31 Μαρτίου 2016

Είναι άξονας συμμετρίας;
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: συμμετρία


Περίμετρος και εμβαδόν ορθογωνίου
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΗ: inschool.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωμετρία


Απόσταση σημείου από ευθεία
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωμετρία


Τετράγωνα και ορθογώνια κατά παραγγελία!


Είναι τα σχήματα παραλληλόγραμμα;
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωμετρία


Αντικατοπτρισμοί

Όταν το φως συναντά μια λεία και γυαλιστερή επιφάνεια, ανακλάται. Κάθε φορά που το νε­ρό είναι σε ήρεμη κατάσταση (όπως συμβαίνει συχνά στις λίμνες), γί­νε­ται μια τέτοια λεία και γυαλιστερή επιφάνεια και ανακλά το φως. Εκείνες τις στιγ­μές αυ­τό που βλέπου­με είναι μα­γευ­τι­κό!


ΠΗΓΗ:
Connie11
Μαθήτρια της έκτης τάξης (2011-2012)
Ο χορός της ανακύκλωσης
Κάνε ανακύκλωση κι εσύ,
φτιάξε απ’ το γυαλί νέο γυαλί,
φτιάξε απ’ τα μπουκάλια κάτι άλλο,
δώσε στα υλικά νέα ζωή!

Κάνε ανακύκλωση κι εσύ,
φτιάξε απ’ το χαρτί νέο χαρτί,
από εφημερίδες ή σακούλες
δώσε στο χαρτί ξανά ζωή!

Ανακύκλωση θα πει:
Είμαι χρήσιμος!
Κύκλος είναι η ζωή:
Ανακύκλωση!
Απ’ το τέλος στην αρχή,
ανακύκλωση είν’ αυτή,
κύκλος είναι η ζωή!

Κάνε ανακύκλωση κι εσύ
κι απ’ τ’ αλουμινένιο το κουτί
φτιάξε κάτι χρήσιμο, καινούργιο
που θα μας βοηθήσει πιο πολύ!

Ανακύκλωση θα πει...ΣΤΙΧΟΙ: Άγνωστος / ΜΟΥΣΙΚΗ: Άγνωστος
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Άγνωστος / ΔΙΣΚΟΣ: Άγνωστος


ΠΗΓΗ: newmommy.gr


30 Μαρτίου 2016

Κάδος μπλε
Είμ’ ο κάδος μπλε, λατρεύω το γυαλί,
ταΐστε με σακούλα πλαστική.
Είμ’ ο κάδος μπλε κι ανέλαβα δουλειά,
τη Γη να καθαρίσω απ’ τα χαρτιά.

Είμαι το χαρτί και θέλω ν’ ακουστεί
η χάρτινη φωνή μου, η λεπτή:
Αν μ’ ανακυκλώσεις, δε θα χρειαστεί
ξανά καινούργιο δέντρο να κοπεί.

Είμ’ ο κάδος μπλε και θέλω για φαΐ
χαρτί, χαρτί, χαρτί, χαρτί, χαρτί!

Είμαι πλαστικό, πολύ κακό υλικό
και θέλω ανακύκλωση κι εγώ,
αλλιώς θα σου μολύνω θάλασσα, ξηρά
και δυο χιλιάδες χρόνια θα βρομά.

Είμ’ ο κάδος μπλε και τρώω πλαστικό
για γεύμα, πρωινό και βραδινό!

Μπουκάλι από γυαλί θα λιώσει στη στιγμή,
αν μέσα σε καμίνι πεταχτεί,
ενώ αν στοιβαχτεί σε μια χωματερή,
θα κάνει χίλια χρόνια να χαθεί.

Είμ’ ο κάδος μπλε και θα ’μαι όλο χαρά,
μπουκάλια αν μου ρίξετε πολλά!

