπους, α­γα­θά και πολιτισμό.

Οι άνθρωποι κατάλαβαν πολύ νωρίς ότι η θάλασσα δε χωρίζει αλλά ενώνει τους λα­­ούς και α­νέ­πτυ­ξαν τις θαλάσσιες μεταφορές. Για να έχουν καλύτερα α­­­πο­­­τε­­­λέ­­­σμα­­­τα (συ­­ντό­­­μευ­­ση δι­α­δρο­μών, ασφάλεια ταξιδιών), χρησιμοποίησαν πορθμούς και ά­­νοι­­ξαν διώρυ­γες.

Ο πορθμός του Γιβραλτάρ ενώνει τη Μεσόγειο Θάλασσα με τον
Ατλαντικό Ωκεανό και χωρίζει την Ευρώπη από την Αφρική
Η διώρυγα του Σουέζ, η μεγαλύτερη του κόσμου (168 χιλιόμετρα), ενώνει τη
Μεσόγειο με την Ερυθρά Θάλασσα και χωρίζει την Αφρική από την Ασία

Θάλασσα και περιβάλλον

Οι ωκεανοί και οι θάλασσες συμβάλλουν με αποφασιστικό τρόπο στην οι­­­κο­­­λο­­­γι­­­κή ι­­σορ­­­ρο­­πί­­α του πλανήτη μας:
● Είναι το «σπίτι» πάρα πολλών φυτών και ζώων. Στα μεγάλα βάθη μάλιστα, στις α­­βύσ­­­σους, ζουν σπάνια είδη θαλάσσιων οργανισμών.
● Η μεγαλύτερη ποσότητα οξυγόνου (το 85%) παράγεται από φυτοπλαγκτόν, το ο­­ποί­­ο α­πο­τε­λεί και τη βάση της τροφικής αλυσίδας για τα οικοσυστήματα.
● Το νερό έχει την ιδιότητα να ζεσταίνεται σιγά σιγά και να αποβάλλει αργά τη θερ­­μό­­τη­­τά του, επομένως οι θάλασσες και οι ωκεανοί αποτελούν τους ση­­­μα­­­ντι­­­κό­­­τε­­­ρους ρυθ­­μι­­στές του κλίματος.


ΠΗΓΕΣ: Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης, Γεωλογία-Γεωγραφία Α΄ Γυμνασίου, el.wikipedia.org
ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (1: users.sch.gr/sitsil/, 2, 3: commons.wikimedia.org,
4: pixgood.com), screenpaper.ru (5)
15 Οκτωβρίου 2018

Η ξένη κυριαρχία στην Ελλάδα

Την εποχή που η Δυτική Ευρώπη αναπτύσσεται, προοδεύει και γίνεται το κέ­ντρο του κό­σμου, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία διαλύεται και οι πληθυσμοί της περ­νούν στην κυριαρχία των Λατίνων και των Οθωμανών κατακτητών.

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία την εποχή των
Μακεδόνων αυτοκρατόρων (9ος-11ος αι.)

Η Λατινοκρατία και η Τουρκοκρατία ονομάζονται με μια φράση ξένη κυ­ρι­αρ­χί­α. Αυ­τή η πε­ρί­ο­δος ξεκινά επισήμως με την άλωση της Κωνσταντινούπολης α­πό τους Οθωμανούς Τούρ­κους (1453) και ολοκληρώνεται με την έναρξη της Ελ­λη­­νι­κής Επανάστασης (1821). Στην πραγματικότητα, όμως, για κά­ποιες πε­ρι­ο­χές της βυ­ζα­ντι­νής επικράτειας έχει αρχίσει με την άλωση της Πό­λης από τους Λα­τί­­νους (1204).

