27 Ιουνίου 2018

14 Ιουνίου 2018

12 Ιουνίου 2018

Καλοκαίρι
(λέξεις από το σχολικό λεξικό)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


ΘΑΛΑΣΣΑ


ΤΑΞΙΔΙΑΕΙΚΟΝΕΣ: Λεξικό Α΄-Γ΄ Δημοτικού (επιμέλεια: podilato98.blogspot.com)


4 Ιουνίου 2018

Φράσεις της Μυθολογίας που
χρησιμοποιούμε και σήμερα
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: podilato98.blogspot.com

1 Ιουνίου 2018

Καλό μήνα!
(Ιούνιος)

Με το πενάκι του Αρκά


(από τη σειρά «Ο Φεβρουάριος και οι έντεκα μήνες»)


ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