Του μέταλλου η τιμή είν’ αρκετά υψηλή,
γι’ αυτό και πρέπει ν’ ανακυκλωθεί.
Ένας θησαυρός που από δω κι εμπρός
θ’ αρχίσει να πουλιέται σαν χρυσός.

Είμ’ ο κάδος μπλε και θέλω για γλυκό
καρφιά, κουτιά από μπίρες και στιλό!

Όχι φλούδες από μπανάνες σε μένα!
Όχι! Όχι! Όχι! Όχι! Όχι σε μένα! Όχι!ΣΤΙΧΟΙ: Άγνωστος / ΜΟΥΣΙΚΗ: Άγνωστος
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Άγνωστος / ΔΙΣΚΟΣ: Κάδος μπλε (2013)


29 Μαρτίου 2016

Προστατεύουμε τις θάλασσες και τις ακτές

Η χρυσή άμμος και τα ασημένια νερά των ακτών της Ελλάδας είναι ένας πο­λύ­τι­μος θη­­σαυ­ρός που ανήκει σε όλους μας. Γι’ αυτό πρέπει να τον προ­στα­τέ­ψου­με ό­λοι μα­ζί!Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δείκτη προστασίας. Το ίδιο και οι πα­ρα­λί­ες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας ό­λοι μα­ζί, για να μπο­ρού­με να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πά­ντα...


Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές!ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: καλοκαίρι, περιβάλλον


Ανακυκλώνουμε στον μπλε κάδο!
(για μεγάλα παιδιά)


27 Μαρτίου 2016

Μνημεία της Ακρόπολης
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: αρχαία χρόνια


24 Μαρτίου 2016

Οι μορφές του 1821
Ο αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία συνδέεται και με τα ονόματα των πρω­τα­­γω­νι­στών του. Οπλαρχηγοί και ναύαρχοι αντιμετωπίζουν ηρωικά τους α­ντί­πα­λους στρα­τούς και στόλους. Κοντά τους σημαντικά πολιτικά πρόσωπα α­σχο­λού­νται με το δύ­σκο­­λο έργο της σύστασης του ελληνικού κράτους και α­να­πτύσ­σουν σημαντική δι­πλω­μα­τι­κή δράση για την αναγνώριση της Επανάστασης. Οι μορφές του 1821, ε­πο­μέ­νως, είναι και στρα­τι­ω­τι­κοί και πολιτικοί.

Οι άνθρωποι των όπλων αναλαμβάνουν τη στρατιωτική οργάνωση του Αγώνα. Ο Κο­λο­­κο­τρώ­νης, ο Καραϊσκάκης, ο Παπαφλέσσας, ο Ανδρούτσος, ο Νικηταράς, ο Μπό­τσα­ρης στη στε­ριά και ο Μιαούλης, ο Κανάρης, η Μπουμπουλίνα, η Μαυ­ρο­γέ­νους στη θάλασ­σα κα­τα­φέρ­νουν να πετύχουν σημαντικές νίκες και να α­να­δει­χτούν σε η­ρω­ι­κές φυσιο­γνωμίες. Α­πο­κτούν κύρος και συμμετέχουν στα πο­λι­τι­κά πράγματα.

Βιβλία από τις εκδόσεις ΣΤΡΑΤΙΚΗ

Η πολιτική οργάνωση του Αγώνα εμφανίζει επίσης σημαντικά πολιτικά πρό­σω­πα. Ο Μαυ­­ρο­κορ­δά­τος, ο Κωλέττης, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Μαυ­ρο­μι­χά­λης, ο Κου­ντου­­ριώ­της, ο Ζαΐμης, ο Λόντος, ο Δεληγιάννης παίρνουν ενεργά μέ­ρος στη συ­γκρό­τη­ση κε­­ντρι­κής πολιτικής εξουσίας. Παράλληλα, επεμβαίνουν και στα στρα­τι­ω­τι­κά θέματα.

