26 Απριλίου 2019

Ανάκαμψη με τεχνητά κοράλλια

Από τις εφημερίδες - Απρίλιος 2019

Του ΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Τα κοράλλια μπορεί να καταλαμβάνουν κάτι λιγότερο από το 0,1% των ωκεανών, ό­μως παρέχουν σπίτι στο ένα τέταρτο των θαλάσσιων ειδών του πλανήτη και συμ­βάλ­λουν καταλυτικά στη βελτίωση της ποιότητας του νερού. Δυστυχώς, ως ι­δι­αί­τε­ρα ευαίσθητες δομές, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι είναι εξαιρετικά ευ­ά­λω­τοι στις καταστροφικές συνέπειες της μόλυνσης, της κλιματικής αλλαγής και της ανεξέλεγκτης αλιείας. Οι επιστήμονες προειδοποιούν πως μέσα στην ε­πό­με­νη δεκαετία το 70% των κοραλλιών του πλανήτη θα έχει διαβρωθεί. Ωστόσο, μια ευ­φά­ντα­στη λύση έρχεται χάρη στην τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης, η ο­ποί­α εδώ και δύο χρόνια χρησιμοποιείται για τη δημιουργία τεχνητών υφάλων που αντικαθιστούν τα κατεστραμμένα κοράλλια και επαναφέρουν τη ζωή στις θά­λασ­σες του πλανήτη.

Πρωτοπόρος στην καινοτόμο λύση για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των ω­κε­α­νών είναι η ολλανδική εταιρεία Boskalis, η οποία εξειδικεύεται στις θα­λάσ­σι­ες κατασκευές και υποδομές. Το 2016 αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την τε­χνο­γνω­σί­α της για να δημιουργήσει τεχνητούς υφάλους. Σε συνεργασία με το Ί­δρυ­μα του Πρίγκιπα Αλβέρτου B΄ του Μονακό και με την ευρωπαϊκή πα­νε­πι­στη­μι­α­κή κοινότητα η εταιρεία προχώρησε σε εντατική έρευνα για τις τοπικές ι­δι­αι­τε­ρό­τη­τες των υπαρχόντων κοραλλιών. Με τη βοήθεια των τρισδιάστατων ε­κτυ­πω­τών η Boskalis δημιούργησε έξι πιλοτικές κατασκευές τεχνητών υφάλων φτιαγ­μέ­νες εξ ολοκλήρου από άμμο και τις τοποθέτησε στη θάλασσα του Λαρ­βό­το στο Πριγκιπάτο του Μονακό.


Στιγμιότυπο από την τρισδιάστατη εκτύπωσηΈνας από τους εκτυπωμένους υφάλους


«Πιστεύαμε στην ιδέα εξαρχής, ωστόσο τα αποτελέσματα που έχουμε πα­ρα­τη­ρή­σει στα δύο χρόνια που έχουν τοποθετηθεί η τεχνητοί ύφαλοι ξε­περ­νούν κάθε προσ­δο­κί­α μας», αναφέρει με ενθουσιασμό ο Σάντερ Στίνπρινκ, υπεύθυνος προ­γραμ­μά­των έρευνας και ανάπτυξης της Boskalis. Πράγματι, οι τεχνητοί ύφαλοι της εταιρείας έχουν αρχίσει να κατοικούνται από κάθε είδους θαλάσσια ζωή και ο πληθυσμός των ψαριών της περιοχής έχει πλέον αυξηθεί εντυπωσιακά.


Τα πειραματικά τεχνητά κοράλλια της ολλανδικής Boskalis
έχουν αρχίσει να κατοικούνται από την τοπική πανίδα


Έπειτα από την επιτυχία του πιλοτικού προγράμματος η ολλανδική εταιρεία σχε­δι­ά­ζει να επεκτείνει το πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης ε­φαρ­μό­ζο­ντάς το σε θαλάσσιους βιότοπους από τη Μεσόγειο μέχρι τους ωκεανούς της Α­να­το­λι­κής Ασίας.

Η ευχρηστία και η αποτελεσματικότητα των τρισδιάστατων τεχνητών κο­ραλ­λιών μπορεί να μην είναι αρκετές για να κρατήσουν τη βιοποικιλία των θα­λασ­σών στα επίπεδα προηγούμενων ετών, ειδικά αν δε συνδυαστούν από μια ο­λι­στι­κή προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Εντούτοις, αποτελούν μια λάμψη ελπίδας πως ο άνθρωπος δε γεννάει μόνο εργαλεία που κα­τα­στρέ­φουν τη φύση και πως με λίγη φαντασία και συνείδηση μπορεί να α­ντι­στρέ­ψει την καταστροφή που προκαλεί στον θαυμαστό κόσμο των θαλασσών.


ΠΗΓΗ: εφημερίδα «Η Καθημερινή» (05.04.2019) - ΕΙΚΟΝΕΣ: magazine.boskalis.com (1-3), kathimerini.gr (4)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