Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

17 Νοεμβρίου 2014

Οι ωκεανοί της Γης

Το μεγαλύτερο μέρος της Γης καλύπτεται από ωκεανούς, οι οποίοι επικοινωνούν με­τα­ξύ τους. Στην πραγματικότητα όλο το αλμυρό νερό του πλανήτη αποτελεί μια ε­νι­αί­α μάζα, έ­ναν «παγκόσμιο ωκεανό».


Οι ωκεανοί περιέχουν το 97% του νερού και το 90% των ηφαιστείων (ευτυχώς!). Σε α­ντί­θε­ση με τη στεριά, ένα αρκετά μεγάλο μέρος τους παραμένει α­νε­ξε­ρεύ­νη­το.


 1  Ειρηνικός Ωκεανός

● Έχει μέγεθος σχεδόν όσο όλοι οι άλ­λοι ωκεανοί μαζί. Καταλαμβάνει πε­ρί­που το 1/3 της γήινης ε­πι­φά­νει­ας, ενώ στην Τάφρο των Μα­ρι­ά­νων βρί­σκεται το βαθύτερο ση­μεί­ο όλων των ω­κε­α­νών (10.971 μ. κάτω από την ε­πι­φά­νει­α της θά­λασ­σας).

● Περιλαμβάνει 25.000 νησιά, τα πε­ρισ­σό­τε­ρα από τα οποία βρί­σκο­νται κά­τω από τον Ισημερινό.

● Πήρε το όνομά του από τον Πορ­το­γά­λο θαλασσοπόρο Μαγγελάνο.
 2  Ατλαντικός Ωκεανός

Το όνομά του προέρχεται από τον Άτ­λα­ντα της ελληνικής μυ­θο­λο­γί­ας, ο ο­ποί­ος κρατούσε στους ώ­μους του τον ου­ρα­νό.
 3  Ινδικός Ωκεανός

Εκτείνεται ανάμεσα στη νότια Ασία (βό­ρει­α), την Αραβία και την Α­φρι­κή (δυ­τι­κά) και την Αυστραλία (α­να­το­λι­κά). Νότιά του βρίσκεται ο Νό­τι­ος Ω­κε­α­νός.
 4  Νότιος Ωκεανός

Περιβάλλει την Ανταρκτική. Πα­λαι­ό­τε­ρα λεγόταν Νότιος Πα­γω­μέ­νος Ω­κε­α­νός.
 5  Αρκτικός Ωκεανός

● Είναι ο πιο μικρός και ο πιο ρη­χός ω­κε­α­νός. Μεγάλο μέρος της ε­πι­φά­νει­άς του είναι πα­γω­μέ­νο. Τον χει­μώ­να οι πά­γοι τον κα­λύ­πτουν απ’ ά­κρη σ’ ά­κρη.

● Στο κέντρο του βρίσκεται ο γε­ω­γρα­φι­κός Βόρειος Πόλος. Πε­ρι­βάλ­λε­ται α­πό την Ευρώπη, την Α­σί­α και την Α­με­ρι­κή. Παλιότερα λε­γό­ταν Βόρειος Πα­γω­μέ­νος Ω­κε­α­νός.

ΠΗΓΕΣ: Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης, Γεωλογία-Γεωγραφία Α΄ Γυμνασίου, el.wikipedia.org | ΕΙΚΟΝΕΣ:
podilato98.blogspot.com (1: placeandthings.wordpress.com, 5: wiki.omopedia.nl, 6-7 και 9:
el.wikipedia.org, 8: pt.wikipedia.org)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.