Έμποροι, προεστοί και κοτζαμπάσηδες, λόγιοι, κληρικοί, κλέφτες, αρματολοί και ναυ­τι­κοί συ­ντάσ­σο­νται στον κοινό αγώνα και περνούν επώνυμα στην Ιστορία. Υ­πάρ­χουν ω­στό­σο και πολλοί άλλοι, ένοπλοι και άμαχοι, που αγωνίζονται για την ε­λευ­θε­ρί­α χω­ρίς να κα­τα­­γρά­φε­ται πουθενά το όνομά τους. Ανάμεσά τους άν­δρες, γυναίκες και παι­διά, γέροι και νέ­οι, προσφέρουν με τη δράση τους ση­μα­ντι­κό έργο.

Η Βουλή των Ελλήνων έχει εκδώσει σε ένα βιβλιαράκι τα βιογραφικά στοιχεία ό­λων των α­γω­νι­στών του 1821 (Ελλήνων και ξένων). Μπορείτε να το κα­τε­βά­σε­τε στον υ­πο­λο­γι­στή σας, πατώντας στην εικόνα που ακολουθεί:


ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (2006) | ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.com | PDF: 24grammata.comΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ιστορία


23 Μαρτίου 2016

Ο εθνικός ύμνος της ΕλλάδαςΟ εθνικός ύμνος της Ελλάδας αποτελεί απόσπασμα από το ποίημα του Διονυσίου Σο­λω­­μού «Ύμνος εις την Ελευθερίαν». Καθιερώθηκε το 1865, ενώ περίπου έναν αι­ώ­να αργό­τε­ρα (το 1966) υιοθετήθηκε και ως εθνικός ύμνος της Κυπριακής Δη­μο­κρα­τί­ας.

Ο εθνικός μας ποιητής έγραψε τον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν» τον Μάιο του 1823 στη Ζά­κυν­θο. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο έργο που αποτελείται από 158 τε­τρά­στι­χες στρο­φές!

● Το 1824 ο «Ύμνος» δημοσιεύεται στο Μεσολόγγι και αμέσως ο Γάλλος α­κα­δη­μαϊ­κός Φο­­ριέλ τον περιλαμβάνει στη συλλογή των ελληνικών δημοτικών τρα­γου­διών που ε­πι­­με­­λεί­­ται.

● Το 1828 ο Νικόλαος Μάντζαρος, Κερκυραίος μουσικός και φίλος του Σολωμού, τον με­λο­ποι­εί με βάση λαϊκά μοτίβα για τετράφωνη ανδρική χορωδία.

● Το 1844 μελοποιείται για δεύτερη φορά από τον Μάντζαρο και υποβάλλεται στον βα­σι­­λιά Όθωνα με την ελπίδα να γίνει δεκτός ως εθνικός ύμνος. Η α­πά­ντη­ση είναι αρ­νη­τι­κή, ω­στό­σο το έργο διαδίδεται ως «θούριος».

● Το 1861 ο Υπουργός των Στρατιωτικών ζητάει από τον Μάντζαρο να συνθέσει πά­νω στον «Ύμνο» ένα εμβατήριο. Ο μουσικός μεταβάλλει τον ρυθμό και τέσ­σε­ρα χρό­νια αρ­γό­τε­ρα οι πρώτες 24 στροφές καθιερώνονται ως Εθνικός Ύ­μνος. Οι δύ­ο πρώ­τες, μά­λιστα, συ­νο­δεύ­ουν πάντοτε την έπαρση και την υποστολή της ση­μαί­ας και ψάλλονται σε ε­πί­ση­μες στιγμές και τελετές.


