30 Μαρτίου 2022

Τα αναμνηστικά κέρματα της Ιρλανδίας


Η Ιρλανδία έχει εκδώσει δύο αναμνηστικά κέρματα.

2016

100 χρόνια από την Πασχαλινή Εξέγερση κατά των Βρετανών κατακτητών. Απεικονίζεται το άγαλμα της Hibernia στην κορυφή του κτιρίου του Γενικού Ταχυδρομείου (η κατάληψή του σηματοδότησε την έναρξη της εξέγερσης).
Έγχρωμα δίευρα

2019

100 χρόνια από την ίδρυση της Ιρλανδικής Βουλής των Αντιπροσώπων. Απεικονίζεται η πρώτη συνεδρίαση στη στρογγυλή αίθουσα.
Έγχρωμο δίευρο



ΣΗΜΑΙΑ: commons.wikimedia.org
ΚΕΡΜΑΤΑ: euro-coins.info, fleur-de-coin.com
ΕΓΧΡΩΜΑ ΔΙΕΥΡΑ: eurocollection.shop, eurospecial.fi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστηκαν περισσότερο την τελευταία εβδομάδα