Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

15 Απριλίου 2013

Ο Μεγάλος Δικτάτωρ«Ο Μεγάλος δικτάτωρ» είναι η πρώτη ομιλούσα και ηχητική ταινία του Τσάρλι Τσά­πλιν. Έ­κα­νε πρεμιέρα το 1940, δεκατρία χρόνια μετά την εισαγωγή του ήχου στον κι­νη­μα­το­γρά­φο και λίγο πριν μπει η Αμερική στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόκειται για μια α­νε­λέ­η­τη πολιτική σάτιρα, η οποία παρωδεί την άνοδο του Χίτλερ και του να­ζι­σμού.

Ο Τσάπλιν υποδύεται διπλό ρόλο: Είναι ο Xίνκελ, ο αρχηγός της φασιστικής Το­μα­νί­ας, αλ­λά και ένας Εβραίος κουρέας που του μοιάζει. Ο δεύτερος κάποια στιγμή παίρ­νει τη θέ­ση του Χίνκελ-Χίτλερ και εκφωνεί μια ιστορική για τον κι­νη­μα­το­γρά­φο ομιλία.

Μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο παρακάτω βίντεο αλλά και να διαβάσετε το α­πο­δελ­τι­ω­μέ­νο κείμενό της στη συνέχεια. Ολόκληρη η ταινία βρίσκεται εδώ.


ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

Λυπάμαι, αλλά δε θέλω να γίνω αυτοκράτορας. Δεν είναι δική μου δουλειά. Δε θέ­λω ούτε να βασιλέψω ούτε να κατακτήσω κανέναν. Αν μπορούσα, θα ή­θε­λα να βοη­θή­σω όλο τον κόσμο: Εβραίους, χριστιανούς, μαύρους, λευ­κούς... Όλοι θέ­λου­με να βοηθάμε ο ένας τον άλλο· αυτή είναι η φύση των αν­θρώ­πων. Θέ­λου­με να ζούμε με την ευτυχία των άλλων και όχι με τη δυ­στυ­χί­α τους. Δε θέ­λουμε ούτε να μισούμε ούτε να περιφρονούμε ο ένας τον άλ­λο.

Στον κόσμο αυτό υπάρχει χώρος για τον καθένα. Η καλή Γη είναι πλούσια και μπο­ρεί να θρέψει όλο τον κόσμο. Η ζωή μπορεί να είναι ελεύθερη και ω­ραί­α, ό­μως χάσαμε τον δρόμο. Η πλεονεξία δηλητηρίασε τις ψυχές των αν­θρώ­πων, σή­κω­σε τείχη μίσους, μας καταδίκασε στη δυστυχία και στους σκο­τω­μούς. Α­να­πτύ­ξα­με την ταχύτητα αλλά κλειστήκαμε στον εαυτό μας. Η εκ­μη­χά­νι­ση προκα­λεί α­φθο­νί­α αλλά μας άφησε σε ένδεια. Η επιστήμη μάς έ­κα­νε κυνικούς· η ευ­φυΐα μας σκλη­ρούς και άξεστους. Σκεφτόμαστε πολύ και αι­σθα­νό­μα­στε ελάχι­στα.

Πιο πολύ κι από τις μηχανές χρειαζόμαστε την ανθρωπιά. Πιο πολύ από την ε­πι­δε­ξι­ό­τη­τα χρειαζόμαστε την καλοσύνη και την ευγένεια. Χωρίς αυτές τις α­ρε­τές η βί­α θα κυριαρχήσει στη ζωή και όλα θα χαθούν.

Το αεροπλάνο και το ραδιόφωνο μάς έφεραν πιο κοντά. Η ίδια η φύση αυ­τών των ε­φευ­ρέ­σε­ων διαλαλεί την καλοσύνη των ανθρώπων, διαλαλεί την πα­γκό­σμι­α α­δελ­φο­σύ­νη, την ενότητα όλων μας. Ακόμη και αυτήν τη στιγμή η φω­νή μου φτά­νει στα αφτιά εκατομμυρίων ανθρώπων –απελπισμένων αν­δρών, γυναι­κών και παι­διών– που είναι θύματα ενός συστήματος που ξέρει μό­νο να βασανί­ζει και να φυ­λα­κί­ζει αθώους.