Πατήστε στην εικόνα και διαβάστε ολόκληρο το ποίημα:


ΠΗΓΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, el.wikipedia.org | ΗΧΟΣ: presidency.gr
ΕΙΚΟΝΕΣ: presidency.gr, el.cantorion.org, podilato98.blogspot.comΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ποιήματα


22 Μαρτίου 2016

Ο οδηγός του καλού ανακυκλωτή
(διαδραστικές παρουσιάσεις)

Πατήστε στις εικόνες:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: περιβάλλον


Απειλούμενα ζώα στην Ελλάδα
(διαδραστικές παρουσιάσεις)

Πατήστε στις εικόνες:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, ζώα, περιβάλλον


Τα δικά μας λουλούδια

Οι συνεργάτες μας εμπνέονται από
τα λουλούδια και δημιουργούν


Περισσότερα στους υπερσυνδέσμους που ακολουθούν:


ΕΙΚΟΝΑ: yogadownload.com


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: φυτά


Χορεύοντας με... ανήκουστους ήχους

Από τον Γκαζμέντ Καπλάνι

Η Ευγενία είναι ένα δεκάχρονο πολύ έξυπνο κοριτσάκι, το οποίο δεν κλη­ρο­νό­μη­σε το «προ­νό­μι­ο» να ακούει τους ήχους. Είναι, με λίγα λόγια, μέλος της κοι­νό­τη­τας των κω­φών. Δι­α­θέ­τει εκπληκτική εκφραστικότητα, κατέχει την «ε­πί­ση­μη γλώσ­σα» των κω­φών, τη νοη­μα­τι­κή γλώσσα, και είναι πολύ καλή
χει­λε­α­να­γνώ­στρι­α
Χειλεαναγνώστης είναι αυτός που, χωρίς να ακούει, καταλαβαίνει τα λόγια κάποιου διαβάζοντας τις κινήσεις των χειλιών του.
. Τη γνώρισα τυ­χαί­α σε ένα πάρ­τι κω­φών.

Η μικρή Ευγενία κάνει παρέα με κωφά και ακούοντα παιδιά και η πιο στενή της φί­λη εί­ναι έ­να ακούον κοριτσάκι από την Κρήτη, η Στε­φα­νί­α. Από την παρέα με την Ευ­γε­νί­α η Στε­­φα­νί­α κατάφερε να μάθει αρκετά τη νοηματική γλώσσα, ε­πο­μέ­νως τίποτε δεν εμποδίζει την επικοινωνία τους.

Το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν είχε πάει στην Κρήτη για να πε­ράσουν μαζί τις δι­α­κο­πές, η Ευγενία εντυπωσιάστηκε πολύ από τα παπούτσια του μπαλέ­του της Στε­φα­νί­ας. Η Στε­φα­νί­α τής εξηγούσε πως χορεύοντας νιώθει σαν να πετάει. Εί­δαν μαζί και τη βιντε­ο­κα­σέτα α­πό τις πρόβες της Στεφανίας στο μπαλέτο. «Θέ­λω και εγώ να νιώ­θω σαν να πε­τάω, ό­πως εσύ», είπε η Ευγενία στη φίλη της.

Το ελληνικό δακτυλικό αλφάβητο


Έπειτα από λίγο καιρό, όταν γύρισε στην Αθήνα, η Ευγενία γράφτηκε κανονικά στη σχο­λή μπα­λέ­του. Η δασκάλα του μπαλέτου τη δέχθηκε με χαρά και εξήγησε στα άλ­λα παιδιά πως η Ευγενία δεν ακούει τους ήχους, όπως τους ακούν εκείνοι, αλ­λά πως ο χορός εί­ναι πά­νω από όλα «η γλώσσα του σώματος».

Η αρχή δεν ήταν εύκολη. Ο πρώτος ενθουσιασμός της Ευγενίας άρχισε να υ­πο­χω­ρεί. Φο­βό­ταν μήπως δεν τα καταφέρνει. Σημαντικό ρόλο για να επιμείνει έ­παι­ξαν ο πα­τέ­ρας και η δα­σκά­λα της. «Τίποτε δεν μας χαρίζεται στη ζωή. Ούτε στους κωφούς ούτε στους α­κού­ο­ντες. Τα πάντα κατακτούνται με θάρρος και προ­σπά­θει­α», της είπε ο πα­τέ­ρας της.

