Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

23 Μαρτίου 2016

Ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ ΕΔΩ:Ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας αποτελεί απόσπασμα από το ποίημα του Διονυσίου Σο­λω­­μού «Ύμνος εις την Ελευθερίαν». Καθιερώθηκε το 1865, ενώ περίπου έναν αι­ώ­να αργό­τε­ρα (το 1966) υιοθετήθηκε και ως εθνικός ύμνος της Κυπριακής Δη­μο­κρα­τί­ας.

Ο εθνικός μας ποιητής έγραψε τον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν» τον Μάιο του 1823 στη Ζά­κυν­θο. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο έργο που αποτελείται από 158 τε­τρά­στι­χες στρο­φές!

● Το 1824 ο «Ύμνος» δημοσιεύεται στο Μεσολόγγι και αμέσως ο Γάλλος α­κα­δη­μαϊ­κός Φο­­ριέλ τον περιλαμβάνει στη συλλογή των ελληνικών δημοτικών τρα­γου­διών που ε­πι­­με­­λεί­­ται.

● Το 1828 ο Νικόλαος Μάντζαρος, Κερκυραίος μουσικός και φίλος του Σολωμού, τον με­λο­ποι­εί με βάση λαϊκά μοτίβα για τετράφωνη ανδρική χορωδία.

● Το 1844 μελοποιείται για δεύτερη φορά από τον Μάντζαρο και υποβάλλεται στον βα­σι­­λιά Όθωνα με την ελπίδα να γίνει δεκτός ως εθνικός ύμνος. Η α­πά­ντη­ση είναι αρ­νη­τι­κή, ω­στό­σο το έργο διαδίδεται ως «θούριος».

● Το 1861 ο Υπουργός των Στρατιωτικών ζητάει από τον Μάντζαρο να συνθέσει πά­νω στον «Ύμνο» ένα εμβατήριο. Ο μουσικός μεταβάλλει τον ρυθμό και τέσ­σε­ρα χρό­νια αρ­γό­τε­ρα οι πρώτες 24 στροφές καθιερώνονται ως Εθνικός Ύ­μνος. Οι δύ­ο πρώ­τες, μά­λιστα, συ­νο­δεύ­ουν πάντοτε την έπαρση και την υποστολή της ση­μαί­ας και ψάλλονται σε ε­πί­ση­μες στιγμές και τελετές.


Πατήστε στην εικόνα και διαβάστε ολόκληρο το ποίημα:


ΠΗΓΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, el.wikipedia.org | ΗΧΟΣ: presidency.gr
ΕΙΚΟΝΕΣ: presidency.gr, el.cantorion.org, podilato98.blogspot.comΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ποιήματα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.