Το ίδιο συμβαίνει και με το τέλος της ξένης κυριαρχίας. Πολλές περιοχές ε­λευ­θε­­ρώ­νο­νται με την Ελληνική Επανάσταση του 1821, άλλες όμως πα­ρα­μέ­νουν υ­πό­­δου­λες για πολλά χρό­νια αργότερα.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1204. Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (Λατίνους).
1204-1797 (Λατινοκρατία). Κατοχή βυζαντινών περιοχών από τους Βε­νε­τούς, τους Φρά­γκους και άλλους Λατίνους.
1453. Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους.
1453-1821 (Τουρκοκρατία). Κατοχή βυζαντινών περιοχών από τους Ο­θω­μα­νούς.
1821. Έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

ΠΗΓΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης, Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2006) | ΧΑΡΤΗΣ:
Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (επιμέλεια: podilato98.blogspot.com)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ► Η ξένη κυριαρχία στην Ελλάδα


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ιστορία


Ο γαλάζιος πλανήτης

Η Γη είναι ο μόνος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος όπου κυριαρχεί το υ­γρό στοι­­χεί­ο. Γι’ αυτό λέγεται και «γαλάζιος πλανήτης». Οι ωκεανοί και οι θά­λασ­σες κα­τα­λαμ­βά­­νουν το 70,8% της επιφάνειάς της, ενώ η ξηρά μόλις το 29,2%.
● Για να το πούμε και με κλάσματα, οι ωκεανοί καλύπτουν τα 7/10 της γήινης ε­πι­­φά­­νει­­ας και η στε­ριά τα 3/10.


Το πιο βαθύ σημείο των ωκεανών βρίσκεται στον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, στην Τά­­φρο των Μαριάνων (10.971 μ.), ενώ το ψηλότερο σημείο της στεριάς το συ­να­ντά­με στην Α­σία, στην κορυφή του όρους Έβερεστ (8.848 μ.).
● Όπως φαίνεται από τους αριθμούς, σ’ αυτήν την τάφρο χωράει άνετα το Έ­βε­ρεστ!


Τα ημισφαίρια της Γης

Ανάμεσα στο βόρειο και το νότιο ημισφαίριο της Γης υπάρχει άνιση κατανομή θά­λασ­σας και ξηράς. Τα 3/5 του βόρειου καλύπτονται από θάλασσα, ενώ στο νότιο ο α­ριθ­μός με­­γα­λώ­νει και γίνεται 4/5.
● Για να το πούμε και με τη γλώσσα των ποσοστών, η θάλασσα καλύπτει το 60% του βό­­ρει­­ου ημισφαιρίου και το 80% του νότιου ημισφαιρίου.

Παρόμοια είναι η κατανομή θάλασσας-στεριάς ανάμεσα στο ανατολικό και το δυ­τι­κό η­μι­­σφαί­ρι­ο:


Οι πόλοι της Γης

Οι δύο γεωγραφικοί πόλοι του πλανήτη μας, έτσι όπως είναι γεμάτοι πάγο και χιό­νι, μοιά­­ζουν πολύ. Όμως έχουν μια ουσιαστική διαφορά:
● Στον Βόρειο Πόλο υπάρχει παγωμένη θάλασσα, ωκεανός. Συγκεκριμένα κα­τα­λαμ­βά­­νε­ται από τον Αρκτικό (ή Βόρειο) Ωκεανό.
● Στον Νότιο Πόλο υπάρχει παγωμένη στεριά. Βρίσκεται σε μια ήπειρο (την Α­νταρ­κτι­κή), η οποία μάλιστα είναι μεγαλύτερη σε έκταση από την Ευρώπη.


ΠΗΓΕΣ: Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης, el.wikipedia.org | ΕΙΚΟΝΕΣ: Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης
(1), podilato98.blogspot.com (2: legacy.mos.org, 3-6, 7: mapsfordesign.com)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωγραφία


Ήπειροι και ωκεανοίH θάλασσα χωρίζει την ξηρά σε πολύ μεγάλες εκτάσεις που ονομάζονται ή­πει­ροι.
● Η λέξη προέρχεται από την ομώνυμη ελληνική Περιφέρεια (την Ήπειρο) και ο­φεί­λε­ται στην αρχαία φράση «άπειρος χώρα», δηλαδή «απέραντη έκταση στε­ριάς» (α- στε­ρη­τι­κό και πέρας = τέλος).
● Οι ήπειροι είναι έξι: Ασία, Αμερική, Αφρική, Ανταρκτική, Ευρώπη και Ω­κε­α­νί­α.


