Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

Το ηλιακό μας σύστημα

Το ηλιακό μας σύστημα είναι ένα από τα σχεδόν άπειρα αστρικά συστήματα που υ­πάρ­­χουν στο Σύμπαν. Αποτελείται από τον Ήλιο (ένα κοινό αστέρι, όμοια του οποίου υ­πάρ­χουν δισεκατομμύρια σε κάθε γα­­λα­ξί­α), οκτώ βασικούς πλανήτες (μεταξύ των οποίων και η Γη), καθώς και χιλιάδες μικρότερα σώματα (δορυφόρους πλανητών, αστεροειδείς, κο­μή­τες κ.ά.).

 1  Ο Ήλιος. Ο Ήλιος αποτελεί το 99,9% της μάζας του ηλιακού μας συστήματος. Τα υ­πό­λοι­πα ου­ρά­­νια σώ­μα­τα σχηματίστηκαν πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια έτη και συ­­γκρα­­τού­­νται σε τρο­χιά γύρω του χάρη στη βαρύτητα.

 2  Οι πλανήτες. Υπάρχουν δύο βασικά είδη πλανητών: οι μικροί, πυκνοί και βραχώδεις πλα­νή­τες (Ερ­­μής, Αφροδίτη, Γη, Άρης) και οι γιγάντιοι, χαμηλής πυκνότητας πλανήτες (Δί­ας, Κρό­νος, Ου­ρα­νός, Ποσειδώνας). Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι τελευταίοι πα­­ρου­­σι­­ά­­ζουν σύ­­στη­μα δακτυλίων.
● Όλοι οι πλανήτες περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο σε ελλειπτικές τροχιές, οι ο­ποί­ες βρί­σκο­νται στο ίδιο επίπεδο.
● Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος από όλους και, αν είχε λίγο μεγαλύτερη μάζα, θα είχε με­τα­­τρα­πεί και αυτός σε αστέρι, παράγοντας τεράστια ποσά ενέργειας.

 3  Άλλα ουράνια σώματα. Εκτός από τον Ερμή και την Αφροδίτη όλοι οι άλλοι πλανήτες έ­χουν δο­ρυ­φό­ρους, δη­­λα­δή μικρούς πλανήτες που περιστρέφονται γύρω τους.
● Υπάρχουν, επίσης, και αντικείμενα (κομήτες, μετεωρίτες, διαπλανητική σκόνη) που κι­νού­νται ελεύθερα ανάμεσα στους πλα­νή­τες, χω­ρίς τροχιά.

Το ηλιακό μας σύστημα

Το ηλιακό μας σύστημα αποτελείται από τέσσερις περιοχές:

 1  Εσωτερικοί πλανήτες. Είναι τέσσερις (Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης) και βρί­σκο­νται κο­ντά στον Ήλιο.
● Λέγονται και γήινοι πλανήτες, επειδή αποτελούνται κυρίως από πετρώματα και μέ­ταλ­­λα και έχουν στερεά επιφάνεια.

Δείτε εδώ τις τροχιές των εσωτερικών πλανητών γύρω από τον Ήλιο.

 2  Ζώνη των Αστεροειδών. Βρίσκεται μεταξύ Άρη και Δία και περιέχει μικρά σώ­μα­τα.

 3  Εξωτερικοί πλανήτες. Είναι επίσης τέσσερις (Δίας, Κρόνος, Ουρανός, Πο­σει­δώ­νας) και έχουν πολύ μεγαλύτερο μέγεθος από τη Γη.
● Λέγονται και αέριοι γίγαντες, επειδή αποτελούνται κυρίως από αέρια.

Δείτε εδώ τις κινήσεις όλων των πλανητών γύρω από τον Ήλιο.

Οι εξωτερικοί πλανήτες είναι πολύ πιο μεγάλοι από τους εσωτερικούς

 4  Μεταποσειδώνια αντικείμενα. Βρίσκονται στην εξωτερική περιοχή του ηλιακού μας συ­­στή­­μα­­τος, πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα. Πρόκειται για πλανήτες νά­νους και πολ­λά άλλα μικρότερα σώματα.

ΚΕΙΜΕΝΟ: el.wikipedia.org, www.astro.noa.gr, psamouxos.blogspot.gr | ΕΙΚΟΝΕΣ: commons.wikimedia.org, www.clarkplanetarium.org
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ: geogr.eduportal.gr, Ψηφιακό ΣχολείοΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διάστημα


4 σχόλια:

Connie11 είπε...

Ουαου!Μπράβο σας κύριε;)

δάσκαλος98 είπε...

Ευχαριστώ, Connie11! :))

Myrto Star είπε...

Πολύ ωραίοο κύριε!!! Σας γράφω μετά από τόσο καιρό!!! :)

δάσκαλος98 είπε...

Ναι! Χάρηκα αφάνταστα, αστέρι μου! :))

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.