Σε αυτούς που με ακούνε λέω: «Μην απελπίζεστε!». Η τωρινή μας δυστυχία προ­ήλ­θε από την πλεονεξία και τη σκληρότητα εκείνων που φοβούνται την πρό­ο­δο του ανθρώπου. Το μίσος θα περάσει και οι δικτάτορες θα πεθάνουν! Η δύ­ναμη που αφαίρεσαν από τον λαό θα επιστρέψει ξανά σε αυτόν! Όσο πε­θαί­νουν άν­θρω­ποι η ελευθερία δε θα κινδυνέψει!

Στρατιώτες! Μην υπακούτε στους αγροίκους, σε εκείνους που σας πε­ρι­φρο­νούν και σας σκλαβώνουν, που δυναστεύουν τη ζωή σας, που σας λένε τι να κά­νε­τε, τι να σκέφτεστε και τι να νιώθετε! Που σας μεταμορφώνουν σε κο­πά­δι, που σας χρη­σι­μο­ποι­ούν ως κρέας για τα κανόνια τους. Μην υ­πο­χω­ρεί­τε μπροστά σε αυτά τα εκφυλισμένα όντα, που έχουν για εγκέφαλο και καρ­διά μηχανές! Δεν είστε ούτε μη­χα­νές ούτε κοπάδι: είστε άνθρωποι! Φέρετε α­γά­πη μέσα στις καρδιές σας, δε μι­σεί­τε! Μόνο όσοι στερήθηκαν την αγάπη μι­σούν! Οι στερημένοι και οι αφύσικοι!

Στρατιώτες! Μην αγωνίζεστε για τη σκλαβιά, αγωνιστείτε για την ελευθερία! Ο Ά­γι­ος Λουκάς στο 17ο κεφάλαιο γράφει: «Το βασίλειο του Θεού είναι μέσα στον άν­θρω­πο». Όχι σε έναν άνθρωπο, όχι σε μια ομάδα ανθρώπων, αλλά σε όλους τους ανθρώπους! Σε εσάς!

Εσείς, ο λαός, έχετε τη δύναμη! Τη δύναμη να δημιουργείτε μηχανές, τη δύ­να­μη να δημιουργείτε ευτυχία! Εσείς, ο λαός, έχετε τη δύναμη να κάνετε αυ­τήν τη ζωή ε­λεύ­θε­ρη και όμορφη, να κάνετε αυτήν τη ζωή μια υπέροχη πε­ρι­πέ­τει­α!

Οπότε, στο όνομα της Δημοκρατίας, ας χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη δύναμη, ας ε­νω­θού­με! Ας αγωνιστούμε για έναν καινούργιο κόσμο, έναν τίμιο κόσμο, που θα πα­ρέ­χει ευκαιρίες εργασίας σε όλους, μέλλον στους νέους και α­σφά­λει­α στους η­λι­κι­ω­μέ­νους!

Με τέτοιες υποσχέσεις οι αγροίκοι πήραν την εξουσία. Αλλά είπαν ψέματα! Δεν κρά­τη­σαν τον λόγο τους! Ποτέ δε θα το κάνουν! Οι δικτάτορες ε­λευ­θε­ρώ­νουν τον ε­αυ­τό τους αλλά υποδουλώνουν τον λαό!

Τώρα ας αγωνιστούμε για να κάνουμε πράξη αυτές τις υποσχέσεις! Ας α­γω­νι­στού­με για να ελευθερώσουμε τον κόσμο, να σπάσουμε τους εθνικούς φραγ­μούς, να καταργήσουμε την πλεονεξία, το μίσος και τη μισαλλοδοξία! Ας αγω­νιστούμε για έναν κόσμο δικαίου, έναν κόσμο όπου η επιστήμη και η πρό­ο­δος θα φέρουν την ευτυχία σε όλους!

Στρατιώτες, στο όνομα της Δημοκρατίας, ας ενωθούμε!

ΠΗΓΕΣ: tvxs.gr, www.clickatlife.gr | ΕΙΚΟΝΑ: www.imdb.comΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: πολιτική, ταινίες


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.