Οι μεγάλοι υδάτινοι όγκοι μεταξύ των ηπείρων λέγονται ωκεανοί.
● Η λέξη προέρχεται από τον ομώνυμο θεό της ελληνικής μυθολογίας. Ο Ω­κε­α­νός ή­ταν γιος του Ουρανού και της Γαίας (Γης). Μετά τον αρχαίο γεωγράφο και ι­στο­ρι­κό Η­ρό­δο­το το όνομά του πήρε την έννοια των τεράστιων και α­νε­ξε­ρεύ­νη­των θα­λάσ­σι­ων εκτάσεων.
● Οι ωκεανοί είναι πέντε: Ειρηνικός, Ατλαντικός, Ινδικός, Νότιος και Αρκτικός.


Οι ωκεανοί είναι πραγματικά πολύ μεγάλοι. Μπορούμε να αντιληφθούμε την έ­κτα­ση που κα­τα­λαμ­βά­νουν, αν μελετήσουμε τον πίνακα που ακολουθεί και τους συ­γκρί­νου­με με τη στε­ριά:
● Ο πρώτος σε μέγεθος ωκεανός, ο Ειρηνικός, είναι μεγαλύτερος από όλες τις η­πεί­ρους μα­ζί (32,6% έναντι 29,2% – δείτε και μια σχετική ανάρτηση εδώ).
● Ο Ατλαντικός έχει περίπου το ίδιο μέγεθος με τις δύο μεγαλύτερες ηπείρους.
● Ο Ινδικός είναι λίγο μεγαλύτερος από την Αμερική και την Αφρική.


ΠΗΓΕΣ: Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης, el.wikipedia.org | ΕΙΚΟΝΕΣ:
podilato98.blogspot.com (οι 1,2 από Ψηφιακό Σχολείο)
12 Οκτωβρίου 2018

Πλανήτες στη θέση της Σελήνης!

Πώς θα ήταν άραγε ο νυχτερινός ουρανός αν στη θέση του φεγγαριού βρι­σκό­ταν κά­ποιος από τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος; Ο καλ­λι­τέ­χνης και συγ­γρα­φέ­ας Ron Miller αντικατέστησε με τη βοήθεια της τεχνολογίας τη Σελήνη και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά.

Η Σελήνη

Οι πλανήτες παρουσιάζονται με σειρά μεγέ-
θους, από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο:

Ο Ερμής

Ο Άρης

Η Αφροδίτη

Ο Ποσειδώνας

Ο Ουρανός

Ο Κρόνος

Ο Δίας

ΑΦΟΡΜΗ: DIGITAL ZOOT | ΠΗΓΗ: perierga.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διάστημα, τέχνη


11 Οκτωβρίου 2018

Δεν το βλέπεις κι εσύ αυτό;

Με το πενάκι του Αρκά


ΠΗΓΗ: ethnos.gr (από το άλμπουμ «Χαμηλές Πτήσεις»)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διάστημα, κόμικς-σκίτσα


10 Οκτωβρίου 2018

Ποια είναι η σωστή απάντηση;

Μια αριθμητική παράσταση για εκτάκιαΤο Γ. Στις αριθμητικές παραστάσεις προηγούνται οι πολλαπλασιασμοί (και οι δι­αι­ρέ­­σεις), οπότε 10 + 0 + 10 = 20.

ΠΗΓΗ: fanpage.gr7 Οκτωβρίου 2018

Το ηλιακό μας σύστημα σε κλίμακα

Οι περισσότερες εικόνες του ηλιακού μας συστήματος εμφανίζουν τον Ήλιο και τους πλανήτες να απέχουν ίδια απόσταση ο ένας από τον άλλο. Ταυτόχρονα, οι μι­κροί εσωτερικοί πλανήτες παρουσιάζονται μεγαλύτεροι και οι μεγάλοι ε­ξω­τε­ρι­κοί πλανήτες μικρότεροι.