Έπειτα από ένα χρόνο, και προπαντός χάρη στο πάθος της για τον χορό, η Ευ­γε­νί­α έ­χει ε­ντα­χθεί με πλήρη επιτυχία στην ομάδα μπαλέτου. Θα α­να­ρω­τη­θεί­τε «μα πώς α­κο­λου­θεί τον ρυθμό, αφού δεν ακούει τους ήχους;». Την ίδια ερώτηση έ­κα­να και ε­γώ. «Τη μου­σική τη νιώθω από τις δονήσεις, αφού υπάρχει ξύλινο πά­τω­μα στην αί­θου­σα», μου εξη­γεί η Ευ­γε­νί­α.

Την ημέρα που τη γνώρισα ήταν κάπως αγχωμένη, διότι ετοιμαζόταν για την πρώ­τη της πα­ρά­στα­ση. Στο θέατρο θα υπάρχει και διερμηνέας για τους κωφούς θε­α­τές.

Φεύγοντας από το πάρτι ευχήθηκα στην Ευγενία «καλή επιτυχία». Στη νοηματική γλώσ­­σα βέ­βαι­α...

ΠΗΓΗ: ΓΛΩΣΣΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ (διασκευή από την εφημερίδα «Τα Νέα», 23.06.2003) | ΕΙΚΟΝΑ: pi-schools.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: βιβλία, διαφορετικότητα


21 Μαρτίου 2016

Πάρε το μήνυμα

Το Βελβεντό βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία, στην ΠΕ Κοζάνης. Οι μαθητές και οι δά­σκα­λοι του Δημοτικού Σχολείου της πόλης έχουν φτιάξει ένα ευ­ρη­μα­τι­κό βί­ντε­ο για το πε­ρι­βάλ­λον, το οποίο μάλιστα πήρε το δεύτερο βρα­βεί­ο σε δι­α­γω­νι­σμό της ΕΡΤ. Α­πο­λαύ­στε το!
Τι θα έκαναν τα ψάρια έξω από το νερό

Από τη
μέλισσα
Μαθήτρια της
τετάρτης τάξης

Το έφτιαξα όταν έβλεπα τα ψάρια να κολυμπούν και με κοι­τού­σαν κα­λά καλά. Τό­τε είπα: «Τι θα γινόταν αν τα ψάρια βγαί­ναν α­πό το νε­ρό;» Και τα υπόλοιπα τα ξέ­ρε­τε:Σε ποιον ανήκει αυτή η ιστορία;

Πρόσφυγες στη Λέσβο (2016)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: πολιτική


20 Μαρτίου 2016

Το μπουκάλι έχει πονόλαιμο

Από την
Ηλιαχτίδα98
Μαθήτρια της
τετάρτης τάξης

Όπως όλοι ξέρουμε, τα μπουκάλια δεν έχουν ψυχή. Τι θα γινόταν ό­μως αν εί­χαν τη δική τους προσωπικότητα; Για φανταστείτε ένα μπου­κά­λι με πο­νό­λαι­μο!

Μην κουράζεστε! Δείτε το απλά! Ορίστε το βραχνιασμένο μου μπου­κά­λι!ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: παιδικές δημιουργίες


Τριαντάφυλλο

Από την
πεταλούδα
Μαθήτρια της
τετάρτης τάξης

πεταλούδα

Η πεταλούδα κατοικεί στη Βόρεια Αθήνα. Στην τε­τάρ­τη δημοτικού (2015-2016) ξε­κί­νη­σε τη συνεργασία της με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.
19 Μαρτίου 2016

Περιβαλλοντικός χάρτης της Ελλάδας
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: χάρτες Ελλάδας


Η Μόνα Λίζα θέλει κορνίζα

Υπολογίζοντας την περίμετρο με... τέχνη!
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωμετρία, ζωγραφική


