6 Μαΐου 2018

Οδηγίες για μια χαρούμενη ζωή

Δώδεκα αφορμές για να σκεφτείτε
πώς θέλετε να ζήσετε τη ζωή σας

Για μια ζωή με αυτοπεποίθηση, εντιμότητα και αξιοπρέπεια· μια ζωή δη­μι­ουρ­γι­κή, με σε­βα­σμό προς τον εαυτό σας και τους άλλους. Για μια ζωή χρή­σι­μη, τη ζω­ή που σας αξίζει!


1 Όταν κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη, του λέω πάντα μια καλή κου­βέ­ντα και του χα­μο­γε­λά­ω. Καλημέρα!

2 Δεν είμαι μόνο ό,τι φαίνεται εξωτερικά. Η εμφάνισή μου είναι μόνο μια πτυ­χή αυ­τού που είμαι. Ό,τι σκέφτομαι και νιώθω είναι ακόμη πιο σημαντικό.
Όταν είμαι μέσα μου καλά, δείχνω καλά κι απέξω.

3 Σέβομαι τον εαυτό μου. Δίνω σημασία στις σκέψεις και στα συναισθήματά μου. Πριν ε­πι­λέ­ξω κάτι, αναρωτιέμαι: «είναι καλό για μένα να...;» ή «θα νιώθω κα­λά αν...;».
Αφουγκράζομαι όσα αισθάνεται η καρδιά και το σώμα μου. Αναγνωρίζω και σέ­βο­μαι τα μη­νύ­μα­τα αυτά και δεν τα υποτιμώ.

4 Φροντίζω τον εαυτό μου και προσέχω την υγεία μου. Δίνω σημασία στα μη­νύ­μα­τα που μου δίνει το σώμα μου. Του προσφέρω ξεκούραση, ύπνο, κίνηση και κα­λό φαγητό!
Λέω κατηγορηματικά ΟΧΙ σε ό,τι μπορεί να βλάψει το σώμα μου, να απειλήσει την α­σφά­λει­ά μου ή μου ζητούν άλλοι να ακολουθήσω παρά τη θέλησή μου. Ε­μπι­στεύ­ο­μαι την ε­σω­τε­ρι­κή μου φωνή όταν με προειδοποιεί για κάποιο κίν­δυ­νο.

5 Το μοίρασμα με ανθρώπους που εμπιστεύομαι και αγαπώ κάνει τη χαρά μου με­­γα­­λύ­­τε­­ρη και τη λύπη μικρότερη.
Άλλωστε, μέσα από τη συνεργασία με τους άλλους ακόμη και τα πιο δύσκολα έρ­γα γί­νο­νται ευκολότερα.


6 Όταν νιώθω θλίψη, κάνω κάτι για να νιώσω καλύτερα: Στρέφομαι σε μια δη­μι­ουρ­γι­κή α­πα­σχό­λη­ση, πάω για τρέξιμο, μιλάω με τους γονείς μου, γράφω τις σκέ­ψεις μου, α­πα­ριθ­μώ τις όμορφες στιγμές και καταστάσεις που έχω στη ζωή μου.

7 Η δημιουργικότητα φέρνει χαρά και ομορφιά στη ζωή μου. Γίνομαι δη­μι­ουρ­γι­κός όταν ζω­γρα­φί­ζω, χορεύω, κατασκευάζω, παίζω μουσική ή α­σχο­λού­μαι με κά­ποια μορφή τέ­χνης.
Όταν σχεδιάζω να κάνω κάτι που φαίνεται μεγάλο και δύσκολο, το σπάω σε μι­κρό­τε­ρα κομ­μά­τια που μου είναι πιο εύκολο να ολοκληρώσω.

8 Είμαι υπεύθυνος και επιμελής με ό,τι αναλαμβάνω. Διαβάζω τα μαθήματά μου και κά­νω τις εργασίες μου πρώτα για μένα και όχι για να αποσπάσω το «μπρά­βο» α­πό δα­σκά­λους και γονείς.
Κάθε μέρα μαθαίνω κάτι καινούργιο. Η μάθηση μου ανοίγει καινούργιους δρό­μους και πλου­τί­ζει κάθε στιγμή τη ζωή μου.
Τα λάθη επιτρέπονται. Όλοι κάνουν λάθη. Αντί να θυμώνω με τον εαυτό μου, δο­κι­μά­ζω ξα­νά. Δεν εγκαταλείπω την προσπάθεια όταν συναντώ τις πρώτες δυ­σκο­λί­ες.

9 Στο παιχνίδι ακολουθώ τους κανόνες και παίζω έντιμα. Αποδέχομαι την ήτ­τα και χαί­ρο­μαι με τη νίκη. Γνωρίζω, άλλωστε, πως και τα δύο αποτελέσματα εί­ναι φυ­σι­ο­λο­γι­κά.


10 Λέω την αλήθεια. Το ψέμα φέρνει κι άλλο ψέμα και κάνει τη ζωή μου δύ­σκο­λη. Δεν το χρει­ά­ζο­μαι.

11 Συμπεριφέρομαι στους άλλους με τον τρόπο που θα ήθελα να μου συ­μπε­ρι­φέ­ρο­νται. Αν θέλω οι άνθρωποι να είναι ευγενικοί μαζί μου, μαθαίνω να είμαι ευ­γε­νι­κός. Αν μου α­ρέ­σει να με ενθαρρύνουν, μαθαίνω να ενθαρρύνω κι εγώ.
Το κουτσομπολιό είναι ανόητο και ανώφελο. Όταν κάποιος δεν είναι μπροστά, θα πω γι’ αυ­τόν μόνο κάτι καλό.

12 Αποδέχομαι τα παιδιά που είναι διαφορετικά από μένα. Μπορώ να μάθω πολ­λά από αυ­τά. Μπορώ να έχω φίλους που είναι διαφορετικοί από μένα και μας ε­νώ­νουν τα κοινά μας ενδιαφέροντα.
Γελάω με τις γκάφες και τις αστείες καταστάσεις, χωρίς ποτέ να γελάω εις βά­ρος κάποιου παι­διού. Η αξιοπρέπεια (η δική μου, των άλλων) είναι πάνω απ’ ό­λα!


ΠΗΓΗ: Newagemama.com - ΕΙΚΟΝΕΣ: newagemama.com, gr.pinterest.com, medium.com, fineartamerica.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