Εικόνες όπως αυτή, όσο όμορφες και αν είναι, δεν αναπαριστούν με
ακρίβεια το μέγεθος των πλανητών και την απόσταση ανάμεσά τους

Το πραγματικό μέγεθος

Στην πραγματικότητα ο Ήλιος είναι περίπου 10 φορές μεγαλύτερος από τον Δία και ο Δίας περίπου 12 φορές μεγαλύτερος από τη Γη. Η τελευταία σε καμία πε­ρί­πτω­ση δεν έχει παρόμοιο ή μεγαλύτερο μέγεθος από τους δύο τελευταίους πλα­νή­τες, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα: Οι δύο αυτοί «γίγαντες» είναι τε­τρα­πλά­σι­οι από τον πλανήτη μας!

Οι πραγματικές αποστάσεις

Οι πλανήτες, από την άλλη πλευρά, δεν απέχουν το ίδιο ο ένας από τον άλλο. Για πα­ρά­δειγ­μα, όσο απέχει ο Δίας από τον Ήλιο, άλλο τόσο απέχει από αυτόν ο ε­πό­με­νος πλανήτης, ο Κρόνος! Και όσο απέχει ο Κρόνος από τον Ήλιο, άλλο τόσο α­πέ­χει από αυτόν ο επόμενος πλανήτης, ο Ουρανός!

Αυτά μπορείτε να τα διαπιστώσετε μελετώντας τον παρακάτω πίνακα του βι­βλί­ου μας...


...αλλά και παρατηρώντας την (πολύ μεγάλη) εικόνα που ακολουθεί:


Μια εντυπωσιακή αναπαράσταση

Το 2015 μια ομάδα φίλων κατασκεύασε σε έναν αποξηραμένο πυθμένα λίμνης στη Νεβάδα των ΗΠΑ το πρώτο σε κλίμακα μοντέλο του ηλιακού μας συ­στή­μα­τος με πλήρεις τροχιές των πλανητών. Μπορείτε να το δείτε στην κα­λο­φτιαγ­μέ­νη ταινία των Alex Gorosh και Wylie Overstreet:


ΕΙΚΟΝΕΣ: rev.pw (1), podilato98.blogspot.com (2: Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης, 3: reddit.com)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διάστημα


Αν η Σελήνη ήταν μόνο ένα εικονοστοιχείο

Ένα μονότονο ταξίδι στο ηλιακό μας σύστημα

Το μεγαλύτερο μέρος του διαστήματος είναι απλώς κενό. Ίσως γι’ αυτό οι πε­ρισ­σό­τε­ροι χάρτες του ηλιακού μας συστήματος δεν είναι φτιαγμένοι σε κλίμακα: Το να απεικονίσεις τους πλανήτες είναι εύκολο· ο άδειος χώρος είναι το πρό­βλη­μα! Ακόμη και αν η Σελήνη ήταν μόνο 1 εικονοστοιχείο (πίξελ), δηλαδή μια τε­λί­τσα στην οθόνη μας, οι αποστάσεις μεταξύ των πλανητών θα ε­ξα­κο­λου­θού­σαν να είναι τεράστιες, ιδίως μετά τον Άρη.

Πατήστε στην επόμενη εικόνα και ταξιδέψτε από τον Ήλιο έως τον Ποσειδώνα (και ακόμη παραπέρα) στον εντυπωσιακό χάρτη που έχει φτιάξει ο Αμερικανός Josh Worth. Επιλέξτε τη γλώσσα μας, πατήστε το κουμπί για να αποκτήσετε την τα­χύ­τη­τα του φωτός στο κενό (300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο!) και ξε­κι­νή­στε:


ΥΓ. Ακόμη και με την ταχύτητα του φωτός το ηλιακό μας σύστημα είναι πάρα πο­λύ μεγάλο. Αν βαρεθείτε τις τεράστιες αποστάσεις του, μπορείτε να κάνετε μια ζα­βο­λιά: Πατήστε στο σύμβολο του επόμενου πλανήτη και πηγαίνετε κα­τευ­θεί­αν!

