14 Αυγούστου 2018

Τα κέρματα του ευρώ
(εθνικές όψεις)

Τα κέρματα, σε αντίθεση με τα χαρτονομίσματα που είναι ίδια σε όλη την ευ­ρω­ζώ­νη, πα­­ρου­σι­ά­ζουν μια ιδιαιτερότητα: κοινή είναι μόνο η μία όψη τους. Η άλ­λη διαφέρει α­πό χώ­ρα σε χώρα· είναι η λεγόμενη εθνική όψη των κερμάτων. Φυ­σι­κά, ισχύουν ό­λα και κυ­­κλο­φο­ρούν κανονικά.


Στις εθνικές όψεις υπάρχουν σχέδια που έχουν σχέση με την ιστορία, τον πο­λι­τι­σμό και το πα­ρόν των χωρών. Κατά κάποιον τρόπο αυτές οι παραστάσεις α­πο­τε­λούν την ταυ­τό­­τη­τα κά­θε κράτους.

Οι χώρες της ευρωζώνης είναι 19, αλλά το ευρώ χρησιμοποιείται ως επίσημο νό­μι­σμα και σε τέσσερα κρατίδια που δεν ανήκουν στην ΕΕ: τον Άγιο Μαρίνο και το Βα­τι­κα­νό στην ι­τα­­λι­κή χερσόνησο, το Μονακό στη ΝΑ Γαλλία (κοντά στα γαλ­λοϊ­τα­λι­κά σύ­νο­ρα) και την Αν­δό­ρα (ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία).


Υπάρχουν, κατά συνέπεια, 23 εθνικές όψεις στα κέρματα. Από αυτές:
★ Σε 5 χώρες υπάρχουν 8 διαφορετικές παραστάσεις, δηλαδή κάθε κέρμα είναι δι­α­φο­ρε­­τι­κό.
★ Σε 1 χώρα (την Ανδόρα) υπάρχουν 4 διαφορετικές παραστάσεις.
★ Σε 12 χώρες υπάρχουν 3 διαφορετικές παραστάσεις, κατά κανόνα μία για τα με­γά­λα σε α­ξί­α κέρματα (1 €, 2 €), μία για τα μεσαία (10, 20, 50 λ.) και μία για τα μι­κρά (1, 2, 5 λ.).
★ Σε 5 χώρες υπάρχει μία παράσταση, δηλαδή όλα τα κέρματα έχουν την ίδια ό­ψη.


Δείτε τα κέρματα του ευρώ κάθε χώρας:


Τέλος, υπάρχουν και τα αναμνηστικά δίευρα. Κάθε χώρα μπορεί να εκδίδει μέχρι δύ­ο φο­ρές τον χρόνο αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ, προκειμένου να ε­ορ­τα­στεί μια ι­στορική ε­πέ­τει­ος ή να τιμηθούν σύγχρονα γεγονότα ι­στο­ρι­κής ση­μα­σί­ας. Τα κέρ­μα­τα αυτά μπο­ρούν να εκδίδονται και από όλες τις χώρες μαζί. Πε­ρισ­σό­τε­ρα θα βρεί­τε εδώ.

ΠΗΓΗ: www.euro.ecb.int - ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: podilato98.blogspot.com - ΚΕΡΜΑΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ: κυ­ρί­ως από www.ecb.europa.eu


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