Νοηματική γλώσσα

Γνωρίστε στο παρακάτω βιντεάκι την ελληνική νοηματική γλώσσα, δηλαδή την ε­πί­ση­μη γλώσσα της κοινότητας των κωφών συμπατριωτών μας:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γλώσσα, διαφορετικότητα


Από την καθημερινή ζωή των φυτών

Τα φυτά κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς. Μόνο αν τα δούμε σε γρήγορη κί­νη­ση, μπο­ρού­με να αντιληφθούμε τι κάνουν. Ίσως, βέβαια, είμαστε εμείς υ­περ­βο­λι­κά γρή­­γο­ροι για τα δεδομένα τους. Σίγουρα πάντως τα άνθη τους είναι πα­νέ­μορ­φα!
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: φυτά, χρόνος


18 Μαρτίου 2016

Επιφάνεια ή περίγραμμα;
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωμετρία


Τα μέρη του άνθους
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: φυτά


Βρείτε τα μέρη του άνθους
(κουίζ)

Πατήστε στις εικόνες και ελέγξτε τις γνώσεις σας:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: φυτά


17 Μαρτίου 2016

Τα φιλαράκια παίζουν μπάσκετ

Μια εξαιρετική διαφήμιση... μπίρας!

Η πραγματική φιλία δεν κάνει διακρίσεις. Δεν τη νοιάζουν οι σωματικές δι­α­φο­ρές αλ­λά η ψυ­χού­λα μας: η αμοιβαία εκτίμηση, ο σεβασμός, η κατανόηση του άλ­λου, η ε­μπι­στο­σύ­νη...
16 Μαρτίου 2016

Ο λύκος
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ζώα


Η μέλισσα
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ζώα


Οι μέλισσες
(σταυρόλεξο)

Πατήστε στην εικόνα, ακολουθήστε τις οδηγίες
και συμπληρώστε με κεφαλαία. Καλή επιτυχία!
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ζώα, σταυρόλεξα


15 Μαρτίου 2016

Παράλληλες ευθείες ή τεμνόμενες;
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωμετρία


Κάθετες ή παράλληλες;
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωμετρία


Είναι κάθετες οι ευθείες;
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωμετρία


Είναι παράλληλες οι ευθείες;
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωμετρία


Η μελωδία της μαράκας!

Από την
Ηλιαχτίδα98
Μαθήτρια της
τετάρτης τάξης


Έφτιαξα τις μαράκες γιατί η μουσική είναι πολύτιμη κι αγαπημένη! Καθώς α­κού­με ή παίζουμε μουσική ηρεμούμε πάντα και απολαμβάνουμε την υπέροχη με­λω­δί­α!ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κατασκευές, μουσική


Ηλιαχτίδα98

Η Ηλιαχτίδα98 κατοικεί στη Βόρεια Αθήνα. Στην τε­τάρ­τη δη­μο­τι­κού (2015-2016) ξε­κί­νη­σε τη συ­νερ­γα­σί­α της με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.
Μια πρακτική «αλυσίδα»!

Με το πενάκι του Αρκά


(από το άλμπουμ «Επικίνδυνα νερά»)

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ14 Μαρτίου 2016

Διαίρεση με μονοψήφιο διαιρέτη
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στις εικόνες:


ΠΗΓΗ: inschool.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: οι τέσσερις πράξεις


Μετοχές σε -οντας ή -ώντας;
(ταξινόμηση)

Πατήστε στην εικόνα και σύρτε τις μετοχές στη σωστή θέση:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ορθογραφία


13 Μαρτίου 2016

Γλωσσοδέτες

Γλώσσεψα την μπέρδα μου!

Οι γλωσσοδέτες είναι πολύ διασκεδαστικά γλωσσικά παιχνίδια. Πε­ρι­­λαμ­βά­νουν λέ­ξεις ή φράσεις που προφέρονται δύσκολα ή μοιά­ζουν μεταξύ τους –πολλές α­πό αυ­τές, μάλιστα, δεν υπάρχουν στην πραγ­ματικότητα!

