4 Ιανουαρίου 2017

Οι καραμέλες της αγάπης

Το σχολικό έτος 2015-2016 τα τριτάκια του 11ου Δημοτικού Σχολείου Γλυ­φά­δας έ­φτια­ξαν έ­να πολύ ενδιαφέρον παραμύθι για το δράμα των προσφύγων από τη Συ­ρί­α και τα δι­και­ώ­μα­τα των παιδιών. Η εντυπωσιακή δουλειά τους έχει τίτ­λο «Οι κα­ρα­μέ­λες της α­γά­πης», πήρε μάλιστα το τρίτο βραβείο στο Πα­νελ­λή­νι­ο Εκ­παι­δευ­τι­κό Πρόγραμμα της U­NI­CEF «Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δι­και­ώ­μα­τά τους»!

Πατήστε στην εικόνα για να το διαβάσετε:


Στο κείμενο και στην όμορφη εικονογράφηση βοήθησε η δασκάλα τους κ. Νίκη Χα­λί­λη, ε­νώ το τραγούδι που προέκυψε επιμελήθηκε η μουσικός του σχολείου κ. Διο­νυ­σί­α Τρο­ντή:Η χαρά μου για τη δημιουργικότητα και τη σημαντική βράβευση των παιδιών εί­ναι πο­λύ με­γά­λη, γιατί ήμουν ο πρώτος τους δάσκαλος. (περισσότερα)

Είναι τα πρωτάκια με τα οποία συνεργά­στηκα στο ΠΟΔήΛΑΤΟ τον τρίτο χρόνο λει­τουρ­γί­ας του. Με συγκίνηση θυμήθηκα ότι ξε­κινήσαμε εκείνο τον Δεκέμβριο με ευ­χές στους γονείς για καλό μήνα, ενώ αργότερα ε­πισκεφθήκαμε τη βι­βλι­ο­θή­κη του σχο­λεί­ου, κάναμε μάθημα στη γειτονική πλατεία και ο­λοκληρώσαμε με τα πρώ­τα μας τα­ξί­δια στα βιβλία. Ψάχνοντας στις αναρτήσεις του ιστο­λογίου, βρή­κα κά­ποιες α­στεί­ες στιγμές που ζήσαμε, αλλά και τις δου­λειές που είχαμε κά­νει με τα ζευγαράκια του 10, την αλφαβήτα, τις αριθμογραμμές μέ­χρι το 20 και το 100, το τάγκραμ και το αλ­φα­βη­τά­ρι των αναγκών μας. Τα καμάρωσα και πά­λι, κα­θώς ε­τοι­μά­ζο­νταν για τη γιορ­τή στο τέλος της χρονιάς...

Αστέρια μου, φέτος είστε στην τετάρτη τάξη. Μεγαλώσατε. Πολλά πολλά συγ­χα­ρη­τή­ρι­α για την ουσιαστική δουλειά σας! Ένα μεγάλο μπράβο και στις άξιες δα­σκά­λες σας! Καλή χρο­νιά, πολλή υγεία και ακόμη περισσότερα χαμόγελα!

Με αγάπη (πάντα!)

11ο Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Γ2 | 2015-2016


1 σχόλιο:

δάσκαλος98 είπε...

@Parent ByHeart: Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλή χρονιά! :))

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται.
Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στην «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