ΑΦΟΡΜΗ: AstronioΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μετακινήσεις


4 Οκτωβρίου 2018

Πόσο ζυγίζω;

Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσο θα ήταν το βάρος σας αν βρισκόσασταν στη Σελήνη ή σε κά­ποιον άλλο πλανήτη; Πατήστε στην εικόνα και... ζυγιστείτε!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διάστημα, παιχνίδια


3 Οκτωβρίου 2018

Στη γειτονιά του Ήλιου

Πατήστε στην εικόνα, επιλέξτε τη σχετική δραστηριότητα και βρείτε τους πλα­νή­τες του η­λι­α­κού μας συστήματος παρέα με τον Wall·E και τη φίλη του την Εύ­α. Ε­πι­βι­βα­στεί­τε στο... δι­α­στη­μό­πλοι­ο και α­­πο­­λαύ­­στε μια υπέροχη βόλ­τα!
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διάστημα, παιχνίδια


Βρείτε τους πλανήτες

Βρείτε τους πλανήτες και μερικά ακόμη ουράνια
σώματα. Πατήστε στην εικόνα και εξασκηθείτε!
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διάστημα, παιχνίδια


δορυφόροςσημασία

δορυφόρος
Κάθε ουράνιο σώμα που κινείται γύρω από έναν πλανήτη και τον ακολουθεί στην πε­­ρι­­­φο­­ρά του γύρω από τον Ήλιο. Ο δορυφόρος της Γης είναι η Σελήνη.

τεχνητός δορυφόρος
Ένα διαστημικό όχημα που εκτοξεύεται από την επιφάνεια της Γης για να μπει σε τρο­­χιά γύ­ρω από τον πλανήτη μας (ή άλλο ουράνιο σώμα) και να περιφέρεται γύ­ρω του. Ελέγ­χε­ται από μια βάση στη Γη και εξυπηρετεί στρατιωτικούς ή ε­πι­στη­μο­νι­κούς σκο­­πούς.
● Υπάρχουν μετεωρολογικοί, τηλεπικοινωνιακοί, τηλεοπτικοί κ.ά. δορυφόροι.
● Η πρώτη επιτυχημένη εκτόξευση τεχνητού δορυφόρου, του σοβιετικού Σπούτ­νικ, πραγ­­­μα­­το­­ποι­­ή­­θη­­κε το 1957.

φράσεις

πόλη δορυφόρος
Αναπτύσσεται στην περιφέρεια μεγαλύτερης πόλης για να καλύψει κυρίως οι­κι­στι­κές α­­­νά­­γκες και διατηρεί μια σχέση εξάρτησης με την κεντρική πόλη.

κράτος δορυφόρος
Λέγεται μειωτικά για κράτος τυπικά ανεξάρτητο, ουσιαστικά όμως εξαρτημένο πο­­λι­­τι­­κά και οι­κο­νο­μι­κά από μια μεγάλη δύναμη.

ετυμολογία

Στα αρχαία ελληνικά ήταν επίθετο (δορυφόροι στρατιώτες), σήμαινε «εκείνος που εί­­ναι ο­πλι­σμέ­νος με δόρυ» και αναφερόταν στους σωματοφύλακες των η­γε­μό­νων και των αρ­­χό­ντων.
Μεταφορικά δήλωνε κάθε συνοδό ή το βουβό πρόσωπο σε μια θεατρική πα­­ρά­­στα­­ση.
Με το πέρασμα των χρόνων άρχισε να χρησιμοποιείται και για εκείνον που α­­κο­­λου­­θεί τους άλλους δουλικά.
Η σημερινή σημασία της λέξης αποτελεί ένα πολύ επιτυχημένο μεταφραστικό δά­­νειο (με­τά­φρα­ση ξένου όρου).


ΠΗΓΕΣ: asprilexi.com, greek-language.gr, Μείζον Ελληνικό Λεξικό
Τεγόπουλου-Φυτράκη | ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.com


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διάστημα, λεξιλόγιο