Για να κερδίσουμε, πρέπει να τους πούμε σωστά πολλές φορές ό­σο πιο γρή­γο­ρα μπο­ρού­με. Αν μπερδευτούμε ή σκάσουμε στα γέ­λια, χάσαμε!

Εξασκηθείτε με τους παρακάτω γλωσσοδέτες και παίξτε με τους φί­­λους σας!


 1 

Από παλιά πουλά πολλά πουλιά.

 2 

Άσπρη πέτρα ξέξασπρη
κι απ’ τον ήλιο ξεξασπρότερη. 3 

Άσπρο χαρτί και ξέξασπρο
και ξέξασπρο μελάνι
και ξέξασπρος γραμματικός
ξέξασπρο γράμμα κάνει.


 4 

Δόντια, δυο δόντια.

 5 

Εκκλησιά μολυβωτή, πελεκητή,
μολυβοκοντυλοπελεκητή, ποιος
σε μολυβοκοντυλοπελέκησε;


 6 

Καλημέρα, καμηλάρη!
Καμηλάρη, καλημέρα!


 7 

Κούπα καπακωτή, κούπα καπακωμένη,
κούπα ξεκαπάκωτη, κούπα ξεκαπακωμένη.


 8 

Μια πάπια μα ποια πάπια;
Μια πάπια με παπιά! 9 

Ο παπάς ο παχύς έφαγε παχιά φακή.
Γιατί, παπά παχύ, έφαγες παχιά φακή;


 10 

Ο Ρουμπής, ο Κουμπής, ο Ρουμποκομπολογής,
βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει,
να ρουμποκομπολογέψει και τον βρήκαν
οι ρουμπήδες, οι κουμπήδες, οι ρουμποκομπολογήδες
και του πήραν τα ρουμπιά του, τα κουμπιά του,
τα ρουμποκομπολογιά του.


 11 

Ο τζίτζιρας, ο μίτζιρας,
ο τζιτζιμιτζιχότζιρας,
ανέβηκε στην τζιτζιριά, τη μιτζιριά,
την τζιτζιμιτζιχοτζιριά,
και έφαγε τα τζίτζιρα, τα μίτζιρα,
τα τζιτζιμιτζιχότζιρα. 12 

Της καρέκλας το ποδάρι
ξεκαρεκλοποδαριάστηκε.
Ποιος το ξεκαρεκλοποδάριασε;
Ο ξεκαρεκλοποδαράς!


 13 

Τρεις τίγρεις με τρία τιγράκια.

 14 

Φάλαινα, φαλαινάκι!

ΠΗΓΕΣ: snhell.gr, babytips.gr, ainigmata.gr, Γλώσσα Β΄ και Δ΄ τάξης | ΕΙΚΟ-
ΝΕΣ: slideshare.net/argiroteach (1), tospitakithsdefteras.blogspot.gr (2-3),
33dim.wordpress.com (4)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: λογοπαίγνια


Περιπέτειες στο πάρκο

Όταν η φαντασία μπαίνει στο σχολείο,
η γραμματική πηγαίνει στο πάρκο!

Μια σειρά εφτά επεισοδίων από τη Σοφία Μαντουβάλου και την Εκπαιδευτική Ρα­δι­ο­τη­λε­ό­­ρα­ση (2008) με θέμα τη δημιουργία των λέξεων και τη σημασία τους. Α­κο­λου­θή­στε τους ή­ρω­ες της ιστορίας στο πανέμορφο Άλσος του Στρατού και α­πο­λαύ­στε με­ρι­κές από τις πιο όμορφες πλευρές της γλώσσας μας. Πατήστε στις εικόνες:


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.comΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: λέξεις, ταινίες/σειρές


ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