Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Οι ωκεανοί της Γης

Το μεγαλύτερο μέρος της Γης καλύπτεται από ωκεανούς, οι οποίοι επικοινωνούν με­τα­ξύ τους. Στην πραγματικότητα όλο το αλμυρό νερό του πλανήτη αποτελεί μια ε­νι­αί­α μάζα, έ­ναν «παγκόσμιο ωκεανό».


Οι ωκεανοί περιέχουν το 97% του νερού και το 90% των ηφαιστείων (ευτυχώς!). Σε α­ντί­θε­ση με τη στεριά, ένα αρκετά μεγάλο μέρος τους παραμένει ανεξερεύνητο.


 1  Ειρηνικός Ωκεανός

● Έχει μέγεθος σχεδόν όσο όλοι οι άλ­λοι ωκεανοί μαζί. Καταλαμβάνει πε­ρί­που το 1/3 της γήινης ε­πι­φά­νει­ας, ενώ στην Τάφρο των Μαριάνων βρί­σκεται το βαθύτερο σημείο όλων των ω­κε­α­νών (10.971 μ. κάτω από την ε­πι­φά­νει­α της θάλασσας).

● Περιλαμβάνει 25.000 νησιά, τα πε­ρισ­σό­τε­ρα από τα οποία βρί­σκο­νται κά­τω από τον Ισημερινό.

● Πήρε το όνομά του από τον Πορ­το­γά­λο θαλασσοπόρο Μαγγελάνο.
 2  Ατλαντικός Ωκεανός

Το όνομά του προέρχεται από τον Άτ­λα­ντα της ελληνικής μυθολογίας, ο ο­ποί­ος κρατούσε στους ώμους του τον ου­ρα­νό.
 3  Ινδικός Ωκεανός

Εκτείνεται ανάμεσα στη νότια Ασία (βό­ρει­α), την Αραβία και την Αφρική (δυ­τι­κά) και την Αυστραλία (α­να­το­λι­κά). Νότιά του βρίσκεται ο Νότιος Ω­κε­α­νός.
 4  Νότιος Ωκεανός

Περιβάλλει την Ανταρκτική. Πα­λαι­ό­τε­ρα λεγόταν Νότιος Παγωμένος Ω­κε­α­νός.
 5  Αρκτικός Ωκεανός

● Είναι ο πιο μικρός και ο πιο ρηχός ω­κε­α­νός. Μεγάλο μέρος της ε­πι­φά­νει­άς του είναι παγωμένο. Τον χει­μώ­να οι πά­γοι τον καλύπτουν απ’ ά­κρη σ’ ά­κρη.

● Στο κέντρο του βρίσκεται ο γε­ω­γρα­φι­κός Βόρειος Πόλος. Πε­ρι­βάλ­λε­ται α­πό την Ευρώπη, την Ασία και την Α­με­ρι­κή. Παλιότερα λεγόταν Βόρειος Πα­γω­μέ­νος Ωκεανός.

ΠΗΓΕΣ: Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης, Γεωλογία-Γεωγραφία Α΄ Γυμνασίου, el.wikipedia.org | ΕΙΚΟΝΕΣ: placeandthings.
wordpress.com (1), podilato98.blogspot.gr (2-4), wiki.omopedia.nl (5), el.wikipedia.org (6-7,9), pt.wikipedia.org (8)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.